• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Daugavpils pilsētas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Daugavpils pilsētas domes 2024. gada 28. marta saistošie noteikumi Nr. 15 "Par interešu izglītības programmu licencēšanu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 8.04.2024., Nr. 68 https://www.vestnesis.lv/op/2024/68.2

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 5

Par interešu izglītības programmu licencēšanu Liepājas valstspilsētas pašvaldībā

Vēl šajā numurā

08.04.2024., Nr. 68

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 15

Pieņemts: 28.03.2024.

OP numurs: 2024/68.2

2024/68.2
RĪKI

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 15

2024. gada 28. martā

Par interešu izglītības programmu licencēšanu

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils domes
2024. gada 28. marta lēmumu Nr. 150

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
44. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Daugavpils valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) izsniedz licences interešu izglītības programmas (turpmāk – programma) īstenošanai, kā arī kārtību, kādā licences tiek anulētas.

2. Licenci programmas īstenošanai (1. pielikums) izsniedz pašvaldības Interešu izglītības programmu licencēšanas un neformālās izglītības programmu atļauju izsniegšanas komisija (turpmāk – Komisija).

3. Komisija darbojas saskaņā ar pašvaldības domes apstiprinātu nolikumu.

4. Licenci izsniedz fiziskai un juridiskai personai, kura plāno īstenot programmu pašvaldības administratīvajā teritorijā vai kura reģistrēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja programmu plānots īstenot attālināti.

II. Licences saņemšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšana

5. Lai saņemtu licenci programmas īstenošanai, persona iesniedz Komisijai iesniegumu licences saņemšanai (2. pielikums), kuram pievieno:

5.1. licencējamās programmas aprakstu valsts valodā, kas ietver programmas nosaukumu, apjomu, mērķi un uzdevumus, ilgumu stundās, nepieciešamā personāla sarakstu, plānoto rezultātu aprakstu, izglītības satura aprakstu, mērķauditoriju, īstenošanas plānu, materiālo un finansiālo nodrošinājumu, realizēšanas vietas adresi vai citas norises vietas nosaukumu, ja programmu plānots īstenot ārpus telpām;

5.2. dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām programmas īstenošanai klātienē, kopiju;

5.3. programmas īstenošanā iesaistīto personu izglītību un/vai kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas;

5.4. apliecinājumu, ka personas, kuras īstenos programmu nepilngadīgajām personām, atbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā un Izglītības likuma 50. pantā noteiktajām prasībām, izņemot pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskos darbiniekus;

5.5. apliecinājumu par vietas un telpu atbilstību programmas īstenošanai un drošumu klātienes nodarbībām, izņemot gadījumus, kad programmu plānots īstenot izglītības iestādes telpās;

5.6. programmas apguves apliecinošā dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu;

5.7. pilnvaru licences saņemšanai, ja to saņems pilnvarotā persona.

6. Iesniegumu licences saņemšanai iesniedz klātienē pašvaldības iestādē "Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde" K.Valdemāra iela 1, Daugavpils vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu nosūta uz e-pasta adresi: info@daugavpils.lv.

III. Lēmuma pieņemšanas, licences izsniegšanas un anulēšanas kārtība

7. Lēmumu par licences izsniegšanu, atteikumu izsniegt licenci vai licences anulēšanu pieņem Komisija.

8. Komisija iesniegumu licences saņemšanai izskata 30 dienu laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

9. Licenci izsniedz piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

10. Komisija izsniedz licenci uz pieprasīto laiku, bet ne vairāk kā uz trim gadiem. Licences derīguma termiņš sākas no dienas, kad pieņemts lēmums par licences izsniegšanu. Izsniedzot licenci, komisija nodrošina informācijas publicēšanu izsniegto licenču reģistrā pašvaldības tīmekļvietnē www.daugavpils.lv.

11. Komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

11.1. iesniegtie dokumenti neatbilst spēkā esošo normatīvo aktu vai šo saistošo noteikumu prasībām;

11.2. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.

12. Par lēmumu atteikt izsniegt licenci licences pieprasītājs tiek rakstveidā informēts piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

13. Ja komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, pēc lēmumā norādīto trūkumu novēršanas licences pieprasītājs ir tiesīgs atkārtoti iesniegt iesniegumu licences saņemšanai attiecīgās programmas īstenošanai.

14. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par licences anulēšanu, ja:

14.1. īstenojamās programmas materiālie un intelektuālie resursi nenodrošina izglītības procesa īstenošanu atbilstoši programmas aprakstam;

14.2. īstenojamās programmas saturs neatbilst programmas aprakstam;

14.3. persona, saņemot licenci, ir sniegusi nepatiesas ziņas;

14.4. juridiskā persona, kas īsteno programmu, ir izbeigusi darbību vai tās darbība ir izbeigta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

14.5. fiziskā persona, kas īsteno programmu, ir pārtraukusi saimniecisko darbību vai mirusi;

14.6. programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

14.7. persona, kura īsteno programmu nepilngadīgām personām, ir pieļāvusi Bērnu tiesību aizsardzības likuma un Izglītības likuma pārkāpumus;

14.8. divu gadu laikā kopš licences saņemšanas nav uzsākta programmas īstenošana;

14.9. licences saņēmējs iesniedzis rakstveida lūgumu par licences anulēšanu.

15. Par licences anulēšanu licences īpašnieks tiek informēts piecu darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas. Informācija par anulētajām licencēm tiek publicēta pašvaldības tīmekļvietnē www.daugavpils.lv.

16. Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti būtiski grozījumi, licences īpašniekam pienākums rakstiski paziņot par to komisijai ne vēlāk kā mēnesi pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas, iesniedzot komisijai attiecīgo dokumentu, kuros ir izmaiņas, kopijas.

17. Par būtiskiem grozījumiem ir uzskatāmi šādi grozījumi:

17.1. izmaiņas programmas nosaukumā;

17.2. izmaiņas programmas apjomā, kas pārsniedz 10 procentus no programmas kopējā apjoma, vai izmaiņas programmas saturā, vai teorētisko un praktisko nodarbību proporcijā, kas pārsniedz 10 procentus;

17.3. samazināts mācību līdzekļu, iekārtu un aprīkojuma nodrošinājums;

17.4. izmaiņas programmas īstenošanas vietā un telpās;

17.5. izmaiņas personu, kuras īsteno programmu, sastāvā.

18. Komisija izvērtē minētos dokumentus un pieņem lēmumu par atkārtotu licences izsniegšanu uz termiņu, kas nepārsniedz iepriekš izsniegtās licences derīguma termiņu.

19. Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti grozījumi, kas nav minēti šo saistošo noteikumu 17. punktā, licences īpašnieks par to informē Komisiju.

20. Komisijas lēmumu par atteikumu izsniegt licenci vai licences anulēšanu var apstrīdēt Daugavpils domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

21. Juridiskās un fiziskās personas, kuras līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai saņēmušas pašvaldības licenci interešu izglītības programmas īstenošanai, ir tiesīgas turpināt interešu izglītības programmas īstenošanu līdz licences darbības termiņa beigām, ja nav iestājušies noteikumu 14. punktā minētie apstākļi licences anulēšanai.

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils domes 2006. gada 23. februāra saistošos noteikumus Nr. 3 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2006, Nr. 59; 2011, Nr. 43; 2012, Nr. 16; 2016, Nr. 87).

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības
domes priekšsēdētājs A. Elksniņš

 

1. pielikums
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 28. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 15

DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBA
Interešu izglītības PROGRAMMU LICENCĒŠANAS un
neformālās izglītības programmu
ATĻAUJU IZSNIEGŠANAS komisija

LICENCE Nr. _____

izsniegta

(fiziskas personas vārds un uzvārds vai juridiskas personas nosaukums)
(fiziskas personas kods vai juridiskas personas reģistrācijas numurs)

par interešu izglītības programmas

...................................
(programmas nosaukums)
(....stundas)
 īstenošanu 

Programmas īstenošanas vieta: _________________________________

Licence derīga līdz: ____.gada __. __________

Izsniegta: ___.gada __._______________

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības
Interešu izglītības programmu licencēšanas un neformālās
izglītības programmu atļauju izsniegšanas komisija

(atbildīgā persona, paraksts) (paraksta atšifrējums)

 

2. pielikums
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 28. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 15

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības
Interešu izglītības programmu licencēšanas un neformālās
izglītības programmu atļauju izsniegšanas komisijai

/fiziskās personas vārds un uzvārds vai
juridiskās personas nosaukums/
/personas kods, dzīvesvietas adrese vai
reģistrācijas numurs, juridiskā adrese/

iesniegums.

Lūdzu izsniegt licenci interešu izglītības programmai (programmām):

/nosaukums/
/nosaukums/
/nosaukums/
Programmas realizēšanas vietas adrese  
Kontaktpersona (pilnvarotā persona)  
Tālruņa numurs  
e-pasta adrese  

Pielikumā:

pilnvara licences saņemšanai, ja to saņem pilnvarotā persona;

licencējamās izglītības programmas apraksts valsts valodā;

dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar telpām licencējamās izglītības programmas īstenošanai, kopija;

apliecinājums par vietas un telpu atbilstību programmas īstenošanai un drošumu klātienes nodarbībām, izņemot ja programmu plānots īstenot izglītības iestādes telpās;

programmas īstenošanā iesaistīto personu izglītību un/vai kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas;

apliecinājums, ka personas, kuras īstenos programmu, atbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā un Izglītības likuma 50. pantā noteiktajām prasībām;

programmas apguves apliecinošā dokumenta paraugs.

