• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ogres novada domes 2022. gada 25. augusta saistošie noteikumi Nr. 21/2022 "Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība studējošajiem, kuri studē valsts akreditētā augstākās izglītības studiju programmā un iegūst pedagogiem nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 21.09.2022., Nr. 183 https://www.vestnesis.lv/op/2022/183.32

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ropažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 38/22

Par Ropažu novada pašvaldības nodevām

Vēl šajā numurā

21.09.2022., Nr. 183

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ogres novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 21/2022

Pieņemts: 25.08.2022.

OP numurs: 2022/183.32

2022/183.32
RĪKI

Ogres novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 21/2022

Ogrē 2022. gada 25. augustā (prot. Nr. 19; 14.)

Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība studējošajiem, kuri studē valsts akreditētā augstākās izglītības studiju programmā un iegūst pedagogiem nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju

Precizēti 01.09.2022. (prot. Nr. 20; 2.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ogres novada pašvaldība (turpmāk pašvaldība) piešķir stipendijas studējošajiem, kuri studē valsts akreditētā augstākās izglītības studiju programmā, kurā iegūst pedagoģiskajai darbībai nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju (turpmāk studiju programma).

2. Stipendiju piešķiršanas mērķis ir motivēt vidējās izglītības iestāžu absolventus studijām studiju programmās un piesaistīt kvalificētus pedagogus darbam Ogres novada (turpmāk novads) izglītības iestādēs.

3. Stipendiju skaitu nosaka pašvaldības dome (turpmāk dome) un tās piešķir gadskārtējā pašvaldības budžetā paredzētajā apjomā.

4. Stipendijas tiek piešķirtas, pamatojoties uz stipendiju piešķiršanas komisijas lēmumu un līgumu par stipendijas piešķiršanu (turpmāk tekstā – līgums), ko slēdz novada Izglītības pārvaldes (turpmāk – Izglītības pārvalde) vadītājs un studējošais.

II. Stipendijas apmērs un piešķiršanas nosacījumi

5. Stipendijas apmērs ir 200 euro (divi simti euro) mēnesī.

6. Stipendijas var saņemt pilna laika klātienes profesionālajās studiju programmās un bakalaura studiju programmās studējošie, sākot ar pirmo studiju gadu.

7. Studējošais var saņemt stipendiju par studijām vienā studiju programmā.

8. Stipendija netiek piešķirta studējošajiem, kuri saņem pašvaldības kompensāciju mācību izdevumu segšanai.

9. Stipendiju konkursa kārtībā var saņemt studējošais, kurš atbilst šādiem kritērijiem:

9.1. imatrikulēts studiju programmā;

9.2. no studiju 1. kursa 2. semestra studējošajam nav akadēmisko parādu vai nesekmīgu vērtējumu un sekmju vidējais aritmētiskais vērtējums par iepriekšējo studiju semestri nav zemāks par 7 ballēm;

9.3. pēc augstskolas absolvēšanas stipendijas saņēmējs apņemas turpmākos 2 gadus pēc pirmā līmeņa augstākās izglītības ieguves vai 3 gadus pēc otrā līmeņa augstākās izglītības ieguves strādāt pamatdarbā kādā no novada izglītības iestādēm;

9.4. ir iesniedzis šo saistošo noteikumu 19. punktā noteiktos dokumentus.

10. Stipendiju prioritāri piešķir studējošajam, kura deklarētā dzīvesvieta ir novada administratīvajā teritorijā vai kurš ir ieguvis vidējo izglītību kādā no novada izglītības iestādēm, secīgi ievērojot šādas prioritātes:

10.1. augstāks sekmju vidējais aritmētiskais vērtējums;

10.2. studējošais ir pilngadību sasniedzis bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns;

10.3. studējošā mājsaimniecībai ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;

10.4. studējošais ir no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz 3 no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē).

