• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Jelgavas novada domes 2023. gada 26. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 7 "Par licencēto makšķerēšanu un zemūdens medībām Lielupē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 7.07.2023., Nr. 130 https://www.vestnesis.lv/op/2023/130.39

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Madonas novada domes saistošie noteikumi Nr. 9

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Madonas novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

Vēl šajā numurā

07.07.2023., Nr. 130

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Jelgavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 7

Pieņemts: 26.04.2023.

OP numurs: 2023/130.39

2023/130.39
RĪKI

Jelgavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Jelgavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 7

Jelgavā 2023. gada 26. aprīlī

Par licencēto makšķerēšanu un zemūdens medībām Lielupē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā

APSTIPRINĀTI
ar Jelgavas novada domes
26.04.2023. lēmumu Nr. 9 (sēdes prot. Nr. 10)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu un
Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu, 2015. gada 22. decembra
Ministru kabineta noteikumu Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību kārtība" 7. punktu

1. Šie saistošie noteikumi reglamentē licencēto makšķerēšanu un zemūdens medības Lielupē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā.

2. Licencētā makšķerēšana un zemūdens medības Lielupē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā tiek organizētas saskaņā ar Nolikumu "Licencētai makšķerēšanai un zemūdens medībām Lielupē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā" (pielikumā).

Pielikumā:

Nolikums "Licencētai makšķerēšanai un zemūdens medībām Lielupē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā" ar pielikumiem.

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs M. Lasmanis

 

APSTIPRINĀTS
ar Jelgavas novada domes
26.04.2023. lēmumu Nr. 9
(sēdes prot. Nr. 10)

Nolikums
"Licencētai makšķerēšanai un zemūdens medībām Lielupē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu un
Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu, 2015. gada 22. decembra
Ministru kabineta noteikumu Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību kārtība" 7. punktu

Precizējumi: Jelgavas novada domes
2023. gada 28. jūnija lēmums Nr. 16 (prot. Nr. 15)

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Licencētā makšķerēšana tiek organizēta Lielupes upes posmā no abiem krastiem, kas atrodas Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, no Staļģenes (Emburgas) tilta augšup pret straumi līdz Bauskas novada robežai (4. pielikums), bet licencētās zemūdens medības tiek organizētas dažādos Lielupes upes posmos, kas atrodas Jelgavas novada administratīvajā teritorijā (5. pielikums).

2. Nolikums "Licencētai makšķerēšanai un licencētām zemūdens medībām Lielupē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā" (turpmāk – Nolikums) nosaka licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību kārtību attiecīgajos šī Nolikuma 1. punktā minētajos Lielupes upes posmos.

3. Lielupe saskaņā ar Civillikuma 1102. pantu un I pielikumu ir publiska upe, kurā zvejas tiesības pieder valstij.

4. Nolikums izstrādāts ievērojot Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu, Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 800) 46.1. apakšpunktu un Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" (turpmāk – MK noteikumi Nr.799) 13. punktu, tai skaitā paredzot ierobežotu zivju resursu izmantošanu vietās, kur no 1. aprīļa līdz 31. maijam saskaņā ar MK noteikumu Nr. 800 3. pielikumu ir noteikts makšķerēšanas aizliegums.

5. Licencētā makšķerēšana un zemūdens medības tiek organizētas ar nolūku:

5.1. limitēt vērtīgu zivju sugu ieguvi;

5.2. uzlabot zivju krājumu aizsardzību un racionālu izmantošanu;

5.3. iegūt papildu līdzekļus zivju sugu krājumu regulārai papildināšanai un aizsardzībai;

5.4. organizēt zivju ieguves kontroli;

5.5. veicināt makšķerēšanas un zemūdens medību tūrisma attīstību;

5.6. veicināt aktīva un veselīga dzīvesveida attīstību.

6. Šis Nolikums izstrādāts, ievērojot valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" un Valsts vides dienesta ieteiktos zivju ieguves limitus.

7. Licencēto makšķerēšanu un zemūdens medības Lielupē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā organizē Jelgavas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63022238, e-pasts:dome@jelgavasnovads.lv, www.jelgavasnovads.lv.

8. Kontroli par licencētas makšķerēšanas, zemūdens medību un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu atbilstoši Zvejniecības likuma 18. pantā noteiktajam, veic Valsts vides dienests, kā arī Valsts vides dienesta pilnvarota persona – sabiedriskais vides inspektors, Jelgavas novada Pašvaldības policija.

II. LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS NOTEIKUMI

9. Šī Nolikuma 1. punktā noteiktās licencētās makšķerēšanas vietas (4. pielikums) robežpunktu koordinātes ir 56.572794, 23.968089.

10. Licencēta makšķerēšana notiek saskaņā ar MK noteikumu Nr. 800 normām ar sekojošām atkāpēm:

10.1. licencētās makšķerēšanas sezonas laikā, kas ir noteikta no 1. aprīļa līdz 31. maijam, makšķerēšana ir atļauta:

10.1.1. no 1. aprīļa līdz 14. aprīlim – no krasta vai ar iebrišanu ūdenī;

10.1.2. no 15. aprīļa līdz 31. maijam – tikai no krasta, bez iebrišanas ūdenī;

10.2. makšķerēt atļauts tikai gaišajā diennakts laikā;

10.3. atļautie makšķerēšanas rīki-viena pludiņa makšķere, viena gruntsmakšķere vai mušiņmakšķere, kas aprīkota tikai ar vienu āķi, kam atstarpe starp kātiņu un āķa smaili nav lielāka par 8 (astoņi) mm. Citu makšķerēšanas rīku un paņēmienu izmantošana aizliegta;

10.4. izmantojot vienu licenci, dienā atļauts iegūt un paturēt 8 (astoņas) vimbas.

11. Dienā viens makšķernieks drīkst izmantot tikai vienu dienas licenci, bet, izmantojot licencētās makšķerēšanas sezonas licenci, drīkst iegūt un paturēt Nolikuma 10.4. apakšpunktā norādīto vienas dienas vimbu loma limitu katrā makšķerēšanai atļautajā dienā.

12. Makšķerniekam, kurš nodarbojas ar licencēto makšķerēšanu, ir jābūt klāt derīgai tipogrāfiski iespiestai makšķerēšanas licencei vai elektroniski (internetā) iegādātai un izdrukātai makšķerēšanas licencei, vai arī makšķernieks nosauc elektroniski iegādātās licences numuru, kā arī jābūt klāt attiecīgajā laika periodā derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei, ja makšķernieks ietilpst to personu lokā, kurām tādai ir jābūt saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 800.

III. Licencēto zemūdens medību noteikumi

13. Licencētās zemūdens medības atļauts veikt dažādos Lielupes posmos Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, kas ir norādītas šī nolikuma 5. pielikumā.

14. Licencētās zemūdens medības attiecīgos Lielupes upes posmos ir atļautas visu gadu, izņemot laika periodu no 1. aprīļa līdz 31. maijam, kad licencētās zemūdens medības ir aizliegtas.

