• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
Jaunumi e-pastā

Seko līdzi oficiālajām publikācijām

Pakalpojums sniedz iespēju saņemt paziņojumus e-pastā par oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" jaunākajām publikācijām.

Lai pieteiktos jaunumu saņemšanai, izmantojiet funkciju "Seko līdzi", kas pieejama vietnes meklēšanas rezultātu skatā, publikāciju sarakstos un aktīvo saišu izvēlnēs publikāciju atvērumā. Tā nodrošina paziņojumu piegādi uz norādīto e-pasta adresi, tiklīdz oficiālajā izdevumā tiek publicēta informācija, kas atbilst lietotāja izvēlētajiem informācijas atlases kritērijiem.

Pakalpojuma sniegšanas ierobežojumi

Pakalpojums "Seko līdzi":

  • ir izmantojams vienīgi kā palīgrīks oficiālo publikāciju informācijas ieguvē,
  • neaizstāj oficiālā izdevuma vietnes pamatfunkcionalitātes lietošanu,
  • nenodrošina garantētu paziņojumu piegādi e-pastā,
  • pēc nepieciešamības var tikt ierobežots (piemēram, tehnisku iemeslu dēļ).

Publikāciju jaunumu piegāde e-pastā ir balstīta uz vietnes meklētāja funkcionalitāti. Saņemto paziņojumu atbilstība ir atkarīga no lietotāja norādīto meklēšanas parametru un kritēriju precizitātes.

Aicinām pievērst uzmanību meklēšanas parametru "Meklēt visu frāzi" un "Locījumos" lietojumam, kā arī tam, lai izveidotais meklēšanas pieprasījums nesaturētu savstarpēji izslēdzošus kritērijus.

Datu apstrāde un informācijas ticamība

Pakalpojuma sniegšanas ietvaros iegūtie dati (tai skaitā personas dati) ir publiski pieejama informācija, kas ir publicēta oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Informācijas ieguvējs (pārzinis) ir patstāvīgi atbildīgs kā pārzinis par iegūto datu apstrādes likumību. Plašāk - VSIA "Latvijas Vēstnesis" privātuma politika.

Atgādinām, ka vienīgi oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" vietnē vestnesis.lv publicētā informācija ir oficiālā publikācija - publiski ticama un saistoša, kā to nosaka Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!