• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Salaspils novada domes 2021. gada 26. augusta saistošie noteikumi Nr. 22/2021 "Grozījumi Salaspils novada domes 2013. gada 30. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 50/2013 "Par Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 13.09.2021., Nr. 176 https://www.vestnesis.lv/op/2021/176.4

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 4

Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 8. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Smiltenes novada pašvaldības nolikums"

Vēl šajā numurā

13.09.2021., Nr. 176

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Salaspils novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 22/2021

Pieņemts: 26.08.2021.

OP numurs: 2021/176.4

2021/176.4
RĪKI

Salaspils novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Salaspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 22/2021

2021. gada 26. augustā

Grozījumi Salaspils novada domes 2013. gada 30. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 50/2013 "Par Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai"

Apstiprināti Salaspils novada domes sēdē
2021. gada 26. augustā (prot. Nr. 7/JDPP, 1. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā" 27.2 panta otrās daļas 5. punktu
un piekto daļu, likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

Izdarīt Salaspils novada domes 2013. gada 30. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 50/2013 "Par Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai" (Salaspils Vēstis 20.12.2013., Nr. 24 (574); 19.12.2014., Nr. 24 (598); 18.09.2015., Nr. 18 (616); 21.10.2016., Nr. 20 (642), 27.01.2017., Nr. 2 (648), 20.10.2017., Nr. 20 (666), 07.12.2018., Nr. 23 (694)) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1. Pievedceļu un pagalmu (iekškvartālu) ceļu izbūvei;".

2. Papildināt noteikumus ar 5.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.8. divu transportlīdzekļu autostāvvietu ierīkošanai, kuru izveide paredzēta transportlīdzekļa novietošanai cilvēkiem ar invaliditāti un operatīvam vai specializēto apkalpes dienestu autotransportam, pie dzīvojamās mājas.".

3. Papildināt noteikumu 7.3. apakšpunktu aiz vārda "euro" ar vārdiem "ar PVN".

4. Papildināt noteikumu 7.4. apakšpunktu aiz vārdiem "Apmeklētāju apkalpošanas centrā" ar vārdiem "(Līvzemes ielā 8, Salaspilī, LV-2169) vai nosūta uz pašvaldības elektronisko pasta adresi dome@salaspils.lv".

5. Aizstāt noteikumu 9. punktu skaitli "300,00" ar skaitli "400,00".

6. Svītrot noteikumu 13.1. apakšpunktā vārdus "atbilstoši noteikumu pielikumam Nr. 2".

7. Papildināt noteikumu 16. punktu aiz vārda "iesniedz" ar vārdiem "ievērojot noteikumu 20. punktu".

8. Izteikt noteikumu 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Ja teritorijas labiekārtošanas projekta risinājumi ir saistīti ar koku ciršanu, personai pirms noteikumu 17., 18. un 30.3 punktā minēto dokumentu iesniegšanas ir jāsaņem pašvaldības Administrācijas Attīstības daļas vides inženiera saskaņojums.".

9. Izteikt noteikumu 17.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.2. Sertificēta būvspeciālista izstrādātu teritorijas labiekārtošanas projekta ieceres grafisko dokumentāciju (būvprojekts minimālā sastāvā), kas saskaņota ar tehnisko noteikumu izdevēju organizācijām, pašvaldības Administrācijas Tehniskās daļas ainavu arhitektu, Attīstības daļas vides inženieri un Būvvaldi;".

10. Aizstāt noteikumu 17.3. apakšpunktu vārdus "sertificēts tāmētājs" ar vārdu "būvspeciālists".

11. Aizstāt noteikumu 17.4. apakšpunktā ciparu "3" ar skaitli "24".

12. Aizstāt noteikumu 17.6. apakšpunktā ciparu "9" ar skaitli "24".

13. Izteikt noteikumu 18.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.4. Sertificēta būvspeciālista izstrādātu teritorijas labiekārtošanas projekta ieceres grafisko dokumentāciju (būvprojekts minimālā sastāvā), kas saskaņota ar tehnisko noteikumu izdevēju organizācijām, pašvaldības Administrācijas Tehniskās daļas ainavu arhitektu, Attīstības daļas vides inženieri un Būvvaldi;".

14. Izteikt noteikumu 18.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.5. Labiekārtošanas darbu tāmi, kuru izstrādājis sertificēts būvspeciālists, atbilstoši noteikumu 18.4. apakšpunktā minētajam labiekārtošanas būvprojektam, un kura ir saskaņota ar domes administrācijas Tehniskās daļas vadītāju;".

15. Aizstāt noteikumu 18.7. apakšpunktā ciparu "9" ar skaitli "12".

16. Papildināt noteikumu 20. punkta pirmo teikumu aiz vārdiem "Projekta pieteikumu" ar vārdiem "pievienojot būvprojekta dokumentāciju, kurā iekļauta grafiskā informācija identiska tai, kas ir saskaņota Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)".

17. Izteikt noteikumu 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Lai sagatavotu kvalitatīvu projekta pieteikumu, pretendentu pārstāvis ne vēlāk kā 1 (vienu) nedēļu pirms dokumentu iesniegšanas var konsultēties pie šādiem domes Administrācijas speciālistiem: 1) Tehniskās daļas vadītāja, 2) Tehniskās daļas ainavu arhitekta 3) Tehniskās daļas hidrotehnisko būvju inženiera, 4) Attīstības daļas vadītāja.".

18. Aizstāt noteikumu 28.2. apakšpunkta tabulas 1. un 2. punktā vārdu "rekonstrukcija" ar vārdu "pārbūve" un tabulas 2. punktā vārdu un skaitli iekavās "(pielikums Nr. 4)" ar skaitli un vārdu iekavās "(3. pielikums)".

19. Aizstāt noteikumu 28.5. apakšpunkta tabulas kolonā "Piezīmes" vārdus iekavās "(vienk.renov.karte Nr. 2)" un vārdus "renovācijas karti Nr. 2" ar vārdiem "apliecinājuma karte" attiecīgā locījumā.

20. Aizstāt noteikumu 30.31. apakšpunktā ciparu "3" ar skaitli "24".

21. Papildināt noteikumus ar VI2 nodaļu "Atsevišķi noteikumi aktivitātes "Publiskās atpūtas infrastruktūra" realizācijai" šādā redakcijā:

"VI.2 "Atsevišķi noteikumi aktivitātes "Publiskās atpūtas infrastruktūra" realizācijai

30.10 Pretendents – dzīvokļu īpašnieku kopība – vai šādu pretendentu apvienība ir tiesīga pieteikties aktivitātes "Publiskās atpūtas infrastruktūras" realizācijai, ja:

30.101. publiskās atpūtas infrastruktūras realizācija ir paredzēta vismaz trīs daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopīgā pagalmā, kura kopējā neapbūvētā platība ir ne mazāka par 5000 m2;

30.102. attālums līdz tuvākajai publiskās atpūtas infrastruktūrai, kas ir izbūvēta šīs aktivitātes ietvaros ir ne mazāk kā 500 metri.

30.11 Pieteikumu var iesniegt pretendenta vai pretendentu apvienības pilnvarotais pārstāvis. Pieteikumam pievieno dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, kurš nav vecāks par 24 mēnešiem un kurā ir lemts par to, ka dzīvokļu īpašnieki izsaka gribu izbūvēt viņiem kopīpašumā esošajā zemesgabalā (kopīga pagalma teritorijā) publiskās atpūtas infrastruktūru.

30.12 Pretendents var pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu līdz 100 % apmērā no publiskās atpūtas infrastruktūras projektēšanas, izbūves, autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksām.

30.13 Saņemto pieteikumu izvērtē un lēmumu par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību un termiņiem.

30.14 Vērtēšanas kritēriji:

N.p.k.

Kritērijs*

Piešķiramo punktu skaits

1. Deklarēto iedzīvotāju skaits visās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās kopā: Līdz 100 personām – 1. punkts

No 101 Līdz 200 personām – 2. punkti

No 201 Līdz 300 personām – 3. punkti

Vairāk par 300 personām – 4. punkti

2. Vismaz kādai no daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi vai saskaņā ar būvvaldē akceptētu ēkas fasādes apliecinājuma karti vai paskaidrojuma rakstu veikti ēkas visas fasādes atjaunošanas darbi vismaz tai ēkas daļai, kas vērsta pret pašvaldības ielu. 1 no 3 mājām – 3. punkti

2 no 3 mājām – 5. punkti

3 no 3 mājām – 7. punkti

Vairāk par 3 mājām – 9. punkti

3. Vismaz kādai no daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistītajā zemesgabalā ir veikti teritorijas labiekārtošanas darbi saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību. 1 no 3 mājām – 2. punkti

2 no 3 mājām – 4. punkti

3 no 3 mājām – 6. punkti

Vairāk par 3 mājām – 8. punkti

* Ja vairāki pieteikumi ir ieguvuši vienādu kopējo punktu skaitu, tad priekšroka tiek dota tam pretendentam, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu kritērijā nr. 2. Gadījumā, ja vairākiem pretendentiem kritērijā nr. 2 ir vienāds punktu skaits, tad priekšroka no šiem pretendentiem tiek dota tam, kurš ir ieguvis lielāko punktu skaitu kritērijā nr. 3.

30.15 Realizējot aktivitāti "Publiskās atpūtas infrastruktūra" pašvaldības līdzfinansējumu turpmāko desmit gadu laikā nepiešķir aktivitātes "Bērnu rotaļu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izbūve" realizācijai attiecīgās dzīvojamās mājas piesaistītajā zemesgabalā.

