• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Siguldas novada domes 2024. gada 28. marta saistošie noteikumi Nr. 9 "Par sociālajām garantijām bez vecāku gādības palikušam bērnam Siguldas novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 30.05.2024., Nr. 104 https://www.vestnesis.lv/op/2024/104.11

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Siguldas novada domes saistošie noteikumi Nr. 17

Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

Vēl šajā numurā

30.05.2024., Nr. 104

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Siguldas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 9

Pieņemts: 28.03.2024.

OP numurs: 2024/104.11

2024/104.11
RĪKI

Siguldas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 5 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 9

Siguldā 2024. gada 28. martā

Par sociālajām garantijām bez vecāku gādības palikušam bērnam Siguldas novadā

Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2024. gada 28. marta lēmumu (prot. Nr. 5, 16. §)

Precizēti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2024. gada 23. maija lēmumu (prot. Nr. 9, 3. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 44. panta pirmo un otro daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" 25.panta
pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra
noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 27.,
30., 31. un 31.1 punktu un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija
noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu

1. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Siguldas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) materiālā atbalsta (turpmāk – pabalsts) veidus, apmērus, pieprasīšanas un saņemšanas kārtību:

1.1. pilngadību sasniegušam bez vecāku gādības palikušam bērnam un bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās;

1.2. aizbildņiem, adoptētajam, audžuģimenēm (specializētajām audžuģimenēm), bērnu atbalstam, par kuriem Siguldas novada Bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.

2. Pabalstu veidi:

2.1. pabalsti bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās:

2.1.1. vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

2.1.2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

2.1.3. pabalsts ikmēneša izdevumiem, ja persona turpina mācības;

2.2. mājokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bez vecāku gādības palikušam bērnam un bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās;

2.3. pabalsts aizbildņa atbalstam;

2.4. pabalsts adoptētājam pirmsadopcijas periodā bērna uzturam;

2.5. pabalsti audžuģimenei (specializētajai audžuģimenei):

2.5.1. ikmēneša pabalsts bērna uzturam;

2.5.2. vienreizējs pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei;

2.5.3. atlīdzība par audžuģimenes, specializētās audžuģimenes pienākumu pildīšanu;

2.6. pabalsts individuālās lietošanas priekšmetu iegādei aizbildnībā esošam bērnam;

2.7. pabalsts ēdināšanai bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības.

2. Iesnieguma iesniegšanas un lēmuma pieņemšanas kārtība

3. Lai saņemtu pabalstu, ir jāvēršas pašvaldības Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests) ar iesniegumu. Iesniegumu un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā pabalsta nepieciešamību, Sociālajā dienestā iesniedz palīdzības pieprasītājs, līdziesniedzējs vai likumiskais pārstāvis.

4. Parakstot iesniegumu, persona Sociālajam dienestam dod atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai.

5. Pabalsts netiek piešķirts, ja bērns, kurš palicis bez vecāku gādības atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā (atrodas ieslodzījuma vietā, ievietots ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā).

6. Sociālais dienests izskata pabalsta pieprasījumu un pieņem lēmumu mēneša laikā no personas iesnieguma saņemšanas.

7. Pabalsts tiek izmaksāts bezskaidras naudas veidā uz personas iesniegumā norādīto norēķinu kontu, izmaksā pašvaldības kasē vai arī izsniedz tos natūras (apģērba vai mīkstā inventāra) veidā.

8. Pabalsta saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu atbalsta izmaksas pārtraukšanai vai atbalsta apmēra grozīšanai.

3. Pabalstu veidi

3.1. Pabalsti bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās
3.1.1. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai

9. Vienreizēju pabalstu piešķir pilngadību sasniegušam bērnam, par kuru Siguldas novada Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

10. Pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa:

10.1. pilngadību sasniegušam bērnam – 40 procenti (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī;

10.2. pilngadību sasniegušam bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 60 procenti (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī.

