• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Preiļu novada domes 2022. gada 27. oktobra saistošie noteikumi Nr. 2022/41 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Preiļu novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 13.01.2023., Nr. 10 https://www.vestnesis.lv/op/2023/10.26

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Amatu konkursu ziņas

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

13.01.2023., Nr. 10

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Preiļu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2022/41

Pieņemts: 27.10.2022.

OP numurs: 2023/10.26

2023/10.26
RĪKI

Preiļu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2022/41

2022. gada 27. oktobrī

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Preiļu novadā

APSTIPRINĀTI
ar Preiļu novada domes 2022. gada 27. oktobra
lēmumu (prot. Nr. 21; 24. §)

Precizēti 2022. gada 29. decembra sēdē (prot. Nr. 26; 27. §)

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8. panta pirmās daļas 3. punktu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. sadzīves atkritumu (turpmāk tekstā – atkritumi), tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, dalīti savākto, sadzīvē radušos liela izmēra atkritumu un bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas kārtību Preiļu novada administratīvajā teritorijā;

1.2. prasības atkritumu savākšanai, tajā skaitā minimālajam atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai;

1.3. norēķinu kārtību par atkritumu apsaimniekošanu;

1.4. atbildību par šo saistošo noteikumu neievērošanu.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir:

2.1. nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas – atkritumu apsaimniekošanas organizēšana pašvaldības iedzīvotāju interesēs, izpildi;

2.2. samazināt atkritumu rašanos to izcelsmes vietā;

2.3. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī trešo personu mantu;

2.4. veicināt atkritumu apsaimniekošanu, tai skaitā novērst atkritumu rašanās cēloņus, samazināt radīto atkritumu daudzumu, sekmēt atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, kā arī atkritumu apglabāšanu tādā veidā, lai netiktu apdraudēta vide, cilvēku dzīvība un veselība.

3. Preiļu novada pašvaldība organizē un kontrolē atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem pašvaldību darbības jomā, atkritumu apsaimniekošanas jomā, normatīvajiem aktiem administratīvās atbildības jomā, šiem saistošajiem noteikumiem, atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālo plānu.

4. Papildus normatīvajos aktos noteiktajiem terminiem šajos saistošajos noteikumos lietotie termini:

4.1. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, kuram ir atkritumu apsaimniekošanas atļauja un ar kuru Preiļu novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu Preiļu novada administratīvajā teritorijā;

4.2. atkritumu poligons – cieto atkritumu poligons "Cinīši", kas ir speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta Augšdaugavas novada Demenes pagastā;

4.3. klients – atkritumu radītājs vai valdītājs, kurš ir noslēdzis līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu apsaimniekošanu;

4.4. liela izmēra atkritumi – tādi sadzīvē radušies atkritumi, kurus to izmēra dēļ nav iespējams ievietot klienta lietošanā nodotajā atkritumu konteinerā;

4.5. trafarēts maiss – savākto atkritumu novietošanai paredzēts speciāls trafarēts maiss, kurš izmantojams tikai Preiļu novada teritorijās, kur ir apgrūtināta konteinera nogādāšana līdz koplietošanas ceļam un iztukšošana;

4.6. sezona – laika periods no 15. aprīļa līdz 15. oktobrim.

5. Saistošie noteikumi attiecas uz katru atkritumu radītāju un valdītāju, kas pastāvīgi dzīvo vai īslaicīgi uzturas īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošajā nekustamajā īpašumā un/vai strādā, tajā skaitā nodarbojas ar komercdarbību Preiļu novada administratīvajā teritorijā.

6. Atkritumu apsaimniekošana ir jāveic atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošinot, ka netiek:

6.1. radīts apdraudējums ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem;

6.2. radīti traucējoši trokšņi vai smakas;

6.3. nelabvēlīgi ietekmētas ainavas un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas;

6.4. piesārņota un piegružota vide.

II. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS ORGANIZĒŠANA

7. Visa Preiļu novada administratīvā teritorija ir viena atkritumu apsaimniekošanas zona.

8. Preiļu novada pašvaldībai papildus normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas un administratīvās atbildības jomā noteiktajiem pienākumiem ir šādi pienākumi:

8.1. informēt atkritumu radītājus un valdītājus par atkritumu apsaimniekotāju, publicējot informāciju Preiļu novada pašvaldības tīmekļa vietnē un informatīvajā izdevumā;

8.2. veicināt sadarbību starp atkritumu apsaimniekošanā iesaistītajām personām: atkritumu apsaimniekotāju un atkritumu radītājiem, valdītājiem, nekustamo īpašumu īpašniekiem un nekustamo īpašumu apsaimniekotājiem;

8.3. sadarbojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, informēt atkritumu radītājus un valdītājus par izmaiņām un aktualitātēm atkritumu apsaimniekošanas jomā;

8.4. plānot, organizēt un kontrolēt ar atkritumu apsaimniekošanu saistītās darbības Preiļu novada administratīvajā teritorijā;

8.5. informēt atkritumu radītājus un valdītājus par tās administratīvajā teritorijā esošajiem atkritumu dalītās savākšanas punktiem, šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijām (ja šķirošanas un pārkraušanas stacijā atkritumus šķiro vai pieņem no apmeklētājiem), mājsaimniecībā radīto būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu savākšanas laukumiem, metāllūžņu noliktavām, bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumiem un parka un dārza atkritumu kompostēšanas vietām saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā;

8.6. nodrošināt atkritumu konteineru un urnu uzstādīšanu publiskās vietās;

8.7. izskatīt un iespēju robežās savas kompetences ietvaros risināt sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par atkritumu apsaimniekošanu Preiļu novada administratīvajā teritorijā, kā arī par atkritumu apsaimniekotāja sniegto pakalpojumu kvalitāti;

8.8. noskaidrot atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto iedzīvotāju, namu apsaimniekotāju, iestāžu, uzņēmumu viedokļus par aktuāliem ar atkritumu apsaimniekošanu saistītiem jautājumiem.

9. Atkritumu radītājam ir pienākums norēķināties ar atkritumu apsaimniekotāju par faktiski sniegtajiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem atbilstoši pašvaldībā noteiktajai maksai arī gadījumos, ja rakstisks līgums ar atkritumu apsaimniekotāju nav noslēgts.

10. Atkritumus saskaņā ar atkritumu izvešanas laika grafiku izved ne retāk kā:

10.1. individuālās dzīvojamās mājās pilsētā un ciemos – 1 reizi mēnesī;

10.2. individuālās dzīvojamās mājās lauku teritorijās – 1 reizi divos mēnešos;

10.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pilsētā – 2 reizes nedēļā;

10.4. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ciemos – 1 reizi mēnesī;

10.5. nekustamajos īpašumos ar galveno lietošanas veidu "komercdarbība" – 1 reizi mēnesī;

10.6. nekustamajos īpašumos ar lietošanas sezonālu raksturu (vasarnīca, dārza māja) – 1 reizi divos mēnešos.

11. Atkritumu savākšana, pārkraušana, šķirošana, uzglabāšana, reģenerācija vai apglabāšana ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās.

12. Atkritumu savākšana Preiļu novada administratīvajā teritorijā tiek veikta, izmantojot šādu atkritumu savākšanas infrastruktūru:

12.1. šķiroto atkritumu savākšanas laukumi;

12.2. atkritumu dalītās savākšanas punkti;

12.3. nešķiroto atkritumu konteineru novietnes;

12.4. trafarētie maisi atkritumiem;

12.5. citi atkritumu apsaimniekotāja noteikti paņēmieni dalīti savāktu atkritumu uzkrāšanai.

13. Atkritumu savākšanas veidu un atkritumu savākšanā izmantoto infrastruktūru nosaka līgumā, ko atkritumu apsaimniekotājs slēdz ar klientu.

14. Bioloģiski noārdāmos atkritumus fiziskām personām atļauts kompostēt savas mājsaimniecības teritorijā gadījumā, ja tas neapdraud cilvēku veselību, vidi, trešo personu mantu un ja tas tiek veikts videi drošā un normatīvajiem aktiem atbilstošā veidā.

