• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Rēzeknes pilsētas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Rēzeknes pilsētas domes 2023. gada 10. februāra saistošie noteikumi Nr. 1 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 20.02.2023., Nr. 36 https://www.vestnesis.lv/op/2023/36.22

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ogres novada domes saistošie noteikumi Nr. 2/2023

Par Lielvārdes novada domes 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 11 "Par detālplānojuma nekustamā īpašuma Zvaigžņu ielā 3A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, teritorijai apstiprināšanu" atcelšanu

Vēl šajā numurā

20.02.2023., Nr. 36

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 1

Pieņemts: 10.02.2023.

OP numurs: 2023/36.22

2023/36.22
RĪKI

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 1

2023. gada 10. februārī (prot. Nr. 60, 1. p., lēmums Nr. 747)

Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Pašvaldību likuma
10. panta 1. daļas 1. punktu, 48. panta 1., 2. daļu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

1. Saistošie noteikumi nosaka Rēzeknes valstspilsētas domes 2023. gada pamatbudžeta ieņēmumu, izdevumu, ziedojumu, dāvinājumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.

2. Apstiprināt pilsētas budžetu 2023. gadam ieņēmumos 44 025 869 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. pielikumu.

3. Apstiprināt pilsētas budžetu 2023. gadam izdevumos 53 274 090 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. pielikumu.

4. Apstiprināt finansēšanas daļu 9 248 221 euro saskaņā ar 1. pielikumu.

5. Apstiprināt 5. pielikumu "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2023. gada valsts budžeta transferti".

6. Apstiprināt 6. pielikumu "Rēzeknes valstspilsētas pamatbudžeta investīcijas no aizņēmuma līdzekļiem".

7. Apstiprināt 7. pielikumu "Rēzeknes valstspilsētas kapitālinvestīciju programmu projekti 2023. gadam".

8. Apstiprināt Rēzeknes pilsētas domes administrācijas, Finanšu pārvaldes, nozaru pārvalžu "Izglītības pārvalde", "Sociālais dienests", "Pilsētvides un attīstības pārvalde", "Sporta pārvalde", pašvaldības iestādes "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs", pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs", pašvaldību iestādes "Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde" pamatbudžeta un speciālā budžeta kopsavilkuma tāmes (pēc valdības funkciju klasifikācijas).

9. Noteikt, ka līdzekļi no attīstības fonda tiek piešķirti ar Rēzeknes pilsētas domes lēmumu, visus piešķīrumus iekļaujot kārtējos attiecīgā gada budžeta grozījumos, kurus apstiprina Rēzeknes dome.

10. Noteikt, ka Izglītības pārvalde sagatavo līgumus ar to pilsētu un pagastu pašvaldībām, kuru skolēni mācās pilsētas izglītības iestādēs, saskaņā ar tāmēs apstiprinātiem izglītības iestāžu uzturēšanas normatīviem vienam skolēnam (audzēknim) un LR Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 418 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem". Ieņēmumi ieskaitāmi Izglītības pārvaldes pamatbudžeta kontā. Informācija par savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām tiek iesniegta Rēzeknes domes finanšu pārvaldei kopā ar mēneša pārskatu par budžeta izpildi.

11. Noteikt, ka Sociālās aprūpes pārvalde sagatavo līgumus par citu rajonu iedzīvotāju uzturēšanās apmaksu pilsētas sociālās aizsardzības iestādēs saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu. Norēķini par savstarpējiem norēķiniem tiek ieskaitīti Sociālās aprūpes pārvaldes pamatbudžeta kontā.

12. Noteikt, ka Rēzeknes domes Finanšu pārvaldei ir tiesības atvērt pamatbudžeta asignējumus proporcionāli Rēzeknes pilsētas pamatbudžeta ieņēmumu izpildei, nepārsniedzot gada budžetā paredzētās summas. Šis nosacījums nav attiecināms uz aizdevuma līgumos paredzēto saistību izpildi. Finanšu pārvaldes vadītājs ar rīkojumu atver asignējumus pašvaldības budžeta izpildītājiem atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam.

13. Noteikt, ka Rēzeknes valstspilsētas domes finanšu pārvaldei saskaņā ar noslēgtajiem kredītlīgumiem un kredītsaistībām 2023. gadā jānodrošina kredītu pamatsummas atmaksa un kredītu procentu samaksa.

14. Noteikt, ka Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2022. gada budžetā apstiprinātie un uzsāktie, bet nepabeigtie kapitālinvestīciju programmas investīciju projekti, kuru izdevumu apmaksa paredzēta no aizņēmuma līdzekļiem, 2023. gadā finansējami līdz objekta pabeigšanai, veicot samaksu attiecīgajam objektam paredzētajā apjomā.

15. Pilnvarot galvenos budžeta izpildītājus līdz 24.02.2023. apstiprināt to pakļautībā un pārraudzībā esošo iestāžu detalizētas ieņēmumu un izdevumu tāmes.

16. Budžeta izpildītāji drīkst izdarīt grozījumus tāmēs 3. un 4. pielikumā apstiprināto budžeta līdzekļu ietvaros, iesniedzot izmaiņas apstiprināšanai Rēzeknes domes Finanšu un budžeta komitejā, kā arī Finanšu pārvaldei – izziņu par tāmes izmaiņām. Gadījumos, kad grozījumi tiek veikti izdevumu ekonomiskās zemākajā līmenī (izdevumu ekonomiskās klasifikācijas četrzīmju koda pēdējie divi cipari, bet izdevumu ekonomiskās klasifikācijas pieczīmju koda pēdējie trīs cipari) tos apstiprina attiecīgās iestādes vadītājs un izziņu par tāmes izmaiņām iesniedz Finanšu pārvaldē. Šādu grozījumu rezultātā nedrīkst mainīt apstiprināto budžeta gada kopējo finansējumu, kā arī atalgojumu (darba samaksa) un kapitālos izdevumus (pamatkapitāla veidošana) un izdevumus kodā 7230 "Pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti".

17. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajai programmai tāmē apstiprinātos, plānotos izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

18. Budžeta izpildītāji pamatbudžeta ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kā arī speciālā budžeta ieņēmumus, kas pārsniedz budžetā noteikto apjomu, ar attiecīgo Rēzeknes domes komiteju atļauju var novirzīt budžetā paredzēto izdevumu papildu finansēšanai pēc budžeta grozījumu apstiprināšanas Rēzeknes valstspilsētas domē.

19. Noteikt, ka laika posmā starp Rēzeknes pilsētas budžeta grozījumiem Rēzeknes domes Finanšu komiteja var pieņemt lēmumus par Rēzeknes domes rezerves fonda līdzekļu piešķiršanu, ja pieprasītais finansējums nepieciešams pašvaldības iestāžu uzturēšanai un līdzekļu apmērs vienam budžeta izpildītājam nepārsniedz 1500 euro, visus piešķīrumus iekļaujot kārtējos attiecīgā gada budžeta grozījumos, kurus apstiprina Rēzeknes valstspilsētas dome.

20. Noteikt, ka jautājumu par finansējuma piešķiršanu sabiedrisko organizāciju atbalstam izskata Kultūras, izglītības, sporta, veselības, sociālo un darba lietu komiteja vai Finanšu un budžeta komiteja un finansējums tiek piešķirts, nepārsniedzot šo saistošo noteikumu 3. pielikumā noteiktās summas. Budžeta izpildītājs slēdz sadarbības līgumu ar attiecīgo sabiedrisko organizāciju, nosakot finansējuma izlietojuma mērķi un kārtību, kādā tiks kontrolēts finansējuma izlietojums.

21. Noteikt, ka pašvaldības budžeta finansējums dotācijas veidā Rēzeknes pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Austrumlatvijas koncertzāle" un Rēzeknes pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Olimpiskais centrs Rēzekne" tiek piešķirts saskaņā ar noslēgto Rēzeknes pilsētas pašvaldības funkcijās ietilpstošo valsts pārvaldes uzdevumu izpildes deleģēšanas līgumu.

22. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.

Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

5. pielikums

6. pielikums

7. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetam

Ziņojums par sociāli ekonomisko situāciju Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā

Rēzeknes pilsēta atrodas Eiropas Savienībā, Latvijā, Latgales plānošanas reģiona centrālajā daļā1, līdz ar to ir labi sasniedzama no dažādām šī reģiona vietām, kļūstot par nacionālās nozīmes ekonomiskās attīstības un pakalpojumu centru ar integrētu infrastruktūru un kultūrvēsturisku mantojumu, nodrošinot Latgales materiālās un nemateriālās kultūras saglabāšanu, tradīciju pārmantojamību un popularizēšanu.2

Rēzeknes pilsētas pašvaldība koncentrējas uz ekonomikas izaugsmi un radošo industriju, izglītības, pētniecības un sporta jomu attīstību. Šis nozīmīgais Austrumlatvijas centrs veido pakalpojumu tīklu, kur publisko pakalpojumu saņēmēji ir ne tikai Latgales, bet arī citu Latvijas reģionu iedzīvotāji. Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgās attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam noteiktā pilsētas specializācija ir metālapstrāde un mašīnbūve, kokapstrāde, tūrisma industrija, pārtikas ražošana, mājražošana, loģistika, aparātu un iekārtu ražošana un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ražošana un komplektācija, "zaļā" pilsēta, t.sk. eko – būvniecība, atjaunojamās enerģijas izmantošana, energoefektivitāte, kā arī radošas industrijas, sporta un izglītības pakalpojumi.3

Ziņojumā par sociāli ekonomisko situāciju Rēzeknes pilsētas pašvaldībā paskaidrojuma rakstam pie Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2023. gada budžeta iekļauta informācija par:

1. Pastāvīgo iedzīvotāju skaitu Rēzeknē;

2. Strādājošo mēneša vidējo darba samaksu Rēzeknē;

3. Uzņēmējdarbību Rēzeknē;

4. Izglītību, kultūru un sporta jomu Rēzeknē;

5. Attīstību veicinošiem projektiem Rēzeknē.

1. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits Rēzeknē 2022. gadā

Pēdējo gadu laikā Rēzeknē iedzīvotāju skaita izmaiņām ir ilgstoša negatīva tendence (1. attēls). Pēc Oficiālā statistikas portāla datubāzes informācijas, 2022. gada sākumā Rēzeknes pilsētā bija 26 481 iedzīvotāji (pēc faktiskās dzīvesvietas adreses). Tas ir par 358 iedzīvotājiem mazāk nekā 2021. gada sākumā un par 1675 iedzīvotājiem mazāk nekā 2018. gada sākumā.

