• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Alūksnes novada domes 2023. gada 26. oktobra saistošie noteikumi Nr. 33/2023 "Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 31.10.2023., Nr. 211 https://www.vestnesis.lv/op/2023/211.48

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Jelgavas novada domes lēmums Nr. 11

Par detālplānojuma "Viskaļi", "Grantiņi", Brankās, Cenu pagastā, Jelgavas novadā, apstiprināšanu

Vēl šajā numurā

31.10.2023., Nr. 211

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Alūksnes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 33/2023

Pieņemts: 26.10.2023.

OP numurs: 2023/211.48

2023/211.48
RĪKI

Alūksnes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Alūksnes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 33/2023

Alūksnē 2023. gada 26. oktobrī (prot. Nr. 13, 31. p.)

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
48. panta pirmo un otro daļu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu

Pamatbudžets

1. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam:

1.1. kārtējā gada ieņēmumos

25 840 246 EUR

1.2. saņemtos aizdevumos

1 182 852 EUR

1.3. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijām

33 734 398 EUR

1.4. aizdevumu atmaksājamās pamatsummas

2 318 342 EUR

1.5. akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā

66 033 EUR


2. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2023. gada sākumu

9 095 675 EUR


3. Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu uz 2023. gada beigām

0 EUR

4. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2023. gada ieņēmumus atbilstoši ieņēmumu veidiem, izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskām kategorijām saskaņā ar 1. pielikumu.

Ziedojumi un dāvinājumi

5. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2023. gadam:

5.1. kārtējā gada ieņēmumos

49 207 EUR

5.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijā

65 635 EUR


6. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2023. gada sākumu

16 428 EUR


7. Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu uz 2023. gada beigām

0 EUR

8. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta 2023. gada ieņēmumus atbilstoši ieņēmumu veidiem, izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskām kategorijām saskaņā ar 2. pielikumu.

Attīstības programmas 2022.–2027. gadam Rīcības un Investīciju plāns

9. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības Attīstības programmas Rīcības un Investīciju plāna izpildei novirzīto Alūksnes novada pašvaldības budžeta finansējumu saskaņā ar 3. pielikumu.

Pašvaldības aizņēmumi un sniegtie galvojumi

10. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu un galvojumu saistības 2023. gadā:

10.1. aizņēmumu pamatsummu, procentu atmaksai un aizdevumu apkalpošanai 3 013 416 EUR, tajā skaitā:

10.1.1. kārtējie maksājumi 2 649 319 EUR saskaņā ar 4. pielikumu;

10.1.2. pēc Eiropas Savienības projektu finansējuma saņemšanas 364 097 EUR;

10.2. galvojumu pamatsummu un procentu atmaksai 155 499 EUR saskaņā ar 5. pielikumu.

11. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai sekot līdzi Valsts kases aizdevumu procentu likmju izmaiņām un, nepieciešamības gadījumā, veikt procentu pārrēķinu iekļaujot to Valsts kases e-pakalpojumu portāla iestādes pārskatos par attiecīgo mēnesi un nākamajos Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2023.gadam grozījumos.

Vispārīgā daļa

12. Pamatbudžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu un izdevumu daļas precizējamas budžeta izpildes gaitā.

13. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu, lietderīgu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi.

14. Iestāžu un struktūrvienību vadītāji ir atbildīgi par attiecīgas iestādes budžeta izpildi, tajā skaitā ir atbildīgi par Publisko iepirkumu likuma ievērošanu to vadītajā iestādē vai struktūrvienībā.

15. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem nepieciešamības gadījumos ir tiesības pieprasīt veikt iekšējos budžeta pārkārtojumus pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem attiecīgās iestādes vai struktūrvienības apstiprinātā budžeta ietvaros, iesniedzot pieprasījumu par budžeta pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldībai.

16. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers

 

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. un 5. pielikums

 

6. pielikums
Alūksnes novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2023

Paskaidrojums
Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2023. gadam

1. Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžets

Alūksnes novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta ieņēmumi tiek palielināti par 1 966 285 EUR un kopā ar palielinājumu plānoti 25 840 246 EUR apmērā. Izmaiņas pamatbudžeta ieņēmumos apkopotas 1. tabulā

1. tabula

Alūksnes novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta ieņēmumu plāna izmaiņas

Ieņēmuma veids

EUR

Īpašuma nodokļa ieņēmumi

143 577

Valsts nodevas par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās ieņēmumi

1 404

Pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās ieņēmumi

2 959

Naudas sodu, ko uzliek pašvaldība, ieņēmumi

1 500

Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences)

-2 000

Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi

246

Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas

54 600

Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas

216 311

Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas

111 718

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas

-8 000

Vidzemes plānošanas reģiona finansējums

60 459

Vides investīciju fonda finansējums

-43 350

Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas (piecu un sešgadīgo bērnu apmācība)

173 898

Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas (interešu izglītība)

51 262

Pašvaldību budžetā saņemtā valsts mērķdotācija (pamata un vispārizglītojošo skolu pedagogi)

985 887

Pašvaldību budžetā saņemtā valsts mērķdotācija (speciālā izglītība)

21 650

Pašvaldību budžetā saņemtā valsts mērķdotācija (1.–4. klašu skolēnu ēdināšana)

42 058

Pašvaldību budžetā saņemtā valsts mērķdotācija (profesionālās ievirzes sports pedagogu atalgojuma palielinājumam)

9 849

Pašvaldību budžetā saņemtā valsts mērķdotācija (Latvijas nacionālais kultūras centrs)

109 379

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija finansējums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem

35 115

Valsts finansējums asistenta nodrošināšanai personām ar invaliditāti

22 535

Nacionālā veselības dienesta finansējums

4 236

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums projektiem

6 798

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums

3 205

Labklājības ministrijas finansējums

121 040

Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums

9 471

Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansējums

-3 874

Valsts finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam

61 152

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

-376 066

Valsts izglītības satura centrs

17 697

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums projektiem

14 458

Ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem

22 791

Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem

219

Ieņēmumi par nomu un īri

23 512

Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem

70 589

Kopā izmaiņas ieņēmumos

1 966 285

Alūksnes novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām tiek palielināti par 1 720 498 EUR un kopā ar palielinājumu plānoti 33 734 398 EUR apmērā. Izmaiņas pamatbudžeta izdevumos pēc valdības funkcionālajām kategorijām apkopotas 2. tabulā.

2. tabula

Alūksnes novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta izdevumu plāna pēc valdības funkcionālajām kategorijām izmaiņas

Valdības funkcionālā kategorija

EUR

Vispārējie valdības dienesti

-132 780

Sabiedriskā kārtība un drošība

-9

Ekonomiskā darbība

41 461

Vides aizsardzība

54 313

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

-198 083

Veselība

11 756

Atpūta, kultūra un reliģija

27 168

Izglītība

1 536 545

Sociālā aizsardzība

380 127

Kopā izmaiņas izdevumos

1 720 498

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumos:

• iekļauts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) finansējums 2023. gada marta plūdu laikā radīto postījumu novēršanai 35 124 EUR apmērā,

• pārkārtots finansējums Alūksnes Mūzikas skolai direktora vietnieka darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2023.gada septembra līdz 2023. gada decembrim 2 816 EUR apmērā un ēkas Jāņkalna ielā 38, Alūksnē elektroinstalācijas pārbaudei un sitaminstrumentu spēles mācību telpas paplašināšanai 4 718 EUR apmērā,

• iekļauts finansējums gājēju tilta "Saules tilts" būvprojekta izstrādei 12 076 EUR apmērā,

• pārkārtots finansējums Eiropas Savienības fonda projekta saņemtā finansējuma atmaksai 7 520 EUR apmērā,

• iekļauts Nacionālā veselības dienesta papildu finansējums feldšeru-vecmāšu punktu uzturēšanai un atjaunots Nacionālā veselības dienesta finansējums Pededzes lauku ambulancei kopā 4 236 EUR apmērā,

• iekļauts finansējums Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekta "Tehniskā aprīkojuma iegāde Alūksnes novada kultūras piedāvājuma mūsdienīgai un līdzsvarotai attīstībai" īstenošanai iekļauts 14 458 EUR apmērā un pārkārtots Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 1785 EUR apmērā,

• iekļauts Valsts izglītības satura centra finansējums projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanai 17 697 EUR apmērā,

• iekļauts Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums programmai "Latvijas skolas soma" 9478 EUR apmērā,

