• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Salaspils novada domes 2021. gada 30. septembra saistošie noteikumi Nr. 28/2021 "Salaspils novada siltumapgādes attīstības noteikumi". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 1.11.2021., Nr. 211 https://www.vestnesis.lv/op/2021/211.14

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 45

Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru Saldus novadā

Vēl šajā numurā

01.11.2021., Nr. 211

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Salaspils novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 28/2021

Pieņemts: 30.09.2021.

OP numurs: 2021/211.14

2021/211.14
RĪKI

Salaspils novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 4 Visi

Salaspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 28/2021

2021. gada 30. septembrī

Salaspils novada siltumapgādes attīstības noteikumi

Apstiprināti Salaspils novada domes sēdē
2021. gada 30. septembrī (prot. Nr. 9/JDPP, 2. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 1. punktu,
43. panta trešo daļu un Enerģētikas likuma
51. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. siltumapgādes sistēmu ekspluatācijas un aizsardzības noteikumus;

1.2. siltumapgādes attīstības kārtību Salaspils novadā, kas jāievēro plānojot un īstenojot pasākumus siltumapgādes pieejamībai, siltumapgādes sistēmu modernizācijai un energoefektivitātei, kā arī siltumapgādes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.

II. Siltumapgādes attīstība novadā

2. Salaspils novada pašvaldība savas administratīvās teritorijas plānošanas ietvaros veicina centralizētās siltumapgādes attīstību.

3. Izstrādājot Salaspils novada detālplānojumu un lokālplānojumu pēc iespējas jāparedz centralizētās siltumapgādes sistēmas inženiertīklu plānotais izvietojums.

4. Ievērojot centralizētās siltumapgādes sistēmas elementu izvietojumu un plānošanas ietvarus Salaspils novada administratīvajā teritorijā tiek noteikta centralizētās siltumapgādes zona, kas vizuālā formā pieejama energoapgādes komersanta mājaslapā.

III. Centralizētās siltumapgādes zona

5. Centralizētās siltumapgādes zonā primārais siltumapgādes veids ir centralizētā siltumapgāde, kas tiek attīstīta, izmantojot atjaunojamos energoresursus, veidojot racionālu un efektīvu siltumavotu saslēgumu, līdzsvarojot patēriņu un samazinot siltumenerģijas pārvades zudumus, kā arī veicinot individuālo siltummezglu modernizāciju.

6. Energoapgādes komersants, kurš sniedz siltumapgādes pakalpojumus centralizētās siltumapgādes zonā, (turpmāk – Pakalpojumu sniedzējs) nodrošina:

6.1. tehniskajiem noteikumiem, standartiem un līgumu nosacījumiem atbilstošu pakalpojumu kvalitāti;

6.2. savā tīmekļvietnē publicē ziņas un dokumentus par siltumenerģijas piegādi un lietošanu;

6.3. centralizētās siltumapgādes zonējuma grafiskās daļas uzturēšanu.

7. Veicot ēkas vai būves (izņemot palīgēkas), kurā paredzēta siltumenerģijas lietošana, jaunbūves vai pārbūves projektēšanu un būvniecību, vai ja ēkā tiek plānots ierīkot siltumapgādes inženiertīklus, par pamatu tiek ņemts centralizētās siltumapgādes zonējums.

8. Centralizētās siltumapgādes zonā, izvēloties siltumapgādes veidu, ēku un būvju īpašnieki ņem vērā sekojošus pieejamības kritērijus to nozīmīguma secībā:

8.1. bezkurināmā siltumenerģijas ražošanas tehnoloģija;

8.2. vietējo siltumenerģijas avotu izmantošanas iespējas;

8.3. ilgtermiņa siltumapgādes robežizmaksas;

8.4. ekspluatācijas energoefektivitāte.

IV. Siltumapgādes sistēmu ekspluatācija

9. Lietotājs nodrošina, ka ēku un būvju siltumapgādē tiek izmantota atdalītā siltumapgādes sistēma (automatizēts siltummezgls ar neatkarīgo pieslēguma shēmu), kas ir izbūvēta un tiek ekspluatēta saskaņā ar būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, energoapgādes normatīviem un Pakalpojumu sniedzēja tehniski pamatotām prasībām.

10. Ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē lietotāja siltumapgādes sistēmas ierīkošanas vai ekspluatācijas neatbilstību energoefektivitātes, normatīvo aktu vai Pakalpojumu sniedzēja tehnisko priekšrakstu prasībām, Pakalpojumu sniedzējs par šo apstākli rakstiski informē lietotāju, kā arī nosaka termiņu lietotāja siltumapgādes sistēmas neatbilstību novēršanai.

11. Lietotājs rakstveidā norīko un pastāvīgi nodrošina atbilstoši apmācītu par siltumapgādi atbildīgo personu, kas norīkota darbam ar lietotāja siltumapgādes sistēmu, tās iekārtām un nodrošina šo sistēmu un iekārtu drošu ekspluatāciju. Par objektā norīkoto par siltumapgādi atbildīgo personu lietotājs informē Pakalpojumu sniedzēju tā noteiktajā kārtībā.

12. Par siltumapgādi atbildīgā persona ne retāk kā reizi gadā pārbauda lietotāja siltumapgādes sistēmu un instruē personas, kas ekspluatē lietotāja siltumapgādes sistēmu un tās elementus, par sistēmas lietošanas kārtību, energoefektivitāti un drošību, ievērojot Pakalpojumu sniedzēja tehnisko priekšrakstu prasības.

13. Lietotājam ir pienākums ievērot siltumtīklu, siltumapgādes sistēmas iekārtu un būvju aizsargjoslās noteiktos aprobežojumus un nodrošināt brīvu pieeju un piebraukšanu siltumtīkliem, siltumapgādes sistēmas iekārtām un būvēm, lai remontētu, pievienotu vai atvienotu siltumapgādes sistēmu vai veiktu tās tehnisko apkalpošanu, apkopi un tehnisko uzraudzību.

14. Siltumtīklu un siltumapgādes sistēmu piederības un atbildības dalījuma vieta starp piegādātāju un lietotāju ir Pakalpojumu sniedzēja ievada noslēgarmatūra. Siltumapgādes sistēmas piederības robeža tiek noteikta līgumam par siltumenerģijas piegādi pievienotajā robežaktā vai shēmā.

V. Ēku un būvju atvienošanas un atslēgšanas kārtība no centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīkliem

15. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs nekavējoties pārtraukt siltumenerģijas piegādi, atvienot ēku vai būvi no centralizētās siltumenerģijas sistēmas siltumtīkliem vai nepieslēgt lietotāja siltumapgādes sistēmu Pakalpojumu sniedzēja siltumtīkliem uz laiku, kamēr netiek novērsti konstatētie trūkumi, par to informējot lietotāju un noformējot attiecīgu aktu divos eksemplāros (no kuriem vienu eksemplāru glabā Pakalpojumu sniedzējs, otrs tiek nodots vai nosūtīts lietotājam vai tā pārstāvim), ja:

15.1. nav izpildīti šo noteikumu 9. punktā minētie norādījumi par izmaiņām siltumapgādes sistēmā, siltumapgādes iekārtu vai elementu ierīkošanā vai ekspluatācijā, lai nodrošinātu siltumenerģijas lietošanu atbilstoši līgumā par siltumenerģijas piegādi un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

15.2. lietotājs nav izpildījis šo noteikumu 11. punktā minēto pienākumu norīkot par siltumapgādi atbildīgo personu un nav paziņojis Pakalpojumu sniedzējam par šo personu;

15.3. nav izpildīti šo noteikumu 12. punktā minētie norādījumi par lietotāja siltumapgādes sistēmas pārbaudi un sagatavošanu nākamajai apkures sezonai;

15.4. Pakalpojumu sniedzējam tiek liegta piekļuve lietotāja siltumapgādes sistēmai.

16. Ēkas vai būves siltumapgādes sistēmas atslēgšana no centralizētās siltumapgādes sistēmas vai siltumnesēja cirkulācijas pārtraukšana atsevišķos siltumtīklos ir pieļaujama, ja tas netraucē citu lietotāju siltumapgādi vai nenodara bojājumus centralizētās siltumenerģijas sistēmas siltumtīkliem.

