• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Smiltenes novada domes 2022. gada 30. novembra saistošie noteikumi Nr. 34/22 "Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Smiltenes novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 29.12.2022., Nr. 252 https://www.vestnesis.lv/op/2022/252.36

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 35/22

Par Smiltenes novada domes 2010. gada 26. augusta saistošo noteikumu Nr. 10/10 "Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Vēl šajā numurā

29.12.2022., Nr. 252

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Smiltenes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 34/22

Pieņemts: 30.11.2022.

OP numurs: 2022/252.36

2022/252.36
RĪKI

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 5 Pēdējās nedēļas laikā 3 Visi

Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 34/22

Smiltenē 2022. gada 30. novembrī

Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Smiltenes novadā

Apstiprināti ar Smiltenes novada pašvaldības domes
2022. gada 30. novembra lēmumu Nr. 578 (prot. Nr. 19, 57. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pabalsta mājokļa vides pielāgošanai (turpmāk – pabalsts) apmēru, pieprasīšanas, saņemšanas un finansēšanas kārtību vides pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību traucējumiem un bērniem līdz 18 gadu vecumam, kuriem noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai.

2. Noteikumu mērķis ir palīdzēt aprīkot un pielāgot mājokļa vidi personām ar invaliditāti, lai uzlabotu iespējas personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem iekļūt un pārvietoties mājoklī, lai atvieglotu personas spējas strādāt, aprūpēt sevi un iekļauties sabiedrībā.

3. Noteikumos lietotie termini:

3.1. persona – persona ar I vai II grupas invaliditāti, kurai ir kustību funkcionālie traucējumi, vai bērns līdz 18 gadu vecumam, kuram noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai;

3.2. mājsaimniecība – vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi;

3.3. mājoklis – personas vai tās ģimenes locekļu īpašumā vai lietošanā esoša māja vai tās daļa, dzīvokļa īpašums vai tā daļa;

3.4. mājokļa iekšējā vide – personas īpašumā vai lietošanā uz īres līguma pamata esošās dzīvojamās telpas un dzīvojamo telpu ekspluatācijai nepieciešamās telpas (gaitenis, virtuve, sanitārtehniskās telpas un citas līdzīgas nozīmes telpas);

3.5. mājokļa ārējā vide – personas īpašumā vai lietošanā esošās viendzīvokļa/daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas koplietošanas telpas, ēkai piekritīgā zeme un īpašumam piegulošā teritorija (nekustamam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālieni līdz brauktuves malai (līdz 5 m joslā));

3.6. pacēlājs – stacionāra, pārvietojama, saliekama vai paceļama inženiertehniska ierīce, kas paredzēta ratiņkrēslu pārvietošanai ar vai bez personas;

3.7. panduss (uzbrauktuve) – braukšanai ratiņkrēslā piemērota stacionāra ceļa, ietves vai grīdas slīpne divu dažādu līmeņu savienošanai;

3.8. mājokļa pielāgošana – mājokļa iekšējās vai ārējās vides pārbūve vai atjaunošana, kā arī aprīkošana ar nepieciešamajām palīgierīcēm (tehniskajiem palīglīdzekļiem) un pielāgošana personas vajadzībām, lai atvieglotu personai iekļūšanu/izkļūšanu un pārvietošanos mājoklī;

3.9. tehniskais palīglīdzeklis – iekārta un mehānisms, kura nav neatdalāmi savienota ar personas mājokli, un kura atvieglotu personas ikdienas funkcionēšanu;

3.10. pabalsts – pašvaldības finanšu līdzekļi mājokļa iekšējās un ārējas vides pielāgošanai, tehnisko palīglīdzekļu iegādei t.sk. dokumentācijas izstrādei mājokļa pielāgošanas darbu realizācijai;

3.11. reģistrs – pabalsta saņēmēju saraksts, kas veidots hronoloģiskā secībā pēc iesnieguma saņemšanas datuma un laika.

4. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kura:

4.1. ir persona ar I vai II grupas invaliditāti, kurai ir kustību funkcionālie traucējumi, vai bērns līdz 18 gadu vecumam, kuram noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai;

4.2. dzīvo deklarētajā dzīvesvietā Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

4.3. dzīvo sev vai ģimenes loceklim piederošā vai tiesiskā valdījuma esošā mājoklī, vai uz īres līguma pamata, kas ir spēkā vismaz piecus gadus no pabalsta pieprasīšanas dienas, izņemot gadījumu, ja Persona dzīvo sociālā dzīvoklī vai ir noslēgts īres līgums par pašvaldības dzīvokļa lietošanu;

4.4. nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vai neatrodas ieslodzījuma vietā.

