Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Paziņojumi par teritoriālo plānošanu Viss arhīvs

Izvērst
Atlasīti: 1030 rezultāti
Dzēst parametrus

Šodien

OP 2018/79.TP1

Paziņojums par lokālplānojuma nekustamā īpašuma "Lejas Ruļļi" Lazdonas pagastā, Madonas novadā, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7066 001 0028 un 7066 001 0029, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, apstiprināšanu... VAIRĀK

19.04.2018.

OP 2018/78.TP1

Saskaņā ar Baldones novada domes 2018. gada 26. marta sēdes lēmumu "Par saistošajiem noteikumiem Nr.4 "Par lokālplānojumu nekustamajam īpašumam "Ķepaiņi"" atcelšanu" (prot. Nr. 3 4. §) atcelti... VAIRĀK

17.04.2018.

OP 2018/76.TP1

2018. gada 29. martā Madonas novada pašvaldības domē pieņemts lēmums Nr. 130 "Par lokālplānojuma zemes vienībās ar kadastra Nr.70010011570; 7001011569; 70010011571; 70010011572, 70010011373, Saules ielā, Madonā, Madonas novadā... VAIRĀK

17.04.2018.

OP 2018/76.TP2

2018. gada 29. martā Madonas novada pašvaldības domē pieņemts lēmums Nr. 131 " Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Bērzu ielā 27, Madona, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 7001 001 1693, kas groza Madonas novada teritorijas... VAIRĀK

17.04.2018.

OP 2018/76.TP3

Jūrmalas pilsētas dome 14.12.2017. pieņēma lēmumu Nr.601 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 53, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai". Projekta publiskā apspriešana norisinājās no 10.01.2018.... VAIRĀK

13.04.2018.

OP 2018/74.TP1

Ar Babītes novada pašvaldības domes 28.03.2018. lēmumu, protokola Nr. 3 20. §, ir apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam "Ziediņi", kadastra Nr.80880070027, zemes vienības kadastra apzīmējums 80880070027... VAIRĀK

13.04.2018.

OP 2018/74.TP2

Olaines novada dome 28.03.2018. pieņēma lēmumu (sēdes protokola Nr. 6 23. p.) "Par nekustamā īpašuma "Kallas" (kadastra Nr.80800010077) Stūnīšos detālplānojuma apstiprināšanu un vispārīgā administratīvā akta... VAIRĀK

13.04.2018.

OP 2018/74.TP3

Ādažu novada dome informē, ka 2018.gada 27.marta sēdē pieņemts lēmums Nr.49 "Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta apstiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr.7 "Ādažu novada teritorijas plānojuma... VAIRĀK

12.04.2018.

OP 2018/73.TP1

Salaspils novada dome 2018. gada 29. martā ir pieņēmusi lēmumu "Par nekustamā īpašuma "Slokas" zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8031 001 0067 lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 7/2018... VAIRĀK

12.04.2018.

OP 2018/73.TP2

Salaspils novada dome 2018. gada 29. martā ir pieņēmusi lēmumu "Par lokālplānojuma Salaspils pilsētas teritorijas daļā funkcionālā zonējuma maiņai un pilsētas ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai apstiprināšanu un saistošo... VAIRĀK

12.04.2018.

OP 2018/73.TP3

Garkalnes novada domes 2018. gada 27. marta sēdē nolēma apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 19 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Skolas iela 7, Upesciems, Garkalnes novads, atcelšanu" (lēmums Nr. 336... VAIRĀK

10.04.2018.

OP 2018/71.TP1

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2018. gada 22. marta sēdes lēmumu Nr. 6 "Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Mazā Rāmavas iela 5, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā" (protokols Nr. 6) apstiprināts... VAIRĀK

05.04.2018.

OP 2018/68.TP1

2018.gada 28.martā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1010 "Par teritorijas starp Ķīšezera ielu, Rusova ielu, Ungura ielu un Talejas ielu lokālplānojuma apstiprināšanu" un izdoti Rīgas domes 28.03.2018. saistošie noteikumi Nr.30 "Teritorijas... VAIRĀK

04.04.2018.

OP 2018/67.TP1

Inčukalna novada dome 2018.gada 21.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.5-26.§. "Par lokālplānojuma projekta, saistošo noteikumu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas apstiprināšanu", ar kuru apstiprināti... VAIRĀK

29.03.2018.

OP 2018/64.TP1

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 109.punktu, informējam, ka 2018.gada 21. martā Salacgrīvas novada dome pieņēmusi lēmumu... VAIRĀK

26.03.2018.

