• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Talsu novada dome
Novada dome publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu, ja ar saistošajiem noteikumiem noteikusi oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis" par saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Talsu novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1 "Lokālplānojuma, kas groza Kolkas pagasta teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā "Anneles", Kolkas pagastā, Talsu novadā, kadastra Nr. 8862 002 0229, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 1.02.2023., Nr. 23 https://www.vestnesis.lv/op/2023/23.14

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2

Par Talsu novada domes 2010. gada 16. septembra saistošo noteikumu Nr. 38 "Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Medņi", Jaunzemes ciemā, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā", atzīšanu par spēku zaudējušiem

Vēl šajā numurā

01.02.2023., Nr. 23

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Talsu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 1

Pieņemts: 26.01.2023.

OP numurs: 2023/23.14

2023/23.14
RĪKI

Talsu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 2 Visi

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 1

2023. gada 26. janvārī

Lokālplānojuma, kas groza Kolkas pagasta teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā "Anneles", Kolkas pagastā, Talsu novadā, kadastra Nr. 8862 002 0229, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Apstiprināti ar Talsu novada domes lēmumu Nr. 28
(prot. Nr. 1, 31. p.)

Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25. pantu,
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra
noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas
plānošanas dokumentiem" 91. punktu

Ar šiem saistošiem noteikumiem tiek apstiprinātas lokālplānojuma, ar kuru groza Kolkas pagasta teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma "Anneles", Kolkas pagastā, Talsu novadā, kadastra Nr. 8862 002 0229, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0229, saistošās daļas:

1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (1. pielikums);

2. Grafiskā daļa – karte "Funkcionālais zonējums" (2. pielikums), kas ir pieejama valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā ar unikālo identifikatoru https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25559 un ir šo saistošo noteikumu neatņemama sastāvdaļa.

Talsu novada domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa


Saistošie noteikumi Nr. 1 Apstiprināti ar Talsu novada domes
 lēmumu Nr. 28 (prot. Nr. 1, 31. p.)

Talsu novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90009113532
Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201
pasts@talsi.lv http://www.talsunovads.lv

Lokālplānojums Kolkas pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam "Anneles", kadastra Nr. 8862 002 0229, Mazirbē, Kolkas pagastā, Talsu novadā

Redakcija 2.0.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saturs

1. Noteikumu lietošana un definīcijas

1.1. Noteikumu lietošana

1.2. Definīcijas

2. Prasības visas teritorijas izmantošanai

2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana

2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana

3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei

3.1. Prasības transporta infrastruktūrai

3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem

3.3. Prasības apbūvei

3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam

3.5. Prasības vides risku samazināšanai

4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

4.1. Savrupmāju apbūves teritorija

4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.4. Publiskās apbūves teritorija

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija

4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija

4.7. Transporta infrastruktūras teritorija

4.8. Tehniskās apbūves teritorija

4.9. Dabas un apstādījumu teritorija

4.10. Mežu teritorija

4.11. Lauksaimniecības teritorija

4.12. Ūdeņu teritorija

5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem

5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums

5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums

5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija

5.5. Ainaviski vērtīga teritorija

5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija

5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija

5.8. Degradēta teritorija

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība

7. Citi nosacījumi/prasības

1. Noteikumu lietošana un definīcijas

1.1. Noteikumu lietošana

1. Saistošie noteikumi nosaka teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus grafiskās daļas kartē "Funkcionālais zonējums" norādītajā lokālplānojuma teritorijā – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0229, Mazirbē, Kolkas pagastā, Talsu novadā.

2. Lokālplānojuma teritorijas izmantošanā un apbūvē piemēro spēkā esošā teritorijas plānojuma prasības tiktāl, ciktāl Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi nenosaka citādi.

1.2. Definīcijas

Nenosaka

2. Prasības visas teritorijas izmantošanai

2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana

Nenosaka

2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana

Nenosaka

3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei

3.1. Prasības transporta infrastruktūrai

3. Iebraukšana lokālplānojuma teritorijā tiek organizēta no nekustamā īpašuma "Vecvalgani" zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 886 2002 0014, saskaņā ar grafiskās daļas karti "Funkcionālais zonējums".

