• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Madonas novada domes 2024. gada 31. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Par Madonas novada pašvaldības 2024. gada budžetu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 7.02.2024., Nr. 27 https://www.vestnesis.lv/op/2024/27.22

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Rēzeknes novada domes saistošie noteikumi Nr. 21

Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam

Vēl šajā numurā

07.02.2024., Nr. 27

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Madonas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2

Pieņemts: 31.01.2024.

OP numurs: 2024/27.22

2024/27.22
RĪKI

Madonas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2

Madonā 2024. gada 31. janvārī (prot. Nr. 2, 54. p.)

Par Madonas novada pašvaldības 2024. gada budžetu

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16., 17. pantu,
Likuma par budžetu un finanšu vadību 6. pantu,
41.1 panta pirmo daļu

Noteikumi pieņemti ar likumu noteikto pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai.

1. Apstiprināt Madonas novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam ieņēmumos 43 689 004,00 EUR apmērā.

2. Apstiprināt Madonas novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam izdevumos 51 375 710,00 EUR apmērā.

3. Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 9 984 654,00 EUR.

4. Neatmaksātās aizņēmumu pamatsummas uz gada sākumu tekošajā gadā 1 570 361,00 EUR, trīs turpmākajos gados 5 566 848,00 EUR; galvojumi tekošajā gadā 1 708 969,00 EUR, trīs turpmākajos gados 2 734 417,00 EUR.

5. Apstiprināt Madonas novada pašvaldības ziedojumus 2024. gadam šādā apmērā:

5.1. ieņēmumos 0,00 EUR;

5.2. izdevumos 11 287,00 EUR;

5.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 27 890,00 EUR.

6. Madonas novada domes priekšsēdētājs ir tiesīgs ar rīkojumu piešķirt līdzekļus neparedzētiem gadījumiem līdz 2 000,00 EUR.

7. Visus 6. punktā minētos piešķīrumus iekļaut kārtējos pašvaldības budžeta grozījumos, kurus pieņem Madonas novada dome.

8. Noteikt, ka Madonas novada centrālās administrācijas finanšu nodaļa, budžeta ieņēmumu daļas neizpildes gadījumā, var finansēt pašvaldības budžeta iestādes, proporcionāli budžeta ieņēmumu izpildei.

9. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par piešķirto līdzekļu efektīvu un racionālu izlietojumu un finanšu disciplīnas ievērošanu.

10. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru, pārvalžu un apvienību vadītājus, Madonas pilsētas pārvaldnieku un iestāžu vadītājus apstiprināt Madonas novada pašvaldības pasākumu, iestāžu un struktūrvienību ieņēmumu un izdevumu tāmes 2024. gadam.

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs

 

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts
Madonas novada pašvaldības 2024. gada budžetam

Madonas novada pašvaldības budžets izstrādāts saskaņā ar spēkā esošo Likumu par budžetu un finanšu vadību, likumu "Par pašvaldību budžetiem", Pašvaldību likumu, Ministru kabineta noteikumiem, kas izdoti saskaņā ar šiem likumiem.

Saskaņā ar likumu "Par pašvaldību budžetiem" pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem.

Pamatbudžets

Tiek prognozēts, ka novada pamatbudžets 2024. gadam ieņēmumos būs EUR 43 689 004, bet izdevumos plānots EUR 51 375 710. Salīdzinot ar 2023. gada sākumu, plānotie ieņēmumi pieauguši par EUR 1 484 678, bet izdevumi pieauguši par EUR 4 473 092. Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā EUR 9 984 654. Atlikuma samazinājums salīdzinot ar 2023. gada sākumu – EUR 64 672.

Kā jau iepriekš redzams, šajā gadā plānojas budžeta ieņēmumu pieaugums, salīdzinot ar 2023. gada sākumu. Iemesls tam – šobrīd tiek prognozēts iedzīvotāju ienākuma nodokļa un pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācijas pieaugums.

Budžeta veidošanas principi ir saglabājušies nemainīgi – no budžeta tiek finansēta iestāde, aktivitāte, projekts. Katrai iestādei, atbilstoši apstiprinātajam amatu vienību sarakstam, aprēķināts darba algas fonds, paredzēti līdzekļi izdevumu segšanai par apkuri, elektrību, ūdeni un kanalizāciju, atkritumu izvešanai un utilizēšanai, skolēnu pārvadājumiem, degvielas iegādei, produktu iegādei skolēnu un PII audzēkņu ēdināšanai.

Papildus valsts finansējumam, pašvaldība ir ieplānojusi trūkstošo finansējumu pedagogu atalgojumiem gan mūzikas, mākslas skolu, bērnu un jaunatnes sporta skolas, bērnu un jauniešu centra pedagogu atalgojumiem, gan vispārizglītojošo skolu pedagogiem (ieskaitot rezervi sept.–dec.) kopā gadam EUR 3 871 075.

