• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Paziņojumi par teritoriālo plānošanu Viss arhīvs

Izvērst

06.02.2024.

OP 2024/26.TP1

Limbažu novada dome 2024. gada 25. janvārī pieņēma lēmumu Nr.10 (protokols Nr. 2, 8.) "Par Limbažu novada domes 2023. gada 21. decembra lēmuma Nr. 1058 atcelšanu", ar kuru atcelts 2023. gada 21. decembra lēmums Nr. 1058 (protokols... VAIRĀK

09.01.2024.

OP 2024/6.TP1

Limbažu novada pašvaldība paziņo, ka ar 2023. gada 21. decembra lēmumu Nr. 1058 (protokols Nr. 16, 6.) ir pieņemti saistošie noteikumi Nr. 33 "Zemes vienībās Tērces ielā 4 (kadastra apzīmējums 6615 002 0024) un daļā no Viļņu ielas... VAIRĀK

09.06.2023.

OP 2023/111.TP1

Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka ar 2023.gada 31.maija Mārupes novada pašvaldības domes lēmumu Nr.56 (prot. Nr.10) ir pieņemti saistošie noteikumi Nr.20/2023 "Par Rīgas rajona Babītes pagasta padomes 2002.gada 20.jūnija saistošo... VAIRĀK

09.06.2023.

OP 2023/111.TP2

Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka ar 2023.gada 31.maija Mārupes novada pašvaldības domes lēmumu Nr.57 (prot. Nr.10) ir pieņemti saistošie noteikumi Nr.21/2023 "Par Babītes pagasta padomes 2009.gada 23.septembra saistošo noteikumu... VAIRĀK

09.06.2023.

OP 2023/111.TP3

Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka ar 2023.gada 31.maija Mārupes novada pašvaldības domes lēmumu Nr.54 (prot. Nr.10) ir pieņemti saistošie noteikumi Nr.19/2023 "Par Mārupes pagasta padomes 2006.gada 22.februāra saistošo noteikumu... VAIRĀK

17.04.2023.

OP 2023/74.TP1

Ropažu novada dome 05.04.2023. pieņēma lēmumu Nr.2208 "Par detālplānojuma "Jaunpiekūni", atcelšanu daļā - zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80960040325, Piekūnu ielā 9, Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā"... VAIRĀK

10.01.2023.

OP 2023/7.TP1

Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka ar 2022.gada 28.decembra Mārupes novada pašvaldības domes lēmumu Nr.31 (prot. Nr.25) ir pieņemti saistošie noteikumi Nr. 56/2022 "Par Babītes novada domes 2009.gada 23.septembra saistošo noteikumu... VAIRĀK

20.10.2022.

OP 2022/204.TP1

Ropažu novada pašvaldības dome 12.10.2022. pieņēma lēmumu Nr.1614 "Par detālplānojuma īpašumiem "Šalkas" un "Mežvidi" atcelšanu daļā zeme vienību Šalku iela 1 un Šalku iela 3, Dzidriņās, Stopiņu pagastā... VAIRĀK

20.10.2022.

OP 2022/204.TP2

Ropažu novada pašvaldības dome 12.10.2022. pieņēma lēmumu Nr.1615 "Par detālplānojuma īpašumam "Mālkalni" atcelšanu daļā zemes vienības Mālkalnu iela 1, Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, teritorijā"... VAIRĀK

17.10.2022.

OP 2022/201.TP1

Ropažu novada dome 12.10.2022. pieņēma lēmumu Nr.1616 "Par detālplānojuma "Kalnaindras" un "Lejasindras", atcelšanu daļā - zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80960040819, Indru ielā 13, Dzidriņās, Stopiņu pagastā... VAIRĀK

02.09.2022.

OP 2022/170.TP1

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 3. punktu Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka 2022. gada 18. augustā ir... VAIRĀK

12.07.2022.

OP 2022/132.TP1

Jūrmalas valstspilsētas administrācija, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 3. punktu un Covid-19 infekcijas pārvaldības likuma... VAIRĀK

16.06.2022.

OP 2022/116.TP1

Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka ar 2022.gada 25.maija Mārupes novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 8 (prot. Nr. 10) ir pieņemti saistošie noteikumi Nr.24/2022 "Par Mārupes pagasta padomes 2003.gada 19.maija saistošo noteikumu Nr.... VAIRĀK

16.06.2022.

OP 2022/116.TP2

Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka ar 2022.gada 25.maija Mārupes novada pašvaldības domes lēmumu Nr.9 (prot. Nr.10) ir pieņemti saistošie noteikumi Nr.25/2022 "Par Rīgas rajona Babītes pagasta padomes 2002.gada 20.jūnija saistošo... VAIRĀK

14.06.2022.

OP 2022/114.TP1

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 3. punktu Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka 2022. gada 26.maijā ir pieņemts... VAIRĀK

13.05.2022.

OP 2022/92.TP1

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 3. punktu Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka 2022. gada 5.maijā ir pieņemts... VAIRĀK

03.05.2022.

