• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Daugavpils pilsētas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Daugavpils pilsētas domes 2023. gada 16. novembra saistošie noteikumi Nr. 22 "Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1. klasē". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 28.11.2023., Nr. 230 https://www.vestnesis.lv/op/2023/230.32

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 38

Par Saldus novada pašvaldības aģentūras "Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs" maksas pakalpojumiem

Vēl šajā numurā

28.11.2023., Nr. 230

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 22

Pieņemts: 16.11.2023.

OP numurs: 2023/230.32

2023/230.32
RĪKI

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 22

2023. gada 16. novembrī (prot. Nr. 25, 13. §)

Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1. klasē

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes
2023. gada 16. novembra lēmumu Nr. 784

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
44. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamo reģistrēšanu un uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu (turpmāk – izglītības iestāde) 1. klasē.

2. Vecāki (aizbildņi) reģistrē mācībām izglītības iestādes 1. klasē izglītojamo, kuram attiecīgajā gadā aprit 7 gadi.

3. Ja īpašu apstākļu dēļ izglītojamais nav uzsācis mācības vecumā, kurā jāuzsāk pamatizglītības programmas apguve saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu un šo kārtību, jautājumu par viņa izglītošanu pēc saskaņošanas ar vecākiem (aizbildņiem) izlemj Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde (turpmāk – Pārvalde).

4. Maksimālo izglītojamo skaitu 1. klasē nosaka izglītības iestādes direktors ar rīkojumu, kas saskaņots ar Pārvaldi, līdz katra kalendārā gada janvāra pirmajai darbdienai, ievērojot normatīvos aktus par higiēnas prasībām un vadoties no izglītības iestādei pieejamo telpu skaita, platības un nodrošinot mācību procesu visos klašu posmos.

II. Iesniegumu iesniegšana un reģistrēšana

5. Izglītojamo reģistrācija izglītības iestādē tiek uzsākta attiecīgā kalendārā gada februāra pirmajā darba dienā no plkst. 8.00. līdz februāra pēdējās darba dienas plkst. 16.00. vienā no veidiem:

5.1. vecākiem (aizbildņiem) klātienē iesniedzot iesniegumu (pielikums Nr. 1) un uzrādot vecāka (aizbildņa) personu apliecinošu dokumentu, kā arī aizbildnim uzrādot bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu, ja izglītības iestāde objektīvu iemeslu dēļ to nevar iegūt pati;

5.2. vecākiem (aizbildņiem) iesniedzot uz iestādes oficiālo elektronisko pastu ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu (pielikums Nr. 2).

6. Ja vienlaikus tiek iesniegti vairāki iesniegumi par vienas ģimenes bērniem, (dvīņi, trīņi, u.c.), izglītības iestāde tos reģistrē ar pirmā iesnieguma saņemšanas laiku.

7. Ar drošu elektronisku parakstu parakstītie iesniegumi tiek reģistrēti, ja tie iesniegti 5. punktā noteiktajā datumā un laikā.

8. Vecāki (aizbildņi) reģistrē izglītojamo tikai vienā izglītības iestādē.

9. Izglītojamo papildu reģistrācija kārtējam mācību gadam pēc 5. punktā noteiktā termiņa notiek ne vēlāk kā līdz attiecīgā kalendārā gada augusta pēdējai darba dienai vai visa mācību gada garumā, ja objektīvu iemeslu dēļ reģistrācija nav bijusi iespējama līdz minētajam termiņam.

10. Katra izglītības iestāde nodrošina izglītojamo vecākiem (aizbildņiem) iespēju saņemt informāciju par attiecīgās izglītības iestādes pieļaujamo maksimālo uzņemamo izglītojamo skaitu 1. klasē.

11. Vecāku (aizbildņu) iesniegumi to iesniegšanas secībā tiek reģistrēti Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – VIIS), kā arī izglītības iestādes iesniegumu reģistrācijas žurnālā.

