• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Tukuma novada domes 2023. gada 25. maija saistošie noteikumi Nr. 10 "Tukuma novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 2.08.2023., Nr. 147 https://www.vestnesis.lv/op/2023/147.17

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 15

Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtība

Vēl šajā numurā

02.08.2023., Nr. 147

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Tukuma novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 10

Pieņemts: 25.05.2023.

OP numurs: 2023/147.17

2023/147.17
RĪKI

Tukuma novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 10

Tukumā 2023. gada 25. maijā (prot. Nr. 6, 3. §)

Tukuma novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība

IZDOTI
ar Tukuma novada domes
25.05.023. lēmumu Nr. TND/23/281 (prot. Nr. 6, 3.§)

PRECIZĒTI
ar Tukuma novada domes
27.07.2023. lēmumu Nr. TND/23/421 (prot. Nr. 9, 3. §)

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
26. panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērns) reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – Izglītības iestāde).

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. daudzbērnu ģimene – ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību;

2.2. jaunais speciālists – darbinieks, kurš ieguvis augstāko izglītību, kas nepieciešama konkrētā darba veikšanai, un kurš uzsācis darbu ne ātrāk kā divus gadus pirms bērna reģistrācijas rindā vai periodā, kad bērns reģistrēts rindā;

3. Pirmsskolas izglītības programmu bērnam ir iespēja apgūt:

3.1. pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;

3.2. pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu.

4. Bērna reģistrāciju uzņemšanai un vietas piešķiršanu Izglītības iestādēs veic pašvaldības iestāde "Tukuma novada Izglītības pārvalde" (turpmāk – Pārvalde).

5. Uz vietu Izglītības iestādē var pretendēt bērns no pusotra gada (viens gads un seši mēneši) vecuma līdz pamatizglītības programmas apguves uzsākšanai. Bērns, kura dzīvesvieta deklarēta ārpus Tukuma novada pašvaldības teritorijas, uz vietu Izglītības iestādē var pretendēt, ja vieta Izglītības iestādē nodrošināta attiecīgajā gadā dzimušajiem bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Tukuma novada pašvaldības teritorijā. Pirmsskolas izglītības programmas apguve bērnam tiek nodrošināta tikai vienā Izglītības iestādē. Vecums, no kura bērns tiek uzņemts Izglītības iestādē, noteikts noteikumu 1. pielikumā.

6. Bērnu pirmsskolas izglītības programmas apguvei reģistrē vienotā Tukuma novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu rindas reģistrā (turpmāk – Reģistrs), kas pieejams interneta vietnē www.epakalpojumi.lv.

7. Bērnu pirmsskolas izglītības programmas apguvei reģistrē vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis (turpmāk – Vecāks).

8. Bērnam ar speciālām vajadzībām tiek piedāvāta vieta Izglītības iestādē, kas īsteno speciālās izglītības programmu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9. Pirmsskolas izglītības programmas apguve Izglītības iestādē sākas 1. septembrī. Pārvaldei, pamatojoties uz Izglītības iestādes motivētu iesniegumu, ir tiesības vasaras mēnešos noteikt atšķirīgu pakalpojuma sniegšanas kārtību un apjomu.

10. Pārvalde līdz kārtējā gada 1. maijam nosaka maksimālo katrā Izglītības iestādes pirmsskolas izglītības grupā uzņemamo bērnu skaitu un vecumu.

II. Kārtība pieteikumu reģistrēšanai rindā

11. Bērnu reģistrēt uzņemšanai Izglītības iestādē var no brīža, kad bērnam izsniegta dzimšanas apliecība. Pieteikums tiek reģistrēts Reģistrā.

12. Reģistra sistematizēšanas vispārīgie nosacījumi:

12.1. visi pieteikumi saņemšanas secībā tiek reģistrēti Reģistrā, ievērojot personu datu aizsardzības nosacījumus;

12.2. bērna vieta Reģistrā tiek noteikta atbilstoši bērna dzimšanas gadam un pieteikuma reģistrācijas datumam un laikam, kā arī tiek ņemts vērā nosacījums, ka bērna dzīvesvieta deklarēta Tukuma novada pašvaldībā;

12.3. bērns, kuram nav piešķirta vieta pašvaldības izglītības iestādē Vecāka norādītajā datumā, paliek rindā, saglabājot pieteikuma reģistrācijas datumu un numuru;

12.4. bērnu reģistrē atbilstoši iesniegtajiem dokumentiem.

