• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
Šajā datumā iznākuši divi oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" laidieni.
Lai skatītu otru laidienu, spiediet šeit: Nr. 192A.

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2023/192.1

Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumos Nr. 775 "Noteikumi par karavīru un zemessargu augstāko virsnieku dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 549

OP 2023/192.2

Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 4. novembra noteikumos Nr. 498 "Kārtība, kādā profesionālā militārā dienesta karavīrs pilda valsts civildienesta ierēdņa amatu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 550

OP 2023/192.3

Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 27. septembra noteikumos Nr. 595 "Noteikumi par Latvijas zinātnes nozaru grupām, zinātnes nozarēm un apakšnozarēm"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 554

OP 2023/192.4

Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 483 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 555

OP 2023/192.5

Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 556

OP 2023/192.6

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumos Nr. 562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 557

OP 2023/192.7

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 13. maija noteikumos Nr. 240 "Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 558

OP 2023/192.8

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumos Nr. 891 "Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 559

OP 2023/192.9

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības noteikumi intervences "Ieguldījumi ilgtspējīgai mežsaimniecībai" apakšpasākumā "Ieguldījumi meža ieaudzēšanai, nomaiņai, atjaunošanai un retināšanai" un intervencē "Atbalsts meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai un uzturēšanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 561

OP 2023/192.10

Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 6. jūlija rīkojumā Nr. 420 "Par valsts aizsardzības dienesta iesaukšanas kontroles komisiju"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 613

OP 2023/192.11

Par nekustamā īpašuma "Vētru ceļš" Raņķu pagastā, Kuldīgas novadā, pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku poligona "Mežaine" paplašināšanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 636

OP 2023/192.12

Par finansējumu Rīgas konferences rīkošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 638

OP 2023/192.13

Par valsts pētījumu programmu "Sports"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 639

OP 2023/192.14

Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2024. gada budžeta apstiprināšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 640

OP 2023/192.15

Par Patentu valdes 2024. gada budžeta apstiprināšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 641

OP 2023/192.16

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 643

OP 2023/192.17

Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 644

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde

Vispārīgie administratīvie akti  Rīkojumi

OP 2023/192.20

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Doma baznīcas un klostera ansamblis" (valsts aizsardzības Nr. 6537) izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. 14.1-07/7741

OP 2023/192.21

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Sv. Pētera luterāņu baznīca" (valsts aizsardzības Nr. 6598) izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. 14.1-07/7742

OP 2023/192.22

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Salaspils memoriālais ansamblis" (valsts aizsardzības Nr. 9157) izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. 14.1-07/7743

OP 2023/192.23

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs celtņu komplekss" (valsts aizsardzības Nr. 6651) izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. 14.1-07/7753

OP 2023/192.24

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Burtnieku nams" (valsts aizsardzības Nr. 8222) izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. 14.1-07/7754

OP 2023/192.25

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Cirks" (valsts aizsardzības Nr. 7637) izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. 14.1-07/7755

OP 2023/192.26

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Slimnīcas ēka un parks" (valsts aizsardzības Nr. 6652) izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. 14.1-07/7756

OP 2023/192.27

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Heimrāta māja" (valsts aizsardzības Nr. 9138) izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. 14.1-07/7758

OP 2023/192.28

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Jaunā pils" (valsts aizsardzības Nr. 8333) izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. 14.1-07/7760

OP 2023/192.29

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Mākslīgās pilsdrupas ar parku" (valsts aizsardzības Nr. 8192) izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. 14.1-07/7761

OP 2023/192.30

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Grindeļa kapliča" (valsts aizsardzības Nr. 6620) izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. 14.1-07/7764

OP 2023/192.31

Reģiona nozīmes arhitektūras pieminekļa "Dzīvojamā ēka ar parka paliekām" (valsts aizsardzības Nr. 6668) izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. 14.1-07/7766

OP 2023/192.32

Reģiona nozīmes arhitektūras pieminekļa "Pētera I palasta komplekss" (valsts aizsardzības Nr. 6558) izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. 14.1-07/7768

OP 2023/192.33

Reģiona nozīmes arhitektūras pieminekļa "Kungu māja" (valsts aizsardzības Nr. 6617) izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. 14.1-07/7769

OP 2023/192.34

Reģiona nozīmes arhitektūras pieminekļa "Katrīnas patversme" (valsts aizsardzības Nr. 6628) izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. 14.1-07/7770

OP 2023/192.35

Reģiona nozīmes arhitektūras pieminekļa "Āgenskalna tirgus" (valsts aizsardzības Nr. 6670) izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. 14.1-07/7773

OP 2023/192.36

Reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas pieminekļa "Piemineklis dzejniekam A. Čakam" (valsts aizsardzības Nr. 61) izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. 14.1-07/7799

OP 2023/192.37

Reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas pieminekļa "Piemineklis parka izveidošanai" (valsts aizsardzības Nr. 86) izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. 14.1-07/7800

OP 2023/192.38

Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. NKMP/2023/14.2-07/7685

OP 2023/192.39

Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. NKMP/2023/14.2-07/7763

OP 2023/192.40

Reģiona nozīmes arheoloģiskā pieminekļa izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. NKMP/2023/14.4-07/7749

OP 2023/192.41

Reģiona nozīmes arheoloģiskā pieminekļa izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. NKMP/2023/14.4-07/7772

OP 2023/192.42

Reģiona nozīmes arheoloģiskā pieminekļa izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. NKMP/2023/14.4-07/7775

OP 2023/192.43

Reģiona nozīmes arheoloģiskā pieminekļa izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. NKMP/2023/14.4-07/7780

OP 2023/192.44

Par grozījumiem Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes 2023. gada 17. augusta vispārīgajā administratīvajā aktā Nr. 14.1-07/6044 "Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Staļļa drupas" (valsts aizsardzības Nr. 6712) izmantošanas un saglabāšanas norādījumi"
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes rīkojums Nr. 14.1-07/7727
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!