30.16 Aktivitātes "Publiskās atpūtas infrastruktūra" realizācija neierobežo tiesības turpmāk saņemt pašvaldības līdzfinansējumu teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai attiecīgai dzīvojamai mājai piesaistītajā zemesgabalā, izņemot labiekārtošanas darbiem, kas saistīti ar bērnu rotaļu un jauniešu aktīvās atpūtas laukumu izbūvi.

30.17 Aktivitātes "Publiskās atpūtas infrastruktūra" realizācijai piemēro un attiecina visas šo noteikumu normas tiktāl, cik tās un nav pretrunā ar noteikumu VI2 nodaļā iekļautajām speciālajām normām.".

22. Noteikumu 1. pielikumā:

22.1. svītrot 4.4. apakšpunktā vārdus "atbilstoši noteikumu 2. pielikumam".

22.2. papildināt 4.5. apakšpunktā aiz vārdiem "izstrādāta uz" ar vārdu "aktuālā".

22.3. aizstāt 4.6. apakšpunktā vārdu "vadītāju" ar vārdiem "galveno speciālistu būvniecības jautājumos".

22.4. precizēt pielikuma tekstā noteikumu vienību numerāciju sākot ar 6.punktu, to aizstājot ar numerācijas skaitli "5", attiecīgi mainot turpmāko vienību numerāciju.

22.5. izteikt 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1. pievedceļu un pagalmu (iekškvartālu) ceļu izbūve".

22.6. Papildināt ar 5.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.8. divu transportlīdzekļu autostāvvietu ierīkošana, kuru izveide paredzēta transportlīdzekļa novietošanai cilvēkiem ar invaliditāti un operatīvam vai specializēto apkalpes dienestu autotransportam, pie dzīvojamās mājas".

23. Izteikt noteikumu 6. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

24. Izteikt noteikumu 7. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

Salaspils novada domes priekšsēdētājs R. Čudars

 

1. pielikums
saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2021

6. pielikums
Salaspils novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 50/2013
(papildināts ar 11.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2018)

Līguma paraugs

Par teritorijas labiekārtošanas projekta realizēšanu

Salaspilī

20__. gada ___. ____

Salaspils novada dome, PVN maksātāja reģistrācijas Nr. 90000024008, adrese Līvzemes iela 8, Salaspils, tās __________ personā, kas rīkojas pamatojoties uz Salaspils novada domes 2009. gada 15. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.17/2009 "Salaspils novada pašvaldības nolikums", turpmāk tekstā – Dome, no vienas puses, un __________, reģistrācijas Nr. ________, juridiskā adrese _________, tās _________ personā, kas rīkojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā – Projekta iesniedzējs, no otras puses, Dome un Projekta iesniedzējs, turpmāk tekstā kopā – Puses,

pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punktu, Salaspils novada domes 2013. gada 30. oktobra saistošiem noteikumiem Nr. 50/2013 "Par Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai" (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi Nr. 50/2013), Projekta iesniedzēja 20__. gada ________ Domē iesniegto projekta pieteikumu un Salaspils novada domes 20___. gada ____________ pieņemto lēmumu "Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai" (prot. Nr. __, __.§.), noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

1. Līguma priekšmets

Projekta iesniedzējs sadarbībā ar Domi apņemas realizēt teritorijas labiekārtošanas projektu "______________", turpmāk – Projekts, atbilstoši SIA "_______" izstrādātam un Salaspils novada būvvaldē 20__--.__. gada __________ saskaņotam būvprojektam minimālā sastāvā, kuram izsniegta būvatļauja.

2. Finansējuma apmērs un norēķinu kārtība

Līguma 1. punktā minētā Projekta realizēšanai Dome nodrošina pašvaldības līdzfinansējumu Saistošo noteikumu Nr. 50/2013 noteiktajā kārtībā un Domes 20___. gada _________ lēmumā "Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai" (prot. Nr. __, __. §.) noteiktajā apmērā.

3. Pušu saistības

3.1. Projekta iesniedzēja pienākumi:

3.1.1. nodrošināt Projekta realizācijai nepieciešamā līdzfinansējuma apmēru Saistošo noteikumu Nr. 50/2013 noteiktajā kārtībā;

3.1.2. Projekta realizācijas laikā sniegt nepieciešamos saskaņojumus būvprojekta izstrādei un Projekta realizācijai nepieciešamajiem būvdarbiem. Saskaņojumu vai pamatotu atteikumu saskaņot Projekta iesniedzējs sniedz rakstveidā, saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā būvprojekta autora, būvdarbu veicēja vai Domes noteiktajos termiņos;

3.1.3. slēgt trīspusēju līgumu starp:

3.1.3.1. Domi, Projekta iesniedzēju un projektētāju;

3.1.3.2. Domi, Projekta iesniedzēju un būvuzraugu;

3.1.3.3. Domi, Projekta iesniedzēju un iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīto būvdarbu veicēju par Projektā paredzēto labiekārtošanas darbu veikšanu;

3.1.4. pēc Projekta realizēšanas (būvobjekta nodošanas ekspluatācijā) pārņemt savā pārziņā labiekārtoto teritoriju, t.sk., izbūvētos un ierīkotos labiekārtojuma elementus un nodrošināt to turpmāku uzturēšanu un apkopi par saviem līdzekļiem;

3.1.5. neierobežot labiekārtotās teritorijas (publiskās ārtelpas) pieejamību sabiedrībai;

3.1.6. Līgumā noteiktajā kārtībā un gadījumos atmaksāt Domei izlietoto pašvaldības līdzfinansējumu atbilstoši Domes sagatavotajam rēķinam.

3.2. Projekta iesniedzējam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Domes rakstisku informāciju par Projekta realizācijas gaitu.

3.3. Domes pienākumi:

3.3.1. Projekta realizēšanai, pēc būvprojekta sagatavošanas un saskaņošanas būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, organizēt iepirkuma procedūru saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, pieaicinot iepirkuma komisijas sastāvā Projekta iesniedzēja pārstāvi;

3.3.2. pēc rakstiska apliecinājuma saņemšanas no Projekta iesniedzēja par nepieciešamā līdzfinansējuma apmēra pieejamību, slēgt trīspusēju līgumu ar būvdarbu veicēju, kas izraudzīts iepirkumu procedūras rezultātā, par Projektā paredzēto labiekārtošanas darbu veikšanu;

3.3.3. pēc Projekta realizēšanas (būvobjekta nodošanas ekspluatācijā) nodot Projekta iesniedzēja pārziņā labiekārtoto teritoriju, t.sk., izbūvētos un ierīkotos labiekārtojuma elementus.

3.4. Domei ir tiesības Līgumā noteiktajā kārtībā un gadījumos pieprasīt Projektu iesniedzējam atmaksāt izlietoto pašvaldības līdzfinansējumu.

4. Pušu atbildība

4.1. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā Projekta iesniedzējs atsakās no Projekta turpmākas realizācijas vai nesniedz Līguma 3.1.2. punktā minētos saskaņojumus vai pamatotus atteikumus saskaņot, Projekta iesniedzējs atmaksā Domei visu izlietoto pašvaldības līdzfinansējumu atbilstoši Saistošo noteikumu Nr. 50/2013 7. punktā noteiktajām attiecināmām izmaksām. Pienākums atmaksāt izlietoto pašvaldības līdzfinansējumu Projekta iesniedzējam iestājās arī tādā gadījumā, ja Projekta realizācijas laikā tiek konstatēts, ka Projekta iesniedzēja iesniegtie dokumenti ir viltoti.

4.2. Ja Projekta iesniedzējs pārkāpj Līguma 3.1.5. punktā noteikto, Projekta iesniedzējs atmaksā Domei saņemto līdzfinansējumu pilnā apmērā. Šim punktam nav laika ierobežojuma un tas nav atkarīgs no Līguma darbības termiņa.

4.3. Pusēm vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību pieprasīt to, kas nav ar Līgumu vai normatīvajiem aktiem tām piešķirts.

5. Līguma darbības termiņš

5.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījusi pēdējā no Pusēm, un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

5.2. Pilnīgu saistību izpildi apliecina parakstīts objekta nodošanas – pieņemšanas akts, kuru Puses paraksta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Projekta realizēšanas (objekta nodošanas ekspluatācijā).

6. Force majeure

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas, un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.

6.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi – dabas stihijas Projekta realizācijas teritorijās, kur būvdarbu veicējam ir jāveic labiekārtošanas darbi, likumdevēja, valsts institūciju, tiesu iestāžu darbība un to pieņemtie akti, Domes lēmumi, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežās.

6.3. Puse, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) darba dienu laikā no to iestāšanās, par tiem paziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.

6.4. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 1 (vienu) mēnesi, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek lauzts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras zaudējumu atlīdzību.

