• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ventspils novada domes 2023. gada 26. oktobra saistošie noteikumi Nr. 7 "Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas Ventspils novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 6.12.2023., Nr. 236 https://www.vestnesis.lv/op/2023/236.31

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ventspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 9

Grozījumi Ventspils novada domes 2023. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Ventspils novada pašvaldības 2023. gada konsolidētais budžets"

Vēl šajā numurā

06.12.2023., Nr. 236

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ventspils novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 7

Pieņemts: 26.10.2023.

OP numurs: 2023/236.31

2023/236.31
RĪKI

Ventspils novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 3 Visi

Ventspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 7

Ventspils novadā 2023. gada 26. oktobrī (prot. Nr. 11, 5. §)

Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas Ventspils novadā

Precizēti ar
30.11.2023. Ventspils domes lēmumu (prot. Nr. 46, 7. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā"
25.² panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta
2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām
garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās" 22., 27., 30., 31. un 31.1 punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības (turpmāk – bērns), nodrošina materiālu atbalstu (turpmāk – pabalsts vai pabalsti) pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās pēc pilngadības sasniegšanas Ventspils novadā.

2. Tiesības saņemt pabalstus ir pilngadību sasniegušam bērnam, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Ventspils novada pašvaldības iestāde "Ventspils novada Bāriņtiesa" (turpmāk – Bāriņtiesa).

3. Pabalsta pieprasījumus izskata, lēmumu pieņem un pabalstus izmaksā Ventspils novada pašvaldības iestāde "Ventspils novada Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests).

4. Pašvaldība nodrošina šādu pabalstu izmaksāšanu:

4.1. vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

4.2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

4.3. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai bērnam, kurš turpina mācības vai studē izglītības iestādē;

4.4. mājokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam (turpmāk – Mājokļa pabalsts).

II. Vienreizēja pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai apmērs un saņemšanas kārtība

5. Vienreizēja pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai apmērs ir 40 procenti (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 60 procenti (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī.

6. Vienreizēja pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai saņemšanai pilngadību sasniegušais bērns Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un Bāriņtiesas lēmumu par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanos (ja lēmums nav Sociālā dienesta rīcībā), izņemot, ja bērns pilngadību sasniedz ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā.

7. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai izmaksā no Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem un ieskaita pabalsta pieprasītāja norādītajā kredītiestādes kontā 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

III. Vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs un saņemšanas kārtība

8. Vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmēra aprēķina, piemērojot koeficientu 1,7 (noapaļojot līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī.

9. Vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei saņemšanai pilngadību sasniegušais bērns Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un Bāriņtiesas lēmumu par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanos (ja lēmums nav Sociālā dienesta rīcībā), izņemot, ja bērns pilngadību sasniedz ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā.

10. Vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei izmaksā no Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem un ieskaita pabalsta pieprasītāja norādītajā kredītiestādes kontā 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

IV. Pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai apmērs un saņemšanas kārtība bērnam, kurš turpina mācības vai studē izglītības iestādē

11. Pabalsta ikmēneša izdevumu segšanai apmērs ir 20 procenti (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 30 procenti (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī.

12. Pabalstu ikmēneša izdevumu segšanai pilngadību sasniegušam bērnam piešķir saskaņā Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumiem Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi).

13. Pabalsta ikmēneša izdevumu segšanai saņemšanai pilngadību sasniegušais bērns Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, kurā norāda izglītības iestādi, augstskolu vai koledžu, kurā bērns apgūst izglītības programmu vai studiju programmu, un Bāriņtiesas lēmumu par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanos (ja lēmums nav Sociālā dienesta rīcībā).

14. Pabalstu ikmēneša izdevumu segšanai izmaksā no Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem un ieskaita pabalsta pieprasītāja norādītajā kredītiestādes kontā vienu reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša 25. datumam.

