Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Madonas novada domes 2022. gada 31. augusta saistošie noteikumi Nr. 32 "Madonas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, renovācijai un tām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 2.02.2023., Nr. 24 https://www.vestnesis.lv/op/2023/24.9

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ropažu novada domes lēmums Nr. 1954

Par detālplānojuma zemes vienībām "Golfa klubs "Berģi"" un "Pūkas", Upesciemā, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu

Vēl šajā numurā

02.02.2023., Nr. 24

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Madonas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 32

Pieņemts: 31.08.2022.

OP numurs: 2023/24.9

2023/24.9
RĪKI

Madonas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 32

Madonā 2022. gada 31. augustā

Madonas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, renovācijai un tām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai

Apstiprināti
ar Madonas novada pašvaldības domes
2022. gada 31. augusta lēmumu Nr. 553 (prot. Nr. 19, 23. p.)

 Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta otrās daļas 2., 4., 5. un 7. punktu un piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi "Madonas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, renovācijai un tām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai" (turpmāk – "noteikumi") nosaka kartību, kādā Madonas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas pasākumiem, ja to tehniskais stāvoklis Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai, kā arī līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. Līdzfinansējums – Madonas novada pašvaldības budžeta finanšu līdzekļu daļa daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijai un/vai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai Madonas novada pašvaldības teritorijā;

2.2. Dzīvojamā māja – ēka, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kā dzīvojamā māja, un kurā ir vairāk kā viens dzīvokļa īpašums Dzīvokļa īpašuma likuma izpratnē;

2.3. Energoefektivitātes pasākumi – pasākumu kopums noteikumu 2.2. punktā minētajai mājai, kā rezultāts ir enerģijas patēriņa samazināšana, panākot enerģijas lietderīgāku izmantošanu un uzlabojot komforta stāvokli telpās;

2.4. Piesaistītais zemes gabals – zeme, uz kuras atrodas noteikumu 2.2. apakšpunktā minētā dzīvojamā māja un kura ir šīs dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu īpašnieku lietošanā vai īpašumā;

2.5. Pretendents – persona, kuru dzīvokļu īpašumu īpašnieki ir pilnvarojuši iesniegt pieteikumu noteikumu 2.1. apakšpunktā minētā līdzfinansējuma saņemšanai un šo līdzfinansējumu saņemt, un kura ir dzīvokļu īpašumu īpašnieku izveidota sabiedrība, biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļu īpašumu īpašnieku apvienība, vai fiziska vai juridiska persona, kurai dzīvokļu īpašumu īpašnieki, slēdzot pārvaldīšanas līgumu, ir uzdevuši pārvaldīt 2.2. apakšpunktā minēto dzīvojamo māju, vai līdzšinējais pārvaldnieks, kurš darbojas uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50. panta septītās daļas pamata;

2.6. Pieteikums – dokumentu kopums, ko veido noteikumu 1. un 2. pielikums un tiem pievienojamie dokumenti, kurus noteikumu 2.5. apakšpunktā minētais pretendents iesniedz Madonas novada pašvaldībai, lai pretendētu uz noteikumu 2.1. apakšpunktā minēto līdzfinansējumu;

2.7. Ārējais finansējums – jebkurš ārējs finansiāls atbalsts, tostarp Eiropas Savienības fondi, valsts finansiālais atbalsts, pašvaldības finansiālais atbalsts, izņemot 2.1. punktā minēto atbalstu;

2.8. Pašvaldība – Madonas novada pašvaldība;

2.9. Komisija – pašvaldības domes izveidota komisija, kas pieņem lēmumu par noteikumu 2.1. punktā minētā līdzfinansējuma piešķiršanu;

2.10. Normatīvie akti – Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.

II. Līdzfinansējamie pasākumi un līdzfinansējuma apmērs

3. Līdzfinansējums tiek piešķirt šādiem dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumiem:

3.1. Energoaudita veikšana;

3.2. Tehniskās apsekošanas veikšana;

3.3. Vienkāršotās atjaunošanas tehniskās dokumentācijas izstrādāšana atbilstoši energoaudita atskaitē minētajiem pasākumiem.

