• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Siguldas novada domes 2022. gada 15. decembra saistošie noteikumi Nr. 60 "Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Siguldas novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 30.12.2022., Nr. 253 https://www.vestnesis.lv/op/2022/253.39

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Valmieras novada domes saistošie noteikumi Nr. 58

Par licencēto makšķerēšanu Burtnieka ezerā

Vēl šajā numurā

30.12.2022., Nr. 253

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Siguldas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 60

Pieņemts: 15.12.2022.

OP numurs: 2022/253.39

2022/253.39
RĪKI

Siguldas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 60

Siguldā 2022. gada 15. decembrī

Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Siguldas novadā

Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2022. gada 15. decembra lēmumu (prot. Nr. 23, 45. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta sešpadsmito daļu, 43. panta pirmās daļas
4., 6. un 9. punktu un 43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Siguldas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) kapsētu kārtības noteikumus, kapsētu apsaimniekošanas kārtību, kapavietu ierādīšanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, un apbedīšanas kārtību.

2. Šajos saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. aktēšana – darbību kopums, kurā ietilpst nekoptas kapavietas apsekošana, brīdinājuma zīmes uzstādīšana un akta par nekoptu kapavietu sagatavošana;

2.2. aktēta kapavieta – šajos saistošajos noteikumos noteiktā kārtībā vismaz piecus gadus reizi gadā par nekoptu atzīta kapavieta;

2.3. apbedīšana – miruša cilvēka (turpmāk – mirušais) vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apglabāšana kapavietā;

2.4. ģimenes (arī dzimtas) kapavieta – noteikta izmēra zemes teritorija kapsētā, kurā blakus izmantotai kapavietai ir rezervētas kapavietas apbedītā tuviniekiem;

2.5. kapavieta (tai skaitā ģimenes vai dzimtas kapavieta) – noteikta izmēra zemes teritorija kapsētā, kas ierādīta mirušo apbedīšanai, kapavietas/-u izveidošanai, uzturēšanai un kopšanai;

2.6. kapavietas labiekārtojums – kapavietā uzstādīta piemiņas plāksne, kapakmens, piemineklis, kapavietas teritorijas apmale, kapa kopas apmale, sēta, soliņš, apstādījumi u.tml.;

2.7. kapavietas uzturētājs – persona, kurai piešķirtas kapavietas uzturēšanas tiesības;

2.8. kapsēta – ar Teritorijas plānojumu noteikta teritorija mirušo apbedīšanai;

2.9. Kapsētu pārvaldības nodaļa –pašvaldības iestādes "Siguldas novada pašvaldības administrācija" struktūrvienība, kas apsaimnieko Pašvaldības kapsētu kustamo un nekustamo mantu, nodrošina Pašvaldībai piederošo un piekrītošo kapsētu teritoriju, ēku un būvju racionālu izmantošanu un apsaimniekošanu, realizē Pašvaldības kompetenci un pienākumus kapsētu teritoriju labiekārtošanas un sanitārās tīrības jautājumos;

2.10. kapsētu pārzinis – pašvaldības darbinieks, kurš nodrošina pašvaldības kapsētu uzturēšanu un veic šajos saistošajos noteikumos paredzētos pienākumus;

2.11. virsapbedījums – mirušā vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apbedīšana virs esoša apbedījuma.

3. Siguldas novada pašvaldības īpašumā ir:

3.1. Allažu pagasta kapsēta;

3.2. Gaujas kapsēta;

3.3. Inčukalna jaunā kapsēta;

3.4. Inčukalna vecā kapsēta;

3.5. Lēdurgas kapsēta;

3.6. Mālpils kapsēta;

3.7. Mores pagasta kapsēta;

3.8. Rūķīšu kapsēta;

3.9. Siguldas kapsēta;

3.10. Sniķeru kapsēta;

3.11. Torņkalna kapsēta;

3.12. Turaidas kapsēta;

3.13. Ziemeļu kapsēta.

4. Pašvaldības kapsētas ir atvērtas jauniem apbedījumiem, izņemot Kropotkinu dzimtas kapavietu. Inčukalna vecajā kapsētā, Rūķīšu kapsētā un Torņkalna kapsētā jaunas kapavietas netiek piešķirtas, un jauni apbedījumi var tikt veikti tikai iepriekš piešķirtās kapavietās.