1. attēls. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits Rēzeknē gada sākumā no 2018. līdz 2022. gadam.4

Apskatot 2022. gada sākuma statistikas datus tuvāk, izkristalizējas, ka 15 020 iedzīvotāji jeb 56,72 % no visiem iedzīvotājiem Rēzeknes pilsētā , kas apkopoti pēc faktiskās dzīvesvietas adreses, ir bijušas sievietes, bet 11 461 jeb 43,28 % no visiem iedzīvotājiem, kas reģistrēti Rēzeknes pilsētā pēc faktiskās dzīvesvietas adreses, ir bijuši vīrieši.5

1.1. Iedzīvotāju skaita īpatsvars: tautība, darbspējas vecums

Lielas izmaiņas iedzīvotāju īpatsvarā pa vecuma grupām pēdējo gadu laikā nav bijušas. 2022. gada sākumā 15,3 % iedzīvotāju ir bijuši līdz darbspējas vecumam, tas ir līdz 14 gadu vecumam, 60,7 % iedzīvotāju ir bijuši darbspējas vecumā, tas ir no 15 līdz 61 gada vecumam, un 24 % iedzīvotāju ir bijuši virs darbspējas vecuma, tas ir virs 61 gada vecuma (2. attēls).

Salīdzinājumā ar 2021. gadu, neliels samazinājums vērojams iedzīvotāju īpatsvara rādījumos līdz darbspējas vecumam (par 0,3 %), palielinājums (par 0,2 %) virs darbspējas vecuma. Neliels iedzīvotāju īpatsvara rādījumu palielinājums vērojams darbspējas vecuma iedzīvotāju skaita statistikā (par 0,1 %) (2. attēls).

2. attēls. Iedzīvotāju īpatsvars līdz darbspējas, darbspējas un virs darbspējas vecumā Rēzeknē 2018.–2022. gada sākumā (%).6

Apskatot iedzīvotāju statistikas rādītājus pēc tautības 2022. gada sākumā, secināms, ka lielāko īpatsvaru Rēzeknes pilsētā sastāda latviešu tautības iedzīvotāji (47,5 %) un krievu tautības iedzīvotāji (41,6 %), kopā veidojot 89,1 % no kopējā iedzīvotāju skaita. Nākamās plašāk pārstāvētās iedzīvotāju tautību grupas ir poļi (2,1 %), baltkrievi (1,5 %) un ukraiņi (1,4 %). Atlikušos 5,9 % veido citu, iepriekš neuzskaitītu tautību iedzīvotāji, tādi kā, lietuvieši, vācieši, čigāni, igauņi un citu tautību pārstāvji (3. attēls).

3. attēls. Iedzīvotāju īpatsvars pēc tautības 2022. gada sākumā (%).7

4. attēls. Iedzīvotāju īpatsvars pēc tautības Rēzeknē 2018.–2022. gada sākumā.8

Aplūkojot iedzīvotāju skaita īpatsvara statistiku pēc tautības 2018.–2022. gadu griezumā, lielas rādītāju izmaiņas nav novērojamas. Mazliet pieaudzis citu tautību pārstāvju īpatsvars, piemēram, lietuvieši, vācieši, čigāni, igauņi un citi par 0,2 %. Salīdzinājumā ar 2021. gada sākumu, par 0,1 % pieaudzis ukraiņu un baltkrievu tautību iedzīvotāju skaits. Latviešu īpatsvars 2022. gada sākumā, salīdzinājumā ar 2021. gada sākumu, samazinājies par 0,2 %, bet krievu tautības pārstāvju īpatsvars samazinājies par 0,5 % (4. attēls).

Vidējais iedzīvotāju vecums 2022. gada sākumā Rēzeknes iedzīvotājiem bija 44,1 gadi. Vidēji valstī – 42,9 gadi. Izdalot atsevišķi: vīriešiem – 39,7 gadi (valstī vidēji 2022. gada sākumā – 39,6 gadi) , sievietēm – 47,4 gadi (valstī vidēji 2022. gada sākumā – 45,7 gadi).9

2. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Rēzeknē

Pēc Oficiālās statistikas portāla datubāzē pieejamajiem datiem, pēdējie statistikas rādītāji apkopoti par 2022. gadu 3. kvartālu, kad strādājošo mēneša vidējā darba samaksa sabiedriskajā sektorā Latvijā bruto bijusi 1372 eiro.

Rēzeknē strādājošo vidējo darba samaksa (pēc Administratīvi teritoriālās reformas 2021. gadā) ir 1069 eiro.10

Bezdarba līmenis Rēzeknes pilsētā, pēc Nodarbinātības valsts aģentūras pieejamās informācijas uz 2021. gada 1. janvāri bija 10,40 % no kopējā ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. Salīdzinot ar 2020. gada publicēto informāciju, secināms, ka bezdarba līmenis gada laikā Rēzeknē paaugstinājies par 1,6%.

5. attēls. Bezdarba līmenis Rēzeknē 2017.–2021. gada sākumā (% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita.)11

3. Uzņēmējdarbība Rēzeknē

Spēcīgas rūpnieciskās ražošanas tradīcijas, atpazīstami uzņēmumi, konkurētspējīgas ražošanas izmaksas, vietējo resursu tuvums (kokmateriāli, lauksaimniecības produkcija, derīgie izrakteņi u.c.) ir potenciāls Rēzeknes pašvaldības attīstības resurss. Tieši tāpēc, saskaņā ar Rēzeknes pilsētas Attīstības programmu 2014.–2022. gadam, viena no galvenajām pilsētas ilgtermiņa un vidējā termiņa attīstības prioritātēm ir uzņēmējdarbības attīstības veicināšana, ko panākt plānots piesaistot investīcijas projektiem, veicinot uzņēmējdarbību, atbalstot investīcijas degradēto teritoriju sakārtošanā un publiskās infrastruktūras attīstīšanā, tādējādi sekmējot jaunu uzņēmumu veicināšanu un esošo uzņēmumu attīstību.12

Pēc Lursoft statistikas datiem, kas apkopoti uz 2021. gada 1. janvāri, secināms, ka kopumā Rēzeknē bijušas reģistrētas 1898 ekonomiski aktīvās tirgus statistikas vienības, no kurām 2020. gadā reģistrētas 78.

Pēc 2021. gada pārskata datiem, kas apkopoti un bijuši iesniegti līdz 2022. gada 1. janvārim, pēc apgrozījuma lielākie uzņēmumi Rēzeknē bijuši:

1. SIA "Rēzeknes gaļas kombināts" (gaļas pārstrāde un konservēšana);

2. RSEZ SIA "New Fuels" (koka izstrādājumu ražošana);

3. SIA "ACBR" (būvniecība);

4. SIA "LEKON" (mazumtirdzniecība);

5. SIA "Rēzeknes slimnīca" (slimnīcu darbība);

6. SIA "SAHO" (kravu pārvadājumi);

7. AS "Rēzeknes siltumtīkli" (tvaika piegāde, gaisa kondicionēšana);

8. SIA "Latgalija" (būvniecība);

9. RSEZ SIA "Energy Resources CHP" (elektroenerģijas ražošana);

10. SIA "V.J.M. Būve" (būvniecība)13

Sagrupējot datus pa nozarēm, pēc 2021. gada pārskata datiem, kas apkopoti un bijuši iesniegti līdz 2022. gada 1. janvārim, pēc apgrozījuma lielākie uzņēmumi Rēzeknē bijuši :

Ražošanā:

1. RSEZ SIA "New Fuels" (koka izstrādājumu ražošana);

2. RSEZ SIA "Energy Resources CHP" (elektroenerģijas ražošana);

3. SIA "Vecā maiznīca" (maizes ražošana).

Būvniecībā:

1. SIA "ACBR" (būvniecība);

2. SIA "Latgalija" (būvniecība);

3. SIA "V.J.M. Būve" (būvniecība).

Tirdzniecībā:

1. SIA "LEKON" (mazumtirdzniecība);

2. SIA "ALBA-LTD" (mazumtrdzniecība);

3. SIA "RUVAR" (metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos veikalos);

Kravu pārvadājumos:

1. SIA "SAHO" (kravu pārvadājumi);

2. SIA "RALL" (kravu pārvadājumi);

3. SIA " P UN K" (kravu pārvadājumi);

Mežizstrādē:

1. SIA "Latgales energoceltnieks" (mežizstrāde);

2. SIA "Forest prim" (mežizstrāde);

3. SIA "ML Timber" (mežizstrāde).

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā:

1. SIA "Ausmeņa" (cita veida ēdināšanas pakalpojumi);

2. SIA "Malaga 2LVL" (restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi);

3. SIA "LTV" (cita veida ēdināšanas pakalpojumi).14

Tā kā Lursoft dati apkopoti pēc 2020. gada uzņēmumu gada pārskata datiem, aplūkojot ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības uz 1000 iedzīvotājiem 2020. gadā republikas pilsētās, secināms, ka Rēzeknē tās bija 68 ekonomiski aktīvās tirgus sektora vienības uz 1000 iedzīvotājiem, par 1 (vienu) vairāk nekā 2019. gadā, kas ir par 22 aktīviem uzņēmumiem mazāk nekā Latvijā vidēji kopumā (90), Rīgā (116), Jelgavā (70), Jūrmalā (77), Liepājā (79) un Valmierā (88), turpretim vairāk nekā Daugavpilī (56), Jēkabpilī (62), Ventspilī (65).15