15. Nolikuma 5. pielikumā norādītajos Lielupes upes posmos vai to krastos atrodas vairākas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas: dabas liegums "Babītes ezers", Ķemeru Nacionālais parks, dabas liegums "Kalnciema pļavas", dabas parks "Svētes paliene" un dabas liegums "Lielupes palienes pļavas". Dabas liegumu robežas ir noteiktas Ministru kabineta 1999. gada 15. jūnija noteikumos Nr. 212 "Noteikumi par dabas liegumiem" 85., 170. un 250. pielikumos, dabas parka "Svētes paliene" robežas – Ministru kabineta 1999. gada 9. marta noteikumu Nr. 83 "Noteikumi par dabas parkiem" 31. pielikumā, bet Ķemeru nacionālā parka robežas – Ķemeru Nacionālā parka likuma 1. un 2. pielikumā. Šajās teritorijās ir spēkā īpaši aizsargājamo teritoriju individuālie vai vispārējie noteikumi:

15.1. Dabas liegumā "Babītes ezers" apmeklētājiem ir jāievēro Ministru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumi Nr. 409 "Dabas lieguma "Babītes ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi". Dabas liegums neietver Lielupi, bet ietver nelielu daļu Lielupes krasta, kuru zemūdens makšķernieki var izmantot, lai piekļūtu upei. Vistiešāk uz apmeklētājiem attiecas šo noteikumu 9.11., 9.12. un 9.13. apakšpunkti, kuri nosaka, ka dabas lieguma teritorijā ir aizliegts nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskiem transportlīdzekļiem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem pa lauksaimniecības zemēm, ierīkot nometnes un celt teltis ārpus īpaši norādītām vietām vai bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku, kā arī kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos.

15.2. Ķemeru Nacionālā parka teritorijā ir spēkā Ministru kabineta 2016. gada 6. septembra noteikumi Nr. 601 "Ķemeru Nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi". 6.18. apakšpunktā teikts, ka nacionālā parka teritorijā ir aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām, izņemot ūdenstilpes, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām ir izstrādāts licencēto zemūdens medību nolikums vai licencētās makšķerēšanas nolikums, kurā ir paredzētas zemūdens medības. Upes posms, kurā atļautas zemūdens medības, atrodas Ķemeru Nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā, bet krastā tas robežojas ar dabas lieguma un neitrālo zonu. Apmeklētājiem jāņem vērā, ka saskaņā ar šo noteikumu 6.2. apakšpunktu visā nacionālā parka teritorijā ir aizliegts pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, mopēdiem un sniega motocikliem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm un saskaņā 9.1. apakšpunktu bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas ir aizliegts ar ierīkot nometnes un celt teltis ārpus speciāli norādītām vietām un pagalmiem, izņemot minētās darbības, ko veic neitrālajā zonā. Saskaņā ar šo noteikumu 19.7. apakšpunktu Ķemeru Nacionālā parka dabas lieguma zonā ir aizliegts kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos.

15.3. Dabas parka "Svētes paliene" aizsardzību un izmantošanu nosaka Ministru kabineta 2008. gada 3. marta noteikumi Nr. 134 "Dabas parka "Svētes paliene" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi". Zemūdens medības dabas parka teritorijā nav aizliegtas. Apmeklētājiem ir jāņem vērā, ka saskaņā ar šo noteikumi 7.3. un 7.4. apakšpunktiem visā dabas parkā ir aizliegts kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos un pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm. Dabas lieguma zonā ir aizliegts ierīkot nometnes, celt teltis (10.22. apakšpunkts), kā arī uzturēties 1. marta līdz 1. jūnijam. Uzturēšanās aizliegums neattiecas uz Lielupi (10.23. apakšpunkts).

15.4. Dabas liegumā "Lielupes palienes pļavas" ir spēkā Ministru kabineta 2008. gada 13. maija noteikumi Nr. 326 "Dabas lieguma "Lielupes palienes pļavas" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi". Lielupes posms, kurā atļautas zemūdens medības, robežojas ar dabas lieguma teritoriju, kurā ir noteikta dabas lieguma zona, saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu. Apmeklētājiem jāņem vērā, ka visā dabas lieguma teritorijā ir aizliegts kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām (9.2. apakšpunkts). Dabas lieguma zonā ir aizliegts pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem ārpus ceļiem un ierīkot nometnes, celt teltis un kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām (11.3. un 11. 4. apakšpunkti).

15.5. Dabas liegumā "Kalnciema pļavas" ir spēkā Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumi Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi". Apmeklētājiem jāņem vērā, ka dabas lieguma teritorijā ir aizliegts nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskiem transportlīdzekļiem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem pa meža un lauksaimniecības zemēm un kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos, ko nosaka 16.1. un 16.2. apakšpunkti.

16. Zemūdens medniekam ir jāievēro īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie un individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, tai skaitā nenobraukt no ceļiem, nekurināt ugunskurus un necelt teltis.

17. Zemūdens medniekam, kurš nodarbojas ar licencētajām zemūdens medībām, ir jābūt klāt derīgai tipogrāfiski iespiestai zemūdens medību licencei vai elektroniski (internetā) iegādātai un izdrukātai zemūdens medību licencei, vai arī zemūdens mednieks nosauc elektroniski iegādātās licences numuru, kā arī jābūt klāt attiecīgajā laika periodā derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei, ja zemūdens mednieks ietilpst to personu lokā, kurām tādai ir jābūt saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 800.

18. Licencētās zemūdens medības notiek saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 800.

19. Zemūdens medību rīkus zivju medībām atļauts izmantot tikai tad, ja persona atrodas zem ūdens, bet bērni, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu, izmantot zemūdens medību rīkus drīkst tikai vecāku vai pieaugušo uzraudzībā.

IV. Vides un dabas resursu aizsardzības prasības, kas jāievēro makšķerniekiem un zemūdens medniekiem

20. Makšķernieku un zemūdens mednieku pienākumi saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem atkritumu apsaimniekošanas jomā:

20.1. saudzīgi izturēties pret dabu, nepieļaut ūdenstilpes un piekrastes joslu piesārņošanu un piegružošanu;

20.2. makšķerēšana atļauta 10 m platā tauvas joslā respektējot zemes īpašnieku likumīgās prasības to īpašumā esošajās teritorijās;

20.3. ar transportlīdzekļiem iebraukt un tos novietot tikai to stāvēšanai paredzētās vietās, nenobraucot no koplietošanas un servitūtu ceļiem un laukumiem.

21. Makšķerniekiem un zemūdens medniekiem ir jāievēro normatīvo aktu prasības attiecībā uz vides un dabas resursu aizsardzību.

V. LICENCĒTĀS MAKŠĶERēŠANAS LICENČU VEIDI, SKAITS un MAKSA PAR LICENCēM

22. Licencētā makšķerēšana ir atļauta, iegādājoties vai saņemot kādu no šādām licencēm

(paraugi šī nolikuma 1. pielikumā (1A; 1B; 1C; 1D):

Licences veids Cena, EURO ar PVN Skaits, gab.
dienas licence 9,00 200
dienas licence ar atlaidi 7,00 50
Sezonas licence (no 1. aprīļa līdz 31. maijam) 50,00 100
Sezonas licence ar atlaidi (no 1. aprīļa līdz 31. maijam) 40,00 20

23. Makšķerēšanas licenču skaits ir ierobežots.

24. Sezonas licence derīga visam licencētas makšķerēšanas periodam no l. aprīļa līdz 31. maijam, bet vienreizējā (dienas) licence derīga tikai licencē ierakstītajā datumā. Ja jebkura veida licences ar atlaidi ir izpārdotas, šī Nolikuma 34. punktā uzskaitītajām personām jāiegādājas pilnas maksas licenci.

