• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Alūksnes novada domes 2023. gada 27. jūlija saistošie noteikumi Nr. 21/2023 "Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 1.08.2023., Nr. 146 https://www.vestnesis.lv/op/2023/146.8

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ludzas novada domes saistošie noteikumi Nr. 12/2023

Adrešu un nosaukumu plākšņu izvietošanas un noformēšanas noteikumi

Vēl šajā numurā

01.08.2023., Nr. 146

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Alūksnes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 21/2023

Pieņemts: 27.07.2023.

OP numurs: 2023/146.8

2023/146.8
RĪKI

Alūksnes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Alūksnes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 21/2023

Alūksnē 2023. gada 27. jūlijā (prot. Nr. 9, 23. p.)

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldības likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
48. panta pirmo un otro daļu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu

Pamatbudžets

1. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam:

  1.1. kārtējā gada ieņēmumos

23 873 961 EUR

  1.2. saņemtos aizdevumos

1 473 745 EUR

  1.3. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijām

32 013 900 EUR

  1.4. aizdevumu atmaksājamās pamatsummas

2 354 342 EUR

  1.5. akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā

75 139 EUR


2. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2023. gada sākumu

9 095 675 EUR


3. Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu uz 2023. gada beigām

0 EUR

4. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2023. gada ieņēmumus atbilstoši ieņēmumu veidiem, izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskām kategorijām saskaņā ar 1. pielikumu.

Ziedojumi un dāvinājumi

5. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2023. gadam:

  5.1. kārtējā gada ieņēmumos

47 287 EUR

  5.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijā

63 715 EUR


6. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2023. gada sākumu

16 428 EUR


7. Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu uz 2023. gada beigām

0 EUR

8. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta 2023. gada ieņēmumus atbilstoši ieņēmumu veidiem, izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskām kategorijām saskaņā ar 2. pielikumu.

Attīstības programmas 2022.–2027. gadam Rīcības un Investīciju plāns

9. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības Attīstības programmas Rīcības un Investīciju plāna izpildei novirzīto Alūksnes novada pašvaldības budžeta finansējumu saskaņā ar 3. pielikumu.

Pašvaldības aizņēmumi un sniegtie galvojumi

10. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu un galvojumu saistības 2023. gadā:

10.1. aizņēmumu pamatsummu, procentu atmaksai un aizdevumu apkalpošanai 3 040 286 EUR, tajā skaitā:

10.1.1. kārtējie maksājumi 2 676 489 EUR saskaņā ar 4. pielikumu;

10.1.2. pēc Eiropas Savienības projektu finansējuma saņemšanas 363 797 EUR;

10.2. galvojumu pamatsummu un procentu atmaksai 152 946 EUR saskaņā ar 5. pielikumu.

11. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai sekot līdzi Valsts kases aizdevumu procentu likmju izmaiņām un, nepieciešamības gadījumā, veikt procentu pārrēķinu iekļaujot to Valsts kases e-pakalpojumu portāla iestādes pārskatos par attiecīgo mēnesi un nākamajos Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2023. gadam grozījumos.

Vispārīgā daļa

12. Pamatbudžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu un izdevumu daļas precizējamas budžeta izpildes gaitā.

13. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu, lietderīgu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi.

14. Iestāžu un struktūrvienību vadītāji ir atbildīgi par attiecīgas iestādes budžeta izpildi, tajā skaitā ir atbildīgi par Publisko iepirkumu likuma ievērošanu to vadītajā iestādē vai struktūrvienībā.

15. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem nepieciešamības gadījumos ir tiesības pieprasīt veikt iekšējos budžeta pārkārtojumus pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem attiecīgās iestādes vai struktūrvienības apstiprinātā budžeta ietvaros, iesniedzot pieprasījumu par budžeta pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldībai.

16. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers

 

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. un 5. pielikums

 

6. pielikums
Alūksnes novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2023

Paskaidrojums
Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2023. gadam

1. Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžets

Alūksnes novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta ieņēmumi tiek palielināti par 871 696 EUR un kopā ar palielinājumu plānoti 23 873 961 EUR apmērā. Izmaiņas pamatbudžeta ieņēmumos apkopoti 1. tabulā

1. tabula

Alūksnes novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta ieņēmumu plāna izmaiņas

Ieņēmuma veids

EUR

Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi

-3 030

Valsts finansējums ģimnāzijām

3 342

Valsts mērķdotācija mācību literatūras iegādei

34 631

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija finansējums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem

4 471

Valsts finansējums asistenta nodrošināšanai personām ar invaliditāti

1 832

Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums skolēnu nodarbinātībai

14 198

Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projektam

4 000

Valsts izglītības satura centra finansējums projektam

4 455

Labklājības ministrijas finansējums

3 952

Latvijas Nacionālais kultūras centrs

58 145

Zivju fonda finansējums

16 984

Valsts finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam

10 413

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

3 600

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

609 896

Valsts izglītības satura centrs

8 087

Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem

32 000

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem

1 870

Ieņēmumi par telpu nomu

24 610

Ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem

600

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri

-7 453

Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs

6 685

Ieņēmumi par biļešu realizāciju

-2 074

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem

1 851

Budžeta iestādes saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības par bojātu nekustamo īpašumu un kustamo mantu, tai skaitā autoavārijā cietušu automašīnu

