• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ropažu novada domes 2022. gada 31. augusta saistošie noteikumi Nr. 38/22 "Par Ropažu novada pašvaldības nodevām". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 21.09.2022., Nr. 183 https://www.vestnesis.lv/op/2022/183.33

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ropažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 39/22

Par Ropažu novada pašvaldības 27.05.2009. saistošo noteikumu Nr. 14 "Detālplānojums "Silezers" (kadastrs Nr. 8084 007 0078), Ropažu novads, Rīgas rajons" atcelšanu

Vēl šajā numurā

21.09.2022., Nr. 183

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ropažu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 38/22

Pieņemts: 31.08.2022.

OP numurs: 2022/183.33

2022/183.33
RĪKI

Ropažu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 3 Visi

Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 38/22

Ulbrokā 2022. gada 31. augustā

Par Ropažu novada pašvaldības nodevām

Apstiprināti ar Ropažu novada pašvaldības domes
31.08.2022. sēdes lēmumu Nr. 1509 (prot. Nr. 46/2022)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu un Ministru kabineta
2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 16.¹ punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevu par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu, nodevu par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās, nodevas maksāšanas kārtību un personas, kuras atbrīvojamas no nodevas samaksas Ropažu novadā.

2. Nodevu maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas.

II. Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu

3. Nodevu likmes par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu noteiktas par vienu vienību.

4. Nodevu objekti, kuri tiek aplikti ar nodevu un nodevu likmes ir šādas:

4.1. Par izziņu no civilstāvokļa reģistru ieraksta euro
4.2. Par izziņu par tiesībām iegūt īpašumā zemi euro
4.3. Par atkārtotu domes, komisijas vai komitejas lēmuma norakstu, izrakstu vai apliecinātu kopiju euro
4.4. Par izziņu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu (par katru nekustamo īpašumu) 5 euro
4.5. Par izziņu par zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu (par katru zemes vienību) 5 euro
4.6. Par izziņu par piebraukšanas iespējām nekustamam īpašumam 5 euro
4.7. Par citu pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu – izziņa, dokuments, akts, apliecinājums, tai skaitā to atvasinājuma saņemšanu 1 euro
4.8. Par apliecinātu pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu kopiju  
4.8.1. A0/1 lpp. euro
4.8.2. A1/1 lpp. euro
4.8.3. A2/1 lpp. euro
4.8.4. A3/1 lpp. 0,20 euro
4.8.5. A4/1 lpp. 0,10 euro

III. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās

5. Nodevu likmes par izklaidējoša rakstura viena pasākuma sarīkošanu publiskās vietās noteiktas par vienu dienu.

6. Nodevas objekti un likmes ir šādi:

6.1. Par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās (par vienu pasākumu) 30,00 euro
6.2. Par atrakciju rīkošanu publiskās vietās 15,00 euro
6.3. Par atrakciju rīkošanu publiskās vietās, ja pasākums notiek ilgāk par vienu dienu 10,00 euro
6.4. Par atrakciju rīkošanu publiskās vietās, ja pasākums notiek ilgāk par vienu mēnesi 3,00 euro

IV. Personas, kas ir atbrīvojamas no nodevas samaksas

7. No šajos noteikumos noteiktu nodevu samaksas papildus normatīvajos aktos noteiktajiem atbrīvojumiem ir atbrīvojamas šādas personas:

7.1. no nodevas par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu par šo noteikumu 4.1.–4.7. apakšpunktos minētajiem dokumentiem – personas, kuras normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām, politiski represētās personas, 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu ieguvušās personas, personas ar I un II grupas invaliditāti, no pašvaldības budžeta finansējamās iestādes, daudzbērnu ģimenes ar trīs un vairāk nepilngadīgiem bērniem;

7.2. no nodevas par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu par šo noteikumu 4.8. apakšpunktā minētajiem dokumentiem – projektēšanas uzņēmumi, pildot pašvaldības pasūtījumus, baznīcas, pansionāti, pirmsskolas izglītības, kultūras, veselības aizsardzības un vides aizsardzības iestādes, no pašvaldības budžeta finansējamās iestādes;

7.3. no nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās – politiski represētās personas, personas ar I un II grupas invaliditāti, no pašvaldības budžeta finansējamās iestādes, pašvaldības rīkotajos pasākumos pasākuma sponsori, kuru ieguldījums nav mazāks par šajos noteikumos minētās attiecīgās nodevas apmēru.

V. Nodevu samaksas kārtība

8. Pašvaldības nodevas, kas noteiktas ar šiem noteikumiem, tiek ieskaitītas Ropažu novada pašvaldības budžetā.

9. Nodevas iekasē skaidrā naudā vai veicot bezskaidras naudas norēķinu, pirms pakalpojuma vai atļaujas saņemšanas un pakalpojuma neizmantošanas gadījumā nomaksātā pašvaldības nodeva netiek atgriezta, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

10. Nodevu samaksā pirms dokumentu un atļauju saņemšanas vai noteikto darbību veikšanas.

VI. Noslēguma jautājums

11. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:

11.1. bijušās Stopiņu novada pašvaldības domes 2009. gada 25. februāra saistošos noteikumus Nr. 04/09 "Par pašvaldības nodevām Stopiņu novada teritorijā";

11.2. bijušās Inčukalna novada pašvaldības domes 2013. gada 16. oktobra saistošos noteikumus Nr. 28/2013 "PAR INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS NODEVĀM";

11.3. bijušās Garkalnes novada pašvaldības domes 2014. gada 24. janvāra saistošos noteikumus Nr. 3 "Nodeva par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu";

11.4. bijušās Ropažu novada pašvaldības domes 2013. gada 12. decembra saistošos noteikumus Nr. 31 "Nodeva par Ropažu novada domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātajām to kopijām";

11.5. bijušās Ropažu novada pašvaldības domes 2013. gada 12. decembra saistošos noteikumus Nr. 29 "Par suņu turēšanas nodevu Ropažu novadā";

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne

 

Paskaidrojuma raksts
Ropažu novada pašvaldības domes 2022. gada 31. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 38/22 "Par Ropažu novada pašvaldības nodevām"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar administratīvi teritoriālo reformu, atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, ar 2021. gada 1. jūliju ir izveidots jauns Ropažu novads. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktā ir noteikts, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Saistošie noteikumi "Par Ropažu novada pašvaldības nodevām" (turpmāk – Noteikumi) izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas" 16.punktu.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka šādu nodevu veidu piemērošanu Ropažu novadā:

• nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu;

• nodeva par izklaidējoša rakstura pasākuma sarīkošanu publiskās vietās.

Saistošajos noteikumos noteiktas nodevu likmes.

Papildus Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas" saistošajos noteikumos noteikti gadījumi, kad konkrētā nodeva netiek piemērota.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu izpildei ir finansiāla ietekme uz pašvaldības kārtējā gada budžetu. Nav plānota būtiska ietekme uz pašvaldības budžeta palielinājumu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Institūcijas, kurā privātpersona var vērsties noteikumu piemērošanā ir Ropažu novada pašvaldība.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē internetā www.ropazi.lv.

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!