VI. Licencēto zemūdens medību licenču veidi, skaits un maksa par licencēm

25. Licencētās zemūdens medības Lielupē, Jelgavas novada administratīvajā teritorijā atļautas iegādājoties vai saņemot kādu no šādām licencēm (paraugi šī nolikuma 2. pielikumā (2A; 2B; 2C; 2D):

Licences veids Licenču derīguma termiņi Licences cena EUR, (kopā ar PVN)
Gada licence 12 mēnešus no licences iegādes konkrētās dienas 60
Gada licence ar atlaidi 12 mēnešus no licences iegādes konkrētās dienas 50
Mēneša licence 1 mēnesi no licences iegādes konkrētās dienas 15
Mēneša licence ar atlaidi 1 mēnesi no licences iegādes konkrētās dienas 10

26. Zemūdens medību licenču skaits netiek ierobežots.

VII. LICENču SATURS UN Noformējums

27. Visām licencēm jābūt numurētām pēc to veidiem un cenām.

28. Visās papīra formāta, tipogrāfiski iespiestās licencēs (licenču paraugi šī nolikuma 1. (1A-1D) un 2. (2A-2D) pielikumā) tiek norādīts:

28.1. licences veids;

28.2. kārtas numurs;

28.3. licences cena;

28.4. attiecīgo ūdeņu nosaukums;

28.5. licences izsniegšanas datums un derīguma termiņš;

28.6. ziņas par makšķerēšanas un zemūdens medību organizētāju;

28.7. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksts;

28.8. licences saņēmēja vārds, uzvārds, tālruņa numurs un saziņai izmantojamā elektroniskā pasta adrese;

28.9. makšķernieka paraksts par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem.

29. Elektroniski iegādātās licencēs tiek norādīts:

29.1. licences veids;

29.2. kārtas numurs;

29.3. licences cena;

29.4. attiecīgo ūdeņu nosaukums;

29.5. licences izsniegšanas datums un derīguma termiņš;

29.6. ziņas par makšķerēšanas un zemūdens medību organizētāju;

29.7. licences saņēmēja vārds, uzvārds, tālruņa numurs un saziņai izmantojamā elektroniskā pasta adrese.

30. Tipogrāfiski iespiestās licences ar labojumiem vai bez norādīta licences iegādes datuma un derīguma termiņa datuma nav derīgas.

31. Neizmantoto vai sakarā ar pārkāpumiem izņemto licenču vērtība makšķerniekam un zemūdens medniekam netiek atmaksāta.

VIII. LICENČU REALIZĀCIJAS KĀRTĪBA

32. Licenču izsniegšanas vieta un darba laiks:

32.1. elektroniski jebkurā laikā tīmekļa vietnē www.manacope.lv.

32.2. Jelgavas novada pašvaldība – Lielā iela 5/7, Jelgava, tālr. 63022238, e-pasts: dome@jelgavasnovads.lv un Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde – Lielupes iela 5, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, tālr. 63085851, e-pasts: jaunsvirlaukaspp@jelgavasnovads.lv darba laiks – pirmdien no plkst. 8.00 līdz 18.00; otrdien, trešdien un ceturtdien no plkst. 8.00 līdz 17.00; piektdien no plkst. 8.00 līdz 15.30, izņemot svētku dienas.

33. Licences ar atlaidi tiesīgas iegādāties tās personas, kas var uzrādīt dokumentus atbilstoši šī nolikuma 33. punktā noteiktajam.

34. Makšķerēšanas un zemūdens medību licences ar atlaidi, kontroles brīdī uzrādot dokumentus, kas pamato šādas licences iegādāšanos, tiesīgi iegādāties:

34.1. licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību posmiem Lielupē piegulošo zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi;

34.2. personas ar invaliditāti un politiski represētas personas;

34.3. personas līdz 16 gadiem un vecākas par 65 gadiem;

34.4. personas no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kas savu dzīvesvietu deklarējušas Jelgavas novada administratīvajā teritorijā;

34.5. personas no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, un kurām saskaņā ar valstī īstenoto Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu ir piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība.

IX. No licenču realizācijas IEGŪTO LĪDZEKĻU SADALE UN IZLIETOJUMS

35. Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizators – Jelgavas novada pašvaldība ieņēmumus no licenču izsniegšanas izmato sekojoši:

35.1. 20 % tiek ieskaitīti valsts pamatbudžetā Zivju fonda veidošanai – reizi pusgadā – līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu;

35.2. 73 % licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizēšanas nodrošināšanai, vides aizsardzības un zivju resursu pavairošanas un saglabāšanas pasākumiem, tostarp nārsta vietu atjaunošanai, kontroles nodrošināšanai, pie upes esošo atpūtas vietu labiekārtošanai un citiem nolikumā paredzētajiem mērķiem;

35.3. 7 % samaksai elektroniski iegādāto licenču tirgotājam par elektronisku licenču izsniegšanas un loma reģistrēšanas pakalpojuma sniegšanu tīmekļa vietnē www.manacope.lv.

X. LOMU UZSKAITES KĀRTĪBA

36. Ja ir iegādāta tipogrāfiski iespiesta licence, makšķernieks vai zemūdens mednieks katras dienas iegūto lomu ieraksta lomu uzskaites formā (datums, iegūto zivju daudzums pa sugām (kg), zivju skaits (gab.), vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz atsevišķas lapas. Ja loma nav, tad arī tas ir jāatzīmē lomu uzskaites formā.

37. Piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām visu licenču, izņemot elektroniski iegādāto licenču īpašnieku obligāts pienākums ir aizpildīt uzskaites formu un iesniegt to licenču iegādes vietā vai arī nosūtīt pa pastu uz organizētāja adresi – Lielā iela 5/7, Jelgava, LV-3001.

38. Elektroniski iegādāto licenču īpašniekiem loms piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām jāreģistrē tīmekļvietnē www.manacope.lv.

39. Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizētājs reģistrē licenču īpašniekus, kuri Nolikuma 36. un 37. punktā noteiktajā kārtībā nav iesnieguši loma uzskaites pārskatu vai kuri Nolikuma 38. punktā noteiktajā kārtībā nav reģistrējuši lomu tīmekļvietnē www.manacope.lv". Organizētājs, sazinoties pa licencē norādīto kontakttālruni vai elektroniskā pasta adresi, paziņo licences īpašniekam par nepieciešamību iesniegt loma uzskaites pārskatu 14 dienu laikā no paziņojuma brīža.

