• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Tukuma novada domes 2023. gada 26. oktobra saistošie noteikumi Nr. 20 "Par interešu izglītības programmu licencēšanas kārtību Tukuma novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 31.10.2023., Nr. 211 https://www.vestnesis.lv/op/2023/211.51

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 24

Par naudas balvām par sasniegumiem sportā Tukuma novadā

Vēl šajā numurā

31.10.2023., Nr. 211

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Tukuma novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 20

Pieņemts: 26.10.2023.

OP numurs: 2023/211.51

2023/211.51
RĪKI

Tukuma novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 20

Tukumā 2023. gada 26. oktobrī (prot. Nr. 17, 4. §)

Par interešu izglītības programmu licencēšanas kārtību Tukuma novadā

APSTIPRRINĀTI
ar Tukuma novada domes
26.10.2023. lēmumu Nr. TND/23/601 (prot. Nr. 17, 4. §)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 16. punktu un 47. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Tukuma novadā tiek izsniegtas licences interešu izglītības programmas (turpmāk – programma) īstenošanai (turpmāk – licence).

2. Licenci (1. pielikums) fiziskām vai juridiskām personām (izņemot izglītības iestādes) uz diviem gadiem izsniedz Tukuma novada Izglītības pārvalde (turpmāk – Izglītības pārvalde).

3. Lai saņemtu licenci, persona, kura plāno īstenot programmu, iesniedz Izglītības pārvaldē iesniegumu licences saņemšanai vai licences termiņa pagarināšanai. Iesniegumu iesniedz elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi: izglitiba@tukums.lv vai Izglītības pārvaldē (Šēseles iela 3, Tukums, Tukuma novads).

II. Licences pieprasījuma iesniegšanas kārtība

4. Saistošo noteikumu 3. punktā minētajā iesniegumā norāda informāciju atbilstoši saistošo noteikumu 2. pielikumam.

5. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

5.1. programmu valsts valodā, kas ietver programmas nosaukumu, programmas apjomu, mērķi un uzdevumus, mērķauditoriju, programmas saturu, plānotos rezultātus, materiālo un finansiālo nodrošinājumu;

5.2. programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugu, ietverot šādu informāciju:

5.2.1. programmas īstenotāja vārdu un uzvārdu (fiziskajai personai) vai nosaukumu un reģistrācijas numuru (juridiskajai personai);

5.2.2. dokumenta nosaukumu;

5.2.3. saņēmēja vārdu un uzvārdu;

5.2.4. programmas nosaukumu;

5.2.5. programmas apjomu;

5.2.6. programmas īstenotāja vai pilnvarotās personas parakstu un tā atšifrējumu;

5.2.7. izsniegšanas vietu un datumu;

5.3. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstu, norādot lektora absolvēto mācību iestādi, iegūto izglītību un kvalifikāciju, pievienojot programmu īstenošanai nepieciešamo papildizglītību apliecinošo dokumentu kopijas;

5.4. apliecinājumu, ka personas, kuras īstenos programmu, atbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā un Izglītības likuma 50. pantā noteiktajām prasībām.

III. Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

6. Izglītības pārvaldei ir tiesības pieprasīt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences piešķiršanai.

7. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai un pēc uzaicinājuma nav iesniegta papildu informācija un dokumenti, Izglītības pārvalde atliek jautājuma izskatīšanu un informē par to licences pieprasītāju, nosūtot informāciju licences pieprasītājam uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Jautājums tiek izskatīts mēneša laikā no informācijas nosūtīšanas brīža. Ja pieprasītā informācija un/vai dokumenti netiek iesniegti noteiktajā laikā, licence netiek piešķirta.

8. Izglītības pārvalde programmu licencēšanu veic ne vēlāk kā 30 dienas pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Par licences izsniegšanas atteikumu licences pieprasītājs tiek rakstveidā informēts 10 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Pozitīva lēmuma gadījumā licenci tās pieprasītājam izsniedz 10 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas.