Pēc Lursoft apkopotajiem datiem uz 2021. gada 1. janvāri, lielākie darba devēji Rēzeknē ir tādi uzņēmumi kā:

1. SIA "Rēzeknes slimnīca" (slimnīcu darbība) – 703 darbinieki;

2. SIA "LEKON" (mazumtirdzniecība) – 561 darbinieki;

3. SIA "Rēzeknes gaļas kombināts" (gaļas pārstrāde un konservēšana) – 520 darbinieki;

4. SIA "SAHO" (kravu pārvadājumi pa autoceļiem) – 227 darbinieki;

5. SIA "OptoElektronika LV" (citu elektronisko un elektrisko vadu un kabeļu ražošana) – 216 darbinieki;

6. SIA "Ceļi un tilti" (ceļu un maģistrāļu būvniecība) – 214 darbinieki;

7. SIA "Rēzeknes namsaimnieks" (nekustamā īpašuma pārvaldīšana) – 133 darbinieki;

8. SIA "Latgalija" (citur neklasificētie speciālie būvdarbi) – 122 darbinieki;

9. SIA "Austrumlatvijas koncertzāle" (kultūras iestāžu darbība) – 96 darbinieki;

10. SIA "Baltiks East" (tauvu, virvju, auklu un tīklu ražošana) – 89 darbinieki.16

Ne mazāk svarīgs pašvaldības attīstības resurss ir uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas. Pilsētas teritorijā darbojās vairākas biznesa atbalsta institūcijas – Rēzeknes Speciālā ekonomiskā zona (RSEZ), Latvijas Darba devēju konfederācija, Rēzeknes Uzņēmēju biedrība, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Rēzeknes nodaļa, Biznesa inkubators u.c. Pie pašvaldības attīstības resursiem sevišķi jāuzsver RSEZ darbības nozīmīgums. Tā izveidota 1997. gadā, pamatojoties uz Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumu, un nodokļu atvieglojumi tajā būs piemērojami līdz 2035. gada beigām. Tās mērķis ir veicināt tirdzniecību, attīstīt rūpniecību un satiksmi, kā arī preču eksportu un importu caur Latviju, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai. Kopējā RSEZ platība ir 1 155,28 ha – Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā ir izvietoti 36 % no kopējās platības. RSEZ darbības priekšrocības ir stabilas sadarbības tradīcijas ar Krieviju un konkurētspējīgas ražošanas izmaksas Eiropas kontekstā. Ļoti būtiska priekšrocība ir cilvēkresursu pieejamība un kvalitāte, ko nodrošina veiksmīga sadarbība ar izglītības iestādēm gan Rēzeknes pilsētā, gan Latgales reģionā.17

4. Izglītība, kultūra, sports

4.1. Izglītība

Iedzīvotāju izglītības līmenis un izglītības iespējas ir nozīmīgs teritorijas konkurētspējas un attīstības rādītājs. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izglītības sistēmu veido 10 pirmsskolas izglītības iestādes un 9 vispārējās izglītības iestādes – Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, Rēzeknes 2. vidusskola, Rēzeknes 3. pamatskola, Rēzeknes 4. vidusskola, Rēzeknes 5. pamatskola, Rēzeknes 6. pamatskola, Rēzeknes sākumskola, Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs, kuras ir pašvaldības dibinātas iestādes, kā arī Rēzeknes Katoļu vidusskola, kuras dibinātājs ir Rēzeknes – Aglonas diecēze, 3 profesionālās izglītības iestādes (Rēzeknes tehnikums, Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola) un 3 profesionālās ievirzes izglītības iestādes, interešu izglītības iestādes, augstākās izglītības iestāde (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), kā arī augstāko izglītības iestāžu filiāles. Rēzeknē un tās apkaimē ir iespēja apgūt augstāko un profesionālo izglītību Baltijas Starptautiskās Akadēmijas Rēzeknes filiālē, Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiālē, Latvijas Universitātes P. Stradiņa Medicīnas koledžas filiālē, Rēzeknes Valsts robežsardzes koledžā.

Rēzeknes pašvaldības dibinātajās vispārizglītojošajās izglītības iestādēs 2022./2023. mācību gadu uzsāka 3866 izglītojamie, t.sk. 60 Ukrainas civiliedzīvotāju izglītojamie. Pirmsskolas izglītības iestādēs 2022./2023. mācību gadu uzsāka 1521 audzēknis, t.sk. 29 Ukrainas civiliedzīvotāju izglītojamie.

Rēzeknes Tehnikums nodrošina profesionālo izglītību 12 dažādās profesionālajās izglītības jomās, 31 programmā (administratīvie un sekretāra pakalpojumi, autotransports, būvdarbi, datorsistēmas, enerģētika un elektrotehnika, ēdināšanas pakalpojumi, interjera dizains, kokizstrādājumu izgatavošana, komerczinības, pārtikas produktu tehnoloģija, programmēšana, viesnīcas pakalpojumi u.c.) un šobrīd mācību process tiek organizēts vairākās vietās – Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes novadā, Viļānu un Zilupes novados.[2]

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija nodrošina studijas 3 fakultātēs: izglītības, valodu un dizaina, inženieru un ekonomikas un pārvaldības fakultātēs, 14 studiju virzienos, 41 studiju programmā, kas ietver, 9 koledžas līmeņa programmas, 2 akadēmiskā bakalaura studiju programmas, 14 profesionālā bakalaura studiju programmas, 4 akadēmiskā maģistra studiju programmas, 1 2. līmeņa profesionālā programma, 9 profesionālā maģistra programmas un 2 doktora studiju programmas. Uz 2020. gada 1. oktobri kopējais studējošo skaits, pēc pieejamās informācijas akadēmijas mājaslapā, bija 1394 studējošie pilna laika studiju programmās un 256 – nepilna laika.[3]

Lai sekmētu Rēzeknes studējošās jaunatnes atgriešanos Rēzeknē un rēzekniešu intelektuālā potenciālā palielināšanu, tādējādi nodrošinot ar augsti kvalificētiem speciālistiem Rēzeknes pilsētas pašvaldību, t.s. pašvaldības kapitālsabiedrības, pašvaldību nozaru pārvaldes, pašvaldības aģentūras un RSEZ, pašvaldība kopš 2007. gada gadskārtējā pašvaldības budžeta ietvaros plāno līdzekļus, kas nepieciešami stipendiju finansēšanai studējošajiem jauniešiem.

Nodrošinot mūsdienu prasībām atbilstošas izglītības vides un procesu kvalitātes paaugstināšanu vispārējās izglītības iestādēs, 2023. gadā plānots uzsākt pirmskolas izglītības iestādes "Rotaļa" renovāciju un pirmskolas izglītības iestādes "Vinnijs Pūks" pārbūvi.

4.2. Kultūra

Rēzekne ir nozīmīgs kultūras centrs – pilsētā ir pārstāvētas un attīstītas visas kultūras un mākslas nozares – profesionālā un tradicionālā kultūra, amatiermāksla, mūzika un deja, teātris, latgaliešu rakstu valodas rakstniecība un izdevējdarbība, vizuālā māksla, bibliotēkas, muzeji un Latgales novadam raksturīgais materiālais un nemateriālais kultūras mantojums. Pie funkcionālajām saitēm ar apkārtējām teritorijām noteikti jāpiemin arī Austrumlatvijas reģionālais daudzfunkcionālais centrs jeb "Latgales vēstniecība GORS" (GORS). GORS mērķa reģiona teritorija aptver visu Austrumlatvijas teritoriju, un tas ar savu darbību pozitīvi ietekmē kultūras pakalpojumu pieejamību reģionā un, mijiedarbībā ar citiem tautsaimniecības sektoriem, sekmē tā sociālo un ekonomisko attīstību, kā arī veicina tūristu piesaisti. Pēdējo gadu laikā ir ievērojami pieaudzis tūristu skaits, kas apmeklē šo reģionu. Rēzeknes vērtības un priekšrocības tūrisma attīstībā ir bagāts kultūrvēsturiskais mantojums, pievilcīga vide, dabas objektu tuvums, laba vides kvalitāte, viesmīlīgie cilvēki, kultūras notikumi, kā arī aktīva darbība izglītības, pētniecības un inovāciju jomā.

Lai popularizētu Rēzeknes pilsētu, Latgales vēstniecību GORS, Latgali un Latviju kopumā, ik gadu tiek veidots Latgales vēstniecības GORS producēto pasākumu, klāsts, kas Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem un viesiem ļauj apmeklēt pasākumus, kas ieņem stabilu vietu Latvijas kultūras kartē, par ko raksta un interesējas, un piedalās kultūras jomas profesionāļi, veicinot Rēzeknes pilsētas atpazīstamību, novērtējumu, publikas interesi, sadarbību un atpazīstamību.

2021. gadā, balstoties uz ārkārtas situāciju valstī un ierobežojumiem, vairāki kultūras pasākumi tika atcelti, neskatoties uz to, koncertzāle aktīvi turpināja strādāt, reaģējot uz ierobežojumiem. Pasākumu norise tika pielāgota jaunajiem apstākļiem ārā, brīvā dabā, ierobežojot apmeklētāju skaitu utt. Centās domāt un veidot jaunus veidus kā piesaistīt apmeklētājus. Tika uzsākta GORS kino demonstrēšana, uzbūvēta āra skatuve un izveidota kafejnīcas āra terase, kā arī īpaši, tika attīstīts digitālais saturs (koncerti, izstādes, semināri).

