• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Siguldas novada domes 2022. gada 14. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 16 "Par fizisku un juridisku personu līdzdalību infrastruktūras objektu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbu līdzfinansēšanā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 5.12.2022., Nr. 235 https://www.vestnesis.lv/op/2022/235.15

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Siguldas novada domes saistošie noteikumi Nr. 54

Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam"

Vēl šajā numurā

05.12.2022., Nr. 235

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Siguldas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 16

Pieņemts: 14.04.2022.

OP numurs: 2022/235.15

2022/235.15
RĪKI

Siguldas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 6 Pēdējās nedēļas laikā 2 Visi

Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 16

Siguldā 2022. gada 14. aprīlī

Par fizisku un juridisku personu līdzdalību infrastruktūras objektu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbu līdzfinansēšanā

Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2022. gada 14. aprīļa lēmumu (prot. Nr. 8, 29. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 2. punktu un 43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā fiziskas un juridiskas personas var ierosināt Siguldas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā esošo infrastruktūras objektu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas (t.sk. remontdarbu) darbu līdzfinansēšanu, saskaņā ar Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, Siguldas novada Attīstības programmu, Teritorijas plānojumu un Siguldas novada pašvaldības domes lēmumiem.

2. Noteikumi paredz tādu Pašvaldības administratīvajā teritorijā publiskai lietošanai paredzētu ielu un ceļu būvniecības līdzfinansēšanu, kuru būvniecība netiek plānota Pašvaldības tuvāko trīs gadu budžetā.

II. Infrastruktūras objektu līdzfinansēšanas kārtība

3. Juridiskai vai fiziskai personai (turpmāk tekstā – ierosinātājs) ir tiesības rakstveidā ierosināt atsevišķu:

3.1. ielu vai ceļu, kas paredzēti publiskai lietošanai, būvniecību;

3.2. publiskā lietošanā esošu, privāto iebraucamo ceļu, pagalmu un stāvlaukumu būvniecību, pārbūvi vai atjaunošanu pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas nodotas ekspluatācijā līdz Siguldas novada izveidošanas brīdim 2003. gada 1. jūnijā;

3.3. publiskā lietošanā esošu, privāto iebraucamo ceļu pārbūves vai atjaunošanas darbus pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kuras nodotas ekspluatācijā pēc Siguldas novada izveidošanas brīža 2003. gada 1. jūnijā;

3.4. gājēju ietvju būvniecību ielu sarkanajās līnijās, kas paredzētas publiskai lietošanai;

3.5. ielu vai ceļu paplašinājumu būvniecību transportlīdzekļu novietošanai (tai skaitā lietu ūdens novadīšanu un teritorijas labiekārtošanu), ja to ierosina daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotāji, kuriem nepieciešamas transportlīdzekļu stāvvietas.

4. No ierosinātāja līdzekļiem tiek segtas izmaksas ne mazāk kā 50 % apmērā no attiecīgā infrastruktūras objekta būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas darbu tāmes summas, izņemot iebraucamo ceļu būvniecībai, pārbūvei vai atjaunošanai, kuru Pašvaldība līdzfinansē šādā kārtībā:

4.1. 50 % apmērā, ja iebraucamo ceļu izmanto vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotāji;

4.2. 70 % apmērā, ja iebraucamo ceļu izmanto vismaz divu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji;

4.3. 90 % apmērā, ja bez daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājiem iebraucamo ceļu izmanto vēl citi iedzīvotāji nokļūšanai līdz Pašvaldības vai valsts sabiedriskajām iestādēm.

5. Līdzfinansējumu infrastruktūras objektu būvniecībai, pārbūvei vai atjaunošanai piešķir Pašvaldības apstiprinātā budžeta ietvaros un finansiālo iespēju robežās.

