• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Ventspils novada dome Viss arhīvs

15.02.2024.

OP 2024/33.10

Par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Ventspils novadā

31.01.2024.

OP 2024/22.33

Ventspils novada pašvaldības 2024. gada konsolidētais budžets

09.01.2024.

OP 2024/6.12

Ventspils novada pašvaldības nolikums. Precizējot iepriekš publicēto

18.12.2023.

OP 2023/244.8

Grozījumi Ventspils novada domes 2017. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 14 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Ventspils novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs"

13.12.2023.

OP 2023/241.53

Par Ventspils novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

07.12.2023.

OP 2023/237.63

Ventspils novada pašvaldības nolikums. Precizējot iepriekš publicēto

06.12.2023.

OP 2023/236.31

Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas Ventspils novadā

06.12.2023.

OP 2023/236.32

Grozījumi Ventspils novada domes 2023. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Ventspils novada pašvaldības 2023. gada konsolidētais budžets"

04.12.2023.

OP 2023/234.24

Ventspils novada pašvaldības nolikums

25.10.2023.

OP 2023/207.16

Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Ventspils novadā

07.09.2023.

OP 2023/173.42

Grozījums Ventspils novada domes 2014. gada 29. augusta saistošajos noteikumos Nr. 12 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ventspils novadā"

07.09.2023.

OP 2023/173.43

Grozījums Ventspils novada domes 2014. gada 29. maija saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību Ventspils novadā"

07.09.2023.

OP 2023/173.44

Grozījumi Ventspils novada domes 2013. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 8 "Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves"

11.08.2023.

OP 2023/154.48

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Ventspils novadā

01.03.2023.

OP 2023/43.18

Ventspils novada pašvaldības 2023. gada konsolidētais budžets

29.12.2022.

OP 2022/252.41

Grozījumi Ventspils novada domes 2019. gada 27. decembra saistošajos noteikumos Nr. 9 "Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā"

20.12.2022.

OP 2022/246.18

Par lokālplānojuma Ventspils novada, Tārgales pagasta nekustamos īpašumos ar kadastra numuriem 9866 023 0051, 9866 023 0052, 9866 023 0053, 9866 023 0081 daļai, ar kuru groza Ventspils novada teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafisko daļu. Precizējot iepriekš publicēto

20.12.2022.

OP 2022/246.19

Par lokālplānojuma Ventspils novada, Tārgales un Popes pagastos nekustamo īpašumu zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 9866 010 0076, 9866 010 0100, 9866 010 0110, 9866 010 0105, 9866 010 0098, 9866 015 0009, 9866 015 0097, 9866 015 0109, 9866 015 0089, 9866 015 0104, 9866 015 0060, 9866 015 0061, 9866 015 0051, 9866 015 0112, 9866 015 0017, 9866 015 0011, 9866 015 0015, 9866 015 0038, 9866 015 0108, 9866 015 0036, 9866 015 0107, 9866 015 0102, 9866 015 0171, 9856 003 0202, 9866 015 0117, 9866 015 0006, 9866 015 0128, 9866 015 0018, 9866 015 0099, 9866 015 0100, 9866 015 0012, 9866 015 0090, 9866 015 0027, ar kuru groza Ventspils novada teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafisko daļu. Precizējot iepriekš publicēto

20.12.2022.

OP 2022/246.20

Par lokālplānojuma Ventspils novada, Tārgales pagasta nekustamos īpašumos ar kadastra numuriem 9866 010 0081, 9866 010 0048, 9866 010 0056, 9866 010 0095, ar kuru groza Ventspils novada teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafisko daļu. Precizējot iepriekš publicēto

20.12.2022.

OP 2022/246.21

Par lokālplānojuma Ventspils novada, Tārgales pagasta nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 9866 010 0053, ar kuru groza Ventspils novada teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafisko daļu. Precizējot iepriekš publicēto

20.12.2022.

OP 2022/246.22

Par lokālplānojuma Ventspils novada, Tārgales pagasta nekustamā īpašuma ar kadastra numuriem 9866 010 0034, 9866 010 0069, 9866 010 0009, 9866 010 0033, ar kuru groza Ventspils novada teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafisko daļu. Precizējot iepriekš publicēto

01.12.2022.

OP 2022/233.34

Grozījumi Ventspils novada domes 2022. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 21 "Ventspils novada pašvaldības nolikums"

06.10.2022.

OP 2022/194.9

Grozījumi Ventspils novada domes 2014. gada 29. augusta saistošajos noteikumos Nr. 12 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ventspils novadā"

06.10.2022.