OP 2018/61.TP1

Jūrmalas pilsētas dome, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 3.punktu paziņo, ka 2018.gada 15.martā ir pieņemts lēmums Nr.122... VAIRĀK

26.03.2018.

OP 2018/61.TP2

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Jūrmalas pilsētas dome... VAIRĀK

14.03.2018.

OP 2018/53.TP1

Ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2018.gada 28.februāra lēmumu Nr.21 (protokols Nr.3) "Par lokālplānojuma "Kraujas iela 6" apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu" tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr.9/2018... VAIRĀK

09.03.2018.

OP 2018/50.TP1

Ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2018.gada 28.februāra lēmuma Nr.20 (protokols Nr.3) "Par detālplānojuma "Aigutas" apstiprināšanu" 1.punktu ir atzīts par spēku zaudējušu Ikšķiles novada pašvaldības domes 2013.gada... VAIRĀK

08.03.2018.

OP 2018/49.TP1

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes 28.02.2018. lēmumu Nr. BV-18-37-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībai Veiksmes ielā b/n (kadastra apzīmējums 0100 120 1589). Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās... VAIRĀK

08.03.2018.

OP 2018/49.TP2

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes 28.02.2018. lēmumu Nr. BV-18-36-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībai Vaduguņu ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 2056). Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās... VAIRĀK

05.03.2018.

OP 2018/46.TP1

Olaines novada pašvaldības 2018. gada 20. februāra domes ārkārtas sēdē apstiprināts lokālplānojums "Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība un ar to saistītās... VAIRĀK

05.03.2018.

OP 2018/46.TP2

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, 25. pantu un Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem"... VAIRĀK

21.02.2018.

OP 2018/37.TP1

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes 12.02.2018. lēmumu Nr. BV-18-22-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībām Krišjāņa Barona ielā 75, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 028 0032), un Krišjāņa Barona ielā 75A, Rīgā (kadastra apzīmējums... VAIRĀK

16.02.2018.

OP 2018/34.TP1

2018. gada 8. februārī Daugavpils pilsētas domes sēdē pieņemts lēmums Nr. 48 (protokola Nr. 2 29. §) "Par lokālplānojuma zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 05000082964 un 05000082943, mazstāvu dzīvojamās... VAIRĀK

13.02.2018.

OP 2018/31.TP1

Ropažu novada dome ar 20.12.2017. sēdes lēmumu (protokola Nr. 22 23. §) ir apstiprinājusi detālplānojumu jauna ceļa pievienojuma izveidei valsts autoceļam V68 (Dāvidi-Zaķumuiža-Bajārkrogs).
Apstiprināto dokumentu var apskatīt... VAIRĀK

12.02.2018.

OP 2018/30.TP1

Pāvilostas novada dome informē, ka 2018. gada 25. janvārī domes sēdē (protokola Nr. 1 24. §) ir apstiprināts detālplānojums nekustamajos īpašumos Brīvības ielā 35 (kadastra Nr. 64130020298), Brīvības ielā 39... VAIRĀK

12.02.2018.

OP 2018/30.TP2

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2018.gada 18.janvāra sēdes lēmumu "Par Ķekavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN-TPD-4/2017 "Lokālplānojums "Skates un Staķi"" atcelšanu" (protokols Nr.1) atcelts lokālplānojums... VAIRĀK

06.02.2018.

OP 2018/26.TP1

Priekuļu novada dome 2018. gada 25. janvārī apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 2/2018 "Par Priekuļu novada pašvaldības 2017. gada 28. septembra saistošo noteikumu Nr. 7/2017 "Par Priekuļu novada teritorijas... VAIRĀK

02.02.2018.

OP 2018/24.TP1

Vecumnieku novada dome atsauc 2017. gada 1. decembrī izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēto paziņojumu par Vecumnieku novada domes 2017. gada 22. novembrī pieņemto lēmumu "Par Vecumnieku novada Valles pagasta Taurkalnes... VAIRĀK

02.02.2018.

OP 2018/24.TP2

Vecumnieku novada dome 2017. gada 22. novembrī ir pieņēmusi lēmumu "Par Vecumnieku novada Valles pagasta Taurkalnes ciema nekustamā īpašuma "Bērzi-1" lokālplānojuma apstiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr. 8... VAIRĀK

30.01.2018.

OP 2018/21.TP1

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk - Būvvalde) 23.01.2018. lēmumu Nr. BV-18-16-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībai Valgales ielā 4, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 099 0141). Ar apstiprināto detālplānojumu... VAIRĀK

30.01.2018.

OP 2018/21.TP2

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017. gada 8. jūnija sēdes lēmumu "Par detālplānojuma "Ķirši", Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, un Ķekavas novada domes 2014. gada 9. oktobra lēmuma 2.§.6 atcelšanu"... VAIRĀK

30.01.2018.

