• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Alūksnes novada domes 2023. gada 28. septembra saistošie noteikumi Nr. 27/2023 "Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 4.10.2023., Nr. 192 https://www.vestnesis.lv/op/2023/192.47

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Alūksnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 28/2023

Par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Alūksnes novadā

Vēl šajā numurā

04.10.2023., Nr. 192

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Alūksnes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 27/2023

Pieņemts: 28.09.2023.

OP numurs: 2023/192.47

2023/192.47
RĪKI

Alūksnes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Alūksnes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 27/2023

Alūksnē 2023. gada 28. septembrī (prot. Nr. 12, 6. p.)

Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta sesto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Alūksnes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) līdzfinansējuma apmēru nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai un līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumus.

2. Noteikumu mērķis ir veicināt dzīvojamo māju pieslēgumu izbūvi centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.

3. Noteikumos lietotie termini:

3.1. Nekustamais īpašums – Alūksnes novada teritorijā esoša dzīvojamā māja vai zemes gabals, kura apbūvei ir spēkā esoša būvatļauja dzīvojamās mājas būvniecībai;

3.2. Pieslēgums – ārējo ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklu un būvju kopums no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas līdz pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esošai sistēmas daļai, kas nodrošinās lietotājam ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanu;

3.3. Pretendents – Nekustamā īpašuma īpašnieks vai kopīpašnieki, t.sk. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība.

4. Līdzfinansējumu Nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai ir tiesīgi saņemt to īpašnieki (t.sk. dzīvokļu īpašnieku kopība).

5. Ja viena zemes īpašuma sastāvā ir vairākas dzīvojamās mājas, Pašvaldība līdzfinansē Pieslēgumu līdz katrai dzīvojamajai mājai (Nekustamā īpašuma objektam), izņemot, ja dzīvojamās mājas pieder vienam īpašniekam.

6. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvdarbu izmaksu segšanai, Nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai gadskārtējā budžeta paredzēto līdzekļu apjomā.

II. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs

7. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts 50 % apmērā no 6. punktā minēto izmaksu apmēra, bet ne vairāk kā 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro) viena Nekustamā īpašuma objekta pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.

8. Netiek atbalstītas šādas izmaksas:

8.1. lietus notekūdeņu kanalizācijas izbūve vai pārbūve;

8.2. esošās ūdensapgādes un komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmas vai tās daļas pārbūve vai nojaukšana (izņemot septiķus, ja tos ir iespējams pārbūvēt kanalizācijas sistēmas nepieciešamajā sastāvdaļā, piemēram, skatakā);

8.3. jaunas ūdensapgādes sistēmas izbūve, ja Nekustamajā īpašumā jau ir Pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai;

8.4. jaunas kanalizācijas sistēmas izbūve, ja Nekustamajā īpašumā jau ir Pieslēgums centralizētajai kanalizācijai sistēmai;

8.5. pieslēgšanās pie centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas, ja pieslēguma izbūvei nepieciešams jebkādā veidā bojāt jaunizbūvētu ielu segumu 5 gadu laikā kopš tā nodošanas ekspluatācijā.

III. Līdzfinansējuma saņemšanas noteikumi

9. Pašvaldība, ar Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja rīkojumu, vienu reizi gadā izsludina pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai Nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai. Pieteikšanās laiks tiek noteikts ne īsāks kā viens mēnesis.

10. Pretendents līdzfinansējuma saņemšanai iesniedz Pašvaldībā:

10.1. pieteikumu (1. pielikums);

10.2. dzīvokļu īpašnieku kopība Pašvaldībā iesniedz dokumentu (kopīpašnieku lēmuma/protokola apliecināta kopija), no kura izriet, ka atbilstoši normatīvo aktu prasībām pieņemts lēmums par Pieslēguma izbūves nepieciešamību un noteiktas personas ar pilnvarojumu iesniegt pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai, kā arī slēgt līgumus par Pieslēguma izbūvi, to saistīto izdevumu segšanu un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu;

10.3. Būvniecības likumā noteikto dokumentāciju, dokumentus, kas apliecina projektēšanas darbu apmaksu un sertificēta būvinženiera apstiprinātu būvdarbu tāmi;

10.4. apliecinājumu par finanšu līdzekļu pietiekamību Pieslēguma priekšfinansēšanai. Avansa nepieciešamības gadījumā, norādot tā lielumu procentuāli. Avanss nevar būt lielāks par 50 % no pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma apmēra;

10.5. de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas izdruku vai pieteikumā norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru (jāiesniedz Pretendentiem, kuri pretendē uz de minimis atbalsta saņemšanu).