9. Izglītības pārvaldei ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

9.1. iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvajos aktos vai saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām;

9.2. licences pieprasītājs ir sniedzis nepatiesas ziņas;

9.3. licencējamā izglītības programma neatbilst interešu izglītības kritērijiem.

10. Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti būtiski grozījumi, personai ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas ir pienākums iesniegt Izglītības pārvaldē iesniegumu jaunas licences saņemšanai, tam pievienojot tikai tos dokumentus, kuros ir izmaiņas. Izglītības pārvalde pēc dokumentu izvērtēšanas pieņem lēmumu par licences izsniegšanu un iepriekšējās licences anulēšanu. Būtiski grozījumi ir:

10.1. izmaiņas programmas nosaukumā;

10.2. izmaiņas programmas apjomā, kas pārsniedz 10 procentus no programmas kopējā apjoma;

10.3. izmaiņas programmas tematu saturā un teorētisko vai praktisko mācību proporcijā, kas pārsniedz 10 procentus;

10.4. samazināts materiālo resursu nodrošinājums, tai skaitā mācību līdzekļi, iekārtas un aprīkojums.

11. Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti grozījumi, kas nav minēti šo saistošo noteikumu 10. punktā, par tiem persona rakstveidā informē Izglītības pārvaldi. Izglītības pārvalde izvērtē minēto informāciju.

12. Izglītības pārvalde lēmumu par licences termiņa pagarināšanu pieņem, ja licences īpašnieks iesniedz iesniegumu ne vēlāk kā mēnesi pirms licences termiņa beigām.

13. Licences termiņa pagarināšanai licences pieprasītājs iesniedz:

13.1. iesniegumu (2. pielikums);

13.2. apliecinājumu, ka licencējamās programmas saturā, pedagoģiskajā sastāvā nav izmaiņu, vai izziņu par izmaiņām.

14. Izglītības pārvalde licences termiņa pagarināšanu veic ne vēlāk kā 30 dienas pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Izglītības pārvalde izskata dokumentus un pieņem lēmumu par licences pagarināšanu vai atteikumu pagarināt licenci. Par licences pagarināšanas atteikumu licences pieprasītājs tiek rakstveidā informēts 10 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Pozitīva lēmuma gadījumā licenci (ar termiņa pagarinājumu) tās pieprasītājam izsniedz 10 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas.

15. Pārvalde ir tiesīga pieņemt lēmumu par licences termiņa nepagarināšanu, ja licencējamās programmas saturā vai norises plānojumā notikušas būtiskas izmaiņas, kas norādītas šo saistošo noteikumu 10. punktā.

16. Izglītības pārvaldei ir tiesības pieņemt lēmumu par licences anulēšanu, ja:

16.1. licencētās programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

16.2. ir iesniegtas nepatiesas ziņas;

16.3. iestāde tiek likvidēta.

17. Pēc Izglītības pārvaldes lēmuma pieņemšanas 10 darba dienu laikā informācija par interešu izglītības programmas licences anulēšanu tiek publicēta Izglītības pārvaldes tīmekļvietnē www.tip.edu.lv, kā arī rakstveidā tiek informēts programmas īstenotājs.

18. Izglītības pārvalde jebkurā laikā ir tiesīga pārbaudīt Izglītības pārvaldes licencētās izglītības programmas īstenošanu.

19. Izglītības pārvaldes pieņemto lēmumu licences pieprasītājs viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās var apstrīdēt Tukuma novada pašvaldībā, Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā.

IV. Licences izsniegšanas kārtība

20. Pirms licences vai tās termiņa pagarinājuma saņemšanas licences pieprasītājs veic maksājumu par licencēšanu saskaņā ar Tukuma novada domes apstiprināto cenrādi.

21. Licenci pret parakstu izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotajai personai pēc saistošo noteikumu 20. punktā veiktā maksājuma saņemšanas.

V. Noslēguma jautājumi

22. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. novembrī.

23. Licence, kas izsniegta līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīga līdz licencē norādītā termiņa beigām.

24. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tukuma novada domes 2021. gada 27. oktobra saistošie noteikumi Nr. 30 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Tukuma novadā".