3.1.2. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei

11. Vienreizēju pabalstu piešķir pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pilngadību sasniegušam bērnam, par kuru Siguldas novada Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei sakarā ar patstāvīgas dzīves uzsākšanu. Pabalsta apmērs ir vienāds ar Centrālās statistikas pārvaldes publicēto aktuālo minimālo ienākumu mediānu uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī, kurai piemērots koeficients 1,7 (noapaļots līdz pilniem euro).

12. Pabalstu var izsniegt arī sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā.

3.1.3. Pabalsts ikmēneša izdevumiem, ja persona turpina mācības

13. Pabalstu ikmēneša izdevumiem piešķir pilngadību sasniegušam bērnam, par kuru Siguldas novada Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, ja pilngadību sasniegušais bērns mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un apgūst vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu:

13.1. 20 procentu apmērā (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī;

13.2. personām ar invaliditāti kopš bērnības – 30 procentu apmērā (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī.

14. Pabalstu ikmēneša izdevumiem piešķir pilngadību sasniegušam bērnam, par kuru Siguldas novada Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, ja pilngadību sasniegušais bērns studē augstākās izglītības iestādē, kas reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā:

14.1. 20 procentu apmērā (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī;

14.2. personām ar invaliditāti kopš bērnības – 30 procentu apmērā (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī.

15. Pabalsta izmaksu, kas noteikta 14. punktā, aptur studiju pārtraukuma laikā un to atjauno, ja studijas tiek atsāktas. Par studiju pārtraukšanu studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums nekavējoties informēt pašvaldību, kura izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem.

16. Lai saņemtu pabalstu ikmēneša izdevumu apmaksai, personai reizi mācību gadā Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un par katru mācību semestri izglītības iestādes izsniegta izziņa, ja to Sociālais dienests nevar iegūt objektīvu iemeslu dēļ.

3.2. Mājokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bez vecāku gādības palikušam bērnam un bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās

17. Mājokļa pabalstu piešķir pilngadību sasniegušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja persona privāti īrē dzīvokli savā vai citā pašvaldībā, ja Siguldas novada Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.

18. Mājokļa pabalstu piešķir likuma "Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" 25.2 panta otrajā daļā norādīto izdevumu apmaksai.

19. Ja vienā dzīvojamā telpā, kuru īrē pabalsta pieprasītājs, dzīvo arī citas pilngadīgas personas, tad pabalsta pieprasītājs ir tiesīgs saņemt mājokļa pabalstu tādā apmērā, kas aprēķināms, sadalot izdevumus par mājokli uz īrējamā dzīvojamajā telpā faktiski dzīvojošo pilngadīgo personu skaitu.

20. Mājokļa pabalsta saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu, ja tiek mainīta dzīvesvieta, grozīts īres maksas apmērs vai izbeigts īres līgums.

21. Ja mājokļa pabalsta saņēmējs saņem pašvaldības dzīvokli, tad tas zaudē tiesības saņemt šajos noteikumos paredzēto mājokļa pabalstu.

22. Mājokļa pabalsta aprēķināšana, izmaksas kārtība un izdevumu pozīciju normas tiek piemērotas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

23. Mājokļa platība, kuru ņem vērā, apmaksājot izdevumus par dzīvojamo telpu īri, dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apkuri:

23.1. no mājokļa kopējās platības – 40 m2 vienai personai mājsaimniecībā;

23.2. visu mājokļa platību, ja:

23.2.1. tas ir vienistabas mājoklis vai istaba kopīpašnieku mājoklī;

23.2.2. divistabu mājoklī dzīvo pilngadību sasniedzis bērns pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kuram noteikta invaliditāte;

23.3. līdz 50 m2 no mājokļa kopējās platības, ja mājoklī dzīvo pilngadību sasniedzis bērns pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kuram noteikta invaliditāte.