11. Studējošajam, kura deklarētā dzīvesvieta nav novada administratīvajā teritorijā vai kurš nav ieguvis vidējo izglītību kādā no novada izglītības iestādēm, stipendiju piešķir, secīgi ievērojot šo noteikumu 10.1.–10.4. apakšpunktā minētos nosacījumus.

12. Ja uz studējošo attiecas kāds no šo noteikumu 10.2.–10.4. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, studējošais pēc stipendiju piešķiršanas komisijas (turpmāk – komisija) pieprasījuma iesniedz minētās pazīmes apliecinošus dokumentus, ja komisija šo informāciju objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt pati.

III. Stipendiju piešķiršanas komisija

13. Pašvaldības dome izveido komisiju piecu cilvēku sastāvā, nosakot komisijas priekšsēdētāju un sekretāru.

14. Komisija izsludina stipendiju konkursu, izskata studējošo iesniegumus, izvērtē to atbilstību šajos saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem, pieņem lēmumu par stipendijas piešķiršanu un veic citas darbības, kas noteiktas šajos saistošajos noteikumos.

15. Komisija lēmumus pieņem, atklāti balsojot. Komisijas lēmums tiek pieņemts ar klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

16. Komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu laiku un darba kārtību, paraksta komisijas sēdes protokolus un lēmumus.

17. Komisijas lietvedību kārto un citus organizatoriskus un tehniskus jautājumus risina komisijas sekretārs.

IV. Stipendiju piešķiršana un izmaksa

18. Komisija izsludina pieteikšanos stipendiju konkursam laika posmā no 1. jūlija līdz 31. augustam, nosakot pieteikšanās termiņu ne mazāku kā divas nedēļas. Informācija par stipendiju konkursu publicējama tīmekļvietnē www.ogresnovads.lv, kā arī pēc iespējas citos masu informācijas līdzekļos.

19. Lai saņemtu stipendiju, studējošais komisijai iesniedz:

19.1. iesniegumu stipendijas saņemšanai (veidlapa pielikumā);

19.2. izziņu no augstskolas par studijām, pievienojot sekmju izrakstu par iepriekšējo studiju semestri vai 1. kursa 1. semestrī studējošajiem vidējās izglītības iestādes sekmju izrakstu.

20. Pēc komisijas lēmuma par stipendijas piešķiršanu stāšanās spēkā, studējošais divu nedēļu laikā ar Izglītības pārvaldes vadītāju noslēdz līgumu par pašvaldības stipendiju.

21. Stipendija tiek izmaksāta visā studiju programmas apguves laikā, ja studējošais atbilst šo saistošo noteikumu 9.1. un 9.2. apakšpunktam, kā arī ievēro šo saistošo noteikumu un noslēgtā līguma prasības.

22. Stipendiju studējošais saņem piecus mēnešus rudens semestrī un piecus mēnešus pavasara semestrī.

23. Pašvaldība stipendiju ieskaita studējošā kredītiestādes norēķinu kontā.

V. Stipendijas saņēmēja atbilstības pārbaude

24. Studējošais ne vēlāk kā divu nedēļu laikā informē komisiju par:

24.1. akadēmiskā atvaļinājuma sākumu un beigām;

24.2. bērna kopšanas atvaļinājuma sākumu un beigām;

24.3. studiju pārtraukšanu.

25. Studējošais iesniedz izziņu no augstskolas par studijām un sekmju izrakstu par iepriekšējo semestri:

25.1. līdz 1. februārim par studiju gada 1. semestri;

25.2. līdz 1. augustam par studiju gada 2. semestri.

26. Komisija veic stipendijas saņēmēja atbilstības pārbaudi pēc katra studiju semestra, pārbaudot studējošā atbilstību šo noteikumu 9.1. un 9.2. apakšpunktā minētajiem kritērijiem.

