• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Preiļu novada domes 2023. gada 30. novembra saistošie noteikumi Nr. 2023/20 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Preiļu novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 16.01.2024., Nr. 11 https://www.vestnesis.lv/op/2024/11.3

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2023/22

Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības 2021. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 2021/14 "Par sociālajiem pakalpojumiem Preiļu novadā"

Vēl šajā numurā

16.01.2024., Nr. 11

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Preiļu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2023/20

Pieņemts: 30.11.2023.

OP numurs: 2024/11.3

2024/11.3
RĪKI

Preiļu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2023/20

Preiļos 2023. gada 30. novembrī

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Preiļu novadā

APSTIPRINĀTI
ar Preiļu novada domes
2023. gada 30. novembra sēdes lēmumu
(prot. Nr. 14, 2. §)

Precizēti ar Preiļu novada domes
2023. gada 28. decembra sēdes lēmumu
(prot. Nr. 15, 40. §)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma
3. panta otro daļu, 33. panta ceturto daļu,
36. panta piekto un sesto daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
14. panta sesto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Preiļu novadā, kā arī sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsts) veidus un apmērus, to piešķiršanas un izmaksas kārtību personām (mājsaimniecībām), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Pabalstus piešķir personām un mājsaimniecībām, kuras atbilst šo noteikumu nosacījumiem un savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas un faktiski dzīvo Preiļu novada administratīvajā teritorijā.

3. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests).

II. Materiālās situācijas izvērtēšana un sociālās palīdzības pieprasīšana

4. Atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam nosaka atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam un 2020. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 809).

5. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 60 % no Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē publicētās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, koeficients 0,7 tiek piemērots pārējām personām mājsaimniecībā.

6. Trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības atbilstības statusa noteikšanai un pabalstu saņemšanai viena no pilngadīgām mājsaimniecības personām vēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, papildus iesniedzot MK noteikumos Nr. 809 paredzētos dokumentus. Iesniedzot iesniegumu klātienē, iesniedzējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Iesniedzējs iesniegumā sniedz arī apliecinājumu par atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un mājsaimniecības locekļiem.

7. Sociālajā dienestā lēmumu par mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam pieņem ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad saņemts personas iesniegums un citi lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti.

8. Šo Noteikumu 10.2. un 10.3. apakšpunktā noteikto pabalstu saņemšanai persona papildus iesniedz maksājumu apliecinoša dokumenta (kases čeki, stingrās uzskaites kvītis, faktūrrēķinu oriģināli, kā arī konta pārskata izdrukas no internetbankas, kurās norādīts pabalstu pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, samaksas summa un datums) oriģinālu, kas noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām (turpmāk – maksājumu apliecinošie dokumenti).

9. Saņemot iesniegumu, Sociālā dienests elektroniski sagatavo ārējos normatīvajos aktos noteikto iztikas līdzekļu deklarāciju, pamatojoties uz personas sniegto un Sociālā dienesta pieejamo informāciju par personu no valsts un pašvaldības datu reģistriem sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā (SOPA).

III. Sociālās palīdzības pabalstu veidi un apmēri

10. Sociālais dienests piešķir šādus pabalstus:

10.1. garantētā minimālā ienākuma pabalstu (turpmāk – GMI pabalsts);

10.2. mājokļa pabalstu;

10.3. pabalstu medicīnisko pakalpojumu izdevumu daļējai segšanai trūcīgām mājsaimniecībām;

10.4. pabalstu no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē trūcīgas ģimenes bērnam (bērniem);

10.5. pabalstu no vecāku līdzmaksājuma pašvaldības izglītības iestādē trūcīgas mājsaimniecības bērnam (bērniem);

10.6. pabalstu trūcīgas personas apbedīšanai;

10.7. pabalstu krīzes situācijā operatīvai ārēju notikumu radīto seku novēršanai vai mazināšanai.

11. GMI pabalstu piešķir Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un MK noteikumos Nr. 809 noteiktajā kārtībā un apmērā un izmaksā vienu reizi mēnesī.