12. Ja izglītības iestāde konstatē, ka izglītojamais jau ir reģistrēts VIIS datu bāzē citā izglītības iestādē, par to informē vecāku (aizbildni).

13. Par reģistrācijas veikšanu vecākam (aizbildnim) tiek izsniegts attiecīgās izglītības iestādes rakstisks apliecinājums šādā kārtībā:

13.1. vecāki (aizbildņi), kuri iesniedza iesniegumu klātienē, saņem rakstisku apliecinājumu uzreiz;

13.2. vecākiem (aizbildņiem), kuri iesniedza ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu, rakstisku apliecinājumu saņem izglītības iestādē ne vēlāk kā vienas kalendāra nedēļas laikā pēc elektroniski iesniegtā iesnieguma nosūtīšanas.

14. Ja vecāks (aizbildnis) vēlas reģistrēt izglītojamo citā izglītības iestādē, tam vispirms ir jāanulē iepriekšējā izglītības iestādē iesniegtais iesniegums.

III. Izglītojamā uzņemšana izglītības iestādē

15. Pamatojoties uz iesniegtajiem iesniegumiem to reģistrācijas kārtībā, kā arī ņemot vērā 21. punktā minētās prioritātes un izglītības iestādes noteikto maksimālo uzņemamo izglītojamo skaitu 1. klasē, tiek veidots 1. klases pretendentu saraksts.

16. Izglītības iestāde līdz attiecīgā kalendārā gada 15. martam rakstiski paziņo vecākiem (aizbildņiem) par izglītojamā iekļaušanu 1. klases pretendentu sarakstā vai atteikumu. Paziņojumu nosūta uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi vai, ja tāda nav norādīta – uz iesniegumā norādīto izglītojamā vecāka (aizbildņa) deklarēto adresi.

17. Atteikuma gadījumā izglītības iestādes direktors paziņo Pārvaldei, kura pēc vecāku (aizbildņu) pieprasījuma sniedz informāciju par brīvajām vietām citās izglītības iestādēs un risina jautājumu par izglītības iegūšanas iespējām.

18. Pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas par izglītojamā iekļaušanu 1. klases pretendentu sarakstā vecāki (aizbildņi) līdz attiecīgā kalendārā gada jūnija pēdējai darbdienai attiecīgajā izglītības iestādē iesniedz bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u).

19. Ja vecāks (aizbildnis) līdz 18. punktā noteiktajam termiņam nav iesniedzis 18. punktā noteikto dokumentu, reģistrācijas pieteikums tiek anulēts un izglītības iestāde nosūta nākamā pretendenta vecākam (aizbildnim) paziņojumu par izglītojamā iekļaušanu 1. klases pretendentu sarakstā.

20. Lēmumu par izglītojamā uzņemšana izglītības iestādē pieņem izglītības iestādes direktors līdz attiecīgā kalendārā gada 20. augustam.

IV. Prioritātes izglītojamo uzņemšanai 1. klasē

21. Veicot 1. klašu komplektāciju, prioritāte ir šādām izglītojamo kategorijām:

21.1. izglītojamajiem izglītības iestādē, kurā tie ir apguvuši pirmsskolas izglītības programmu, ņemot vērā maksimālo izglītības iestādē uzņemamo izglītojamo skaitu 1. klasē;

21.2. izglītojamajiem, kuri ir apguvuši pirmsskolas izglītības programmu Daugavpils pilsētas 29. poļu pirmsskolas izglītības iestādē, izglītības programmas pēctecības nodrošināšanai J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā;

21.3. izglītojamajiem, kuriem izglītības iestādē mācās brāļi vai māsas (vispārējās pamatizglītības iestādē 1. – 8. klasē, vispārējās vidējās izglītības iestādē 1. – 11. klasē);

21.4. izglītības iestādē strādājošo darbinieku bērniem;

21.5. izglītojamajiem ar kustību traucējumiem tajās izglītības iestādēs, kurās ir nodrošināta vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem.

