• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Jelgavas pilsētas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Jelgavas pilsētas domes 2024. gada 25. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 24-13 "Interešu izglītības programmas licencēšanas kārtība". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 30.05.2024., Nr. 104 https://www.vestnesis.lv/op/2024/104.2

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Balvu novada domes saistošie noteikumi Nr. 10/2024

Balvu novada pašvaldības nolikums

Vēl šajā numurā

30.05.2024., Nr. 104

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 24-13

Pieņemts: 25.04.2024.

OP numurs: 2024/104.2

2024/104.2
RĪKI

Jelgavas pilsētas domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 24-13

Jelgavā 2024. gada 25. aprīlī (prot. Nr. 5, 8. p.)

Interešu izglītības programmas licencēšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
44. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jelgavas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) īsteno Izglītības likuma 47. pantā noteikto pašvaldības kompetenci – izsniegt licences juridiskām un fiziskām personām interešu izglītības programmu (turpmāk – programma) īstenošanai.

2. Lēmumu par licences izsniegšanu, atteikumu izsniegt licenci, pagarināt tās derīguma termiņu vai anulēšanu pieņem pašvaldības izpilddirektora izveidota Interešu izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk – Komisija).

II. Licences pieprasījuma iesniegšanas kārtība

3. Lai saņemtu licenci programmas īstenošanai, Pieprasītājs iesniedz rakstveida iesniegumu licences saņemšanai (1. pielikums).

4. Komisijai adresētus iesniegumus un dokumentus iesniedz pašvaldības iestādē "Jelgavas izglītības pārvalde" (turpmāk – Izglītības pārvalde) klātienē Svētes ielā 22, Jelgavā, LV-3001, vai nosūta pa pastu uz minēto adresi, vai elektroniski parakstītus ar drošu elektronisko parakstu nosūta uz e-pasta adresi izglitiba@izglitiba.jelgava.lv vai iesniedz pašvaldības e-adresē.

5. Noteikumu 3. punktā minētajam iesniegumam pievieno:

5.1. licencējamās programmas aprakstu (2. pielikums);

5.2. licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstu, norādot iegūto izglītību un kvalifikāciju un pievienojot izglītību un kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas;

5.3. apliecinājumu, ka personas, kuras īstenos programmu nepilngadīgām personām, izņemot pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskos darbiniekus, atbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā un Izglītības likuma 50. pantā noteiktajām prasībām;

5.4. nepieciešamības gadījumā pilnvaru iesnieguma iesniegšanai un licences saņemšanai.

6. Licences Pieprasītājam jābūt reģistrētam Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā.

III. Licences pieprasījuma izvērtēšanas kārtība

7. Komisija viena mēneša laikā izvērtē iesniegtos dokumentus, apsekojot programmas īstenošanas vietu vai telpas, un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci.

8. Komisijai ir tiesības pieprasīt Pieprasītājam papildu dokumentus, kas nepieciešami iesnieguma objektīvai izvērtēšanai un licences izsniegšanai. Izglītības pārvalde 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Komisijas sēdes, kurā tika pieņemts lēmums par iesnieguma izskatīšanas atlikšanu, Pieprasītājam nosūta rakstveida paziņojumu, kurā norādīti iesniedzamie dokumenti. Pieprasītie dokumenti jāiesniedz 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja noteiktajā termiņā pieprasītie dokumenti netiek iesniegti, licences izsniegšana tiek atteikta.

9. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

9.1. iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvo aktu vai šo noteikumu prasībām, vai noteiktajā termiņā nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;

9.2. iesniegtajos dokumentos ir sniegta nepatiesa informācija;

9.3. licencējamās programmas saturs neatbilst programmas nosaukumam, mērķim vai normatīvo aktu prasībām;

9.4. programmas īstenošanas vieta vai telpas neatbilst licencējās programmas īstenošanas prasībām;

9.5. personāla kvalifikācija neatbilst licencējamās programmas īstenošanas prasībām;

9.6. licencējamās programmas materiālie resursi nenodrošina izglītības procesa īstenošanu atbilstoši programmas aprakstam;

9.7. uz personu, kas īsteno programmu nepilngadīgām personām, attiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt ar nepilngadīgām personām.

