• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ventspils novada domes 2023. gada 27. jūlija saistošie noteikumi Nr. 2 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Ventspils novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 11.08.2023., Nr. 154 https://www.vestnesis.lv/op/2023/154.48

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

11.08.2023., Nr. 154

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ventspils novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2

Pieņemts: 27.07.2023.

OP numurs: 2023/154.48

2023/154.48
RĪKI

Ventspils novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 3 Visi

Ventspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 2

Ventspils novadā 2023. gada 27. jūlijā (prot. Nr. 41, 3. §)

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Ventspils novadā

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma
3. panta otro daļu, 33. panta ceturto daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
14. panta sesto daļu,
Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra
noteikumu Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības
materiālās situācijas izvērtēšanu
un sociālās palīdzības saņemšanu"
15. punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Ventspils novada pašvaldībā.

2. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 60 % no Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē publicētās minimālo ienākumu mediānas (turpmāk – ienākumu mediāna).

3. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis aprēķināms, piemērojot:

3.1. pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā koeficentu 1;

3.2. pārējām personām mājsaimniecībā koeficientu 0,7.

4. Aprēķinātā maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu mediāna tiek noapaļota līdz pilniem euro.

5. Ventspils novada pašvaldības iestādes "Ventspils novada Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests) maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanā piemēro Latvijas Republikas normatīvajos aktos par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu noteikto kārtību.

6. Mājsaimniecības atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam apliecina Sociālā dienesta izsniegta izziņa.

7. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā, iesniedzot pieteikumu Ventspils novada pašvaldībā (adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601; oficiālā elektroniskā pasta adrese: info@ventspilsnd.lv).

8. Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

9. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

10. Ar Saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Ventspils novada domes 2021. gada 25. marta saistošie noteikumi Nr. 4 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Ventspils novada pašvaldībā".

Ventspils novada domes priekšsēdētājs A. Mucenieks

 

Paskaidrojuma raksts
Ventspils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Ventspils novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums 1. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt minimālos ienākumu slieksni sociālās palīdzības sniegšanai procentuālā apmērā, atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma (turpmāk – Likums) 33. panta jaunajai redakcijai, kura stāsies spēkā 2023. gada 1. jūnijā.

2. Saeima 2023. gada 8. martā ir pieņēmusi likumu "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā" (stājas spēkā 2023. gada 1. jūnijā), cita starpā nosakot Likuma:

2.1. 33. panta pirmajā daļā, ka minimālo ienākumu sliekšņus sociālās palīdzības sniegšanai nosaka procentuālā apmērā, noapaļotus līdz veseliem euro, no Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē publicētās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī (turpmāk – ienākumu mediāna);

2.2. 33. panta otrajā daļā, ka garantēto minimālo ienākumu slieksnis ir 20 procenti no ienākumu mediānas, un trešajā daļā – trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 50 procenti no ienākumu mediānas;

2.3. 33. panta ceturtajā daļā, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 80 procentiem no ienākumu mediānas, bet ne zemāku par šā panta trešajā daļā noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni;

2.4. 33. panta piektajā daļā, ka minimālo ienākumu sliekšņu apmērus mājsaimniecībai aprēķina, piemērojot attiecīgajam ienākumu slieksnim šādus koeficientus:

2.4.1. pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā – koeficientu 1;

2.4.2. pārējām personām mājsaimniecībā – koeficientu 0,7.

2.5. 35. panta papildināšanu ar piekto daļu, kas paredz, ka mājsaimniecības mājokļa pabalsta apmēru aprēķināšanai piemēro šādus garantēto minimālo ienākumu sliekšņu summas koeficientus:

2.5.1. atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti –2,5;

2.5.2. mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti – koeficientu 2;

2.5.3. mājsaimniecībai, kurā ir pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti un bērni – koeficientu 2;

2.5.4. pārējām mājsaimniecībām – koeficientu 1,5.

Ievērojot izdarītās izmaiņas Likumā, saistošie noteikumi ir tiesisks instruments, ar kuros ietvertā regulējuma palīdzību vietējā pašvaldība nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni procentos no ienākumu mediānas. Ventspils novada pašvaldības iestādes "Ventspils novada Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests) sagatavotā normatīvā akta projektā noteikts maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis, kas atbilst 60 procenti no minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī.

