• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Jelgavas novada domes 2023. gada 30. augusta saistošie noteikumi Nr. 13 "Grozījumi Jelgavas novada domes 2022. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 14 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 8.09.2023., Nr. 174 https://www.vestnesis.lv/op/2023/174.14

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 29

Par Jēkabpils novada domes 2021. gada 25. novembra saistošo noteikumu Nr. 22 "Saistošie noteikumi par mājokļa pabalstu Jēkabpils novada pašvaldībā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Vēl šajā numurā

08.09.2023., Nr. 174

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Jelgavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 13

Pieņemts: 30.08.2023.

OP numurs: 2023/174.14

2023/174.14
RĪKI

Jelgavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Jelgavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 13

Jelgavā 2023. gada 30. augustā

Grozījumi Jelgavas novada domes 2022. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 14 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu"

APSTIPRINĀTI
ar Jelgavas novada domes
2023. gada 30. augusta lēmumu Nr. 21
(prot. Nr. 19)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
44. panta otro daļu

Izdarīt Jelgavas novada domes 2022. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 14 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu" (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu jaunā redakcijā:

"Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu".

2. Svītrot saistošo noteikumu nosaukumā vārdus "un pieaugušo neformālās izglītības".

3. Svītrot saistošo noteikumu 1. punktā vārdus "un pieaugušo neformālās".

4. Svītrot saistošo noteikumu 2. punktā teksta sākumā aiz vārdiem "Interešu izglītības" vārdus "un pieaugušo neformālās izglītības", tālāk tekstā, aiz vārdiem "Interešu izglītības un" svītrot vārdu "pieaugušo" un aiz vārda "programmu", svītrot vārdu "licencēšanas".

5. Aizstāt 6.1. apakšpunktā vārdu "iesniegums" ar vārdu "pieteikums".

6. Svītrot 7. punktā vārdus "gadījumos, ka".

7. Aizstāt 7.1. apakšpunktā vārdu "iesniegums" ar vārdu "pieteikums".

8. Ievietot 8. punktā aiz vārda "licence" vārdu "interešu" un aizstāt vārdu "realizēšanai" ar vārdu "īstenošanai".

9. Svītrot saistošo noteikumu 12. punktā vārdus "un pieaugušo neformālās izglītības".

10. Svītrot saistošo noteikumu 13.3. apakšpunktā vārdus "vai pieaugušo neformālās izglītības."

11. Svītrot saistošo noteikumu 16.1. apakšpunktā vārdus "vai pieaugušo neformālās".

12. Svītrot saistošo noteikumu 16.5. apakšpunktā vārdus "un pieaugušo neformālās".

13. Svītrot saistošo noteikumu 18. punktā vārdus "vai pieaugušo neformālās izglītības".

14. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

15. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

16. Izteikt saistošo noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums).

17. Izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums).

18. Izteikt saistošo noteikumu 5. pielikumu jaunā redakcijā (5. pielikums).

19. Izteikt saistošo noteikumu 6. pielikumu jaunā redakcijā (6. pielikums).

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs M. Lasmanis

 

1. pielikums
Jelgavas novada pašvaldības 2023. gada 30. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 13

JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
Interešu izglītības un
neformālās izglītības programmu
komisijas priekšsēdētājam

 

(vārds, uzvārds, amats)

 

PIETEIKUMS LICENCES SAŅEMŠANAI

Interešu izglītības programma (nosaukums)

Vieta, kur realizēs programmu


Programmas pieteicējs  
(vārds, uzvārds/ nosaukums; personas kods/ reģistrācijas Nr.; deklarētā adrese/ juridiskā adrese, kontaktpersona; tālruņa nr.; e-pasta adrese)

202__. gada ____ . ______________________

    /paraksts/

 

2. pielikums
Jelgavas novada pašvaldības 2023. gada 30. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 13

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

1. Programmas nosaukums
2. Programmas apjoms (stundu skaits)
3. Programmas īstenošanas mērķi
4. Programmas īstenošanas uzdevumi
5. Programmas mērķauditorija
6. Programmas īstenošanas tematiskais plānojums
(ja nepieciešams, rindas var kopēt klāt vai dzēst)

Mēnesis

Tēma

Lektors

Stundu skaits

7. Programmas īstenošanas plānotie rezultāti
8. Programmas īstenošanai nepieciešamais materiālais un finansiālais nodrošinājums

 

3. pielikums
Jelgavas novada pašvaldības 2023. gada 30. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 13

LICENCĒJAMĀS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAI NEPIECIEŠAMĀ PERSONĀLA SARAKSTS

Programmas nosaukums:

Lektora vārds, uzvārds

Specialitāte, izglītība, pieredze

Programmas tēma

 

4. pielikums
Jelgavas novada pašvaldības 2023. gada 30. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 13

JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
Interešu izglītības un
neformālās izglītības programmu
komisijas priekšsēdētājam

 

(vārds, uzvārds, amats)

 

PIETEIKUMS PROGRAMMAS SASKAŅOŠANAI

Lūdzu saskaņot programmas (nosaukums)

īstenošanu Jelgavas novada (programmas īstenošanas vieta un /vai mērķauditorija)