24. Ja noslēgtais dzīvojamo telpu īres līgums paredz nosacījumu par īres maksas priekšapmaksas samaksu, tad Sociālais dienests var piešķirt mājokļa pabalstu, veicot avansa maksājumu par mājokļa divu mēnešu īri.

3.3. Pabalsts aizbildņa atbalstam

25. Pabalsts aizbildņa atbalstam ir Siguldas novada pašvaldības brīvprātīga iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu personai, kura uzņēmusies pildīt aizbildņa pienākumus par bērnu, kuram iecelts aizbildnis.

26. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuru Siguldas novada Bāriņtiesa ir iecēlusi par aizbildni bērnam un aizbildnībā esošā bērna deklarētā pamata dzīvesvieta līdz nonākšanai aizbildnībā ir Siguldas novada administratīvā teritorija.

27. Pabalsts aizbildnim par aizbildņa pienākumu pildīšanu par otro un katru nākamo aizbildniecībā esošo bērnu ir 55,00 euro mēnesī.

28. Pabalsta pieprasīšanai personai 1 (vienu) reizi kalendārajā gadā jāvēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu.

29. Pabalsta izmaksu pārtrauc vai izbeidz, ja:

29.1. bērns sasniedzis pilngadību;

29.2. Siguldas novada Bāriņtiesa atceļ bērna aizbildni no aizbildņa pienākumu pildīšanas.

3.4. Pabalsts adoptētājam pirmsadopcijas periodā bērna uzturam

30. Pabalstu bērna uzturam piešķir adoptētājam pirmsadopcijas periodā par bērnu, par kuru Siguldas novada Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.

31. Pabalsts adoptētājam pirmsadopcijas periodā bērna uzturam piešķirams valstī noteikto divu minimālo uzturlīdzekļu apmērā, ņemot vērā bērna vecumu.

32. Pabalstu bērna uzturam izmaksā adoptētājam pirmsadopcijas periodā, pārskaitot to uz adoptētāja iesniegumā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu.

33. Sociālais dienests ir tiesīgs prasīt pārskatu par pašvaldības piešķirtā pabalsta izlietojumu.

3.5. Pabalsti audžuģimenei (specializētajai audžuģimenei)
3.5.1. Ikmēneša pabalsts bērna uzturam

34. Ikmēneša pabalsts audžuģimenei bērna uzturam, ar kuru pašvaldībai noslēgts līgums par bērna ievietošanu audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē.piešķirams valstī noteikto divu minimālo uzturlīdzekļu summas apmērā, ņemot vērā bērna vecumu

35. Par pirmo mēnesi pabalsts tiek aprēķināts un izmaksāts proporcionāli dienu skaitam, kad bērns faktiski atrodas audžuģimenes aprūpē.

36. Sociālais dienests ir tiesīgs prasīt audžuģimenei sniegt pārskatu par pašvaldības piešķirtā pabalsta izlietojumu.

3.5.2. Vienreizējs pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei

37. Vienreizēju pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei piešķir audžuģimenei vai specializētai audžuģimenei, kurā ar Siguldas novada Bāriņtiesas lēmumu, ir ievietots bērns, un kurai ar pašvaldību noslēgts līgums par bērna ievietošanu audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē.

38. Vienreizēja pabalsta audžuģimenei bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei katram bērnam līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ir trīs valstī noteikto sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.

39. Pabalstu var izsniegt arī sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā.

3.5.3. Pašvaldības atlīdzība par audžuģimenes (specializētās audžuģimenes) pienākumu pildīšanu

40. Pašvaldības atlīdzību par audžuģimenes (specializētās audžuģimenes) (turpmāk šajā nodaļā – audžuģimene) pienākumu pildīšanu, neatkarīgi no audžuģimenē ievietoto bērnu skaita, piešķir ģimenei (personai), kurai ar pašvaldību noslēgts līgums par bērna ievietošanu audžuģimenē uz laiku, kas ir īsāks par mēnesi.