OP 2022/85.TP1

2022.gada 14.aprīlī Daugavpils pilsētas domes sēdē pieņemts lēmums Nr.212 (protokols Nr.12, 16.§) "Par Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 "Daugavpils pilsētas Vidzemes ielā 134A un tai pieguļošās... VAIRĀK

25.04.2022.

OP 2022/79.TP1

Ropažu novada dome 21.12.2021. pieņēma lēmumu Nr. 479 "Par detālplānojuma "Silāji", Gaidas, Ropažu pagasts, Ropažu novads, atcelšanu zemes vienībā Silāju iela 6A ar kadastra apzīmējumu 8084 013 0134" (prot. Nr.18/2021... VAIRĀK

19.04.2022.

OP 2022/75.TP1

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 3. punktu Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka 2022. gada 31. martā ir... VAIRĀK

19.04.2022.

OP 2022/75.TP2

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 3. punktu Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka 2022. gada 31. martā ir... VAIRĀK

01.04.2022.

OP 2022/65.TP1

Ropažu novada dome 23.03.2022. pieņēma lēmumu Nr.840 "Par detālplānojuma "Austrumi" atcelšanu daļā - zemes vienībā Senču iela 18, ar kadastra apzīmējumu 80960030954, Vālodzēs, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā" (protokols... VAIRĀK

04.03.2022.

OP 2022/45.TP1

Carnikavas novada dome ar 22.06.2021. sēdes lēmumu Nr.11, 11.§ ir apstiprinājusi nekustamā īpašuma "Juču pļava", Carnikavas novads, detālplānojuma projektu. Apstiprināto dokumentu var apskatīt Carnikavas novada domē Stacijas ielā... VAIRĀK

04.02.2022.

OP 2022/25.TP1

Salaspils novada dome 09.12.2021. ir pieņēmusi lēmumu "Par detālplānojuma projekta Salaspils pilsētas administratīvā centra un tam piegulošajā teritorijas daļā apstiprināšanu" (protokols Nr.14/JDPP, 18.§).
Materiāli ir pieejami... VAIRĀK

18.01.2022.

OP 2022/12.TP1

Saulkrastu novada dome 29.12.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 261 "Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā "Jaunsaules", Zvejniekciems, apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu" (protokols... VAIRĀK

18.01.2022.

OP 2022/12.TP2

Saulkrastu novada dome 29.12.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 262 "Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā "Jaunastras" apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu" (protokols Nr.16/2021;... VAIRĀK

17.01.2022.

OP 2022/11.TP1

Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka ar 2021.gada 22.decembra Mārupes novada pašvaldības domes lēmumu Nr.23 (protokols Nr.16) ir pieņemti saistošie noteikumi Nr.32/2021 "Par Mārupes pagasta padomes 2003.gada 19.maija saistošo noteikumu... VAIRĀK

14.01.2022.

OP 2022/10.TP1

Valmieras novada pašvaldība 30.12.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr. Nr.603 "Par lokālplānojuma "Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Birztalas", Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, lai grozītu teritorijas plānojumu"... VAIRĀK

13.01.2022.

OP 2022/9.TP1

Salaspils novada dome 29.12.2021. ir pieņēmusi lēmumu "Par lokālplānojuma azartspēļu organizēšanas vietu noteikšanai Salaspils pilsētas teritorijas daļā galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.38/2021 izdošanu"... VAIRĀK

28.12.2021.

OP 2021/250.TP1

Ķekavas novada dome 08.12.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 43 "Par detālplānojuma "Pilbārži" apstiprināšanu, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā" (protokols Nr. 21/2021.).
Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22584... VAIRĀK

28.12.2021.

OP 2021/250.TP2

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Jūrmalas pilsētas dome... VAIRĀK

27.12.2021.

OP 2021/249.TP1

Jelgavas novada dome 10.12.2021. ir pieņēmusi lēmumu "Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašuma Rundāles ielā 11, Mežciemā, Jaunsvirlaukas pagastā, apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu"... VAIRĀK

27.12.2021.

OP 2021/249.TP2

Ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 9. decembra lēmumu Nr. 89 (protokols Nr. 15; 2.§) "Par detālplānojuma "Zemes gabalu Riņķa ielā 22, 24, 26, 28, 30 un 32, Ventspilī, detālplānojums" apstiprināšanu"... VAIRĀK

21.12.2021.

OP 2021/246.TP1

15.12.2021. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 1093 "Par teritorijas starp Kaivas ielu, Augusta Deglava ielu, Ēvalda Valtera ielu un Dzelzavas ielu lokālplānojuma apstiprināšanu" un izdoti Rīgas domes 15.12.2021. saistošie noteikumi... VAIRĀK

21.12.2021.

OP 2021/246.TP2

15.12.2021. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1091 "Par Rīgas teritorijas plānojuma apstiprināšanu" un izdoti Rīgas domes 15.12.2021. saistošie noteikumi Nr.103 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi".
Ar apstiprināto... VAIRĀK

20.12.2021.

