• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi  Instrukcijas

OP 2023/154.3

Muitas deklarācijas papildu datu elementu aizpildīšanas un dabasgāzes un elektroenerģijas deklarēšanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr. 427

OP 2023/154.4

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 8. augusta noteikumos Nr. 468 "Noteikumi par atsevišķiem muitas kontroles veidiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 428

OP 2023/154.5

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 500 "Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 429

OP 2023/154.6

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 18. septembra noteikumos Nr. 639 "Kārtība, kādā iekļauj, labo un dzēš ziņojumus Šengenas informācijas sistēmā, kā arī nodrošina papildinformācijas pieejamību SIRENE Latvijas birojam, un kārtība, kādā institūcijas un iestādes apmainās ar papildinformāciju"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 430

OP 2023/154.7

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumos Nr. 812 "Policijas darbinieka palīgu darba organizācijas un pienākumu pildīšanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 431

OP 2023/154.8

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumos Nr. 785 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 13.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības un pētniecības nozarē" 13.1.2.2. pasākuma "Izglītības iestāžu digitalizācija" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 432

OP 2023/154.9

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumos Nr. 566 "Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 433

OP 2023/154.10

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr. 663 "Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 434

OP 2023/154.11

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 664 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 435

OP 2023/154.12

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 823 "Noteikumi par lidlaukā sniegto drošības un glābšanas pasākumu maksu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 436

OP 2023/154.13

Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 30. janvāra noteikumos Nr. 63 "Noteikumi par probācijas klientam sniegto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu līdzfinansēšanas kārtību un apmēru"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 437

OP 2023/154.14

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos Nr. 88 "Kārtība, kādā iemaksā un izmaksā depozītu juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 438

OP 2023/154.15

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 "Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 440

OP 2023/154.16

Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 444

OP 2023/154.17

Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām ārvalstīs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 464

OP 2023/154.18

Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 27. jūlija rīkojumā Nr. 389 "Par Būvniecības valsts kontroles biroja uzdevumu izpildes nodrošināšanu"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 465

OP 2023/154.19

Par valsts nekustamā īpašuma Robežu ielā 23D, Aizputē, Dienvidkurzemes novadā, nodošanu Dienvidkurzemes novada pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 468

OP 2023/154.20

Par valsts nekustamā īpašuma "Lauri" Babītes pagastā, Mārupes novadā, pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 469

OP 2023/154.21

Par nekustamā īpašuma Rīgā valstij piederošo 3/14 domājamo daļu pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 470

OP 2023/154.22

Par valsts nekustamā īpašuma "Staļļi" Laidzē, Laidzes pagastā, Talsu novadā, pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 471

OP 2023/154.23

Par valsts nekustamā īpašuma P. Stradiņa ielā 7, Ventspilī, pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 472

OP 2023/154.24

Par valsts meža zemes "Ezerleju māja" Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 473

OP 2023/154.25

Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 474

OP 2023/154.26

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 476

OP 2023/154.27

Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammu 01.05.00 "Dotācija privātajām mācību iestādēm"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 480

OP 2023/154.28

Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošās Rīgas 3. arodskolas profesionālās izglītības statusu un nosaukumu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 481

OP 2023/154.29

Par Liepājas Universitātes reorganizāciju
Ministru kabineta rīkojums Nr. 482

OP 2023/154.30

Par plānu "Pasākumu programma laba jūras vides stāvokļa panākšanai 2023.–2027. gadā"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 511

OP 2023/154.31

Par pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma izsludināšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 514

OP 2023/154.32

Rīgas ostas un Ventspils ostas valsts kapitāla daļu pārvaldīšanas instrukcija
Ministru kabineta instrukcija Nr. 3

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde

Vispārīgie administratīvie akti

OP 2023/154.33

Reģiona nozīmes mākslas pieminekļa izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. NKMP/2023/14.2-07/5704

OP 2023/154.34

Reģiona nozīmes arhitektūras pieminekļa izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. NKMP/2023/14.2-07/5705

OP 2023/154.35

Reģiona nozīmes mākslas pieminekļa izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. NKMP/2023/14.2-07/5706

OP 2023/154.36

Reģiona nozīmes mākslas pieminekļa izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. NKMP/2023/14.2-07/5707

OP 2023/154.37

Reģiona nozīmes arhitektūras pieminekļa izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. NKMP/2023/14.2-07/5708

OP 2023/154.38

Reģiona nozīmes mākslas pieminekļa izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. NKMP/2023/14.2-07/5709

OP 2023/154.39

Reģiona nozīmes mākslas pieminekļa izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. NKMP/2023/14.2-07/5710

OP 2023/154.40

Valsts nozīmes mākslas pieminekļa izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. NKMP/2023/14.2-07/5711

OP 2023/154.41

Valsts nozīmes mākslas pieminekļa izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. NKMP/2023/14.2-07/5712

OP 2023/154.42

Reģiona nozīmes arhitektūras pieminekļa izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. NKMP/2023/14.2-07/5713

OP 2023/154.43

Valsts nozīmes mākslas pieminekļa izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. NKMP/2023/14.2-07/5735

OP 2023/154.44

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. NKMP/2023/14.2-07/5737

OP 2023/154.45

Valsts nozīmes mākslas pieminekļa izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. NKMP/2023/14.2-07/5738
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!