41. Atlīdzības apmēru par audžuģimenes pienākumu pildīšanu uz laiku, kas ir īsāks par mēnesi, Sociālais dienests nosaka proporcionāli dienu skaitam, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem, sākot ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē un pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar audžuģimeni.

42. Sociālais dienests lēmumu par atteikumu piešķirt atlīdzību, pieņem šādos gadījumos:

42.1. bērns audžuģimenē ievietots uz laiku, kas ir garāks par mēnesi;

42.2. sniegtas nepatiesas ziņas, kas ietekmē personas tiesības saņemt šo atlīdzību;

42.3. zudis tiesiskais pamats atlīdzības piešķiršanai.

43. Atlīdzības izmaksu izbeidz, kad izbeidzas līgumā noteiktais termiņš, kā arī tad, ja bērna uzturēšanās audžuģimenē tiek izbeigta pirms termiņa.

3.6. Pabalsts individuālās lietošanas priekšmetu iegādei aizbildnībā esošam bērnam

44. Pabalstu piešķir personai, kuru Siguldas novada Bāriņtiesa ir iecēlusi par aizbildni bērnam un kura aizbildnībā esošā bērna deklarētā pamata dzīvesvieta līdz tā nodošanai aizbildnībā ir bijusi Siguldas novada administratīvā teritorija.

45. Pabalsts individuālās lietošanas priekšmetu iegādei kā Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ir 50 euro apmērā vienu reizi kalendārajā gadā par katru aizbildniecībā esošu bērnu no 5 gadu vecuma, kurš mācās pirmsskolas izglītības iestādē, pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības, kā arī arodizglītības iestādēs.

46. Pabalsta izmaksu pārtrauc vai izbeidz, ja:

46.1. bērns sasniedzis pilngadību;

46.2. Siguldas novada Bāriņtiesa atlaiž vai atceļ bērna aizbildni no aizbildņa pienākumu pildīšanas.

3.7. Pabalsts ēdināšanai bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

47. Pabalsts ēdināšanai bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un kam ar Siguldas novada Bāriņtiesas lēmumu nodibināta aizbildnība, ir ar mērķi atbalstīt bērnu un bērna aizbildņa ģimeni.

48. Pabalstu piešķir ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un ēdināšanai vispārējās, profesionālās izglītības un arodizglītības iestādēs aizbildņa ģimenei, kurā ievietots bērns, kurš palicis bez vecāku gādības.

49. Pabalstu bērna ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs piešķir 100 % apmērā no ēdināšanas maksas, pamatojoties uz aizbildņa iesniegumu un Siguldas novada Bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu bērnam un aizbildņa iecelšanu.

50. Pabalstu bērna ēdināšanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs par bērna ēdināšanas pakalpojumiem piešķir 100 % apmērā no ēdināšanas maksas, pamatojoties uz aizbildņa iesniegumu un Siguldas novada Bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu bērnam un aizbildņa iecelšanu.

51. Pabalsts bērnu ēdināšanai pirmsskolas, vispārējās, profesionālās izglītības un arodizglītības iestādēs tiek maksāts uz ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu, ņemot vērā bērna faktisko apmeklējumu, ko apliecina apmeklējumu attaisnojoši dokumenti.

4. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

52. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu un faktisko rīcību var apstrīdēt Siguldas novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā.

53. Siguldas novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kartībā.

5. Noslēguma jautājums

54. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 14. oktobra saistošie noteikumi Nr. 23 "Par sociālajām garantijām bez vecāku gādības palikušam bērnam Siguldas novadā".

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Kumskis

 

Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes 2024. gada 28. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 9 "Par sociālajām garantijām bez vecāku gādības palikušam bērnam Siguldas novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības materiālā atbalsta (pašvaldības pabalstu) veidus, apmērus, pieprasīšanas un saņemšanas kārtību pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, kā arī atbalstu audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem.