5. Persona, vai tās likumiskais pārstāvis vai pilnvarotais pārstāvis, var saņemt pabalstu, lai veiktu:

5.1. iekštelpu vides pielāgojumu izbūvi;

5.2. iekštelpu aprīkošanu ar tehniskajiem palīglīdzekļiem;

5.3. ārējās vides pielāgošanu – pandusa (uzbrauktuves) ierīkošanu vai pacēlāja iegādi un ierīkošanu.

6. Pašvaldības iestāde "Smiltenes novada sociālais dienests" (turpmāk – Dienests) veido pabalsta saņēmēju reģistru personām ar I vai II grupas invaliditāti, kurai ir kustību funkcionālie traucējumi vai bērns līdz 18 gadu vecumam, kuram noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai.

7. Pabalstu Dienests nodrošina reģistra rindas kārtībā, Dienesta budžeta pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros, neizvērtējot Personas un tās ģimenes locekļu ienākumus un materiālo stāvokli.

8. Pabalstu piešķir pēc faktiskajiem izdevumiem, bet nepārsniedzot 12 000 euro mājokļa iekšējās un/vai ārējās vides pielāgošanai, 3500 euro – tehnisko palīglīdzekļu iegādei. Dienests pabalsta apmēru nosaka, pamatojoties uz iesniegto ergoterapeita atzinumu un sertificēta būvspeciālista sagatavotu izdevumu tāmi.

9. Atkārtoti pabalstu var pieprasīt ne ātrāk kā piecus gadus pēc iepriekšējā pabalsta izmaksāšanas dienas, izņemot, ja:

9.1. iepriekš pielāgotā mājoklī dzīvojošā persona, saņemot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, pāriet dzīvot uz pašvaldības īpašumā vai lietošanā esošu dzīvojamo telpu saskaņā ar noslēgto īres līgumu;

9.2. ir iestājušies nepārvarami, ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus persona iepriekš nevarēja ne paredzēt, ne novērst un kuru rezultātā persona vairs nevar lietot pielāgoto mājokli, ko apliecina sertificēta būveksperta atzinums. Par šādiem apstākļiem uzskatāmas dabas stihijas, ugunsgrēks, eksplozija, kā rezultātā mājoklis ir neatgriezeniski bojāts un lietošanai vai atjaunošanai nederīgs.

II. Pabalsta piešķiršanas un saņemšanas kārtība

10. Lai saņemtu pabalstu, Persona, tās likumiskais pārstāvis vai pilnvarotais pārstāvis Dienestā iesniedz:

10.1. iesniegumu ar lūgumu iekļaut reģistrā un vēlamo risinājumu mājokļa iekšējās un/vai ārējās vides pielāgošanai (pielikumā);

10.2. ģimenes ārsta izrakstu no stacionāra/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u), kurā ir norādīta informācija par personas funkcionēšanas ierobežojumus izraisījušās pamata diagnozes un blakus diagnozes kodu atbilstoši spēkā esošajai Starptautiskās statisko slimību un veselības problēmu klasifikācijai un par personas pārvietošanos ratiņkrēslā;

10.3. ergoterapeita atzinumu par nepieciešamajiem mājokļa vides pielāgojumiem;

10.4. speciālista, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts (ēku konstrukciju projektēšana), atzinumu par tehniski un ekonomiski izdevīgāko risinājumu mājokļa un vides pielāgošanai,

10.5. informāciju par aprīkojumu, ierīci (bukleti, iekārtas ražotāja preces/iekārtas apraksti, prasības lietošanai/uzstādīšanai, aptuvenā cena), ja personas mājokļa pielāgošanai ir paredzēts veikt nepieciešamās ierīces iegādi un uzstādīšanu;

10.6. sagatavotu izdevuma tāmi par plānoto mājokļa pielāgošanas darbu apjomu un izmaksām;

10.7. dokumenta kopiju, kas apliecina mājokļa īpašumtiesības vai lietošanas tiesības (uzrādot oriģinālu), ja šajā apakšpunktā norādīto informāciju pašvaldība vai tās iestāde objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt pati;

10.8. mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu vides pielāgošanai, ja Persona dzīvo citai personai piederošā mājoklī;