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

1. pielikums
Tukuma novada domes 26.10.2023.
saistošajiem noteikumiem Nr. 20

Tukuma novada ģerbonis

TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBA

 

TUKUMA NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

 

LICENCE Nr. (licences numurs)

izsniegta

 

LICENCES PIEPRASĪTĀJS

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

 

Reģistrācijas numurs/personas kods

Interešu izglītības programmas

 

PROGRAMMAS NOSAUKUMS

Stundu skaits

 

īstenošanai Tukuma novadā.

Lēmums par licences izsniegšanu pieņemts (datums).

Licence derīga līdz (datums).

Tukuma novada
Izglītības pārvaldes vadītājs
   

(……………)

     

(paraksts)

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

2. pielikums
Tukuma novada domes 26.10.2023.
saistošajiem noteikumiem Nr. 20

Tukuma novada Izglītības pārvaldei

   
 

(vārds, uzvārds/juridiskās personas nosaukums)

   
 

(personas kods un pedagogu privātprakses sertifikāta Nr. /Reģ. Nr.)

   
 

(dzīves vietas adrese/juridiskā adrese)

IESNIEGUMS

 
Lūdzu izsniegt/pagarināt licenci interešu izglītības programmas/u realizēšanai Tukuma novadā:

(nepieciešamo pasvītrot)

1.    

(programmas nosaukums)

 

(stundu skaits)

2.    

(programmas nosaukums)

 

(stundu skaits)

Dati par iesniedzēju:
Programmas realizēšanas vietas adrese  
Kontaktpersona  
   
Tālruņa Nr.  
   
E-pasta adrese  
 
Pielikumā pievienoti dokumenti (atzīmēt ar X):
licencējamā programma  
programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugs  
programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts  
izglītību apliecinošo dokumentu kopijas  
apliecinājums, ka personas, kuras īstenos programmu, atbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā un Izglītības likuma 50. pantā noteiktajām prasībām  
Ar šo apliecinu, ka esmu saņēmis piekrišanu no iesniegtajos dokumentos minētajām personām viņu datu apstrādei Tukuma novada Izglītības pārvaldē.

Datu aizsardzības atruna – Tukuma novada Izglītības pārvalde ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar šo iesniegumu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām attiecībā uz personu datu aizsardzību. Iesniedzot datus, Jūs apstiprināt, ka dokumentos minētās personas piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti. Iesniegtajos dokumentos minētajām personām ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par savu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Licences pieprasītāja

         

(paraksts)

 

(amats, vārds, uzvārds)

 

(datums)

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

Saistošo noteikumu Nr. 20 "Par interešu izglītības programmu licencēšanas kārtību Tukuma novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija 

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums  Saistošo noteikumu "Par interešu izglītības programmu licencēšanas kārtību Tukuma novadā" (turpmāk – saistošie noteikumi) mērķis ir noteikt kārtību, kādā Tukuma novadā tiek izsniegtas licences interešu programmas īstenošanai.

Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punkts paredz, ka pašvaldība izsniedz licences interešu izglītības programmu īstenošanai, savukārt, 47. panta trešā daļa paredz, ka Interešu izglītības programmas ir tiesīgas īstenot juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pēc attiecīgas licences saņemšanas pašvaldībā.

Tukuma novada domes 2021. gada 27. oktobra saistošie noteikumi Nr. 30 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Tukuma novadā" nosaka kārtību, kādā Tukuma novada Izglītības pārvalde izsniedz licences fiziskām vai juridiskām (izņemot pašvaldības izglītības iestāžu) personām interešu izglītības programmu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu (līdz 160 stundām) īstenošanai Tukuma novadā. Saskaņā ar 2022. gada 20. oktobra grozījumiem Izglītības likumā pašvaldība neformālās izglītības programmu īstenošanai vairs neizsniedz licences, bet izsniedz atļaujas. 2023. gada 17. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta 2023. gada 13. jūlija noteikumi Nr. 395 "Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai", kas paredz, ka atļauju neformālās izglītības programmas īstenošanai izsniedz vai anulē tās administratīvās teritorijas pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā plānots īstenot vai tiek īstenota programma vai tās daļa vai kurā reģistrēts programmas īstenotājs, ja programmu pilnā apjomā plānots īstenot vai tā tiek īstenota attālināti vai tālmācībā. Ņemot vērā minēto, nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā tiek licencētas interešu izglītības programmas.