V. Mājokļa pabalsta apmērs un saņemšanas kārtība

15. Mājokļa pabalstu pilngadību sasniegušam bērnam piešķir bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

16. Mājokļa pabalstu piešķir arī pilngadību sasniegušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, kuram īres lietojumā nodotas pašvaldības dzīvojamās telpas un tā īres tiesības piešķirtas Ventspils novada pašvaldības sniegtās palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā ietvaros.

17. Mājokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

18. Mājokļa pabalsta saņemšanai pilngadību sasniegušais bērns Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, dzīvojamo telpu īres vai apsaimniekošanas un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu pakalpojumu līgumu kopijas, uzrādot šo darījuma aktu oriģinālus, un:

18.1. reizi mēnesī līdz 27. datumam iesniedz no izīrētāja, ar dzīvojamās telpas lietošanu un ar telekomunikāciju pakalpojumiem, interneta lietošanu saistītu pakalpojumu sniedzējiem saņemtos rēķinus (klātienē vai elektroniskā pastā (bez droša elektroniskā paraksta): soc.dienests@ventspilsnd.lv);

18.2. reizi kalendārā gadā iesniedz maksājumu apliecinošu dokumentu vai piegādātāja izsniegtu rēķinu par kurināmā iegādi (klātienē vai elektroniskā pastā (bez droša elektroniskā paraksta): soc.dienests@ventspilsnd.lv).

19. Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, pamatojoties uz dokumentiem, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, nepārsniedzot Ministru kabineta noteikumos noteikto pozīciju minimālās normas.

20. Sociālais dienests pieņem lēmumu par mājokļa pabalsta piešķiršanu pilngadību sasniegušajam bērnam uz dzīvojamo telpu īres līguma termiņu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu.

21. Mājokļa pabalstu izmaksā no Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem līdz kārtējā mēneša pēdējam datumam.

VI. Lēmuma pieņemšana, apstrīdēšana un pārsūdzēšana

22. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu bērnam pieņem viena mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

23. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā (turpmāk – Komisija), iesniedzot pieteikumu Ventspils novada pašvaldībā (adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601; oficiālā elektroniskā pasta adrese: info@ventspilsnd.lv).

24. Komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VII. Noslēguma jautājums

25. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ventspils novada domes 2018. gada 22. februāra saistošie noteikumi Nr. 7 "Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem".

Ventspils novada domes priekšsēdētājs A. Mucenieks

 