VI. Centralizētās siltumapgādes sistēmas aizsardzības noteikumi

17. Aizsargjoslās gar siltumtīkliem papildus normatīvajos aktos par aizsargjoslām noteiktajam aizliegts:

17.1. novietot būves, būvmateriālus vai smagus priekšmetus;

17.2. uz noslēgarmatūru lūku pārsedzes vākiem ierīkot transportlīdzekļu stāvvietas un novietot stāvēšanai transportlīdzekļus tuvāk par 1,5 metriem no lūkas pārsedzes vāka. Par noslēgarmatūras un ventiļu izvietojumu liecina lūkas pārsedzes vāks vai brīdinājuma zīmes.

18. Pakalpojumu sniedzējam bez zemes īpašnieka iepriekšējas brīdināšanas un nemaksājot par to nekādu atlīdzību ir tiesības izcirst aizsargjoslā gar siltumtīkliem augošos kokus un krūmus, ja tie traucē avārijas remontdarbu vai avārijas seku novēršanas darbu veikšanai.

19. Tikai Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt jebkādas darbības ar centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu armatūru, izbūvēt un izveidot jaunas noslēgarmatūras, kā arī noņemt vai pārvietot šo elementu brīdinājuma zīmes.

20. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības uz zemesgabaliem, būvju sienām vai žogiem uzstādīt centralizētās siltumapgādes sistēmas aizsardzības un brīdinājuma zīmes.

VII. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

21. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības jebkurā laikā piekļūt lietotāja siltumapgādes sistēmām, lai pārbaudītu normatīvajos aktos, šajos saistošajos noteikumos un pakalpojumu līgumā noteikto siltumapgādes sistēmas lietošanas noteikumu ievērošanu.

22. Ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē normatīvo aktu, šo saistošo noteikumu vai pakalpojumu līguma noteikumu pārkāpumus, par to tiek sastādīts pārkāpuma akts, kurā Pakalpojumu sniedzējs, ja nepieciešams, var norādīt trūkumu novēršanas termiņu. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs sastādīt pārkāpuma aktu bez lietotāja klātbūtnes. Pakalpojumu lietotāja atteikšanās parakstīt aktu neatbrīvo viņu no atbildības un pienākuma novērst aktā norādītos trūkumus.

VIII. Noslēguma jautājumi

23. Ēku vai būvju īpašnieks līdz 2023. gada 31. decembrim nodrošina piederošās ēkas vai būves siltumapgādes sistēmas atbilstību šo noteikumu 9. punktā minētajām prasībām.

Salaspils novada domes priekšsēdētājs R. Čudars

 

Saistošo noteikumu Nr. 28/2021 "Salaspils novada siltumapgādes attīstības noteikumi"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 1. punkts, 43. panta trešā daļa un Enerģētikas likuma 51. panta otrā daļa.
2. Īss projekta satura izklāsts Energoapgādes komersants, kurš Salaspils novadā sniedz siltumapgādes pakalpojumus centralizētās siltumapgādes zonā, pastāvīgi īsteno siltumapgādes modernizēšanas pasākumus, nolūkā samazināt siltumenerģijas zudumus, uzlabot piegāžu nepārtrauktību un drošību, kā arī samazināt ražošanas un piegādes izmaksas. Apstāklis, kas nepieļauj šo procesu pilnvērtīgu realizāciju, ir cēlonis neefektīvai centralizētās siltumapgādes sistēmas funkcionēšanai, proti, tās ir tiešā pieslēguma siltumapgādes sistēmas, kas pieslēgtas tieši piegādātāja siltumtīkliem un kurās cirkulē piegādātāja siltumnesējs. Tiešā pieslēguma jeb atkarīgā tipa siltumapgādes sistēmas rada būtiski negatīvu ietekmi uz centralizētās siltumapgādes sistēmu kopumā Salaspils pilsētā un atsevišķu lietotāju interesēm – neregulējama temperatūra dzīvokļos, siltumenerģijas zudumi un nepamatotas izmaksas.