Precizējumi: Jelgavas novada domes 2023. gada 28. jūnija lēmums Nr. 16 (protokols Nr. 15)

40. Ja pēc Nolikuma 39. punktā minētā termiņa licences īpašnieks nav iesniedzis loma uzskaites pārskatu organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes, kas savas tiesības īsteno atbilstoši Zvejniecības likumā noteiktajai kārtībai, piemērojot licences īpašniekam brīdinājumu vai naudas sodu no trim līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, aizliedzot izmantot makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību tiesības uz laiku līdz vienam gadam.

XI. ORGANIZATORA PIENĀKUMI

41. Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizatoram ir šādi pienākumi:

41.1. izgatavot, reģistrēt, uzskaitīt un realizēt licences atbilstoši normatīvajos aktos un Nolikumā noteiktajām prasībām;

41.2. sniegt informāciju pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv par licencēto makšķerēšanu un zemūdens medībām, tai skaitā:

41.2.1. Nolikumā paredzētajiem licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību noteikumiem;

41.2.2. licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizētāju;

41.2.3. licenču veidiem, maksu un iegādes iespējām;

41.2.4. informācija ievietojama arī ārvalstu tūristiem saprotamā valodā – angļu un krievu valodā vai, ja nepieciešams, arī citu Latvijas kaimiņvalstu valodā;

41.3. ūdenstilpes piekrastē izvietot atbilstošas norādes zīmes:

41.3.1. par licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību zonām un vietām;

41.3.2. publiskām piekļuves vietām pie upes;

41.3.3. saziņas iespējām ar organizētāju;

41.3.4. informāciju, kur iespējams iepazīties ar Nolikumu;

41.3.5. licenču veidiem, to skaitu un maksu;

41.3.6. lomu uzskaiti un nodošanas kārtību;

41.3.7. informācija izvietojama arī ārvalstu tūristiem saprotamā valodā – angļu un krievu valodā vai, ja nepieciešams, arī citu Latvijas kaimiņvalstu valodā;

41.4. Organizētājs nodrošina normatīvajos aktos noteikto pārskatu iesniegšanu:

41.4.1. divas reizes gadā – līdz 15. jūlijam un 15. janvārim – iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par licencēto makšķerēšanu un zemūdens medībām iepriekšējā pusgadā;

41.4.2. katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības, kontroles un zivju resursu papildināšanas pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu;

41.4.3. uzskaitīt iegūtos lomus un katru gadu līdz 1. februārim iesniegt valsts zinātniskajā institūtā "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" (turpmāk – institūts) pārskatu par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem.

42. Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizētājs, ievērojot normatīvos aktus, zinātniskās rekomendācijas, īsteno pasākumus zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai Lielupē un tās upes baseinos, izmantojot līdzekļus, kas iegūti no licenču realizācijas, kā arī piesaista papildu finansējumu šiem mērķiem.

43. Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizētājs īsteno:

43.1. nelikumīgu makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību novēršanu;

43.2. pastāvīgu makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartes un licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību licenču esamības pārbaudi;

43.3. vispārējo makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu un šī Nolikuma prasību ievērošanas kontroli.

XII. NOLIKUMA PIELIKUMI

44. Licencētās makšķerēšanas licenču paraugi (pielikums Nr. 1A–1D);

45. Licencēto zemūdens medību licenču paraugi (pielikums Nr. 2A-2D);

46. Loma uzskaites forma (pielikums Nr. 3);

47. Karte ar norādītu licencētās makšķerēšanas upes posmu (pielikums Nr. 4);

48. Karte ar licencēto zemūdens medību posmu norādi (pielikums Nr. 5);

49. Nolikuma saskaņojumu lapa ar institūcijām (pielikums Nr. 6).

XIII. Noslēguma jautājumI

50. Nolikuma darbības periods – 5 gadi no saistošo noteikumu izdošanas brīža.

51. Ar šo nolikumu apstiprinošu saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudē Jelgavas novada pašvaldības 2021. gada 10. decembra (protokols Nr. 33 6. §) saistošie noteikumi Nr. 16 "Par licencēto makšķerēšanu Lielupē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā" un Jelgavas novada pašvaldības 2021. gada 10. decembra (protokols Nr. 33 7. §) saistošie noteikumi Nr. 17 "Par licencētajām zemūdens medībām Lielupes upes posmos Jelgavas novada administratīvajā teritorijā".

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs M. Lasmanis

 

Pielikums Nr. 1A
Nolikumam "Licencētai makšķerēšanai un zemūdens medībām
Lielupē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā"
Makšķerēšanas licenču paraugs

Jelgavas novada pašvaldība, (reģistrācijas numurs 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001,

tālruņi: 63022238; 27880167, e-pasts: dome@jelgavasnovads.lv, www.jelgavasnovads.lv

Dienas licence Nr.______

Licencētai makšķerēšanai Lielupes posmā

Jelgavas novada administratīvajā teritorijā

Licence izsniegta

_________________________________________________________
(vārds, uzvārds)

_________________________________________________________
(tel. Nr. un E-pasts)

Derīguma termiņš_____________________________________

Licences cena: EUR 9.00

Apliecinu, ka ievērošu Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" un šo licencētās makšķerēšanas nolikumu.

Licenci saņēma:    
 

paraksts

 
     
Licenci izsniedza:    
 

paraksts

 

Izsniegšanas datums: 20__. gada ___________

1. Makšķerēšana licencētās makšķerēšanas sezonas laikā no l. aprīļa līdz 14. aprīlim atļauta no krasta vai ar iebrišanu ūdenī, bet no l5. aprīļa līdz 31. maijam tikai no krasta, bez iebrišanas ūdenī;

1.1. makšķerēt atļauts tikai gaišajā diennakts laikā;

1.2. atļautie makšķerēšanas rīki – viena pludiņa makšķere, viena gruntsmakšķere vai mušiņmakšķere, kas aprīkota tikai ar vienu āķi, kam atstarpe starp kātiņu un āķa smaili nav lielāka par 8 (astoņi) mm.

Citu makšķerēšanas rīku un paņēmienu izmantošana aizliegta.

Izmantojot licenci, dienā atļauts iegūt un paturēt 8 (astoņas) vimbas.

2. Par konstatētiem MK noteikumu Nr. 800 un Nolikuma pārkāpumiem pienākums ziņot kontroles institūcijām.

3. Ievērojot Nolikumu, pēc licencētas makšķerēšanas sezonas beigām, piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām tipogrāfiski iespiesto licenču īpašnieku obligāts pienākums ir aizpildīt uzskaites formu un iesniegt to licenču iegādes vietās vai arī nosūtīt pa pastu uz organizētāja adresi – Lielā iela 5/7, Jelgava, LV-3001. Aizpildītu uzskaites formu elektroniski iegādāto licenču īpašnieki piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām reģistrē www.manacope.lv.

4. Ja pēc Nolikuma 39. punktā minētā termiņa licences īpašnieks nav iesniedzis loma uzskaites pārskatu, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes, kas savas tiesības īsteno atbilstoši Zvejniecības likumā noteiktajai kārtībai, piemērojot licences īpašniekam brīdinājumu vai naudas sodu no trim līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, aizliedzot izmantot makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību tiesības uz laiku līdz vienam gadam.

5. Saistošie noteikumi pieejami https://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldiba/normativie-akti/saistosie-noteikumi/.