7. Strīdu izskatīšanas kārtība

Visas nesaskaņas, domstarpības vai strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Puses risina pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta 1 (viena) mēneša laikā no šādu pārrunu sākuma, strīdi tiek risināti tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8. Noslēguma jautājumi

8.1. Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.2. Līgums var tikt grozīts vai papildināts tikai ar Pušu rakstveida vienošanos, ko parakstījušas abas Puses. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami kā Līguma pielikumi un pēc to abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

8.3. Līgums sagatavots uz 3 (trīs) lapām, parakstīts 2 (divos) eksemplāros – pa vienam katrai Pusei.

8.4. Kontaktpersona no Domes puses: _______, tālr. ______, e-pasts: ___.

8.5. Kontaktpersona no Projekta iesniedzēja puses: _______, tālr. ______, e-pasts: ___.

9. Pušu rekvizīti

Dome:

Salaspils novada dome

Reģ. Nr. 90000024008

Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169

Banka: AS "SEB banka"

Konts: LV58 UNLA 0033 3001 3060 7

_____________________/ /

Projekta iesniedzējs:

___________________

Reģ. Nr. ____________________

Adrese_____________________

Banka: _____________________

Konts: _____________________

___________________/ /

;

 

2. pielikums
saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2021

7. pielikums
Salaspils novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 50/2013
(papildināts ar 11.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2018)

Līguma paraugs

Salaspilī

20__. gada ___. ______

Salaspils novada dome, reģ. Nr. 90000024008, adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169 (atsevišķi turpmāk – Dome), tās ___________ personā, kas darbojas saskaņā ar Salaspils novada domes 2009. gada 15. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2009 "Salaspils novada pašvaldības nolikums", no vienas puses,

SIA "________", reģ. Nr. ________, juridiskā adrese: ______________________ (atsevišķi turpmāk – Sabiedrība), tās ___________ personā, kas rīkojas pamatojoties uz __________, no otras puses,

Dome un Sabiedrība kopā turpmāk – Pasūtītāji, un

SIA "___________", reģ. Nr. ___________, juridiskā adrese: ______________________ (turpmāk – Izpildītājs), tās ________ personā, kas rīkojas pamatojoties uz _________, no trešās puses,

Pasūtītāji un Izpildītājs kopā/ atsevišķi turpmāk – Puses, Puse,

pamatojoties uz iepirkuma "____________", "____________", identifikācijas Nr. SND _______ (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem un Salaspils novada domes _________ lēmumu "______________" (prot. Nr. __, _.§), noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums).

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītāji uzdod un Izpildītājs par samaksu ar saviem darbarīkiem, ierīcēm, darbaspēku un materiāliem apņemas veikt _____________ Salaspilī, Salaspils novadā (turpmāk – Objekts), teritorijas labiekārtošanas darbus, tajā skaitā nodrošināt Objekta nodošanu ekspluatācijā, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Pasūtītāju apstiprināto tehnisko specifikāciju, Iepirkuma nolikumu, Iepirkumā iesniegto tehnisko un finanšu piedāvājumu, būvniecības dokumentāciju (turpmāk – Darbi).

1.2. Pasūtītāji un Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma 1.1. punktā (turpmāk – tehniskā dokumentācija) minētajiem dokumentiem un tiem nav nekādu iebildumu pret šiem dokumentiem, un ka tajos nav būtiskas nepilnības, kas palielinātu vai samazinātu Darbu apjomus un izmaksas.

1.3. Izpildītājs Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, materiāliem utt., kas pieņemami Pasūtītājam.

2. Līgumcena un samaksas kārtība

2.1. Līguma kopējā summa saskaņā ar Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu par Līgumā noteikto Darbu atbilstošu kvalitatīvu un pilnīgu izpildi tiek noteikta _______ EUR (summa vārdiem), neietverot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – Līgumcena). Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

2.2. Ievērojot starp Pasūtītājiem 20___. gada ___. ____________ noslēgto līgumu Nr. _______par teritorijas labiekārtošanas projekta realizēšanu, Līgumcenas samaksa Izpildītām tiek noteikta šādi:

2.2.1. Dome maksā Izpildītājam ________ EUR (summa vārdiem), kas ir ________ % no Līgumcenas un

2.2.2. Sabiedrība maksā Izpildītājam _______ EUR (summa vārdiem), kas ir ____% no Līgumcenas.

2.3. Ikvienu maksājumu par Līguma izpildi Pasūtītāji apmaksā proporcionāli Līguma 2.2. punktā noteiktajai proporcijai. Izpildītājs par ikvienu maksājumu izraksta divus rēķinus, ņemot vērā maksājumu proporciju un Pasūtītāju rekvizītus.

2.4. Samaksa par Darbu izpildi var tikt sadalīta daļās:

2.4.1. avanss 20 % no Līgumcenas;

2.4.2. galīgais norēķins (ņemot vērā samaksāto avansu).

2.5. Pušu parakstītais Līgums un Līguma 9.1.1. apakšpunkta izpilde ir pamats rēķina iesniegšanai par avansa samaksu.

2.6. Galīgais norēķins tiek veikts pēc visu Darbu pabeigšanas, Objekta pieņemšanas ekspluatācijā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā, gala nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas.

2.7. Visi Līguma sakarā izdarāmie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtajiem rēķiniem 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina un attiecīgo dokumentu saņemšanas dienas.

2.8. Izpildītājam Objektā izpildāmie Darbi uzskaitīti Līguma pielikumos un tehniskajā dokumentācijā, ar kuriem Puses ir iepazinušās iepriekš. Līgumcena nevar tikt palielināta par Darbiem, kas jāveic saskaņā ar tehnisko dokumentāciju un Iepirkuma nolikumu, kā arī gadījumā, ja Izpildītājs ir kļūdījies materiālu cenu un Darbu izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami tehniskā dokumentācijā paredzēto Darbu veikšanai.

2.9. Līgumcena ietver pilnu samaksu par Līguma ietvaros paredzēto Izpildītāja saistību izpildi – būvizstrādājumu (būvmateriālu, būvkonstrukciju) izmaksas, būvmašīnu un mehānismu nomas un darba izmaksas, instrumentu nolietojuma (amortizācijas) vai nomas izmaksas, darbu, kas nav minēti darba apjomos, bet bez kuriem nebūtu iespējams Darbus veikt tehnoloģiski pareizi, ņemot vērā Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, izmaksas, kā arī virsizdevumus un peļņu, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu izpildi un noteikti Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumos Nr. 239 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"".

2.10. Izpildītājs apliecina, ka Iepirkuma procedūrā iesniegtajā finanšu piedāvājumā iekļautas visas izmaksas, atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un Iepirkuma nolikumam un saskaņā ar apjomu, kas nepieciešams pilnīgai un kvalitatīvai Darbu veikšanai.

2.11. Ja ir iestājušies apstākļi, kas saskaņā ar Līgumu dod Pasūtītājam tiesības piemērot līgumsodu pret Izpildītāju, Pasūtītājs līgumsoda apmēru ietur no nākošā veicamā maksājuma bezstrīdus kārtībā.

3. Darbu uzsākšana un Darbu izpildes termiņš

3.1. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka pilnībā ir iepazinies ar Darbu izpildes vietu un Objektu, visiem noteikumiem un prasībām, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu pilnīgu izpildi.

3.2. Šis Līgums stājas spēkā, kad to parakstījusi pēdējā no Pusēm un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei. Darbu izpildes termiņš ir 20__. gada__. _______.

3.3. Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem ar dienu, kad Līgumā minētais Objekts ir pieņemts ekspluatācijā atbilstoši Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecināmi uz būvdarbiem, un nodots Pasūtītājam ar Objekta nodošanas – pieņemšanas aktu.

3.4. Darbu izpildes gaitā ir iespējams tehnoloģiskais pārtraukums, kuru Būvuzraugs fiksē būvdarbu žurnālā un par ko attiecīgi tiek slēgta rakstiska vienošanās, kurā Puses vienojas par Darbu atsākšanas dienu. Tehnoloģiskais pārtraukums ir Darbu pārtraukšana tādu apstākļu dēļ, kurus nevar novērst vai to novēršana ir tehniski – ekonomiski nepamatota, lai veiktu Darbus atbilstoši noteiktajai tehnoloģijai. Par šādiem apstākļiem uzskatāma, piemēram, zema gaisa temperatūra, kurā nav iespējams veikt asfaltēšanas, betonēšanas un apzaļumošanas darbus.

3.5. Visas izmaksas, kas attiecas uz Objekta uzturēšanu tehnoloģiskā pārtraukuma laikā, Izpildītāja tehnikas atkārtotu mobilizāciju Objektā, Objekta atgriešanu iepriekšējā stāvoklī, kāds tas bija pirms tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanās Objektā, Objekta sagatavošanu Darbu veikšanai pēc tehnoloģiskā pārtraukuma sedz Izpildītājs.

4. Darbu izpildes noteikumi

4.1. Ja Izpildītājs konstatē trūkumus (t.sk., neveiksmīgi risinājumi, materiālu un metožu pielietojumi u.c.) tehniskajā dokumentācijā, tam 2 (divu) darbdienu laikā rakstiski jāinformē Pasūtītāji. Šajā punktā minētie apstākļi nedod tiesības Izpildītājam vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes vai apturēt Darbu izpildi Objektā.

4.2. Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, ieceļ/norīko sertificētu atbildīgo būvdarbu vadītāju un, ja nepieciešams, to palīgus, atbilstoši Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumam. Atbildīgais būvdarbu vadītājs veic Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. Atbildīgo būvdarbu vadītāju Izpildītājs ir tiesīgs nomainīt tikai ar Pasūtītāju rakstisku piekrišanu, nodrošinot, ka attiecīgā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācija pilnībā atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajai. Izpildītājam 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāju rakstiska pieprasījuma, ir pienākums nomainīt atbildīgo būvdarbu vadītāju, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītājiem attiecīgā piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kandidatūru. Izpildītāja piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijai pilnībā ir jāatbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajai.

4.3. Izpildītājs nodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanos Objektā visu darba dienas laiku, kad Objektā norisinās Darbi. Kā arī Izpildītājs garantē, ka tā Darbu izpildē norīkotais atbildīgais būvdarbu vadītājs realizēs izpildāmo Darbu organizēšanu atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajam.