Sniegto ziņu pareizību apliecinu ar parakstu:

  Licences pieprasītāja paraksts:     /   /
/datums/     /paraksts/   /paraksta atšifrējums, amats/  

 

Daugavpils domes 2024. gada 28. marta saistošo noteikumu Nr. 15 "Par interešu izglītības programmu licencēšanu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa Norādāmā informācija 
1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums  Saskaņā ar Izglītības likuma 47. panta trešo daļu juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, ir tiesīgas īstenot interešu izglītības programmu, saņemot attiecīgu licenci pašvaldībā.

Saistošie noteikumi "Par interešu izglītības programmu licencēšanu" aizstās pašlaik spēkā esošos pašvaldības 2006. gada 23. februāra saistošos noteikumus Nr. 3 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas kārtību", kuros bija noteikta kārtība gan interešu izglītības, gan pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai.

Turpmāk neformālo izglītības programmu licencēšanu pašvaldība īstenos saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 13. jūlija noteikumiem Nr. 395 "Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai". Savukārt interešu izglītības programmu licencēšanas kārtību noteiks saistošie noteikumi "Par interešu izglītības programmu licencēšanu".

Saistošie noteikumi nosaka, kādi dokumenti ir jāiesniedz juridiskām un fiziskām personām, kuras vēlas īstenot interešu izglītības programmas, prasības, kuras jāievēro, izstrādājot interešu izglītības programmas, pašvaldības komisijas tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, apstākļus, kuriem iestājoties, Interešu izglītības programmu licencēšanas un neformālās izglītības programmu atļauju izsniegšanas komisijai ir tiesības anulēt izsniegto licenci.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu  Saistošie noteikumi neparedz ietekmi uz pašvaldības budžetu, jo saistošo noteikumu izpilde notiks, iesaistot esošos cilvēkresursus; maksa par licenču izsniegšanu netiek noteikta.

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci  Saistošajiem noteikumiem nav sociālas ietekmes vai ietekmes uz vidi, iedzīvotāju veselību. Saistošie noteikumi pozitīvi ietekmēs uzņēmējdarbību un konkurenci pašvaldībā.
4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām  Saistošo noteikumu piemērošanas procesā persona vēršas pašvaldībā, iesniedzot pašvaldības Interešu izglītības programmu licencēšanas un neformālās izglītības programmu atļauju izsniegšanas komisijai adresētu iesniegumu un pievienojot nepieciešamos dokumentus.

Saistošajos noteikumos, atvieglojot administratīvo slogu, ir iekļauts iesnieguma paraugs, kas izvietots pašvaldības tīmekļa vietnē un pašvaldības centrālās pārvaldes informācijas birojā (K.Valdemāra iela 1, Daugavpilī). Komisija nodrošina arī konsultatīvo atbalstu.

Licence tiek izsniegta piecu darbdienu laikā, nosūtot uz pieprasītāja elektronisko adresi, vai pa pastu, vai izsniedzot uz vietas.

Esošās administratīvās procedūras netiek mainītas.

Administratīvo procedūru izmaksas nav paredzētas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem  Saistošie noteikumi "Par interešu izglītības programmu licencēšanu" tiek izstrādāti pašvaldību funkcijas – gādāt par iedzīvotāju izglītību, tostarp (..) gādāt par interešu izglītības un pieaugušo izglītības pieejamību (Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punkts), izpildei.

Papildu cilvēkresursu iesaiste saistošo noteikumu īstenošanā netiek paredzēta.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu  Saistošo noteikumu "Par interešu izglītības programmu licencēšanu" izpildē iesaistītā institūcija ir pašvaldības domes izveidotā komisija.

Saistošo noteikumu "Par interešu izglītības programmu licencēšanu" izpildes nodrošināšanai papildu resursi nav nepieciešami.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana  Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai, nav citu saudzējošāku līdzekļu, lai sasniegtu leģitīmo mērķi un pašvaldības rīcība ir atbilstoša.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām  Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu, saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai un saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstā norāda projekta izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām.

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai saistošo noteikumu projekts publicēts pašvaldības tīmekļvietnē www.daugavpils.lv sadaļā "Sabiedrības līdzdalība", termiņš viedokļu iesniegšanai no 2024. gada 23. februāra līdz 2024. gada 8. martam.

Šajā laikā priekšlikumi, iebildumi un komentāri nebija saņemti.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības
domes priekšsēdētājs A. Elksniņš

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!