• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Paziņojumi par teritoriālo plānošanu Viss arhīvs

Izvērst
Atlasīti: 879 rezultāti
Dzēst parametrus

14.03.2017.

OP 2017/54.TP1

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017. gada 23. februāra sēdes lēmumu 2.§ 1. "Par lokālplānojuma "Ores un Olektīte" apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-1/2017" (protokols Nr. 3.) Ķekavas novada... VAIRĀK

07.03.2017.

OP 2017/49.TP1

Jaunjelgavas novada dome 2017. gada 23. februāra domes sēdē ir pieņēmusi lēmumu Nr. 5 (protokols Nr. 67) apstiprināt Jaunjelgavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumus un izdot saistošos noteikumus Nr. 5/2017... VAIRĀK

03.03.2017.

OP 2017/47.TP1

Inčukalna novada dome 2017. gada 15. februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 2, 46. §, "Par lokālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 24/10, Vangažos, Inčukalna novadā, apstiprināšanu, saistošo noteikumu... VAIRĀK

01.03.2017.

OP 2017/45.TP1

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Jūrmalas pilsētas dome... VAIRĀK

01.03.2017.

OP 2017/45.TP2

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Jūrmalas pilsētas dome... VAIRĀK

23.02.2017.

OP 2017/41.TP1

2016.gada 21.decembrī Carnikavas novada domē pieņemts lēmums Nr.24 (32.§) "Par nekustamā īpašuma Jomas ielā 7, Carnikavā, lokālplānojuma apstiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr.SN/2016/22 "Carnikavas ciema nekustamā īpašuma... VAIRĀK

23.02.2017.

OP 2017/41.TP2

Ar Rīgas pilsētas Būvvaldes 2017. gada 14. februāra lēmumu Nr. BV-17-37-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībām Rīgā, Antonijas ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 019 0152), Antonijas ielā17A (kadastra apzīmējums 0100 019 0003... VAIRĀK

23.02.2017.

OP 2017/41.TP3

Nīcas novada domes 2017.gada 13.februāra sēdē tika pieņemts lēmums Nr.15 (protokols Nr.3., 2.punkts) par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Vējsmilgas" (kadastra Nr. 64780190044), Jūrmalciems, Nīcas pagasts... VAIRĀK

20.02.2017.

OP 2017/38.TP1

Stopiņu novada dome 2017.gada 8.februāra sēdē ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.92) par detālplānojuma īpašuma "Dimanti" (īpašuma kadastra Nr. 80960070042) zemes vienībai Getliņu iela 17, Rumbula, Stopiņu novads (kadastra apz.80960070173)... VAIRĀK

20.02.2017.

OP 2017/38.TP2

Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 25.01.2017. lēmumu (protokols Nr. 1, 12.§) ir apstiprināts detālplānojuma grozījumu projekts nekustamo īpašumu Čiekuru iela 2, kadastra apzīmējums 80480040967. Čiekuru iela 1, kadastra apzīmējums... VAIRĀK

20.02.2017.

OP 2017/38.TP3

Ķekavas novada dome 2016.gada 22.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 2, § 6 "Par detālplānojuma "Brenči" Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā, un Ķekavas novada domes 2009.gada 13.oktobra saistošo noteikumu Nr. SN-TPD-70/2009... VAIRĀK

15.02.2017.

OP 2017/35.TP1

Garkalnes novada domes 2017.gada 31.janvāra sēdē (protokols Nr.2, 3.§) apstiprināja detālplānojuma "Līčupes", "Glūdas" grozījumus. Ar detālplānojuma grozījumiem var iepazīties Garkalnes novada domes mājaslapā http://www.garkalne.lv/buvvalde/dp/... VAIRĀK

07.02.2017.

OP 2017/29.TP1

Ogres novada pašvaldības dome 2017. gada 19. janvārī ir pieņēmusi lēmumu (protokola Nr. 1, 2. §) "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Vecmuižnieki 2", Taurupes pagasts, Ogres novads (kadastra apzīmējums 7492 007... VAIRĀK

07.02.2017.

OP 2017/29.TP2

Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.01.2017. lēmumu "Par lokālplānojuma apstiprināšanu grozījumiem Babītes pagasta teritorijas plānojumā 2008.-2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojumā 2005.-2017. gadam, nekustamā īpašuma... VAIRĀK

07.02.2017.

OP 2017/29.TP3

Lielvārdes novada dome 25.01.2017. sēdē Nr. 1 pieņēma lēmumu Nr. 20 "Par Lielvārdes novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 3 "Teritorijas attīstības plānošanas dokumenta "Lielvārdes... VAIRĀK

07.02.2017.

OP 2017/29.TP4

Jūrmalas pilsētas dome 2016. gada 25. novembrī pieņēma lēmumu Nr. 591 "Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūras ielā 7, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai". Publiskā apspriešana... VAIRĀK

07.02.2017.