4. Līdzfinansējums noteikumu 3. punktā minētajiem pasākumiem tiek piešķirts šādā apmērā:

4.1. Energoaudita veikšanai 50 % no izmaksām;

4.2. Tehniskās apsekošanas veikšanai 50 % no izmaksām;

4.3. Vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanai 50 % no izmaksām.

5. Līdzfinansējums tiek piešķirt šādiem ar dzīvojamajai mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanu saistītiem pasākumiem:

5.1. Zemesgabala labiekārtojama būvprojekta izstrāde;

5.2. Piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, velonovietņu un gājēju celiņu atjaunošana un/vai būvniecība, ja tiek nodrošināta operatīvo transportlīdzekļu piekļuve;

5.3. Bērnu rotaļu laukumu atjaunošana un/vai būvniecība;

5.4. Pagalma apgaismojuma atjaunošana un/vai būvniecība;

5.5. Vides pieejamības nodrošināšana līdz dzīvojamās mājas fasādes durvīm.

6. Līdzfinansējums noteikumu 5. punktā minētajiem pasākumiem tiek piešķirts šādā apmērā:

6.1. Zemesgabala labiekārtojuma būvprojekta izstrādei 50 % no izmaksām, bet ne vairāk kā 1 500 euro;

6.2. Piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, velonovietņu un gājēju celiņu atjaunošanai un/vai izbūvei – 50 % no izmaksām, bet ne vairāk kā 10 000 euro;

6.3. Bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai vai esošo laukumu atjaunošanai – 90 % no izmaksām, bet ne vairāk kā 5 000 euro;

6.4. Pagalma apgaismojuma atjaunošanai un/vai izbūvei – 50 % no izmaksām, bet ne vairāk kā 1 000 euro;

6.5. Vides pieejamības nodrošnāšanai līdz dzīvojamās mājas fasādes durvīm – 100 % no izmaksām, bet ne vairāk kā 5 000 euro.

7. Līdzfinansējums tiek piešķirt šādiem ar dzīvojamās mājas renovāciju saistītiem pasākumiem, ja dzīvojamā māja, tās daļas vai atsevišķu tehnisko sistēmu, stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kartībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai:

7.1. Sertificēta speciālista atzinuma sagatavošana par dzīvojamās mājas, tās daļas vai atsevišķu tehnisko sistēmu, tehnisko stāvokli, ja vizuāli ir kostatēti konstruktīvo elementu bojājumi vai deformācijas;

7.2. Būvprojekta izstrāde.

8. Līdzfinansējums noteikumu 7. punktā minētajiem pasākumiem tiek piešķirts šādā apmērā:

8.1. Sertificēta speciālista atzinuma par mājas vai tās daļas tehnisko stāvokli sagatavošanai 7.1. punktā minētajos gadījumos – 50 % no izmaksām, bet ne vairāk kā 500 euro;

8.2. Būvprojekta izstrādei – 50 % no izmaksām, bet ne vairāk kā 3 500 euro.

9. Līdzfinasējums katram noteikumu 3., 5. un 7. punkta apakšpunktos noteiktajam pasākumam katrai dzīvojamai mājai tiek pieškirts vienu reizi.

10. Līdzfinasējums tiek piešķirts noteikumu 3., 5. un 7. punkta apakšpunktos noteiktajam pasākumam, kas īstenoti pēc noteikumu spēkā stāšanās.

11. Līdzfinansējums tiek piešķirts atbilstoši pašvaldības budžetā paredzēto līdzekļu apmēram un piešķirams attiecīgajā saimnieciskajā gadā, kas sākas 1. janvārī un beidzas 31. decembrī.

III. Prasības līdzfinansējuma saņemšanai

12. Līdzfinansējums noteikumu 3. un 7. punktā noteiktajiem pasākumiem var tikt piešķirts dzīvojamām mājām, kurās visu dzīvokļa īpašumu īpašuma tiesības ir reģistrētas zemes grāmatā, un kuras atbilst šādiem nosacījumiem:

12.1. Dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 300 m² un tajā esošo nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 % no dzīvojamās mājas kopējās platības;

12.2. Vienai personai pieder ne vairāk kā 25 % no dzīvojamajā mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem, izņemot pašvaldības vai valsts īpašumā esošos dzīvokļa īpašumus;