OP 2018/21.TP3

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu un Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124. punktu... VAIRĀK

22.01.2018.

OP 2018/15.TP1

Ropažu novada dome 2017. gada 20. decembra sēdē pieņēma lēmumu "Par detālplānojuma jauna ceļa pievienojuma valsts autoceļam V68 (Dāvidi-Zaķumuiža-Bajārkrogs) izveidei projekta apstiprināšanu" (protokola Nr. 22... VAIRĀK

16.01.2018.

OP 2018/11.TP1

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017. gada 21. decembra sēdes lēmumu Nr.2, 5.§, "Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Mazā Rāmavas iela 3 Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā" (protokols... VAIRĀK

16.01.2018.

OP 2018/11.TP2

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017. gada 21. decembra sēdes lēmumu Nr. 2, 6. §, "Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Meteņu ielā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 un Vēsmas ielā 2... VAIRĀK

12.01.2018.

OP 2018/9.TP1

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu un 25. pantu un Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 91.... VAIRĀK

08.01.2018.

OP 2018/5.TP1

Olaines novada dome informē, ka 2017. gada 20. decembra domes sēdē tika pieņemts lēmums (18. prot. 33. p.) "Par Olaines novada domes 2017. gada 12. decembra sēdes lēmuma "Par Olaines novada domes 2017. gada... VAIRĀK

08.01.2018.

OP 2018/5.TP2

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 109. punktu, informējam, ka 2017. gada 28. decembrī Salacgrīvas... VAIRĀK

05.01.2018.

OP 2018/4.TP1

Rucavas novada dome informē, ka 2017.gada 30.novembrī domes sēdē (protokols Nr.18, 1.1.) ir apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam "Vecrudzīši", kadastra Nr. 6484 007 0098, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.
Ar... VAIRĀK

03.01.2018.

OP 2018/2.TP1

Ar Babītes novada pašvaldības domes 20.12.2017. lēmumu (protokola Nr. 18 16. §) ir apstiprināti detālplānojuma grozījumi nekustamā īpašuma "Smilgu pļava", kadastra Nr. 80480010788, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu... VAIRĀK

03.01.2018.

OP 2018/2.TP2

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija 2017. gada 20. decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 2-26.3/11749 "Detālplānojuma projekta nekustamajiem īpašumiem Neretas ielā 1, Rubeņu ceļā 2 un Neretas ielā 11, Jelgavā, apstiprināšana".... VAIRĀK

03.01.2018.

OP 2018/2.TP3

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu un 25. pantu un Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas... VAIRĀK

02.01.2018.

OP 2018/1.TP1

15.12.2017. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.644 "Par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma apstiprināšanu" un izdoti Rīgas domes 15.12.2017. saistošie noteikumi Nr.21 "Skanstes apkaimes teritorijas izmantošanas un apbūves... VAIRĀK

02.01.2018.

OP 2018/1.TP2

15.12.2017. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.643 "Par zemesgabalu Trijādības ielā 1 (kadastra apzīmējums 01000490007) un Trijādības ielā 3 (kadastra apzīmējums 01000490009) lokālplānojuma redakcijas apstiprināšanu" un izdoti... VAIRĀK

28.12.2017.

OP 2017/257.TP1

Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017. gada 20. decembra sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 17 (prot. Nr. 10) "Par detālplānojuma "Mežaraupi" izmaiņu apstiprināšanu".... VAIRĀK

22.12.2017.

OP 2017/255.TP1

Salaspils novada dome 2017. gada 14. decembrī ir pieņēmusi lēmumu (protokola Nr. 28 10. §) "Par saistošo noteikumu Nr. 39/2017 "Par Salaspils novada domes 2006. gada 12. jūlija saistošo noteikumu Nr.25/2006 "Par... VAIRĀK

22.12.2017.

OP 2017/255.TP2

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu un Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124. punktu... VAIRĀK

22.12.2017.

OP 2017/255.TP3

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Jūrmalas pilsētas dome... VAIRĀK

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Paziņojumi par teritoriālo plānošanu
Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un lokālplānojumu apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Pašvaldības publicē paziņojumus par saistošo noteikumu pieņemšanu divu nedēļu laikā pēc to apstiprināšanas Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc publikācijas.

Pašvaldības, juridiskas un fiziskas personas publicē paziņojumus par apstiprinātiem detālplānojumu projektiem nekustamajiem īpašumiem, par to izmaiņām un iespējām ar tiem iepazīties.
SKATĪT TIESĪBU AKTUS, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!