15. Publiskajās vietās radušos un savāktos bioloģiski noārdāmos dārzu un parku atkritumus ir atļauts kompostēt tikai ar Preiļu novada domes lēmumu speciāli izveidotās vietās, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

III. ATKRITUMU RADĪTĀJU UN VALDĪTĀJU PIENĀKUMI

16. Atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi ir:

16.1. piedalīties un iekļauties pašvaldības izveidotajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, ievērojot normatīvos aktus par atkritumu apsaimniekošanu, noslēdzot līgumu par atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir izvēlēts pašvaldībā kā pakalpojuma sniedzējs un noslēdzis līgumu ar Preiļu novada pašvaldību;

16.2. savākt un sašķirot savus radītos atkritumus un nogādāt tos nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai tā apsaimniekotāja norādītāja vietā saskaņā ar noslēgto līgumu par atkritumu apsaimniekošanu un ievietot tos atkritumu konteinerā;

16.3. iesaistīties dalītas atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu, bateriju un akumulatoru savākšanas pasākumos un veikt atkritumu šķirošanu atkritumu dalītās savākšanas punktos vai nogādāt atkritumus uz šķiroto atkritumu savākšanas laukumu.

17. Atkritumu radītājiem un valdītājiem jāievieto atkritumus konteineros tā, lai būtu iespējams aizvērt atkritumu konteinera vāku.

18. Atkritumu radītājiem un valdītājiem jāiesaiņo asus priekšmetus pirms ievietošanas konteineros tā, lai pēc iespējas samazinātu ietekmi uz personu veselību, kā arī novērstu atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un šķirošanas iekārtu bojājumus.

19. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājam vai valdītājam ir pienākums ievērot prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai, kā arī ievērot sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtību, kas noteikta normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas jomā.

20. Atkritumu radītājiem un valdītājiem liela izmēra atkritumus, būvniecības atkritumus jāsavāc atsevišķi no citiem atkritumiem, izmantojot īpaši šim nolūkam paredzētus konteinerus vai citus atkritumu savākšanas paņēmienus, kas nodrošina to apsaimniekošanu videi drošā veidā, būvniecības atkritumus jānovieto teritorijā, kur notiek būvdarbi, vai ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju vai apsaimniekotāju un atkritumu apsaimniekotāju saskaņotā vietā.

21. Atkritumu radītājiem un valdītājiem ir aizliegts:

21.1. izvietot vai izmest atkritumus tam neparedzētās un nepiemērotās vietās;

21.2. ierīkot patvaļīgas atkritumu izgāztuves, aprakt atkritumus, piegružot vai aizbērt grāvjus un ūdenstilpnes;

21.3. iznest no nekustamā īpašuma teritorijas un novietot ceļa vai ielas braucamās daļas malā visa veida atkritumus, tai skaitā lapas, zarus, izņemot gadījums, kad tiek rīkotas ar Pašvaldību saskaņotas talkas;

21.4. novietot atkritumu konteinerus uz ielām, izņemot konteineru īslaicīgu novietošanu atkritumu savākšanas laikā nomaļās ielās, kur atkritumu konteineri netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī vietās, kur tas ir vienīgais iespējamais risinājums;

21.4. ievietot atkritumu konteineros kvēlojošus, degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, liela izmēra atkritumus, būvniecības, mājsaimniecībā radītos būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, ražošanas atkritumus, ielu smiltis, parku un dārzu atkritumus, atkritumus, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem klasificējami kā bīstamie atkritumi, kā arī citas videi kaitīgās preces, izņemot, ja sadzīvē radušies bīstamie atkritumi pirms ievietošanas atkritumu konteinerā tiek attiecīgi iesaiņoti;

21.5. ievietot atkritumus konteineros un trafarētajos maisos, kas ir nodoti lietošanā citiem atkritumu radītājiem, vai kas ir citu personu īpašumā;

21.6. cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt atkritumus konteineros un trafarētajos maisos;

21.7. jebkādā veidā bojāt atkritumu konteinerus;

21.8. ievietot nešķirotus atkritumus dalīti savākto atkritumu konteineros;

21.9. veikt darbības ar atkritumiem, kas jau ir ievietoti atkritumu konteineros un trafarētajos maisos;

21.10. dedzināt atkritumus, izņemot saistošo noteikumu 22. punktā paredzētos gadījumus.

22. Novada teritorijā koksnes un augu, nekompostējamo dārzu un parku atkritumu sadedzināšana var notikt lauku teritorijās, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personas mantai. Pilsētas nomaļākās teritorijās koksnes un augu atkritumu dedzināšana pieļaujama, iepriekš saskaņojot ar pašvaldības atbildīgo personu ugunsdrošā periodā, ja tas netraucē apkārtējos cilvēkus un nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī mantai.