Programmas īstenotājs  
(vārds, uzvārds/ nosaukums; personas kods/ reģistrācijas Nr.; deklarētā adrese/ juridiskā adrese, kontaktpersona; tālruņa nr.; e-pasta adrese)

Programma ir licencēta
(licences izdevēja iestāde, licences numurs, izdošanas gads un datums, derīguma termiņš)

202__. gada ____ . ______________________

    /paraksts/

 

5. pielikums
Jelgavas novada pašvaldības 2023. gada 30. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 13

JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
Interešu izglītības un
neformālās izglītības programmu
komisijas priekšsēdētājam

 

(vārds, uzvārds, amats)

 

PIETEIKUMS LICENCES TERMIŅA PAGARINĀŠANAI

Lūdzu pagarināt derīguma termiņu Jelgavas novada pašvaldībā izsniegtai licencei interešu izglītības programmas īstenošanai.

Programmas nosaukums  

Izsniegtās licences numurs, izdošanas datums, derīguma termiņš  

202__. gada ____ . ______________________

    /paraksts/

 

6. pielikums
Jelgavas novada pašvaldības 2023. gada 30. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 13

LATVIJAS REPUBLIKA

JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA

UR reģ.Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija, tālrunis: 63022238
E-pasts: dome@jelgavasnovads.lv; www.jelgavasnovads.lv

Jelgavā

Nr. datums....

LICENCE

Programmas īstenotājs

Reģistrācijas numurs

Programmas īstenošanas vieta

Izglītības programmas nosaukums

Programmas apjoms

Licences derīguma termiņš

Interešu izglītības un neformālās
izglītības programmu
komisijas priekšsēdētājs

    /paraksts/

 

Jelgavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 13 "Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2022. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 14 "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana kārtība""
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums. 2023. gada 19. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta 2023. gada 13. jūlija noteikumi Nr. 395 "Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai", kuri pašvaldībām nosaka atļauju izsniegšanas vienotu kārtību.

Pašvaldību likuma 44. panta otrā daļa noteic, ka dome var izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi [..]. Saskaņā ar šā likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, tostarp [..] gādāt par [..] interešu izglītības un pieaugušo izglītības pieejamību.

Līdz ar to šo saistošo noteikumu mērķis un nepieciešamība ir precizēt Jelgavas novada pašvaldības 2022. gada 27. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 14 "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība" redakciju atbilstoši iepriekšminētajiem Ministru kabineta noteikumiem.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu. 2.1. Saistošo noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu:

2.1.1. nav ietekmes uz ieņēmumu daļu;

2.1.2. nav ietekmes uz izdevumu daļu;

2.1.3. nav ietekmes uz citām pozīcijām budžeta ieņēmumu vai izdevumu daļā.

2.2. Nav nepieciešami papildus resursi sakarā ar jaunu institūciju vai darba vietu veidošanu, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekmi uz konkurenci. 3.1. Sociālā ietekme – tiks veicināta sabiedrības iesaiste pašvaldības darbā.

3.2. Nav ietekmes uz vidi.

3.3. Nav ietekmes uz iedzīvotāju veselību.

3.4. Fizisku un juridisku personu (izņemot reģistrētu izglītības iestāžu) interešu izglītības programmu īstenošana ir saistīta ar uzņēmējdarbību. Izsniedzot licences pašvaldība pastarpināti uzrauga, lai minētās personas būtu reģistrētas uzņēmumu reģistrā vai kā nodokļu maksātāji. Līdz ar to izglītojamo likumiskie pārstāvji no maksas par interešu izglītības programmas apguves var saņemt nodokļu atvieglojumus, iesniedzot ikgadējo iedzīvotāju ienākuma deklarāciju.

3.5. Nav ietekmes uz konkurenci.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām gan attiecībā uz saimnieciskās darbības veicējiem, gan fiziskajām personām un nevalstiskā sektora organizācijām, gan budžeta finansētām institūcijām. 4.1. Neietekmē. Līdzšinējā kārtība netiek mainīta.
5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem 5.1. Noteikumi ir izstrādāti pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai.

5.2. Saistošo noteikumu izpilde notiks iesaistot esošos cilvēkresursus, kā līdz šim. Pašvaldībā papildus institūcijas un amata vietas netiks radītas.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu Noteikumu izpildi nodrošina Jelgavas novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija.
7. Prasību un izmaksu samērīgumu pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana. Noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai. Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīmā mērķa sasniegšanai un tās rīcība ir atbilstoša.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām. 8.1. Saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.jelgavasnovads.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot likumā noteikto termiņu viedokļu sniegšanai.

8.2. Saņemtos viedokļus par saistošo noteikumu projektu pašvaldība apkopos (apkopojumā norādot iesniedzējus, vērā ņemtos viedokļus, vērā neņemtos viedokļus, pamatojumu) un atspoguļos šajā paskaidrojuma rakstā.

8.3. Viedokļa izteikšanas termiņš noteikts divas nedēļas no publicēšanas dienas. Laiks viedokļa izteikšanai no 2023. gada 8. augusta līdz 2023. gada 22. augustam. Pašvaldībā nav saņemts neviens viedoklis par saistošo noteikumu projektu.

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs M. Lasmanis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!