11. Pēc pieteikuma saņemšanas, viena mēneša laikā, Pašvaldība pārbauda iesniegtos dokumentus, nepieciešamības gadījumā pieprasa pretendentam precizējumus vai papildinājumus. Pieteikumi tiek izskatīti to reģistrēšanas secībā. Lēmuma par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņemšanai tiek virzīti pieteikumi to reģistrēšanas secībā.

12. Lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu pieņem Alūksnes novada pašvaldības dome. Alūksnes novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

13. Pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu, ar Pretendentu tiek slēgts līgums.

14. Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai Pretendentam pēc Pieslēguma izbūves pabeigšanas Pašvaldībā jāiesniedz ziņojums (atbilstoši saistošo noteikumu 2. pielikumam).

15. Pieslēguma izbūves pabeigšanu apliecina šāds dokumentu kopums:

15.1. izbūvētā Pieslēguma izpildmērījums ir ievietots topogrāfiskās informācijas datubāzē;

15.2. Būvvaldes atzīme par būvdarbu pabeigšanu būvniecības dokumentācijā Būvniecības informācijas sistēmā (ja attiecināms);

15.3. noslēgts līgums ar Pašvaldības administratīvajā teritorijā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu;

15.4. dokumenti, kas apliecina Pieslēguma izbūves izdevumus (piemēram, rēķins, maksājuma uzdevums, līgums). Materiālu pavadzīmēs jābūt tikai tiem materiāliem, kas izmantoti ārējo ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīklu izbūvē.

16. Ja netiek īstenoti Pretendenta pieteikumā minētie atbalsta saņemšanas pasākumi vai nav izpildīti 15. punkta nosacījumi, Pretendents tiek rakstiski brīdināts par līdzfinansējuma atmaksu (ja tas izmaksāts). Līdzfinansējums ir jāatmaksā Alūksnes novada pašvaldības budžetā 1 mēneša laikā no rakstiska brīdinājuma par finansējuma atmaksu saņemšanas.

17. Līdzfinansējums tiek piešķirts kārtējā kalendārajā gadā pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

18. Ja gadskārtējā budžetā šim mērķim paredzētais līdzekļu apjoms netiek apgūts, Pašvaldība ar Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja rīkojumu var izsludināt nākamo kārtu līdzfinansējuma saņemšanai.

19. Ja gadskārtējā budžetā šim mērķim paredzētais līdzekļu apjoms nav pietiekams, lai līdzfinansētu visus iesniegtos pieteikumus, tie tiek finansēti no nākamā gadā šim mērķim paredzētā budžeta (ja tāds tiek paredzēts), vai piešķirot papildus finansējumu konkrētajā budžeta gadā ar atsevišķu Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu.

IV. Līdzfinansējuma kā de minimis atbalsta piešķiršanas noteikumi

20. Ja Pieslēgumu centralizētajai ūdensapgādei un/vai kanalizācijas sistēmai plānots veikt Nekustamajā īpašumā, kas tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai, Nekustamā īpašuma īpašnieki (turpmāk – de minimis atbalsta saņēmēji) var pretendēt uz līdzfinansējuma saņemšanu, piemērojot Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 14017/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) nosacījumus.

21. De minimis atbalsta piešķiršanu un atbalsta pretendenta izvērtēšanu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 nosacījumiem veic Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas speciālisti.

22. Atbalsts netiek piešķirts Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajās nozarēs un darbībām. Ja de minimis atbalsta saņēmējs darbojas šajās nozarēs vai veic attiecīgās darbības, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas atbalstāmās darbības un finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs vai attiecīgās darbības negūst labumu no piešķirtā atbalsta.

23. Vienam de minimis atbalsta saņēmējam plānotais de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī.

24. Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai "viena vienota uzņēmuma" definīcijai.

25. Šo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam. Šo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu nekumulē ar citu valsts atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām.

26. De minimis atbalstu uzskata par piešķirtu ar dienu, kad pieņemts Alūksnes novada pašvaldības domes lēmums par līdzfinansējuma kā de minimis atbalsta piešķiršanu.

27. Lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu pieņem, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā noteikto termiņu.