12. Mājokļa pabalsts ir materiāls atbalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai, ko aprēķina, piešķir un izmaksā MK noteikumos Nr. 809 un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

13. Mājokļa pabalsta apmēru cietā kurināmā iegādei aprēķina, ņemot vērā MK noteikumu Nr. 809 nosacījumus, kā arī pārējos ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādīto faktisko izdevumu summu, un piešķir vienu reizi kalendāra gadā, neveicot avansa maksājumus.

14. Pabalstu medicīnisko pakalpojumu izdevumu daļējai segšanai ir tiesības saņemt trūcīgām mājsaimniecībām 50 % apmērā no samaksātās summas par medicīniskajiem pakalpojumiem, bet ne vairāk kā 150.00 euro gadā vienai personai.

15. Pabalsts no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē trūcīgas mājsaimniecības bērnam (bērniem). Tiesības saņemt pabalstu – 50 % apmērā no maksas par bērna (bērnu) ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē ir Preiļu novadā pamata dzīvesvietu deklarējušai ģimenei, kurai piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss, un kuras nepilngadīgais (nepilngadīgie) bērns (bērni) apmeklē Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestādi. 50 % apmērā no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē piešķir uz laika posmu, uz kuru ģimenei piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss. Pabalsts tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem un tiek ieskaitīts Preiļu novada Izglītības pārvaldes kredītiestādes kontā.

16. Pabalsts no vecāku līdzfinansējuma par bērna ēdināšanu pašvaldības izglītības iestādē trūcīgas mājsaimniecības bērnam (bērniem). Tiesības saņemt pabalstu – 50% apmērā no vecāku līdzfinansējuma par bērna (bērnu) ēdināšanu pašvaldības izglītības iestādē ir Preiļu novadā pamata dzīvesvietu deklarējušai ģimenei, kurai piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss, un kuras bērns (bērni) apmeklē Preiļu novada izglītības iestādi. 50 % apmērā no vecāku līdzfinansējuma par bērna ēdināšanu izglītības iestādē piešķir uz laika posmu, uz kuru ģimenei piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss. Pabalsts tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem un tiek ieskaitīts Preiļu novada Izglītības pārvaldes kredītiestādes kontā.

17. Pabalstu trūcīgas personas apbedīšanai piešķir personai, kura apņēmusies veikt personas apbedīšanu. Pabalstu piešķir par personu, kurai pēdējā deklarētā dzīves vieta pirms miršanas bija Preiļu novada administratīvā teritorija un bija piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss. Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 300.00 euro.

18. Sociālais dienests, neizvērtējot mājsaimniecības ienākumus, var piešķirt pabalstu krīzes situācijā operatīvai ārēju notikumu radīto seku novēršanai vai mazināšanai (turpmāk – pabalsts krīzes situācijā), kura maksimālais apmērs ir 500.00 euro. Pabalstu piešķir, ja pabalsta pieprasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās brīža, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc palīdzības nav bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājam jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts nepieciešamā pabalsta apmērs, un dokumenti, kas apliecina krīzes situācijas esamību un zaudējumu apmēru.

19. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā un tā apmēru pieņem, pamatojoties uz sociālā darbinieka sniegto atzinumu, izvērtējot saņemto iesniegumu un krīzes situāciju pamatojošos dokumentus. Nosakot krīzes situācijas pabalsta apmēru, ņem vērā: pabalsta pieprasītāja spēju apmierināt savas pamatvajadzības, ievērojot krīzes situācijas izraisītās sekas un pabalsta pieprasītāja zaudējumus, kas radušies krīzes situācijas izraisīto seku rezultātā.

20. Sociālā dienesta lēmumu un faktisko rīcību var apstrīdēt Labklājības pārvaldē.

21. Labklājības pārvaldes lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

IV. Noslēguma jautājums

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Preiļu novada domes 2021. gada 30. novembra saistošos noteikumus Nr. 2021/15 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Preiļu novadā" (Latvijas Vēstnesis, 36, 21.02.2022.)

Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ā. Vucāns

 

Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2023/20 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Preiļu novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums Šobrīd Preiļu novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) ir spēkā 2021. gada 30. novembra saistošie noteikumi Nr. 15 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Preiļu novadā" (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 15). Uz doto brīdi Saistošo noteikumu grozījumu apjoms pārsniedz 50 %, līdz ar to pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 186. punkta nosacījumiem saistībā ar 140. punktu, jāsagatavo jauns saistošo noteikumu projekts, jo grozījumu noteikumu projekta normu apjoms pārsniedz pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma. Tāpēc ņemot vērā iepriekš minēto nepieciešams izdot jaunus Pašvaldības domes saistošos noteikumus "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Preiļu novadā".

1. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Preiļu novadā, kā arī sociālās palīdzības pabalstu veidus un apmērus, to piešķiršanas un izmaksas kārtību personām (mājsaimniecībām), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus.

2. Likuma 33. panta pirmajā daļa paredz, ka minimālo ienākumu sliekšņus sociālās palīdzības sniegšanai nosaka procentuālā apmērā, noapaļotus līdz veseliem euro, no Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē publicētās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī (turpmāk – ienākumu mediāna).

Likuma 33. panta otrajā daļā noteikts, ka garantēto minimālo ienākumu slieksnis ir 20 procenti no ienākumu mediānas, savukārt Likuma 33. panta trešajā daļā – trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 50 procenti no ienākumu mediānas.

Likuma 33. panta ceturtajā daļā būs noteikts, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 80 procentiem no ienākumu mediānas, bet ne zemāku par šā panta trešajā daļā noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni.

Likuma 33. panta piektajā daļā būs noteikts, ka minimālo ienākumu sliekšņu apmērus mājsaimniecībai aprēķina, piemērojot attiecīgajam ienākumu slieksnim šādus koeficientus:

1) pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā – koeficientu 1;

2) pārējām personām mājsaimniecībā – koeficientu 0,7.

Saistošo noteikumu projekts papildināts ar 16. punktu, kas paredz Pabalstu 50 % apmērā no vecāku līdzfinansējuma par bērna ēdināšanu pašvaldības izglītības iestādē trūcīgas mājsaimniecības bērnam (bērniem), kuru piešķir uz laika posmu, uz kuru ģimenei piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss. Saņemt pabalstu ir tiesības Preiļu novadā pamata dzīvesvietu deklarējušai ģimenei, kurai piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss, un kuras bērns (bērni) apmeklē Preiļu novada izglītības iestādi. Pabalsts tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem un tiek ieskaitīts Preiļu novada Izglītības pārvaldes kredītiestādes kontā.

Pamatojoties uz to, ka ar 2024. gada 1. janvāri spēku zaudēs Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums, no Saistošo noteikumu projekta svītrots 19. punkts, kas paredzēja pabalstu krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu Veicot provizorisko aprēķinu, secināms, ka mājsaimniecību skaits, kurām tiks noteikts maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) statuss, paaugstinot maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, palielinās izdevumus papildus sociālās palīdzības jomā. Pabalstu piešķiršanu nodrošinās Labklājības pārvade apstiprinātā budžeta ietvaros 2024. gadam.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci Sociālā ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci nav paredzēta.
4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām Saistošo noteikumu piemērošanā personas var vērsties Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā.

Ar šiem Saistošajiem noteikumiem netiek paredzētas papildus administratīvo procedūru izmaksas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem Saistošo noteikumu īstenošana neparedz papildus cilvēkresursu iesaisti, Saistošo noteikumu īstenošanā tiks iesaistīti darbinieki, kuri administrē sociālo palīdzību.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanu Saistošo noteikumu izpildi turpinās nodrošināt Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālais dienests, līdz ar to nav nepieciešama jaunu institūciju izveide, esošo likvidācija, reorganizācija, vai jaunu darba vietu izveide.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai.

Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir leģitīmi un rīcība ir atbilstoša augstākstāvošiem normatīviem aktiem.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām Sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu izvērtēšana un iekļaušana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē internetā www.preili.lv.

Saistošo noteikumu projekts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tika publicēts pašvaldības tīmekļa vietnē internetā www.preili.lv no 2023. gada 15. novembra līdz 2023. gada 29. novembrim.

Priekšlikumi un iebildumi no sabiedrības puses nav saņemti.

Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ā. Vucāns

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!