12.3. Vismaz 50 % dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki ir deklarēti pašvaldībā;

12.4. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanai izveidota dzīvokļu īpašumu īpašnieku sabiedrība, biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļu īpašumu īpašnieku apvienība, vai dzīvojamo māju pārvalda līdzšinējais pārvaldnieks, kurš darbojas, pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50. panta septīto daļu, vai dzīvojamās mājas pārvaldīšana ir uzdota pārvaldniekam (fiziskai vai juridiskai personai), ar kuru ir noslēgts pārvaldīšanas līgums;

12.5. Pieņemts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums, par kuru "par" balsojuši dzīvokļu īpašumu īpašnieki, kas pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem, izņemot tos gadījumus, kuros lielāku nepieciešamo balsu skaitu noteikusi pati dzīvokļu īpašnieku kopība, veikt energoefektivitātes pasākumus dzīvojamai mājai un/vai dzīvojamās mājas renovācijas pasākumus, nodrošinot dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu īpašnieku līdzfinansējuma daļu un nepieciešamības gadījumā nodrošinot saistību uzņemšanos, piesaistot kredītiestādes finanšu līdzekļus un nodrošinot dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu īpašnieku līdzfinansējumu;

12.6. Nekustamā īpašuma nodokļa parāds (pamatparāds un nokavējuma nauda) par attiecīgajā dzīvojamā mājā esošajām telpu grupām, dzīvojamai mājai piesaistītajām palīgēkām un dzīvojamai mājai piesaistīto zemes gabalu (izņemot pašvaldības īpašumā esošās telpu grupas un tām piesaistītās palīgēkas un zemes gabals), nepārsniedz 15 % no taksācijas gadam, kurā tiek iesniegts pieteikums, kopējās nekustamā īpašuma nodokļa summas par šajā punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem;

12.7. Negatīvā starpība starp aprēķinātajiem un visu dzīvokļu īpašumu īpašnieku samaksātajiem maksājumiem par apsaimniekošanu (apsaimniekošanas maksa) un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (apkure, aukstais un karstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana), pēdējos 12 mēnešos nepārsniedz 15 % (sākot atskaites periodu divus mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas).

13. Līdzfinansējums noteikumu 5. punktā noteiktajiem pasākumiem var tikt piešķirts dzīvojamām mājām, kurās visu dzīvokļa īpašumu īpašuma tiesības ir reģistrētas zemes grāmatā , kuras atbilst noteikumu 12.1.–12.4. un 12.6.–12.7. apakšpunktu nosacījumiem un šādiem nosacījumiem:

13.1. Dzīvojamai mājai piesaistītais zemes gabals (gabali) ir dzīvokļu īpašnieku īpašumā vai par tā izmantošanu noslēgts līgums;

13.2. Pieņemts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums, par kuru "par" balsojuši dzīvokļu īpašumu īpašnieki, kas pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem, izņemot tos gadījumus, kuros lielāku nepieciešamo balsu skaitu noteikusi pati dzīvokļu īpašnieku kopība, veikt dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas pasākumus, nodrošinot dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu īpašnieku līdzfinansējuma daļu un nepieciešamības gadījumā nodrošinot saistību uzņemšanos, piesaistot kredītiestādes finanšu līdzekļus un nodrošinot dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu īpašnieku līdzfinansējumu.

14. Pretendentam (ja tā ir juridiska persona) nedrīkst būt nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, tā nav ar tiesas lēmumu atzīta par maksātnespējīgu, tostarp ar tiesas lēmumu noteikts tiesiskās aizsardzības process, vai, saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju, tā neatrodas likvidācijas procesā.

15. Līdzfinansējumu nepiešķir, ja saistošo noteikumu 3., 5. un 7. punktā minētie pasākumi jau ir tikuši pilnībā finansēti vai līdzfinansēti no ārējā finansējuma.