IV. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ĪPAŠNIEKA UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDĪTĀJA PIENĀKUMI

23. Nekustamā īpašuma īpašniekam, lietotājam, valdītājam, pārvaldniekam vai pilnvarotai personai papildus šajos saistošajos noteikumos norādītajiem vispārīgajiem atkritumu radītāju un valdītāju pienākumiem ir noteikti šādi pienākumi:

23.1. ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad pašvaldība informējusi par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru tā noslēgusi līgumu par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas zonā, slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par katrā nekustamajā īpašumā radīto atkritumu apsaimniekošanu, nodrošinot regulāru nešķiroto atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā faktiski radīto atkritumu daudzumu, bet ne retāk kā paredzēts saistošo noteikumu 10. punktā;

23.2. nepieciešamības gadījumā ierosināt izmaiņas šo noteikumu 23.1. apakšpunktā minētajā līgumā, nodrošinot sistemātisku atkritumu izvešanu, lai pie atkritumu konteineriem neveidojas atkritumu kaudzes;

23.3. pēc pašvaldības, atkritumu apsaimniekotāja vai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieka rakstveida pieprasījuma piecu dienu laikā sniegt ziņas par iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, nomniekiem, komersantiem un citām personām, kuras veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī par radītajiem atkritumu veidiem un daudzumu;

23.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar sev piederošajā, lietojumā, valdījumā vai apsaimniekošanā esošajā nekustamajā īpašumā radīto atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, ietverot dalīti savākto atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;

23.5. vienoties ar nekustamajā īpašumā esošajiem atkritumu radītājiem par kārtību, kādā veicami norēķini par atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumiem;

23.6. saskaņojot ar atkritumu apsaimniekotāju, norādīt piemērotu vietu atkritumu konteineru izvietošanai, kā arī nodrošināt atkritumu apsaimniekotāja transporta netraucētu piekļuvi tai un uzturēt kārtībā šo vietu.

23.7. nodrošināt atkritumu apsaimniekotāja specializētā transportlīdzekļa piekļuvi atkritumu konteineru novietnes laukumiem vai vietām, novietojot atkritumu konteinerus un trafarētos maisus pie braucamā ceļa vai ielas malā. Ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams, atkritumu konteineru iztukšošanas dienās atkritumu konteinerus no īpašumu pagalmiem jāpārvieto specializētajiem transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur tie netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību, kā arī jānodrošina, lai pēc atkritumu izvešanas atkritumu konteineri tiktu novietoti atpakaļ;

23.8. atkritumu uzkrāšanai pie nekustamā īpašuma izmantot tikai noteiktajam atkritumu veidam paredzētos atkritumu konteinerus vai trafarētos maisus;

23.9. nodrošināt no atkritumu apsaimniekotāja saņemto un lietošanā nodoto atkritumu uzkrāšanai izmantoto atkritumu konteineru saglabāšanu, uzturēt tos tīrus un lietošanas kārtībā, kā arī sakopt teritoriju ap konteineriem;

23.10. nodrošināt konkrētajā nekustamajā īpašumā radīto atkritumu savākšanu, dalītu savākšanu un nogādāšanu līdz atkritumu konteineram, par kura iztukšošanu ar atkritumu apsaimniekotāju ir noslēgts līgums;

23.12. iekļauties pašvaldības organizēto atkritumu apsaimniekošanas pasākumu realizēšanā gan ar savu darbību, gan maksu par sniegtajiem pakalpojumiem;

23.13. nodrošināt noteiktu atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra atkritumi, mājsaimniecībā radīto būvniecības atkritumu, koku zaru, lapu un zāles) nogādāšanu pārstrādes vai apglabāšanas vietās ar savu transportu vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus un sedzot izmaksas;

23.14. pie publiskas lietošanas būvēm uzstādīt atkritumu urnas un to dizainu (formu) saskaņot ar pašvaldību. Atkritumu urnas iztukšot pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā divas reizes nedēļā.

24. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieki, noslēdzot ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieku dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu, var deleģēt savu atbildību par radīto atkritumu savākšanu nekustamā īpašuma pārvaldniekam, kurš ir atbildīgs par atkritumu savākšanas pasākumu īstenošanu.

25. Nekustamā īpašuma īpašnieks, lietotājs, valdītājs saistošajos noteikumos paredzēto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu apsaimniekošanu var neslēgt, ja:

25.1. nekustamā īpašuma sastāvā esošās ēkas netiek un nevar tikt apdzīvotas saskaņā ar Būvvaldes atzinumu par vidi degradējošām būvēm;

25.2. nekustamā īpašuma sastāvā ir tikai zeme, kura nav apbūvēta.

