Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Paziņojumi par teritoriālo plānošanu Viss arhīvs

Izvērst

Šodien

OP 2020/130.TP1

Preiļu novada dome 03.07.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 11 "Par lokālplānojuma zemes vienībai A.Paulāna ielā 1a, Preiļos, apstiprināšanu" (protokola Nr. 11, p. 2) un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 2020/6 "Lokālplānojuma... VAIRĀK

08.07.2020.

OP 2020/129.TP1

Ogres novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) informē, ka Pašvaldības domes 2020. gada 18. jūnija sēdē pieņemts lēmums "Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 7/2020 "Par Ogres novada 2006. gada 29. jūnija saistošo... VAIRĀK

08.07.2020.

OP 2020/129.TP2

Rīgas pilsētas būvvalde paziņo, ka ar 26.06.2020. lēmumu Nr. BV-20-12881-nd "Par detālplānojuma Zolitūdes ielā 62, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 099 0714), atcelšanu" ir atcelts ar Būvvaldes 24.10.2017. lēmumu Nr. BV-17-171-ls... VAIRĀK

02.07.2020.

OP 2020/125.TP1

Ogres novada dome 18.06.2020. ir pieņēmusi lēmumu "Par detālplānojuma zemes vienībām Brīvības ielā 55 un Suntažu ielā 9, Ogrē, Ogres novadā, 1.1.redakcijas apstiprināšanu" (protokola Nr.15, 4.§).
Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17547.... VAIRĀK

29.06.2020.

OP 2020/122.TP1

Salacgrīvas novada dome 15.06.2020. ārkārtas sēdē ir pieņēmusi lēmumu Nr.218 "Par Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.4 "Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam teritorijas izmantošanas... VAIRĀK

18.06.2020.

OP 2020/118.TP1

Rīgas pilsētas būvvalde 28.05.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-20-10802-nd (turpmāk - Lēmums) par detālplānojuma zemes vienībai Dzirciema ielā 123, Rīgā (kadastra Nr. 0100 077 2103; turpmāk - Detālplānojums), nodošanu publiskai apspriešanai.... VAIRĀK

12.06.2020.

OP 2020/113.TP1

Skrundas novada pašvaldība, adrese: Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, paziņo, ka Skrundas novada domes 28.05.2020. sēdē (prot. 8, 8.§) tika pieņemts lēmums "Par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam Liepājas ielā 20... VAIRĀK

12.06.2020.

OP 2020/113.TP2

Pamatojoties uz Salaspils novada domē 2020.gada 30. aprīlī pieņemto lēmumu ,,Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma Apogu iela 13 teritorijā, Salaspilī, Salaspils novadā" atcelšanu (protokols Nr. 11, 20.§), spēku zaudējis... VAIRĀK

12.06.2020.

OP 2020/113.TP3

Pamatojoties uz Salaspils novada domē 2020.gada 14. maijā pieņemto lēmumu ,,Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma Gaismas iela 12 teritorijā, Salaspilī, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai" (protokols Nr. 12, §7.)... VAIRĀK

09.06.2020.

OP 2020/110.TP1

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 21.februāra lēmumu Nr.91 "Par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai"... VAIRĀK

09.06.2020.

OP 2020/110.TP2

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 20.februāra lēmumu Nr. 92 "Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu... VAIRĀK

09.06.2020.

OP 2020/110.TP3

Saskaņā ar Salaspils novada domē 2020.gada 30. aprīlī pieņemto lēmumu ,,Par lokālplānojuma projekta Salaspils novada nekustamā īpašuma ,,Saulstari" teritorijas daļā un vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju... VAIRĀK

04.06.2020.

OP 2020/107.TP1

Baldones novada dome informē, ka 2020. gada 26. maija domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr.8 par saistošo noteikumu Nr. 4 apstiprināšanu, ar kuriem 2013.gada 9.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 "Par Baldones novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam"... VAIRĀK

03.06.2020.

OP 2020/106.TP1

Babītes novada dome 02.04.2020. ir pieņēmusi lēmumu "Par detālplānojuma apstiprināšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma "Drapes", kadastra Nr. 8048 008 0054, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0054, Sēbruciemā... VAIRĀK

02.06.2020.

OP 2020/105.TP1

Ķekavas novada dome 14.05.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 11 "Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Siļķes", Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā" (protokols Nr. 16). Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17419.... VAIRĀK

02.06.2020.

OP 2020/105.TP2

Rīgas pilsētas būvvalde 19.05.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-20-9948-nd un Nr. BV-20-9950-nd (turpmāk - Lēmumi) attiecīgi par Detālplānojuma Nr.1 un Detālplānojuma Nr.2 nodošanu publiskai apspriešanai. Ar Lēmumiem Detālplānojuma Nr.1... VAIRĀK

29.05.2020.