OP 2017/29.TP5

Jūrmalas pilsētas dome 2016. gada 16. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 658 "Par detālplānojuma Jūrmalā, Bulduri 1001 grozījumu zemesgabalam Bulduri 1607, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai".... VAIRĀK

07.02.2017.

OP 2017/29.TP6

Jūrmalas pilsētas dome 2016. gada 25. februārī pieņēma lēmumu Nr. 75 "Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 77, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai". Publiskā apspriešana... VAIRĀK

31.01.2017.

OP 2017/24.TP1

Preiļu novada dome 2016. gada 28. oktobra sēdē ir pieņēmusi lēmumu (protokola Nr. 16 26. §) apstiprināt Preiļu novada Teritorijas plānojumu 2016.-2031. gadam, kas sastāv no Paskaidrojuma raksta, Teritorijas izmantošanas un... VAIRĀK

30.01.2017.

OP 2017/23.TP1

Siguldas novada dome 2017. gada 18. janvāra sēdē ir pieņēmusi lēmumu (protokola Nr. 2 1. §) "Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam ar adresi Pēteralas iela 2 un Pēteralas iela 6, Sigulda, Siguldas novads... VAIRĀK

27.01.2017.

OP 2017/22.TP1

Saskaņā ar Dagdas novada domes 19.01.2017. sēdes lēmumu "Par Dagdas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu apstiprināšanu" (prot. Nr. 1 15. §) ir apstiprināti Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam... VAIRĀK

24.01.2017.

OP 2017/19.TP1

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2017.gada 12. janvārī ir pieņemts lēmums Nr. 27 "Par Jūrmalas pilsētas domes 2007. gada 22. novembra lēmuma Nr. 1034 "Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā... VAIRĀK

23.01.2017.

OP 2017/18.TP1

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Jūrmalas pilsētas dome... VAIRĀK

23.01.2017.

OP 2017/18.TP2

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Jūrmalas pilsētas dome... VAIRĀK

23.01.2017.

OP 2017/18.TP3

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2017.gada 12.janvārī ir pieņemts lēmums Nr.25 "Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 13.septembra lēmuma Nr.855 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 41, galīgās redakcijas... VAIRĀK

23.01.2017.

OP 2017/18.TP4

Ķekavas novada dome 2013. gada 8. augustā pieņēmusi lēmumu Nr.2. § 4. "Par detālplānojuma "Šļūkas" 3. zemes vienībai grozījumu apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Palienas ielā 20, Ķekavā, Ķekavas pagastā"... VAIRĀK

23.01.2017.

OP 2017/18.TP5

Ķekavas novada dome 2013. gada 8. augustā pieņēmusi lēmumu Nr.2. § 2. "Par detālplānojuma "Lapsiņas" un "Jaunbērzi" grozījumu apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Lapsiņu ielā 1, Dzintaros, Daugmales... VAIRĀK

19.01.2017.

OP 2017/16.TP1

Stopiņu novada dome 2017. gada 11. janvāra sēdē ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr. 90) par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Noliktavu iela 2 (īpašuma kadastra Nr. 80960021504), Garā iela 2 (īpašuma kadastra Nr.... VAIRĀK

17.01.2017.

OP 2017/14.TP1

2016. gada 29. decembrī Valkas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums "Par Valkas novada teritorijas plānojuma (no 2017.gada) apstiprināšanu" (protokola Nr. 15 6. §) un izdoti Valkas novada domes 29.12.2016. saistošie noteikumi Nr. 21... VAIRĀK

17.01.2017.

OP 2017/14.TP2

2016. gada 29. decembrī Madonas novada pašvaldības domē pieņemts lēmums Nr. 716 "Par lokālplānojuma "Madonas pilsētas teritorijas daļai starp esošo kapsētu, Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un zemes vienību ar kadastra... VAIRĀK

11.01.2017.

OP 2017/10.TP1

Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka Jēkabpils pilsētas dome 2016. gada 29. decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 408 (protokola Nr. 35 11. §) "Par detālplānojuma apstiprināšanu".
Detālplānojums... VAIRĀK

11.01.2017.

OP 2017/10.TP2

Ar Salacgrīvas novada domes 19.10.2016. lēmumu Nr.394 tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajos īpašumos "Roņi", (kadastra Nr. 66600130026), "Roņi" (kadastra Nr. 66600130024),"Roņi 2" (kadastra Nr. 66600130025)... VAIRĀK

10.01.2017.

OP 2017/9.TP1

Inčukalna novada dome 2016. gada 21. decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 18, 41. §, "Par saistošo noteikumu atcelšanu un zemes mērķa maiņu īpašumiem "Vanadziņi" un "Krāčupes" Inčukalna novadā... VAIRĀK

10.01.2017.

OP 2017/9.TP2

2016. gada 21. decembrī Ropažu novada pašvaldības domes sēdē pieņemts lēmums "Par lokālplānojuma "Pūpoli", apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu" (protokola Nr. 22 8. §) un izdoti Ropažu novada domes... VAIRĀK

09.01.2017.