Savukārt atdalītā (neatkarīgā) sistēma nodrošinās Salaspils pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmu sabalansētu darbību pieļaujot tālāku modernizāciju, tehnoloģiski pamatos samazināt siltumenerģijas ražošanas tarifu Salaspils pilsētā. Plānojot un īstenojot pasākumus siltumapgādes pieejamībai, siltumapgādes sistēmu modernizācijai un energoefektivitātei, kā arī siltumapgādes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, nepieciešams vienots normatīvs regulējums. Salaspils novada pašvaldībā līdz šim nav izdoti saistošie noteikumi par siltumapgādes attīstību.

Noteikumu projektā noteiktais tiesību un pienākumu kopums, pieejamības kritēriji izvēloties siltumapgādes veidu, ēku un būvju īpašniekiem dod iespēju izvēlēties izdevīgāko siltumapgādes veidu, vienlaicīgi nodrošinot un aizsargājot esošos un potenciālos energoresursu lietotājus, kas saņem siltumenerģiju centralizētās siltumenerģijas sistēmas ietvaros. Noteikumu projekts ir vērsts uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu, bezkurināmā siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijām un vietējo energoresursu primāru izmantošanu ēku un būvju apsildei, karstā ūdens sagatavošanai, lai sasniegtu Eiropas Savienības noteiktos klimata mērķus. Svarīgs nosacījums noteikumu projektā ietverts attiecībā uz atdalīto siltumapgādes sistēmu izmantošanu – lietotāja siltumapgādes sistēma, kas ar siltummaiņiem atdalīta no piegādātāja siltumtīkliem, kas ir primārais nosacījums centralizētās siltumapgādes sistēmas efektīvai funkcionēšanai. Tāpat noteikumu projektā precizēti nosacījumi, pie kādiem lietotājam pilnībā vai daļēji var tikt pārtraukta siltumenerģijas piegāde, kā tas izriet no Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumu Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi" VII nodaļas satura (siltumtīklu un siltumapgādes sistēmu tehniskais stāvoklis, siltumapgādes sistēmu kontroles un uzraudzības trūkums, kas traucē citu lietotāju siltumapgādi).

Noteikumu projekts precizē prasības centralizētās siltumapgādes sistēmas aizsardzībai tajos gadījumos, kas nav noteikti citos normatīvos. Noteikumu regulējums saistībā ar enerģijas lietošanu ir viens no priekšnosacījumiem sekmīgu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai būvju un daudzdzīvokļu ēku sektorā Salaspils novadā. Noteikumi nodrošinās sadarbības standartus un principus, kas atvieglos sadarbību starp energoapgādes komersantu un enerģijas lietotājiem, panākot racionālu siltumenerģijas izmantošanu pie galapatērētāja, kā to paredz noslēgtās brīvprātīgās vienošanās par energoefektivitāti nosacījumi.

Noteikumi paredz pārejas periodu (līdz 2023. gada 31. decembrim), kura laikā lietotājiem pastāv iespēja veikt nepieciešamos ieguldījumus ēku siltumapgādes sistēmu modernizācijai, tajā skaitā vienoties ar energoapgādes komersantu par modernizācijas pasākumu atbalstu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Projektam nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā. Tiks veicināta siltumapgādes pieejamība, siltumapgādes sistēmu modernizācija un energoefektivitāte, kā arī uzlabota siltumapgādes pakalpojumu kvalitāte. Atdalītā (neatkarīgā) siltumapgādes sistēma nodrošinās Salaspils pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmu sabalansētu darbību pieļaujot tālāku modernizāciju, tehnoloģiski pamatos samazināt siltumenerģijas ražošanas tarifu Salaspils pilsētā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Projektam nav ietekmes uz administratīvajām procedūrām.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Salaspils novada domes priekšsēdētājs R. Čudars

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!