OP 2020/103.TP1

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Jūrmalas pilsētas dome... VAIRĀK

29.05.2020.

OP 2020/103.TP2

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Jūrmalas pilsētas dome... VAIRĀK

29.05.2020.

OP 2020/103.TP3

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Jūrmalas pilsētas dome... VAIRĀK

28.05.2020.

OP 2020/102.TP1

2020. gada 6. martā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 46 "Par zemesgabala Ēvalda Valtera ielā 44 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai".
Izstrādātājs :
SIA... VAIRĀK

28.05.2020.

OP 2020/102.TP2

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 08.05.2020. lēmumu Nr.261 "Par zemesgabala Kadagas ielā 3 lokālplānojuma redakcijas pilnveidošanu un pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai... VAIRĀK

27.05.2020.

OP 2020/101.TP1

Paziņojums par lokālplānojuma zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 74680110081 un 74680110083, un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk... VAIRĀK

26.05.2020.

OP 2020/100.TP1

Saldus novada domes 2020.gada 23.aprīļa sēdē pieņemts lēmums "Par Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Dzirnavu iela 1, Saldū, kadastra numurs 8401 009 0122, 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai... VAIRĀK

26.05.2020.

OP 2020/100.TP2

Olaines novada dome 29.04.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr.6, 20.p. "Par nekustamā īpašuma Dālijas (Pārolainē) detālplānojuma apstiprināšanu un vispārīgā administratīvā akta izdošanu".
Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12734.... VAIRĀK

22.05.2020.

OP 2020/98.TP1

Babītes novada dome 2020.04.30. ir pieņēmusi lēmumu "Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem "Zosēni" un Ozolu iela 8a Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā" (protokols Nr.7, 25.§).... VAIRĀK

22.05.2020.

OP 2020/98.TP2

Babītes novada dome 22.01.2020. ir pieņēmusi lēmumu "Par saistošo noteikumu Nr. 9 "Par Babītes novada pašvaldības 22.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 1 "Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves... VAIRĀK

15.05.2020.

OP 2020/93.TP1

Babītes novada dome 30.04.2020. pieņēma lēmumu (protokols Nr.7, 24.§) "Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Liepu alejā 5A, Liepu alejā 9, Ķiršu ielā 6, un "Melnalkšņi", Babītē, Babītes... VAIRĀK

14.05.2020.

OP 2020/92.TP1

Jelgavas pilsētas dome 30.04.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 7/5 "Lokālplānojuma kvartālam starp Lielo ielu, Pasta ielu, Driksas ielu un Katoļu ielu, Jelgavā apstiprināšana un saistošo noteikumu izdošana" un izdevusi saistošos noteikumus... VAIRĀK

14.05.2020.

OP 2020/92.TP2

Salaspils novada dome 30.04.2020. ir pieņēmusi lēmumu "Par lokālplānojuma nekustamo īpašumu "Ezerkauliņi", "Spoles" un "Saulesdruvas" teritorijas daļā apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.11/2020 izdošanu" (protok. Nr. 11... VAIRĀK

13.05.2020.

OP 2020/91.TP1

Bauskas novada dome 30.04.2020. ir pieņēmusi lēmumu "Par Bauskas novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata gala redakcijas apstiprināšanu" (prot. Nr. 11, 7. p.) un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 11 "Bauskas novada teritorijas... VAIRĀK

13.05.2020.

OP 2020/91.TP2

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk - Būvvalde) 30.04.2020 lēmumu Nr. BV-20-46-ls apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam Brīvības gatvē 462, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 127 2022).
Ar apstiprināto detālplānojumu... VAIRĀK

12.05.2020.

OP 2020/90.TP1

Iecavas novada dome 28.04.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. prot. Nr. 9, 10. p. "Par nekustamā īpašuma "Zemgales iela 48", Iecavā, Iecavas novadā, detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu".
Materiāli ir pieejami... VAIRĀK

05.05.2020.

OP 2020/85.TP1

Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 3. punktu paziņo, ka 2020. gada 23. aprīlī Jūrmalas pilsētas... VAIRĀK

05.05.2020.

OP 2020/85.TP2

Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 3.punktu paziņo, ka 2020. gada 23. aprīlī Jūrmalas pilsētas... VAIRĀK

30.04.2020.

OP 2020/84.TP1

Talsu novada dome 16.04.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 171 "Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam "Krokusiņi" Vandzenes pagastā, Talsu novadā, apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu" (protokols Nr. 10, 6. punkts) un izdevusi... VAIRĀK

30.04.2020.