IV. Līdzfinansējuma piešķiršana kārtība

16. Lai pretendētu uz līdzfinansējuma piešķiršanu Pretendents iesniedz pašvaldībai pieteikumu.

17. Pieteikumi tiek reģistrēts pašvaldības dokumentu vadības sistēmā to saņemšanas secībā.

18. Pieteikumu izvērtē un normatīvajos aktos noteiktajā termiņā vienu no šiem lēmumiem pieņem komisija:

18.1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu, ja pieteikums atbilst noteikumu prasībām;

18.2. Par atteikumu piešķirt līdzfinansējumu, ja pieteikums neatbilst noteikumu prasībām vai sniegtas nepatiesas ziņas;

18.3. Par pieteikuma atstāšanu bez virzības, nosakot termiņu trūkumu novēršanai, kas nav īsāks par 10 dienām.

19. Ja komisijai, vērtējot pieteikumus, rodas šaubas par atbalstāmo izmaksu aprēķina atsevišķu pozīciju izmaksu atbilstību vidējām tirgus izmaksām, tā ir tiesīga pieprasīt pretendentam sniegt paskaidrojumus. Gadījumā, ja izmaksu atbilstība netiek pierādīta, komisija ir tiesīga līdzfinansējuma aprēķināšanai attiecīgās izmaksas izslēgt no atbalstāmajām izmaksām.

20. Katram pretendentam piešķiramo līdzfinansējuma daļu komisija nosaka, pamatojoties uz atbalstāmo izmaksu aprēķinu, nepārsniedzot saistošo noteikumu 4., 6., 8. un 15. punktā noteikto līdzfinansējuma apjomu.

21. Ja komisijas piešķirtā kopējā līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajam gadam pašvaldības budžetā paredzēto, pretendents pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt pirmām kārtam (atbilstoši pieteikumu reģistrēšanas secībai), tiklīdz līdzekļi budžetā tiek iedalīti.

22. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu rakstiski paziņo pretendentam.

23. Pēc lēmuma pieņemšanas par līdzfinansējuma piešķiršanu 10 dienu laikā pretendentam piešķirtais līdzfinansējums tiek pārskaitīts uz pretendenta norādīto norēķinu kontu.

V. Noslēguma jautājumi

24. Komisijas noteikumu 18. punkta minēto lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā.

25. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Madonas novada pašvaldības 2014. gada 27. marta saistošie noteikumi Nr. 9 "Madonas novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās".

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs

 

1. pielikums
2022. gada 31. augusta Madonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 32
"Madonas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, renovācijai un tām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai"

(iesniedzēja vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)
(personas kods vai reģistrācijas numurs)
(adrese, juridiskā adrese)
/
(tālrunis) (elektroniskā pasta adrese)
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

PIETEIKUMS
pašvaldības līdzfinansējumam

Madonas novada pašvaldībai
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
pasts@madona.lv

Lūdzu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamās mājas  
  (adrese)
   
Pasākuma nosaukums Realizētā pasākuma izmaksas, euro
energoefektivitātes pasākumu veikšana  
piesaistītā zemesgabala labiekārtošana  
dzīvojamās mājas renovācija  

Iesnieguma obligātie pielikumi:

Nr.p.k. Atzīme Dokumenta nosaukums lpp. skaits
1. Projekta iesniegums līdzfinansējuma saņemšanai  
2. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija  
3. Pārvaldnieka reģistrācijas apliecības kopija (juridiskām personām)  
4. Dzīvokļu īpašnieku kopības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts lēmums par dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanu un/vai mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanu un/vai mājas renovāciju, nodrošinot pašu līdzfinansējumu  
5. Izziņu, kurā norādīti aprēķinātie maksājumi par apsaimniekošanu un samaksātie maksājumi par pēdējiem 12 mēnešiem  
6. Izziņas no pamatpakalpojumu (siltumapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvēšanā) sniedzējiem, kūrās norādīti aprēķinātie maksājumi par pamatpakalpojumiem un samaksātie maksājumi par pēdējiem 12 mēnešiem  
7. Izdevumus apliecinošas dokumentu kopijas  

Papildus pielikumi energoefektivitātes veikšanai:

Nr.p.k. Atzīme Dokumenta nosaukums lpp. skaits
1. Līguma par ēkas energoaudita un tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādi kopija, līguma par vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrādi kopija  
2. Dokuments par ēkas energoaudita un tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādes un vienkāršotās atjaunošanas tehniskās dokumentācijas izstrādes darbu pilnīgu izpildi  

Papildus pielikumi dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanas darbu veikšanai:

