• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Smiltenes novada domes 2023. gada 24. augusta saistošie noteikumi Nr. 19/23 "Par Smiltenes novada pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 26.09.2023., Nr. 186 https://www.vestnesis.lv/op/2023/186.17

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 17

Par Tukuma pilsētas domes 2008. gada 20. novembra saistošo noteikumu Nr. 24 "Par detālplānojumu zemes gabaliem Smilšu ielā 21, Tukumā un Tulpju ielā 1, Tukumā" atcelšanu

Vēl šajā numurā

26.09.2023., Nr. 186

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Smiltenes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 19/23

Pieņemts: 24.08.2023.

OP numurs: 2023/186.17

2023/186.17
RĪKI

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 19/23

Smiltenē 2023. gada 24. augustā

Par Smiltenes novada pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas

Apstiprināti ar
Smiltenes novada pašvaldības domes
2023. gada 24. augusta lēmumu Nr. 414
(prot. Nr. 13, 36. §)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25.2 panta pirmo un piekto daļu,
Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra
noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"
22., 30., 31. un 31.1 punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Smiltenes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) pabalstus bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas (turpmāk abi kopā – pilngadību sasniedzis bērns), izmaksājamo pabalstu veidus, pabalstu apmēru un to piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Pabalstus pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās ir tiesīgs pieprasīt pilngadību sasniedzis bērns, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Smiltenes novada bāriņtiesa.

3. Pilngadību sasniegušam bērnam šo noteikumu noteiktajā kārtībā un apmērā ir tiesības saņemt šādus pabalstus:

3.1. vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

3.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

3.3. pabalstu ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš mācās vai studē izglītības iestādē;

3.4. vienreizēju pabalstu remontmateriālu iegādei;

3.5. pabalstu mācību piederumu iegādei;

3.6. mājokļa pabalstu;

3.7. pabalstu pilngadību sasnieguša bērna integrēšanai sabiedrībā.

4. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības, pieņem Smiltenes novada pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests), pamatojoties uz pilngadību sasniegušā bērna rakstisku iesniegumu un dokumentiem, kas apliecina tiesības saņemt attiecīgo pabalstu.

II. Pabalsta pieprasīšanas kārtība

5. Lai saņemtu noteikumu 3. punktā minēto pabalstu, pilngadību sasniegušais bērns Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu par attiecīgā pabalsta pieprasīšanu, kā arī iesniedz vai uzrāda citus attiecīgā pabalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus.

6. Ja noteikumu 3. punktā minēto pabalstu pieprasa pilngadību sasniegušā bērna pilnvarotais pārstāvis, tas Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu par attiecīgā pabalsta pieprasīšanu pilngadību sasniegušā bērna vārdā, kā arī pilnvaras kopiju (uzrādot oriģinālu) un pēc nepieciešamības iesniedz vai uzrāda citus attiecīgā pabalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus.

7. Pabalsta saņemšanai pilngadību sasniedzis bērns iesniedz Sociālajam dienestam iesniegumu par pabalsta piešķiršanu kādā no šiem veidiem:

7.1. klātienē - Sociālajā dienestā vai kādā no pieņemšanas punktiem vai Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā;

7.2. valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.gov.lv nosūtot uz Sociālā dienesta oficiālo elektronisko adresi;

7.3. ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz Sociālā dienesta elektronisko pasta adresi soc.dienests@smiltenesnovads.lv.

8. Noteikumos noteikto pašvaldības pabalstu piešķiršanas izvērtēšanai Sociālais dienests pārbauda informāciju, tostarp apstrādā personas datus par palīdzības pieprasītāju pašvaldības un valsts datu reģistros lēmuma pieņemšanai vajadzīgajā apjomā. Ja nepieciešams, Sociālais dienests pieprasa ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām.

III. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai

9. Pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai apmērs ir 40 procenti (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī un personām ar invaliditāti 60 procenti (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī

10. Pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai, ja pilngadību sasniegušais bērns neatrodas pilnā valsts apgādībā, ir tiesības saņemt no dienas, kad pilngadību sasniegušajam bērnam beigusies ārpusģimenes aprūpe audžuģimenē, pie aizbildņa vai bērnu aprūpes iestādē.

11. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai tiek izmaksāts bezskaidras naudas veidā, pārskaitot to uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu attiecīgajā kredītiestādē.