5. Kapsētas īpašnieks ir tiesīgs kapsētu apsaimniekot pats vai, pamatojoties uz noslēgtu līgumu, nodot kapsētas apsaimniekošanas tiesības.

II. Kapsētas apsaimniekotāja pienākumi

6. Kapsētas apsaimniekotāja pienākumi:

6.1. uzturēt tīrībā un lietošanas kārtībā kapsētas ēkas un telpas, ceļus un celiņus, sētas un koplietošanas laukumus, veikt apstādījumu un koku kopšanu ārpus kapavietām, valsts un vietējās nozīmes dižkoku un citu retu koku sugu saglabāšanu, teritorijas labiekārtošanu un atkritumu izvešanu, kā arī ūdens ņemšanas vietu uzturēšanu tehniskā kārtībā;

6.2. nodrošināt kārtību, sanitāro normu un noteikumu ievērošanu kapsētas teritorijā, kā arī tajā esošo vērtību, īpašumu un kultūras pieminekļu uzraudzību;

6.3. veikt kapsētas sektoru, rindu un kapavietu nospraušanu dabā, apbedīšanas un apbedījumu vietu precīzu uzskaiti apbedījumu reģistros (apbedīto uzskaites elektroniskajā reģistrā, kā arī publiski pieejamajā apbedījumu datu un apbedījumu vietu kartēšanas elektroniskajā reģistrā Cemety (www.cemety.lv)), veicot ierakstus par katru apbedījumu.

III. Kapsētu darbības kārtības noteikumi

7. Pašvaldības kapsētas ir atvērtas katru dienu bez laika ierobežojuma.

8. Pašvaldības kapsētu pārzinis apmeklētājus pieņem katru dienu, izņemot svētdienas un pirmdienas, un valsts svētkus, no plkst. 8.00 līdz 17.00, iepriekš pa tālruni vienojoties par tikšanās laiku.

9. Kapsētas apmeklētājiem jāuzvedas godbijīgi (cieņpilni, klusi), jāievēro šie noteikumi, kapsētas apsaimniekotāja un kapsētas pārziņa norādījumi, kā arī pārvietošanās un piekļuve kapavietai jāveic pa kapsētas teritorijas ceļiem un celiņiem.

10. Kapsētu teritorijās aizliegts:

10.1. veikt apbedījumus, sniegt vai saņemt apbedīšanas pakalpojumus, kapavietu labiekārtošanas vai juridiskajām personām – kopšanas pakalpojumus bez kapsētu pārziņa saskaņojuma;

10.2. ievest dzīvniekus;

10.3. kāpt, staigāt vai sēdēt uz kapavietām;

10.4. rakt smiltis un zemi kapsētas un tās aizsargjoslas teritorijā;

10.5. patvaļīgi paplašināt kapavietas teritoriju;

10.6. piegružot teritoriju vai novietot atkritumus tam neparedzētās vietās;

10.7. bez kapsētu pārziņa atļaujas braukt ar mehāniskajiem transporta līdzekļiem.

IV. Kapavietas piešķiršanas noteikumi

11. Mirušo, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Siguldas novada administratīvā teritorija, apbedīšanai kapavietu piešķir jebkurā Siguldas novada kapsētā saskaņā ar šajos saistošajos noteikumos noteikto kārtību, ja kapsēta ir atvērta jauniem apbedījumiem.

12. Jaunu kapavietu piešķir, ja mirušajai personai vai personai, kura organizē mirušā apbedīšanu, attiecīgajā kapsētā iepriekš nav piešķirta un nodota uzturēšanā kapavieta ar iespēju tajā veikt apbedījumu:

12.1. Siguldas novadā deklarētu personu laulātā, lejupējā (bērna) un augšupējā (vecāka vai vecvecāka) līnijā vai sāņu līnijā (brāļa vai māsas) apbedīšanai jebkurā Siguldas novada kapsētā, izņemot Siguldas kapsētu;

12.2. Siguldas novadā nedeklarētu personu apbedīšanai, ja kapsēta ir mirušā pēdējai deklarētajai dzīvesvietai vistuvāk esošā kapsēta, izņemot Siguldas kapsētu;

12.3. Siguldas kapsētā jaunu kapavietu piešķir, ja mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Siguldas novada administratīvā teritorija un Siguldas kapsēta ir mirušā pēdējai deklarētajai dzīvesvietai vistuvāk esošā kapsēta.