OP 2022/194.10

Grozījumi Ventspils novada domes 2014. gada 29. maija saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību Ventspils novadā"

06.10.2022.

OP 2022/194.11

Ventspils novada pašvaldības nolikums

05.10.2022.

OP 2022/193.13

Par lokālplānojuma Ventspils novada, Tārgales pagastā, nekustamos īpašumos ar kadastra numuriem 98660230051, 98660230052, 98660230053, 98660230081 daļai, ar kuru groza Ventspils novada teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafisko daļu

05.10.2022.

OP 2022/193.14

Par lokālplānojuma Ventspils novada, Tārgales un Popes pagastos, nekustamo īpašumu zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 98660100076, 98660100100, 98660100110, 98660100105, 98660100098, 98660150009, 98660150097, 98660150109, 98660150089, 98660150104, 98660150060, 98660150061, 98660150051, 98660150112, 98660150017, 98660150011, 98660150015, 98660150038, 98660150108, 98660150036, 98660150107, 98660150102, 98660150171, 98560030202, 98660150117, 98660150006, 98660150128, 98660150018, 98660150099, 9866 015 0100, 9866 015 0012, 98660150090, 98660150027, ar kuru groza Ventspils novada teritorijas plānojumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafisko daļu

05.10.2022.

OP 2022/193.15

Par lokālplānojuma Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamos īpašumos ar kadastra numuriem 98660100081,98660100048, 98660100056, 98660100095, ar kuru groza Ventspils novada teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafisko daļu

05.10.2022.

OP 2022/193.16

Par lokālplānojuma Ventspils novada, Tārgales pagasta nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 9866 010 0053, ar kuru groza Ventspils novada teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafisko daļu

05.10.2022.

OP 2022/193.17

Par lokālplānojuma Ventspils novada, Tārgales pagasta, nekustamajos īpašumos ar kadastra numuriem 98660100034, 98660100069, 98660100009, 98660100033, ar kuru groza Ventspils novada teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafisko daļu

26.09.2022.

OP 2022/186.20

Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība

31.08.2022.

OP 2022/168.29

Grozījumi Ventspils novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par Ventspils novada pašvaldības nodevām"

25.07.2022.

OP 2022/141.11

Par Ventspils novada Sociālā dienesta maksas pakalpojumiem

06.07.2022.

OP 2022/128.29

Par sociālajiem pakalpojumiem Ventspils novadā

03.06.2022.

OP 2022/107.26

Grozījumi Ventspils novada domes 2021. gada 25. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā"

03.06.2022.

OP 2022/107.27

Grozījums Ventspils novada domes 2020. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā 2020.-2025. gadam"

12.04.2022.

OP 2022/72.8

Grozījumi Ventspils novada domes 2021. gada 25. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā"

12.04.2022.

OP 2022/72.9

Grozījumi Ventspils novada domes 2020. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā 2020.-2025. gadam"

21.03.2022.

OP 2022/56.15

Par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Ventspils novadā

25.02.2022.

OP 2022/40.24

Par pamata sociālās palīdzības pabalstiem Ventspils novadā

25.02.2022.

OP 2022/40.25

Par papildu sociālās palīdzības pabalstiem Ventspils novadā

09.02.2022.

OP 2022/28.17

Ventspils novada pašvaldības 2022. gada konsolidētais budžets

09.02.2022.

OP 2022/28.18

Par Ventspils novada pašvaldības nodevām

06.10.2021.

OP 2021/193.42

Par Ventspils novada domes 2009. gada 24. septembra saistošo noteikumu Nr. 27 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Gadi" apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem

06.10.2021.

OP 2021/193.43

Par Ventspils novada domes 2009. gada 24. septembra saistošo noteikumu Nr. 37 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Mazkalnieki" apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem

16.06.2021.

OP 2021/115.25

Par Ventspils novada domes 2009. gada 24. septembra saistošo noteikumu Nr. 45 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Rožlejas" apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem

16.06.2021.

OP 2021/115.26

Par Ventspils novada domes 2009. gada 24. septembra saistošo noteikumu Nr. 56 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Zeļļi" apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem

20.04.2020.

OP 2020/76.31

Grozījumi Ventspils novada domes 2018. gada 22. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Sociālās palīdzības pabalstu veidi un to piešķiršanas kārtība"

08.01.2016.

OP 2016/5.19

Par Ventspils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!