IV. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei

12. Vienreizējā pabalsta apmērs sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei sakarā ar patstāvīgas dzīves uzsākšanu ir vienāds ar Centrālās statistikas pārvaldes publicēto aktuālo minimālo ienākumu mediānu uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī, kurai piemērots koeficients 1,7 (noapaļots līdz pilniem euro).

13. Pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir tiesības saņemt pilngadību sasniegušajam bērnam neatkarīgi no tā, vai viņš ir saņēmis pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.

V. Pabalsts ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam bērnam, kurš mācās vai studē izglītības iestādē

14. Pabalsta ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam bērnam, kurš mācās vispārējās, profesionālās izglītības iestādē vai studē augstākās izglītības iestādē, apmērs ir 30 procenti (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī.

15. Noteikumu 14. punktā minēto pabalstu ir tiesības saņemt pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš turpina:

15.1. mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības dokumentus vai kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus;

15.2. studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus.

VI. Vienreizējs pabalsts remontmateriālu iegādei

16. Vienreizēja pabalsta apmērs remontmateriālu iegādei ir līdz 250 euro.

17. Vienreizēju pabalstu remontmateriālu iegādei var pieprasīt pilngadību sasniegušais bērns, kuram ir piešķirta dzīvojamā platība Smiltenes novada administratīvajā teritorijā par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā noteiktajā kārtībā, ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas dienas.

18. Pabalsta saņemšanai pilngadību sasniegušajam bērnam, papildus šo noteikumu 6. punktā minētajiem dokumentiem, Sociālajā dienestā iesniedz dzīvojamās telpas īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu), pavadzīmi (rēķins) vai stingrās uzskaites maksājuma čeks par remontmateriālu iegādi.

19. Vienreizēju pabalstu remontmateriālu iegādei piešķir mantiskā veidā, apmaksājot pilngadību sasniegušā bērna iesniegto pavadzīmi (rēķinu) vai stingrās uzskaites maksājuma čeku par remontmateriālu iegādi, kas izrakstīta remontmateriālu tirdzniecības vietā.

VII. Mājokļa pabalsts

20. Lai saņemtu mājokļa pabalstu, pilngadību sasniegušais bērns, papildus 6. punktā minētajam iesniegumam, Sociālajam dienestam iesniedz:

20.1. dzīvojamās telpas īres vai apsaimniekošanas līguma, ja tāds ir noslēgts, kopiju (uzrādot oriģinālu), bet grupu mājas (dzīvokļa), pansijas vai īslaicīgas uzturēšanās mītnes pakalpojuma saņēmēji – līguma par sociālā pakalpojuma saņemšanu kopiju (uzrādot oriģinālu);

20.2. iepriekšējā vai kārtējā mēneša izdevumus par dzīvojamās telpas lietošanu un pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus;

20.3. ja tiek grozīts vai izbeigts 20.1. apakšpunktā minētais līgums, pilngadību sasniegušais bērns Sociālajā dienestā iesniedz līguma grozījumu kopiju (uzrādot oriģinālu) vai jauna līguma kopiju (uzrādot oriģinālu).

21. Mājokļa pabalsta apmēru Sociālais dienests aprēķina pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" 3. pielikumu "Mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās izdevumu pozīciju minimālās normas".

22. Mājokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts uz trijiem kalendāra mēnešiem, ņemot par pamatu mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās izdevumu pozīciju normas, bet nepārsniedzot faktiskos izdevumus par mājokļa lietošanu. Mājokļa pabalsta apmērs cietā kurināmā iegādei tiek aprēķināts un piešķirts vienu reizi kalendārā gadā.

23. Ja mājokli kopā ar pilngadību sasniegušo bērnu lieto citas personas, mājokļa pabalsta aprēķinā tiek iekļauti izdevumi proporcionāli personu skaitam, kuras faktiski dzīvo attiecīgajā mājoklī, nepārsniedzot normatīvajos aktos noteiktās mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās izdevumu pozīciju normas.

VIII. Pabalsts mācību piederumu iegādei

24. Pabalstu mācību piederumu iegādei piešķir uzsākot jaunu mācību gadu.

25. Pabalsta apmērs pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš uzsāk vai sekmīgi turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestādē, studijas koledžā vai augstskolā ir 60 euro.

26. Pabalsts netiek piešķirts pilngadību sasniegušam bērnam, kurš iegūst izglītību tālmācībā.

27. Iesniegumu pabalsta saņemšanai pilngadību sasniegušais bērns iesniedz Sociālajā dienestā no jūlija mēneša pirmās darba dienas līdz septembra mēneša pēdējai darba dienai.