22. Ja vecāki (aizbildņi) neizmanto 21. punktā noteiktās prioritātes noteikumu 5. punktā noteiktajā termiņā, tās tiek zaudētas.

23. 21. punktā noteiktos izglītojamos izglītības iestāde uzņem to iesniegumu reģistrācijas kārtībā.

V. Lēmuma apstrīdēšanas kārtība

24. Lēmumu par izglītojamā uzņemšanu izglītības iestādē vai atteikumu uzņemt izglītības iestādē var apstrīdēt Pārvaldē.

VI. Noslēguma jautājums

25. Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils domes 2022. gada 15. decembra saistošos noteikumus Nr. 34 "Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1. klasē".

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības
domes priekšsēdētājs A. Elksniņš

 

Pielikums Nr. 1
Kārtībai, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi
par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas
pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1. klasē

    direktoram
 

(izglītības iestādes nosaukums)

 

Vecāka (aizbildņa) vārds, uzvārds  

Vecāka (aizbildņa) personas kods ____ ____ ____ ____ ____ ____ - ____ ____ ____ ____ ____

Vecāka deklarētā adrese   , LV-  
un faktiskā      
dzīvesvietas adrese   , LV-  

Kontakttālrunis    

Elektroniskā pasta adrese    

IESNIEGUMS

Lūdzu reģistrēt manu bērnu  
 

(vārds, uzvārds)

personas kods ____ ____ ____ ____ ____ ____ - ____ ____ ____ ____ ____

(izglītības programmas nosaukums)

Jūsu vadītās skolas 1. klases pretendentu sarakstā.

Bērna deklarētā adrese   , LV-  
un faktiskā      
dzīvesvietas adrese   , LV-  

Priekšrocības:          
 

(nav)

 

(ir)

 

(kādas)

Neiebilstu, ka rakstisku atbildi par bērna iekļaušanu 1. klases pretendentu sarakstā vai atteikumu saņemšu līdz dokumenta "Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu 1. klasēs" 16. punktā noteiktajam termiņam, pēc 1. klašu komplektācijas pabeigšanas.

 Ar dokumenta "Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu 1. klasē" saturu esmu iepazinies (-usies).

 Esmu informēts (-a) par manas meitas/dēla un manu personas datu apstrādi:

Informācija par personas datu apstrādi

Jūsu un Jūsu meitas/dēla personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, izglītības iestāde, klase, vecums) apstrādes mērķis – nodrošināt izglītības pakalpojuma sniegšanu, kā arī uzraudzības un kontroles procesa nodrošināšanu.

Tiesiskais pamats Jūsu un Jūsu meitas/dēla personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde – Ministru kabineta 25.06.2019. noteikumi Nr. 276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi", Ministru kabineta 10.08.2021. noteikumi Nr. 528 "Vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamā dokumentācija".

Personas datu saņēmējs – attiecīgā Jūsu izvēlētā izglītības iestāde. Jūsu personas dati tiks glabāti juridiskā pienākuma izpildei – uzņemšanai 1. klasē vai līdz normatīvajos noteiktajam periodam pēc izglītības iestādes absolvēšanas.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

1. Pieprasīt attiecīgās izglītības iestādes personas datu pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu

2. Iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).

Datums     Paraksts  

Laiks plkst. ______________________

 

Pielikums Nr. 2
Kārtībai, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi
par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas
pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1. klasē

    direktoram
 

(izglītības iestādes nosaukums)

 

Vecāka (aizbildņa) vārds, uzvārds  

Vecāka (aizbildņa) personas kods ____ ____ ____ ____ ____ ____ - ____ ____ ____ ____ ____

Vecāka deklarētā adrese   , LV-  
un faktiskā      
dzīvesvietas adrese   , LV-  

Kontakttālrunis    

Elektroniskā pasta adrese    

IESNIEGUMS

Lūdzu reģistrēt manu bērnu  
 

(Vārds, uzvārds)

personas kods ____ ____ ____ ____ ____ ____ - ____ ____ ____ ____ ____

(izglītības programmas nosaukums)

Jūsu vadītās skolas 1. klases pretendentu sarakstā.