3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem

4. Lokālplānojuma teritorijā atļauti lokālie ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumi.

3.3. Prasības apbūvei

5. Apbūve plānojuma ievērot Ziemeļkurzemes piekrastei raksturīgo zvejnieku ciemu īpašo raksturu, neveidojot disonansi kultūrvēsturiskajā ainavā.

6. Apbūvei saglabā apkārtējās apbūves mērogu, raksturu, proporciju sistēmu, respektējot vēsturiskās būvniecības tradīcijas un būvmateriālus.

7. Arhitektūras risinājumiem izmanto mūsdienīgus arhitektūras paņēmienus, tādējādi atspoguļojot laiku, kad radīta būve. Analogi risināma arī citu būvju un palīgēku arhitektūra.

8. Atļauta raksturīgā divslīpju jumta forma.

9. Teritorija pret vietējās nozīmes arheoloģiskā pieminekļa "Mazirbes viduslaiku kapsēta" (valsts aizsardzības Nr. 2219)" teritoriju nav mākslīgi nodalāma no pārējā nekustamā īpašuma.

3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam

Nenosaka

3.5. Prasības vides risku samazināšanai

Nenosaka

4. Prasības teritorijas izmantošanai un
apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

Ja teritorijas galvenajiem un papildizmantošanas veidiem nav noteikts izmantošanas veida apraksts, tad tas tiek piemērots atbilstoši Ministru kabineta noteikumu attiecīgajā pielikumā noteiktajiem teritorijas izmantošanas veidu aprakstiem.

4.1. Savrupmāju apbūves teritorija

4.1.1. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS3)

4.1.1.1. Pamatinformācija

10. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS3) ir funkcionālā zona, kas noteikta, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve.

4.1.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

11. Savrupmāju apbūve (11001): Dzīvojamā apbūve, ko veido savrupmāja, ietverot nepieciešamās palīgbūves un labiekārtojumu.

12. Vasarnīcu apbūve (11002): Apbūve, ko veido sezonas rakstura apdzīvošanai paredzēta individuālā dzīvojamā ēka ar nepieciešamajām palīgbūvēm un labiekārtojumu.

4.1.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

13. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Apbūve, ko veido viesnīca, viesu māja vai cita veida īslaicīgas apmešanās vieta.

4.1.1.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas izmantošanas veids Minimālā jaunizv. zemes gabala platība

Maksimālais apbūves blīvums (%)

Apbūves intensitāte (%)

Apbūves augstums (m)

Apbūves augstums (stāvu skaits) Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
14.   1 10 4 līdz 9 2 līdz 1 3 70

1. Teritoriju nav atļauts sīkāk sadalīt.

2. Palīgbūves augstums nedrīkst pārsniegt 6 m.

3. Atļauta jumta izbūve.

4. Nenosaka.

4.1.1.5. Citi noteikumi

15. Zemes vienībā atļauts būvēt 1 dzīvojamo māju un nepieciešamās palīgēkas.

16. Mazirbes viduslaiku kapsētas teritorijas daļā pieļaujama teritorijas uzturēšanas un labiekārtošanas darbi, kas nav saistīti ar esošā reljefa pārveidojumiem.

4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

Nenosaka

4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

Nenosaka

4.4. Publiskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija

Nenosaka

4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.7. Transporta infrastruktūras teritorija

4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR3)

4.7.1.1. Pamatinformācija

17. Transporta infrastruktūras teritorija (TR3) ir funkcionālā zona, kas noteikta, lai nodrošinātu inženiertīkliem nepieciešamo teritoriju.

4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

18. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001): Virszemes un pazemes inženierkomunikācijas un inženiertīkli.

19. Transporta lineārā infrastruktūra (14002): Autoceļa un ielas inženierbūves, kas veido lineāru transporta infrastruktūru.

4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.7.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.7.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.8. Tehniskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.9. Dabas un apstādījumu teritorija

Nenosaka

4.10. Mežu teritorija

Nenosaka

4.11. Lauksaimniecības teritorija

Nenosaka

4.12. Ūdeņu teritorija

Nenosaka

5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem

Nenosaka

5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums

Nenosaka

5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums

Nenosaka

5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija

Nenosaka

5.5. Ainaviski vērtīga teritorija

Nenosaka

5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija

Nenosaka

5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija

Nenosaka

5.8. Degradēta teritorija

Nenosaka

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība

Nenosaka

7. Citi nosacījumi/prasības

Nenosaka

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!