4.4. Objektiem piegādājamie un Darbu izpildei nepieciešamie materiāli, iekārtas un instrumenti, ar kuriem tiek veikti Darbi Objektā, tiek pieņemti Izpildītāja atbildīgā glabāšanā un viņš ir materiāli atbildīgs pilnā apmērā par to glabāšanu līdz Objekta būvniecības darbu pabeigšanai un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

4.5. Darbu izpildē izmantojami būvizstrādājumi, iekārtas, konstrukcijas un mehānismi, kādi ir noteikti Darbu veikšanas projektā, tehniskajā dokumentācijā, Izpildītāja piedāvājumā Iepirkumam vai kādi ir iepriekš saskaņoti ar Pasūtītājiem, un kādi pilnībā atbilst Darbu apjoma sarakstam. Izpildītājs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī ievērot Būvniecības likuma prasības un Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumus Nr. 156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība". Būvizstrādājumu, iekārtu, konstrukciju un mehānismu maiņas nepieciešamība saskaņojama ar Būvuzraugu un Pasūtītājiem, kuri izlemj, vai piedāvātie būvizstrādājumi, konstrukcijas un iekārtas atbilst Darbu izpildei. Būvuzrauga un Pasūtītāju norādījumi Izpildītājam ir saistoši.

4.6. Izpildītājs veic Objektā montēto un uzstādīto iekārtu un mehānismu pārbaudi, komplekso iekārtu un mehānismu izmēģināšanu (testus) ekspluatācijā.

4.7. Darbu veikšanai visu nepieciešamo atļauju (t.sk., transporta kustības ierobežošana u.c.) un nepieciešamo saskaņojumu ar citām atbildīgām institūcijām saņemšanu, kā arī visu nepieciešamo Darbu sagatavošanai un norisei (nožogojums, sabiedriskās drošības nodrošināšana un citi darbi) nodrošina Izpildītājs.

4.8. Darbus, kas saistīti ar paaugstinātu trokšņa līmeni un ir veicami laika posmā no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00, veic tikai pēc saskaņošanas ar Pasūtītājiem.

4.9. Darbu izpildei nepieciešamo pagaidu inženiertīklu pieslēgumu par saviem līdzekļiem nodrošina Izpildītājs.

4.10. Izpildītājs ir atbildīgs par darba drošības, aizsardzības, ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu Darbu veikšanas procesā, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstu ievērošanu.

4.11. Izpildītājam jānodrošina, lai Pasūtītāju pārstāvjiem un Būvuzraugam būtu brīva un droša pieeja Objektam. Viņiem ir tiesības izmantot Izpildītāja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Objektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību no citiem savu pienākumu pildīšanai. Izpildītājam Darbu izpildes laikā Objektā jānodrošina Pasūtītāju norādīto personu brīva piekļūšana Objektam.

4.12. Izpildītājs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt Objektā tādus darbus, kuri saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem nav uzdoti, izņemot Līgumā atrunātos gadījumos.

4.13. Ja pēc Pasūtītāju vai Izpildītāja iniciatīvas rodas nepieciešamība veikt darbus, kuri nav paredzēti Līgumam pievienotajos pielikumos, tad tos var veikt tikai tad, ja ievērotas Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības un starp Pusēm noslēgta rakstiska vienošanās.

4.14. Izpildītājs ar Pasūtītāju rakstisku piekrišanu var neveikt Objektā tādus darbus, kas ir paredzēti tehniskajā dokumentācijā, bet dabā faktiski nav nepieciešami, sastādot par to aktu un izslēdzamo darbu tāmi Līguma 13.5. punktā noteiktajā kārtībā.

4.15. Izpildītājs nodrošina būvdarbu žurnāla aizpildīšanu katru darbdienu, bet par segto Darbu un nozīmīgu konstrukciju elementu uzrādīšanu vismaz 24 (divdesmit četras) stundas iepriekš brīdina Būvuzraugu, nosūtot uzaicinājumu uz e-pastu: _____________.

4.16. Visai dokumentācijai, kas attiecas uz Darbu izpildi Objektā un kuru uzrādīšanu var prasīt attiecīgās valsts un pašvaldību amatpersonas, jāatrodas Objektā, ko nodrošina Izpildītājs.

4.17. Izpildītājs nodrošina visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājiem saskaņā ar tehnisko dokumentāciju un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.18. Izpildītājs Darbu veikšanas laikā nodrošina tīrību Objektā un tā teritorijā (savlaicīga un regulāra būvgružu un citu izlietoto materiālu aizvešana u.c.), atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un nekavējoši veic visa veida darbības, kas saistītas ar Līguma izpildes rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu. Darbu veikšanas laikā, ne vēlāk kā Darbu beigšanas dienā, Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāizved no Objekta būvgruži un neizmantotie materiāli, konstrukcijas, kā arī Izpildītājam piederošais inventārs, darbarīki, un jānodod Pasūtītājiem Objekts tīrs un sakārtots.

4.19. Izpildītājam līdz Līgumā noteiktajam Darbu izpildes termiņam jāsagatavo Objekts pieņemšanai ekspluatācijā saskaņā ar visām prasībām, kuras izvirza kontroles iestādes saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, sagatavojot un nododot Pasūtītājiem visu nepieciešamo Objekta izpilddokumentāciju, veicot visus nepieciešamos saskaņojumus, kā arī citus pasākumus, kas nepieciešami Objekta nodošanai Pasūtītājiem un pieņemšanai ekspluatācijā.

4.20. Izpildītājam jāievēro un jāizpilda citi Darbu izpildes noteikumi, kas izriet no Līguma, tehniskās dokumentācijas un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

5. Darbu drošība un atbildība

5.1. Izpildītājs atbild par visu to personu drošību Objektā, kurām ir tiesības tur atrasties un nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši ekipētu personu neielaišanu Objektā. Izpildītājs ir atbildīgs par darba drošības noteikumu ievērošanu Objektā.

5.2. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājiem, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ Darbu izpildes laikā.

5.3. Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas Darbu veikšanai, darba aizsardzībai un darba, ugunsdrošības un citu drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.

5.4. Izpildītājs garantē, ka Darbu izpildes laikā tiks izmantoti cilvēka veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgi materiāli un izejvielas, tehnoloģijas un seku likvidēšanas metodes.

5.5. Izpildītājs apņemas nodrošināt visus Pasūtītāju pārstāvjus, kuri apmeklē Objektu Darbu izpildes laikā, ar visiem personas drošībai nepieciešamajiem aizsarglīdzekļiem (ķiveres, vestes).

6. Darbu sanāksmes

6.1. Darbu sanāksmju biežums un laiks tiek noteikts, Pusēm vienojoties, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā.

6.2. Sanāksmes tiek rīkotas Objektā, tās nodrošina Izpildītājs un tajās piedalās Izpildītāja pārstāvis, Pasūtītāji, Būvuzraugs, atbildīgais būvdarbu vadītājs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāju un Izpildītāja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus.

6.3. Sanāksmju laikā risinātie jautājumi un pieņemtie lēmumi tiek protokolēti, ko veic Būvuzraugs, bet par lēmumu izpildi ir atbildīgs Izpildītājs. Sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītāju un Izpildītāja pārstāvji, un visi pieaicinātie speciālisti. Pēc parakstīšanas protokoli kļūst saistoši Pusēm.

7. Standarti un kvalitāte

7.1. Darbiem jābūt izpildītiem kvalitatīvi un tie ir izpildīti saskaņā ar Iepirkuma nosacījumiem, Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Iepirkuma procedūrā, tehnisko dokumentāciju, Līguma noteikumiem, Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Latvijas būvnormatīviem un Latvijas nacionālo standartu prasībām un Pasūtītāju, Autoruzrauga vai Būvuzrauga norādījumiem. Izpildītājs garantē, ka Darbos, izmantotajos materiālos un iekārtās nav defektu. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājiem nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā.

7.2. Izpildītājs garantē Darbu izpildē izmantoto materiālu, sistēmu izbūvēs izmantoto materiālu un iekārtu atbilstību Līguma noteikumiem, tehniskajai dokumentācijai, standartiem un tehniskajiem noteikumiem, to nodrošināšanu ar atbilstības sertifikātiem un tehniskajām pasēm un citiem dokumentiem, kuri apliecina to kvalitāti un kuri ir nepieciešami saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.3. Visiem Darbu izpildē izmantojamiem materiāliem jāatbilst Latvijas nacionālajā standarta statusā adaptētiem Eiropas Standartiem, Latvijas nacionālajiem standartiem, starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem.

8. Pasūtītāju pienākumi un tiesības

8.1. Pasūtītājiem ir pienākums:

8.1.1. pēc Izpildītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas 5 (piecu) dienu laikā izsniegt Izpildītājam Līguma 1.1. punktā norādīto projektu dokumentāciju;

8.1.2. veikt maksājumus par Darbu izpildi Līgumā noteiktajos termiņos un apmērā;

8.1.3. pēc Izpildītāja rakstiska pieprasījuma 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas izsniegt Izpildītājam pilnvaru visu tehnisko vai speciālo noteikumu saskaņošanai, ja to ir pieprasījis tehnisko vai speciālo noteikumu izsniedzējs, un pilnvaru, lai Izpildītājs organizētu Objekta pieņemšanu ekspluatācijā;

8.1.4. pieņemt no Izpildītāja izpildītos Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā pēc tam, kad Pasūtītāji un Būvuzraugs iepriekš pārbaudījuši un atzinuši Darbu kvalitāti par atbilstošu Līgumam un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.2. Sabiedrībai ir pienākums izsniegt būvatļaujas kopiju (paskaidrojuma rakstu) Izpildītājam, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir izpildījis Līguma 9.1.1. apakšpunktā noteiktos pienākumus.