775

Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi

6218

Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrības finansējums projektam

4 198

Valsts izglītības attīstības finansējums (ERASMUS+ programma)

14 698

Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas

12 742

Kopā izmaiņas ieņēmumos

871 696

Alūksnes novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām tiek palielināti par 515 554 EUR un kopā ar palielinājumu plānoti 32 013 900 EUR apmērā. Izmaiņas pamatbudžeta izdevumos pēc valdības funkcionālajām kategorijām apkopoti 2. tabulā.

2. tabula

Alūksnes novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta izdevumu plāna pēc valdības funkcionālajām kategorijām izmaiņas

Valdības funkcionālā kategorija

EUR

Vispārējie valdības dienesti

-63 362

Sabiedriskā kārtība un drošība

0

Ekonomiskā darbība

16 627

Vides aizsardzība

0

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

39 100

Veselība

0

Atpūta, kultūra un reliģija

80 481

Izglītība

416 998

Sociālā aizsardzība

25 710

Kopā izmaiņas izdevumos

515 554

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumos:

• izdalīts un pārdalīts pa iestādēm pašvaldības finansējums Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas, pamata, vispārējās, interešu un profesionālās ievirzes iestāžu administrācijas un pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam 2023. gadam 55 034 EUR apmērā,

• izdalīts finansējums Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai aktīvā nodarbinātības pasākuma "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs" 3 908 EUR apmērā, un pārdalīts pa iestādēm sākotnēji apstiprināts finansējums 16 774 EUR apmērā, kopā nodarbināti 39 skolēni,

• iekļauts finansējums aktīvā nodarbinātības pasākuma "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" īstenošanai 32 000 EUR apmērā,

• pārkārtots finansējums būvuzraudzības pakalpojuma sadārdzinājumam 6 655 EUR apmērā,

• iekļauts Zivju fonda finansējums un pārkārtots līdzfinansējums Zivju fonda projektu īstenošanai 22 320 EUR apmērā,

• pārkārtots finansējums no atsavināšanas procesa iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Kapliča", "Mācītājmuiža 1", Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā remontam 13 125 EUR apmērā, un Alūksnes Muižas parka trīs koka tiltiņu izgatavošanai un uzstādīšanai 7 043 EUR apmērā,

• iekļauts Valsts finansējums pārrobežu sadarbības projekta "Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā" 3 600 EUR apmērā,

• iekļauts Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums Alūksnes novada muzeja projekta īstenošanai 4 000 EUR apmērā,

• iekļauts Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku dalībnieku ēdināšanas pakalpojuma un telpu nomas nodrošināšanai 58 145 EUR apmērā,

• iekļauts un pārdalīts pa iestādēm Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei 2023. gadam 34 631 EUR apmērā,

• iekļauts Valsts izglītības satura centra finansējums Eiropas Sociālā fonda projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanai 8 087 EUR apmērā,

• pārkārtots finansējums no Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveides un aprīkošanas mērķprogrammas Ziemeru pamatskolai telpu remontam 24 193 EUR apmērā, diagonālā pacēlāja iegādei un uzstādīšanai 24 061 EUR apmērā un garderobes aprīkojumam 6861 EUR apmērā,

• iekļauts Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta "Elektroautobusu iegāde izglītojamo mobilitātes veicināšanai un skolu tīkla sasniedzamības nodrošināšanai Alūksnes novadā" finansējums (2023.gadam attiecināma avansa daļa) 253 754 EUR apmērā,

• iekļauts valsts finansējums atbalsta programmai "Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem" 4 455 EUR apmērā,

• iekļauts finansējums ERASMUS+ programmas projekta īstenošanai Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai 14 698 EUR apmērā,

• iekļauts un pārkārtots finansējums Alūksnes novada Kultūras centra jumta remontam 18 324 EUR apmērā,

• pārkārtots finansējums Alūksnes Sporta skolai mazkalibra ieroča ar aprīkojumu iegādei 5 324 EUR apmērā,

• veikti grozījumi pašvaldību iestāžu apstiprināto budžetu ietvaros.

Savukārt, Alūksnes novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta saņemto aizņēmumu atmaksa tiek palielināta par 356 142 EUR, jo ir saņemts Eiropas savienības finansējums un valsts budžeta dotācija pašvaldībām (noslēguma maksājums) vienošanās Nr. 8.1.2.0/18/I/002 "Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana" ietvaros.

2. Ziedojumi un dāvinājumi

Alūksnes novada pašvaldības 2023. gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns tiek palielināts par 5 217 EUR, tajā skaitā saņemti ziedojumi:

• no fiziskām personām Alūksnes novada muzejam 217 EUR apmērā,

• no juridiskās personas Alūksnes pilsētas sākumskolai 5 000 EUR apmērā.

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!