Visiem skolēniem no 1. līdz 12. klasei paredzētas brīvpusdienas (1,00 EUR dienā 5.–12. klašu skolēniem no pašvaldības budžeta produktu iegādei), pirmajiem pieciem mēnešiem EUR 188662, 1.–4. klašu skolēnu (3,09 EUR dienā 1.–4. klašu skolēniem produktu iegādei) ēdināšanai pusi finansējuma piešķir valsts EUR 176 991 un pusi pašvaldība EUR 176 991).

Plānots finansējums pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – PII) audzēkņu ēdināšanai produktu iegādei EUR 1,65 par vienu apmeklējuma dienu vai EUR 2,00 par vienu diennakti. Pirmajiem 8 mēnešiem PII audzēkņu ēdināšanai paredzēti EUR 318 449.

Skolu un PII audzēkņu ēdināšanai budžetā ir noteikta arī rezerve EUR 422 961 apmērā, kas plānota ēdināšanas izdevumiem sākot no septembra (gada pēdējiem 4 mēnešiem).

Līdzīgi kā citus gadus pašvaldība ieplāno skolēnu braucienu apmaksāšanu uz izglītības iestādēm. Šogad tie ir EUR 348 056.

Ieņēmumi

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis; nenodokļu ieņēmumi – valsts un pašvaldību nodevas, ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem un citi nenodokļu ieņēmumi; transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu ieņēmumi.

Nodokļu ieņēmumi

Ieņēmumi no nodokļiem kopumā plānoti EUR 22 068 181. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti EUR 20 414 059. Salīdzinot ar pagājušā gada sākumu, tas ir palielinājies par EUR 2 412 111. Plānotais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2024. gadā ir 46,73 % no ieņēmumu kopsummas. Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa plānoti EUR 1 641 403 jeb par EUR 11 101 vairāk kā 2023. gada sākotnējais plāns. Ieņēmumi no azartspēļu nodokļa 2024. gadā plānoti EUR 12 719 apmērā jeb par EUR 2 219 vairāk nekā 2023. gada sākumā.

Nenodokļu ieņēmumi

2024. gada Madonas novada budžetā nenodokļu ieņēmumus plānots iekasēt EUR 77 127 apmērā, tajā skaitā, valsts un pašvaldību nodevas EUR 35 323 apmērā, procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem EUR 29 608 apmērā, pārējos nenodokļu ieņēmumus EUR 7 591 apmērā, ieņēmumi no īpašuma pārdošanas EUR 4 605.

Budžeta iestāžu ieņēmumi

Budžeta iestāžu ieņēmumi ir ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, telpu nomas, maksas par komunālajiem pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi. Tie plānoti EUR 2 903 638 apmērā jeb 6,65 % no ieņēmumu kopapjoma.

Transfertu ieņēmumi

Pašvaldības ieņēmumu struktūrā liels īpatsvars ir no valsts budžeta un citu pašvaldību budžetiem saņemtajiem maksājumiem (transfertu ieņēmumiem), tie plānoti 18 640 058 jeb 42,67 % no ieņēmumu kopapjoma.

Lai radītu pašvaldībām līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei, ņemot vērā pašvaldību sociālekonomiskās atšķirības, notiek pašvaldību finanšu izlīdzināšana. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēma paredz pašvaldību finanšu atšķirību daļēju izlīdzināšanu, lai veicinātu pašvaldību iniciatīvu un patstāvību savu finanšu resursu veidošanā un nodrošinātu pašvaldību finansiālās darbības aizsardzību. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanu veic ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (PFIF) starpniecību. Madonas novada pašvaldība 2024. gadā saņems dotāciju no PFIF EUR 6 940 591.

Ieņēmumi no valsts budžeta mērķdotācijām izglītībā plānoti:

• Dzelzavas Pakalnu pamatskolai EUR 819 575 pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī uzturēšanas izmaksām 8 mēnešiem;

• Pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības daļējai pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 8 mēnešiem EUR 4 578 600;

• Interešu izglītības programmu daļējai pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 8 mēnešiem EUR 260 741;

• Bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā EUR 904 144 apmērā pirmskolas izglītības pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālajām iemaksām 8 mēnešiem.

Papildus saskaņā ar pašvaldības noslēgtajiem līgumiem ar Latvijas Nacionālo kultūras centru par profesionālās ievirzes mūzikas/mākslas/dejas izglītības programmu finansēšanu, ministrija 2024. gadam piešķir valsts budžeta pieejamo finansējumu EUR 567 764 pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām mākslas un mūzikas programmām 1. janvāra līdz 31. augustam.