IX. Pabalsts pilngadību sasnieguša bāreņa integrēšanai sabiedrībā

28. Pabalstu pilngadību sasnieguša bērna integrēšanai sabiedrībā (turpmāk – integrēšanās pabalsts) piešķir individuālās sociālās rehabilitācijas procesā, lai sniegtu psihosociālo un materiālo atbalstu un veicinātu pilngadību sasniegušā bērna integrēšanos sabiedrībā.

29. Integrēšanās pabalsta apmērs kalendārajā gadā vienai personai ir līdz 250 euro.

30. Integrēšanās pabalstu var piešķirt līdz pilngadību sasniegušā bērna 24 (divdesmit četru) gadu vecuma sasniegšanai.

31. Lēmumu par integrēšanās pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, veicot pilngadību sasnieguša bērna sociālās situācijas novērtējumu vai pamatojoties uz pilngadību sasniegušajam bērnam sastādītā individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izpildi.

X. Sociālā dienesta lēmuma paziņošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

32. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad saņemts pilngadību sasniegušā bērna iesniegums. Par pieņemto lēmumu Sociālais dienests pilngadību sasniegušo bērnu informē rakstveidā.

33. Ja pilngadību sasniegušajam bērnam nav tiesības uz pieprasīto pabalstu, Sociālais dienests atsaka pabalsta piešķiršanu, lēmumā norādot atteikuma pamatojumu, lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

34. Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu var apstrīdēt Smiltenes novada pašvaldības domē.

35. Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

XI. Noslēguma jautājums

36. Atzīt par spēku zaudējušiem Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra saistošos noteikumus Nr. 13 "Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 13 "Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Smiltenes novada pašvaldībā" (Latvijas Vēstnesis, 240, 13.12.2021.).

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece
kultūras un sociālajos jautājumos A. Harju

 

Paskaidrojuma raksts
Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 24. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 19/23 "Par Smiltenes novada pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums Šobrīd Smiltenes novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) ir spēkā Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra saistošie noteikumi Nr. 13 "Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 13 "Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Smiltenes novada pašvaldībā" (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 13). Ņemot vērā izmaiņas normatīvajā regulējumā, nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus.

Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi "Par Smiltenes novada pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas" (turpmāk – Saistošie noteikumi) sagatavoti, lai nodrošinātu Saistošajos noteikumos Nr. 13 noteikto kritēriju atbilstību Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumiem Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 857).

MK noteikumu Nr. 857 27., 30., 31. un 31.1 punktā noteikti atbalsta minimālie apmēri bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas (turpmāk – pilngadību sasniedzis bērns), kā arī 31. un 31.1 punktā paredzēts lielāks pabalsta apmērs pilngadību sasniegušam bērnam ar invaliditāti kopš bērnības. Saistošie noteikumi nosaka konkrētu atbalsta apmēru, kā arī paredz lielāku pabalsta apmēru visiem pilngadību sasniegušiem bērniem ar invaliditāti.

Ar Saistošajiem noteikumiem noteikts sociālais atbalsts pilngadību sasniegušam bērnam, tostarp:

1) noteikti sociālo pabalstu veidi, to pieprasīšanas un saņemšanas kārtība Pašvaldībā;

2) norādīts iesnieguma iesniegšanas kanāls, norādot, ka iesniegumu Sociālajam dienestam var iesniegt gan klātienē Sociālā dienesta telpās, gan pieņemšanas punktos pagastu pārvaldēs, gan izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.gov.lv, nosūtot uz Sociālā dienesta oficiālo elektronisko adresi, vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz Sociālā dienesta elektronisko pasta adresi soc.dienests@smiltenesnovads.lv. Iesniegumu var iesniegt klātienē arī Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē;

3) noteikts konkrēts pabalsta ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam bērnam, kurš mācās vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādē, apmērs – 30 procenti (188 euro) apmērā no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī;

4) noteikts konkrēts pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai apmērs – 40 procenti (251 euro) un personām ar invaliditāti 60 procenti (376 euro) apmērā no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī;

5) noteikts konkrēts vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs, kas ir vienāds ar Centrālās statistikas pārvaldes publicēto aktuālo minimālo ienākumu mediānu uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī, kurai piemērots koeficients 1,7 (1065 euro);