10. Par Komisijas pieņemto lēmumu izsniegt licenci vai atteikt licences izsniegšanu Izglītības pārvalde rakstveidā informē Pieprasītāju ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas.

11. Licenci izsniedz uz Pieprasītāja pieteikumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz 3 (trim) gadiem. Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad Komisija pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu.

12. Licenci programmas īstenošanai noformē atbilstoši noteikumu 3. pielikumam.

13. Licenci izsniedz Pieprasītājam vai tā pilnvarotai personai pret parakstu vai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas, nosūtot uz e-adresi vai iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

14. Licences īpašniekam ir pienākums informēt Komisiju par izmaiņām dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no izmaiņu izdarīšanas dienas un iesniegt Komisijai iesniegumu jaunas licences saņemšanai, tam pievienojot tikai tos dokumentus, kuros ir izmaiņas.

15. Ja Komisija konstatē, ka, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, licencē nepieciešams veikt izmaiņas, tad Komisija viena mēneša laikā pieņem lēmumu par licences izsniegšanu un iepriekšējās licences anulēšanu.

16. Par izmaiņām licencē uzskatāmi šādi grozījumi:

16.1. izmaiņas programmas nosaukumā;

16.2. izmaiņas programmas apjomā, kas pārsniedz 10 % (desmit procentus) no programmas kopējā apjoma;

16.3. izmaiņas programmas tematu saturā un teorētisko vai praktisko mācību proporcijā, kas pārsniedz 10 % (desmit procentus);

16.4. izmaiņas saistībā ar programmas īstenošanas valodu;

16.5. samazināts materiālo resursu nodrošinājums, tai skaitā mācību līdzekļi, iekārtas un aprīkojums.

17. Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti grozījumi, kas nav minēti noteikumu 16. punktā, par tiem Pieprasītājs rakstveidā informē Komisiju, kas izvērtē saņemto informāciju un, ja nepieciešams, aktualizē informāciju pašvaldības izsniegto licenču reģistrā.

18. Par licencētās programmas īstenošanas kvalitāti, tai skaitā par licencētās programmas īstenotāju kvalifikācijas un darba telpu atbilstību normatīvajos aktos noteiktām prasībām, materiāli tehnisko nodrošinājumu, atbild licences īpašnieks.

IV. Licences termiņa pagarināšanas kārtība

19. Komisija pieņem lēmumu par licences termiņa pagarināšanu, pamatojoties uz licences īpašnieka rakstveida iesniegumu (1. pielikums).

20. Komisija lemj par licences termiņa pagarināšanu, ja licences īpašnieks iesniedz iesniegumu ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms licences derīguma termiņa beigām.

21. Iesniegumam par licences termiņa pagarināšanu pievieno:

21.1. izsniegtās licences kopiju;

21.2. aktualizētu programmu, atbilstoši noteikumu 5.1. apakšpunktam;

21.3. izziņu par izmaiņām licencētās programmas īstenošanas materiāli tehniskajā bāzē;

21.4. izziņu par izmaiņām licencētās programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstā;

21.5. dokumenta apliecinātu kopiju, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu vai telpām licencējamās programmas īstenošanai.

22. Komisijai ir tiesības rakstiski pieprasīt papildu dokumentus, kas nepieciešami licences termiņa pagarināšanai.

23. Komisija pieņem lēmumu par licences termiņa pagarināšanu uz laiku līdz 3 (trim) gadiem vai atteikumu pagarināt licences termiņu viena mēneša laikā no iesnieguma vai visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

24. Par Komisijas pieņemto lēmumu pagarināt licences termiņu vai atteikumu pagarināt licences termiņu Izglītības pārvalde rakstveidā informē licences īpašnieku ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas.