28. Pašvaldība uzglabā informāciju par sniegto de minimis atbalstu 10 fiskālos gadus no brīža, kad ir piešķirts pēdējais līdzfinansējums šo saistošo noteikumu ietvaros, savukārt, atbalsta saņēmējs – 10 fiskālos gadus no konkrētā līdzfinansējuma piešķiršanas dienas.

29. De minimis atbalsta uzskaite un piešķiršana tiek veikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

30. Ja tiek pārkāptas šajos saistošajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 1407/2013, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt Pašvaldībai visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem, kas ir aprēķināti no dienas, kad de minimis atbalsts tika izmaksāts atbalsta saņēmējam, no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

V. Noslēguma jautājums

31. Atzīt par spēku zaudējušiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 26. marta saistošos noteikumus Nr. 6/2020 "Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai".

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers

 

1. pielikums
Alūksnes novada pašvaldības domes 28.09.2023.
saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2023
"Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai"

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAI

Pretendents/-i:

     
   

vārds, uzvārds

     
   

personas kods

     
   

deklarētā dzīvesvieta

     
   

tālrunis

     
   

norēķinu konts

PIETEIKUMS

Lūdzu piešķirt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu   EUR apmērā
 

(summa vārdiem)

 
     
nekustamā īpašuma  
 

(adrese)

pieslēgumam pie centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas (vajadzīgo pasvītrot).

Apliecinu, ka pretendēju/nepretendēju (vajadzīgo pasvītrot) uz de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013.

De minimis atbalsta uzskaites sistēmas iesniegtās veidlapas ID numurs______________________ (aizpilda Pretendents, kurš pretendē uz de minimis atbalstu un izvēlas neiesniegt atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas izdruku).

Apliecinu, ka manis sniegtās ziņas ir patiesas un es esmu iesniedzis/gusi visus līguma noslēgšanai nepieciešamos dokumentus (pielikumā).

Esmu informēts, ka personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim likumā noteikto pienākumu veikšanai un līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Personas datu apstrādes mērķis ir Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana par dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, līguma noslēgšana un izpildes kontrole. Personas dati tiks glabāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem arhīvu jomā. Augšminētajam mērķim personas dati var tikt saņemti arī no Iedzīvotāju reģistra, Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datu bāzes. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi saviem personas datiem, labot tos vai dzēst, iebilst pret savu personas datu prettiesisku apstrādi, vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzību, ja uzskata, ka notiek nelikumīga personas datu apstrāde.

Piekrītu, ka pieteikumā minētos personas datus un ziņas par nekustamo īpašumu apstrādās Alūksnes novada pašvaldība pieteikumā minēto mērķu sasniegšanai.

Apliecinu, ka ir finanšu līdzekļu pieejamība pieslēguma priekšfinansēšanai (vajadzīgo atzīmēt).

Avansa maksājums: nav nepieciešams;
  ir nepieciešams ____% (ne vairāk par 50 %).

Pielikumā:

1. būvniecības likumā noteiktā dokumentācija uz …. lapām;

2. dokuments/i, kas apliecina projektēšanas darbu apmaksu uz …. lapām;

3. sertificēta būvinženiera apstiprināta būvdarbu tāme uz …. lapām;

4. dzīvokļu īpašnieku kopības dokumenta apliecināta kopija (kopīpašnieku lēmums/protokols), no kura izriet, ka atbilstoši normatīvo aktu prasībām pieņemts lēmums par Pieslēguma izbūves nepieciešamību un noteiktas personas pilnvarojumu iesniegt pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai, kā arī slēgt līgumus par Pieslēguma izbūvi, to saistīto izdevumu segšanu un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu uz …. lapām;

5. de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas izdruka uz …. lapām (jāiesniedz Pretendentam, kurš izvēlēsies pieteikumā nenorādīt de minimis atbalsta uzskaites sistēmā iesniegtās veidlapas ID numuru);

Pretendenta paraksts:______________________

Datums:_____________________

 

2. pielikums
Alūksnes novada domes 28.09.2023.
saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2023
"Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai"

Alūksnes novada pašvaldībai

     
   

(vārds, uzvārds)

     
   

(personas kods)

     
   

(adrese)

     
     
   

(tālrunis)

ZIŅOJUMS

Saskaņā ar ____________ līgumu Nr. ___________________________, iesniedzu izdevumu apliecinošus dokumentus uz …. lapām.

Apliecinu, ka esmu pabeidzis/gusi īstenot sava Nekustamā īpašuma

  ,

(adrese)

 

pieslēgšanu pie centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas (vajadzīgo pasvītrot).