6. Lai ierosinātu šajos noteikumos paredzēto infrastruktūras objektu būvniecību, jābūt ievērotiem šādiem priekšnoteikumiem:

6.1. no jauna būvējamām ielām:

6.1.1. jābūt savienotām ar vismaz vienu ielu ar cieto segumu, ja pārbūve paredz cietā seguma uzklāšanu;

6.1.2. pārbūvējamajā vai no jauna izbūvējamajā ielas posmā jābūt izbūvētām un ekspluatācijā nodotām apakšzemes komunikācijām (ūdensvada, siltumtrases, kanalizācijas u.c., remonta nepieciešamība ne ātrāk kā pēc 5 gadiem);

6.2. ceļu, kas paredzēts publiskai lietošanai, piekļuvei saviem nekustamajiem īpašumiem, izmanto ne mazāk kā 5 nekustamo īpašumu īpašnieki, kuru īpašumos saskaņā ar Teritorijas plānojumu ir paredzēta ēku apbūve.

7. Prioritāri tiek izskatītas Pašvaldības iespējas piešķirt līdzfinansējumu:

7.1. ielu būvniecības darbiem:

7.1.1. ja tiek veikta ielas seguma būvniecība viena kvartāla apjomā ar nepieciešamajām inženierkomunikācijām;

7.1.2. ierosinātāju līdzfinansējums pārsniedz 60 % no attiecīgās ielas būvniecības vai pārbūves darbu tāmes summas.

8. Līdzfinansējums netiek piešķirts tādu stāvlaukumu būvniecībai, pārbūvei vai atjaunošanai, kuri paredzēti izmantošanai komercdarbībā.

9. Ierosinātājs no uzbūvētās, publiskai lietošanai paredzētās ielas, ceļus, gājēju ietves un ceļu paplašinājumus transportlīdzekļu novietošanai pēc to nodošanas ekspluatācijā ar pieņemšanas un nodošanas aktu nodod Pašvaldības īpašumā.

10. Lai ierosinātu infrastruktūras objektu līdzfinansēšanu, ierosinātājs līdz kārtējā gada 1. oktobrim iesniedz Pašvaldībai izskatīšanai rakstisku ierosinājumu un atkarībā no Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka vispārīgos būvnoteikumus, noteiktās inženierbūvju grupas un būvniecības veida:

10.1. būvprojektu (ar tajā iekļautu ekonomisko daļu) un būvatļauju ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

10.2. paskaidrojuma rakstu ar Būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu un tāmi saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu, kas nosaka būvizmaksu noteikšanas kārtību, prasībām.

11. Noteikumu 10. punktā minētos dokumentus izskata ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu apstiprināta un viņa vadītā darba grupa, kurā ietilpst Siguldas novada Būvvaldes pārstāvis, Pašvaldības Īpašumu nodaļas pārstāvis, Finanšu pārvaldes pārstāvis un Juridiskās pārvaldes pārstāvis.

12. Pēc ierosinājumu izskatīšanas darba grupā tie tiek iesniegti izskatīšanai pašvaldības domes Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas un Finanšu komitejas sēdēs.

13. Pašvaldības domes Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komiteja un Finanšu komiteja sagatavo un iesniedz izskatīšanai Domes sēdē lēmuma projektus par nepieciešamā Pašvaldības līdzfinansējuma iekļaušanu nākamā gada budžetā.

14. Ja pašvaldības domes sēdē tiek pieņemts lēmums par infrastruktūras objektu būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas darbiem, ar ierosinātāju tiek noslēgts līdzfinansēšanas līgums par līdzfinansējuma summu, projekta realizācijas kārtību, un Pašvaldība veic iepirkuma procedūru.

15. Gadījumā, ja pēc iepirkuma procedūras veikšanas piedāvātā līgumcena būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas darbiem ir mazāka nekā pašvaldības domes lēmumā un līdzfinansēšanas līgumā noteikts, Pašvaldības līdzfinansējuma daļa tiek proporcionāli samazināta. Savukārt gadījumā, ja pēc iepirkumu procedūras veikšanas noskaidrojas, ka būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas darbu piedāvātā līgumcena ir lielāka nekā pašvaldības domes lēmumā un līdzfinansēšanas līgumā paredzēts, izmaksu starpību sedz ierosinātājs.

16. Pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas Pašvaldība un ierosinātājs noslēdz vienošanos pie līdzfinansēšanas līguma, ar kuru tiek precizētas līdzfinansējuma summas, un ierosinātājs ieskaita savu līdzfinansējuma daļu Pašvaldības budžetā.

17. Pēc līdzfinansējuma daļas saņemšanas no ierosinātāja Pašvaldība slēdz līgumu ar iepirkumu procedūrā uzvarējušo pretendentu par infrastruktūras objekta būvniecību, pārbūvi vai atjaunošanu.

18. Ja līdz nākamā gada 1. jūnijam ar ierosinātāju netiek noslēgts līdzfinansēšanas līgums saskaņā ar noteikumu 14. punktu, uz šo Pašvaldības budžetā paredzēto līdzfinansējumu var pretendēt kārtējā gada ierosinātāji ierosinājumu iesniegšanas secībā.

19. Ja līdz nākamā gada 1. jūnijam budžeta grozīšanas rezultātā līdzfinansējuma sadaļa tiek palielināta, uz šo līdzfinansējumu var pretendēt kārtējā gada ierosinātāji ierosinājumu iesniegšanas secībā.

III. Nobeiguma jautājumi

20. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos juridisko spēku zaudē Siguldas novada pašvaldības domes 2015. gada 27. maija saistošie noteikumi Nr. 7 "Par fizisku un juridisku personu līdzdalību infrastruktūras objektu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbu līdzfinansēšanā".

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

 

Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 14. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 16 "Par fizisku un juridisku personu līdzdalību infrastruktūras objektu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbu līdzfinansēšanā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (t.sk. ielu, ceļu un laukumu būvniecība un uzturēšana).

Savukārt likuma 43. panta trešā daļa nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pārejas noteikumu 6. punktu ar 2021. gada 1. jūlija jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi stājas spēkā jaunizveidotais Siguldas novads ar administratīvo centru – Sigulda, kurā ietilpst šādas teritoriālā iedalījuma vienības: Allažu pagasts, Inčukalna pagasts, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils pagasts, Mores pagasts, Siguldas pagasts, Siguldas pilsēta, un izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras. Siguldas novada pašvaldība ir novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Likuma pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, lai nodrošinātu visā jaunizveidotajā Siguldas novada teritorijā iespēju fiziskām un juridiskām personām ierosināt Siguldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo infrastruktūras objektu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas (t.sk. remontdarbu) darbu līdzfinansēšanu.

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi nosaka kārtību, kādā fiziskas un juridiskas personas var ierosināt Siguldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo infrastruktūras objektu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas (t.sk. remontdarbu) darbu līdzfinansēšanu, saskaņā ar Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, Siguldas novada Attīstības programmu, Teritorijas plānojumu un Siguldas novada pašvaldības domes lēmumiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Pašvaldības līdzfinansējumam nepieciešamie līdzekļi tiek plānoti kārtējā gada budžetu ietvaros, ņemot vērā saņemtos ierosinājumus infrastruktūras objektu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbu veikšanai un pašvaldības budžeta iespējas.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi paredz arī Siguldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā publiskai lietošanai paredzētu ielu un ceļu būvniecības līdzfinansēšanu, kuru būvniecība netiek plānota pašvaldības tuvāko trīs gadu budžetā. Līdz ar to, tiks attīstīta Siguldas novada ceļu infrastruktūra.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Fiziskai un juridiskai personai ir tiesības pašvaldībai ierosināt noteikumu 3. punktā minēto infrastruktūras objektu līdzfinansēšanu, iesniedzot pašvaldībai rakstveida iesniegumu un pievienotos dokumentus.

Iesniegtos dokumentus izskata un galīgo lēmumu pieņem Siguldas novada pašvaldības dome.

Par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts publicēts Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!