• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Liepājas pilsētas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Liepājas pilsētas domes 2024. gada 23. maija saistošie noteikumi Nr. 19 "Par pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 28.05.2024., Nr. 102 https://www.vestnesis.lv/op/2024/102.7

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 21

Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības pludmales un peldvietu izmantošanu

Vēl šajā numurā

28.05.2024., Nr. 102

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Liepājas pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 19

Pieņemts: 23.05.2024.

OP numurs: 2024/102.7

2024/102.7
RĪKI

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 2 Visi

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 19

Liepājā 2024. gada 23. maijā (prot. Nr. 5, 16. §)

Par pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
44. panta otro daļu

1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Liepājas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma (turpmāk – pašvaldības līdzfinansējums) apmēru un tā piešķiršanas kārtību privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam.

2. Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs ir fiziska persona, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, ir reģistrēta bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā, spēj nodrošināt Ministru kabineta noteiktās prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam un sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai bērna ģimenē (turpmāk – aukle).

3. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts, ja bērna un vismaz viena bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta deklarēta Liepājas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, bērns ir vecumā no pusotra gada līdz obligātās bērna sagatavošanas pamatizglītības uzsākšanai vecumam, bērns reģistrēts uzņemšanai Liepājas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu reģistra rindā.

4. Pašvaldības līdzfinansējums nav paredzēts bērna ēdināšanas izdevumu segšanai.

5. Pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt arī bērns, kuram ir piešķirta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet kurš, pamatojoties uz ārstniecības personas (psihologs, ģimenes ārsts, pediatrs) atzinumu, nevar apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi psiholoģiskās sagatavotības vai veselības stāvokļa dēļ. Šajā gadījumā pašvaldība nodrošina pašvaldības līdzfinansējumu aukles pakalpojumiem līdz obligātās izglītības uzsākšanai.

II. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs

6. Pašvaldības līdzfinansējums ir 125,00 euro mēnesī par pilna laika (ne mazāk kā 40 stundas nedēļā, darba dienās laika periodā no pulksten 7.00 līdz pulksten 19.00) aukles pakalpojuma sniegšanu.

7. Pašvaldības līdzfinansējums netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla nesaņem aukles pakalpojumu. Šādā gadījumā pašvaldības līdzfinansējums tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir saņēmis aukles pakalpojumu. Par attaisnojošu iemeslu šo saistošo noteikumu izpratnē uzskatāms neapmierinošs bērna veselības stāvoklis, ko apliecina ārsta izziņa.

8. Pašvaldības līdzfinansējuma izmaksa tiek pārtraukta pēc 30 dienām no brīža, kad bērna likumiskajam pārstāvim rakstiski tiek piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kuras rindā bērns ir reģistrēts (neatkarīgi no tā, vai bērns ir reģistrēts uzņemšanai vienā vai vairākās pirmsskolas izglītības iestādēs). Ja bērns tiek uzņemts pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, pašvaldības līdzfinansējumu aprēķina proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir saņēmis aukles pakalpojumus vai nav tos saņēmis attaisnojoša iemesla dēļ. Līdzfinansējumu nepārtrauc, ja bērnam piedāvāta vieta pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē, bet pastāv šo saistošo noteikumu 5. punktā noteiktie apstākļi.

9. Aukles pienākums ir atmaksāt pašvaldības līdzfinansējuma summas pārmaksu, ja tā izveidojusies aukles vainas dēļ, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju, vai nepaziņojot par apstākļiem, kuri ietekmē tiesības uz pašvaldības līdzfinansējumu.

III. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība

10. Lai pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējumu, aukle ar iesniegumu vēršas Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādē "Liepājas Izglītības pārvalde" (turpmāk – Izglītības pārvalde). Iesniegumam jāpievieno līguma, kas noslēgts starp aukli un bērna likumisko pārstāvi par aukles pakalpojumu, kopija.

11. Izglītības pārvalde pārbauda Valsts izglītības informācijas sistēmā un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā datus par bērnu katru mēnesi un pašvaldības līdzfinansējums tiek ieskaitīts aukles kontā līdz kārtējā mēneša 15. datumam par iepriekšējo mēnesi.

12. Iesniegtos dokumentus pārbauda un lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem Izglītības pārvaldes amatpersona.

13. Par pieņemto lēmumu Izglītības pārvalde informē aukli, bērna likumisko pārstāvi.

14. Pašvaldības līdzfinansējums tiek nodrošināts, noslēdzot līgumu starp pašvaldību, aukli un bērna likumisko pārstāvi vienu reizi finanšu gadā. Pašvaldības vārdā līgumu slēdz Izglītības pārvalde.

15. Pašvaldības līdzfinansējums tiek pārtraukts, ja:

15.1. bērna un vismaz viena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta nav deklarēta Liepājas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

15.2. tiek pārtraukts līgums starp aukli un bērna likumisko pārstāvi par aukles pakalpojuma sniegšanu;

15.3. Izglītības pārvalde ir konstatējusi, ka bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā ir informācija, ka bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja darbība ir apturēta vai pārtraukta;

15.4. iestājas saistošo noteikumu 8. punktā noteiktie apstākļi.

16. Lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma pārtraukšanu pieņem Izglītības pārvaldes amatpersona.

17. Izglītības pārvaldes amatpersonas sākotnējo lēmumu var apstrīdēt Izglītības pārvaldes nolikumā noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājums

18. Atzīt par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 2016. gada 19. maija saistošos noteikumus Nr. 10 "Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 104. nr.; 2018, 233. nr.; 2022, 78. nr.).