 

Pielikums Nr. 1B
Nolikumam "Licencētai makšķerēšanai un zemūdens medībām
Lielupē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā"
Makšķerēšanas licenču paraugs

Jelgavas novada pašvaldība, (reģistrācijas numurs 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, tālruņi: 63022238; 27880167, e-pasts: dome@jelgavasnovads.lv, www.jelgavasnovads.lv

Dienas licence ar atlaidi Nr.______

Licencētai makšķerēšanai Lielupes posmā

Jelgavas novada administratīvajā teritorijā

Licence izsniegta

_________________________________________________________
(vārds, uzvārds,)

_________________________________________________________
(tel. Nr. un E-pasts)

Derīguma termiņš__________________________________________________

Licences cena: EUR 7.00

Apliecinu, ka ievērošu Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" un šo licencētās makšķerēšanas nolikumu.

Licenci saņēma:    
 

paraksts

 
     
Licenci izsniedza:    
 

paraksts

 

Izsniegšanas datums: 20__. gada ___________

1. Licences ar atlaidi, kontroles brīdī uzrādot dokumentus, kas pamato šādas licences iegādāšanos, tiesīgi iegādāties Nolikuma 34. punktā noteiktās personas;

2. Makšķerēšana licencētās makšķerēšanas sezonas laikā no l. aprīļa līdz 14. aprīlim atļauta no krasta vai ar iebrišanu ūdenī, bet no l5. aprīļa līdz 31. maijam tikai no krasta, bez iebrišanas ūdenī;

2.1. makšķerēt atļauts tikai gaišā diennakts laikā;

2.2. atļautie makšķerēšanas rīki – viena pludiņa makšķere, viena gruntsmakšķere vai mušiņmakšķere, kas aprīkota tikai ar vienu āķi, kam atstarpe starp kātiņu un āķa smaili nav lielāka par 8 (astoņi) mm.

Citu makšķerēšanas rīku un paņēmienu izmantošana aizliegta.

Izmantojot licenci, dienā atļauts iegūt un paturēt 8 (astoņas) vimbas.

3. Par konstatētiem MK noteikumu Nr. 800 un Nolikuma pārkāpumiem pienākums ziņot kontroles institūcijām.

4. Ievērojot Nolikumu, pēc licencētas makšķerēšanas sezonas beigām, piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām tipogrāfiski iespiesto licenču īpašnieku obligāts pienākums ir aizpildīt uzskaites formu un iesniegt to licenču iegādes vietās vai arī nosūtīt pa pastu uz organizētāja adresi – Lielā iela 5/7, Jelgava, LV-3001. Aizpildītu uzskaites formu elektroniski iegādāto licenču īpašnieki piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām reģistrē www.manacope.lv.

5. Ja pēc Nolikuma 39. punktā minētā termiņa licences īpašnieks nav iesniedzis loma uzskaites pārskatu, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes, kas savas tiesības īsteno atbilstoši Zvejniecības likumā noteiktajai kārtībai, piemērojot licences īpašniekam brīdinājumu vai naudas sodu no trim līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, aizliedzot izmantot makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību tiesības uz laiku līdz vienam gadam.

6. Saistošie noteikumi pieejami https://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldiba/normativie-akti/saistosie-noteikumi/.

 

Pielikums Nr. 1C
Nolikumam "Licencētai makšķerēšanai un zemūdens medībām
Lielupē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā"
Makšķerēšanas licenču paraugs

Jelgavas novada pašvaldība, (reģistrācijas numurs 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001,

tālruņi: 63022238; 27880167, e-pasts: dome@jelgavasnovads.lv, www.jelgavasnovads.lv

Sezonas licence Nr.______

Licencētai makšķerēšanai Lielupes posmā

Jelgavas novada administratīvajā teritorijā

Licence izsniegta

_________________________________________________________
(vārds, uzvārds)

_________________________________________________________
(tel. Nr. un E-pasts)

Derīguma termiņš__________________________________________________

Licences cena: EUR 50.00

Apliecinu, ka ievērošu Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" un šo licencētās makšķerēšanas nolikumu.

Licenci saņēma:    
 

paraksts

 
     
Licenci izsniedza:    
 

paraksts

 

Izsniegšanas datums: 20__. gada ___________

1. Makšķerēšana licencētās makšķerēšanas sezonas laikā no l. aprīļa līdz 14. aprīlim atļauta no krasta vai ar iebrišanu ūdenī, bet no l5. aprīļa līdz 31. maijam tikai no krasta, bez iebrišanas ūdenī;

1.1. makšķerēt atļauts tikai gaišā diennakts laikā;

1.2. atļautie makšķerēšanas rīki – viena pludiņa makšķere, viena gruntsmakšķere vai mušiņmakšķere, kas aprīkota tikai ar vienu āķi, kam atstarpe starp kātiņu un āķa smaili nav lielāka par 8 (astoņi) mm.

Citu makšķerēšanas rīku un paņēmienu izmantošana aizliegta.

Izmantojot licenci, dienā atļauts iegūt un paturēt 8 (astoņas) vimbas.

2. Par konstatētiem MK noteikumu Nr. 800 un Nolikuma pārkāpumiem pienākums ziņot kontroles institūcijām.

3. Ievērojot Nolikumu, pēc licencētas makšķerēšanas sezonas beigām, piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām tipogrāfiski iespiesto licenču īpašnieku obligāts pienākums ir aizpildīt uzskaites formu un iesniegt to licenču iegādes vietās vai arī nosūtīt pa pastu uz organizētāja adresi – Lielā iela 5/7, Jelgava, LV-3001. Aizpildītu uzskaites formu elektroniski iegādāto licenču īpašnieki piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām reģistrē www.manacope.lv.

4. Ja pēc Nolikuma 39. punktā minētā termiņa licences īpašnieks nav iesniedzis loma uzskaites pārskatu, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes, kas savas tiesības īsteno atbilstoši Zvejniecības likumā noteiktajai kārtībai, piemērojot licences īpašniekam brīdinājumu vai naudas sodu no trim līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, aizliedzot izmantot makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību tiesības uz laiku līdz vienam gadam.

5. Saistošie noteikumi pieejami https://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldiba/normativie-akti/saistosie-noteikumi/.

 

Pielikums Nr. 1D
Nolikumam "Licencētai makšķerēšanai un zemūdens medībām
Lielupē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā"
Makšķerēšanas licenču paraugs

Jelgavas novada pašvaldība, (reģistrācijas numurs 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001,

tālruņi: 63022238; 27880167, e-pasts: dome@jelgavasnovads.lv, www.jelgavasnovads.lv

Sezonas licence ar atlaidi Nr.______

Licencētai makšķerēšanai Lielupes posmā

Jelgavas novada administratīvajā teritorijā

Licence izsniegta

_________________________________________________________
(vārds, uzvārds)

_________________________________________________________
(tel. Nr. un E-pasts)

Derīguma termiņš__________________________________________________

Licences cena: EUR 40.00

Apliecinu, ka ievērošu Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" un šo licencētās makšķerēšanas nolikumu.

