• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Tukuma novada domes 2023. gada 27. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 7 "Par zemas īres maksas mājokļu izīrēšanas kārtību Tukuma novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 9.05.2023., Nr. 87 https://www.vestnesis.lv/op/2023/87.46

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Amatu konkursu ziņas

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

09.05.2023., Nr. 87

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Tukuma novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 7

Pieņemts: 27.04.2023.

OP numurs: 2023/87.46

2023/87.46
RĪKI

Tukuma novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 7

Tukumā 2023. gada 27. aprīlī (prot. Nr. 5, 1. §)

Par zemas īres maksas mājokļu izīrēšanas kārtību Tukuma novadā

Izdoti
ar Tukuma novada domes
27.04.2023. lēmumu Nr. TND/23/205 (prot. Nr. 5, 1. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
44. panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) noteic kārtību, kādā tiek reģistrētas mājsaimniecības Zemas īres maksas mājokļu izīrēšanas reģistrā (turpmāk – reģistrs) Tukuma novadā.

2. Noteikumi attiecas uz dzīvokļu izīrēšanu dzīvojamajās īres mājās Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 459 "Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" ietvaros" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 459) izpratnē.

3. Noteikumi neattiecas uz Tukuma novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašumā vai valdījumā esošajiem dzīvokļiem un uz pašvaldības sniedzamo palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

4. Lēmumu par mājsaimniecības reģistrēšanu reģistrā, atļauju nekustamā īpašuma attīstītājam ar mājsaimniecību slēgt zemas īres maksas mājokļa īres līgumu, lēmumu par mājsaimniecības izslēgšanu no reģistra pieņem Tukuma novada domes Dzīvokļu komisija (turpmāk – Dzīvokļu komisija).

5. Reģistrā reģistrētās mājsaimniecības, pamatojoties uz Dzīvokļu komisijas doto atļauju, ir tiesīgas slēgt zemas īres maksas mājokļa īres līgumu ar nekustamā īpašuma attīstītāju par dzīvojamās telpas īri dzīvojamā īres mājā.

6. Reģistrā tiek reģistrētas mājsaimniecības, kuras atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 459 35. punktā noteiktajiem mājsaimniecību atbilstības kritērijiem.

7. Mājsaimniecību atbilstība reģistrēšanai reģistrā tiek pārbaudīta Ministru kabineta noteikumu Nr. 459 37. punktā noteiktajā kārtībā.

8. Reģistrā ir divas grupas:

8.1. "Prioritārā grupa", kurā iekļauj noteikumu 10. punktā norādītās mājsaimniecības;

8.2. "Vispārējā grupa", kurā iekļauj pārējās mājsaimniecības.

9. Mājsaimniecības tiek reģistrētas hronoloģiskā secībā pēc iesnieguma un visu tam pievienojamo dokumentu iesniegšanas datuma.

10. Prioritārā secība tiek noteikta šādām iedzīvotāju grupām:

10.1. vismaz viena mājsaimniecībā dzīvojošā persona ir ieguvusi atbilstošu kvalifikāciju:

10.1.1. medicīnā;

10.1.2. izglītībā;

10.1.3. inženierzinībās;

10.2. persona, kuras apgādībā ir un šajā mājsaimniecībā dzīvo vismaz divi bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību;

10.3. mājsaimniecība, kurā dzīvo persona ar invaliditāti.

11. Lai tiktu reģistrēta reģistrā, mājsaimniecība Tukuma novada pašvaldībā iesniedz iesniegumu (veidlapa pielikumā), kurā norāda informāciju par visām mājsaimniecībā esošajām personām. Iesniegumu paraksta visas mājsaimniecībā esošās pilngadīgās personas. Iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina Ministru kabineta noteikumu Nr. 459 35. punktā norādītos mājsaimniecības ienākumus un mājsaimniecības atbilstību prioritārajai grupai. Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt mājsaimniecības iesniegto informāciju, izmantojot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tostarp veikt pārbaudi pašvaldības un valsts datu reģistros lēmuma pienešanai nepieciešamajā apjomā, kā arī pieprasīt ziņas no juridiskām un fiziskām personām, lai pārliecinātos par iesniegumā norādītās informācijas atbilstību.