8.3. Pasūtītājam ir tiesības:

8.3.1. nodrošināt Darbu būvuzraudzību šajā Līgumā noteiktajā kārtībā;

8.3.2. pieaicināt neatkarīgus ekspertus, būvdarbu izpildes kvalitātes novērtēšanai;

8.3.3. jebkurā laikā veikt kvalitātes pārbaudes materiāliem vai izpildītiem būvdarbiem objektā;

8.3.4. prasīt no Izpildītāja papildu darbu veikšanu, iepriekš vienojoties par papildu darbu apjomu, cenu un samaksas kārtību, atbilstoši Līguma 13. punktam un Publisko iepirkumu likumam (turpmāk – PIL).

8.4. Pasūtītājam ir citas tiesības un pienākumi, kas izriet no Līguma un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.5. Pasūtītāji vienojas, ka nesaskaņu vai pretrunu gadījumā, Izpildītājam ir saistoši Domes norādījumi un/vai viedoklis.

9. Izpildītāja pienākumi un tiesības

9.1. Izpildītājam ir pienākums:

9.1.1. 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas iesniegt Pasūtītājiem Darbu uzsākšanas nosacījumu izpildei šādus dokumentus:

9.1.1.1. būvdarbu žurnālu (cauršūtu un aizpildītu);

9.1.1.2. rīkojumu par nozīmēto atbildīgo būvdarbu vadītāju;

9.1.1.3. būvuzņēmēja un atbildīgā/-o būvspeciālista/-u profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopijas (jāuztur spēkā visu būvdarbu laiku);

9.1.1.4. atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu;

9.1.2. pirms Darbu uzsākšanas:

9.1.2.1. pieņemt Objektu, sagatavot un sastādīt Objekta pieņemšanas aktu (veikt Objekta foto fiksāciju un iesniegt Pasūtītājiem) un veikt iedzīvotāju apziņošanu par Darbu uzsākšanas un pabeigšanas termiņu, Objekts no Izpildītāja tiek pieņemts ar pieņemšanas-nodošanas aktu. Aktus paraksta Pasūtītāju pārstāvis un Izpildītāja pārstāvis. No Objekta pieņemšanas akta parakstīšanas dienas līdz dienai, kad tiek parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts, Izpildītājs ir atbildīgs par Objekta uzturēšanu;

9.1.2.2. saņemt rakšanas darbu atļaujas un saskaņojumus darbu veikšanai Objektā no institūcijām, kas izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus;

9.1.2.3. saskaņot būvdarbu veikšanai nepieciešamos materiālus ar Pasūtītājiem un Būvuzraugu;

9.1.2.4. uzstādīt Objektā būvtāfeli – 1 gab., ar minimālo izmēru 1x2m (pirms uzstādīšanas saskaņot vietu un noformējumu ar Pasūtītāju);

9.1.2.5. veikt būvdarbu sagatavošanas darbus;

9.1.3. veikt izpildīto Darbu izpilduzmērījumus digitālā formātā un papīra formātā saskaņot tos PI "Salaspils novada Būvvalde".

9.1.4. veikt Darbus Līgumā noteiktajos termiņos, apjomos un kārtībā;

9.1.5. nodrošināt Darbu veikšanu ar kvalificētu personālu, kas pilnībā atbilst Iepirkuma nolikumam, Līgumam un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

9.1.6. Darbu izpildei Izpildītājs drīkst mainīt atbildīgo būvdarbu vadītāju tikai pēc rakstiska saskaņojuma ar Pasūtītājiem;

9.1.7. pielaist Būvuzraugu pie būvuzraudzības veikšanas, ja Pasūtītāji tos pieaicina;

9.1.8. ievērot visus Pasūtītāju un Būvuzrauga iebildumus un aizrādījumus un novērst minēto personu norādītos defektus vai trūkumus Objektā viņu norādītajos termiņos, ja šie defekti vai trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar Līgumu, tehnisko un tāmju dokumentāciju;

9.1.9. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, Objekta sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Objektu līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā un Objekta pieņemšanas akta parakstīšanas dienai;

9.1.10. uzņemties pilnu materiālo atbildību par saviem un apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem, to izpildes termiņiem un kvalitāti Objektā;

9.1.11. atlīdzināt Pasūtītājiem visus zaudējumus, ja tādi radušies Darbu izpildes gaitā vai sakarā ar Darbu izpildes termiņu nokavējumu vai nekvalitatīvi izpildītiem Darbiem, kā arī maksāt Līgumā noteiktos līgumsodus;

9.1.12. nodrošināt sava pārstāvja, atbildīgā būvdarbu vadītāja klātbūtni Darbu sanāksmēs;

9.1.13. izpildot Darbus, atbildēt par darba un drošības normu ievērošanu objektā (arī par iesaistīto apakšuzņēmēju);

9.1.14. veikt Darbus kvalitatīvi un Līgumā noteiktajos termiņos, sakārtot Objektu katras darba dienas beigās, nodrošināt drošu piekļuvi iedzīvotājiem pie īpašumiem vai operatīvajiem dienestiem;

9.1.15. rakstiski informēt Pasūtītājus par visām problēmām un būvprojekta kļūdām, kas saistītas ar Objektu un izmantojamiem materiāliem, un kuras Pasūtītāji var nezināt nepietiekamu būvniecības zināšanu dēļ, Līguma 4.1. punktā noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms Līguma 3.2. punktā noteiktā Darbu izpildes termiņa beigām;

9.1.16. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) stundu laikā, brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

9.1.17. segt izdevumus, kas saistīti ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā;

9.1.18. pirms nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas veikt šādus darbus:

9.1.18.1. sakārtot būvlaukumus un būves (aizvākt būvgružus, aizvākt Izpildītājam piederošo inventāru, tehniku, aprīkojumu, darba rīkus u.c. Izpildītājam piederošu mantu);

9.1.18.2. nodot Pasūtītājiem visu ar būvniecību saistīto dokumentāciju;

9.1.18.3. saņemt atzinums no tehnisko un īpašo noteikumu izsniedzējiem;

9.1.18.4. nodrošināt Objekta pieņemšanu ekspluatācijā (sagatavot iesniegumu PI "Salaspils novada Būvvalde" un saņemt aktu par Objekta pieņemšanas ekspluatācijā), dokumentus nodot Pasūtītājam;

9.1.19. ievērot Līguma 8.5. punktā noteikto.

9.2. Izpildītājam ir tiesības:

9.2.1. saņemt maksājumus par Darbu izpildi Līgumā noteiktajos termiņos un apmērā;

9.2.2. dalīt savu risku par Objektu un personālu ar licencētu apdrošināšanas sabiedrību;

9.2.3. piesaistīt Darbu izpildē apakšuzņēmējus;

9.2.4. neveikt Darbus, ja ir pieļautas būtiskas konstrukcijas vai citas kļūdas, kas var apdraudēt Objektu, tā drošu ekspluatāciju, kā arī cilvēku dzīvību vai veselību, informējot par to Pasūtītājus un visas Objektā ieinteresētās personas;

9.2.5. ierosināt izmainīt projekta dokumentāciju tikai gadījumos, ja projekta risinājumus nav iespējams realizēt ņemot vērā dabā esošo situāciju un pamatojoties uz tehniskās apsekošanas, izpētes un uzmērījumu veikšanas rezultātiem, un ja tiek pielietots ekvivalents materiāls, kas netika norādīts projekta dokumentācijā. Visas Darbu tehniskās izmaiņas saskaņot ar Būvuzraugu, ja izmaiņas projektā skar Darbu apjomu izmaiņas un to ietekmē ir nepieciešams papildus finansējums, izmaiņas projektā rakstiski saskaņot ar Pasūtītājiem. Ja Darbu tehniskās izmaiņas tiek veiktas bez šajā apakšpunktā minētajiem saskaņojumiem, tad to izbūvēšanu atbilstoši saskaņotajam risinājumam veic Izpildītājs par saviem līdzekļiem.

10. Apakšuzņēmēji un to nomaiņa

10.1. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē un par kuru sniedzis informāciju Iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmējus, par kuriem tas informējis Pasūtītājus, drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāju rakstveida piekrišanu, ņemot vērā, ka maiņai piedāvātajam personālam pilnībā jāatbilst Iepirkuma nolikuma un Līguma prasībām, kā arī ņemot vērā PIL 62. pantu.

10.2. Izpildītājs Darbus nodos tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus, kas nepieciešami uzticētā Darba veikšanai.

10.3. Apakšuzņēmēju maiņas gadījumā Izpildītājam rakstiski jāpaziņo Pasūtītājiem Darba veids un apjoms, kā arī tam paredzētā apakšuzņēmēja dati. Vienīgi Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs Pasūtītājam par apakšuzņēmēja veikto Darbu tāpat kā par sevis veikto. Izpildītājs ir atbildīgs par visu savu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tai skaitā samaksas veikšanu, un Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību pret apakšuzņēmēju.

10.4. Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmējam uzticēto Darba daļu nenodošanu tālāk.

10.5. Darbu laikā Pasūtītājiem ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju, ja apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro Latvijas Republikas spēkā esošus normatīvos aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu.

10.6. Ja Izpildītāja neievēro Līguma 10.1., 10.2., 10.3. vai 10.4. punktā minēto, Pasūtītāji var apturēt Darbu izpildi līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus un šādā gadījumā Līguma izpildes termiņš netiek pagarināts.

11. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

11.1. Jebkurus Līgumā paredzētos un izpildītos Darbus Izpildītājs nodod Pasūtītājiem, noformējot atbilstošu Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. Pasūtītājam Darbu pieņemšanas – nodošanas akts jāizskata 10 (desmit) darbdienu laikā, pārbaudot izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti un, ja Pasūtītāji konstatē, ka Darbu izpilde ir veikta atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un tehniskajai dokumentācijai, kā arī saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Puses paraksta Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. Ja izpildīto Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti nepadarīti Darbi, defekti vai atkāpes no Līguma noteikumiem vai tehniskās dokumentācijas, Darbu pieņemšana tiek pārtraukta un tiek sastādīts akts, kurā tiek uzskaitīti visi konstatētie defekti/trūkumi, kuri Izpildītājam ir jānovērš Pasūtītāju noteiktajā termiņā. Izdevumi par defektu novēršanas darbiem jāsedz Izpildītājam un tas nedod tiesības uz Līguma izpildes termiņa pagarinājumu. Darbu pieņemšanas – nodošanas akts ir spēkā, ja to ir parakstījuši Pasūtītāju un Izpildītāja pilnvarotie pārstāvji, kā arī Būvuzraugs.

11.2. Izpildītājam jāveic defektu novēršanas darbi. Pēc defektu novēršanas Izpildītājam par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā, jāinformē Pasūtītājs.

11.3. Ja Izpildītājs atsakās novērst Darbu defektus saskaņā ar Līguma 11.1. punktu un par to rakstiski ir paziņojis Pasūtītājiem, tad Pasūtītājiem ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu vai veikt laboratorijas pārbaudes. Ekspertīzes atzinums vai laboratorijas pārbaudes rezultāts ir Pusēm saistošs. Ekspertīzes vai laboratorijas pārbaudes izdevumus sedz Pasūtītāji. Ja ekspertīzes vai laboratorijas pārbaudes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušās Izpildītāja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ, ekspertīzes vai laboratorijas pārbaudes izdevumus pilnā apmērā sedz Izpildītājs un tie tiek ieturēti no nākamā veicamā maksājuma bezstrīdus kārtībā.

11.4. Ja Izpildītājs atsakās novērst Darbu defektus arī pēc ekspertīzes vai laboratorijas pārbaudes veikšanas atbilstoši 11.3. punktam, tad Pasūtītājiem ir tiesības lauzt Līgumu un ieturēt līgumsodu 10 % apmērā no Līgumcenas.

11.5. Pēc visu Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanas Izpildītājs 2 (divu) darbdienu laikā rakstiski par to paziņo Pasūtītājiem. Izpildītājs nodrošina, ka Objekts tiek pieņemts ekspluatācijā līdz Līguma 3.2. punktā minētajam termiņam, un veic Darbu nodošanu atbilstoši Līguma 11.1. punktam, sagatavojot gala pieņemšanas – nodošanas aktu.

11.6. Pasūtītāji izsniedz Izpildītājam pilnvaru Līguma 8.1.3. apakšpunktā noteiktajā kārtībā, lai Izpildītājs organizē Objekta pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11.7. Visus izdevumus, kas saistīti ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, sedz Izpildītājs.

11.8. Līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā akta parakstīšanas dienai Izpildītājs nodrošina veikto Darbu un Objekta uzturēšanu un saglabāšanu. Pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā Izpildītājs 2 (divu) darbdienu laikā nodod Objektu Pasūtītājiem ar Objekta nodošanas-pieņemšanas aktu.

11.9. Ja Objekta pieņemšanas ekspluatācijā laikā tiek konstatēti Darbu defekti vai trūkumi, Objekta pieņemšana ekspluatācijā tiek pārtraukta, un Puses rīkojas atbilstoši Līguma 11.1.–11.6. punktiem.

11.10. Visus papildu izdevumus par atkārtotu Objekta nodošanu Pasūtītājiem vai pieņemšanu ekspluatācijā sedz Izpildītājs.

11.11. Jautājumus, kas Darbu izpildes laikā rodas Darbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā un to atbilstību tehniskajai dokumentācijai, izskata Pasūtītāji un Būvuzraugs.

11.12. Ne akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšana, ne arī gala pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Darbu defektiem Darbu garantijas laikā, kuri atklājas pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.

11.13. Pasūtītājiem ir tiesības neveikt apmaksu par izpildītiem Darbiem, ja dokumentāli ar aktu, ko sastādījušas Puses vai būvniecības darbu kontrolējoša institūcija, vai kompetenta amatpersona, konstatēta Darbu neatbilstoša kvalitāte vai būtiska atkāpe no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, līdz šo trūkumu novēršanai par Izpildītāja līdzekļiem Pasūtītāju norādītajā termiņā. Šāda trūkumu novēršana nerada tiesības uz Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

12. Garantijas

12.1. Garantijas termiņš izpildītajiem Darbiem ir 24 (divdesmit četri) mēneši no dienas, kad PI "Salaspils novada Būvvalde" vai Būvniecības valsts kontroles birojs ir veicis atzīmi aktā par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

12.2. Izpildītājs garantijas termiņa laikā garantē Darbu kvalitāti, atbilstību Līgumā noteiktajiem tehniskajiem parametriem un Objekta drošu ekspluatāciju, uzņemas atbildību par Objekta nepilnībām un apņemas noteiktā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus, kas garantijas laikā radušies Objektam.

12.3. Izpildītāja pienākums ir segt gan tiešos, gan netiešos (dīkstāve, u.c.) Pasūtītāju zaudējumus.

12.4. Izpildītājs garantijas termiņa laikā sedz zaudējumus arī trešajām personām, ko tam radījuši Līguma noteikumiem neatbilstoši veikti Darbi.

12.5. Ja Pasūtītāji garantijas laikā konstatē bojājumus, par to rakstveidā tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāju noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekš minētais 3 (trīs) dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Izpildītājam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā).

12.6. Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītāji ir tiesīgi sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. Par akta sastādīšanu rakstveidā tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad akts sastādīts.

12.7. Ja Izpildītājs Pasūtītāju noteiktā termiņā neierodas parakstīt defektu aktu un neuzsāk defektu novēršanu Objektā un/ vai neveic Pasūtītāju norādītajā termiņā, Pasūtītājiem ir tiesības defektu novēršanai pieaicināt trešo personu.

12.8. Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītāji ir tiesīgi defektu novēršanai pieaicināt trešo personu un visus defekta novēršanas izdevumus piedzīt no Izpildītāja.

13. Līguma izmaiņas

13.1. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi tiek veikti tikai Pusēm rakstiski vienojoties un pēc parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

13.2. Ja Darbu veikšanas laikā Puses, piedaloties Būvuzraugam (nepieciešamības gadījumā pieaicinot neatkarīgus ekspertus), Līgumā noteiktajā kārtībā ir fiksējušas nepieciešamību pēc papildus darbiem, kas konstatēti, atklājoties apstākļiem, kurus nebija iespējams paredzēt būvprojekta izstrādes procesā, vai Darbu izslēgšanas, Pasūtītāji ir tiesīgi palielināt vai samazināt nepieciešamo Darbu apjomu.

13.3. Darbu apjomu palielināšanas kārtība:

13.3.1. Izpildītājs sastāda aktu par iekļaujamajiem apjomiem un pozīcijām (turpmāk – Iekļaujamo darbu akts) un saskaņo to ar Pasūtītājiem un Būvuzraugu;

13.3.2. pēc visu Līguma 13.3.1. apakšpunktā minēto saskaņojumu saņemšanas Izpildītājs uz Iekļaujamo darbu akta pamata izstrādā tāmi un 5 (piecu) dienu laikā iesniedz to Pasūtītājiem;

13.3.3. Pasūtītāji un Būvuzraugs 5 (piecu) dienu laikā no tāmes saņemšanas dienas apstiprina to vai arī sniedz pamatotu atteikumu;

13.3.4. pēc tāmes apstiprināšanas Izpildītājs un Pasūtītāji noslēdz rakstisku vienošanas par Iekļaujamo darbu aktā minēto darbu veikšanu. Vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

13.4. Darbu apjomi var tikt samazināti, ja Darbu gaitā atklājas, ka tehniskajā specifikācijā norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šādā gadījumā norēķini par izpildītajiem Darbiem notiek pēc faktiskās izpildes un uzmērījumiem.

13.5. Darbu apjomu samazināšanas kārtība:

13.5.1. Izpildītājs sastāda aktu par izslēdzamajiem apjomiem un pozīcijām (turpmāk – Izslēdzamo darbu akts) un saskaņo to ar Pasūtītājiem un Būvuzraugu;

13.5.2. pēc visu Līguma 13.5.1. apakšpunktā minēto saskaņojumu saņemšanas Izpildītājs uz Izslēdzamo darbu akta pamata izstrādā tāmi un 5 (piecu) dienu laikā iesniedz Pasūtītājiem;

13.5.3. Pasūtītāji un Būvuzraugs 5 (piecu) dienu laikā no tāmes saņemšanas dienas apstiprina to vai arī sniedz pamatotu atteikumu;

13.5.4. pēc tāmes apstiprināšanas Izpildītājs un Pasūtītāji noslēdz rakstisku vienošanas par Izslēdzamo darbu aktā minēto darbu neveikšanu. Vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

13.6. Darbu aizvietošanas kārtība:

13.6.1. Izpildītājs sastāda aktu par izslēdzamajiem apjomiem un pozīcijām (turpmāk – Aizvietojamo darbu akts) un saskaņo to ar Pasūtītājiem un Būvuzraugu;

13.6.2. pēc visu Līguma 13.6.1. apakšpunktā minēto saskaņojumu saņemšanas Izpildītājs uz Aizvietojamo darbu akta pamata izstrādā tāmi un 5 (piecu) dienu laikā iesniedz Pasūtītājiem;

13.6.3. Pasūtītāji un Būvuzraugs 5 (piecu) dienu laikā no tāmes saņemšanas dienas apstiprina to vai arī sniedz pamatotu atteikumu.