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Ansiņš

 

Saistošo noteikumu "Par pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Pašvaldību likuma pārejas noteikumu 6. punktu dome izvērtē uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību Pašvaldību likumam un izdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši pilnvarojumam. Līdz jaunu saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam, piemērojami uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdotie saistošie noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar likumu.

Ņemot vērā, ka likums "Par pašvaldībām" ir zaudējis spēku un ka 2024. gada 1. jūlijā spēku zaudēs 2016. gada 19. maija saistošie noteikumi Nr. 10 "Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam", ir sagatavoti jauni saistošie noteikumi "Par pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam" (turpmāk – saistošie noteikumi).

Pašvaldību likuma 44. panta otrā daļa noteic, ka dome var izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot likumos vai Ministru kabineta noteikumos paredzēto funkciju izpildes kārtību. Ņemot vērā minēto un, lai noteiktu privāto bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju līdzfinansēšanas kārtību un līdzfinansējuma apmēru, ir nepieciešams izdot saistošos noteikumus.

Saistošie noteikumi noteic līdzfinansējuma apmēru privātam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam 125,00 euro mēnesī par pilna laika (ne mazāk kā 40 stundas nedēļā, darba dienās laika periodā no pulksten 7.00 līdz pulksten 19.00) aukles pakalpojuma sniegšanu.

Bērnu uzraudzības pakalpojums ir kvalificēts uzraudzības un aprūpes pakalpojums, kura mērķis ir nodrošināt bērna atrašanos pieaugušā klātbūtnē. Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs var būt valsts, pašvaldības iestāde, juridiska vai fiziska persona, kas reģistrēta Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā.

Līdzfinansējuma saņemšanai bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzējs (turpmāk – aukle) iesniedz iesniegumu Liepājas Izglītības pārvaldē. Līdzfinansējuma saņemšanai auklei ar bērna likumisko pārstāvi jānoslēdz līgums par aukles pakalpojumiem.

Aukle atbilst un reģistrējas Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumos Nr. 404 "Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība" noteiktajā kārtībā, sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai bērna ģimenē, atbilst Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumu Nr. 890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas" prasībām, sniedz aukles pakalpojumu bērnam no pusotra gada vecuma līdz obligātās bērna sagatavošanas pamatizglītības uzsākšanai, ja bērns reģistrēts uzņemšanai Liepājas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu reģistra rindā.

Saistošajiem noteikumiem nav alternatīvu, jo kārtību, kādā pašvaldība piešķir noteikta veida no pašvaldības budžeta finansētu materiālo atbalstu, pašvaldībai jānosaka saistošajos noteikumos.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu Liepājas privātās izglītības iestādes tiek līdzfinansētas no pašvaldības budžeta līdzekļiem un līdzfinansējuma apmērs ir atkarīgs no pašvaldības finansiālajām iespējām.

Pašvaldības plānotais budžets saistošajos noteikumos noteiktā līdzfinansējuma privātā bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzējam nodrošināšanai 2024. gadā kopā ir 220 000 euro.

Finansējums saistošo noteikumu īstenošanai ik gadu tiks paredzēts pašvaldības budžetā.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci Saistošie noteikumi labvēlīgi ietekmē izglītojamo un ģimeņu materiālo situāciju, jo pašvaldība daļēji sedz izdevumus par privāto bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu.

Saistošajiem noteikumiem nav ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, un konkurenci. Uzņēmējdarbības vidi lēmums ietekmēs pozitīvi, jo vecāki var atgriezties darba tirgū.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām Saistošajiem noteikumiem nebūs ietekme uz kopējo administratīvo slogu, jo netiek veidotas jaunas institūcijas. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Liepājas Izglītības pārvalde.

Nav paredzamas papildu administratīvo procedūru izmaksas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem Noteikumi ir nepieciešami Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai.

Saistošo noteikumu izpildes administrēšanu nodrošinās Liepājas Izglītības pārvalde. Nav ietekmes uz cilvēkresursiem, jo jaunas darba vietas netiks veidotas, tiks precizēti esošo darbinieku pienākumi un uzdevumi.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Liepājas Izglītības pārvalde esošo funkciju un uzdevumu ietvaros. Nav paredzēta jaunu institūciju izveide vai esošo institūciju reorganizācija. Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības tīmekļvietnē www.liepaja.lv.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai – piedalīties privāto bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju līdzfinansēšanā, un paredz tikai to, kas ir nepieciešams norādītā mērķa sasniegšanai.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām Sabiedrības viedokļa noskaidrošana tika veikta atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajā daļā noteiktajam – informācija ievietota pašvaldības tīmekļvietnē www.liepaja.lv un sniegtas iespējas ikvienam interesentam iesniegt savus priekšlikumus un komentārus. Saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tika publicēts no 2024. gada 8. aprīļa līdz 2024. gada 22. aprīlim. Noslēdzoties pieteikumu iesniegšanas termiņam, tika saņemts priekšlikums pārskatīt līdzfinansējuma apmēru un to noteikt 300 euro apmērā. Priekšlikums netiek ņemts vērā, jo saistošo noteikumu projekts nosaka pašvaldības līdzfinansējumu šī brīža apjomā, nepārsniedzot kārtējā gada pašvaldības ietvaros šim mērķim paredzētos finanšu līdzekļus.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Ansiņš

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!