• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ogres novada domes 2022. gada 28. jūlija saistošie noteikumi Nr. 17/2022 "Mācību maksas noteikšanas un samaksas kārtība un atvieglojumi Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 16.08.2022., Nr. 157 https://www.vestnesis.lv/op/2022/157.6

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ogres novada domes saistošie noteikumi Nr. 19/2022

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2022 "Par sociālajiem pakalpojumiem"

Vēl šajā numurā

16.08.2022., Nr. 157

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ogres novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 17/2022

Pieņemts: 28.07.2022.

OP numurs: 2022/157.6

2022/157.6
RĪKI

Ogres novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 17/2022

Ogrē 2022. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 17; 22.)

Mācību maksas noteikšanas un samaksas kārtība un atvieglojumi Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
12. panta otro prim daļu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka mācību maksas kā līdzfinansējuma par izglītības ieguvi (turpmāk tekstā – mācību maksa) Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (turpmāk tekstā – izglītības iestādes) noteikšanas un samaksas kārtību, kā arī mācību maksas atvieglojumus.

II. MĀCĪBU MAKSAS NOTEIKŠANAS UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2. Mācību maksas apmēru katrai izglītības iestādei par profesionālās ievirzes, sagatavošanas profesionālajai ievirzei, interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmām (turpmāk – programmas) nosaka Ogres novada pašvaldības dome.

3. Mācību maksa izglītības iestādēs veido daļu no katras izglītības iestādes finansējuma.

4. Mācību maksa izmantojama mācību procesa nodrošināšanai, izglītības iestādes pedagogu atalgojumam, kā arī izglītības iestādes attīstībai un uzturēšanas izdevumu segšanai.

5. Mācību maksu par profesionālās ievirzes, sagatavošanas profesionālajai ievirzei un interešu izglītības programmu apguvi maksā vecāki vai aizbildņi (turpmāk – vecāki), kuru bērni izglītības iestādē apgūst licencētas profesionālās ievirzes izglītības, sagatavošanas profesionālajai ievirzei un interešu izglītības programmas, saskaņā ar noslēgto līgumu ar izglītības iestādi.

6. Mācību maksu par pieaugušo neformālās izglītības programmu apguvi maksā pakalpojuma saņēmējs, kurš izglītības iestādē apgūst pieaugušo neformālās izglītības programmu (turpmāk – pakalpojuma saņēmējs), saskaņā ar noslēgto līgumu ar izglītības iestādi.

7. Līdz katra mēneša 15. datumam Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļa sagatavo un izglītības iestādes, izņemot Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolu, uz starp izglītības iestādi un vecāku vai pakalpojuma saņēmēju noslēgtajā līgumā norādīto elektroniskā pasta adresi nosūta elektronisko rēķinu par izglītojamajam vai pakalpojuma saņēmējam noteikto iepriekšējā mēneša mācību maksu izglītības iestādē.

8. Tekošā mēneša laikā Madlienas pagasta pārvaldes Finanšu un grāmatvedības nodaļa sagatavo un uz starp Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas un vecāku vai pakalpojuma saņēmēju noslēgtajā līgumā norādīto elektroniskā pasta adresi nosūta elektronisko rēķinu par izglītojamajam vai pakalpojuma saņēmējam noteikto tekošā mēneša mācību maksu.

9. Mācību maksa par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi tiek aprēķināta:

9.1. par 9 (deviņiem) mēnešiem kalendārajā gadā kultūrizglītības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs;

9.2. par 10 (desmit) mēnešiem kalendārajā gadā sporta profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

10. Mācību maksa par programmām tiek aprēķināta par programmas īstenošanas laiku.

11. Mācību maksu vecāki vai pakalpojuma saņēmējs iemaksā elektroniskajā rēķinā norādītajā apmērā, kontā un termiņā.

12. Izglītojamais vai pakalpojuma saņēmējs var tikt atskaitīts no izglītības iestādes, ja mācību maksa nav maksāta par 3 (trīs) mēnešiem programmu īstenošanas laikā.

III. MĀCĪBU MAKSAS ATVIEGLOJUMI UN TO PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

13. Mācību maksas atvieglojumi mācību gadam tiek piešķirti izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta 1. septembrī vai 1. janvārī ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā un kurš atbilst kādai no zemāk norādītajām kategorijām.