13. Mirušo, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Saulkrastu novada Sējas pagastā, apbedīšanai var piešķirt jaunu kapavietu Inčukalna jaunajā kapsētā, Ziemeļu kapsētā vai Sniķeru kapsētā.

14. Lēmums par kapavietas piešķiršanu apbedījuma veikšanai vai atteikums piešķirt kapavietu apbedīšanai tiek pieņemts ne vēlāk kā divu darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža, pamatojoties uz:

14.1. rakstveida iesniegumu par kapavietas piešķiršanu un ierādīšanu (1. pielikums). Ja vietu mirušā apbedīšanai tiek lūgts ierādīt iepriekš piešķirtā un uzturētā kapavietā, iesniegumu noformē kapavietas uzturētājs;

14.2. dzimtsarakstu nodaļas izsniegtas miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

14.3. urnas apglabāšanas gadījumā – dokumenta, kas apliecina kremēšanas faktu, kopiju (uzrādot oriģinālu).

15. Iesniegumu par kapavietas piešķiršanu un ierādīšanu, tam pievienojot šo noteikumu 14.2. punktā un 14.3. punktā norādīto dokumentu kopijas, iesniedz vienā no šādiem veidiem:

15.1. klātienē attiecīgās kapsētas pārzinim šo noteikumu 8. punktā noteiktajā darbalaikā;

15.2. klātienē jebkurā Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā;

15.3. nosūtot pa pastu uz pašvaldības juridisko adresi (Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150);

15.4. nosūtot uz pašvaldības oficiālo e-adresi (pasts@sigulda.lv).

16. Iepriekš izveidotas pašvaldības valdījumā esošas kapavietas jauniem apbedījumiem (tajā skaitā virsapbedījumiem) piešķir, tiklīdz tajās saskaņā ar šajos saistošajos noteikumos noteikto kārtību iespējams un paredzēts veikt jaunus apbedījumus.

17. Jaunas kapavietas tiek piešķirtas kapsētas teritorijas jaunizveidotā sektorā, to aizpildot secīgi.

18. Kapavietas ierādīšanu veic attiecīgās kapsētas pārzinis, pamatojoties uz Kapsētu pārvaldības nodaļas vadītāja pieņemto lēmumu. Kapavietu ierādīšana ietver piešķirtas kapavietas iemērīšanu un robežu nospraušanu dabā, ierakstu veikšanu reģistros un kartēšanu (atzīmēšanu kapsētas plānā).

19. Jauna kapavieta mirušā apbedīšanai tiek piešķirta 5,25 m2 platībā. Ģimenes kapavietas izveidei tiek piešķirta platība ne lielāka kā 10,5 m2.

20. Kapsētās piešķiramo kapavietu izmēri:

Kapavieta

Platums (m)

Garums (m)

Laukums (m2)

Vienvietīga 1,75 3,0 5,25
Divvietīga 2,5 3,0 7,5
Trīsvietīga 3,5 3,0 10,5

21. Virsapbedījumu, mirušo apbedījot zārkā, var izdarīt ne agrāk kā 20 (divdesmit) gadus pēc esošajā kapavietā apbedītā apbedīšanas dienas.

22. Piešķirtā jaunā kapavietā apbedījums veicams viena kalendārā mēneša laikā no lēmuma par kapavietas piešķiršanu un ierādīšanu dienas. Pēc šī termiņa beigām kapavieta, ja tā nav tikusi izmantota apbedījuma veikšanai, tiek nodota citiem apbedījumiem.

V. Kapavietas kopšana un uzturēšana

23. Kapavietai (tai skaitā ģimenes kapavietai) var būt tikai viens kapavietas uzturētājs.

24. Iesniegumu par kapavietas uzturēšanu (2. pielikums) iesniedz vienā no šo noteikumu 15. punktā norādītajiem veidiem. Iesniegumu par kapavietas uzturēšanu pašvaldības vārdā saskaņo un kapavietas uzturēšanas tiesības piešķir Kapsētu pārvaldības nodaļas vadītājs.