Nr.p.k. Atzīme Dokumenta nosaukums lpp. skaits
1. Zemes robežu plāna kopija  
2. Darba zīmējums/darba veikšanas projekts  
3. Darbu veikšanas saskaņojums ar zemes gabala īpašnieku (ja zemes gabala īpašnieki nav mājas dzīvokļu īpašnieki)  

Papildus pielikumi dzīvojamās mājas renovācijas darbu veikšanai:

Nr.p.k. Atzīme Dokumenta nosaukums lpp. skaits
1. Kompetentas iestādes/speciālista slēdziens par ēkas tehnisko stāvokli  
2. Būvprojekts, kas saskaņots Madonas novada Būvvaldē  
(Vieta, datums, paraksts, paraksta atšifrējums)*

* Vieta, datums, paraksts, paraksta atšifrējums nav jānorāda , ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu, vai iesniegts, izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei" portālā www.latvija.lv.

 

2. pielikums
2022. gada 31. augusta Madonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 32
"Madonas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, renovācijai un tām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai"

Projekta iesniegums līdzfinansējuma saņemšanai

Vispārēja informācija

1. Mājas kadastra apzīmējums  
2. Mājas adrese  
3. Norēķinu konta numurs  
4. Mājas sērijas Nr.  
5. Mājas stāvu skaits  
6. Mājas kopējā platība  
7. Mājas apkurināmā platība*  
8. Siltumenerģijas patēriņš apkurei (MWh) iepriekšējā gadā*  
9. Dzīvokļu īpašumu sadalījums:
  atsevišķo īpašumu kopplatība, m2  
  t.sk. dzīvokļu īpašumi, m2/%  
  nedzīvojamās telpas, m2/%  
10. Esošā maksa par apsaimniekošanu (euro/m2)  
11. Mājas uzkrāto līdzekļu apjoms uz iesnieguma iesniegšanas dienu (euro)  
12. Iepriekš saņemtais finansējums no ārējā finansējuma ir saņemts (aizpildīt 13. punktu)
nav saņemts
13. Informācija par iepriekš saņemto līdzfinansējumu ES fondi
(gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)
valsts
(gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)
pašvaldība
(gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)

* aizpildāms, ja tiks veikti energoefektivitātes pasākumu

Informācija par zemesgabalu
(mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas pasākumu gadījumā)

14. Dzīvojami mājai piesaistītā zeme, m2  
14.1. dzīvokļu īpašumu īpašnieku īpašumā, m2  
14.2. pašvaldības īpašumā:  
platība, m2  
zemes nomas līguma noslēgšanas datums  
zemes nomas līguma darbības laiks  
14.3. citu īpašnieku īpašumā (uzrādīti atsevišķi katram īpašniekam)  
platība, m2  
zemes nomas līguma noslēgšanas datums  
zemes nomas līguma darbības laiks  
15. Projektā veiktie darbi un apjomi  
16. Projekta realizācijas laiks  
17. Projekta finansējums:  
projekta kopsumma, euro  
pašvaldības līdzfinansējums, euro  
Pašu finansējums, euro  

 

Paskaidrojuma raksts 
2022. gada 31. augusta Madonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 32 "Madonas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, renovācijai un tām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta satura izklāsts Saskaņā ar Administratīvi teritoriālo reformu, atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumam, ar 2021. gada 1. jūliju ir izveidota jauna Madonas novada pašvaldība. Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktā ir noteikts, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus saistošos noteikumus.

Likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā" 27.2 panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem mājas renovācijai, energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kā arī mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai. Šī panta piektā daļa nosaka, ka kārtību, kādā tiek sniegta minētā palīdzība, un palīdzības apmēru nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas pasākumiem, ja to tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai, kā arī līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav nosakāms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošajos noteikumos paredzēto darbību finansēšanai tiek plānots izmantot pašvaldības ikgadējā budžetā paredzētos finanšu līdzekļus noteiktajā apmērā.
5. Informācijas par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi paredz veicamo darbību kārtību pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijai.

Pieteikumi līdzfinansējuma saņemšanai tiek izskatīti ar pašvaldības domes lēmumu izveidotā komisijā, kura pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu un tā apmēru, ievērojot saistošo noteikumu nosacījumus.

6. Konsultācijas ar privātpersonām Nav veiktas.

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!