V. PUBLISKO PASĀKUMU ORGANIZĒTĀJU PIENĀKUMI

26. Publisko pasākumu organizētājam pirms publiska pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas ir pienākums noslēgt līgumu par publiskā pasākuma laikā radīto atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu konteineru izvietošanu pasākuma vietā un pasākuma laikā radīto atkritumu (nepieciešamības gadījumā – arī dalīti savākto) savākšanu no izvietotajiem atkritumu konteineriem un nodrošināt:

26.1. atkritumu konteineru pasūtīšanu no atkritumu apsaimniekotāja pietiekamā daudzumā, nodrošinot, lai tie tiktu savlaicīgi iztukšoti un nebūtu pārpildīti;

26.2. attiecīgās teritorijas sakopšanu 8 stundu laikā pēc pasākuma noslēguma, vietās, kur notiek intensīva gājēju un satiksmes kustība, publiska pasākuma organizators nodrošina attiecīgās teritorijas sakopšanu divu stundu laikā no pasākuma noslēguma (pēc nakts pasākuma – līdz nākošās dienas plkst. 8.00).

27. Atkritumu konteineru uzstādīšanas, noņemšanas un atkritumu izvešanas izmaksas sedz publiskā pasākuma organizators, saskaņā ar atkritumu apsaimniekotāja piestādīto rēķinu.

VI. ATKRITUMU APSAIMNIEKOTĀJS, TĀ TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

28. Pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu atkritumu apsaimniekošanas zonā, par piedāvājuma izvēles kritēriju nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, tādā termiņā, lai nodrošinātu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību.

29. Pašvaldība slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš izraudzīts attiecīgo jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un veiks atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, tajā skaitā atkritumu dalīto savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā pēc iepriekšējā līguma darbības termiņa beigām. Līgumu pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs slēdz uz laiku, kas nav īsāks par trim gadiem un nav ilgāks par septiņiem gadiem.

30. Pašvaldība informē (ievietojot informāciju vietējā bezmaksas izdevumā un pašvaldības tīmekļa vietnē) novada administratīvās teritorijas atkritumu radītājus par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru noslēgts līgums par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu atkritumu apsaimniekošanas zonā, viena mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas.

31. Atkritumu radītājs noslēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad pašvaldība informējusi par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru tā noslēgusi līgumu par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas zonā.

32. Atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums:

32.1. saņemt Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta pirmajā daļā noteiktās atļaujas no Valsts vides dienesta un pirms savas darbības uzsākšanas noslēgt līgumu ar Pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā;

32.2. saskaņā ar iepriekš saskaņotu atkritumu izvešanas grafiku nodrošināt atkritumu (tai skaitā dalīti savākto atkritumu) savākšanu no atkritumu radītājiem un valdītājiem, nodrošināt atkritumu konteineru iztukšošanu un atkritumu izvešanu no atkritumu konteineru novietnes laukumiem, trafarēto maisu savākšanu;

32.3. slēgt līgumus ar atkritumu radītājiem vai valdītājiem par atkritumu apsaimniekošanu, piemērojot novada domes apstiprināto maksu par atkritumu apsaimniekošanu un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināto tarifu par atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā;

32.4. slēgt līgumus ar publisko pasākumu organizētājiem par publisko pasākumu laikā radušos atkritumu apsaimniekošanu;

32.5. nodrošināt klientus ar to vajadzībām atbilstoša tilpuma atkritumu konteineriem vai trafarētiem atkritumu maisiem nepieciešamā daudzumā, paredzot iespēju iegādāties trafarētos maisus pietiekamā daudzumā pie atkritumu apsaimniekotāja;

32.6. saskaņot atkritumu konteineru novietošanas vietu ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju, apsaimniekotāju vai pilnvarotu personu;

32.7. atkritumu apsaimniekošanā izmantot konteinerus un trafarētus maisus, specializētus transportlīdzekļus, kas nerada apdraudējumu cilvēka dzīvībai un veselībai, videi;

32.8. bez papildu maksas nodrošināt atkritumu konteineru labošanu un nomaiņu, ja bojājums radies atkritumu apsaimniekotāja vainas dēļ vai ja nav iespējams identificēt atkritumu konteinera bojājuma izdarīšanā vainojamo personu;