25. Komisijas lēmumu par licences termiņa pagarināšanu vai atteikumu pagarināt licences termiņu izsniedz licences īpašniekam vai tā pilnvarotai personai pret parakstu vai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas, nosūtot uz e-adresi vai iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

V. Licences anulēšanas kārtība

26. Komisija pieņem lēmumu par licences anulēšanu, ja:

26.1. licences īpašnieks divu gada laikā pēc licences saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto programmu;

26.2. licences īpašnieks, saņemot licenci, sniedzis nepatiesu informāciju;

26.3. īstenojamās programmas materiālie resursi nenodrošina izglītības procesa īstenošanu atbilstoši programmas aprakstam;

26.4. programmas īstenošanas vieta vai telpas neatbilst licencējās programmas īstenošanas prasībām;

26.5. īstenojamās programmas saturs neatbilst programmas aprakstam;

26.6. licencētās programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

26.7. juridiskā persona, kas īsteno programmu, ir izbeigusi darbību vai tās darbība ir izbeigta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

26.8. fiziska persona, kas īsteno programmu, ir pārtraukusi saimniecisko darbību vai mirusi;

26.9. persona, kura īsteno programmu nepilngadīgām personām, ir pieļāvusi Bērnu tiesību aizsardzības vai Izglītības likuma pārkāpumus;

26.10. licences īpašnieks iesniedzis rakstveida lūgumu par licences anulēšanu.

27. Informācija par programmas anulēšanu tiek paziņota programmas īstenotājam un publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas, un par to tiek informētas iestādes, kuras veic kontroles funkcijas.

28. Licences anulēšanas gadījumā programmas īstenošanu jāpārtrauc normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

29. Ar lēmuma par licences anulēšanu pieņemšanas dienu, izsniegtā licence zaudē spēku.

VI. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

30. Komisijas pieņemto lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt pašvaldības domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

31. Pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VII. Noslēguma jautājumi

32. Licences nozaudēšanas gadījumā tiek izsniegts licences dublikāts.

33. Noteikumu izpildes kontroli nodrošina Izglītības pārvalde.

34. Izglītības pārvalde ir tiesīga pārliecināties par licencētās programmas īstenošanas kvalitāti, tai skaitā par programmas īstenošanas materiāli tehnisko nodrošinājumu, atbilstoši pieteikumam un normatīvo aktu prasībām.

35. Licences, kuras izsniegtas līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītajam derīguma termiņam.

36. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 24. oktobra saistošie noteikumi Nr. 19-21 "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 225. nr.).

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

 

1. pielikums
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības
25.04.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 24-13
"Interešu izglītības programmas licencēšanas kārtība"

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības
Interešu izglītības programmas licencēšanas komisijai

 

(pieprasītājs (vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas numurs))

 

(kontaktpersona (ja nav pieprasītājs))

 

(deklarētā dzīvesvietas adrese/juridiskā adrese)

 

(kontakttālrunis, e-pasta adrese)

 

(e-adrese)

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt licenci /pagarināt licences termiņu interešu izglītības programmai (programmām)

(programmas nosaukums)
(programmas nosaukums)
(programmas nosaukums)

Izglītības programmas/u īstenošanas vietas adrese  

Kontaktpersona (pilnvarotā persona)  

Licenci/Komisijas lēmumu vēlos saņemt:

personīgi;

e-pastā;

e-adresē.

Pielikumā (atzīmēt pievienoto):

dokuments, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu vai telpām licencējamās interešu izglītības programmas īstenošanai, kopija (zemesgrāmatu apliecība, pirkuma līgums vai telpu nomas līgums);

licencējamās interešu izglītības programmas/u apraksts;

licencējamās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts, norādot iegūto izglītību un kvalifikāciju un pievienojot izglītību un kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas;

interešu izglītības programmas īstenošanai atbilstošas izglītības apliecinošo dokumentu kopijas;

Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegta pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta kopija;

licencējamās interešu izglītības programmas īstenošanas vietas un aprīkojuma apraksts;

apliecinājums, ka personas, kuras īstenos interešu izglītības programmu nepilngadīgām personām, izņemot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskos darbiniekus, atbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā un Izglītības likuma 50. pantā noteiktajām prasībām;

izsniegtās licences kopija;

izziņa par izmaiņām interešu izglītības programmas īstenošanas materiāli tehniskajā bāzē;

izziņa par izmaiņām interešu izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstā.

Esmu informēts/ta, ka iesniegumā norādītie fiziskās personas dati tiks izmantoti minētā prasījuma izvērtēšanai, atbildes sniegšanai/lēmuma pieņemšanai. Informācija par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības kā datu pārziņa veikto personas datu apstrādi pieejama www.jelgava.lv/pasvaldiba-par-pasvaldibu-datu-aizsardziba/.

