• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tukuma novada dome Viss arhīvs

09.11.2023.

OP 2023/218.38

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par sociālo palīdzību Tukuma novada pašvaldībā"

02.11.2023.

OP 2023/213.48

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

01.11.2023.

OP 2023/212.38

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai un tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai"

01.11.2023.

OP 2023/212.39

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2022. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 39 "Par Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai"

31.10.2023.

OP 2023/211.51

Par interešu izglītības programmu licencēšanas kārtību Tukuma novadā

31.10.2023.

OP 2023/211.52

Par naudas balvām par sasniegumiem sportā Tukuma novadā

12.10.2023.

OP 2023/198.49

Par sociālo darbu un sociālajiem pakalpojumiem Tukuma novada pašvaldībā

04.10.2023.

OP 2023/192.57

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

26.09.2023.

OP 2023/186.18

Par Tukuma pilsētas domes 2008. gada 20. novembra saistošo noteikumu Nr. 24 "Par detālplānojumu zemes gabaliem Smilšu ielā 21, Tukumā un Tulpju ielā 1, Tukumā" atcelšanu

08.09.2023.

OP 2023/174.21

Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma daļai Jelgavas ielā 7, Tukumā, Tukuma novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

02.08.2023.

OP 2023/147.17

Tukuma novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība

02.08.2023.

OP 2023/147.18

Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtība

01.08.2023.

OP 2023/146.13

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 6 "Tukuma novada pašvaldības nolikums"

06.07.2023.

OP 2023/129.43

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

05.07.2023.

OP 2023/128.32

Par Tukuma novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu jauniešu studijām augstskolā

30.06.2023.

OP 2023/125.48

Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem

20.05.2023.

OP 2023/96.6

Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Tukuma novadā

11.05.2023.

OP 2023/89.23

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

09.05.2023.

OP 2023/87.46

Par zemas īres maksas mājokļu izīrēšanas kārtību Tukuma novadā

28.04.2023.

OP 2023/83.18

Par sociālo palīdzību Tukuma novada pašvaldībā

04.04.2023.

OP 2023/67.32

Par Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai un tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

04.04.2023.

OP 2023/67.33

Tukuma novada pašvaldības nolikums

03.03.2023.

OP 2023/45.30

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

06.02.2023.

OP 2023/26.23

Par Tukuma novada pašvaldības 2023. gada budžetu

17.01.2023.

OP 2023/12.5

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2022. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 40 "Par teritorijas kopšanu un ēku uzturēšanu Tukuma novadā"

03.01.2023.

OP 2023/2.24

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 22 "Tukuma novada pašvaldības nolikums"

19.12.2022.

OP 2022/245.35

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2022. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai un tām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai"

13.12.2022.

OP 2022/241.13

Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu kompensēšanas kārtību izglītojamajiem Tukuma novadā

09.12.2022.

OP 2022/239.32

Par grozījumu Tukuma novada domes 2021. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 46 "Par Tukuma novada pašvaldības nodevām"

04.11.2022.

OP 2022/215.20

Par Tukuma novada pašvaldības dalību pašvaldības nozīmes ceļu un ielu būvniecībā un uzturēšanā

03.11.2022.

OP 2022/214.7

Tukuma novada pašvaldībai piederošas vai valdījumā esošas dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtība

03.11.2022.

OP 2022/214.8

Par Engures novada domes 2011. gada 15. februāra saistošo noteikumu Nr. 4 "Par transporta komunikāciju norobežošanas un rakšanas darbu veikšanas atļaujas izsniegšanas kārtību Engures novada teritorijā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

03.11.2022.

OP 2022/214.9

Par Kandavas novada domes 2011. gada 27. oktobra saistošo noteikumu Nr. 14 "Rakšanas darbu veikšanas kārtība Kandavas novadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

28.10.2022.

OP 2022/210.28

Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Tukuma novadā

28.10.2022.

OP 2022/210.29

Par teritorijas kopšanu un ēku uzturēšanu Tukuma novadā

05.10.2022.

OP 2022/193.12

Par grozījumu Tukuma novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 22 "Tukuma novada pašvaldības nolikums"

12.09.2022.

OP 2022/176.18

Par Tukuma novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu

12.09.2022.

OP 2022/176.19

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2021. gada 24. novembra saistošajos noteikumos Nr. 40 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu segšanas kārtību izglītojamajiem Tukuma novadā"

24.08.2022.

OP 2022/163.16

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2022. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 41 "Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Tukuma novadā"

18.08.2022.

OP 2022/159.5

Par Tukuma novada domes 2022. gada 26. janvāra saistošo noteikumu Nr. 10 "Grozījumi Tukuma novada domes 2012. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 12 "Tukuma novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"" atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā

04.08.2022.

OP 2022/149.27

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 22 "Tukuma novada pašvaldības nolikums"

04.08.2022.

OP 2022/149.28

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2021. gada 24. novembra saistošajos noteikumos Nr. 40 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu segšanas kārtību izglītojamajiem Tukuma novadā"

04.08.2022.

OP 2022/149.29

Par Tukuma novada domes 2010. gada 25. februāra saistošo noteikumu Nr. 5 "Par pagaidu ielu vai to posmu ar grants segumu ierīkošanu Tukuma novadā uz pašvaldībai piederošas zemes pēc fizisko personu ierosinājuma" atzīšanu par spēku zaudējušiem

04.08.2022.

OP 2022/149.30

Par Tukuma novada domes 2010. gada 29. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 14 "Par jaunu ielu, autoceļu vai to posmu ar cieto segumu izbūvi Tukuma novadā pēc komersantu ierosinājuma" atzīšanu par spēku zaudējušiem

04.08.2022.

OP 2022/149.31

Par Tukuma novada domes 2010. gada 29. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 15 "Par ielu, autoceļu vai to posmu ar cieto segumu izbūvi Tukuma novadā pēc fizisko personu ierosinājuma" atzīšanu par spēku zaudējušiem

01.08.2022.

OP 2022/146.10

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2021. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 46 "Par Tukuma novada pašvaldības nodevām"

01.08.2022.

OP 2022/146.11

Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Tukuma novadā

01.08.2022.

OP 2022/146.12

Par licencēto makšķerēšanu Kliģu ezerā

19.07.2022.

OP 2022/137.37

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2022. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai un tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai"

13.07.2022.

OP 2022/133.13

Par grozījumu Tukuma novada domes 2021. gada 25. augusta saistošajos noteikumos Nr. 25 "Par sociālo palīdzību Tukuma novada pašvaldībā"

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!