• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Salaspils novada domes 2021. gada 9. decembra saistošie noteikumi Nr. 35/2021 "Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Salaspils novadā un suņa reģistrācijas kārtību". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 30.12.2021., Nr. 252 https://www.vestnesis.lv/op/2021/252.14

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 67

Par pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai Saldus novadā

Vēl šajā numurā

30.12.2021., Nr. 252

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Salaspils novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 35/2021

Pieņemts: 09.12.2021.

OP numurs: 2021/252.14

2021/252.14
RĪKI

Salaspils novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Salaspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 35/2021

2021. gada 9. decembrī

Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Salaspils novadā un suņa reģistrācijas kārtību

Apstiprināti Salaspils novada domes sēdē
2021. gada 9. decembrī (prot. Nr. 14/JDPP, 3. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta
pirmās daļas 5. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija
noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldības nodevas" 10. punktu un
Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 491
"Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība" 3. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā maksājama pašvaldības nodeva par suņa turēšanu (turpmāk – suņa turēšanas nodeva) Salaspils novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – Salaspils novads) un veicama suņa reģistrācijas kārtības uzraudzība un kontrole.

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt suņu reģistrācijas un suņu turēšanas nodevas nomaksas kārtības uzraudzību un kontroli Salaspils novadā.

3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā, turējumā vai valdījumā ir suns.

4. Noteikumos lietotie termini:

4.1. Valsts reģistrs – mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāze, kuru uztur Lauksaimniecības datu centrs; 

4.2. Dzīvnieku ķērājs – pakalpojuma sniedzējs, kas publiskā iepirkuma rezultātā ir ieguvis tiesības Salaspils novadā nodrošināt klaiņojošu un bezsaimnieka dzīvnieku izķeršanu;

4.3. Pašvaldības policija – Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils novada pašvaldības policija".

II. Suņa reģistrācijas kārtības uzraudzība un kontrole

5. Suņa īpašniekam ir pienākums nodrošināt, ka pie praktizējoša veterinārārsta sunim ievada mikroshēmu.

6. Suņa īpašniekam ir pienākums reģistrēt suni Valsts reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību.

7. Suņa īpašniekam, turētājam vai valdītājam pēc Pašvaldības policijas darbinieku pieprasījuma ir pienākums uzrādīt suni, to nofiksējot, lai varētu droši un netraucēti ar datu nolasīšanas ierīci veikt suņa mikroshēmā iekļauto datu iegūšanu.

8. Gadījumā, ja suņa īpašnieks, turētājs vai valdītājs nevar izpildīt noteikumu 7. punktā noteiktās prasības:

8.1. reģistrācijas fakta pārbaudes nodrošināšanai Pašvaldības policijas amatpersonām ir tiesības pieaicināt Dzīvnieku ķērāju suņa notveršanai un nofiksēšanai;

8.2. suņa īpašnieks sedz Dzīvnieku ķērāja izmaksas atbilstoši iepirkumā noteiktajam pakalpojuma izcenojumam.

9. Suņa klaiņošanas gadījumā tā īpašniekam ir pienākums segt visus izdevumus, kas radušies dzīvnieka izķeršanas, transportēšanas, veterinārmedicīniskās aprūpes un uzturēšanas patversmē rezultātā, atbilstoši iepirkumā noteiktajam pakalpojuma izcenojumam.

III. Suņa turēšanas nodevas apmērs, maksāšanas kārtība un atvieglojumi

10. Suņa īpašnieks maksā vienreizēju suņa turēšanas nodevu, ja Valsts reģistrā norādītā suņa turēšanas vieta ir Salaspils novads.

11. Suņa turēšanas nodevas apmērs ir 20,00 euro.

12. Suņa turēšanas nodevas maksājums tiek veikts vienu reizi suņa mūžā, sunim sasniedzot 4 mēnešu vecumu.

13. Nodeva maksājama, pārskaitot to uz Salaspils novada pašvaldības kontu Nr. LV58UNLA0033300130607, AS "SEB banka", kods: UNLALV2X, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000024008, un maksājuma mērķī norādot suņa īpašnieka vārdu, uzvārdu, suņa mikroshēmas numuru un tekstu "Nodeva par suņa turēšanu".