13. Vecāks var iesniegt pieteikumu:

13.1. elektroniski – interneta vietnē www.epakalpojumi.lv, aizpildot pieteikumu:

13.1.1. norāda ne vairāk kā trīs vēlamās Izglītības iestādes prioritārā secībā;

13.1.2. norāda datumu, no kura nepieciešama vieta Izglītības iestādē,

13.2. klātienē – iesniedzot pieteikumu (2. pielikums) Pārvaldē vai prioritāri izvēlētajā Izglītības iestādē, kas atrodas ārpus Tukuma pilsētas teritorijas, uzrādot bērna dzimšanas apliecību un Vecāka personu apliecinošu dokumentu:

13.2.1. norāda ne vairāk kā trīs vēlamās Izglītības iestādes prioritārā secībā;

13.2.2. norāda datumu, no kura nepieciešama vieta Izglītības iestādē,

13.2.3. ievērojot šajā punktā noteikto, pieteikumu var iesniegt elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: pirmsskolasrinda@tukums.lv.

14. Tukuma novada pašvaldībā ir noteiktas šādas priekšrocības vietas piešķiršanai:

14.1. normatīvajos aktos noteiktās priekšrocības – robežsarga, profesionālā dienesta karavīra bērnam vai bez vecāku gādības palikušam bērnam;

14.2. bērnam no daudzbērnu ģimenes;

14.3. bērnam, kuram viens no vecākiem ir persona ar invaliditāti vai ģimenē ir bērns ar invaliditāti (persona ar I vai II grupas invaliditāti);

14.4. bērnam, kuram viens no vecākiem ir Tukuma novada pašvaldības ārstniecības persona vai izglītības iestādes pedagoģiskais darbinieks, vai bērnam, kura vecāks ir jaunais speciālists.

15. Ja bērnam vietas piešķiršanai Izglītības iestādē ir priekšrocības saskaņā ar Noteikumu 14. punktu, Vecākam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā Pārvaldē uzrādīt vai iesniegt attiecīgo priekšrocību apliecinošu dokumentu:

15.1. dienesta apliecību, ja Vecāks ir robežsargs vai profesionālā dienesta karavīrs;

15.2. dokumentu, kas apliecina statusu – bez vecāku gādības palicis bērns;

15.3. invaliditātes apliecību (persona ar I vai II grupas invaliditāti), ja viens no vecākiem ir persona ar invaliditāti vai ģimenē ir bērns ar invaliditāti;

15.4. izziņu no darba devēja, ja viens no vecākiem ir Tukuma novada pašvaldības ārstniecības persona vai izglītības iestādes pedagoģiskais darbinieks;

15.5. darba devēja apliecinājumu par jaunā speciālista statusu, norādot darba tiesisko attiecību uzsākšanas laiku, ieņemamo amatu, specialitāti atbilstoši Profesiju klasifikatoram.

16. Ja kāda no Noteikumu 14. punktā norādītajām priekšrocībām iestājas pēc pieteikuma iesniegšanas, Vecāks nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā iesniedz Pārvaldē Noteikumu 15. punktā noteiktos dokumentus.

17. Pēc bērna reģistrēšanas Reģistrā līdz vietas piešķiršanai Izglītības iestādē Vecāks ir tiesīgs veikt šādas izmaiņas:

17.1. vietnē www.epakalpojumi.lv:

17.1.1. mainīt pieteikumā norādīto informāciju;

17.1.2. atsaukt pieteikumu;

17.2. klātienē – Pārvaldē vai prioritāri izvēlētajā Izglītības iestādē:

17.2.1. mainīt pieteikumā norādīto informāciju, iesniedzot iesniegumu (3. pielikums);

17.2.2. atsaukt pieteikumu, iesniedzot iesniegumu Pārvaldē (4. pielikums);

17.3. ja pieteikumā tiek veiktas izmaiņas, tiek saglabāts sākotnējais pieteikuma reģistrācijas datums un numurs.