OP 2020/84.TP2

Pamatojoties uz "Teritorijas attīstības plānošanas likumu" un Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumiem Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem", Nīcas novada dome 20.04.2020. ir... VAIRĀK

24.04.2020.

OP 2020/80.TP1

Ogres novada dome 16.04.2020. ir pieņēmusi lēmumu "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Jaundīķīši", Ogresgala ciemā, Ogresgala pag., Ogres nov., apstiprināšanu" (protokola Nr. 8, 4.§). Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_4318.... VAIRĀK

22.04.2020.

OP 2020/78.TP1

17.04.2020. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 245 "Par zemesgabala Anglikāņu ielā 5 (kadastra apzīmējums 01000080012) lokālplānojuma redakcijas apstiprināšanu" un izdoti Rīgas domes 17.04.2020. saistošie noteikumi Nr. 14 "Zemesgabala... VAIRĀK

16.04.2020.

OP 2020/74.TP1

Mārupes novada dome 25.03.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 16 "Par nekustamā īpašuma "Lapiņas-2", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760070689) detālplānojuma apstiprināšanu" (protokola Nr. 5). Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17229.... VAIRĀK

14.04.2020.

OP 2020/72.TP1

Smiltenes novada dome 25.03.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 245 "Saistošo noteikumu Nr.7/20 "Par Smiltenes novada domes 2019. gada 27. decembra saistošo noteikumu Nr.19/19 "Smiltenes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas... VAIRĀK

14.04.2020.

OP 2020/72.TP2

Saldus novada dome 31.03.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 4 "Par Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Alejas ielā 9A, Saldū, zemes vienības kadastra apzīmējums 84010020238" apstiprināšanu un saistošo... VAIRĀK

14.04.2020.

OP 2020/72.TP3

Babītes novada dome 02.04.2020. ir pieņēmusi lēmumu "Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem "Sintijas", "Treijas", "Vizbules", Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā" (protokola Nr.5, 17.§).... VAIRĀK

09.04.2020.

OP 2020/71.TP1

Ar Babītes novada pašvaldības domes 02.04.2020. lēmumu "Par saistošo noteikumu Nr. 6 "Babītes novada pašvaldības 27.01.2010. saistošo noteikumu Nr. 4 "Par Babītes novada Babītes pagasta nekustamā īpašuma "Klintis"... VAIRĀK

07.04.2020.

OP 2020/69.TP1

Ķekavas novada dome 02.04.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 7. "Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu" (protokols Nr. 11.) un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 11/2020 "Ķekavas novada teritorijas plānojuma Teritorijas... VAIRĀK

03.04.2020.

OP 2020/67.TP1

Siguldas novada dome 19.03.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 41 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Sproģi" Allažu pagastā, Siguldas novadā, apstiprināšanu" (41.§, protokols Nr. 4). Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17107... VAIRĀK

02.04.2020.

OP 2020/66.TP1

Inčukalna novada dome 18.03.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 5 "Par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā Priežu ielā 6, Vangažos, Inčukalna novadā apstiprināšanu, saistošo noteikumu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu... VAIRĀK

31.03.2020.

OP 2020/64.TP1

2020. gada 24. martā Daugavpils pilsētas domes sēdē pieņemts lēmums Nr. 160 (prot. Nr. 14, 1.§) "Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakcijas 3.0. un Vides pārskata apstiprināšanu" un izdoti Daugavpils pilsētas domes... VAIRĀK

30.03.2020.

OP 2020/63.TP1

Lielvārdes novada dome 25.03.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 75 "Par lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016. - 2027.gadam, nekustamajā īpašumā Parka ielā 8B, Lielvārdē, apstiprināšanu un... VAIRĀK

27.03.2020.

OP 2020/62.TP1

Ķekavas novada dome 27.02.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 3. "Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Lācēni", Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā" (protokols Nr. 7.). Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17038.
Detālplānojumu... VAIRĀK

27.03.2020.

OP 2020/62.TP2

Skrundas novada pašvaldība, adrese: Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, paziņo, ka Skrundas novada domes 27.02.2020. sēdē (prot. 3, 7. §), tika pieņemts lēmums "Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2/2020 "Par... VAIRĀK

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Paziņojumi par teritoriālo plānošanu
Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un lokālplānojumu apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Pašvaldības publicē paziņojumus par saistošo noteikumu pieņemšanu divu nedēļu laikā pēc to apstiprināšanas Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc publikācijas.

Pašvaldības, juridiskas un fiziskas personas publicē paziņojumus par apstiprinātiem detālplānojumu projektiem nekustamajiem īpašumiem, par to izmaiņām un iespējām ar tiem iepazīties.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!