4.3. Sports

Rēzeknes pilsētā darbojas Rēzeknes bērnu – jaunatnes sporta skola (BJSS) un vairāk nekā 20 sporta klubi (biedrības un sabiedrības ar ierobežotu atbildību). 2021. gadā Rēzeknes BJSS profesionālās ievirzes mācību – treniņu grupās kopā sportoja 1436 audzēkņi.18

Sporta dzīves tradīciju saglabāšanai, paplašināšanai un popularizēšanai, Rēzeknē 2022. gadā turpinājās darbi pie ēkas Atbrīvošanas alejā 166A, Rēzeknē (Sporta centrs "Celtnieks") pārbūve. Jaunajā sporta centrā rēzekniešu rīcībā būs 1. kategorijas šautuve, divas nodarbību zāles, cīņu zāle. Sporta zāle vairāk būs paredzēta florbolam, tenisam un telpu futbolam. Ir paredzēti saliekamie krēsli (tribīnes) skatītājiem. Tāpat sporta centrā būs pieejamas ērtas un plašas ģērbtuves, dušas, treneru telpas, saimniecības telpas un telpas inventāram.

5. Pilsētas attīstība

Rēzeknes pašvaldība aktīvi piesaista ES struktūrfondu līdzekļus, kā arī izmanto pašvaldības budžeta ietvaros pieejamus līdzekļus un papildus finansējumu, lai nodrošinātu kvalitatīvu infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī uzlabotu pilsētas sasniedzamību, infrastruktūru un attīstītu iekšējo mobilitāti.

2022. gadā turpinājās un tika īstenoti šādi, iepriekš ziņojumā nepieminēti, projekti:

- Rēzeknes rekreācijas centra izveide tūrisma attīstībai;

- Ēkas Atbrīvošanas alejā 166A, Rēzeknē (Sporta centrs "Celtnieks") pārbūve;

- Rīgas ielas rekonstrukcija;

- Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo enerģijas avotu izmantošana ēkā Zemnieku ielā 16A;

- Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Rēzeknes pilsētas pašvaldībā;

- Stacijas ielas posma pārbūve;

- Piepūšamās futbola halles novietošana un komunikāciju pieslēgumu ierīkošana Rūpnīcas ielā 11, Rēzeknē;

- Noliktavas ēkas būvniecība Viļakas iela 5c;

- Pulkveža brieža ielas posma rekonstrukcija no Zemnieku līdz Krasta ielai;

- Atmodas ielas rekonstrukcija;

- Kooperatīva šķērsielas rekonstrukcija.

Ziņojums par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam

Rēzeknes pilsētas budžeta projekts 2023. gadam sagatavots ievērojot likumos "Par pašvaldību budžetiem", "Par pašvaldībām", "Par budžetu un finanšu vadību", kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos likumdošanas aktos paredzētās prasības. Rēzeknes domes priekšsēdētāja 2022. gada 11. oktobra rīkojumā Nr. 69 /vp "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžeta projekta sagatavošanu 2023. gadam" tika noteikti pamatprincipi kā pašvaldības iestādēm jāsagatavo budžeta izdevumu tāmes 2023. gadam.

Atbilstoši Rēzeknes pilsētas domes noteikumiem "Par pašvaldības budžeta un kapitālinvestīciju programmas procesu Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā" (apstiprināti 10.11.2022.) pašvaldības institūciju iesniegtie finanšu līdzekļu pieprasījumi tika skatīti Rēzeknes domes Kapitālinvestīciju programmas un budžeta procesa vadības grupas apspriedē, uz kuru tika uzaicināti arī attiecīgo pašvaldības institūciju vadītāji un Rēzeknes domes deputāti.

Apstiprināts valsts budžeta 2023. gadam sagatavošanas grafiks, kurš paredz Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanos par 2023. gada budžetu noslēgt šī gada 7. februārī, kas ir kritiski svarīga pašvaldību budžeta veidošanai atbilstoši likuma "Par pašvaldību budžetiem" 13. pantam.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžeta 2023. gadam sagatavošanas brīdī ir spēkā Finanšu ministrijas 2022. gada 23. decembra rīkojums Nr. 866 "Par valsts pagaidu budžetu 2023. gadam" un Finanšu ministrijas 2022. gada 13. decembra rīkojums Nr. 794 "Par Pamatprincipiem valsts pagaidu budžeta 2023. gadam sagatavošanai un izpildei".

Ja līdz saimnieciskā gada sākumam pašvaldības budžets nav apstiprināts, pašvaldības izdevumi mēnesī nedrīkst pārsniegt divpadsmito daļu no iepriekšējā gada izdevumiem ar noteikumu, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pašvaldībai nesamazinās izpildāmo funkciju apjoms.

Konsolidētais Rēzeknes domes budžets ir sagatavots euro, un tas sastāv no :

- pamatbudžeta, kas veidojas no nodokļu, nodevu, nenodokļu ieņēmumiem un saņemtajiem maksājumiem, t.sk. ieņēmumiem no pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, ieņēmumiem pašvaldības budžetā Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un valsts budžeta transfertiem.

- ziedojumiem un dāvinājumiem.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai ir Rēzeknes domes saistošo noteikumu "Par Rēzeknes pilsētas budžetu 2023. gadam" 1., 2., 4. pielikumā. Informācija par budžeta izdevumiem ir Rēzeknes domes saistošo noteikumu "Par Rēzeknes pilsētas budžetu 2023. gadam" 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. pielikumā. Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu detalizēts atšifrējums ir 4. pielikumā.

Rēzeknes valstspilsētas konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2023. gadā tiek prognozēts 44 milj. euro. Konsolidētā budžeta izdevumu kopējais apjoms 2023. gadā plānots 53,3 milj. euro (skat. 6. att.). Budžeta finansēšanas daļa – 9,24 milj. euro, to veido budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā – 7 milj. euro, ko plānots novirzīt budžeta izdevumu finansēšanai, starpība starp plānotiem un atmaksājamiem aizņēmumiem – 2,2 milj. euro.

6. attēls

Budžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 44 miljoni euro apmērā (skat. 7. att.).

Būtiskākais pašvaldības budžeta ieņēmumu avots – iedzīvotāju ienākuma nodoklis (turpmāk – IIN) šogad tiek prognozēts 16,2 milj. euro, kas ir par 627,4 tūkst. euro mazāk nekā 2022. gada faktiskie ieņēmumi (16,8 milj. euro). Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa pašvaldības budžetā sastāda 37 % no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem. IIN ieņēmumus pašvaldības budžetā ietekmē valsts īstenotā nodokļu reforma. 2022. gadā tika samazināta pašvaldību budžetos ieskaitāmā IIN daļa un Rēzeknes pilsētas pašvaldības budžetā tiek ieskaitīti 75 % IIN ieņēmumu. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozi nosaka Finanšu ministrija. Pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļa ieņēmumu daļu nosaka, pamatojoties uz katras pašvaldības īpatsvara koeficientu kopējos valstī iekasētajos nodokļa ieņēmumos no nodokļa maksātāju taksācijas gada ienākumiem pirms diviem gadiem.

7. attēls

Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma (NĪN par zemi, ēkām, būvēm un mājokļiem) 2023. gadā prognozēti 924 tūkst. euro apmērā (2 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem). NĪN prognozei tiek piemērots iekasējamības koeficients 0,8. Šī nodokļa ieņēmumu prognozi ietekmē īpašuma objektu kadastrālo vērtību izmaiņas. Nodokļa ieņēmumu palielinājums 2023. gadā ir iespējams iepriekšējo gadu nodokļa parādu samaksas, kā arī augstākas iekasējamības – nodokļa parādu piedziņas rezultātā.

Pārējie pašu ieņēmumi, kuru īpatsvars sastāda 3,1 % no kopējā ieņēmumu apjoma, plānoti – 1 382 tūkst. euro, tajā skaitā dabas resursu nodoklis 29 tūkst. euro, azartspēļu nodoklis 30 tūkst. euro, nodevas, soda naudas, pārējie nenodokļu ieņēmumi 71 tūkst. euro, ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas 1 252 tūkst. euro.

Saņemtie transferti no citām pašvaldībām1,2 milj. euro (3 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem).

Budžeta iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, kuru īpatsvars sastāda 5 % no kopējā ieņēmumu apjoma, plānoti – 2,3 milj. euro.

Pamatbudžeta ieņēmumos valsts budžeta transferti22 milj. euro, t.i. 50 % no kopējiem ieņēmumiem, t.sk.:

o mērķdotācijas un dotācijas no valsts budžeta plānoti 9583 tūkst. euro (skat. 5. pielikumu); pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta (mērķdotācijas) pedagoģisko darbinieku atalgojumam plānoti 8 mēnešu apmērā;

o pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta (Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam) 365 tūkst. euro;

o pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta (Valsts atbalsts iedzīvotājiem par energoresursiem, pamatojoties uz likumu "Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumi") 173 tūkst. euro;

o dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda un speciālā dotācija no valsts budžeta – 8084 tūkst. euro;

o no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansētajiem projektiem prognozēti 3 334 tūkst. euro;

o saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm – 486 tūkst. euro.

Budžeta izdevumi

Sagatavojot Rēzeknes pilsētas 2023. gada budžetu, tā prognozējamie izdevumi tika piesaistīti pašvaldības plānošanas un attīstības dokumentos norādītajām aktivitātēm, kas veicina šajos dokumentos paredzēto uzdevumu izpildi. Rēzeknes pilsētas pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – izdevumiem no pašvaldības budžeta finansējamo institūciju uzturēšanai, pilsētas infrastruktūras uzturēšanai, pabalstiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, pilsētas pasākumu finansēšanai, atbalstam sabiedriskajām organizācijām, investīciju finansēšanai un citiem izdevumiem, kas iekļauti Rēzeknes domes noteikumu 2., 3. pielikumā pa nozarēm atbilstoši funkcionālajām kategorijām.

Pamatbudžeta izdevumi plānoti 53 milj. euro. Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2023. gada prioritātes salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem nemainīsies. Pamatbudžeta izdevumu sadaļā lielākais izdevumu apjoms ir izglītībai, sociālajai jomai, pilsētas infrastruktūras attīstībai. Prioritārie virzieni ir saglabāt un attīstīt izglītības, kultūras un sporta iestāžu tīklu un to sniegtos pakalpojumus; saglabāt sociālo drošību un atbalstu maznodrošinātajai sabiedrības daļai, turpināt infrastruktūras attīstības projektu īstenošanu, kā arī projektu sagatavošanu Eiropas Savienības struktūrfondu 2021.–2027. g. plānošanas periodam (skat. 8. att.).