18. Pārvalde nodrošina Reģistra publisko pieejamību interneta vietnē www.epakalpojumi.lv.

III. Kārtība bērna uzņemšanas Izglītības iestādē

19. Uzņemamo bērnu saraksta izveide notiek automātiski – Reģistra datubāze izveido uzņemamo bērnu sarakstu pa vecuma grupām, ievērojot pieteikuma reģistrācijas numuru, deklarēto dzīvesvietu, plānoto bērnu skaitu katrā grupā, Noteikumos noteiktās priekšrocības un vēlamo bērna uzņemšanas vecumu.

20. Jaunu grupu komplektēšana notiek vienu reizi gadā līdz kārtēja gada 1. septembrim. Ja gada laikā Izglītības iestādes grupā atbrīvojas vieta, tad brīvā vieta tiek piedāvāta nākamajam bērnam no Reģistra. Izglītības iestādes vadītājs atbild par bērnu grupu nokomplektēšanu Izglītības iestādē.

21. Lēmumu par vietas piešķiršanu Izglītības iestādē pieņem Pārvalde.

22. Par bērnu, kurš sasniedzis obligāto izglītības vecumu, Pārvalde nekavējoties pieņem lēmumu par vietas piešķiršanu bērna dzīvesvietai tuvākajā Izglītības iestādē, kurā ir brīva vieta attiecīgajā vecuma grupā. Vecākam nav tiesību atteikties no piešķirtās vietas Izglītības iestādē.

23. Izglītības iestādē bērnam vietu piešķir, ņemot vērā norādīto informāciju par prioritāro Izglītības iestādi. Ja tas nav iespējams vietu trūkuma dēļ, sistēma piedāvā nākamo prioritāri izvēlēto Izglītības iestādi.

24. Ja Vecāks kā vēlamo Izglītības iestādi norādījis kādu no Tukuma vai Kandavas pilsētas teritorijā esošajām Izglītības iestādēm, pēc Vecāku lūguma bērnam uz laiku var tikt piešķirta vieta Izglītības iestādē, kas atrodas ārpus pilsētu teritorijas, saglabājot vietu rindā.

25. Pārvalde, piešķirot vietu Izglītības iestādē, uz Vecāka pieteikumā norādīto e-pastu nosūta uzaicinājumu uz Izglītības iestādi pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai (5. pielikums).

26. Ja pēc uzaicinājuma par vietas piešķiršanu saņemšanas, bērns norādītajā termiņā nav pieteikts Izglītības iestādē un Vecāks nav iesniedzis atteikumu no piešķirtās vietas, Pārvalde pieņem lēmumu un rakstiski uz pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi paziņo Vecākam par bērna izslēgšanu no Reģistra.

27. Ja Vecāks atsakās no piešķirtās vietas Izglītības iestādē, kas pieteikumā:

27.1. norādīta kā prioritārā Izglītības iestāde, bērns tiek izslēgts no Reģistra. Vecākam ir tiesības iesniegt jaunu pieteikumu bērna reģistrācijai Reģistrā;

27.2. nav norādīta kā prioritārā Izglītības iestāde, bērnam tiek saglabāta vieta Reģistrā atbilstoši pieteikuma reģistrācijas datumam līdz brīdim, kamēr tiek piešķirta vieta kādā no norādītajām prioritārajām Izglītības iestādēm.

28. Vecākam ir tiesības atteikties no bērnam piešķirtās vietas Izglītības iestādē, ja bērns apmeklē privāto izglītības iestādi. Vecāks Pārvaldes lēmumā norādītajā termiņā rakstiski informē Pārvaldi par atteikumu apmeklēt Izglītības iestādi. Pēc informācijas saņemšanas reģistrācijas pieteikums no rindas netiek izņemts.

29. Ja bērns ir uzņemts Izglītības iestādē, bet Vecāks vēlas Izglītības iestādi mainīt, tad Vecāks informē Izglītības iestādes vadītāju, kuru bērns apmeklē, un norāda vēlamo Izglītības iestādi. Izglītības iestāžu vadītāji savstarpēji vienojas par maiņas iespēju.

IV. Bērna atskaitīšana no Izglītības iestādes

30. Bērnu atskaita no Izglītības iestādes Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.

31. Ja bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Izglītības iestādi un Vecāki nesniedz Izglītības iestādei informāciju par neapmeklēšanas iemeslu, Izglītības iestādes vadītājs nepieciešamības gadījumā informē sociālo dienestu un/vai bāriņtiesu situācijas noskaidrošanai.