Stājoties spēkā saistošajiem noteikumiem, spēku zaudēs spēkā esošie Ventspils novada domes 2021. gada 25. marta saistošie noteikumi Nr. 4 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Ventspils novada pašvaldībā", kuru redakcija vairs nebūs atbilstoša hierarhiski augstāka juridiska spēka normatīvajam aktam.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu Prognozējams, ka mājsaimniecību skaita, kurām tiks noteikts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, paaugstinot maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, palielinājums nebūs būtisks. Līdz ar to, lai īstenotu saistošos noteikumus, papildu līdzekļu iedalīšana šim mērķim pašvaldības budžetā nav nepieciešami.
3. Sociālā ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci Saistošo noteikumu mērķgrupa ir Ventspils novada administratīvā teritorijā dzīvojošas un sociāli mazaizsargātākās personas, kurām ir zemi ienākumi. Sociālā ietekme: likumdevēja noteiktā regulējuma ietvaros saistošie noteikumi paredz kritērijus un kārtību ienākumu sliekšņa aprēķināšanai gadījumos, kad piešķirams maznodrošinātas mājsaimniecības statuss; tādējādi Ventspils novada iedzīvotājiem tiek sniegts atbalsts, kas samazinās nabadzības riskus, uzlabos sociālo situāciju kopumā un personu dzīves kvalitāti.

Ietekme uz vidi – nav attiecināms.

Ietekme uz iedzīvotāju veselību – nav attiecināms.

Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – nav attiecināms.

Ietekme uz konkurenci – nav attiecināms.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām Saistošo noteikumu piemērošanu nodrošinās Sociālais dienests, saglabājoties kompetencei, kas noteikta ar Ventspils novada domes apstiprināto pašvaldības iestādes nolikumu, par no sociālās palīdzības sniegšanas funkcijas izrietošo pienākumu izpildi. Ar tajos ietverto regulējumu netiks mainītas līdzšinēji veiktas administratīvās procedūras, līdz ar ko tā īstenošanai nav ietekmes uz procesuālo darbību izmaksām.

Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību administratīvā procesa dalībnieki – adresāti un trešās personas var apstrīdēt Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdus komisijā, kuru, savukārt, var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā paredzētajā kārtībā.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem Publisko tiesību jomā pašvaldība īsteno autonomo kompetenci, tai skaitā pilda Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 9. punktā noteikto autonomo funkciju nodrošināt iedzīvotājiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā, kā arī iespēju saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus. To izpildi turpinās veikt jau izveidotā Ventspils novada pašvaldības iestāde – Sociālais dienests. Apstiprinot saistošos noteikumus, jaunu darba vietu, vienlīdz kā institūciju izveide vai esošo reorganizācija (likvidācija), nav nepieciešama.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanu Informāciju par saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanu skat. paskaidrojuma raksta 4., 5. punktā.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Tiesību akta regulējums ir piemērots iecerētā leģitīmā mērķa sasniegšanai, to starpā ņemot vērā lietderības apsvērumus, kādus likumdevējs jau izdarījis paskaidrojuma raksta 1. sadaļā minētā likumprojekta izstrādes procesā un norādījis tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā), to starpā par sociālekonomiskās situācijas uzlabošanas un iedzīvotāju sociālās nevienlīdzības samazināšanas pasākumiem, pāreju no minimālā ienākuma skaitliskās vērtības euro izteiksmē uz procentuālo vērtību no mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu mediānas, vienlaikus nemazinot ienākumu sliekšņu apmēru ienākumu mediānas samazinājuma gadījumā, un turpmāko sociālās palīdzības saņemšanas kritēriju pārskatīšanas regularitāti u.c. Saistošajos noteikumos paredzētais ienākumu sliekšņa līmenis ir noteikts atbilstoši sabiedrības un maznodrošinātu mājsaimniecības iedzīvotāju vajadzību un interešu līdzsvarotības un samērīguma ievērošanas principam.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām Ievērojot Pašvaldību likuma 46. panta trešās daļas nosacījumus Projekts 19.06.2023. tika publicēts Ventspils novada pašvaldības mājaslapā www.ventspilsnovads.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Termiņš sabiedrības viedokļa iesniegšanai bija no 19.06.2023. līdz 06.07.2023. Šajā periodā iedzīvotāju, sabiedrisko nodibinājumu, u.c. personu, viedokļi, priekšlikumi, ierosinājumi vai iebildumi saistībā ar attiecīgā normatīvā akta projektu netika saņemti.

Ventspils novada domes priekšsēdētājs A. Mucenieks

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!