13.6.4. pēc tāmes apstiprināšanas Izpildītājs un Pasūtītāji noslēdz rakstisku vienošanas par Izslēdzamo darbu aktā minēto darbu neveikšanu. Vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

13.7. Izslēdzamo un ieslēdzamo darbu izmaksu izcenošanas principi:

13.7.1. Izpildītāja piedāvājumā norādītās izmaksas, t.sk. vienību cenas, virsizdevumi un peļņa ir spēkā visu Līguma darbības periodu;

13.7.2. ja Līgumcenas ietvaros izmainītajos darbu apjomos ir iekļauti Līguma tāmei ekvivalenti darbu veidi, tad šiem izmaiņu darbiem tiek piemēroti Līguma tāmes vienību izcenojumi;

13.7.3. ja ieslēdzamie darbi ietver pozīcijas, kas nav minētas darbu apjomos un nav pielīdzināmas kādam no Līguma tāmes darba veidam, tad izmaksas nosaka atbilstoši esošai tirgus situācijai. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājiem vismaz 3 (trīs) ražotāju/piegādātāju piedāvājumus esošai pozīcijai (izņemot, ja šādus pakalpojumus/darbus veic mazāks skaits ražotāju/piegādātāju). Pasūtītāju pārstāvis izvērtē attiecīgās pozīcijas atbilstību esošai tirgus situācijai. Par tirgus cenām vienojas Puses, ja nepieciešams, pieaicinot neatkarīgu ekspertu, par ko puses vienojas rakstiski. Vienību cenas saskaņošanai nepieciešamais laiks netiks uzskatīts par iemeslu Darbu izpildes termiņa pagarinājumam.

13.8. Līguma 13.3.1., 13.5.1. un 13.6.1. apakšpunktā minētie akti tiek sagatavoti 3 (trīs) eksemplāros. Viens akta eksemplārs tiek izsniegts Izpildītājam, otrs eksemplārs – Pasūtītājam, trešo glabā uzraudzības dokumentos.

13.9. Izmaiņu aktam jābūt Pasūtītāja apstiprinātam, ja Darbu izmaiņas paredz:

13.9.1. jaunu darbu veikšanu;

13.9.2. ietekmi uz Objekta ekspluatāciju, uzturēšanu vai kalpošanu;

13.9.3. Objekta robežu izmaiņas;

13.9.4. Darbu izpildes termiņa pagarinājumu.

13.10. Darbu izmaiņu kopējā summa bez PVN nedrīkst pārsniegt PIL 61. panta piektās daļas 2. apakšpunktā un 61. panta ceturtajā daļā noteiktās procentuālās robežas.

14. Pušu atbildība

14.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem.

14.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.

14.3. Būvuzraudzība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Darbu kvalitāti, atbilstību tehniskajai dokumentācijai, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

14.4. Ja Izpildītājs nokavē Darbu izpildes termiņu, tas maksā Pasūtītājiem līgumsodu 0,5% apmērā no Līgumcenas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līgumcenas.

14.5. Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi) par katru konstatēto gadījumu, ja:

14.5.1. Izpildītājs nesniedz rakstveida atbildi uz Pasūtītāju informācijas pieprasījumu Līgumā norādītajos termiņos;

14.5.2. atbildīgais būvdarbu vadītājs neierodas uz Līgumā noteiktajām Darbu sanāksmēm, vai uz jebkuru aktu, kas minēti Līgumā, sastādīšanu pēc uzaicinājuma saņemšanas, uzaicinājumā norādītajā laikā;

14.5.3. atbildīgais būvdarbu vadītājs neatrodas Objektā;

14.5.4. Izpildītājs sniedz Pasūtītājiem nepatiesu informāciju.

14.6. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 9.1.1. apakšpunktā noteikto dokumentu iesniegšanas termiņu, tas maksā Pasūtītājiem līgumsodu 1 000,00 EUR (viens tūkstotis euro un 00 centi) apmērā.

14.7. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 9.1.4., 9.1.6., 9.1.14. un/ vai 9.1.18.1. apakšpunktā noteikto, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 1 000,00 EUR (viens tūkstotis euro un 00 centi) apmērā par katru konstatēto gadījumu.

14.8. Ja Izpildītājs nav ievērojis Līguma 9.1.15. apakšpunktā noteikto, viņš ir atbildīgs par iespējamām sekām un to novēršanu veic uz sava rēķina, ko saskaņo ar būvprojekta izstrādātāju un Pasūtītājiem.

14.9. Ja Izpildītājs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek lauzts pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, vai arī Izpildītājs lauž Līgumu pirms termiņa, izņemot nepārvaramu varas apstākļu iestāšanās dēļ, Izpildītājs maksā līgumsodu 20 % apmērā no Līgumcenas.

14.10. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos norēķinu termiņus, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no kavētās maksājuma summas bez PVN par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kavētās maksājuma summas bez PVN.

14.11. Ja Pasūtītājs secina, ka Līguma 11.2. punktā minētie defekta novēršanas darbi nav lietderīgi, tad Pasūtītājiem ir tiesības piemērot šādus preventīvus pasākumus, kas var tikt piemēroti visi kopā vai jebkurā to kombinācijā, vai tikai viens no tiem: noteikt Darbam samazinātu cenu atbilstoši Objekta vērtības un ilgmūžības samazinājumam (samazinājums tiek veikts proporcionāli un neizpildītā apjoma izmaksām piemērojot koeficientu 1,2) noteikt Objekta defekta posmam ilgāku garantijas termiņu ar garantijas laika garantiju par pilnu defekta novēršanas vērtību, noteikt defekta posmam veicamo pasākumu kopumu kā papildu garantijas saistības, kas Izpildītājam jāveic, neatkarīgi no defektu rašanās cēloņa.

15. Līguma laušana

15.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

15.2. Līgumu var lauzt Pusēm savstarpēji vienojoties.

15.3. Līgums zaudē savu spēku, ja Latvijas Republikas tiesību aktos tiek aizliegta darbu veikšana, par kuriem Puses vienojušās Līguma daļā "Līguma priekšmets". Gadījumos, ja aizliegta tiek tikai kāda daļa no nolīgtā darba, tad Puses vienojas par neaizliegto darbu veikšanas mērķtiecību.

15.4. Pasūtītāji ir tiesīgi vienpusēji lauzt Līgumu, par to Izpildītājam paziņojot rakstveidā vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš, šādos gadījumos:

15.4.1. ja Izpildītājs kavē 9.1.1. noteikto termiņu vairāk kā 20 (divdesmit) dienas;

15.4.2. ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes beigu termiņu vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas;

15.4.3. ja Izpildītājs neuzsāk Darbus Līgumā noteiktajā termiņā;

15.4.4. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga ekspertīze, ir konstatējusi, ka Izpildītājs Darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši tehniskajai dokumentācijai vai Latvijas būvnormatīviem;

15.4.5. ja Izpildītāja pārstāvis un/vai atbildīgais būvdarbu vadītājs nav ieradies Pušu noteiktajās Darbu sanāksmēs 3 (trīs) reizes;

15.4.6. ja Izpildītājs tiek atzīts par maksātnespējīgu;

15.4.7. ja Izpildītājs tiek izslēgts no Būvkomersanta reģistra.

15.5. Līguma laušana no Pasūtītāju puses neatbrīvo Izpildītāju no avansa atmaksas, daļā, kas pārsniedz izpildīto darbu vērtību (Līguma 15.8. punkts), līgumsoda, nokavējuma un darbu neizpildes dēļ radīto zaudējumu samaksas.

15.6. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusīgā kārtā lauzt Līgumu, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājiem vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš, šādos gadījumos:

15.6.1. ja Pasūtītāji kavē Līgumā noteiktā avansa samaksu vairāk kā 20 (divdesmit) dienas un 10 (desmit) dienu laikā pēc rakstiska atgādinājuma saņemšanas nenovērš šo pārkāpumu;

15.6.2. ja Pasūtītāji kavē vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām Līguma 8.1.1. vai 8.1.2. apakšpunkta izpildi.

15.7. Līguma laušana no Izpildītāja Puses neatbrīvo Pasūtītājus no līgumsoda samaksas, kā arī samaksas par jau izpildītajiem darbiem, kuru izpildi ir rakstveidā saskaņojis Būvuzraugs un Pasūtītāji.

15.8. Ja kāda no Pusēm izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un vērtību un Pasūtītāji veic norēķinu ar Izpildītāju, ņemot vērā samaksāto avansu atbilstoši Pušu parakstītajam aktam, ieturot līgumsodus, ja tādi piemērojami.

15.9. Līguma laušanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām sakopj Objektu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.

16. Nepārvaramas varas apstākļi

16.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas dienas, un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.

16.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi – vispārēja avārija vai dabas stihija Darbu veikšanas vietā, kā rezultātā Darbu veikšanas vieta kļūst neizmantojama Līgumā paredzēto darbu veikšanai, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju, pašvaldības pārvaldes institūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežas.

16.3. Ja izceļas nepārvaramas varas (force majeure) situācija, Izpildītājs nekavējoties paziņo Pasūtītājiem rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu, ja tas ir paredzams. Ja Pasūtītāji rakstiski nav norādījuši savādāk, Izpildītājam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvarama varas apstākļi. Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, paziņojot par to rakstiski otrai Pusei. Ja Līgums šādā kārtā tiek lauzts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību.

16.4. Jebkurai no Pusēm jāveic visas nepieciešamās darbības, lai līdz minimumam samazinātu Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ.

16.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Puses vienojas par Līguma darbības apturēšanu vai pārtraukšanu.