V. Noslēguma jautājumi

32. Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. septembrī.

33. Bērna pieteikumu pieņemšana elektroniski – interneta vietnē www.epakalpojumi.lv – tiek nodrošināta no 2023. gada 1. oktobra.

34. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Tukuma novada domes 2021. gada 24. novembra saistošie noteikumi Nr. 38 "Tukuma novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība".

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

1. pielikums
Tukuma novada domes 25.05.2023.
saistošajiem noteikumiem Nr. 10
"Tukuma novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība"

N.p.k. Izglītības iestādes nosaukums un juridiskā adrese Minimālais uzņemšanas vecums izglītības programmā
1. Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"
(Kurzemes iela 5, Tukums, Tukuma novads)
1 gads 6 mēneši
2. Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Vālodzīte"
(Spartaka iela 18, Tukums, Tukuma novads)
1 gads 6 mēneši
3. Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Lotte"
(Raudas iela 3, Tukums, Tukuma novads)
1 gads 6 mēneši
4. Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Pepija"
(M. Smilšu iela 14, Tukums, Tukuma novads)
1 gads 6 mēneši
5. Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Karlsons"
(Kuldīgas iela 67, Tukums, Tukuma novads)
1 gads 6 mēneši
6. Tukuma 3. pamatskola
(Lielā iela 31, Tukums, Tukuma novads)
2 gadi
7. Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Taurenītis" (Smilšu  iela 46, Tukums, Tukuma novads) 1 gads 6 mēneši
8. Pūres pirmsskolas izglītības iestāde "Zemenīte"
(Zemeņu iela
7, Pūres pagasts, Tukuma novads)
1 gads 6 mēneši
9. Pūres pamatskola
("Skola", Pūres pagasts, Tukuma novads)
6 gadi
10. Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāle
("Jaunsātu skola", Jaunsātu pagasts, Tukuma novads)
1 gads 6 mēneši
11. Sēmes sākumskola
(Ezera iela 17, Sēmes pagasts, Tukuma novads)
1 gads 6 mēneši
12. Slampes pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte"
(Slampes pagasts, Tukuma novads)
1 gads 6 mēneši
13. Irlavas pamatskola
(Vaski, Irlavas pagasts, Tukuma novads)
1 gads 6 mēneši
14. Jaunpils vidusskola
(Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads)
2 gadi
15. Tumes pamatskola
(Skolas iela 1C, Tumes pagasts, Tukuma novads)
3 gadi
16. Džūkstes pamatskola
("Džūkstes skola", Džūkstes pagasts, Tukuma novads)
1 gads 6 mēneši
17. Engures pirmsskolas izglītības iestāde "Spārīte"
(Skolas iela 10, Engures pagasts, Tukuma novads)
1 gads 6 mēneši
18. Lapmežciema pamatskola
(Liepu iela 2a, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads)
1 gads 6 mēneši
19. Smārdes pamatskola
("Pamatskola",
Smārdes pagasts, Tukuma novads)
1 gads 6 mēneši
20. Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Zīļuks"
(Raiņa iela 14, Kandava, Tukuma novads)
1 gads 6 mēneši
21. Kandavas Reģionālā pamatskola
(Talsu iela 18A, Kandava, Tukuma novads)
5 gadi
22. Cēres pamatskola
(Skolas iela 1, Cēres pagasts, Tukuma novads)
1 gads 6 mēneši
23. Vānes sākumskola
("Prātnieki", Vānes pagasts, Tukuma novads)
1 gads 6 mēneši
24. Zantes pamatskola
(Skolas iela 14, Zantes pagasts, Tukuma novads)
1 gads 6 mēneši
25. Zemītes sākumskola
("Zemītes pils", Zemītes pagasts, Tukuma novads)
1 gads 6 mēneši

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

2. pielikums
Tukuma novada domes 25.05.2023.
saistošajiem noteikumiem Nr. 10
"Tukuma novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība"

Tukuma novada Izglītības pārvaldei

Bērna Vecāka vārds, uzvārds
 
     
Bērna Vecāka personas kods    
 
Bērna Vecāka deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis
 

Bērna likumiskais pārstāvis* ir (pasvītrot):

vecāks

aizbildnis

pilnvarota persona

cits likumiskais pārstāvis

*Uzrāda dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērnu

Informāciju vēlos saņemt (pasvītrot):

• elektroniski uz e-pastu:________________________________________

• pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas adresi.