Licenci saņēma:    
 

paraksts

 
     
Licenci izsniedza:    
 

paraksts

 

Izsniegšanas datums: 20__. gada ___________

1. Licences ar atlaidi, kontroles brīdī uzrādot dokumentus, kas pamato šādas licences iegādāšanos, tiesīgi iegādāties Nolikuma 34. punktā noteiktās personas;

2. Makšķerēšana licencētās makšķerēšanas sezonas laikā no l. aprīļa līdz 14. aprīlim atļauta no krasta vai ar iebrišanu ūdenī, bet no l5. aprīļa līdz 31. maijam tikai no krasta, bez iebrišanas ūdenī;

2.1. makšķerēt atļauts tikai gaišā diennakts laikā;

2.2. atļautie makšķerēšanas rīki – viena pludiņa makšķere, viena gruntsmakšķere vai mušiņmakšķere, kas aprīkota tikai ar vienu āķi, kam atstarpe starp kātiņu un āķa smaili nav lielāka par 8 (astoņi) mm.

Citu makšķerēšanas rīku un paņēmienu izmantošana aizliegta.

Izmantojot licenci, dienā atļauts iegūt un paturēt 8 (astoņas) vimbas.

3. Par konstatētiem MK noteikumu Nr. 800 un Nolikuma pārkāpumiem pienākums ziņot kontroles institūcijām.

4. Ievērojot Nolikumu, pēc licencētas makšķerēšanas sezonas beigām, piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām tipogrāfiski iespiesto licenču īpašnieku obligāts pienākums ir aizpildīt uzskaites formu un iesniegt to licenču iegādes vietās vai arī nosūtīt pa pastu uz organizētāja adresi – Lielā iela 5/7, Jelgava, LV-3001. Aizpildītu uzskaites formu elektroniski iegādāto licenču īpašnieki piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām reģistrē www.manacope.lv.

5. Ja pēc Nolikuma 39. punktā minētā termiņa licences īpašnieks nav iesniedzis loma uzskaites pārskatu, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes, kas savas tiesības īsteno atbilstoši Zvejniecības likumā noteiktajai kārtībai, piemērojot licences īpašniekam brīdinājumu vai naudas sodu no trim līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, aizliedzot izmantot makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību tiesības uz laiku līdz vienam gadam.

6. Saistošie noteikumi pieejami https://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldiba/normativie-akti/saistosie-noteikumi/.

 

Pielikums Nr. 2A
Nolikumam "Licencētai makšķerēšanai un zemūdens medībām
Lielupē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā"
Zemūdens medību licenču paraugs

Jelgavas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009118031; Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001;

tālrunis 63022238, 27880167; e-pasts dome@jelgavasnovads.lv, www.jelgavasnovads.lv

Gada licence Nr.______

Licencētām zemūdens medībām Lielupes upes posmos

Jelgavas novada administratīvajā teritorijā

Licence izsniegta

_________________________________________________________

(vārds, uzvārds)

_________________________________________________________

(tel. Nr. un E-pasts)

Derīguma termiņš__________________________________________________

Licences cena: EUR 60

Apliecinu, ka ievērošu Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" un šo licencētās makšķerēšanas nolikumu.

Licenci saņēma:    
 

paraksts

 
     
Licenci izsniedza:    
 

paraksts

 

Izsniegšanas datums: 20__. gada ___________

1. Licencētās zemūdens medības Jelgavas novada administratīvajā teritorijā ir atļautas visu gadu, izņemot laika posmā no 1. aprīļa līdz 31. maijam, ievērojot Nolikuma 14. punktā minētos īpaši aizsargājamo teritoriju individuālos vai vispārējos noteikumus Lielupes attiecīgajos posmos, kas norādīti Nolikuma 5. pielikumā.

2. Zemūdens medniekam ir pienākums atturēties no šāviena izdarīšanas, ja viņš nav pārliecināts par medījamās zivs garuma atbilstību makšķerēšanas noteikumos noteiktiem izmēriem un paturamajai sugai.

3. Zemūdens medību rīkus zivju medībām atļauts izmantot tikai tad, ja persona atrodas zem ūdens, bet bērni, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu, izmantot zemūdens medību rīkus drīkst tikai vecāku vai pieaugušo uzraudzībā.

4. Par konstatētiem MK noteikumu Nr. 800 un licencēto zemūdens medību noteikumu pārkāpumiem pienākums ziņot kontroles institūcijām.

5. Tipogrāfiski iespiesto licenču īpašnieku obligāts pienākums ir licences kopā ar lomu uzskaites formu 5 dienu laikā pēc licences darbības termiņa beigām iesniegt licenču iegādes vietās vai arī nosūtīt pa pastu uz organizētāja adresi – Lielā iela 5/7 Jelgava, LV-3001. Elektroniski iegādātas licences īpašniekam loms 5 dienu laikā pēc licences darbības termiņa beigām jāreģistrē tīmekļvietnē www.manacope.lv.

6. Ja pēc Nolikuma 39. punktā minētā termiņa licences īpašnieks nav iesniedzis loma uzskaites pārskatu, Licencētās makšķerēšanas organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes, kas savas tiesības īsteno atbilstoši Zvejniecības likumā noteiktajai kārtībai, piemērojot licences īpašniekam brīdinājumu vai naudas sodu no trim līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, aizliedzot izmantot makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību tiesības uz laiku līdz vienam gadam.

7. Saistošie noteikumi pieejami https://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldiba/normativie-akti/saistosie-noteikumi/.

 

Pielikums Nr. 2B
Nolikumam "Licencētai makšķerēšanai un zemūdens medībām
Lielupē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā"
Zemūdens medību licenču paraugs

Jelgavas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009118031; Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001;

tālrunis 63022238, 27880167; e-pasts dome@jelgavasnovads.lv, www.jelgavasnovads.lv

Gada licence AR ATLAIDI Nr.______

Licencētām zemūdens medībām Lielupes upes posmos

Jelgavas novada administratīvajā teritorijā

Licence izsniegta

________________________________________________________
(vārds, uzvārds)

_________________________________________________________
(tel. Nr. un E-pasts)

Derīguma termiņš__________________________________________________

Licences cena: EUR 50

Apliecinu, ka ievērošu Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" un šo licencētās makšķerēšanas nolikumu.

Licenci saņēma:    
 

paraksts

 
     
Licenci izsniedza:    
 

paraksts

 

Izsniegšanas datums: 20__. gada ___________

1. Licences ar atlaidi, kontroles brīdī uzrādot dokumentus, kas pamato šādas licences iegādāšanos, tiesīgi iegādāties Nolikuma 34. punktā noteiktās personas;

2. Licencētās zemūdens medības Jelgavas novada administratīvajā teritorijā ir atļautas visu gadu, izņemot laika posmā no 1. aprīļa līdz 31. maijam, ievērojot Nolikuma 14. punktā minētos īpaši aizsargājamo teritoriju individuālos vai vispārējos noteikumus Lielupes attiecīgajos posmos, kas norādīti Nolikuma 5. pielikumā.

2. Zemūdens medniekam ir pienākums atturēties no šāviena izdarīšanas, ja viņš nav pārliecināts par medījamās zivs garuma atbilstību makšķerēšanas noteikumos noteiktiem izmēriem un paturamajai sugai.