16.6. Ikvienai Pusei nekavējoties jābrīdina jebkurā laikā otra Puse par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, jānorāda uz apstākļiem, kas pierāda nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, iespējamo situācijas risinājumu, veiktās darbības, lai samazināt Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, un jāveicina Līguma darbības atjaunošanu, pēc iespējas, ar kompetento iestāžu dokumentiem jāpierāda apstākļi, kas apliecina faktu par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, kā arī jānorāda kādā veidā un kurā daļā nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās tieši ietekmē līgumsaistību izpildi, priekšlikumi līgumsaistību izpildei saistībā ar nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos.

17. Personas datu aizsardzība

17.1. Ja Līguma un ar to saistīto pienākumu izpildes gaitā Pušu rīcībā nonāk informācija, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati), Puses apņemas:

17.1.1. nodrošināt datu konfidencialitāti un datus izmantot tikai Līgumā noteikto pienākumu pildīšanai un mērķu sasniegšanai;

17.1.2. bez otras Puses rakstiskas piekrišanas šos datus trešajām personām izpaust tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Jebkurā gadījumā par Personas datu nodošanu trešajai personai Puses informē viena otru.

17.2. Puses informē viena otru par izmaiņām iesniegtajos Personas datos, ja tie zaudējuši savu aktualitāti, nav precīzi vai lūdz tos dzēst, ja Pusēm vairs nav tiesiska pamata apstrādāt šos datus. Puse, kas nodod personas datus, ir atbildīga par datu precizitāti un tiesiskā pamata noteikšanu datu apstrādei.

17.3. Pēc Līguma saistību izpildes Izpildītājs dzēš tā rīcībā esošos Personas datus vai, ja tam ir tiesisks pamats, uzglabā tos tikai normatīvajos aktos paredzēto laika periodu.

17.4. Apstrādājot datus, Pusēm ir pienākums ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Pusēm nav tiesību nodot datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas robežām.

18. Strīdu atrisināšana

18.1. Pušu strīdi, kas rodas Darbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā Darbu veikšanas vai garantijas termiņa laikā, risināmi, pieaicinot neatkarīgu(-s) sertificētu(-s) ekspertu(-s) vai valsts ekspertīzes institūcijas, un ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojama Līguma noteikumu pārkāpumā. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura ekspertīzi ierosinājusi.

18.2. Pusēm ir jāpieliek visas pūles, lai tiešās sarunās, draudzīgi atrisinātu jebkādas domstarpības vai strīdu, kas izcēlies starp tām saistībā ar Līgumu vai saskaņā ar Līgumu.

18.3. Ja pēc 14 (četrpadsmit) dienām no šādu sarunu sākuma, Puses nav bijušas spējīgas draudzīgi atrisināt strīdu vai domstarpības, jebkura Puse var griezties tā atrisināšanai Latvijas Republikas tiesā.

19. Pušu atbildīgās personas Līguma darbības laikā

19.1. Atbildīgās personas:

19.1.1. no Pasūtītāju puses:

19.1.1.1. Domes /amats, vārds, uzvārds/, tālr. ____________, e-pasts: _____________,_____________, un

19.1.1.2. Sabiedrības /amats, vārds, uzvārds/, tālr.. ____________, e-pasts: ________________;

19.1.2. no Izpildītāja puses: ___________, tālr. __________, e-pasts: _______________.

19.2. Darbu nodošanas-pieņemšanas aktus paraksta:

19.2.1. no Pasūtītāja puses: Domes /amats, vārds, uzvārds/, un Sabiedrības /amats, vārds, uzvārds/;

19.2.2. no Izpildītāja puses: /amats, vārds, uzvārds/.

19.3. Pusēm ir tiesības nomainīt atbildīgās personas, savlaicīgi rakstveidā par to brīdinot otru Pusi.

19.4. Visi no Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi, pretenzijas un cita informācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā. Pasūtītājiem pienākums ir nosūtīt šādu informāciju Izpildītājam uz Līgumā norādīto pasta adresi, faksu vai e-pastu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, ja Līgumā nav atrunāts citādi. Visi paziņojumi un Pasūtītājiem sniedzamā informācijā Izpildītājam ir jāsagatavo rakstveidā un tā ir iesniedzama Domē (Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrā), Līvzemes ielā 8, Salaspilī, vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu nosūtāma uz Domes oficiālo e-pasta adresi: dome@salaspils.lv, izņemot Līgumā noteiktos gadījumos. Puses apņemas sniegt rakstveida atbildi 10 (desmit) darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas uz jebkuru otras Puses pieprasījumu, kas saistīts ar Līguma izpildi, ja vien Līgumā nav noteikti citi termiņi.

20. Citi noteikumi

20.1. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

20.2. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

20.3. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Puses informē viena otru 5 (piecu) darbdienu laikā. Ja kāda no Pusēm neinformē otru Pusi par savu rekvizītu maiņu vai to pārstāvju maiņu Līgumā noteiktajā termiņā, tā uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otrai Pusei.

20.4. Līgumam ir pievienots šādi pielikumi:

20.4.1. Finanšu piedāvājums;

20.4.2. Tehniskais piedāvājums.

20.5. Līgums sastādīts un parakstīts 3 (trīs) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Pasūtītājam, viens – Izpildītājam. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

21. Pušu rekvizīti

Pasūtītāji:

Salaspils novada dome

Reģ. Nr. 90000024008

Līvzemes iela 8, Salaspils LV-2169

AS "SEB banka"

Konts: LV58UNLA00333001306

__________________/__. ____________/

SIA "_________________"

Reģ. Nr. _________________

Adrese ____________________

Banka ___________________

Konts: _____________________

_______________________/__. _________/

Izpildītājs:

SIA "_________________"

Reģ. Nr. _________________

Adrese ____________________

Banka ___________________

Konts: _____________________

____________/__. ____________/

 

 

Saistošo noteikumu Nr. 22/2021 "Grozījumi Salaspils novada domes 2013. gada 30. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 50/2013 "Par Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta otrās daļas 5. punkts un piektā daļa, likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešā daļa.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu piemērošanas gaitā tika konstatēts, ka ir nepieciešams precizēt vairākas saistošo noteikumu normas, lai nodrošinātu to precīzu un nepārprotamu izpratni, izslēgtu interpretācijas iespējas, kā arī atvieglotu noteikumu izpildi no pretendentu puses un noteikumu piemērošanu no pašvaldības administrācijas darbinieku puses.

Ar grozījumiem precizētas aktivitātes, kurām tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums attiecībā uz pievedceļu, pagalmu (iekškvartālu) ceļu izbūvi, paredzot pašvaldības līdzfinansējumu arī divu transportlīdzekļu autostāvvietu ierīkošanai, kuru izveide paredzēta transportlīdzekļa novietošanai cilvēkiem ar invaliditāti un operatīvam vai specializēto apkalpes dienestu autotransportam, pie dzīvojamās mājas.

Grozījumos paredzēts palielināt līdzfinansējuma aprēķinā izmantojamo maksimālo sumu uz vienu iedzīvotāju, kurš ir deklarējis savu dzīvesvietu projekta pieteikuma iesniegumā norādītajā dzīvojamā mājā no līdzšinējiem 300 euro uz 400 euro.

Ar grozījumiem noteikumi papildināti ar jaunu aktivitāti "Publiskās atpūtas infrastruktūra", kuras realizācija paredzēta vismaz trīs daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopīgā pagalmā, kura kopējā neapbūvētā platība ir ne mazāka par 5000 m2 un attālums līdz tuvākajai publiskās atpūtas infrastruktūrai, kas ir izbūvēta šīs aktivitātes ietvaros ir ne mazāk kā 500 metri. Paredzēts, ka šīs aktivitātes realizācija neierobežo tiesības turpmāk saņemt pašvaldības līdzfinansējumu teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai attiecīgai dzīvojamai mājai piesaistītajā zemesgabalā, izņemot labiekārtošanas darbiem, kas saistīti ar bērnu rotaļu un jauniešu aktīvās atpūtas laukumu izbūvi (līdzfinansējumu nepiešķirs turpmāko 10 gadu laikā).

Lai samazinātu administratīvo slogu, palielināts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma derīguma termiņš no 3 uz 24 mēnešiem.

Tāpat grozījumi precizē projekta pieteikuma iesniegšanas kārtību, tam pievienojamos dokumentus, sasaistot to ar Būvniecības informācijas sistēmas prasībām, kā arī nosakot ar kuriem pašvaldības administrācijas speciālistiem jābūt saskaņot projekta ieceres dokumentācijai.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Projektam būs ietekme uz pašvaldības budžetu sakarā ar palielināto līdzfinansējuma aprēķinā izmantojamo maksimālo summu uz vienu iedzīvotāju no (no 300 uz 400 EUR), kā arī ar ieviesto jauno aktivitāti "Publiskās atpūtas infrastruktūra". Taču precīzu ietekmes apjomu šobrīd nav iespējams noteikt, jo nav zināms, vai un cik daudz projekta pieteikumi tiks iesniegti pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai pēc grozījumu apstiprināšanas.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā.

Noteikumi uzlabos sociāli ekonomisko stāvokli pašvaldībā, veicinās pagalmu un publiskā lietošanās esošu teritoriju labiekārtošanu, kā arī veicinās uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā kopumā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumu regulējums atvieglos administratīvo slogu privātpersonām – projekta pieteikumu iesniedzējiem.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Pirms grozījumu izstrādāšanas tika uzklausīti un izvērtēti pašvaldības administrācijas speciālistu un projektu iesniedzēju viedokļi un priekšlikumi.

Salaspils novada domes priekšsēdētājs R. Čudars

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!