• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Liepājas pilsētas dome Viss arhīvs

Šodien

OP 2024/78.5

Grozījumi Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 15. septembra saistošajos noteikumos Nr. 18 "Liepājas valstspilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanas saistošie noteikumi"

08.04.2024.

OP 2024/68.3

Par interešu izglītības programmu licencēšanu Liepājas valstspilsētas pašvaldībā

08.04.2024.

OP 2024/68.4

Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Kārtība, kādā Liepājas pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei"

03.04.2024.

OP 2024/65.30

Liepājas valstspilsētas pašvaldības sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība

28.03.2024.

OP 2024/63.6

Kārtība, kādā bērnu reģistrē un uzņem Liepājas valstspilsētas pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu 1. klasēs

26.03.2024.

OP 2024/61.4

Saistošie noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu Liepājas pašvaldībā

26.03.2024.

OP 2024/61.5

Par Liepājas pilsētas domes 2013. gada 14. novembra saistošo noteikumu Nr. 39 "Par nodevām par Liepājas pilsētas domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un to atvasinājumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem

26.03.2024.

OP 2024/61.6

Par Liepājas pilsētas domes 2020. gada 20. februāra saistošo noteikumu Nr. 4 "Par transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa" atzīšanu par spēku zaudējušiem

26.03.2024.

OP 2024/61.7

Par grozījumiem 2020. gada 20. februāra lēmumā Nr. 48/3 "Par Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2020.–2025. gadam"

25.03.2024.

OP 2024/60.13

Grozījumi Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr. 22 "Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam"

25.03.2024.

OP 2024/60.14

Grozījumi Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 17. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par reklāmu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu izvietošanu Liepājā"

30.01.2024.

OP 2024/21.6

Par Liepājas pilsētas domes 1995. gada 21. septembra saistošo noteikumu "Saistošie noteikumi par Liepājas pilsētas simbolikas izmantošanas nodevām" atzīšanu par spēku zaudējušiem

30.01.2024.

OP 2024/21.7

Par Liepājas pilsētas domes 2010. gada 16. decembra saistošo noteikumu Nr. 25 "Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem" atzīšanu par spēku zaudējušiem

30.01.2024.

OP 2024/21.8

Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 11. novembra saistošo noteikumu Nr. 18 "Par pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību" atzīšanu par spēku zaudējušiem

28.12.2023.

OP 2023/250.33

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Liepājas valstspilsētā

28.12.2023.

OP 2023/250.34

Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam

27.12.2023.

OP 2023/249.13

Grozījumi Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 24 "Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam"

22.11.2023.

OP 2023/226.27

Grozījumi Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 24 "Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam"

23.10.2023.

OP 2023/205.9

Liepājas valstspilsētas pašvaldības nolikums

23.10.2023.

OP 2023/205.10

Grozījumi Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 24 "Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam"

05.10.2023.

OP 2023/193.22

Liepājas valstspilsētas pašvaldības papildu sociālās palīdzības un brīvprātīgo iniciatīvu pabalstu piešķiršanas saistošie noteikumi

13.09.2023.

OP 2023/177.20

Liepājas valstspilsētas pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi. Precizējot iepriekš publicēto

05.09.2023.

OP 2023/171.34

Saistošie noteikumi par Liepājas valstspilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

31.08.2023.

OP 2023/168.33

Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību Liepājas valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs

28.08.2023.

OP 2023/165.21

Liepājas valstspilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanas saistošie noteikumi

24.07.2023.

OP 2023/140.5

Liepājas valstspilsētas pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi

24.07.2023.

OP 2023/140.6

Grozījums Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 10. novembra saistošajos noteikumos Nr. 22 "Par medībām Liepājas valstspilsētā"

03.07.2023.

OP 2023/126.38

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Liepājas valstspilsētas pašvaldībā

30.06.2023.

OP 2023/125.45

Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2021. gada 19. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti"

21.06.2023.

OP 2023/119.39

Par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam

21.06.2023.

OP 2023/119.40

Grozījumi Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 24 "Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam"

28.04.2023.

OP 2023/83.15

Zemas īres mājokļu izīrēšanas kārtība Liepājas valstspilsētas pašvaldībā

05.04.2023.

OP 2023/68.12

Grozījums Liepājas pilsētas domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Kārtība, kādā Liepājas pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei"

29.03.2023.

OP 2023/63.27

Lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Klaipēdas iela 138, Liepāja, teritorijas izmantošanas un Apbūves noteikumi un grafiskā daļa

27.03.2023.

OP 2023/61.20

Grozījumi Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 24 "Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam"

03.03.2023.

OP 2023/45.21

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Liepājas valstspilsētas pašvaldībā

27.02.2023.

OP 2023/41.14

Grozījums Liepājas pilsētas domes 2018. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"

29.12.2022.

OP 2022/252.19

Grozījums Liepājas pilsētas domes 2012. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr. 27 "Par svētku pabalstiem"

29.11.2022.

OP 2022/231.11

Par medībām Liepājas valstspilsētā

21.10.2022.

OP 2022/205.27

Lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu bijušās rūpnīcas "Liepājas Metalurgs" teritorijai, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

26.09.2022.

OP 2022/186.16

Grozījums Liepājas pilsētas domes 2011. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 13 "Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas vispārējās izglītības iestādēs"

23.09.2022.

OP 2022/185.35

Liepājas valstspilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanas saistošie noteikumi

21.09.2022.

OP 2022/183.27

Grozījums Liepājas pilsētas domes 2018. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"

21.09.2022.

OP 2022/183.28

Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā

22.08.2022.

OP 2022/161.16

Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2011. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 13 "Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas vispārējās izglītības iestādēs"

22.08.2022.

OP 2022/161.17

Grozījums Liepājas pilsētas domes 2011. gada 7. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 9 "Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas"

22.06.2022.

OP 2022/120.26

Grozījums Liepājas pilsētas domes 2018. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"

01.06.2022.

OP 2022/105.10

Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem"

01.06.2022.

OP 2022/105.11

Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2011. gada 7. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 9 "Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas"

22.04.2022.

OP 2022/78.12

Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2016. gada 19. maija saistošajos noteikumos Nr. 10 "Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam"

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Liepājas pilsētas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!