6) precizēta mājokļa pabalsta piešķiršanas kārtība, iekļauta iespēja veikt mājokļa pabalsta pārrēķinu, ja mainījušies izdevumi par mājokļa lietošanu, kā arī no Saistošajiem noteikumiem izriet, ka, aprēķinot mājokļa pabalstu, tiek ievēroti šādi normatīvie akti:

– likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 panta piektajā daļā noteikts, ka pašvaldības dome saistošajos noteikumos paredz kārtību, kādā izmaksājams mājokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam. Šī pabalsta apmēru pašvaldība nosaka, ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktos mājokļa pabalsta aprēķināšanas noteikumus. Piešķirot mājokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam, pašvaldība nevērtē šī bērna ienākumus un materiālo stāvokli;

– atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta piektajai daļai, Ministru kabinets nosaka mājokļa pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību un izdevumu pozīciju minimālās normas mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai. Pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt labvēlīgākus nosacījumus attiecībā uz izdevumu pozīciju normām;

– Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" 3. pielikumā noteiktas mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās izdevumu pozīciju minimālās normas.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu Noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu:

2.1. samazina vai palielina ieņēmumu daļu – nav attiecināms;

2.2. samazina vai palielina izdevumu daļu – 2023. gada budžetā Noteikumos paredzētajiem pabalstiem ir EUR 40 020. Noteikumu izpildei 2023. gadā netiek prognozēta papildu finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu, jo pabalstu palielinājums bija prognozēts. 2024. gadā pilngadību sasniegs papildus 3 bāreņi, tādēļ budžetā tiek prognozēts pieaugums pabalstiem;

2.3. lai īstenotu saistošos noteikumus, nav jāsamazina finansējums citām pozīcijām.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci 3.1. Sociālā ietekme – plānots, ka Noteikumi pozitīvi ietekmēs mērķgrupu, uz kuru attiecināms Noteikumu tiesiskais regulējums, jo tie ir bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni pēc pilngadības sasniegšanas.

3.2. Saistošie noteikumi neatstās ietekmi uz vidi, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekmi uz konkurenci. Saistošie noteikumi neietekmēs cilvēku veselību, bet nodrošinās vienlīdzīgākas tiesības un iespējas.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām 4.1. Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemērošana, var griezties Smiltenes novada Sociālajā dienestā, Dārza ielā 11, Smiltenē, Smiltenes novadā.

4.2. Pabalsta saņemšanai pilngadību sasniedzis bērns iesniedz Sociālajam dienestam iesniegumu par pabalsta piešķiršanu kādā no šiem veidiem:

a) klātienē – Sociālajā dienestā vai kādā no pieņemšanas punktiem vai Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā;

b) valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.gov.lv nosūtot uz Sociālā dienesta oficiālo elektronisko adresi;

c) ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz Sociālā dienesta elektronisko pasta adresi soc.dienests@smiltenesnovads.lv.

4.3. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Smiltenes novada pašvaldības domē. Smiltenes novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā mēneša laikā no tā spēkā stāšanās datuma Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.

4.4. Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", informācija par tiem – Smiltenes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Smiltenes novada pašvaldības Vēstis" un ievietoti Smiltenes novada pašvaldības interneta tīmekļa vietnē www.smiltenesnovads.lv.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem 5.1. Pašvaldību funkcijas, kuru izpildei tiek izstrādāti šie saistošie noteikumi – tiek izpildīta Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 9. punktā noteiktā autonomā funkcija – nodrošināt iedzīvotājiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā, kā arī iespēju saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus;

5.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas Pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu 6.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Smiltenes novada Sociālais dienests.

6.2. Nav paredzēta jaunu institūciju izveide, esošo likvidācija, reorganizācija, vai jaunu darba vietu izveide.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana 7.1. Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai.

7.2. Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir leģitīmi un rīcība ir atbilstoša augstākstāvošiem normatīviem aktiem.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām 8.1. Saistošo noteikumu projektu izstrādājusi Pašvaldības speciālistu un domes deputātu darba grupa.

8.2. Saistošo noteikumu projekts nodots sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, publicējot Smiltenes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.smiltenesnovadslv. Viedokļa izteikšanas termiņš noteikts divas nedēļas no publicēšanas dienas – no 02.08.2023. līdz 17.08.2023.

8.3. Pēc Saistošo noteikumu projekta publicēšanas no sabiedrības nav saņemti sabiedrības priekšlikumi.

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece
kultūras un sociālajos jautājumos A. Harju

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!