25. Kapavietas uzturētāja pienākumi:

25.1. ne vēlāk kā gada laikā no apbedīšanas dienas labiekārtot kapavietas teritoriju un nodrošināt tās patstāvīgu regulāru kopšanu;

25.2. saskaņot ar kapsētas pārzini kapavietas robežas pirms kapavietas norobežošanas;

25.3. saskaņot ar kapsētu pārzini kapavietas labiekārtojuma (piemiņas plāksne, kapakmens, piemineklis, kapa kopas apmale, kapavietas teritorijas apmales un sētas) uzstādīšanas un restaurācijas darbu veikšanu un veikšanas laiku, kā arī piemiņas plākšņu, kapakmeņu un pieminekļu izvešanu no kapsētas;

25.4. veikt pašam vai, veicot labiekārtošanas darbus, organizēt kapavietas labiekārtošanas vai restaurācijas rezultātā radušos būvgružu (betonēšanas darbu un materiālu (betona, akmens, metāla u.c.) atkritumu, nomainīto kapavietu teritoriju un kapu kopu apmaļu, piemiņas plākšņu, kapakmeņu, pieminekļu u.c.) izvešanu no kapsētas un nogādāšanu attiecīgo atkritumu savākšanas un utilizācijas vietās;

25.5. nodrošināt kapavietas labiekārtojuma elementu stabilitāti;

25.6. kapavietas labiekārtošanā izmantot videi draudzīgus materiālus;

25.7. regulāri kopt un uzturēt kapavietas teritoriju un piegulošo celiņa daļu;

25.8. kapavietas kopšanas rezultātā radušos atkritumus nogādāt kapsētas teritorijās iekārtotajās atkritumu savākšanas vietās:

25.8.1. sadzīves atkritumu konteineros – mazgabarīta neorganiskie atkritumi (stikls, plastmasa, metāls, mākslīgie ziedi un tml.);

25.8.2. organisko atkritumu konteineros vai citās tam ierādītās vietās – bioloģiskie atkritumi (ziedi, vainagi, zari, zāle, lapas un tml.).

26. Kapavietas uzturētāja tiesības:

26.1. iesniedzot iesniegumu par kapavietas uzturēšanu, iesniegumā norādīt personu, kura būs kapavietas uzturētāja iespējamā pienākumu pārņēmēja un kontaktpersona gadījumos, ja ar kapavietas uzturētāju nav iespējams sazināties;

26.2. mainīt iesniegumā par kapavietas uzturēšanu norādītās kontaktpersonas, par to rakstveidā informējot pašvaldību;

26.3. atteikties no kapavietas šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

27. Kapavietā aizliegts:

27.1. veikt apbedījumus bez kapsētu pārziņa saskaņojuma;

27.2. palielināt piešķirtās kapavietas robežas, tajā skaitā stādīt dzīvžogus aiz kapavietas robežām;

27.3. uzstādīt kapavietu teritorijas apmales un sētas, kas pārsniedz 20 cm augstumu;

27.4. kapavietas teritorijā stādīt kokus, kuru augums pieaugušā vecumā pārsniedz 2 m;

27.5. veidojot un uzturot kapavietu norobežojošo dzīvžogu, pārsniegt dzīvžoga 1 m augstumu. Kapavietā esoši augu, tai skaitā dzīvžogu, stādījumi nedrīkst iesniegties blakus esošo kapavietu vai koplietošanas ceļu un celiņu teritorijā;

27.6. izmantot blakus esošās kapavietas teritoriju mehānismu, materiālu, atkritumu u.tml. novietošanai.

28. Lēmums par kapavietas uzturēšanas tiesību piešķiršanu tiek atcelts un kapavieta pāriet pašvaldības valdījumā, ja:

28.1. kapavietas uzturētājs rakstiski atsakās no kapavietas uzturēšanas, atbrīvo kapavietu no aprīkojuma (pieminekļiem, apmalēm, soliņiem) vai atsakās no tā, un rakstiski par iepriekšminēto paziņo pašvaldībai. Šajā gadījumā kapavieta pāriet pašvaldības valdījumā, ja 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas nav iesniegts jauns iesniegums par kapavietas uzturēšanu;

28.2. kapavieta tiek atbrīvota, veicot pārapbedīšanu;

28.3. kapavieta nav tikusi izmantota apbedījuma veikšanai šo noteikumu 22. punktā noteiktajā kārtībā;

28.4. kapavieta vismaz piecus gadus reizi gadā ir atzīta par nekoptu un šajos saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā atzīta par aktētu.

29. Izbeidzoties kapavietas uzturēšanas tiesībām šo noteikumu:

29.1. 28.1.–28.3. punktos noteiktajos gadījumos kapavieta ar Kapsētu pārvaldības nodaļas vadītāja lēmumu tiek nodota jauniem apbedījumiem;

29.2. 28.4. punktā noteiktajā gadījumā pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisija lemj par turpmāko rīcību ar kapavietu.