8. attēls

Rēzeknes pilsētas pamatbudžeta kopējie uzturēšanas izdevumi 2023. gadam plānoti 37,7 milj. euro, no tiem atalgojumam – 15,6 milj. euro.

Pamatbudžeta izdevumi kapitālajām iegādēm, kapitālajam remontam un investīcijām plānoti 15 milj. euro.

Rēzeknes pilsētas pašvaldības izdevumu sadalījums nozarēm

Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam" 2. pielikumā ir izdevumu sadalījums nozarēm atbilstoši normatīvajiem aktiem par budžeta izdevumu klasifikāciju.

Izglītības nozarei izdevumu apjoms tiek plānots – 18,9 milj. euro (t.sk. mērķdotācija – 6,8 milj. euro), kas ir 36 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.

Izdevumos izglītības nozarei ietilpst:

- ar Eiropas Savienības fondu atbalstu īstenoto projektu plānotie izdevumi 2610 tūkst. euro vērtībā (projekts " PII "Rotaļa" V. Seiles iela 17 ", projekts "PII "Vinnijs Pūks" J. Tiņanova ielā 31A", projekts "PROTI un DARI");

- plānotie izdevumi pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanai un remontdarbiem –3289 tūkst. euro;

- plānotie izdevumi pamatizglītības, vispārējās izglītības iestāžu uzturēšanai un remontdarbiem – 8905,4 tūkst. euro;

- plānotie izdevumi interešu izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai (Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izglītības pārvalde, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs, Sporta pārvaldes Bērnu – jaunatnes sporta skola) – 1416, 8 tūkst. euro,

- plānotie izdevumi norēķiniem par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem – 415 tūkst. euro;

- plānotie izdevumi izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu apmaksai 1847 tūkst. euro;

- plānotie izdevumi izglītojamo izmitināšanas pakalpojumu apmaksai 95,5 tūkst. euro;

- plānotie izdevumi Izglītības pārvaldes darbības nodrošinājumam – 361 tūkst. euro.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes un tā pakļautībā esošo iestāžu (9 vispārējās izglītības iestādes, 10 pirmsskolas izglītības iestādes, Rēzeknes pilsētas reģionālais datorcentrs un Rēzeknes pilsētas dienesta viesnīca.) budžeta kopējie izdevumi (bez iestāžu savstarpējiem transfertiem) 2023. gadam plānoti 14955 tūkst. euro apmērā.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izglītības pārvaldes 2023. gada pamatbudžeta ieņēmumu plāns sastāda 14 629 893 euro, t.sk.;

o valsts budžeta transferti 6 312058 euro (5. pielikums). Valsts budžeta dotācija pedagogu darba algai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra uzturēšanas izdevumiem no Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirti un tāmē ieplānoti izdevumi 8 mēnešiem;

o iestāžu ieņēmumi, t.sk. maksas pakalpojumi 683 076 euro;

o transferti no citām pašvaldībām 1 088 963 euro; transferti starp iestādēm 53 000 euro;

o pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 488 796 euro.

Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra darbība un pašvaldības dotācijas lielums uzturēšanas izdevumu segšanai atkarīgs no pašvaldības lēmuma par attīstības centra statusu no 2023. gada 1. septembra.

Pašvaldības budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem plānota saskaņā ar Rēzeknes valstspilsētas domes 2022. gada 11. oktobra rīkojumu Nr. 69/vp un Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora 10.01.2023. vēstuli Nr. 3.1.1.17/23 "Par pašvaldības budžeta projektu 2023. gadam":

- pašvaldībā strādājošajiem ieplānots darba samaksas palielinājums vidēji par 20 % (atsevišķām strādājošo kategorijām par 24 % (minimālās darba samaksas palielinājums no 500 euro uz 620 euro)), kas sastāda 923 733 euro;

- ieplānots atvaļinājuma pabalsts līdz 50 procentiem no pašvaldībā strādājošo amata algas, kas sastāda 323 567 euro;

- komunālie izdevumi sākotnēji ieplānoti saskaņā ar apstiprinātajiem tarifiem un vidējo iepriekšējā perioda patēriņu;

Saskaņā ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora 10.01.2023. vēstuli Nr. 3.1.1.17/23 "Par pašvaldības budžeta projektu 2023. gadam" pašvaldības dotācija samazināta par 3 394 843 euro līdz pašvaldības dotācijas finansējuma apmēram 6 488 796 euro.

Vispārizglītojošo un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagoģiskā personāla darba samaksa ieplānota saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 (ar grozījumiem 2022. gada 15. decembrī), kas stājās spēkā 2023. gada 1. janvārī un nosaka pedagogu darba samaksas noteikšanas kārtību, darba samaksas apmēru un pedagogu darba slodzes lielumu no 2023. gada 1. janvāra.

Pašreizējā 2023. gada budžetā nav ieplānots paredzētais vispārizglītojošo un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba algas pieaugums no 2023. gada 1. septembra.

Iestāžu uzturēšanas izdevumi 2023. gadam plānoti, pamatojoties uz skolēnu skaitu katrā iestādē un noslēgtiem līgumiem par ēku un telpu uzturēšanu.

Saskaņā ar Izglītības likuma 59. panta 3.1 punktu un pašvaldības lēmumiem, papildus valsts finansējumam, plānoti izdevumi brīvpusdienu izmaksām 1–4. klašu un 5.–7. klašu izglītojamiem.

2023. gadā plānots turpināt projekta ''Sporto visa klase" realizēšanu. Tāpat 2023. gadā turpinās dalība ESF projektos "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai", "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", LR Kultūras ministrijas programma "Latvijas skolas soma", Erasmus+ projektos.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestāde "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" (turpmāk ARPC). ARPC 2023. gada tāmes projekts sagatavots Rēzeknes valstspilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam noteikto mērķu īstenošanai. Rēzeknes pilsētas attīstības programmas prioritātes un rīcības virzieni: VTP3 Rēzeknes pilsētas pašvaldības bērnu un jauniešu bezmaksas interešu izglītības, nometņu, iniciatīvu projektu, karjeras un vasaras nodarbinātības organizēšana, U8 Jauno uzņēmēju un jauniešu atbalsts uzņēmējdarbības jautājumos, U24 Sadarbības veicināšana jaunatnes darba jomā, U23 Jaunatnes neformālās izglītības sistēmas pilnveidošana.

ARPC ieņēmumu kopsumma 2023. gadā plānota 485 tūkst. euro, t.sk.:

- transferti starp iestādēm (valsts budžeta dotācija interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) tāmē tiek plānoti 158117 euro apmērā, izdevumi tiek plānoti 8 mēnešiem, transferti starp iestādēm (par hosteļa pakalpojumiem) ieplānoti 500 euro apmērā;

- iestāžu ieņēmumi, t.sk. maksas pakalpojumi 26610 euro apmērā;

- pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem tiek plānota 300486 euro apmērā. Salīdzinot ar 2022. gadu ieņēmumi no dotācijām ir samazināti par 8%.

Pamatbudžeta izdevumu kopsumma 2023. gadā plānota 553 tūkst. euro, t.sk.:

- Atlīdzībai izdevumi paredzēti 396346 euro. Sakarā ar valsts minimālās algas pieaugumu no 500 euro uz 620 euro, pašvaldības darbinieku atalgojuma fonda līdzekļi salīdzinājumā ar 2022. gadu tika palielināti par 54520 euro, bet sakarā ar budžeta deficītu atlīdzība pašlaik ir plānota 10 mēnešiem, t.i., 211 800 euro. Pedagogu atlīdzība 8 mēnešiem sastāda 184 546 euro;

- Preču un pakalpojumu apmaksai izdevumi plānoti 140425 euro. Salīdzinot ar 2022. gadu izpildi, nepietiekamu finanšu līdzekļu dēļ, izdevumi ir samazināti par 15702 euro;

- Subsīdijas un dotācijas vasaras pašvaldību projektu realizācijas 2023. gadam netika plānoti.

Izdevumi izglītībai ietver arī Sporta pārvaldes Bērnu - jaunatnes sporta skolas izdevumus (bez iestāžu savstarpējiem transfertiem) 775 tūkst. euro apmērā, t.sk.:

- atlīdzības izdevumi 605012 euro apmērā (no tiem atalgojumam – 486691 euro, VSAOI – 118321 euro);

- preces un pakalpojumu izdevumi 167157 euro apmērā (no tiem komandējumiem – 97232 euro);

- naudas balvas godalgoto vietu ieguvējiem un sasniegumiem 2022. gadā – 3100 euro apmērā (naudas balvas motivēs sportistus un trenerus turpmākai attīstībai un rezultātu sasniegšanai).

Pamatojoties uz Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumu Nr. 1036 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas" 10. un 11. punktu Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija katru gadu no valsts budžeta piešķir Rēzeknes BJSS finanšu līdzekļus (2023. gadā – 473776 euro), lai nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanu. Rēzeknes BJSS piešķirtos finanšu līdzekļus izlieto profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās paredzētajās stundās (sporta treniņos un sporta sacensībās) nodarbināto pedagogu (sporta treneru) darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Šajā mācību gadā skolā darbojas deviņi licencēti un akreditēti sporta veidi. (20V un 30 V programmas basketbolā, grieķu-romiešu cīņā, futbolā, peldēšanā, vieglatlētikā, 20V šahā, volejbolā, florbolā, tenisā). Kā arī interešu izglītības un pašvaldības finansēti sporta veidi – daiļslidošana, hokejs, galda teniss, mākslas vingrošana, volejbols, sporta dejas un no 2022. gada septembra karsējkomanda. No visām sporta skolas mācību-treniņu grupām 79,8 % ir finansētas no Izglītības un zinātnes ministrijas finansējuma, lai grupas spētu saņemt šo finansējumu, audzēkņiem ir jāizpilda katras sporta federācijas izvirzītās prasības, kas paredz dalību gan vietējā, gan Latvijas, gan starptautiska mēroga sacensībās – mazākajām grupām šīs prasības ir zemākas, taču vecākajām prasības ir stingri noteiktas un apjomīgas.