OP 2021/245.TP1

Salaspils novada dome 09.12.2021. ir pieņēmusi lēmumu "Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma Miera iela 26B un Miera iela 26C Salaspilī, Salaspils novada teritorijas daļā galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.36/2021... VAIRĀK

20.12.2021.

OP 2021/245.TP2

15.12.2021. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 1094 "Par teritorijas starp Gustava Zemgala gatvi, Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apbūvi, lokālplānojuma apstiprināšanu" un izdoti Rīgas domes 15.12.2021.... VAIRĀK

17.12.2021.

OP 2021/244.TP1

Ādažu novada pašvaldība 29.09.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 111 "Par detālplānojuma "Luksti" grozījumu nekustamajā īpašumā Viršu ielā 13 apstiprināšanu". Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20260.... VAIRĀK

15.12.2021.

OP 2021/242.TP1

Valkas novada dome 28.10.2021. ir pieņēmusi lēmumu "Par Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu" (protokols Nr. 16, 25.§) un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 28 "Valkas novada teritorijas plānojuma grafiskā... VAIRĀK

13.12.2021.

OP 2021/240.TP1

Salaspils novada dome 25.11.2021. ir pieņēmusi lēmumu "Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma Krasta iela 7 teritorijā, Salaspilī, Salaspils novadā" (protokola Nr. 13/JDPP, 14.§). Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22432.... VAIRĀK

09.12.2021.

OP 2021/238.TP1

Mārupes novada pašvaldības dome 24.11.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 12 "Par nekustamā īpašuma "Ozollejas" (kadastra Nr. 8048 008 0230) Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu" (14). Materiāli... VAIRĀK

06.12.2021.

OP 2021/235.TP1

Olaines novada dome 24.11.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr.15, 23.p. "Par nekustamo īpašumu Volāni un Gremzdes (Pēterniekos) detālplānojuma apstiprināšanu un vispārīgā administratīvā akta izdošanu" (protokola Nr.15, 23.p.).
Materiāli... VAIRĀK

06.12.2021.

OP 2021/235.TP2

Mārupes novada pašvaldības dome 24.11.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 50 "Par Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā "Lielmaņi", Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031094), apstiprināšanu... VAIRĀK

03.12.2021.

OP 2021/234.TP1

Rēzeknes pilsētas dome 11.11.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 173 "Par detālplānojuma zemesgabaliem Noliktavu ielā 1, 5C, 9, 9B, 9C, 17, Maskavas ielā 25, 27, Rēzeknē, apstiprināšanu" (protokola Nr.14, 3.punkts).
Materiāli ir... VAIRĀK

30.11.2021.

OP 2021/231.TP1

Ropažu novada dome 2021.gada 10.novembra sēdē pieņēma lēmumu Nr. 358 (protokola Nr. 15/2021, 3.§) "Par detālplānojuma "Ezīši", Baltezerā, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, atcelšanu daļā" un apstiprināja saistošos... VAIRĀK

29.11.2021.

OP 2021/230.TP1

Rēzeknes pilsētas dome 11.11.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 172 "Par detālplānojuma zemesgabalam Bērzu ielā, Rēzeknē, apstiprināšanu" (protokola Nr. 14, 2.punkts). Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21982.... VAIRĀK

23.11.2021.

OP 2021/226.TP1

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 28.oktobra lēmumu Nr.501 "Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu" tika nolemts pilnveidot Jūrmalas pilsētas Teritorijas... VAIRĀK

17.11.2021.

OP 2021/224.TP1

Liepājas valstspilsētas pašvaldības dome 11.11.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 422/15 "Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Krūmu ielā 39, Liepājā, un saistošo noteikumu apstiprināšanu"... VAIRĀK

16.11.2021.

OP 2021/223.TP1

Augšdaugavas novada dome 11.11.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 234 "Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Zemnieku iela 42, Ilūkste, Augšdaugavas novads, apstiprināšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai un saistošo noteikumu... VAIRĀK

11.11.2021.

OP 2021/219.TP1

Mārupes novada pašvaldības dome 27.10.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 18 "Par nekustamo īpašumu "Atmodas" (kadastra Nr.8048 003 0001) un Rīgas iela 21 (kadastra Nr.8048 003 0248), Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma... VAIRĀK

11.11.2021.

OP 2021/219.TP2

Ādažu novada pašvaldība paziņo, ka 2021.gada 29.septembrī ir pieņemts lēmums Nr. 112 "Par nekustamā īpašuma Baltkrastu ielā 4, Baltezerā, Ādažu novadā detālplānojuma atcelšanu", ar kuru ir atcelts Ādažu novada domes 27.08.2008. lēmums... VAIRĀK

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Paziņojumi par teritoriālo plānošanu
Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un lokālplānojumu apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Pašvaldības publicē paziņojumus par saistošo noteikumu pieņemšanu divu nedēļu laikā pēc to apstiprināšanas Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc publikācijas.

Pašvaldības, juridiskas un fiziskas personas publicē paziņojumus par apstiprinātiem detālplānojumu projektiem nekustamajiem īpašumiem, par to izmaiņām un iespējām ar tiem iepazīties.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!