VI. Stipendijas izmaksas apturēšana, atjaunošana un izbeigšana

27. Komisija ar lēmumu aptur stipendijas izmaksāšanu, ja tā konstatē, ka:

27.1. studējošais atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā;

27.2. studējošais atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā;

27.3. studējošajam sekmju vidējais aritmētiskais vērtējums ir zemāks par šo noteikumu 9.2. apakšpunktā noteikto;

27.4. studējošais nav iesniedzis saistošo noteikumu 25. punktā noteiktos dokumentus.

28. Komisija ar lēmumu atjauno stipendijas izmaksāšanu, ja studējošais atbilst šo saistošo noteikumu 9. punktam, ir iesniedzis visus šo saistošo noteikumu 25. punktā noteiktos dokumentus un:

28.1. studējošais atsāk studijas pēc akadēmiskā atvaļinājuma;

28.2. studējošais atgriežas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma un atsāk studijas;

28.3. studējošajam sekmju vidējā aritmētiskā atzīme par iepriekšējo semestri ir šo saistošo noteikumu 9.2. apakšpunktā noteiktajā līmenī.

29. Komisija ar lēmumu izbeidz stipendijas izmaksu šādos gadījumos:

29.1. studējošais absolvējis studiju programmu;

29.2. studējošais priekšlaicīgi pārtraucis studijas;

29.3. studējošais sniedzis nepatiesu informāciju, iesniedzot šo noteikumu 19. vai 25. punktā noteiktos dokumentus;

29.4. studējošajam divos secīgos semestros vidējais aritmētiskais vērtējums ir zemāks par šo saistošo noteikumu 9.2. apakšpunktā noteikto;

29.5. studējošais nav iesniedzis saistošo noteikumu 19. punktā noteiktos dokumentus vairāk par diviem semestriem;

29.6. studējošais vienpusēji lauž līgumu.

30. Studējošais atmaksā stipendiju pašvaldībai pilnā apmērā līgumā noteiktajā kārtībā šādos gadījumos:

30.1. šo noteikumu 29.2.–29.6. apakšpunktā noteiktajos gadījumos.

30.2. studējošais nav izpildījis šo noteikumu 9.3. punktā minētās saistības.

31. Studējošais neatmaksā stipendiju pašvaldībai šādos gadījumos:

31.1. studējošais izpildījis šo noteikumu 9.3. punktā minētās saistības;

31.2. studējošais veselības stāvokļa dēļ zaudējis darba spējas;

31.3. citos gadījumos, kurus par attaisnojošiem atzinusi komisija.

VII. Noslēguma jautājumi

32. 2022. gadā Izglītības pārvalde izsludina pieteikšanos stipendiju konkursam laika posmā no 1. septembra līdz 30. septembrim, nosakot pieteikšanās termiņu ne mazāku kā divas nedēļas. Informācija par stipendiju konkursu publicējama tīmekļvietnē www.ogresnovads.lv, kā arī pēc iespējas citos masu informācijas līdzekļos.

33. 2022./2023. studiju gadā stipendiju studējošais saņem četrus mēnešus rudens semestrī un piecus mēnešus pavasara semestrī.

Ogres novada domes priekšsēdētājs E. Helmanis

 

Pielikums
Ogres novada pašvaldības 2022. gada 25. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2022
(prot. Nr. 19; 14.)

Ogres novada pašvaldībai
Brīvības iela 11, Ogre, LV-5001

Studējošā vārds, uzvārds  
Personas kods  
Deklarētās dzīvesvietas adrese  
Kontakttālrunis   E-pasts  

IESNIEGUMS
PAR STUDĒJOŠĀ STIPENDIJAS PIEŠĶIRŠANU

Lūdzu piešķirt studējošā stipendiju
Augstākās izglītības iestāde, fakultāte
 
Studiju programmas nosaukums
 
studējošais ir pilngadību sasniedzis bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns;
studējošā mājsaimniecībai ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz 3 no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē).
Studiju uzsākšanas gads augstākās izglītības iestādē  

Lūdzu norādīt studējošā stipendijas piešķiršanai prioritāros apstākļus:
(atzīmēt visus atbilstošos)

Iesniegumam pievienota izziņa no augstskolas par studijām un sekmju izraksts par iepriekšējo studiju semestri vai 1. kursa 1. semestrī studējošajiem vidējās izglītības iestādes sekmju izraksts uz ________ lapām.