PIETEIKUMS

Lūdzu reģistrēt  
  (bērna vārds, uzvārds)
personas kods  
dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads)  
deklarētā dzīvesvieta:  
faktiskā dzīvesvieta:  

Pirmsskolas izglītības programmas apguvei Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādē:
(ar ciparu atzīmēt ne vairāk kā trīs vēlamās izglītības iestādes prioritārā secībā)

  Izglītības iestādes nosaukums un adrese
  Tukuma PII "Pasaciņa" (Kurzemes iela 5, Tukums, Tukuma novads)
  Tukuma PII "Vālodzīte" (Spartaka iela 18, Tukums, Tukuma novads)
  Tukuma PII "Lotte" (Raudas iela 3, Tukums, Tukuma novads)
  Tukuma PII "Pepija" (M. Smilšu iela 14, Tukums, Tukuma novads)
  Tukuma PII "Karlsons" (Kuldīgas iela 67, Tukums, Tukuma novads)
  Tukuma 3. pamatskola (Lielā iela 31, Tukums, Tukuma novads)
  Tukuma PII "Taurenītis" (Smilšu  iela 46, Tukums, Tukuma novads)
  Pūres PII "Zemenīte" (Zemeņu iela 7, Pūres pagasts, Tukuma novads)
  Pūres pamatskola ("Skola", Pūres pagasts, Tukuma novads)
  Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāle ("Jaunsātu skola", Jaunsātu pagasts, Tukuma novads)
  Sēmes sākumskola (Ezera iela 17, Sēmes pagasts, Tukuma novads)
  Slampes PII "Pienenīte" (Slampes pagasts, Tukuma novads)
  Irlavas pamatskola (Vaski, Irlavas pagasts, Tukuma novads)
  Jaunpils vidusskola (Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads)
  Tumes pamatskola (Skolas iela 1C, Tumes pagasts, Tukuma novads)
  Džūkstes pamatskola ("Džūkstes skola", Džūkstes pagasts, Tukuma novads)
  Engures PII "Spārīte" (Skolas iela 10, Engures pagasts, Tukuma novads)
  Lapmežciema pamatskola (Liepu iela 2a, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads)
  Smārdes pamatskola ("Pamatskola", Smārdes pagasts, Tukuma novads)
  Kandavas pilsētas PII "Zīļuks" (Raiņa iela 14, Kandava, Tukuma novads)
  Kandavas Reģionālā pamatskola (Talsu iela 18A, Kandava, Tukuma novads)
  Cēres pamatskola (Skolas iela 1, Cēres pagasts, Tukuma novads)
  Vānes sākumskola ("Prātnieki", Vānes pagasts, Tukuma novads)
  Zantes pamatskola (Skolas iela 14, Zantes pagasts, Tukuma novads)
  Zemītes sākumskola ("Zemītes pils", Zemītes pagasts, Tukuma novads)

Vieta izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei nepieciešama

Datums (diena/mēnesis/gads) ____________________________

Apliecinu, ka norādītā informācija ir precīza un patiesa.

Esmu informēts/a, ka:

1. jebkuru pieteikumā norādīto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāziņo personīgi vai elektroniski;

2. reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādē.

Datums _ _ / _ _ / _ _ _ _

Bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja paraksts/atšifrējums

____________________ / _______________________________

Tukuma novada pašvaldība informē, ka:

Datu apstrādes mērķis – iesnieguma izskatīšanas pamatojums – Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktu (Pašvaldībai ir šādas autonomās funkcijas: gādāt par iedzīvotāju izglītību, tostarp nodrošināt iespēju iegūt obligāto izglītību un gādāt par pirmsskolas izglītības pieejamību), Vispārējā Izglītības likuma 26. panta pirmo daļu (Pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un citu likumu noteikumus).

Iesnieguma izskatīšanas rezultātā saņemtie personas dati tiks izmantoti tikai ar iesnieguma izskatīšanu saistīto pašvaldības funkciju realizēšanai un izpildei, tie netiks nodoti citiem lietotājiem.

Datu subjektiem ir tiesības piekļūt saviem datiem, izdarīt tajos labojumus.