Izdevumi funkcionālajā kategorijā "Kultūra, atpūta un sports" plānoti 4,6 milj. euro, kas ir 9 % no pamatbudžeta kopējā apjoma.

Šajā kategorijā tiek konsolidētas sekojošu pašvaldības iestāžu un SIA tāmes: pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma Centrs" tāme, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvaldes tāme, SIA "Austrumlatvijas koncertzāle" tāme, SIA "Olimpiskais centrs "Rēzekne"" tāme, projekta "Sporta centra ēkas pārbūve Atbrīvošanas aleja 166A, Rēzeknē" tāme, projekta "Raiņa parks – skeitparks" tāme, projekta "Sinagogas rekonstrukcija" tāme un Sinagogas uzturēšanas izdevumu tāme.

Pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma Centrs" darbības nodrošināšanai 2023. gadā paredzēta pašvaldības budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1755 tūkst. euro. Rēzeknes aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma Centrs" izdevumi un tā pakļautībā esošo iestāžu (bibliotēkas, Kultūrvēstures muzejs, Nacionālo biedrību kultūras nams, Radošie kolektīvi KN, TAC) uzturēšanas izdevumi un izdevumi pilsētas kultūras pasākumiem plānoti  1770  tūkst. euro apmērā, t.sk. bibliotēkas uzturēšanai – 362 tūkst. euro, Kultūrvēstures muzejam – 249 tūkst. euro, Nacionālo biedrību kultūras namam – 324 tūkst euro, radošiem kolektīviem KN – 140 tūkst. euro, aģentūras darbības nodrošinājumam 303 tūkst euro, pasākumu nodrošināšanai 240 tūkst. euro (t.sk. lielākajiem pasākumiem 2023. gadā – Pilsētas svētki un ikgadējiem pasākumiem pilsētā), kā arī dotācijas sabiedriskajām organizācijām un biedrībām ap 24 tūkst. euro, Mazo kultūras projektu konkursam 13 tūkst. euro. Reliģijai plānoti  60 tūkst. euro (2023. g. dotācija Rēzeknes Jēzus Sirds Romas katoļu draudzei 15 tūkst. euro apmērā, Rēzeknes Vissvētākās Dievmātes piedzimšanas pareizticīgo draudzei 15 tūkst. euro, Rēzeknes vecticībnieku kapu draudzei 15 tūkst. euro, Rēzeknes Svētās trīsvienības evaņģēliski luteriskās draudzei 15 tūkst. euro). Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolai plānoti  15 tūkst. euro. Kā arī XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku plānotās izmaksas ap 65 tūkst. euro.

Pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma Centrs" 2023. gada budžets plānots atbilstoši aģentūras darba plānam, kurš saistīts ar aģentūras nolikumā atrunātajām funkcijām, aģentūras vidēja termiņa stratēģiju, kā arī Rēzeknes pilsētas attīstības programmu un Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam.

Plānotais budžets paredz daudzveidīgu kultūras pakalpojumu klāstu Rēzeknes pilsētā, nodrošinot iedzīvotājiem kultūras līdzdalību un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Budžeta plāns paredz atbalstīt un koordinēt amatieru mākslas kolektīvu darbību un veicināt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstīšanu. Budžeta plāns veidots, lai varētu nodrošināt kultūras infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzturēšanu un atjaunošanu.

Austrumlatvijas reģionālā daudzfunkcionālā centra (SIA "Austrumlatvijas koncertzāle") darbības nodrošināšanai 2023. gadā paredzēta pašvaldības budžeta dotācija – 786 tūkst. euro.

Rēzeknes pilsētas dome noslēgusi deleģēšanas līgumu ar SIA "Olimpiskais centrs "Rēzekne"", saskaņā ar kuru daudzfunkcionālās sporta ēkas uzturēšanai un līgumā noteikto pārvaldes uzdevumu veikšanai 2023. gadā paredzēta dotācija 696 tūkst. euro.

Sinagogas uzturēšanas izdevumu kopsumma 2023. gadā plānota 8,9 tūkst. euro. Projektam "Sinagogas rekonstrukcija" – 7,1 tūkst. euro.

Projekta "Sporta centra ēkas pārbūve Atbrīvošanas aleja 166A, Rēzeknē" izdevumi – 692 tūkst. euro.

Projekta " Raiņa parks – skeitparks" izdevumi – 10 tūkst. euro.

Sporta pārvaldes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes projekts 2023. gadam sastādīts saskaņā ar Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2030. gadam SM3 mērķī sekmēt Rēzeknes kā Austrumlatvijas izglītības, pētniecības un sporta centra attīstību norādītajiem uzdevumiem – sakārtot infrastruktūru, veidot Rēzekni par Austrumlatvijas sporta centru, iedzīvotājiem nodrošināt veselīga dzīves veida iespējas un profesionālajiem sportistiem iespējas sasniegt teicamus rezultātus nacionālajā un starptautiskajā līmenī. Kā arī ņemti vērā Rēzeknes pilsētas jaunatnes politikas attīstības programmas 2020.–2023. gadam Rīcības virzieni: sadaļā Nr. 4 "Atbalsts jauniešu nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai" uzdevums Nr. 4.1.5, Nr. 4.1.6; sadaļā Nr. 6. "Veselīgs dzīvesveids un sporta aktivitātes" uzdevumi Nr. 6.1.3., Nr. 6.1.4., Nr. 6.2.1., Nr. 6.2.2.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvaldes budžets 2023. gadam sastādīts ar cerību, ka Covid-19 infekcija neatkārtosies un valstī netiks izsludināt ārkārtējā situācija, līdz ar to Sporta pārvaldei un tās struktūrvienībām Rēzeknes BJSS un Peldbaseinam būs iespējama normāla darbība un varēs nodrošināt svarīgu Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvaldes funkciju un pakalpojumu izpildi.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvaldes 2023. gada pamatbudžetā ieņēmumu kopējais apjoms plānots 1 364 266 euro. Procentuāli lielāko ieņēmumu daļu 772197 euro sastāda pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, kas ir paredzēta pārvaldes pamatfunkciju darbības nodrošināšanai. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem tiek plānoti saskaņā ar 08.09.2022. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes lēmumu Nr. 560 "Sporta bāzes izmantošanas kārtība un maksas pakalpojumu cenrādis Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādēs". Ieņēmumu apjoms no sniegtajiem maksas pakalpojumiem tiek plānots 95 223 euro. Plānotais Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums 2023. gadam sastāda 473776 euro. Pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti plānoti 23070 euro.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvaldes 2023. gada budžeta izdevumi kopsummā ir plānoti 1 372 511 euro apmērā.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvaldes plānotie izdevumi 2023. gadam sporta nozarei (vadības funkcijas klasifikācijas kods 08.000 "Atpūta, sports, kultūra un reliģija") kopsummā ir plānoti 593,7 tūkst. euro, t.sk.:

- atlīdzības izdevumi 350457 euro apmērā (no tiem atalgojumam – 272518 euro, VSAOI – 77939 euro ). Atalgojums tika plānots, par pamatu ņemot amatu sarakstu, plānotās izmaksas fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošo dokumentu pamata un citus spēkā esošus darba samaksu reglamentējošus normatīvos aktus. Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas tika aprēķinātas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

- preces un pakalpojumu izdevumi 168528 euro apmērā. Maksa par komunālajiem pakalpojumiem tika aprēķināta atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par pakalpojumu saņemšanu un iepriekšējos periodos veiktajiem faktiskajiem maksājumiem, ņemot vērā tarifu izmaiņu prognozes un ekonomijas pasākumus;

- dotācijas sporta klubiem 68200 euro apmērā;

- izdevumi pamatkapitāla veidošanai 3057 euro apmērā;

- naudas balvas par augstiem sasniegumiem sportā 2022. gadā – 3500 euro apmērā.

Saskaņā ar darba grupas lēmumu dotācija sporta klubiem 68 200 euro apmērā 2023. gadam tika sadalītas sekojoši:

1. Biedrība "ATMA" – 2 000 euro,

2. Biedrība "CAMK "Latgale"" – 2 000 euro,

3. Biedrība "Dorifor" – 1 200 euro,

4. Biedrība "Galda tenisa klubs Rēzekne" – 1 000 euro,

5. Biedrība Rēzeknes FA – 12 000 euro,

6. Biedrība "SAKURATE" – 1 500 euro,

7. Biedrība Sporta klubs "CRYSTAL" – 1 500 euro,

8. Sporta biedrība "Sedna" – 9 000 euro,

9. Sporta biedrība "Sporta klubs "Ezerzeme"" – 35 000 euro,

10. Biedrība "VIVA" – 3 000 euro.

Darba grupā tika izskatīts jautājums arī par pašvaldības atbalstu augstu sasniegumu sportam 2023. gadā un tika pieņemts lēmums finansiāli atbalstīt Guntu Vaičuli – 10 000 eiro.

Ekonomiskajai darbībai izdevumu apjoms tiek plānots – 14,8 milj. euro, tas ir 28 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, t.sk:

- Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu izdevumi, kas saistīti ar Biznesa klastera attīstību Rēzeknes pilsētā un komercdarbības atbalsta infrastruktūras izveidi, ielu infrastruktūras uzlabošanu, degradēto teritoriju atjaunošanu, izveidojot ražošanai paredzēto publisko infrastruktūru, kultūrtūrisma klāsta pilnveidošanu pilsētas vēsturiskajā centrā plānoti 9408 tūkst. euro,

- Attīstības pārvaldes pasūtītās tehniskās dokumentācijas izstrādes izdevumi – 49,6 tūkst. euro;

- Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējam – 1963,8 tūkst. euro;

- Pilsētnieku karšu ieviešanas izdevumi – 15 tūkst. euro;

- Izdevumi pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma iegādei - 45,8 tūkst. euro;

- Izdevumi Tūrisma informācijas centra darbības nodrošināšanai – 96 tūkst. euro;

- Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izdevumi – 255 tūkst. euro.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldes budžets 2023. gadam sagatavots Rēzeknes valstspilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam noteikto mērķu īstenošanai.