OP 2017/7.TP1

Ķekavas novada dome 2016. gada 22. decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 2, 5. §, "Par detālplānojuma "Titurgas iela 34 un 40" Baložos, Ķekavas pagastā apstiprināšanu". Detālplānojuma izstrādes mērķis... VAIRĀK

29.12.2016.

OP 2016/254.TP1

2016. gada 20. decembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 4650 "Par zemesgabala Buļļu ielā 9 (kadastra Nr. 01000660003) lokālplānojuma apstiprināšanu" un izdoti Rīgas domes 20.12.2016. saistošie noteikumi Nr. 240... VAIRĀK

29.12.2016.

OP 2016/254.TP2

2016. gada 20. decembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 4649 "Par teritorijas Daugavgrīvas ielā 93 lokālplānojuma apstiprināšanu" un izdoti Rīgas domes 20.12.2016. saistošie noteikumi Nr. 239 "Teritorijas... VAIRĀK

29.12.2016.

OP 2016/254.TP3

2016. gada 20. decembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 4648 "Par kvartāla starp Maskavas ielu, Bārddziņu ielu, Mazo Krasta ielu un Lāčplēša ielu (kadastra Nr. 01000430066, Nr. 01000430068, Nr. 01000430065)... VAIRĀK

27.12.2016.

OP 2016/252.TP1

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Jūrmalas pilsētas dome... VAIRĀK

27.12.2016.

OP 2016/252.TP2

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2016.gada 16.decembrī ir pieņemts lēmums Nr.663 "Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta lēmuma Nr.210 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 84, galīgās redakcijas apstiprināšanu"... VAIRĀK

27.12.2016.

OP 2016/252.TP3

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Jūrmalas pilsētas dome... VAIRĀK

21.12.2016.

OP 2016/249.TP1

Pamatojoties uz Iecavas novada domes 13.12.2016. lēmumu "Par nekustamā īpašuma "Jaunbemberi" (kadastra Nr. 4064 010 0469, platība 20,26 ha) Iecavas novadā detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu" (prot. Nr. 14... VAIRĀK

20.12.2016.

OP 2016/248.TP1

Garkalnes novada dome paziņo, ka 2016. gada 29. novembrī ir pieņemts lēmums (protokola Nr. 14, 49. §) "Par detālplānojuma Dziesmu iela 7 atcelšanu". Detālplānojumu atcelt ierosināja zemes vienības Dziesmu ielā... VAIRĀK

15.12.2016.

OP 2016/245.TP1

Saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 08.12.2016. ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 469 (ārkārtas sēdes protokola Nr. 13, 2. §) ir apstiprināts Valmieras pilsētas teritorijas plānojums (no 2017. gada). Teritorijas... VAIRĀK

13.12.2016.

OP 2016/243.TP1

Stopiņu novada dome 2016. gada 30. novembra sēdē ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr. 87) apstiprināt Stopiņu novada teritorijas plānojumu un izdot saistošos noteikumus Nr. 14/16 "Par Stopiņu novada teritorijas plānojuma... VAIRĀK

08.12.2016.

OP 2016/239.TP1

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Jūrmalas pilsētas dome... VAIRĀK

01.12.2016.

OP 2016/234.TP1

Saskaņā ar Cēsu novada domes 24.11.2016. sēdes lēmumu Nr. 301 (protokola Nr. 17, 5. §) ir apstiprināts Cēsu novada teritorijas plānojums 2016.-2026. gadam, izdodot tā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves... VAIRĀK

29.11.2016.

OP 2016/232.TP1

Daugavpils pilsētas dome paziņo, ka ar 2016. gada 10. novembra domes sēdes lēmumu Nr. 624 (protokola Nr. 24 26. §) tika uzsākta Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma izstrāde nākamajam plānošanas periodam... VAIRĀK

21.11.2016.

OP 2016/226.TP1

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016. gada 10. novembra sēdes lēmumu 2.§ 1. "Par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-2/2016 "Lokālplānojums Ķekavas novada Ķekavas pagasta Ķekavas ciema teritorijai... VAIRĀK

21.11.2016.

OP 2016/226.TP2

Oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2016. gada 1. novembrī publicētajā Jūrmalas pilsētas domes paziņojumā par tematiskā plānojuma "Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija" apstiprināšanu norādīts... VAIRĀK

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Paziņojumi par teritoriālo plānošanu
Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un lokālplānojumu apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Pašvaldības publicē paziņojumus par saistošo noteikumu pieņemšanu divu nedēļu laikā pēc to apstiprināšanas Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc publikācijas.

Pašvaldības, juridiskas un fiziskas personas publicē paziņojumus par apstiprinātiem detālplānojumu projektiem nekustamajiem īpašumiem, par to izmaiņām un iespējām ar tiem iepazīties.
SKATĪT TIESĪBU AKTUS, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!