30. Lai atzītu kapavietu par nekoptu, reizi gadā pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisija apseko kapavietas, sagatavo aktu par nekoptajām kapavietām un marķē tās ar brīdinājuma zīmēm, kas tiek nostiprinātas nekoptās kapavietas laukumā vismaz 0,5 m augstumā un kuras augšējā daļa tiek krāsota viegli pamanāmā dzeltenā krāsā. Brīdinājuma zīmes paraugs un informācija, kur vērsties, redzot šādu zīmi kapavietā, tiek izvietota uz informācijas stenda pie ieejas attiecīgajā kapsētā.

31. Pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisija pēc šo saistošo noteikumu 30. punktā minētā akta sagatavošanas nosūta kapavietas uzturētājam, kā arī kapavietas uzturēšanas iesniegumā norādītajam kapavietas uzturētāja pienākumu iespējamajam pārņēmējam – kontaktpersonai, uz to deklarētajām adresēm brīdinājumu par kapavietas uzturēšanas tiesību izbeigšanu un uzaicinājumu sakopt kapavietu un ierasties pie kapsētu pārziņa.

32. Ja pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisija ir sagatavojusi šo saistošo noteikumu 30.punktā minēto aktu, Apstādījumu aizsardzības komisija organizē sludinājuma par nekopto kapavietu ievietošanu pašvaldības teritorijā izdotajā vietējā laikrakstā, uz informācijas stenda pie ieejas attiecīgajā kapsētā, kā arī pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv, norādot kapsētu, kurā atrodas nekoptā kapavieta, sektoru, rindu, vietu, kā arī brīdinājumu par iespējamo kapavietas uzturēšanas tiesību izbeigšanu un uzaicinājumu kapavietas uzturētājam vai viņa pilnvarotai personai sakopt kapavietu un ierasties pie kapsētu pārziņa.

33. Ja kapavietas uzturētājs vai viņa norādītā persona pēc šo saistošo noteikumu 30. punktā minētā piektā akta sagatavošanas trīs mēnešu laikā nav sakopusi kapavietu un nav ieradusies pie kapsētu pārziņa, kapavieta tiek uzskatīta par aktētu, kapavietas uzturēšanas tiesības tiek uzskatītas par izbeigtām, kapavieta pāriet pašvaldības valdījumā un pašvaldībai ir tiesības kapavietas kopiņu nolīdzināt un piešķirt virsapbedījumiem.

VI. Pakalpojumu sniedzēju darbība kapsētā

34. Apbedīšanas pakalpojumus, kā arī kapavietu labiekārtošanas un juridiskās personas – kopšanas pakalpojumus pēc kapavietas uzturētāja pasūtījuma kapsētās drīkst sniegt, iepriekš saņemot kapsētu pārziņa saskaņojumu veicamajām darbībām, vienojoties par darbu veikšanas laiku, un ievērojot šajos saistošajos noteikumos noteiktās prasības.

35. Sniedzot pakalpojumus, pakalpojuma sniedzējam mehānismi un materiāli kapsētas teritorijā jānovieto tā, lai netraucētu pārvietošanos kapsētā. Darbus pabeidzot vai beidzoties darba dienai, darbavietas jāsakārto, nojauktie kapu pieminekļi un apmaļu paliekas jāizved no kapsētas, atkritumi jānokopj atbilstoši šo saistošo noteikumu prasībām.

36. Transporta līdzekļu satiksmei iepriekš ir nepieciešams saņemt kapsētu pārziņa saskaņojumu. Darbu veikšanai nepieciešamo transporta līdzekļus drīkst izmantot tikai tajos celiņos, kas atbilst transporta līdzekļu izmēriem.

VII. Apbedīšanas kārtība

37. Apbedījumu veikšana pašvaldības kapsētās atļauta, pamatojoties uz Kapsētu pārvaldības nodaļas vadītāja lēmumu par kapavietas piešķiršanu apbedījumam un, saņemot kapsētu pārziņa saskaņojumu.

38. Apbedīšanas laiks iepriekš jāsaskaņo ar kapsētu pārzini.

39. Zārka apbedījuma gadījumā kapa bedrei jābūt izraktai un sagatavotai apbedīšanai vismaz 1 h pirms apbedīšanas ceremonijas.