3. Zemūdens medību rīkus zivju medībām atļauts izmantot tikai tad, ja persona atrodas zem ūdens, bet bērni, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu, izmantot zemūdens medību rīkus drīkst tikai vecāku vai pieaugušo uzraudzībā.

4. Par konstatētiem MK noteikumu Nr. 800 un licencēto zemūdens medību noteikumu pārkāpumiem pienākums ziņot kontroles institūcijām.

5. Tipogrāfiski iespiesto licenču īpašnieku obligāts pienākums ir licences kopā ar lomu uzskaites formu 5 dienu laikā pēc licences darbības termiņa beigām iesniegt licenču iegādes vietās vai arī nosūtīt pa pastu uz organizētāja adresi – Lielā iela 5/7 Jelgava, LV-3001. Elektroniski iegādātas licences īpašniekam loms 5 dienu laikā pēc licences darbības termiņa beigām jāreģistrē tīmekļvietnē www.manacope.lv.

6. Ja pēc Nolikuma 39. punktā minētā termiņa licences īpašnieks nav iesniedzis loma uzskaites pārskatu, Licencētās makšķerēšanas organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes, kas savas tiesības īsteno atbilstoši Zvejniecības likumā noteiktajai kārtībai, piemērojot licences īpašniekam brīdinājumu vai naudas sodu no trim līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, aizliedzot izmantot makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību tiesības uz laiku līdz vienam gadam.

7. Saistošie noteikumi pieejami https://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldiba/normativie-akti/saistosie-noteikumi/.

 

Pielikums Nr. 2C
Nolikumam "Licencētai makšķerēšanai un zemūdens medībām
Lielupē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā"
Zemūdens medību licenču paraugs

Jelgavas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009118031; Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001;

tālrunis 63022238, 27880167; e-pasts dome@jelgavasnovads.lv, www.jelgavasnovads.lv

MĒNEŠA licence Nr.______

Licencētām zemūdens medībām Lielupes upes posmos

Jelgavas novada administratīvajā teritorijā

Licence izsniegta

_________________________________________________________
(vārds, uzvārds)

_________________________________________________________
(tel. Nr. un E-pasts)

Derīguma termiņš__________________________________________________

Licences cena: EUR 15

Apliecinu, ka ievērošu Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" un šo licencētās makšķerēšanas nolikumu.

Licenci saņēma:    
 

paraksts

 
     
Licenci izsniedza:    
 

paraksts

 

Izsniegšanas datums: 20__. gada ___________

1. Licencētās zemūdens medības Jelgavas novada administratīvajā teritorijā ir atļautas visu gadu, izņemot laika posmā no 1. aprīļa līdz 31. maijam, ievērojot Nolikuma 14. punktā minētos īpaši aizsargājamo teritoriju individuālos vai vispārējos noteikumus Lielupes attiecīgajos posmos, kas norādīti Nolikuma 5. pielikumā.

2. Zemūdens medniekam ir pienākums atturēties no šāviena izdarīšanas, ja viņš nav pārliecināts par medījamās zivs garuma atbilstību makšķerēšanas noteikumos noteiktiem izmēriem un paturamajai sugai.

3. Zemūdens medību rīkus zivju medībām atļauts izmantot tikai tad, ja persona atrodas zem ūdens, bet bērni, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu, izmantot zemūdens medību rīkus drīkst tikai vecāku vai pieaugušo uzraudzībā.

4. Par konstatētiem MK noteikumu Nr. 800 un licencēto zemūdens medību noteikumu pārkāpumiem pienākums ziņot kontroles institūcijām.

5. Tipogrāfiski iespiesto licenču īpašnieku obligāts pienākums ir licences kopā ar lomu uzskaites formu 5 dienu laikā pēc licences darbības termiņa beigām iesniegt licenču iegādes vietās vai arī nosūtīt pa pastu uz organizētāja adresi – Lielā iela 5/7 Jelgava, LV-3001. Elektroniski iegādātas licences īpašniekam loms 5 dienu laikā pēc licences darbības termiņa beigām jāreģistrē tīmekļvietnē www.manacope.lv.

6. Ja pēc Nolikuma 39. punktā minētā termiņa licences īpašnieks nav iesniedzis loma uzskaites pārskatu, Licencētās makšķerēšanas organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes, kas savas tiesības īsteno atbilstoši Zvejniecības likumā noteiktajai kārtībai, piemērojot licences īpašniekam brīdinājumu vai naudas sodu no trim līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, aizliedzot izmantot makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību tiesības uz laiku līdz vienam gadam.

7. Saistošie noteikumi pieejami https://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldiba/normativie-akti/saistosie-noteikumi/.

 

Pielikums Nr. 2D
Nolikumam "Licencētai makšķerēšanai un zemūdens medībām
Lielupē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā"
Zemūdens medību licenču paraugs

Jelgavas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009118031; Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001;

tālrunis 63022238, 27880167; e-pasts dome@jelgavasnovads.lv, www.jelgavasnovads.lv

MĒNEŠA licence AR ATLAIDI Nr.______

Licencētām zemūdens medībām Lielupes upes posmos

Jelgavas novada administratīvajā teritorijā

Licence izsniegta

_________________________________________________________
(vārds, uzvārds)

_________________________________________________________
(tel. Nr. un E-pasts)

Derīguma termiņš__________________________________________________

Licences cena: EUR 10

Apliecinu, ka ievērošu Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" un šo licencētās makšķerēšanas nolikumu.

Licenci saņēma:    
 

paraksts

 
     
Licenci izsniedza:    
 

paraksts

 

Izsniegšanas datums: 20__. gada ___________

1. Licences ar atlaidi, kontroles brīdī uzrādot dokumentus, kas pamato šādas licences iegādāšanos, tiesīgi iegādāties Nolikuma 34. punktā noteiktās personas;

1. Licencētās zemūdens medības Jelgavas novada administratīvajā teritorijā ir atļautas visu gadu, izņemot laika posmā no 1. aprīļa līdz 31. maijam, ievērojot Nolikuma 14. punktā minētos īpaši aizsargājamo teritoriju individuālos vai vispārējos noteikumus Lielupes attiecīgajos posmos, kas norādīti Nolikuma 5. pielikumā.

2. Zemūdens medniekam ir pienākums atturēties no šāviena izdarīšanas, ja viņš nav pārliecināts par medījamās zivs garuma atbilstību makšķerēšanas noteikumos noteiktiem izmēriem un paturamajai sugai.

3. Zemūdens medību rīkus zivju medībām atļauts izmantot tikai tad, ja persona atrodas zem ūdens, bet bērni, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu, izmantot zemūdens medību rīkus drīkst tikai vecāku vai pieaugušo uzraudzībā.

4. Par konstatētiem MK noteikumu Nr. 800 un licencēto zemūdens medību noteikumu pārkāpumiem pienākums ziņot kontroles institūcijām.

