• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Saldus novada domes 2024. gada 28. marta saistošie noteikumi Nr. 11 "Par apbedīšanas pabalstu Saldus novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 19.04.2024., Nr. 77 https://www.vestnesis.lv/op/2024/77.15

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 12

Par pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem Saldus novadā

Vēl šajā numurā

19.04.2024., Nr. 77

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saldus novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 11

Pieņemts: 28.03.2024.

OP numurs: 2024/77.15

2024/77.15
RĪKI

Saldus novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 7 Pēdējās nedēļas laikā 2 Visi

Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 11

Saldū 2024. gada 28. martā

Par apbedīšanas pabalstu Saldus novadā

Izdoti ar Saldus novada domes
2024. gada 28. marta sēdes lēmumu (prot. Nr. 3, 8. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
44. panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka personas, par kuru apbedīšanu ir tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu (turpmāk – pabalsts), pabalsta apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību Saldus novadā.

2. Pabalsta pieprasījumus izskata, lēmumu pieņem un pabalstus izmaksā Saldus novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" (turpmāk – Aģentūra).

3. Personai, kura uzņēmusies Saldus novada iedzīvotāja apbedīšanu, piešķir apbedīšanas pabalstu:

3.1. 350,00 euro apmērā par personu, par kuru Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nav piešķīrusi apbedīšanas pabalstu;

3.2. starpību līdz 350,00 euro par personu, par kuru Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par 350,00 euro.

4. Pabalstu var pieprasīt mēneša laikā no miršanas fakta reģistrācijas brīža.

5. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs Aģentūrā iesniedz iesniegumu, uzrāda miršanas apliecību.

6. Aģentūra lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no dienas, kad saņemts pabalsta pieprasītāja iesniegums.

7. Pabalsts tiek izmaksāts no Aģentūras līdzekļiem un tiek ieskaitīts pabalsta pieprasītāja norādītajā kredītiestādes kontā 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Pēc Aģentūras izvērtējuma, izņēmuma gadījumos, pabalstu izmaksā skaidrā naudā.

8. Aģentūra informē personu par pieņemto lēmumu, atteikuma gadījumā personu informē rakstiski par atteikuma iemeslu, lēmuma apstrīdēšanas termiņu un kārtību.

9. Aģentūras pieņemto lēmumu var apstrīdēt Saldus novada domes administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijā (Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801).

10. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušus Saldus novada domes 2021. gada 30. jūlija saistošos noteikumus Nr. 27 "Par apbedīšanas pabalstu Saldus novadā".

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

 

Paskaidrojuma raksts
Saldus novada domes 2024. gada 28. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 11 "Par apbedīšanas pabalstu Saldus novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļa Norādāmā informācija 
1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums  2023. gada 1. janvārī stājās spēkā Pašvaldību likums (turpmāk – Likums) un spēku zaudēja likums "Par pašvaldībām". Pašvaldību likuma pārejas noteikumu 6. punktā ir noteikts, ka pašvaldības dome izvērtē uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību Likumam un līdz 2024. gada 30. jūnijam izdod jaunus saistošos noteikumus, atbilstoši Likumā ietvertajam pilnvarojumam.

Līdz jaunu saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam piemērojami uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdotie saistošie noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar Likumu.

Šobrīd spēkā ir Saldus novada domes 2021. gada 30. jūlija saistošie noteikumi Nr. 27 "Par apbedīšanas pabalstu Saldus novadā" (turpmāk – Saistošie noteikumi).

Spēkā esošie Saistošie noteikumi ir izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu.

Jaunie saistošie noteikumi noteiks personas, par kuru apbedīšanu ir tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu, pabalsta apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību Saldus novadā. Būtiskas izmaiņas saistošajos noteikumos nav veiktas.

Saskaņā ar Likuma 5. panta pirmo daļu pašvaldība savas administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi īstenot iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tās nav citu institūciju kompetencē un šādu darbību neierobežo citi likumi. Pamatojoties uz Likuma 5. panta otro daļu, brīvprātīgo iniciatīvu izpildes kārtību nosaka un finansējumu nodrošina pašvaldība.

Likuma 44. panta otrā daļa nosaka, ka dome var izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot likumos vai Ministru kabineta noteikumos paredzēto funkciju izpildes kārtību.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu  Saistošo noteikumu fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu:

nesamazina un nepalielina ieņēmumu daļu;

nesamazina un nepalielina izdevumu daļu;

neveido ietekmi uz citām pozīcijām budžeta ieņēmumu un izdevumu daļā.

Finanšu līdzekļi izvērtēti, plānojot pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" 2024. gada budžetu.

Lai īstenotu saistošos noteikumus, pašvaldības budžetā papildu līdzekļi nav nepieciešami.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci  Saistošie noteikumi neatstās sociālo ietekmi, ietekmi uz vidi, uz iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotais regulējums neatstās ietekmi uz konkurenci.
4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām  Administrēšanu turpinās nodrošināt Saldus novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" (turpmāk arī – Sociālais dienests).

Kārtība, kādā tiek iesniegti nepieciešamie dokumenti un izmaksāti pabalsti, netiek mainīta.

Nav paredzamas papildu administratīvo procedūru izmaksas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem  Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 9. punktu pašvaldībai ir autonomā funkcija nodrošināt iedzīvotājiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā, kā arī iespēju saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus.

Saistošo noteikumu izpildes administrēšanu nodrošinās Sociālais dienests, jaunas darba vietas netiks veidotas, jauni pienākumi vai uzdevumi esošajiem darbiniekiem netiks noteikti.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu  Saistošo noteikumu izpilde tiks nodrošināta Sociālā dienesta esošo funkciju un uzdevumu ietvaros, nav paredzēta jaunu institūciju izveide vai esošās institūcijas likvidācija vai reorganizācija.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana  Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir nepieciešams norādītā mērķa sasniegšanai.

Izdodot saistošos noteikumus, pašvaldība rīkojas atbilstoši Likumā ietvertajam pilnvarojumam.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām  Saistošo noteikumu projekts no 2024. gada 28. februāra līdz 2024. gada 13. martam (divas nedēļas) publicēts Saldus novada pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.saldus.lv, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Viedokļi nav saņemti.

Jautājums izskatīts Sociālo jautājumu komisijā un atbalstīts Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā.

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!