Apliecinu, ka:

1. Atzīme par būvdarbu pabeigšanu ir veikta   .
 

(datums un iestāde, kas veica atzīmi)

 
     
2. Ir noslēgts līgums ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju   .
 

(datums, iestāde un līguma numurs)

 

Lūdzu piešķirto pašvaldības līdzfinansējumu pārskaitīt uz bankas kontu ____________________________________________ .

Pretendenta paraksts:______________________

Datums:_____________________

 

Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 28. septembra saistošo noteikumu Nr. 27/2023 "Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija 

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums:  1.1. veicināt dzīvojamo māju pieslēgumu izbūvi centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, veicinot kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību, nodrošinot vides aizsardzību, samazinot vides piesārņojuma risku;

1.2. saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta sesto daļu pašvaldība var izdot saistošos noteikumus par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosakot līdzfinansējuma apmēru un saņemšanas nosacījumus;

1.3. Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu, pašvaldības dome var izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu:  2.1. Saistošo noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu paredz izdevumu daļas palielinājumu. Ietekme uz pašvaldības budžetu atkarīga no pieprasījuma. Saistošo noteikumu īstenošana palielinās Alūksnes novada pašvaldības budžeta izdevumu daļu par 250 EUR vienam pieprasījumam. Ņemot vērā 2021.–2023. gados vidējo pieteikumu apjomu, fiskālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu ap 3000 EUR.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci:  3.1. sociālā ietekme – uzlabo mājsaimniecību dzīves apstākļus, tiek iegūts komforts un ērtības, paaugstinās nekustamā īpašuma vērtība;

3.2. ietekme uz vidi – nodrošina vides aizsardzību, samazinot vides piesārņojuma risku, nodrošinot notekūdeņu savākšanu un novadīšanu uz attīrīšanas iekārtām;

3.3. ietekme uz iedzīvotāju veselību – veicina ilgtspējīgu un racionālu ūdens resursu lietošanu, nodrošinot normatīviem aktiem atbilstošu dzeramā ūdens piegādi, sadzīves notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu;

3.4. ietekme uz uzņēmējdarbības vidi – var veicināt uzņēmējdarbību, kas nodarbojas ar kanalizācijas un/vai ūdensvadu pieslēgumu izbūvi;

3.5. ietekme uz konkurenci – pozitīva ietekme, noteikumi neierobežo tirgus dalībnieku skaitu.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām:  4.1. Neietekmē, administratīvās procedūras paliek nemainīgas, jo līdzfinansējums ir piešķirts arī līdz šim un jaunas iestādes netiks veidotas.
5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem:  5.1. Saistošie noteikumi nerada ietekmi uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanu:  6.1. saistošie noteikumi neparedz veidot jaunas institūcijas;

6.2. saistošo noteikumu izpildi nodrošina Centrālās administrācijas Īpašumu nodaļa un pašvaldības pilnvarotie, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana:  7.1. Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām:  8.1. atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajai daļai saistošo noteikumu projekts 2023. gada 24. augustā publicēts Alūksnes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Viedokļa izteikšana par saistošo noteikumu projektiem. Viedokļu sniegšanas termiņš – divas nedēļas no saistošo noteikumu projekta publicēšanas;

8.2. sabiedrības pārstāvji varēja sniegt viedokli par saistošo noteikumu projektu no 24.08.2023. līdz 06.09.2023. nosūtot pašvaldībai elektronisku pieteikumu uz pašvaldības e-adresi, elektroniski parakstītu pieteikumu uz pašvaldības e-pasta adresi priekslikumi@aluksne.lv, nogādājot pašvaldībā pašrocīgi parakstītu pieteikumu vai aizpildot pieteikuma veidlapu (pieejama arī pašvaldības tīmekļvietnē sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/ Viedokļa izteikšana par saistošo noteikumu projektiem) kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem.

8.3. pēc pašvaldības lūguma tika saņemts Finanšu ministrijas viedoklis par izstrādāto saistošo noteikumu projektu, saskaņā ar kuru tika veikti attiecīgie precizējumi saistošo noteikumu tekstā un par aktualizēto gala versiju saņemts ministrijas saskaņojums.

9. Informācija par sabiedrības izteiktajiem viedokļiem par saistošo noteikumu projektu: 9.1. sabiedrības viedoklis par saistošo noteikumu projektu nav saņemts.

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!