Iesniegto personas datu pārzinis ir Tukuma novada pašvaldība.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

3. pielikums
Tukuma novada domes 25.05.2023.
saistošajiem noteikumiem Nr. 10
"Tukuma novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība"

Tukuma novada Izglītības pārvaldei

Bērna Vecāka vārds, uzvārds
Bērna Vecāka personas kods
Bērna Vecāka
 
deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis

Bērna likumiskais pārstāvis* ir (pasvītrot):

vecāks

aizbildnis

pilnvarota persona

cits likumiskais pārstāvis

*Uzrāda dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērnu

Informāciju vēlos saņemt (atzīmēt):

 elektroniski uz e-pastu:________________________________________

 pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas adresi.

IESNIEGUMS IZMAIŅĀM PAŠVALDĪBAS BĒRNU REĢISTRĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVEI

Lūdzu veikt izmaiņas PIETEIKUMĀ Nr._____________ ____________

Izmaiņas vēlos veikt: (atbilstošo pasvītrot un attiecīgajā sadaļā veikt izmaiņas)

• informācijā par prioritāro izglītības iestādi

• kontaktinformācijas datos

• cita informācija

Pirmsskolas izglītības programmas apguvei Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādē:
(ar ciparu atzīmēt vēlamās divas izglītības iestādes prioritārā secībā)

  Izglītības iestādes nosaukums un adrese
  Tukuma PII "Pasaciņa" (Kurzemes iela 5, Tukums, Tukuma novads)
  Tukuma PII "Vālodzīte" (Spartaka iela 18, Tukums, Tukuma novads)
  Tukuma PII "Lotte" (Raudas iela 3, Tukums, Tukuma novads)
  Tukuma PII "Pepija" (M. Smilšu iela 14, Tukums, Tukuma novads)
  Tukuma PII "Karlsons" (Kuldīgas iela 67, Tukums, Tukuma novads)
  Tukuma 3. pamatskola (Lielā iela 31, Tukums, Tukuma novads)
  Tukuma PII "Taurenītis’’ (Smilšu  iela 46, Tukums, Tukuma novads)
  Pūres PII "Zemenīte" (Zemeņu iela 7, Pūres pagasts, Tukuma novads)
  Pūres pamatskola ("Skola", Pūres pagasts, Tukuma novads)
  Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāle ("Jaunsātu skola", Jaunsātu pagasts, Tukuma novads)
  Sēmes sākumskola (Ezera iela 17, Sēmes pagasts, Tukuma novads)
  Slampes PII "Pienenīte" (Slampes pagasts, Tukuma novads)
  Irlavas pamatskola (Vaski, Irlavas pagasts, Tukuma novads)
  Jaunpils vidusskola (Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads)
  Tumes pamatskola (Skolas iela 1C, Tumes pagasts, Tukuma novads)
  Džūkstes pamatskola ("Džūkstes skola", Džūkstes pagasts, Tukuma novads)
  Engures PII "Spārīte" (Skolas iela 10, Engures pagasts, Tukuma novads)
  Lapmežciema pamatskola (Liepu iela 2a, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads)
  Smārdes pamatskola ("Pamatskola", Smārdes pagasts, Tukuma novads)
  Kandavas pilsētas PII "Zīļuks" (Raiņa iela 14, Kandava, Tukuma novads)
  Kandavas Reģionālā pamatskola (Talsu iela 18A, Kandava, Tukuma novads)
  Cēres pamatskola (Skolas iela 1, Cēres pagasts, Tukuma novads)
  Vānes sākumskola ("Prātnieki", Vānes pagasts, Tukuma novads)
  Zantes pamatskola (Skolas iela 14, Zantes pagasts, Tukuma novads)
  Zemītes sākumskola ("Zemītes pils", Zemītes pagasts, Tukuma novads)

Vieta izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei nepieciešama

Datums (diena/mēnesis/gads) ____________________________

Izmaiņas kontaktinformācijas datos  
 
   
Citas izmaiņas  

Apliecinu, ka norādītā informācija ir precīza un patiesa.

Esmu informēts, ka:

1. jebkuru pieteikumā norādīto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāziņo personīgi vai elektroniski;

2. reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādē.