5. Tipogrāfiski iespiesto licenču īpašnieku obligāts pienākums ir licences kopā ar lomu uzskaites formu 5 dienu laikā pēc licences darbības termiņa beigām iesniegt licenču iegādes vietās vai arī nosūtīt pa pastu uz organizētāja adresi – Lielā iela 5/7 Jelgava, LV-3001. Elektroniski iegādātas licences īpašniekam loms 5 dienu laikā pēc licences darbības termiņa beigām jāreģistrē tīmekļvietnē www.manacope.lv.

6. Ja pēc Nolikuma 39. punktā minētā termiņa licences īpašnieks nav iesniedzis loma uzskaites pārskatu, Licencētās makšķerēšanas organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes, kas savas tiesības īsteno atbilstoši Zvejniecības likumā noteiktajai kārtībai, piemērojot licences īpašniekam brīdinājumu vai naudas sodu no trim līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, aizliedzot izmantot makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību tiesības uz laiku līdz vienam gadam.

7. Saistošie noteikumi pieejami https://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldiba/normativie-akti/saistosie-noteikumi/.

 

Pielikums Nr. 3
Nolikumam "Licencētai makšķerēšanai un zemūdens medībām
Lielupē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā"

Loma uzskaites forma

Datums

Zivju suga

Iegūto zivju daudzums (kg)

Zivju skaits

(gab.)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Licences nodošanas datums 20__. gada _________________

Iesniedzēja paraksts  

/

 

/

     

paraksta atšifrējums

 

 

Pielikums Nr. 4
Nolikumam "Licencētai makšķerēšanai un zemūdens medībām
Lielupē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā"

Karte ar norādītu licencētās makšķerēšanas upes posmu

Upes posms no Staļģenes tilta (robežpunktu koordinātes 56.572794, 23.968089) līdz Bauskas novada administratīvajai robežai (robežpunktu koordinātes 56.505199, 24.032214), kur laika posmā no 1. aprīļa līdz 31. maijam ir noteikta licencētā makšķerēšana.

 

 

Pielikums Nr. 5
Nolikumam "Licencētai makšķerēšanai un zemūdens medībām
Lielupē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā"

Kartes ar licencēto zemūdens medību vietu norādi

Upes posms, kur zemūdens medības laika posmā no 1. aprīļa līdz 31. maijam ir aizliegtas

Upes posmi, kur zemūdens medniekam ir jāievēro īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie un individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (Nolikuma 15. punkts)

Upes posmi, kur no 1. marta līdz 1. jūnijam aizliegts atrasties dabas parka "Svētes paliene" lieguma zonā, tai skaitā upes krastā. Upē atrasties atļauts. (Nolikuma 15. punkts)

 

Pielikums Nr. 6
Nolikumam "Licencētai makšķerēšanai un zemūdens medībām
Lielupē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā"

Saskaņojuma lapa

SASKAŅOTS:

1. Zemkopības ministrija – 2023. gada 02. jūnijs Nr. 4.1-2e/1082/2023 (Reģ. Nr. JNP/3-16/23/1313)

2. Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija – 2023. gada 17. maija Lēmums Nr. 3.15.3.3/463/2023-N10 (Reģ. Nr. JNP/3-16/23/1197)

3. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" – 2023. gada 30. maijs Nr. 30-1/154-e (Reģ. Nr. JNP/3-16/23/1282)

4. Valsts vides dienests Zemgales reģionālā vides pārvalde – 2023. gada 09. maijs Nr. 2.4/491/ZE/2023 (Reģ. Nr. JNP/3-16/23/1111)

 

Saistošo noteikumu Nr. 7 "Par licencēto makšķerēšanu un zemūdens medībām Lielupē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums  Saistošie noteikumi reglamentē licencēto makšķerēšanu un zemūdens medības Lielupē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā.

Mērķis ir:

• uzlabot zivju krājumu aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu;

• iegūt papildu līdzekļus vides aizsardzības un zivju sugu krājumu regulārai papildināšanai, zivju resursu saglabāšanas pasākumiem, tostarp nārsta vietu atjaunošanai un pie upes esošo atpūtas vietu labiekārtošanai;

• limitēt vērtīgu zivju sugu ieguvi;

• veicināt makšķerēšanas un zemūdens medību tūrisma attīstību;

• veicināt aktīva un veselīga dzīvesveida attīstību.

Šobrīd Jelgavas novada teritorijā licencēto makšķerēšanu un licencētās zemūdens medības reglamentē divi saistošie noteikumi – 2021. gada 10. decembra (protokols Nr. 33 6. §) saistošie noteikumi Nr. 16 "Par licencēto makšķerēšanu Lielupē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā" (turpmāk – saistošie noteikumi Nr. 16) un Jelgavas novada pašvaldības 2021. gada 10. decembra (protokols Nr. 33 7. §) saistošie noteikumi Nr. 17 "Par licencētajām zemūdens medībām Lielupes upes posmos Jelgavas novada administratīvajā teritorijā" (turpmāk – saistošie noteikumi Nr. 17).

Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" (turpmāk – MK noteikumi Nr.799) 23. un 24. apakšpunktā noteiktas iedzīvotāju grupas kurām piešķiramas samazinātas maksas licences licencētai makšķerēšanai un zemūdens medībām.

Saistošajos noteikumos Nr. 16 nav iekļauta iespēja ģimenēm, kurām saskaņā ar valstī īstenoto Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu ir piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība iegādāties licenci par samazinātu maksu.

Saistošajos noteikumos Nr. 17 nebija iekļauta neviena personu grupa, kurām saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 799 piešķiramas atlaides zemūdens medībām Lielupē.

Veicot grozījumus iepriekš minētajos saistošajos noteikumos grozījumu apjoms ir samērā liels, līdz ar to pieņemts lēmums izdot jaunus saistošos noteikumus "Par licencēto makšķerēšanu un zemūdens medībām Lielupē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā", kuros apvienoti iepriekš minētie saistošie noteikumi Nr. 16 un Nr. 17.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu  Saistošo noteikumu kontroles nodrošināšanai nav plānots veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darbavietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci, tādēļ saistošo noteikumu izpildei tiek prognozēta pozitīva ietekme uz pašvaldības budžeta ienākumu sadaļu.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci  3.1. sociālā ietekme – samērā plašai iedzīvotāju grupai tiks piešķirta iespēja iegādāties makšķerēšanas un zemūdens medību licences ar atlaidi;

3.2. ietekme uz vidi – neattiecas; 

3.3. ietekme uz iedzīvotāju veselību – neattiecas;

3.4. ietekme uz uzņēmējdarbības vidi – neietekmē;

3.5. ietekme uz konkurenci – neietekmē.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām  Nav attiecināma.
5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem  Nav attiecināma.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanu  Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav plānots veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darbavietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana  Nav attiecināma.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām  Saistošo noteikumu projekts "Par licencēto makšķerēšanu un zemūdens medībām Lielupē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā" publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Viedokļa izteikšanas termiņš noteikts divas nedēļas no publikācijas dienas. Laiks viedokļu izteikšanai bija noteikts no 2023. gada 13. marta līdz 2023. gada 31. martam un minētajā termiņā neviens viedoklis pašvaldībā nav reģistrēts.

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs M. Lasmanis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!