Lai nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanu 2024. gadā, saskaņā ar pašvaldības noslēgto līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju, tā piešķir pašvaldībai no valsts budžeta līdzekļus par kopējo summu EUR 388 616 periodam no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai plānoti EUR 496 000.

1.–4. klases skolēnu ēdināšanai pirmajiem 5 mēnešiem plānots saņemt no valsts budžeta EUR 176 991.

Pašvaldība 2024. gadā saņems valsts mērķdotāciju pašvaldību autoceļu (ielu) uzturēšanai 1 610 795, kas ir par EUR 193 047 vairāk, nekā 2023. gadā. Šeit klāt nāca EUR 38 610 papildus finansējums par pārņemtajiem ceļiem.

2024. gadā pašvaldība plāno saņemt EUR 716 448 lielu valsts mērķdotāciju dažādu ES finansētu projektu īstenošanai, tajā skaitā:

Projekta nosaukumi EUR
Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās (ģimenes asistents un supervīzijas) 30 378
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi "Kastaņas", Sausnējas pagasts, Madonas novads 155 000
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Lubānas vidusskolā Krasta ielā 6, Lubāna, Madonas novadā 350 000
Asfaltētas velotrases izbūve Ērgļu ciemā 35 000
A. Burova animācijas leļļu ekspozīcijas telpu remontdarbi Vestienas tautas namā "Dainas" 20 966
Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Ļaudonas pagastā, Madonas novadā 35 000
Aktīvās atpūtas laukuma izveide Lubānā, Madonas novadā 35 000
Mētrienas estrādes atjaunošana Mētrienas pagastā, Madonas novadā 35 000
Iekšējās centralizētas apkures sistēmas izbūve Pils ielā 4, Cesvainē 20 104
  716 448

Izdevumi

Izdevumi funkcionālo kategoriju griezumā:

Izpildvaras funkciju nodrošināšanai plānots finansējums EUR 6 412 425 apmērā, tajā skaitā pašvaldības iepriekšējos gados saņemto un kārtējā gadā plānoto aizņēmumu procentu nomaksa EUR 1 536 308, kas salīdzinājumā ar 2023. gada sākuma plānu ir augusi par EUR 1 213 790. Tas saistīts Eiropas Centrālās bankas lēmumiem inflācijas ierobežošanai un EURIBOR likmes kāpumu, līdz ar to veicinot strauju kāpumu mainīgās likmes ilgtermiņa aizņēmumiem no Valsts kases.

Sabiedriskai kārtībai un drošībai paredzēts finansējums EUR 389 666 apmērā. Tajā ietverts arī finansējums Madonas novada pašvaldības policijas izveides pasākumiem.

Ekonomiskai darbībai paredzēts finansējums EUR 667 009 apmērā. Šajos izdevumos ietilpst finansējums tūrismam, uzņēmējdarbībai, algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem. Lai atbalstītu nodarbinātības līmeņa paaugstināšanos un nodrošinātu bezdarbnieku iesaisti algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, noslēgts līgums ar Nodarbinātības Valsts aģentūru par algotu pagaidu sabiedrisko darbu vietu izveidi un finansējuma piesaisti.

Vides aizsardzībai 2024. gada izdevumos paredzēts EUR 60 210. Tajā ietilpst ezeru apsaimniekošanas plāns, latvāņu apsaimniekošana Madonas novadā.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēts finansējums EUR 10 857 638 apmērā. Šajos izdevumos ietilpst finansējums mājokļu attīstībai, teritoriju attīstībai un apsaimniekošanai, ūdensapgādei, ceļu uzturēšanai, investīciju projektu īstenošanai.

Veselībai paredzēti EUR 253 321. Galvenokārt līdzekļi paredzēti ambulatoro ārstniecības iestāžu darbībai, zobārstniecībai.

Atpūtai un kultūrai paredzēti EUR 4 479 984. Līdzekļi paredzēti kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, bibliotēku, muzeju, kultūras namu darbības nodrošināšanai, ēku atjaunošanas projektiem.

Izglītībai 2024. gadā paredzēti EUR 20 272 964 . Līdzekļi paredzēti pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu, mūzikas un mākslas skolu, bērnu un jaunatnes sporta skolas, bērnu un jauniešu centra darbības nodrošināšanai, dažādu izglītības pasākumu organizēšanai, skolēnu pārvadājumiem, ēdināšanai. Šajā summā ietilps arī rezerves izglītības iestāžu pedagogu atalgojumiem no septembra līdz decembrim, kā arī līdzekļi pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu un vispārējo skolu skolēnu ēdināšanai no septembra līdz decembrim. Šeit paredzēti arī daži izglītības investīciju projekti, piemēram, projektam "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Lubānas vidusskolā Krasta ielā 6, Lubānā, Madonas novadā".