2023. gada kopējais budžets ir 6039745 euro. Pamatbudžeta līdzekļus veido pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2864079 euro vērtībā, dotācija no aizņēmuma līdzekļiem 288264 euro vērtībā, mērķdotācija autoceļiem 600000 euro vērtībā, pašvaldības padotības iestāžu savstarpējie transferti 550 euro, banku kontu atlikumi uz gada sākumu 935592 euro, pārējie nenodokļu ieņēmumi 8000 euro, ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 90520 euro, ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanas 1252197 euro vērtībā, Lauku atbalsta dienesta atbalsts zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpnēs 543 euro.

Ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošanai paredzēti 45,55 % no Pilsētvides un attīstības pārvaldes kopējā budžeta. Kopējais finansējums 2023. gadā pašvaldības autotransporta programmai sastāda 2751 tūkst. euro. Visi autotransporta programmas līdzekļi paredzēti šādiem mērķiem:

- ielu seguma kapitālajam remontam 2193622 euro, kas ir par 2584178 euro jeb 54,09 % mazāk nekā 2022. gadā. Lielāko daļu 761743 euro veido 2022. gadā iesāktā V. Seiles ielas rekonstrukcija, 400000 euro zemesgabalu rekultivācija, ielu izbūve Vipingas kvartālā – Zemes, Ceriņu, Kadiķu ielās, 374903 euro 2022. gadā iesāktā Blaumaņa ielas pārbūve, 269017 euro 2021. gadā iesāktā Stacijas ielas posma pārbūve no Atbrīvošanas alejas līdz Zemnieku ielai, 202529 euro A. Pumpura ielas rekonstrukcija, 86052 euro Dzirnavu ielas pārbūve, 47000 euro kustības pārvada pār dzelzceļu Atbrīvošanas alejā atjaunošanas projekts, 43000 euro Liepu ielas seguma atjaunošana, 7381 euro veido 2022. gadā veikto Atmodas ielas, Kooperatīva šķērsielas un P. Brieža ielu seguma atjaunošanas darbu būvuzraudzības pakalpojumi un 1997 euro N. Rancāna ielas posma no Ābeļu ielas līdz Dzelzceļnieku ielai seguma atjaunošanas būvprojekta ar apliecinājuma karti izstrāde.

- asfalta seguma remontam, atjaunošanai publiskās vietās un pašvaldības teritorijās paredzēti 503725 euro;

- luksoforu apkalpošanai 45467 euro;

- ceļazīmju izgatavošanai, uzstādīšanai, apkopei 8300 euro.

Tehniskās dokumentācijas sagatavošanas programmā, sakarā ar plānotajiem projektiem 2023. gadā tehnisko dokumentāciju izstrādei paredzēti 213,7 tūkst. euro.

Vides aizsardzības nozarei izdevumu apjoms tiek plānots – 1,4 milj. euro, t.sk:

Pilsētas sanitārās uzturēšanas programmā 2023. gadā paredzēti 1198 tūkst. euro, kas ir par 18,58 % mazāk nekā 2022. gadā. Finansējums ir paredzēts šādiem mērķiem:

- atkritumu izvešanai no Rēzeknes pilsētas koplietošanas teritorijām paredzēti 65911 euro;

- klaiņojošo dzīvnieku ķeršanai un īslaicīgai uzturēšanai paredzēti 75169 euro;

- pilsētas svētku noformēšanai 25000 euro;

- koplietošanas teritoriju sanitārai uzturēšanai 941689 euro;

- atkritumu nodošana Lielās talkas laikā un būvgružu izvešana no rekonstruējamām ielā, 3400 euro;

- šķiroto sadzīves atkritumu laukuma uzturēšanai 38559 euro;

- Rēzeknes upes peldūdeņu monitoringam 8855 euro;

- pilsētsaimniecības objektu uzturēšanai, tekošajam remontam, tehniskai apkopei 22926 euro;

- dīķa rakšanas darbiem un zemesgabala reljefa planēšanai Torņa ielā 8, Rēzeknē 8470 euro.

Notekūdeņu apsaimniekošanas programmā pašvaldības budžeta izdevumi 2023. gadā 62,3 tūkst. euro apmērā ir paredzēti šādiem mērķiem:

- lietus ūdens kanalizācijas uzturēšanai 59300 euro;

- vides piesārņojuma situāciju likvidācijai 2023. gadā paredzēti 3000 euro.

Pilsētas apstādījumu uzturēšanas un atjaunošanas programmā zaļumsaimniecības uzturēšanai 2023. gadam paredzēti 176,6 tūkst. euro, t.sk.:

- kokaugu kopšanai 97969 euro;

- puķu un dekoratīvo krūmu stādījumu kopšanai, stādu iegādei 78655 euro.

Bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzības programmai 2023.gadā paredzēti 0,8 tūkst. euro, kas ir 2022. gada robežās un ir paredzēti Rēzeknes (Kovšu) ezera zivju resursu pavairošanai.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumiem 2023. gadā plānoti 1.7 milj. euro, t.sk:

Ielu apgaismošanas programmā 2023. gadam paredzēti 276, 4 tūkst. euro vai par 11,99 % vairāk nekā 2022. gadā. Finansējumu paredzēts izlietot šādiem mērķiem:

- ielu apgaismojuma apkopei paredzēti 45466 euro;

- maksai par izlietoto elektroenerģiju ielu apgaismojumam paredzēti 229167 euro;

- ārējai elektroapgādei Stacijas un Zemnieku ielu krustojumā paredzēti 690 euro;

- ārējai elektroapgādei Rīgas ielā, apgaismojuma vadības sadalnei, ir paredzēti 1050 euro.

Mājokļa programmā pašvaldības budžeta izdevumi 2023. gadā, salīdzinot ar 2022. gadu ir palielinājušies par 294190 euro jeb 48,57 %. Finansējums un ieņēmumi kopsummā 899,9 tūkst. euro vērtībā paredzēts šādiem mērķiem:

- pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodrošināšanai 299856 euro;

- inventāra, saimniecības materiālu, biroja preču iegādei 80 euro;

- budžeta iestāžu nodokļu maksājumiem 7120 euro,

- pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām paredzēti 262473 euro;

- nekustamā īpašuma pamatkapitāla veidošanai 2023. gadā paredzēti 330366 euro. Lielāko daļu 328 366 euro vai 99,39 % no visiem pamatkapitāla veidošanas izdevumiem veido daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kompleksā būvniecība Maskavas ielā 25, Rēzeknē.

Pašvaldības kapsētu uzturēšanas programmā 2023. gadam paredzēti 73,9 tūkst. euro. Finansējums ir paredzēts kapsētu uzturēšanai.

Pilsētvides un attīstības pārvaldes izdevumiem 2023. gadā paredzēti 387,2 tūkst. euro. Energopārvaldības sistēmas uzturēšanas un sertificēšanas programmai 2023. gadā paredzēti 26,7 tūkst. euro.

Sociālajai aizsardzībai 2023. gada pamatbudžetā paredzēti izdevumi 7,5 milj. euro, tas ir 14 % no pamatbudžeta kopējā apjoma.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldes "Sociālais dienests" tāmes projekts 2023. gadam sagatavots Rēzeknes valstspilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam noteikto mērķu īstenošanai.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldes "Sociālais dienests" 2023. gada budžetā ieņēmumu kopējais apjoms plānots 7 019 095 euro apmērā, tas ir par 158 883 euro vai 2.2 % mazāk kā 2022. gada ieņēmumi. Procentuāli lielāko ieņēmumu daļu 2 828 492 euro (40.0 %) sastāda pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, kas ir paredzēta pārvaldes pamatfunkciju darbības nodrošināšanai. Salīdzinot ar 2022. gadu ieņēmumi no dotācijām ir samazināti par 8 %.

Valsts budžeta transferti noteiktam mērķim plānoti 518 298 euro apmērā, t.sk.: atbalsta pasākumu Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošināšanai 345 333 euro un Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumiem 172 965 euro.

Valsts budžeta transferti noteiktam mērķim plānoti 1 926822 euro apmērā (5. pielikums).

ES līdzfinansētajiem projektiem plānoti  134 447 euro apmērā, sakarā ar projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības ēkā Zemnieku ielā 16A" ieturētā priekšfinansējuma atgriešanu.

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi plānoti 1 124 886 euro, kas par 113 000 euro vairāk, kā 2022. gadā. Pensionāru sociālo pakalpojumu centra iemītnieku pensiju iemaksu apjoms plānots 901 671 euro, kas par 100 654 euro vairāk, kā 2022. gadā; ieņēmumi no Pensionāru sociālo pakalpojumu centra klientu apgādnieku līdzdalības maksājumiem plānoti 102 850 euro.

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem tiek plānoti saskaņā ar 23.11.2018. Domes lēmumu Nr. 553 "Par Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes "Sociālais dienests" maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu". Ieņēmumu apjoms no sniegtajiem maksas pakalpojumiem tiek plānots 88 624 euro, ņemot vērā katram maksas pakalpojuma veidam apstiprināto cenu un prognozēto sniegto maksas pakalpojumu apjomu.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldes "Sociālais dienests" budžeta kopējie izdevumi 2023. gadam plānoti 7 135 067 euro apmērā, no tiem plānotie izdevumi 2023. gadam vadības funkcijas klasifikācijas kodā 10.000 "Sociālā aizsardzība" -7039,6 tūkst. euro apmērā, tas ir par 4.8 % mazāk kā 2022. gadā t.sk.

– Atlīdzībai izdevumi paredzēti 4186388 euro, sakarā ar valsts minimālās algas pieaugumu no 500 euro uz 620 euro, visas amata algas ir palielinātas par 20 %.