Paskaidrojuma raksts
Ventspils novada domes 2023. gada 26. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 7 "Par pabalstiem bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības pēc pilngadības sasniegšanas Ventspils novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pabalstu aprēķināšanas un izmaksas kārtību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Ventspils novadā patstāvīgas dzīves uzsākšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas kārtību līdz 24 gadu vecumam. Šobrīd spēkā ir Ventspils novada domes 2018. gada 22. februāra saistošie noteikumi Nr. 7 "Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem" (turpmāk – noteikumi Nr. 7). Noteikumi Nr. 7 ir izdoti uz likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā" 25.² panta pirmo un piekto daļu, likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta piekto daļu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 22., 27., 30., 31. un 31.1 punktu. Pašvaldību likuma pārejas noteikumu 6. punktā noteikts domes pienākums izvērtēt uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību šim likumam un izdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši šajā likumā ietvertajam pilnvarojumam. Līdz jaunu saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam piemērojami uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdotie saistošie noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu. Līdz ar to, izvērtējot noteikumos Nr. 7 ietverto tiesisko regulējumu un tā atbilstību hierarhiski juridiska augstāka spēka tiesību aktiem, atzīstams, ka ir nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus, kas Ventspils novadā reglamentē pabalstu aprēķināšanas un izmaksas kārtību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas patstāvīgas dzīves uzsākšanai un dzīves kvalitātes nodrošināšanai, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas kārtību līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. 2023. gada 1. jūlijā stājoties spēkā grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, tika noteikta ekonomiski pamatota un vienota metodoloģija minimālo pabalstu aprēķiniem. Savukārt 2023. gada 27. jūnijā apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" (turpmāk – Noteikumi Nr. 857), kas stājās spēkā 2023. gada 1. jūlijā. Saskaņā ar Noteikumiem Nr. 857, pabalstu apmēri nevar būt zemāki par noteiktu īpatsvaru no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī. Tādējādi Ministru kabineta noteiktās prasības ņemamas vērā arī izstrādājot Ventspils novada domes saistošos noteikumos par pabalstu aprēķināšanas un izmaksas kārtību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas. Ievērojot likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā" 25.² panta piektā daļā ietverto deleģējumu, pašvaldības saistošajos noteikumos paredz kārtību, kādā izmaksājams mājokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam. Bez tam Noteikumu Nr. 857 22. punktā noteikts, ka pašvaldības saistošajos noteikumos ir tiesīgas noteikt papildu atvieglojumus bērnam, kā arī pilngadību sasniegušajam bērnam. Tātad attiecīgā mērķuzdevuma sasniegšanai vienīgais tiesiski pieļaujamais līdzeklis ir saistošo noteikumu izdošana.
2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu: ieņēmumu daļa netiek palielināta vai samazināta; izdarīto aprēķinu rezultātā izdevumu daļas pieaugums saimnieciskā gadā paredzams 1500,00 euro apmērā. Ietekmes uz citām pozīcijām budžeta ieņēmumu vai izdevumu daļā nav.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci Saistošo noteikumu regulējums sniedz pozitīvu sociālo ietekmi uz bāreņa un bez vecāku gādības palikuša bērna pēc pilngadības sasniegšanas dzīvesveidu, kultūras un izglītības līmeni, labklājību, kā arī sekmē personas patstāvīgas dzīves uzsākšanu un iekļaušanos sabiedrībā. Saistošie noteikumu ietekme – daļā uz vidi, uz iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, uz konkurenci: nav attiecināms.
4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām Pabalsta pieprasījumus izskata, lēmumu pieņem un pabalstus izmaksā Ventspils novada pašvaldības iestāde "Ventspils novada Sociālais dienests" (turpmāk arī – Sociālais dienests). Kārtība, kādā tiek iesniegti nepieciešamie dokumenti un izmaksāti pabalsti, netiek mainīta. Nav paredzamas papildu administratīvo procedūru izmaksas.
5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 9. punktu pašvaldības kompetencē ietilpst autonomā funkcija nodrošināt iedzīvotājiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā, kā arī iespēju saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus. Saistošo noteikumu izpildes administrēšanu nodrošinās Sociālais dienests, jaunu institūciju izveide, vienlīdz kā esošo likvidācija vai reorganizācija vai darbinieku skaita palielināšana nav nepieciešama, papildus pienākumi vai uzdevumi amatos ieceltajiem darbiniekiem netiks noteikti.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanu Saistošo noteikumu īstenos Sociālais dienests jau esošo funkciju un uzdevumu izpildes ietvaros. To piemērošanā – atbilstoši Ventspils novada pašvaldības darbību reglamentējošiem iekšējiem normatīviem aktiem – iesaistīta arī administrācijas Finanšu nodaļa un Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdus komisija. Papildus resursi nav nepieciešami.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai, jo saistošo noteikumu izdošana ir vienīgais veids, kā noteikt pabalstu aprēķināšanas un izmaksas kārtību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Ventspils novadā patstāvīgas dzīves uzsākšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas kārtību līdz 24 gadu vecumam.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām Saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts 2023. gada 25. septembrī tika publicēts Ventspils novada pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.ventspilsnovads.lv (Par mums → Dome → Saistošo noteikumu projekti) sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Laika periodā no 2023. gada 25. septembra līdz 2023. gada 9. oktobrim viedokļi, priekšlikumi, ierosinājumi vai iebildumi saistībā ar attiecīgā normatīvā akta projektu nav saņemti.

Ventspils novada domes priekšsēdētājs A. Mucenieks

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!