Apliecinu, ka norādītā informācija ir precīza un patiesa. Apņemos ievērot, ka jebkuru iesniegumā norādīto apstākļu izmaiņu gadījumā jāinformē Ogres novada Izglītības pārvalde. Parakstot šo iesniegumu, piekrītu, ka Ogres novada pašvaldība, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību, apstrādā manus personas datus.

Personas datu apstrādes mērķis – pašvaldības studējošā stipendijas piešķiršana saskaņā ar Ogres novada pašvaldības 2022. gada 25. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2022 "Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība studējošajiem, kuri studē valsts akreditētā augstākās izglītības studiju programmā un iegūst pedagogiem nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju".

*Datums    
*Paraksts, atšifrējums    

* Paraksts un datums nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

 

Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 21/2022
"Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība studējošajiem, kuri studē valsts akreditētā augstākās izglītības studiju programmā un iegūst pedagogiem nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 12. pants nosaka, ka pašvaldība attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.

Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) izglītības iestāžu darbības nodrošināšanu arvien biežāk ietekmē pedagogu trūkums, īpaši tādās jomās kā matemātika, fizika, latviešu valoda, vēsture u.c., kas prognozējamā nākotnē apdraudēs pilnvērtīgu izglītības pakalpojumu pieejamību pašvaldības izglītības iestādēs.

Lai sekmētu jauno speciālistu piesaisti darbam Pašvaldības izglītības iestādēs, nepieciešams atbalsts jaunajiem speciālistiem stipendijas veidā. Stipendiju piešķiršana studējošajiem, kuri apgūst pedagoģiskās studiju programmas, sekmēs izglītības apguves pakalpojumu pieejamības nepārtrauktību Pašvaldības izglītības iestādēs un veicinās kvalificēta pedagoģiskā personāla piesaisti izglītības apguves pakalpojumu nodrošināšanai nākotnē.

2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts Noteikumi nosaka kārtību, kādā Pašvaldība, budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros, piešķir stipendijas studējošajiem, kuri studē valsts akreditētā augstākās izglītības studiju programmā, kurā iegūst skolotāja, speciālā pedagoga, sociālā pedagoga, karjeras konsultanta, logopēda, audiologopēda vai psihologa profesionālo kvalifikāciju (turpmāk – pedagoģijas programma).

Noteikumi nosaka stipendijas pretendentu atlases kārtību, tiem izvirzāmās prasības, stipendijas piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī nosacījumus stipendijas saņēmējam.

Plānots, ka, sākot no 2022./2023. studiju gada, stipendijas tiks piešķirtas studējošiem, kuri apgūst pedagoģijas programmas, un pēc studiju beigšanas piekrīt nodibināt darba tiesiskās attiecībās ar kādu no Pašvaldības izglītības iestādēm, un nostrādāt izglītības iestādē pedagoga darbā atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai ne mazāk kā divus gadus, skaitot no dienas, kad izdots izglītības dokuments, kas apliecina kvalifikācijas ieguvi.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu Plānotā ietekme uz Pašvaldības budžetu 2022. gadā 4000 EUR, 2023. gadā 12000 EUR, 2024. gadā 12000 EUR.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Iestāde, kas nodrošinās noteikumu izpildi un kurā privātpersona var griezties noteikumu piemērošanā – Ogres novada Izglītības pārvalde.

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu tiks noslēgts līgums starp Ogres novada Izglītības pārvaldi un studējošo personu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas veiktas ar Latvijas Studentu apvienības pārstāvjiem.

Ogres novada domes priekšsēdētājs E. Helmanis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!