40. Mirušais tiek apbedīts zārkā, kremācijas gadījumā – urnā. Vienā zārkā drīkst apbedīt vienu mirušo. Mirušais tiek apbedīts zārkā atsevišķā kapā. Kapa garumam jābūt ne mazākam par 2 m, platumam – 1 m, dziļumam – 1,6 m līdz zārka vākam. Apglabājot bērnus, izmēri var attiecīgi mainīties, izņemot kapa dziļumu. Attālumam starp divu blakus esošo kapavietu īsajām malām jābūt ne mazākam par 0,5 m. Virs katras kapavietas jābūt zemes uzbērumam 0,5 m augstumā vai arī kapu plāksnei, vai apmalēm.

41. Urna ar mirušā pelniem jāierok ne mazāk kā 1 m dziļumā. Attālumam starp divu blakus esošo urnu apbedījumu vietām to garajās malās jābūt 1 m, īsajās malās – 0,5 m. 

42. Izdarot virsapbedījumu, kapa dziļumam jābūt ne mazākam par 1,4 m līdz zārka vākam.

43. Kaps nedrīkst būt tuvāk par 1 m līdz kokam un 0,3 m līdz piemineklim.

44. Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā iepriekš piešķirtā kapavietā vai jaunā piešķirtā kapavietā. Ir pieļaujama vienlaikus vairāku urnu apglabāšana vienā kapavietā, uzstādot kopēju piemiņas zīmi.

45. Mirušo var pārapbedīt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, bet ne agrāk kā gadu pēc apbedīšanas dienas, saņemot rakstisku kapsētas īpašnieka un Veselības inspekcijas atļauju.

46. Mirušā ekshumācijas darbu veikšana iepriekš jāsaskaņo ar kapsētu pārzini.

47. Kapsētas apsaimniekotājs var noteikt izņēmumus apbedīšanas kārtībā, ņemot vērā reliģisko konfesiju vai kultūras tradīcijas.

VIII. Atbildība un administratīvā soda piemērošana

48. Par šo saistošo noteikumu 10.1. punkta, 27.1. punkta neievērošanu fiziskām un juridiskām personām var tikt piemērots brīdinājums vai naudas sods līdz 70 naudas soda vienībām.

49. Par šo saistošo noteikumu 10.2.–10.7., 27.2.–27.6. punkta neievērošanu fiziskām un juridiskām personām var tikt piemērots brīdinājums vai naudas sods līdz 10 naudas soda vienībām.

50. Šo saistošo noteikumu izpildi tiesīga kontrolēt Teritorijas attīstības pārvaldes Kapsētu pārvaldības nodaļa. Administratīvā pārkāpuma procesu veic Siguldas novada Pašvaldības policija.

51. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Siguldas novada pašvaldības Administratīvā komisija.

IX. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

52. Kapsētu pārvaldības nodaļas vadītāja izdoto lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Siguldas novada pašvaldības izpilddirektoram.

53. Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā persona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

X. Noslēguma jautājumi

54. Nekopto kapavietu aktēšanas periodā ieskaita aktēšanas visu periodu, kas izveidojies pirms šo noteikumu spēkā stāšanās brīža.

55. Kapavietas faktiskajam uzturētājam, kurš iepriekš nav noslēdzis kapavietas uzturēšanas līgumu vai iesniedzis pašvaldībā iesniegumu par kapavietas uzturēšanu, ir pienākums iesniegt iesniegumu par kapavietas uzturēšanu.

56. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 2. decembra saistošie noteikumi Nr. 33 "Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Siguldas novadā".

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja L. Sausiņa

 

1. pielikums
Siguldas novada pašvaldības 2022. gada 15. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 60

Siguldas novada pašvaldībai
Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

   
 

(iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods)

   
   

LV - ______

 

(dzīvesvietas adrese)

 
     
   
 

(kontakttālrunis vai e-pasta adrese)

IESNIEGUMS

par kapavietas piešķiršanu un ierādīšanu

Lūdzu piešķirt un ierādīt kapavietu   kapsētā, mirušā
 

(kapsētas nosaukums)

 
     
 

(radniecība (attiecībā pret iesniedzēju), vārds, uzvārds, personas kods)

 
 

apbedīšanai.

