• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Valmieras novada dome Viss arhīvs

16.11.2023.

OP 2023/223.35

Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras novadā

06.11.2023.

OP 2023/215.47

Par valsts nodevas atvieglojumu bāriņtiesas sniegtajam pakalpojumam Valmieras novadā

03.11.2023.

OP 2023/214.41

Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2023. gada saistošajos noteikumos Nr. 82 "Par Valmieras novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

12.10.2023.

OP 2023/198.50

Grozījums Valmieras novada pašvaldības 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 14 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras novada administratīvajā teritorijā"

09.10.2023.

OP 2023/195.26

Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2023. gada saistošajos noteikumos Nr. 82 "Par Valmieras novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

08.09.2023.

OP 2023/174.24

Valmieras novada pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi

06.09.2023.

OP 2023/172.33

Grozījumi Valmieras novada pašvaldības domes 2023. gada 16. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 95 "Lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.–2023. gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa"

25.07.2023.

OP 2023/141.9

Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība piešķir ēdināšanas maksas atvieglojumus izglītojamiem privātajā izglītības iestādē

17.07.2023.

OP 2023/135.15

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Valmieras novadā

13.07.2023.

OP 2023/133.25

Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2023. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 84 "Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras novadā"

13.07.2023.

OP 2023/133.26

Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2023. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 85 "Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras novadā"

12.07.2023.

OP 2023/132.40

Par Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

22.06.2023.

OP 2023/120.31

Lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.–2023. gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

10.05.2023.

OP 2023/88.30

Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Valmieras novadā

10.05.2023.

OP 2023/88.31

Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2023. gada saistošajos noteikumos Nr. 82 "Par Valmieras novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

03.05.2023.

OP 2023/85.26

Par Valmieras Industriālā parka teritorijas un publiskās infrastruktūras izmantošanu un pārvaldīšanu

12.04.2023.

OP 2023/71.37

Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras novadā

12.04.2023.

OP 2023/71.38

Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras novadā

12.04.2023.

OP 2023/71.39

Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 37 "Par Valmieras novada pašvaldības 2022. gada budžetu"

12.04.2023.

OP 2023/71.40

Valmieras novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursa organizēšanas kārtība

12.04.2023.

OP 2023/71.41

Par dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemas īres dzīvojamās mājās Valmieras valstspilsētā

06.04.2023.

OP 2023/69.39

Lokālplānojuma, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017. gada), zemes vienībai Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

06.04.2023.

OP 2023/69.40

Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

23.02.2023.

OP 2023/39.9

Par Valmieras novada pašvaldības 2023. gada budžetu

13.02.2023.

OP 2023/31.15

Par Valmieras novada simboliku

30.12.2022.

OP 2022/253A.11

Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā

30.12.2022.

OP 2022/253A.12

Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2022. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 67 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās"

30.12.2022.

OP 2022/253.40

Par licencēto makšķerēšanu Burtnieka ezerā

30.12.2022.

OP 2022/253.41

Par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā no Īģes ietekas līdz šosejas tiltam pār Salacu Vecatē (Salacas augštecē)

30.12.2022.

OP 2022/253.42

Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Valmieras novada pašvaldības nolikums"

21.12.2022.

OP 2022/247.27

Grozījums Valmieras novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 9 "Par Valmieras novada pašvaldības pabalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, audžuģimenei un daudzbērnu ģimenei"

19.12.2022.

OP 2022/245.36

Kārtība bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1. klasē Valmieras novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs

14.12.2022.

OP 2022/242.14

Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras novada pašvaldībā"

09.12.2022.

OP 2022/239.33

Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst pedagoģiskās izglītības programmu

09.12.2022.

OP 2022/239.34

Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un uzskaites kārtību Valmieras novadā

09.12.2022.

OP 2022/239.35

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Valmieras novadā

17.11.2022.

OP 2022/224.43

Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2022. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 66 "Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu"

17.11.2022.

OP 2022/224.44

Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 35 "Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un nosaka īres maksu"

09.11.2022.

OP 2022/218.10

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un samaksas kārtību Valmieras novadā

08.11.2022.

OP 2022/217.18

Par sabiedrisko kārtību Valmieras novadā

04.11.2022.

OP 2022/215.21

Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

21.10.2022.

OP 2022/205.32

Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 14 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras novada administratīvajā teritorijā"

13.09.2022.

OP 2022/177.12

Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu

01.09.2022.

OP 2022/169.27

Par licencētās rūpnieciskās zvejas nosacījumiem Burtnieku ezerā

17.08.2022.

OP 2022/158.12

Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamiem braukšanas izdevumus par sabiedriskā transporta izmantošanu. Precizējot iepriekš publicēto

15.08.2022.

OP 2022/156.7

Grozījums Valmieras novada pašvaldības 2021. gada 13. decembra saistošajos noteikumos Nr. 22 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras valstspilsētas nozīmes maršrutu tīklā"

15.08.2022.

OP 2022/156.8

Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamiem braukšanas izdevumus par sabiedriskā transporta izmantošanu

09.08.2022.

OP 2022/152.4

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmieras novadā

09.08.2022.

OP 2022/152.5

Par Burtnieku ezera un tā publisko atpūtas zonu izmantošanu

09.08.2022.

OP 2022/152.6

Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Valmieras novada pašvaldības nolikums"

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!