– Pakalpojumu apmaksai izdevumi plānoti 584501 euro, ņemot vērā jaunos tarifus komunālo pakalpojumu apmaksai, kā arī pārējo pakalpojumu cenu kāpumu. Izdevumi kārtējam remontam nav plānoti.

– Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi plānoti 12400 euro.

– Krājumu apmaksai izdevumi plānoti 492482 euro,

– Sociālo pabalstu izmaksām plānoti 1 740 675 euro, salīdzinot ar 2022. gadu plānotie naudas līdzekļi ir palielināti par 167 119 euro, t.sk.; Dzīvokļa pabalstiem natūrā plānoti 392 543 euro, palielinājums par 271 158 euro, sakarā ar jauniem pabalsta piešķiršanas normatīviem, kas paredz paplašinātu pabalsta izdevumu klāstu, kā arī strauju tarifu kāpumu komunālo pakalpojumu sniedzējiem; Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu apmērs plānots 171 729 euro apmērā, tas palielinājās par 11914 euro, jo tika ieviests jauns pabalsta veids – pabalsts aizgādņiem . Sadarbībai ar komersantiem paredzētie naudas līdzekļi 2023. gadā ir  15 000  euro,

– Subsīdiju un dotāciju izmaksām nevalstiskām organizācijām 2023. gadā paredzēti 21 634 euro. Saskaņā ar darba grupas lēmumu dotācijas Nevalstiskajām organizācijām 2023. gadā tika sadalītas sekojoši:

1. Latvijas Neredzīgo biedrība – 500 euro

2. Latvijas Nedzirdīgo savienības Rēzeknes reģionālā biedrība – 400 euro

3. Rēzeknes invalīdu biedrība – 11 124 euro

4. Rēzeknes Politiski represēto klubs – 410 euro

5. Daugavas vanagi Latvijā – 250 euro

6. Invalīdu un viņu draugu apvienība "IMPULSS" – 200 euro

7. Rēzeknes Diabēta biedrība – 250 euro

8. Biedrība "PRO LAKCA" – 100 euro

9. Biedrība "Eņģeļi ar mums" – 2 500 euro

10. Biedrība "Latgalieši" – 200 euro

11. Biedrība "Saules stars AV" – 3 000 euro

12. Afganistānas kara un citu militāro konfliktu veterānu biedrība – 400 euro

13. Autisma atbalsta punkts Rēzeknē – 1 500 euro

14. Labdarības fonds Radīšana – 400 euro

15. Rēzeknes pilsētas un novada pensionāru apvienība – 400 euro.

Sadalījumu pēc valdības funkciju klasifikācijas kodiem skatīt saistošo noteikumu 3. pielikumā.

Rēzeknes pilsētas pašvaldības budžeta izdevumi sociālajiem pabalstiem, euro

9. attēls

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādes "Rēzeknes valstspilsētas bāriņtiesa" uzturēšanas izdevumu kopsumma plānota 106,1 tūkst. euro.

Pasākuma "NVA projekts Atbalsts bezdarba gadījumā" plānotie izdevumi 2023. gadā – 25,2 tūkst. euro, t.sk., bezdarbnieku stipendijas – 22,1 tūkst. euro.

Projekta "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" (Nr. 9.1.1.1/15/I/001) plānotie izdevumi – 92,9 tūkst. euro, t.sk., bezdarbnieku stipendijas – 90 tūkst. euro.

Projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes pilsētā" plānotie izdevumi – 173,3 tūkst. euro.

Plānotie izdevumi atbalsta pasākumu Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošināšanai – 23 tūkst. euro.

Izdevumi funkcionālajā kategorijā "Veselība" plānoti 0,07 milj. euro, t.sk.,

– stipendiju, studiju maksas piešķiršanai studējošajam medicīnā plānoti 65 636 euro.

Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai plānots – 4,3 milj. euro.

Šajā funkcionālās kategorijas klasifikācijas kodā iekļauti izdevumi:

- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Vadības un administrācijas darbības nodrošināšanai – 2135,9 tūkst. euro;

- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādes "Rēzeknes valstspilsētas domes Finanšu pārvalde" darbības nodrošināšanai – 212,1 tūkst. euro,

- izdevumi neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds) – 20,3 tūkst. euro,

- izdevumi pašvaldības aizņēmumu procentu maksājumiem – 1963,9 tūkst. euro, sakarā ar procentu likmju paaugstināšanu, izdevumi par maksājumiem par parāda apkalpošanu un izdevumi par budžeta iestāžu procentu maksājumiem Valsts kasei salīdzinot ar 2022. gadu, ir palielinājušies par 1 689,8 tūkst. euro.

Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem plānoti 1200 euro, izdevumi – 55272 euro, budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā – 54072 euro (skat. saistošo noteikumu 4. pielikumu) .

Investīciju programma

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības konsolidētā investīciju programma 2023. gadā plānota 15,5  miljonu euro apmērā. Pirms valsts budžeta 2023. gadam apstiprināšanas, pamatojoties uz Finanšu ministrijas 2022. gada 13. decembra rīkojumu Nr. 794 "Par Pamatprincipiem valsts pagaidu budžeta 2023. gadam sagatavošanai un izpildei", budžetā nav iekļautas investīcijas, kuras netika uzsāktas iepriekšējos gados. Līdz valsts budžeta apstiprināšanai 2023. gadā pašvaldībām ir tiesības saņemt aizņēmumus ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai.

Izmantojot iepriekšējo gadu pieredzi, Rēzeknes pilsētas pašvaldība turpinās aktīvi izmantot Eiropas Savienības fondu iespējas pilsētas infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai (skat. 7. pielikumu).

Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētie projekti :

• Rēzeknes rekreācijas centra izveide tūrisma attīstībai – 7,7 milj. euro;

• Rīgas iela – Biznesa klasteru attīstība Rēzeknes pilsētā un komercdarbības atbalsta infrastruktūras izveide – 2,1 milj. euro;

• Projekts " PII "Rotaļa" V. Seiles iela 17 " – 1,2 milj. euro;

• Projekts "PII "Vinnijs Pūks" J. Tiņanova ielā 31A – 1,3 milj. euro;

• Projekts "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes pilsētā" – 173 tūkst. euro.

Pašvaldības finansētie projekti :

• Ielu seguma atjaunošanas darbi (V. Seiles iela, A.Pumpura iela, Blaumaņa iela, Dzirnavu iela, Liepu iela) – 2,2 milj. euro;

• Projekts "Sporta centra ēkas pārbūve Atbrīvošanas aleja 166A, Rēzekne " – 692 tūkst. euro.

Rēzeknes pilsētas pašvaldības saistības

Rēzeknes domes saistības veidojas sakarā ar Rēzeknes domes lēmumiem par finansējumu nodrošināšanu Eiropas Savienības līdzfinansētajiem projektiem, pašvaldības sniegtajiem galvojumiem pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī plānotajiem investīciju projektiem (detalizētu informāciju skat. 1. pielikums paskaidrojuma rakstam "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistību apmērs").

Saskaņā ar aizdevumu līgumiem 2023. gadā plānots atmaksāt aizdevumu pamatsummas Valsts kasei – 3 351 737 euro, kā arī veikt procentu maksājumus 1 963 946 euro. 2023. gadā tiek plānots aizņēmumu pamatsummu palielinājums – 7 480 527 euro.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības saistību apmērs 2023. gadā tiek prognozēts 18 % no pamatbudžeta ieņēmumiem (bez mērķdotācijām).

Arī 2023. gadā pašvaldībām ir tiesības sniegt aizņēmuma pieprasījumu Finanšu ministrijā tikai pēc tam, kad atbilstoši publisko iepirkumu normatīvajam regulējumam ir noslēgusies iepirkuma procedūra un izraudzīts piegādātājs ar tiesībām veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus, nepieciešamības gadījumā paredzot slēgt līgumu ar piegādātāju pēc aizņēmuma pieprasījuma atbalstīšanas.

Kopumā Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2023. gada budžets ir vērsts, lai:

- nodrošinātu esošajā līmenī izglītības iestāžu un sociālā dienesta iestāžu pakalpojumus;

- padarītu pieejamus augsta līmeņa kultūras un sporta pasākumus Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem, veicinātu veselīgu dzīvesveidu;

- atjaunotu pašvaldības ielu, ceļu un gājēju ietvju infrastruktūru;

- īstenotu investīciju plānā iekļautos projektus atbilstoši Rēzeknes pilsētas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam.


1 Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.

2 Rēzeknes pilsētas attīstības programma 2014.–2020. gadam.

3 Turpat.

4 Oficiālās statistikas portāls.  Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novadu pilsētās un novados.

5 Oficiālās statistikas portāls. Vidējais vecums un iedzīvotāju skaits pēc vecuma un dzimuma statistiskajos reģionos un republikas pilsētās gada sākumā.

6 Oficiālās statistikas portāls.  Iedzīvotāju skaits līdz darbspējas, darbspējas un virs darbspējas vecuma grupās statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, 21 attīstības centrā un novados gada sākumā.

7 Oficiālās statistikas portāla dati.  Iedzīvotāju skaits pēc tautības republikas pilsētās.

8 Oficiālās statistikas portāla dati.  Iedzīvotāju skaits pēc tautības republikas pilsētās.

9 Oficiālās statistikas portāla dati.  Vidējais vecums un iedzīvotāju skaits pēc vecuma un dzimuma statistiskajos reģionos un republikas pilsētās gada sākumā

10 Oficiālās statistikas portāls. Latvijas oficiālais statistikas portāls.

11 NVA dati. Operatīvā informācija par bezdarbu un darba tirgu. 

12 Rēzeknes pilsētas attīstības programma 2014 –2022. gadam.

13 Lursoft dati.

14 Lursoft dati.

15 Oficiālās statistikas portāls. Latvijas oficiālā statistika. Tirgus sektora ekonomiski aktīvi uzņēmumi statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados uz 1000 iedzīvotājiem.

16 Lursoft dati.

17 Rēzeknes pilsētas attīstības programma 2014.–2020. gadam.

18 www.rezekne.lv.

Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!