10.9. dzīvokļa īpašnieku kopības lēmumu par atļauju veikt daudzdzīvokļa dzīvojamās ēkas ārējās vides pielāgošanu, ja Personai ir nepieciešams veikt ārējas vides pielāgošanu;

11. Pēc noteikumu 10. punktā minēto dokumentu saņemšanas Dienests viena mēneša laikā:

11.1. izvērtē Personas atbilstību noteikumu 4. punkta noteiktām prasībām;

11.2. apseko personu dzīvesvietā, novērtējot personas pašaprūpes spējas, individuālās vajadzības un nepieciešamību veikt mājokļa pielāgošanu;

11.3. nodod Smiltene novada Būvvaldei izskatīšanai personas iesniegto speciālista atzinumu (noteikumu 10.4. apakšpunkts) un tāmi par plānoto mājokļa pielāgošanas darbu apjomu un izmaksām (10.6. apakšpunkts) atzinuma sniegšanai.

11.4. pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

11.4.1. par Personas iekļaušanu reģistrā;

11.4.2. par atteikumu iekļaut Personu reģistrā;

11.4.3. par atbalsta pasākumu nepieciešamību mājokļa pielāgošanai un pabalsta piešķiršanu/ atteikumu.

11.5. reģistrē Personu atbilstoši noteiktās mērķgrupas reģistrā.

12. Noteikumu 11. apakšpunktā pieņemto lēmumu Dienests desmit darba dienu laikā rakstiski vai elektroniski paziņo Personai, likumiskajam pārstāvim vai pilnvarotai personai.

13. Persona tiek izslēgta no reģistra, ja:

13.1. zuduši apstākļi, kas bija par pamatu iekļaušanai reģistrā;

13.2. Persona, tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis Dienestā iesniedz iesniegumu, kurā atsakās no pabalsta saņemšanas un lūdz izslēgt Personu no reģistra;

13.3. Persona ir mirusi;

14. Dienests pieņemto lēmumu par izslēgšanu no reģistra desmit darba dienu laikā rakstiski vai elektroniski paziņo Personai, tās likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim.

15. Ja Dienesta budžetā ir pabalsta izmaksai paredzētais finansējums pabalsta piešķiršanai, Dienests rakstveidā vai elektroniski informē Personu, tās likumisko vai pilnvaroto pārstāvi, ka reģistrā ir pienākusi rinda. Persona, tās likumiskais pārstāvis vai pilnvarotais pārstāvis var uzsākt mājokļa vides pielāgošanas darbus atbilstoši ergoterapeita atzinumam, nodrošinot normatīvo aktu prasību ievērošanu.

16. Ja personas mājokļa iekšējās vides pielāgošanai ir paredzēts veikt tikai aprīkojuma, ierīces iegādi un uzstādīšanu, un šiem darbiem nav nepieciešama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavota būvprojekta dokumentācija vai paskaidrojuma raksts, tad persona Sociālajā dienestā pēc noteikumu 15. punktā minētā lēmuma paziņošanas iesniedz attaisnojuma dokumentu (rēķinu) par aprīkojuma, ierīces iegādi un uzstādīšanu.

17. Sociālais dienests 10 (desmit) darba dienu laikā, pamatojoties uz noteikumu 15. punktā minēto lēmumu, pieņem lēmumu par pabalsta izmaksāšanu, veicot norēķinus ar ierīces piegādātāju vai pabalsta pieprasītāju, pamatojoties uz iesniegtajiem norēķinu dokumentiem par tā piegādi un uzstādīšanu, nepārsniedzot noteikumu 8. punktā noteikto pabalsta apmēru.

18. Ja personas mājokļa pielāgošanai ir paredzēts veikt darbus, kuriem ir nepieciešama normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavota būvprojekta dokumentācija vai paskaidrojuma raksts, persona, vai tās ģimenes locekļi vai pilnvarotā persona veic nepieciešamos organizatoriskos pasākumus mājokļa pielāgošanas darbu realizācijai līdz to nodošanai ekspluatācijā.