Datums _ _ / _ _ / _ _ _ _

Bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja paraksts/atšifrējums

_____________________ / _______________________________

Tukuma novada pašvaldība informē, ka:

Datu apstrādes mērķis – iesnieguma izskatīšanas pamatojums – Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktu (Pašvaldībai ir šādas autonomās funkcijas: gādāt par iedzīvotāju izglītību, tostarp nodrošināt iespēju iegūt obligāto izglītību un gādāt par pirmsskolas izglītības pieejamību), Vispārējā Izglītības likuma 26. panta pirmo daļu (Pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojot Izglītības likuma citu likumu noteikumus).

Iesnieguma izskatīšanas rezultātā saņemtie personas dati tiks izmantoti tikai ar iesnieguma izskatīšanu saistīto pašvaldības funkciju realizēšanai un izpildei, tie netiks nodoti citiem lietotājiem.

Datu subjektiem ir tiesības piekļūt saviem datiem, izdarīt tajos labojumus.

Iesniegto personas datu pārzinis ir Tukuma novada pašvaldība.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

4. pielikums
Tukuma novada domes 25.05.2023.
saistošajiem noteikumiem Nr. 10
"Tukuma novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība"

Tukuma novada Izglītības pārvaldei

Bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds
Bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja personas kods
Bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja 
 
deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis

Bērna likumiskais pārstāvis* ir (pasvītrot):

vecāks

aizbildnis

pilnvarota persona

cits likumiskais pārstāvis

*Uzrāda dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērnu

Informāciju vēlos saņemt (atzīmēt):

 elektroniski uz e-pastu:________________________________________

 pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas adresi.

IESNIEGUMS PIETEIKUMA ATSAUKŠANAI PAŠVALDĪBAS BĒRNU REĢISTRĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVEI

Lūdzu atsaukt PIETEIKUMU Nr. ___________________

par  
  (bērna vārds, uzvārds)

personas kods __________ - ___________

dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads) ____________________________

reģistrāciju pirmsskolas izglītības programmas apguvei Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādē.

Apliecinu, ka norādītā informācija ir precīza un patiesa.

Datums _ _ / _ _ / _ _ _ _  Paraksts/atšifrējums _________________

Tukuma novada pašvaldība informē, ka:

Datu apstrādes mērķis – iesnieguma izskatīšanas pamatojums – Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktu (Pašvaldībai ir šādas autonomās funkcijas: gādāt par iedzīvotāju izglītību, tostarp nodrošināt iespēju iegūt obligāto izglītību un gādāt par pirmsskolas izglītības pieejamību), Vispārējā Izglītības likuma 26. panta pirmo daļu (Pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un citu likumu noteikumus).

Iesnieguma izskatīšanas rezultātā saņemtie personas dati tiks izmantoti tikai ar iesnieguma izskatīšanu saistīto pašvaldības funkciju realizēšanai un izpildei, tie netiks nodoti citiem lietotājiem.

Datu subjektiem ir tiesības piekļūt saviem datiem, izdarīt tajos labojumus.

Iesniegto personas datu pārzinis ir Tukuma novada pašvaldība.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

5. pielikums
Tukuma novada domes 25.05.2023.
saistošajiem noteikumiem Nr. 10
"Tukuma novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība"

UZAICINĀJUMS
pirmsskolas izglītības programmas apguvei

   
Datums, numurs  
   
Atbilstoši  
  bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds
       
 

pieteikumam

  par bērna reģistrēšanu rindā uz
datums   reģ. Nr.  
 
pirmsskolas izglītības programmu, Jūsu bērns
 
vārds, uzvārds, personas kods
       
no   tiek iekļauts  
  datums   izglītības iestādes nosaukums

uzņemamo bērnu sarakstā.

Ja piekrītat bērna uzņemšanai iestādē, 10 darba dienu laikā norādītajā Izglītības iestādē jāiesniedz:

1. Iesniegums par bērna uzņemšanu izglītības iestādē,

2. Bērna medicīniskā karte (veidlapa 026/u).

Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda bērna dzimšanas apliecības oriģināls un personu apliecinošs dokuments.

Dokuments sagatavots elektroniski, derīgs bez paraksta

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

Saistošo noteikumu Nr. 10 "Tukuma novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa Norādāmā informācija
1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu "Tukuma novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība" mērķis ir noteikt kārtību pirmsskolas vecuma bērnu reģistrēšanai rindā un izslēgšanai no rindas, uzņemšanas kārtību Tukuma novada pašvaldības dibinātās pirmsskolas izglītības iestādēs, iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – iestāde).

Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punkts nosaka pašvaldības autonomo funkciju gādāt par iedzīvotāju izglītību, tostarp nodrošināt iespēju apgūt obligāto izglītību un gādāt par pirmsskolas izglītības pieejamību. Saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta pirmo daļu katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē. Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 21. pantu vietējās pašvaldības savā administratīvajā teritorijā nodrošina vienlīdzīgu pieeju pirmsskolas izglītības iestādēm bērniem no pusotra gada vecuma, un saskaņā ar 26. panta pirmo daļu pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un citu normatīvo aktu noteikumus.

Tukuma novada domes 2021. gada 24. novembra saistošie noteikumi Nr. 38 "Tukuma novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība" (turpmāk – Saistošie noteikumi) izdoti uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata. Saskaņā ar Pašvaldību likuma Pārejas noteikumu 6. punktu dome izvērtē uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību Pašvaldību likumam un izdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši Pašvaldību likumā ietvertajam pilnvarojumam. Līdz jaunu saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam, piemērojami uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdotie saistošie noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar Pašvaldību likumu.

Tukuma novada pašvaldībā plānots no 2023. gada 1. augusta piedāvāt jaunu pakalpojumu – elektronisku bērna reģistrēšanu uzņemšanai iestādē. Bērna likumiskajam pārstāvim turpmāk būs iespēja pieteikt bērnu reģistrēšanai pirmsskolas rindā elektroniski, klātienē vai iesniedzot pieteikumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Primāri vieta izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, tiek nodrošināta bērnam, kura dzīvesvieta deklarēta Tukuma novada pašvaldības teritorijā. Saistošo noteikumu projektā ir saglabātas priekšrocības bērna uzņemšanai izglītības iestādē. Tukuma novada pašvaldības dome ir izvērtējusi Saistošo noteikumu atbilstību normatīvajiem aktiem un sagatavojusi to jaunā redakcijā, saglabājot Saistošajos noteikumos noteiktos nosacījumus par iestādē prioritāri (ārpus kārtas) uzņemamiem bērniem un uzņemšanas kārtību.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi aizstāj spēkā esošos saistošos noteikumus, jaunās redakcijas, iekļaujot iespēju bērnu pieteikt elektroniski, ietekme uz pašvaldības budžetu ir 6437,20 EUR apmērā (ieviešanas izmaksas).
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci Saistošie noteikumi izstrādāti, lai veicinātu vienotu pieeju bērnu reģistrēšanai pirmsskolu reģistrā. Noteikumu tiesiskais regulējums neradīs mērķgrupām jaunas tiesības, bet nodrošinās vienlīdzīgas iespējas pretendēt uz pašvaldības nodrošinātajām vietām pirmsskolas izglītības iestādēs.

Ietekme uz vidi nav vērtēta.

Nav ietekmes uz iedzīvotāju veselību.

Saistošie noteikumi paredz iespēju pirmsskolas izglītības pakalpojumu saņemt arī pie privātā pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniedzēja, saglabājot pašvaldības līdzfinansējumu.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Tukuma novada Izglītības pārvalde.

Tukuma novada Izglītības pārvaldes un pašvaldības izglītības iestādes vadītāja pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Tukuma novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Tukuma novada domes pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Galvenie administratīvo procedūru posmi un privātpersonām veicamās darbības noteiktas Saistošajos noteikumos.

Administratīvo procedūru izmaksu palielināšanās nav paredzēta.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem Papildu cilvēkresursu iesaiste saistošo noteikumu īstenošanā netiek paredzēta.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanu Izpildes nodrošināšanai pašvaldībai papildu resursi nav nepieciešami.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Tukuma novada Izglītības pārvalde.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai. Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir leģitīmi un rīcība ir atbilstoša normatīviem aktiem ar augstāku juridisko spēku.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām Saistošo noteikumu projekts ar Tukuma novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2023. gada 13. aprīļa lēmumu Nr. TND/1-9.1/23/1 (prot. Nr. 4, 3. §) nodots sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, publicējot Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv. Sabiedrības viedokļa izteikšanas termiņš noteikts divas nedēļas no publikācijas dienas – no 2023. gada 18. aprīļa līdz 2023. gada 2. maijam. Viedokļu izteikšanas termiņā viedokļi nav saņemti.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!