14. No suņa turēšanas nodevas ir atbrīvotas:

14.1. personas ar 1. grupas invaliditāti;

14.2. personas ar 3. grupas redzes vai dzirdes invaliditāti;

14.3. valsts vai pašvaldības iestādes, kurās tiek turēti dienesta suņi;

14.4. suņu-pavadoņu īpašnieki.

15. Ja suņa īpašnieks ir atbrīvots no pašvaldības nodevas samaksas, viņš 5 darba dienu laikā pēc suņa reģistrācijas Valsts reģistrā informē par to pašvaldību, uzrakstot iesniegumu (pielikums) un nosūtot to pašvaldībai uz e-pastu dome@salaspils.lv vai atnesot klātienē.

16. Pašvaldības policija veic pārbaudes Salaspils novadā, kontrolējot, vai suns ir reģistrēts Valsts reģistrā.

17. Pašvaldības administrācija Valsts reģistrā pārbauda, vai sunim ir veikta vakcinācija pret trakumsērgu un vai ir samaksāta suņa turēšanas nodeva.

18. Ja konstatē, ka nav veikta suņa vakcinācija vai nav samaksāta suņa turēšanas nodeva, tad nosūta suņa īpašniekam rakstisku atgādinājumu. Ja atgādinājumā norādītajā termiņā nav veikta suņa vakcinācija vai nav samaksāta suņa turēšanas nodeva, tad Pašvaldības policija uzsāk administratīvā pārkāpuma procesu.

IV. Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu

19. Par noteikumu 6. punktā, 7. punktā vai 10. punktā noteiktās prasības neievērošanu fiziskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 8 līdz 100 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām piemēro naudas sodu no 16 līdz 300 naudas soda vienībām.

20. Par vakcinācijas pret trakumsērgu neveikšanu suņa īpašnieks, turētājs vai valdītājs tiek saukts pie administratīvās atbildības saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma normām. 

21. Kontrolēt noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgas Pašvaldības policijas amatpersonas.

22. Pašvaldības policijas amatpersonas administratīvā pārkāpuma procesu kopā ar dokumentiem, ka tika izmantoti noteikumu 8. un 9. punktā minētie pakalpojumi, nodod izskatīšanai Salaspils novada domes Administratīvajai komisijai.

23. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata Salaspils novada domes Administratīvā komisija.

V. Noslēguma jautājums

24. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem Salaspils novada domes 2011. gada 14. septembra saistošos noteikumus Nr. 36/2011 "Par pašvaldības nodevu par suņu turēšanu Salaspils novadā un suņu uzskaites kārtību".

25. Pašvaldības nodeva par 2021. gadu maksājama Salaspils novada pašvaldības kontā Nr. LV58UNLA0033300130607, AS "SEB banka", kods: UNLALV2X, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000024008, maksājuma mērķī norādot suņa īpašnieka vārdu, uzvārdu, suņa mikroshēmas numuru un tekstu "Pašvaldības nodeva par suņa turēšanu" līdz 2021. gada 31. decembrim. Žetoni netiek izsniegti. Ja suņa īpašniekam nav iespējas samaksāt pašvaldības nodevu ar pārskaitījumu pašvaldības bankas kontā, tad viņš nodevu par 2021. gadu var samaksāt klātienē Klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, līdz 2022. gada 1. jūlijam.

Salaspils novada domes priekšsēdētājs R. Čudars

 

Pielikums

Salaspils novada domei

(vārds, uzvārds)
(personas kods)
(kontakttālrunis)

IESNIEGUMS

Lūdzu atbrīvot mani no pašvaldības nodevas par suņa turēšanu, pamatojoties uz Salaspils novada domes saistošo noteikumu Nr. ___/2021 "Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Salaspils novadā un suņa reģistrācijas kārtību" 14. punktu.