(datums)

 

(paraksts)

 

(paraksta atšifrējums)

 

2. pielikums
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības
25.04.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 24-13
"Interešu izglītības programmas licencēšanas kārtība"

Interešu izglītības programmas apraksts

Iesniedzējs:

(juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vārds, uzvārds)

(reģistrācijas numurs)

Interešu izglītības programma

Programmas nosaukums:  

Programmas vadītāja/pedagoga (vārds, uzvārds, kontaktinformācija):

1. Programmas mērķis, uzdevumi un sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Mērķis  
Uzdevumi  

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ko izglītības guvējs iegūst un kādus uzdevumus spēj veikt pēc programmas apguves):

1.  
2.  
[...]  

2. Programmas mērķa grupa (vecums/specializācijas grupas)

3. Programmas īstenošanas adrese/adreses

5. Programmas satura apguves plānojums (atzīmēt ailē "" ar "x" atbilstošo: programmas norise paredzēta klātienē; attālināti, izmantojot tiešsaistes platformu)

Nr.
p. k.

Temats

Apakštemati

Teorijas stundu skaits

Praktisko nodarbību stundu skaits

Kopējais stundu skaits

1. 1. _____________ 1. _____________

2. _____________

[...] _____________

     
2.          
[...]          

Stundu skaits kopā:

 

5. Materiālie resursi programmas nodrošināšanai (nepieciešamo mācību līdzekļu, iekārtu un aprīkojuma saraksts)

1.    
2.    
[...]    

6. Izglītības programmas īstenošanas personāla saraksts (programmas īstenošanā iesaistītās personas, viņu izglītība un/vai profesionālā kvalifikācija un darba pieredze)

1.    
2.    
[...]    

7. Programmas īstenošanas valoda


Programmu sastādīja   (vārds/uzvārds)

Programmas sastādīšanas gads    

Paraksts par programmas satura kvalitāti:

(juridiskai personai – uzņēmuma nosaukums un valdes priekšsēdētāja / locekļa vārds un uzvārds),
(privātpersonai – vārds un uzvārds), datums.

* Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 

3. pielikums
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības
25.04.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 24-13
"Interešu izglītības programmas licencēšanas kārtība"

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBA

LICENCE

Interešu izglītības programmas īstenošanai

IZSNIEGTA

(juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vārds uzvārds)


 

(reģistrācijas Nr. vai personas kods)

 

par tiesībām īstenot interešu izglītības programmu:

/interešu izglītības programmas nosaukums, stundu skaits/


Īstenošanas vieta:  

Licences izsniegšanas datums    

Licences derīguma termiņš    

Licences Nr.    

Interešu izglītības programmu licencēšanas komisijas
priekšsēdētājs _____________ /V. Uzvārds/

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 25. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 24-13 "Interešu izglītības programmas licencēšanas kārtība"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu "Interešu izglītības programmas licencēšanas kārtība" projekts (turpmāk – saistošo noteikumu projekts) izstrādāts ar mērķi noteikt kārtību, kādā Jelgavas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) izsniedz licences juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, licences interešu izglītības programmas īstenošanai, kā arī kārtību, kādā atsaka izsniegt licenci, anulē licenci vai pagarina licences termiņu.

Saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punktu pašvaldība izsniedz licences interešu izglītības un atļaujas neformālās izglītības programmu īstenošanai. Kārtību, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai, nosaka Ministru kabineta 2023. gada 13. jūlija noteikumi Nr. 395 "Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai". Savukārt attiecībā uz fiziskajām un juridiskajām personām, kas nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, normatīvie akti izglītības jomā licenču izsniegšanas kārtību neregulē.

Šobrīd spēkā esošie pašvaldības 2019. gada 24. oktobra saistošie noteikumi Nr. 19-21 "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība" ir izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām", kas ir zaudējis spēku, 15. panta pirmās daļas 11. punktu, 43. panta trešo daļu un Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punktu, kas nesatur pilnvarojumu izdod saistošos noteikumus.