(pēdējās deklarētās dzīvesvietas adrese)

 

Lūdzu piešķirt kapavietu (nepieciešamo atzīmēt ar ×):

esošajā mirušajam/ iesnieguma iesniedzējam uzturēšanā nodotā kapavietā  

(vajadzīgo pasvītrot)

 

Nr. ___________________________________________________ ;

jaunu vienvietīgu/ divvietīgu/ trīsvietīgu kapavietu.  

(vajadzīgo pasvītrot)

 

Pielikumā (nepieciešamo atzīmēt ar ×):

miršanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

dokumenta, kas apliecina kremēšanas faktu, kopija (uzrādot oriģinālu);

Siguldā, 202 . gada _____.__________________

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, kapavietas piešķiršanas un ierādīšanas nolūkiem.

Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.sigulda.lv sadaļā Pašvaldība/Privātuma politika, iepazīstoties ar Siguldas novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem "Par Siguldas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politiku" vai klātienē Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga, un ar Siguldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kas nosaka kapsētu uzturēšanas un lietošanas noteikumus Siguldas novadā, esmu iepazinies/-usies:

(iesniedzēja paraksts)

(paraksta atšifrējums)

 

2. pielikums
Siguldas novada pašvaldības 2022. gada 15. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 60

Siguldas novada pašvaldībai
Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

   
 

(iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods)

   
   

LV - ______

 

(dzīvesvietas adrese)

 
   
 

(kontakttālrunis)

IESNIEGUMS

par kapavietas uzturēšanu

Lūdzu noteikt mani par   kapsētas kapavietas
 

(kapsētas nosaukums)

 
     
  uzturētāju.

(kapavietas numurs)

 
   
Piezīmes:  
 
 

Kontaktpersona, gadījumos, ja iesniedzējs nav sasniedzams:

 

(vārds, uzvārds, personas kods, kontakttālrunis)

Siguldā, 202 . gada _____.__________________

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, kapavietas uzturētāju uzskaites nolūkiem.

Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.sigulda.lv sadaļā Pašvaldība / Privātuma politika, iepazīstoties ar Siguldas novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem "Par Siguldas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politiku" vai klātienē Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga, un ar Siguldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kas nosaka kapsētu uzturēšanas un lietošanas noteikumus Siguldas novadā, esmu iepazinies/-usies un uzņemos tajos noteiktos kapavietas uzturētāja tiesības un pienākumus:

(iesniedzēja paraksts)

(paraksta atšifrējums)

 

Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 15. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 60 "Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Siguldas novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Piemērojot Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 2. decembra saistošos noteikumus Nr. 33 "Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Siguldas novadā", konstatēta nepieciešamība definēt kapsētu apsaimniekotāja pienākumus, kapsētu darbības kārtības noteikumus, kapavietas piešķiršanas noteikumus, precizējot pašvaldības sniegto pakalpojumu apbedīšanas jomā saņēmēju loku, kā arī precizēt apbedīšanas kārtību un kapavietu kopšanas un uzturēšanas noteikumus.
2. Īss projekta grozījumu satura izklāsts Saistošajos noteikumos noteikti Siguldas novada pašvaldības kapsētu apsaimniekotāja pienākumi, precizēta kapavietu piešķiršanas kārtība, apbedot Siguldas novadā deklarētās personas jebkurā no novadā esošajām kapsētām, kā arī paredzot gadījumus, kuros iespējams Siguldas novada kapsētās apbedīt personas, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi ārpus Siguldas novada administratīvās teritorijas, precizēta apbedīšanas kārtība, kā arī kapavietu kopšanas un uzturēšanas noteikumi.
3. Informācija par plānoto projekta grozījumu ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu projektam nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta grozījumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu grozījumiem nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu piemērošanā personas var interesēties pie kapsētu pārziņa. Kapsētu pārvaldības nodaļas vadītājs, no attiecīgās kapsētas pārziņa saņemot iesniegumu no personas par kapavietas piešķiršanu mirušā apbedīšanai vai iesniegumu par kapavietas uzturēšanu, pieņem attiecīgu lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā ne vēlāk kā divu darba dienu laikā.

Saistošie noteikumi tiek nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, noteikumi tiks publicēti Siguldas novada pašvaldības mājas lapā www.sigulda.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādē tika ņemta vērā līdzšinējā pieredze kapsētu apsaimniekošanā, kā arī saistošo noteikumu projekts publicēts pašvaldības tīmekļa vietnē.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja L. Sausiņa

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!