Apliecinu, ka:

esmu persona ar 1. grupas invaliditāti;

esmu persona ar 3. grupas redzes vai dzirdes invaliditāti;

pārstāvu valsts vai pašvaldības iestādi, kurā tiek turēts dienesta suns;

esmu suņa-pavadoņa īpašnieks.

Suņa mikroshēmas Nr.    
(Turēšanas vietas adrese)

Pielikumā: pilnvara, kas apliecina manas tiesības pārstāvēt valsts vai pašvaldības iestādi.

Esmu informēts(-a), ka šajā iesniegumā ietvertie personas dati ir nepieciešami un tie tiks izmantoti, lai nodrošinātu iesniegumā pieprasītā pašvaldības pakalpojuma sniegšanu atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem. Ar informāciju par manām kā datu subjekta tiesībām un citu informāciju par personas datu apstrādi var iepazīties Salaspils novada pašvaldības privātuma politikā, kas ir pieejama Salaspils novada pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā un internetā www.salaspils.lv/privatums-politika.

_ _._ _._ _ _ _.  
(datums) /paraksts un tā atšifrējums/

AAC darbinieka atzīmes:

Uzrādīts pases vai personas apliecības (e-ID) oriģināls: Nr._____________________ derīguma termiņš no_________________ līdz __________________.

AAC darbinieka vārds, uzvārds, paraksts

 

Paskaidrojuma raksts
Salaspils novada domes 2021. gada 9. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 35/2021 "Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Salaspils novadā un suņa reģistrācijas kārtību"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas 5. punkts, Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas" 10. punkts, Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība" 3. punkts.
2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā maksājama pašvaldības nodeva par suņa turēšanu Salaspils novada administratīvajā teritorijā un veicama suņa reģistrācijas kārtības uzraudzība un kontrole.

Līdz šim 51 % suņu īpašnieku nodeva nebija jāmaksā, tādēļ tie suni nereģistrēja pašvaldības datu bāzē un netika kontrolēta šo suņu vakcinācija pret trakumsērgu.

Saskaņā ar noteikumu projektu suņa īpašnieks maksā vienreizēju suņa turēšanas nodevu 20,00 euro apmērā jeb tikai 2,5 euro gadā pieņemot, ka vidējais suņa dzīves ilgums ir 8 gadi.

Atsakoties no žetonu izsniegšanas, samazināsies administratīvās izmaksas, kā arī samazināsies administratīvais slogs iedzīvotājiem, viņiem nebūs katru gadu klātienē jāierodas Klientu apkalpošanas centrā.

No suņa turēšanas nodevas ir atbrīvotas četras Salaspils iedzīvotāju kategorijas – personas ar 1. grupas invaliditāti, personas ar 3. grupas redzes vai dzirdes invaliditāti, valsts vai pašvaldības iestādes, kurās tiek turēti dienesta suņi, suņu-pavadoņu īpašnieki.

Noteikumu projektā iekļauta administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Projektam ir paredzama ietekme uz pašvaldības budžetu.

2019. gadā nodeva tika iekasēta 4200,00 euro apmērā, no kuriem 2000,00 euro tika izlietoti žetonu iegādei.

2020. gadā netika veikta aktīva kontrole par suņu žetonu izsniegšanu un nodevas samaksu, attiecīgi nodevas ieņēmumi bija 2800,00 euro.

Pēdējos 3 gados Lauksaimniecības datu centra datu bāzē Salaspils iedzīvotāji piereģistrēja vidēji 270 suņus gada laikā. Tādejādi prognozējamie nodevas ieņēmumi ir 5400,00 euro gadā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Salaspils pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuru īpašumā, turējumā vai valdījumā ir suns.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav veiktas.

Salaspils novada domes priekšsēdētājs R. Čudars

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!