Bērna deklarētā adrese   , LV-  
un faktiskā      
dzīvesvietas adrese   , LV-  

Priekšrocības:          
 

(nav)

 

(ir)

 

(kādas)

Neiebilstu vienas kalendāra nedēļas laikā no šī iesnieguma iesniegšanas uzrādīt izglītības iestādē pielikumā pievienoto dokumentu oriģinālus, lai saņemtu rakstisku apliecinājumu par reģistrācijas veikšanu.

Neiebilstu, ka rakstisku atbildi par bērna iekļaušanu 1. klases pretendentu sarakstā vai atteikumu saņemšu līdz dokumenta "Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu 1. klasē" 16. punktā noteiktajam termiņam, pēc 1. klašu komplektācijas pabeigšanas.

 Ar dokumenta "Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu 1. klasēs " saturu esmu iepazinies (-usies).

 Esmu informēts (-a) par manas meitas/dēla un manu personas datu apstrādi:

Informācija par personas datu apstrādi

Jūsu un Jūsu meitas/dēla personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, izglītības iestāde, klase, vecums) apstrādes mērķis – nodrošināt izglītības pakalpojuma sniegšanu, kā arī uzraudzības un kontroles procesa nodrošināšanu.

Tiesiskais pamats Jūsu un Jūsu meitas/dēla personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde – Ministru kabineta 25.06.2019. noteikumi Nr. 276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi", Ministru kabineta 10.08.2021. noteikumi Nr. 528 "Vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamā dokumentācija".

Personas datu saņēmējs – attiecīgā Jūsu izvēlētā izglītības iestāde. Jūsu personas dati tiks glabāti juridiskā pienākuma izpildei – uzņemšanai 1. klasē vai līdz normatīvajos noteiktajam periodam pēc izglītības iestādes absolvēšanas.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

Pieprasīt attiecīgās izglītības iestādes personas datu pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu

Iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).

Pielikumā:

 Bērna dzimšanas apliecības kopija

 Vecāka personu apliecinoša dokumenta kopija (aizbildnim – Bāriņtiesas lēmuma, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu, kopija)

Datums ______________________

Laiks plkst. ______________________

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības
domes priekšsēdētājs A. Elksniņš

 

Daugavpils domes 2023. gada 16. novemra saistošo noteikumu Nr. 22 "Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1. klasē"
paskaidrojuma raksts

1. Mērķi un nepieciešamības pamatojums, tostarp raksturojot iespējamās alternatīvas, kas neparedz tiesiskā regulējuma izstrādi

Izpildot Pašvaldību likuma pārejas noteikumu 6. punktā noteikto, ka pašvaldības domei jāizvērtē uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstība šim likumam un jāizdod jauni saistošie noteikumi atbilstoši šajā likumā ietvertajam pilnvarojumam, ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1. klasē.

Saistošo noteikumu projektā saglabāts pašreizējais Daugavpils domes 2022. gada 15. decembra saistošajos noteikumos Nr. 34 "Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1. klasē" noteiktais regulējums.

Ar minēto saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Daugavpils domes 2022. gada 15. decembra saistošie noteikumi Nr. 34 "Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1. klasē".

Saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais pamats Pašvaldību likuma 44. panta otrā daļa, kas nosaka, ka dome var izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju – gādāt par iedzīvotāju izglītību.

Ar saistošajiem noteikumiem tiks noteikta kārtība, kādā ir reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1. klasē. Noteikumi paredz, ka izglītojamo pamatreģistrācija tiek uzsākta attiecīgā kalendārā gada februāra pirmajā darba dienā sākot ar plkst. 8.00 līdz februāra pēdējās darba dienas plkst. 16.00, vecākiem (aizbildņiem) izvēloties ērtāko iesnieguma iesniegšanas veidu: klātienē vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un ne agrāk kā februāra pirmās darba dienas plkst. 8.00 iesūtītu izvēlētās izglītības iestādes oficiālajā elektroniskajā pastā. Izglītojamo reģistrācija turpinās līdz attiecīgā kalendārā gada augusta beigām.