32.9. nodrošināt atkritumu konteineru novietošanas vietu sakopšanu pēc atkritumu savākšanas, ja piesārņojums radies atkritumu apsaimniekotāja vainas dēļ;

32.10. ņemot vērā noslēgto līgumu ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu, nodrošināt dalīto atkritumu savākšanu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības;

32.11. ierīkot koplietošanas atkritumu dalītās savākšanas punktus atkritumu savākšanai no novada atkritumu radītājiem atbilstoši pašvaldības norādījumiem;

32.12. ņemot vērā noslēgto līgumu ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu, nodrošināt atsevišķu atkritumu veidu (liela izmēra atkritumu, būvniecības atkritumu, bioloģisko atkritumu) izvešanu par atsevišķu maksu;

32.13. nogādāt savāktos nešķirotos atkritumus līgumā ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu norādītajās atkritumu šķirošanas-pārkraušanas stacijās vai atkritumu poligonā ar šim nolūkam paredzētiem specializētiem transporta līdzekļiem;

32.14. sniegt pašvaldībai informāciju, kas nepieciešama tās funkciju izpildei, atbilstoši normatīvo aktu un noslēgtā līguma par atkritumu apsaimniekošanu prasībām;

32.15. izskatīt sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma kvalitāti;

32.16. ziņot attiecīgajām valsts pārvaldes iestādēm par konstatētajiem atkritumu radītāju vai valdītāju pārkāpumiem;

32.17. veikt iedzīvotāju informēšanu un apmācību, nodrošinot informatīvos materiālus par atkritumu apsaimniekošanu;

32.18. periodiski informēt pašvaldību par dalīti savākto atkritumu savākšanas sistēmas darbību un attīstību, tajā skaitā dalīti savākto atkritumu punktiem;

32.19. lai sekmētu atkritumu dalītās savākšanas sistēmas attīstību, sadarbībā ar Pašvaldību izglītot atkritumu radītājus un valdītājus par atkritumu apsaimniekošanu, īpaši par atkritumu dalītu savākšanu;

32.20. apkopot informāciju, kas saistās ar Preiļu novada administratīvajā teritorijā noslēgtajiem līgumiem par atkritumu apsaimniekošanu.

33. Atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības atteikties savākt atkritumu konteineru novietošanas vietās esošos atkritumus, par to informējot klientu, un/vai normatīvajos aktos par administratīvo atbildību noteiktās personas, kuras ir tiesīgas uzsākt administratīvo pārkāpumu procesu par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu, ja:

33.1. klients nav veicis samaksu par atkritumu apsaimniekotāja iepriekš sniegtajiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem un par samaksas kavējumu atkritumu radītājs ir brīdināts līgumā noteiktajā kārtībā;

33.2. atkritumu apsaimniekotājs konstatē, ka vairāk kā divas reizes pēc kārtas atkritumi tiek novietoti ārpus atkritumu konteineriem vai pārsniedz atkritumu konteineru tilpumu. Šajā gadījumā atkritumu apsaimniekotājam un klientam jāvienojas par papildmaksas noteikšanu par papildus savācamajiem atkritumiem un turpmāk savācamo atkritumu apjoma palielināšanu (papildu atkritumu konteineru uzstādīšana, vai izmaiņu veikšana atkritumu konteineru iztukšošanas grafikā);

33.3. nav nodrošināta piekļuve atkritumu konteineriem atbilstoši šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām;

33.4. ceļa seguma stāvokļa vai transporta kustības ierobežojumu dēļ atkritumu apsaimniekotājs nevar piekļūt atkritumu konteineriem. Šādā gadījumā atkritumu konteineri tiek iztukšoti tuvākajā iespējamajā laikā, par to iepriekš vienojoties ar klientu.

34. Atkritumi pēc to nodošanas atkritumu apsaimniekotājam pāriet atkritumu apsaimniekotāja īpašumā.

VII. PRASĪBAS SADZĪVES ATKRITUMU DALĪTAI VĀKŠANAI

35. Atkritumu apsaimniekotājs atbilstoši noslēgtajam līgumam par atkritumu apsaimniekošanu ar pašvaldību, nodrošina atkritumu radītājiem un valdītājiem iespēju iesaistīties atkritumu dalītās vākšanas sistēmā un izmantot šim nolūkam paredzētos atkritumu dalītās savākšanas punktus, šķiroto atkritumu savākšanas laukumus, citus individuālajām dzīvojamām mājām piemeklētus risinājumus vai bioloģisko atkritumu savākšanas sistēmu, kuru izveidojis atkritumu apsaimniekotājs, iesaistīties atkritumu apsaimniekotāja rīkotās akcijās vai izmantot citus atkritumu apsaimniekotāja piedāvātos pakalpojumus.