14. Mācību maksas atvieglojums 50 % apmērā tiek piemērots sekmīgiem profesionālās ievirzes, sagatavošanas profesionālajai ievirzei un interešu izglītības programmu izglītojamiem:

14.1. no daudzbērnu ģimenēm (ģimenes, kurās ir 3 (trīs) un vairāk nepilngadīgi bērni);

14.2. no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām;

14.3. ja vienā izglītības iestādē mācās 2 (divi) vai vairāk bērni no vienas ģimenes.

15. Mācību maksas atvieglojums 100 % apmērā tiek piemērots sekmīgiem profesionālās ievirzes, sagatavošanas profesionālajai ievirzei un interešu izglītības programmu izglītojamiem:

15.1. bērniem bāreņiem;

15.2. bērniem ar invaliditāti;

15.3. vienam semestrim par īpašiem mācību un radošā darba sasniegumiem iepriekšējā semestrī, pamatojoties uz izglītības iestādes direktora rīkojumu, kurš izdots saskaņā ar attiecīgās izglītības iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem.

16. Mācību maksas atvieglojumus izglītības iestāde piešķir, pamatojoties uz vecāku iesniegumu. Izglītības iestāde ir tiesīga pieprasīt no vecāka papildus informāciju vai dokumentus par izglītojamā atbilstību atvieglojumu saņemšanas nosacījumiem.

17. Noteikumu 15.3. punktā minēto mācību maksas atvieglojumu piešķir pēc izglītības iestādes iniciatīvas.

18. Ja izglītojamais attaisnoti (iesniedzot ārsta izziņu) nav apmeklējis nodarbības un saslimšanas periods ir ilgāks par 3 (trīs) secīgām nedēļām, mācību maksa par vienu mēnesi nav jāmaksā.

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

19. Šo noteikumu izpildes kontroli nodrošina atbilstošās izglītības iestādes direktors.

20. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

20.1. Ogres novada pašvaldības 2012. gada 25. oktobra saistošie noteikumi Nr. 30/2012 "Mācību maksas noteikšanas un samaksas kārtība un atvieglojumi Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs";

20.2. Lielvārdes novada pašvaldības 2013. gada 24. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 12 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Lielvārdes novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs";

20.3. Ķeguma novada pašvaldības 2016. gada 20. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 6/2016 "Par audzēkņu vecāku līdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas kārtību izglītības apguvei Ķeguma novada Birzgales mūzikas skolā";

20.4. Ikšķiles novada pašvaldības 2013. gada 27. marta saistošie noteikumi Nr. 6/2013 "Par mācību maksu Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolā".

Ogres novada domes priekšsēdētājs E. Helmanis

 

Saistošo noteikumu Nr. 17/2021 "Mācību maksas noteikšanas un samaksas kārtība un atvieglojumi Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē bijušo novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Šobrīd ir spēkā esoši visu četru vēsturisko novadu saistošie noteikumi.

Lai Ogres novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs būtu vienota kārtībā, kādā tiek noteiktas mācību maksas, kā tiek organizēta samaksas kārtība un piešķirti mācību maksas atvieglojumi, nepieciešams apstiprināt jaunus saistošos noteikumus.

2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka mācību maksas kā līdzfinansējuma par izglītības ieguvi Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs noteikšanas un samaksas kārtību, kā arī mācību maksas atvieglojumus.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu Noteikumos paredzētie atvieglojumi samazina pašvaldības budžeta ieņēmumu sadaļu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu piedāvāto programmu īstenošana veicina izglītības iestāžu sadarbību ar uzņēmējiem, kuri pārstāv kultūrizglītības un sporta jomu, nodrošina iespēju bērniem un jauniešiem apgūt prasmes profesionālās ievirzes izglītības iestāžu piedāvātajās profesionālās ievirzes, interešu un pieaugušo izglītības programmās, kas sniedz lielu ieguldījumu karjeras izglītībā, izvēloties nākotnes profesiju un gatavojot nākamos kultūrizglītības un sporta jomas speciālistus šo jomu pārstāvētiem uzņēmumiem novadā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Izglītības programmu apguvei pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs vecāki vai aizbildņi vai pakalpojuma saņēmēji iesniedz iesniegumu par uzņemšanu izglītības iestādē, kurā norāda, vai pretendē uz mācību maksas atvieglojumiem. Ja tiek piešķirti mācību maksas atvieglojumi saskaņā ar saņemto iesniegumu, atvieglojumu apmērs tiek atrunāts līgumā. Pēc izglītības iestādes iniciatīvas piešķirtie mācību maksas atvieglojumiem tiek piešķirti, pamatojoties uz izglītības iestādes vadītāja izdotu rīkojumu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas. 

Ogres novada domes priekšsēdētājs E. Helmanis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!