Sociālai aizsardzībai paredzēti EUR 7 982 493. Tajā skaitā EUR 1 346 050 ir sociālajiem pabalstiem paredzētie līdzekļi, EUR 2 350 407 pansionātu un sociālās aprūpes centru darbībai, EUR 322 847 bāriņtiesas darbam.

Izdevumi ekonomisko kategoriju griezumā:

54,2 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem (EUR 27 838 563) paredzēts izlietot atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (ieskaitot rezervi pedagogu atalgojumiem no septembra).

EUR 13 995 737 jeb 27,2 % no kopējiem izdevumiem ir paredzēti precēm un pakalpojumiem. Tajā skaitā EUR 3 109 522 komunālajiem un sakaru pakalpojumiem, EUR 1 058 587 kurināmajam un degvielai un EUR 1 959 061 ēdināšanas (produktu) izmaksām.

Pavisam neliels īpatsvars 0,8 % jeb EUR 414 172 no izdevumiem ir paredzēti subsīdijām un dotācijām. Dotācijas tiek maksātas biedrībām un nodibinājumiem. Kā viens no piemēriem – nevalstisko organizāciju projektu konkurss, kura mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Madonas novadā, veicinot iedzīvotāju līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā un apkārtējās vides uzlabošanā.

EUR 1 537 308 jeb 3,0 % no budžeta izdevumiem ir paredzēts tērēt aizņēmumu procentu izdevumiem.

Pamatkapitāla veidošanai kopā izdevumos plānots EUR 4 640 525, tai skaitā, pamatlīdzekļiem (bibliotēku krājumiem, datortehnikai, kapitālajam remontam un nepabeigtajai būvniecībai) un nemateriālajiem ieguldījumiem (licencēm).

Sociālā rakstura maksājumos Madonas novada pašvaldība 2024. gadā plāno tērēt EUR 2 540 983. Šajā summā ietverti ne tikai pabalsti, bet arī tādu transporta izdevumu (autobusa biļešu) atmaksa skolēniem, kas saistīti ar nokļūšanu izglītības iestādē. Te ir paredzētas izmaksas aprūpei mājās un dienas aprūpes centra pakalpojumi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Pašvaldību transfertos ir ieplānots EUR 408 422 jeb 0,8 % no kopējiem izdevumiem. EUR 405 000 no tā ir paredzēts Madonas novada pašvaldības transfertiem citām pašvaldībām par izglītības pakalpojuma sniegšanu Madonā deklarētajiem bērniem, bet EUR 3 422 plānoti Madonas novada pašvaldības transfertiem uz Valsts budžetu par iepriekšējos gados saņemtajiem, bet neiztērētajiem valsts budžeta transfertiem (mērķdotācijām).

Finansēšana

Finansēšanai (aizdevumu pamatsummas atmaksai) 2024. gadā ir paredzēti EUR 1 757 073. Plānots arī saņemt aizņēmumus EUR 2 160 850 apmērā, tajā skaitā:

Projekta nosaukums Aizņēmumi
EUR
Proj. Ielu seguma virsmas apstrāde Madonas novadā 129 609
Proj. Pašvaldības autoceļa Ozolu ielā, Dzelzavā, asfalta seguma atjaunošana 136 281
Proj. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi "Kastaņas", Sausnējas pagasts, Madonas novads 320 000
Proj. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Lubānas vidusskolā Krasta ielā 6, Lubāna, Madonas novadā 289 467
Proj. Kultūras nama pārbūve Tilta ielā 14, Lubānā, Madonas novadā 645 014
Proj. Asfaltētas velotrases izbūve Ērgļu ciemā 71 637
Proj. Melioratoru ielas pārbūve Kusā, Aronas pagastā, Madonas novadā (līdzfinansējums) 208 927
Proj. A. Burova animācijas leļļu ekspozīcijas telpu remontdarbi Vestienas tautas namā "Dainas" 37 767
Proj. Tautas nama "Kalnagravas" telpu vienkāršotā atjaunošana 195 393
Proj. Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Ļaudonas pagastā, Madonas novadā 35 803
Proj. Aktīvās atpūtas laukuma izveide Lubānā, Madonas novadā 50 000
Proj. Mētrienas estrādes atjaunošana Mētrienas pagastā, Madonas novadā 40 952
  2 160 850

Ziedojumi

Ziedojumos 2024. gada sākumā atlikumā ir EUR 27 890. No tiem EUR 11 287 tiek ieplānoti izdevumos Lubānas sociālās aprūpes centrā. EUR 4 960 tiek ieplānoti materiālu iegādei un EUR 6 327 pamatkapitāla veidošanai.

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!