Noteikumi paredz šādas prioritātes:

- izglītojamajiem izglītības iestādē, kurā tie ir apguvuši pirmsskolas izglītības programmu, ņemot vērā maksimālo izglītības iestādē uzņemamo izglītojamo skaitu 1. klasē;

- izglītojamajiem, kuri ir apguvuši pirmsskolas izglītības programmu Daugavpils pilsētas 29. poļu pirmsskolas izglītības iestādē, izglītības programmas pēctecības nodrošināšanai J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā;

- izglītojamajiem, kuriem izglītības iestādē mācās brāļi vai māsas (vispārējās pamatizglītības iestādē 1. – 8. klasē, vispārējās vidējās izglītības iestādē 1. – 11. klasē);

- izglītības iestādē strādājošo darbinieku bērniem;

- izglītojamajiem ar kustību traucējumiem tajās izglītības iestādēs, kurās ir nodrošināta vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem.

Vecākiem (aizbildņiem) minētās prioritātes ir tiesības izmantot pamatreģistrācijas periodā, t.i. kalendārā gada februāra mēnesī.

Pēc pamatreģistrācijas pabeigšanas, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā kalendārā gada 15. martam, izglītības iestāde informē vecāku (aizbildni) par izglītojamā iekļaušanu 1. klases pretendentu sarakstā vai atteikumu.

Vecākam (aizbildnim) līdz attiecīgā kalendārā gada jūnija pēdējai darba dienai jāiesniedz izglītības iestādē bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u). Izglītība iestāde līdz attiecīgā kalendārā gada 20. augustam pieņem lēmumu par izglītojamā uzņemšanu izglītības iestādē.

Ar saistošo noteikumu projektu ir precizēti šādi uzņemšanas nosacījumi:

- noteikumu 6. punkts precizē reģistrācijas nosacījumus situācijās, kad vienlaikus tiek iesniegti vairāki iesniegumi par vienas ģimenes bērniem, (dvīņi, trīņi, u.c.);

- noteikumu 16. punkts precizē izglītības iestādes termiņu paziņošanai vecākiem (aizbildņiem) par iekļaušanu 1. klases pretendentu sarakstā – līdz attiecīgā kalendārā gada 15. martam;

- noteikumu 22. punkts precizē termiņu prioritāšu izmantošanai, t.i. vecāki noteikumos paredzētās prioritātes var izmantot līdz attiecīgā kalendāra gada februāra pēdējai darba dienai.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu, iekļaujot attiecīgus aprēķinus

Neietekmē.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci (aktuālā situācija, prognozes tirgū un atbilstība brīvai un godīgai konkurencei)

Neietekmē.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām gan attiecībā uz saimnieciskās darbības veicējiem, gan fiziskajām personām un nevalstiskā sektora organizācijām, gan budžeta finansētām institūcijām

Saistošie noteikumi nemaina esošās procedūras. Iesniegums bērna uzņemšanai 1. klasē jāiesniedz vispārējās izglītības iestādei.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem

Saistošo noteikumu īstenošanā netiks uzlikti jauni pienākumi vai uzdevumi esošajiem darbiniekiem, veidotas jaunas darba vietas u.tml.

6. Izpildes nodrošināšana

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādes, kas īsteno pamatizglītības programmas. Uzraudzību nodrošinās Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde".

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana

Nerada papildu prasības un izmaksas mērķa sasniegšanai. Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām, tostarp sabiedrības viedokļa noskaidrošanā gūtā informācija

Saistošo noteikumu un tam pievienotā paskaidrojuma raksta projekts tika publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai no 2023. gada 19. oktobra līdz 2023. gada 2. novembrim. Saņemti priekšlikumi, iebildumi un komentāri: nav.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības
domes priekšsēdētājs A. Elksniņš

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!