36. Atkritumu apsaimniekotājs izstrādā atkritumu dalītas savākšanas prasības atkritumu vākšanai, un informē par tiem atkritumu radītājus un valdītājus, ievietojot attiecīgo informāciju savā tīmekļa vietnē.

37. Ja atkritumu radītājs vai valdītājs iesaistās atkritumu dalītajā vākšanā, atkritumu radītājam un valdītājam ir pienākums ievērot atkritumu apsaimniekotāja izstrādātās prasības atkritumu dalītai savākšanai.

38. Atkritumu apsaimniekotājs atkritumu dalītās savākšanas punktos nodrošina šādu informāciju:

38.1. dalīti savākto atkritumu veidu;

38.2. atkritumu apsaimniekotāja kontaktinformāciju.

39. Atkritumu dalīta savākšana tiek nodrošināta vismaz tiem atkritumu veidiem un tādos termiņos, kas minēti normatīvajos aktos par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju.

40. Atkritumu apsaimniekotājs, saskaņojot ar pašvaldību, vienu mēnesi iepriekš informē atkritumu radītājus un valdītājus par jauna dalīti savācamu atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo atkritumu konteineru krāsojumu vai apzīmējumu, ievietojot attiecīgo informāciju savā un pašvaldības tīmekļa vietnē un pašvaldības informatīvajā izdevumā.

VIII. ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANU

41. Par saistošo noteikumu pārkāpumu tiek piemērots administratīvais sods Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajā kārtībā.

42. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai tiesīga veikt Preiļu novada Pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Preiļu novada pašvaldības administratīvā komisija.

43. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

IX. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

44. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

45. Saistošo noteikumu 7. punkts stājas spēkā pēc visu noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotājiem darbības izbeigšanās.

46. Saistošajos noteikumos ietvertās prasības attiecībā uz pienākumu nodrošināt bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītu savākšanu stājas spēkā termiņā, kas noteikts normatīvajos aktos par bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītu savākšanu.

47. Noslēgtie līgumi ar atkritumu apsaimniekotājiem, kas bija spēkā līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz šo saistošo noteikumu 29. punktā noteiktā līguma noslēgšanai.

48. Līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgtie līgumi starp nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju vai lietotāju un atkritumu apsaimniekotāju ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma regulējumu, ar to saistīto normatīvo aktu regulējumu un šiem saistošajiem noteikumiem. Pretrunu gadījumā pusēm ir pienākums nodrošināt līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ā.Vucāns

 

Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2022/41 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Preiļu novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktā ir noteikts, ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā, nosakot šīs teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, arī minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai, prasības liela izmēra atkritumu, sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanai, un kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktā ir noteikts, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, ir izdodami jauni Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumu par atkritumu apsaimniekošanu pašvaldībā.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu novadā, nosaka prasības sadzīves atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, uzglabāšanai un apglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu, apsaimniekošanā iesaistīto personu pienākumus un tiesības.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas mērķis ir reglamentēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Ietekme uz pašvaldības budžetu netiek prognozēta.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Ar saistošajiem noteikumiem, tai skaitā tiek noteikts minimālais sadzīves atkritumu savākšanas biežums saimnieciskās darbības veicējiem.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā Preiļu novada pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādes procesā tika uzklausīts iedzīvotāju viedoklis lauku teritorijās – pagastu pārvaldēs, pārrunas veica pagasta pārvalžu vadītāji galvenokārt par atkritumu izvešanas biežumu. Noteikumu projekts ievietots pašvaldības mājaslapā.

Notikusi tikšanās ar pašvaldības atbildīgajiem darbiniekiem un pašvaldības kapitālsabiedrības atkritumu apsaimniekošanas speciālistiem par saistošo noteikumu projekta apspriešanu.

Uzklausīts vietējo uzņēmēju un domes deputātu viedoklis.

Notikušas konsultācijas ar pilsētas parka apsaimniekotājiem par parku un dārzu atkritumu savākšanas aktualitātēm.

Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ā.Vucāns

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!