12. Mājsaimniecība iesniegumā norāda vēlamo mājokļa istabu skaitu un Tukuma novada teritoriālās vienības, kurās vēlas īrēt mājokli. Ja mājsaimniecība ir tiesīga īrēt mājokļus ar dažādu istabu skaitu, norāda to prioritāro secību.

13. Iesniegumā mājsaimniecība norāda vienu kontaktpersonu no mājsaimniecības.

14. Saņemot informāciju no nekustamā īpašuma attīstītāja par īrei pieejamiem dzīvokļiem, Dzīvokļu komisija aicina mājsaimniecību mēneša laikā atkārtoti iesniegt noteikumu 11. punktā norādītos dokumentus un atkārtoti pārbauda Ministru kabineta noteikumu Nr. 459 37. punktā noteiktajā kārtībā mājsaimniecības atbilstību tiesībām īrēt zemas īres maksas mājokli.

15. Atbilstoši nekustamā īpašuma attīstītāja norādītajai informācijai par pieejamajiem dzīvokļiem (dzīvokļu skaitu, istabu skaitu), Dzīvokļu komisija pieņem lēmumu par atļauju nekustamā īpašuma attīstītājam ar mājsaimniecību slēgt zemas īres maksas mājokļa īres līgumu vai atteikumu, ievērojot mājsaimniecības reģistra numurus hronoloģiskā secībā, priekšroku dodot mājsaimniecībām, kuras ir "Prioritārajā grupā".

16. Ja kāds no mājsaimniecības locekļiem īrē pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu, personai ir pienākums mēneša laikā pēc tam, kad šo noteikumu noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu ar pašvaldību.

17. Dzīvokļu komisija pieņem lēmumu izslēgt mājsaimniecību no reģistra:

17.1. pieņemot lēmumu par atļauju nekustamā īpašuma attīstītājam ar mājsaimniecību slēgt zemas īres maksas mājokļa īres līgumu;

17.2. ja saņemts mājsaimniecības iesniegums par izslēgšanu no reģistra;

17.3. ja noteikumu 14. punktā norādītajā kārtībā atkārtotas pārbaudes laikā ir konstatēts, ka mājsaimniecība neatbilst nosacījumiem, lai īrētu zemas īres maksas mājokli;

17.4. ja mājsaimniecība noteikumu 14. punktā norādītajā termiņā neiesniedz prasīto informāciju.

18. Dzīvokļu komisijas lēmumu var apstrīdēt Tukuma novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

Pielikums
Tukuma novada domes
2023. gada 27. aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr. 7

Tukuma novada domes Dzīvokļu komisijai

 

(vārds, uzvārds) (personas kods)

 

(deklarētā dzīvesvieta)

Kontaktinformācija saziņai:

 

(adrese, e-adrese, e-pasta adrese, tālrunis)

Iesniegums

Lūdzu reģistrēt zemas īres mājokļu reģistrā mājsaimniecību:

 

(norādīt mājsaimniecībā dzīvojošās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu)

 

(norādīt mājsaimniecībā dzīvojošās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu)

 

(norādīt mājsaimniecībā dzīvojošās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu)

 

(norādīt mājsaimniecībā dzīvojošās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu)

 

(norādīt mājsaimniecībā dzīvojošās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu)

Istabu skaits – ______ .

Apliecinu, ka augstāk minētā informācija ir pilnīga un patiesa.

Apliecinu, ka esmu informēts ar pašvaldības veikto personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) nosacījumiem. Ar pašvaldības privātuma politiku var iepazīties Tukuma novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā (Talsu ielā 4, Tukumā) un tīmekļa vietnē www.tukums.lv.