Saskaņā ar Izglītības likuma 47. panta trešo daļu interešu izglītības programmas ir tiesīgas īstenot arī citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pēc attiecīgas licences saņemšanas pašvaldībā.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu dome var izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju. Saistošos noteikumus nepieciešams izdod, lai noteiktu vienotu kārtību, kādā pašvaldībā tiek izsniegtas juridiskām un fiziskām personā, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā licences interešu izglītības programmas īstenošanai.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu projekts neparedz fiskālo ietekmi uz pašvaldības budžetu, jo:

- neparedz iekasēt maksu par licenču izsniegšanu;

- neietekmēs pašvaldībai pieejamos resursus, jo nav nepieciešama jaunu institūciju vai darba vietu izveide vai esošo institūciju kompetences paplašināšanu, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi. Pašvaldībā jau iepriekš tika izveidota komisija licences izsniegšanai.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci Sociālā ietekme – pozitīvi ietekmes pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošos bērnu un jauniešus, kuriem būs iespēja saņemt daudzpusīgus un kvalitatīvus interešu izglītības pakalpojumus.

Ietekme uz vidi – nav tiešas ietekmes uz vidi.

Ietekme uz iedzīvotāju veselību – nav tiešas ietekmes uz iedzīvotāju veselību.

Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – tiks veicinātas uzņēmējdarbības aktivitātes, jo licencējot interešu izglītības programmas licences pieprasītājs varēs sniegt interešu izglītības pakalpojumu, kā arī paaugstināsies pakalpojuma sniedzēju konkurētspēja.

Ietekme uz konkurenci – pozitīva, licencējamo programmu skaits nav ierobežots.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām Jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties pašvaldības iestādē "Jelgavas izglītības pārvalde".

Galvenie administratīvo procedūras posmi un veicamās darbības licences saņemšanai noteiktas saistošajos noteikumos. Lēmumu par licences izsniegšanu, atteikumu izsniegt, licences termiņa pagarināšanu vai licences anulēšanu pieņem pašvaldības izpilddirektora izveidota Interešu izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk – Komisija). Lai nodrošinātu kvalitatīvu interešu izglītības programmu piedāvājumu, kā arī vienotas prasības visiem licences pieprasītājiem, saistošo noteikumu projekts nosaka, kāda informācija iekļaujama interešu izglītības programmas aprakstā.

Vienota licenču izsniegšanas kārtība mazinās administratīvo slogu un nodrošinās saprotamāku licences izsniegšanas procesu tās saņēmējam.

Komisija lēmumu par licences izsniegšanu, atteikumu izsniegt, termiņa pagarināšanu vai anulēšanu pieņem atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajai kārtībai, tai skaitā, ievērojot minētā likuma 64. pantā noteikto par administratīvā akta izdošanu. Komisijas lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt pašvaldības domē. Pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

Saistošo noteikumu izpildei nav paredzētas papildus izmaksas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem Saistošo noteikumu projekts pozitīvi ietekmēs šādu pašvaldības funkciju izpildi:

- Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punkta pašvaldības autonomo funkciju izglītības nodrošināšanā, tostarp gādāt par interešu izglītības pieejamību;

- Izglītības likuma 17. panta pirmajā daļā noteikto pašvaldības pienākumu nodrošināt iespēju īstenot interešu izglītību;

- Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punktā noteikto pašvaldības pienākumu izsniegt licences interešu izglītības programmu īstenošanai;

- Izglītības likuma 47. panta trešajā daļā noteikto pašvaldības pienākumu izsniegt licences interešu izglītības programmas īstenošanai.

Saistošo noteikumu izpilde notiks iesaistot esošos cilvēkresursus.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu Sasitošo noteikumu izpildi nodrošinās Komisija un pašvaldības iestāde "Jelgavas izglītības pārvalde".

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai netiek paredzēta jaunu institūciju izveide, esošo likvidācija vai reorganizācija.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Saistošie noteikumi ir piemēroti Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punkta un funkciju un kompetences realizācijas sasniegšanai ņemot vērā, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par interešu izglītības pieejamību. Saistošie noteikumi ir piemēroti minētā mērķa sasniegšanai.

Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir leģitīmi un rīcība atbilst augstākstāvošiem normatīvajiem aktiem.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nenotika atsevišķas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.jelgava.lv 27.03.2024., paredzot termiņu viedokļu sniegšanai līdz 10.04.2024.

Pašvaldībā nav saņemti sabiedrības viedokļi par saistošo noteikumu projektu.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!