Saistošie noteikumi paredz, ka interešu izglītības programmas licencēšanu veic Tukuma novada Izglītības pārvalde. Saistošie noteikumi nosaka licences saņemšanai vai licences termiņa pagarināšanai iesniedzamos dokumentus un tajos ietvertās informācijas apjomu. Saistošajos noteikumos ir noteikta lēmuma par licences izsniegšanu, licences termiņa pagarināšanu, licences anulēšanu pieņemšanas kārtība, kā arī pieņemtā lēmuma apstrīdēšanas kārtība. Saistošajos noteikumos ir paredzēts, ka licence vai tās termiņa pagarinājums tiek izsniegts tikai tad, kad licences pieteicējs ir veicis maksājumu atbilstoši Tukuma novada domes apstiprinātam cenrādim.

Saistošie noteikumi paredz Tukuma novada Izglītības pārvaldei tiesības pārbaudīt, kā tiek īstenota licencētā interešu izglītības programma.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu  Saistošie noteikumi neparedz būtisku ietekmi uz pašvaldības budžetu. Šobrīd atbilstoši Tukuma novada domes 2020. gada 23. decembra lēmumam "Par Tukuma novada Izglītības pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu" interešu izglītības programmas licences cena vienai programmai ir 14,88 EUR bez PVN, bet licences termiņa pagarinājuma cena vienai programmai ir 7,44 EUR bez PVN.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci  Saistošie noteikumi izstrādāti, lai nodrošinātu iespēju fiziskām un juridiskām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, realizēt interešu izglītības programmas.

Nav ietekmes uz vidi.

Nav ietekmes uz iedzīvotāju veselību.

Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.

Nav ietekmes uz konkurenci.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām  Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Tukuma novada Izglītības pārvalde un Tukuma novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļa. Lai saņemu licenci vai licences termiņa pagarinājumu interešu programmu īstenošanai Tukuma novadā, fiziska vai juridiska persona saistošajos noteikumos noteiktajā termiņā iesniedz iesniegumu un noteiktos dokumentus Tukuma novada Izglītības pārvaldē. Lēmumu par licences izsniegšanu, tās termiņa pagarināšanu vai anulēšanu pieņem Tukuma novada Izglītības pārvalde. Tukuma novada Izglītības pārvaldes pieņemto lēmumu var apstrīdēt Tukuma novada domē viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Galvenie administratīvo procedūru posmi un ar juridiskajām personām un privātpersonām veicamās darbības noteiktas saistošajos noteikumos.

Administratīvo procedūru izmaksu palielināšanās nav paredzēta. 

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem  Papildu cilvēkresursu iesaiste saistošo noteikumu īstenošanā netiek paredzēta.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanu  Izpildes nodrošināšanai pašvaldībai papildu resursi nav nepieciešami.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Tukuma novada Izglītības pārvalde un Tukuma novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļa.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana  Saistošie noteikumi ir piemēroti Izglītības likumā noteiktā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai. Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir leģitīmi un rīcība ir atbilstoša normatīviem aktiem ar augstāku juridisku spēku.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām  Saistošo noteikumu projekts ar Tukuma novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2023. gada 14. septembra lēmumu Nr. TND/1-9.1/23/3 (prot. Nr. 9, 4. §) nodots sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, publicējot Tukuma novada pašvaldības tīmekļvietnē www.tukums.lv. Viedokļa izteikšanas termiņš noteikts divas nedēļas no publikācijas dienas. Saistošie noteikumi sabiedrības viedokļa izteikšanai Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē publicēti 2023. gada 18 septembrī. Viedokļu iesniegšanai noteikts termiņš no 2023. gada 18. septembra līdz 2023. gada 2. oktobra plkst. 18.00. Viedokļu izteikšanas termiņā viedokļi nav saņemti.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!