Piekrītu, ka pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt iesniegto informāciju, izmantojot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tostarp veikt pārbaudi pašvaldības un valsts datu reģistros lēmuma pienešanai nepieciešamajā apjomā, kā arī pieprasīt ziņas no juridiskām un fiziskām personām, lai pārliecinātos par iesniegumā norādītās informācijas atbilstību.

Piekrītu mājsaimniecībā dzīvojošo personu datu nodošanai nekustamā īpašuma attīstītājam vai dzīvojamās mājas apsaimniekotājam saziņai un īres līguma slēgšanai.

Apliecinu, ka mājsaimniecībai ir pietiekami finanšu līdzekļi, lai papildus citu pamatvajadzību apmierināšanai veiktu maksu par dzīvojamās telpas īri un ar tās lietošanu saistītajiem pakalpojumiem.

Pielikumā:

1. Izsniegta (-s) izziņa (-s) par kopējiem mēneša neto vidējiem ienākumiem (atzīmēt izsniedzējiestādi):

Valsts ieņēmumu dienests

Cita iestāde  
   
2. Citi dokumenti  
   
     

datums

 

paraksts

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

Saistošo noteikumu Nr. 7 "Par zemas īres maksas mājokļu izīrēšanas kārtību Tukuma novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija 

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums  Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt kārtību, kādā tiek reģistrētas mājsaimniecības Zemas īres maksas mājokļu izīrēšanas reģistrā (turpmāk – reģistrs) Tukuma novadā.

Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 459 "Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" ietvaros" 35.4. apakšpunkts paredz, ka zemas īres maksas mājokļi tiek izīrēti mājsaimniecībām, kas ir reģistrētas rindā atbilstoši pašvaldību saistošo noteikumu ietvaros noteiktajai izīrēšanas kārtībai.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu  Ietekmes nav.

Atkarībā no iedzīvotāju intereses var palielināties Tukuma novada domes Dzīvokļu komisijas darba apjoms. Darbs komisijā netiek apmaksāts. Iedzīvotāju interese un aktivitāte nav prognozējama.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci  Pozitīva sociālā ietekme un ietekme uz uzņēmējdarbības vidi. Jaunu mājokļu būvniecība uzlabos mājokļu pieejamību iedzīvotājiem, palielinot kvalificētu darbinieku pieejamību.
4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām  Saistošie noteikumi paredz, ka institūcija, kas veiks mājsaimniecību izvērtēšanu un pieņems attiecīgus lēmumus, būs Tukuma novada domes Dzīvokļu komisija.

Administratīvās procedūras ir bezmaksas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem  Saistošie noteikumi veicina palīdzību mājokļa jautājumu risināšanā, kā arī dzīvojamā fonda izveidi, uzturēšanu un modernizēšanu. Plānots, ka mūsdienīgi mājokļi piesaistīs novadam kvalificētus speciālistus, veicinās nodarbinātību.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanu  Saistošo noteikumu izpildē iesaistītā institūcija ir Tukuma novada domes Dzīvokļu komisija.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana  Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanai, jo nav citu veidu, kā noteikt kārtību, kādā tiek reģistrētas mājsaimniecības reģistrā. Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 459 "Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" ietvaros" 35.4. apakšpunkts paredz, ka minētā kārtība tiek noteikta saistošajos noteikumos.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām  Saistošo noteikumu projekts ar Tukuma novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2023. gada 16. marta lēmumu Nr. TND/1-7.1/23/2 (prot. Nr. 3, 3. §) nodots sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, publicējot Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv. Viedokļa izteikšanas termiņš noteikts divas nedēļas no publikācijas dienas – no 2023. gada 20. marta līdz 2023. gada 3. aprīlim un minētajā termiņā neviens viedoklis pašvaldībā nav reģistrēts.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!