19. Sociālais dienests 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad noteikumu 18. punktā minētie mājokļa pielāgošanas darbi pabeigti un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemti ekspluatācijā, ko apstiprina attiecīgs dokuments, veic mājokļa pielāgošanas darbu apsekošanu un, pēc slēdziena saņemšanas no Smiltenes novada pašvaldības Būvvaldes (tikai gadījumos, ja nav bijusi nepieciešama būvvaldes pieņemšana nodošanai ekspluatācijā vai veikto darbu atbilstības apstiprināšana), pieņem lēmumu par pabalsta izmaksāšanu, veicot norēķinus ar saimnieciskās darbības veicēju par sniegtajiem pakalpojumiem (projekta dokumentācijas izstrāde) un/vai saimnieciskās darbības veicēju par veiktajiem darbiem, vai izmaksā pabalsta pieprasītājam nepārsniedzot noteikumu 8. punktā noteikto pabalsta apmēru, un paziņo personai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

20. Pabalstu Persona, tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis var pieprasīt pēc mājokļa vides pieejamības darbu pabeigšanas, iesniedzot Dienestā iesniegumu ar lūgumu piešķirt pabalstu.

21. Dienests desmit darba dienu laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu, ja Dienestā ir iesniegti:

21.1. iesniegums ar lūgumu piešķirt pabalstu, kurā ietverts apliecinājums, ka darbi vides pielāgošanai ir veikti un pilnībā pabeigti;

21.2. izdevumus apliecinoši dokumenti – kases čeka, stingrās uzskaites kvīts vai internetbankas izdruka, kurā norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, samaksas summa un samaksas datums, kas izsniegti pēc Dienesta izsūtītās rakstveida informācijas par rindas pienākšanu pabalsta saņemšanai;

21.3. pakalpojuma sniedzēja vai preču piegādātāja izsniegts rēķins;

22. Dienests piešķirto pabalstu divu kalendāro nedēļu laikā pārskaita uz iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu.

23. Ja īres līgums ar Personu tiek izbeigts pirms noteikumu 9. punktā termiņa, un Persona pati ir iniciējusi īres līguma laušanu pirms termiņa, tad Personai ir pienākums kompensēt pašvaldībai tās veikto ieguldījumu mājokļa vides pielāgošanā personām ar invaliditāti.

III. Personas tiesības un pienākumi

24. Personai vai tās likumiskajam pārstāvim ir tiesības izvēlēties saimnieciskās darbības veicēju, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīgs veikt mājokļa iekšējās un ārējās vides pielāgošanas darbus.

25. Personai ir pienākums uzturēt un lietot mājokļa pielāgojumu atbilstoši tā funkcijām un ar pienācīgu rūpību.

26. Personai, tā likumiskajam pārstāvim vai pilnvarotajam pārstāvim bez Dienesta rakstveida piekrišanas nav pieļaujams tehniskos palīglīdzekļus, pandusu un pacēlāju pārdot, nodot trešajai personai lietošanā.

27. Dienestam ir tiesības, saskaņojot ar Personu, likumisko pārstāvi vai pilnvaroto personu, apsekot dzīvesvietu, lai konstatētu mājokļa vides pielāgojuma esamību un to funkcionalitāti.

IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

28. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Smiltenes novada pašvaldības domē.

29. Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā tiesā.

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš

 

Pielikums
2022. gada 30. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 34 /22

  Vārds, uzvārds  
  Personas kods  
  Adrese  
     
  Tālrunis  

IESNIEGUMS

Pamatojoties uz Smiltenes novada domes saistošajiem noteikumiem "Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Smiltenes novadā" lūdzu iekļaut reģistrā:

 

personas vārds uzvārds, personas kods

lai veiktu:

 iekštelpu vides pielāgojumu izbūvi;

 iekštelpu aprīkošanu ar nepieciešamajām palīgierīcēm (tehniskajiem palīglīdzekļiem);

 ārējās vides pielāgošanu

Iesniegumam pievienotie dokumenti:

 dokumenta, kas apliecina pārstāvības tiesības, kopiju (uzrādot oriģinālu), ja personas vārdā rīkojas tās likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona, ja informācija nav Dienesta rīcībā;

 ergoterapeita atzinums par nepieciešamajiem mājokļa vides pielāgojumiem;

 izdevuma tāme par mājokļa vides pielāgošanas izdevumiem;

 īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu);

 mājokļa īpašnieka rakstiska piekrišana vides pielāgošanai, ja Persona dzīvo citai personai piederošā mājoklī;

 dzīvokļa īpašnieku kopības lēmums par atļauju veikt daudzdzīvokļa dzīvojamās ēkas ārējās vides pielāgošanu, ja tiek veikta ārējas vides pielāgošana

  ;
  .