2023. gada 1. janvārī stājies spēkā jaunais Pašvaldību likums un spēku zaudējis likums "Par pašvaldībām". Pašvaldību likuma pārejas noteikumu 6. punktā noteikts, ka dome izvērtē uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību šim likumam un līdz 2024. gada 30. jūnijam izdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši Pašvaldību likumā ietvertajam pilnvarojumam.

Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 14. oktobra saistošie noteikumi Nr. 23 "Par sociālajām garantijām bez vecāku gādības palikušam bērnam Siguldas novadā" izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu. Līdz ar to šo saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais pamats neatbilst Pašvaldību likumā ietvertajam pilnvarojumam un nepieciešams tos izdot no jauna.

2023. gada 1. jūlijā stājās spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kur tika noteikta ekonomiski pamatota un vienota metodoloģija minimālo pabalstu aprēķiniem. Līdz ar to 2023. gada 27. jūnijā tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" (turpmāk – Noteikumi Nr. 857), kas stājās spēkā 2023. gada 1. jūlijā. Noteikumos Nr. 857 ir noteikts, ka pabalstu apmēri nevar būt zemāki par noteiktu īpatsvaru no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī. Līdz ar to Ministru kabineta pieņemtie minētie grozījumi ir jāiekļauj pašvaldību saistošajos noteikumos par pabalstu aprēķināšanas un izmaksas kārtību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas.

Likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā" 25.² panta piektā daļā noteikts, ka pašvaldības domes saistošajos noteikumos paredz kārtību, kādā izmaksājams mājokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam un Noteikumu Nr. 857 22. punktā noteikts, ka pašvaldības saistošajos noteikumos ir tiesīgas noteikt papildu atvieglojumus bērnam, kā arī pilngadību sasniegušajam bērnam.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu Noteikumu izpilde notiks pašvaldības kārtējā gada budžeta ietvaros. Šie saistošie noteikumi 2024. gadā paredz sniegt atbalstu aptuveni 55 personām par kopējo summu 106 600 euro.

Noteikumu projekta izpilde tiks īstenota esošo cilvēkresursu ietvaros, papildus resursi sakarā ar jaunu institūciju vai darba vietu veidošanu un esošo institūciju kompetences paplašināšana, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešama.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci 3.1. sociālā ietekme – saistošo noteikumu tiesiskais regulējums ietekmēs pašvaldības pilngadību sasniegušos bez vecāku gādības palikušos bērnus un bāreņus pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, kā arī aizbildņus, adoptētājus un audžuģimenes.

3.2. ietekme uz vidi – nav tiešas ietekmes; 

3.3. ietekme uz iedzīvotāju veselību – nav tiešas ietekmes;

3.4. ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – nav tiešas ietekmes;

3.5. ietekme uz konkurenci – nav tiešas ietekmes.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām Jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Siguldas novada pašvaldības Sociālajā dienestā.
5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem Saistošie noteikumi paredzēti Siguldas novada pašvaldības autonomo funkciju izpildei, kā arī citu normatīvo aktu ietvertā pilnvarojuma izpildei.

Saistošie noteikumi neparedz iesaistīt papildu cilvēkresursus un tiks īstenoti esošo cilvēkresursu ietvaros.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu Saistošo noteikumu izpilde tiks nodrošināta Sociālā dienesta esošo funkciju un uzdevumu ietvaros, nav paredzēta jaunu institūciju izveide vai esošās institūcijas likvidācija vai reorganizācija.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai.

Pašvaldības rīcība ir atbilstoša šā brīža ekonomiskai un sociālai situācijai.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām Atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajai daļai, lai informētu sabiedrību par saistošo noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 07.03.2024. publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.sigulda.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu viedokļu sniegšanai līdz 20.03.2024. Norādītajā termiņā nav saņemti iesniegumi ar priekšlikumiem saistošo noteikumu pilnveidošanai.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Kumskis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!