Pabalsta pieprasītājs apliecina, ka darbi vides pielāgošanai ir veikti un pilnībā pabeigti un apņemas:

 uzturēt un lietot mājokļa pielāgojumu atbilstoši tā funkcijām un ar pienācīgu rūpību;

 bez Dienesta rakstveida piekrišanas nepārdot, nenodot trešajai personai lietošanā tehniskos palīglīdzekļus, pandusu, pacēlāju;

 atļaut Dienesta pārstāvim apsekot dzīvesvietu, lai konstatētu mājokļa vides pielāgojuma esamību un to funkcionalitāti;

 dzīvokļa īpašnieku kopības lēmums par atļauju veikt daudzdzīvokļa dzīvojamās ēkas ārējās vides pielāgošanu, ja tiek veikta ārējas vides pielāgošana

  ;
  .

Pabalsta pieprasītājs apliecina, ka darbi vides pielāgošanai ir veikti un pilnībā pabeigti un apņemas:

 uzturēt un lietot mājokļa pielāgojumu atbilstoši tā funkcijām un ar pienācīgu rūpību;

 bez Dienesta rakstveida piekrišanas nepārdot, nenodot trešajai personai lietošanā tehniskos palīglīdzekļus, pandusu, pacēlāju;

 atļaut Dienesta pārstāvim apsekot dzīvesvietu, lai konstatētu mājokļa vides pielāgojuma esamību un to funkcionalitāti

___.____.________.   Iesniedzēja paraksts:  
       

Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, kontaktinformācija un cita informācija, ko Jūs sniedziet savā dokumentā) apstrādes mērķis – nodrošināt Smiltenes novada pašvaldības kompetencē esoša jautājuma, ko Jūs minat savā dokumentā, izskatīšanu. Nepieciešamības gadījumā var tikt iegūta informācija no citām sistēmām, lai izskatītu jautājumu.

Personas datu saņēmēji – attiecīgās Smiltenes novada pašvaldība un/vai valsts pārvaldes iestādes un/vai struktūrvienības, pašvaldības kapitālsabiedrības, kuru kompetencē ietilpst saņemtā dokumenta izskatīšana.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde, kā arī Iesniegumu likuma 2. panta pirmā daļa.

Jūsu personas dati tiks glabāti atbilstoši Arhīva likumam.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

 

Paskaidrojuma raksts
Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 30. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 34/22 "Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Smiltenes novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts izstrādāts pamatojoties uz likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta piekto daļu, un ņemot vērā apstākli, ka personām, kurām ir funkcionāli traucējumi un grūtības pārvietoties, vajadzīgs pašvaldības atbalsts, nepieciešams izstrādāt saistošos noteikumus, nosakot kārtību, kādā personām ar kustību traucējumiem, kuras pārvietojas ratiņkrēslā, tiek piešķirts pabalsts ratiņkrēsla pacēlāja iegādei, pandusa izbūvei un mājokļa pielāgošanai.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi paredz noteikt atbalsta pasākumu vides pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību traucējumiem veidus, apmērus, to pieprasīšanas, saņemšanas un finansēšanas kārtību Smiltenes novada pašvaldībā. Saistošajos noteikumos ir paredzēts, ka persona ar kustību traucējumiem, kura pārvietojas ratiņkrēslā, varēs pretendēt uz pabalstu izdevumu segšanai, kas saistīti ar dokumentu noformēšanu un uz kādu no šādiem atbalsta pasākumiem: pabalsts vides pielāgošanai, pabalsts pandusa ierīkošanai, pabalsts pacēlāja iegādei un uzstādīšanai.

Novadā ir apmēram 3500 personas ar invaliditāti.

Potenciālie Vairāk par 80 cilvēkiem (18 bērni) Kustību traucējumi 30 (5 bērni).

Ir divi iesniegumi.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Pabalstu piešķir pēc faktiskajiem izdevumiem, bet nepārsniedzot 12 000 euro mājokļa iekšējās un/vai ārējās vides pielāgošanai, 3500 euro –tehnisko palīglīdzekļu iegādei.

Sociālais dienests pabalsta apmēru nosaka, pamatojoties uz iesniegto ergoterapeita atzinumu un sertificēta būvspeciālista sagatavotu izdevumu tāmi.

Atbalsta pasākumi tiek finansēti no pašvaldības budžeta.

Plānotie izdevumi 2023. gadā – 39000 euro apmērā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots pašvaldības tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv.

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!