• pārkārtots finansējums, lai Valsts reģionālās attīstības aģentūrai atmaksātu valsts mērķdotācijas daļu 3 874 EUR apmērā proporcionāli pašvaldības projekta "Miera ielas pārbūve, Alūksnē, Alūksnes novadā" faktiskajai izpildei,

• iekļauts daļējais finansējums Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" (Interreg) Igaunijas – Latvijas programmas 2021.–2027. gadam apstiprinātā projekta ""Sports visiem"/"Sports for all"" 2023. gada aktivitāšu nodrošināšanai 2 510 EUR apmērā un pārkārtots Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 558 EUR apmērā,

• iekļauts Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas (Alūksnes Sporta skola) pedagogu atalgojuma palielinājumam no 2023. gada septembra līdz 2023. gada decembrim 9 849 EUR apmērā,

• iekļauts VARAM finansējums valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā 4 288 EUR apmērā,

• iekļauts Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu (Alūksnes Mākslas skola, Alūksnes Mūzikas skola) pedagogu atalgojumam no 2023. gada septembra līdz 2023. gada decembrim 186 707 EUR apmērā,

• iekļauts IZM finansējums pamata un vispārējās vidējās izglītības pedagogu atalgojumam no 2023. gada septembra līdz 2023. gada decembrim 1 232 697 EUR apmērā,

• iekļauts Alūksnes novada pašvaldības finansējums atlaišanas pabalstu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nodrošināšanai 83 184 EUR apmērā,

• iekļauts Alūksnes novada pašvaldības finansējums 1.–4. klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumu palielinājuma nodrošināšanai no 2023. gada septembra līdz 2023. gada decembrim 17 932 EUR apmērā, kā arī iekļauts valsts finansējums 42 058 EUR apmērā;

• pārkārtots Alūksnes novada reorganizētajām un likvidētajām izglītības iestādēm piešķirtais IZM finansējums mācību literatūras un/ vai mācību līdzekļu iegādei 26 484 EUR apmērā,

• pārkārtots Alūksnes novada pašvaldības finansējums komunālo pakalpojumu nodrošināšanai 172 530 EUR apmērā,

• iekļauts un pārkārtots Alūksnes novada pašvaldības finansējums Eiropas Savienības projektu "Epidemioloģiski droša tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla izveide aizsargājamo ainavu apvidū "Veclaicene" biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīgā aizsardzības stāvokļa sasniegšanai" un "Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā" priekšfinansēšanai 503 609 EUR apmērā,

• pārkārtots Alūksnes novada pašvaldības finansējums vides izglītības programmas "Mazpulki", interešu izglītības programmu "Sports" un "Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris" pedagogu atalgojumam no 2023. gada septembra līdz 2023. gada decembrim 16 340 EUR apmērā,

• pārkārtots Alūksnes novada pašvaldības finansējums pašvaldības nekustamo īpašumu uzmērīšanai un ierakstīšanai Zemesgrāmatā 12 000 EUR apmērā,

• pārkārtots Alūksnes novada pašvaldības daļējs finansējums Alūksnes pilsētas lietusūdeņu pilna attīrīšanas cikla izdevumu kompensācijai 10 519 EUR apmērā,

• ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības atklāta konkursa "LED gaismekļu piegāde un nomaiņa Alūksnes novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" (identifikācijas Nr. ANP 2023/7) rezultātu, pārkārtots finansējums (precizēti gan ieņēmumi, gan izdevumi, svītrota Valsts kases aizdevuma piesaistīšana) Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (turpmāk – EKII) projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alūksnes novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" īstenošanai 82 296 EUR apmērā, tajā skaitā EKII avanss 33 697 EUR apmērā un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 48 599 EUR apmērā,

• iekļauts finansējums Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļai ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē telpu pielāgošanai 2 800 EUR apmērā,

• pārkārtots neizlietotais finansējums no likvidētajām izglītības iestādēm uz saistību pārņēmušajām izglītības iestādēm 254 571 EUR apmērā,

• iekļauts finansējums Alūksnes novada muzejam Alūksnes Jaunās pils ēkas Pils ielā 74, Alūksnē, Alūksnes novadā jumta remontam 3 301 EUR apmērā,

• veikti grozījumi pašvaldību iestāžu apstiprināto budžetu ietvaros.

Alūksnes novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta finansēšanas sadaļas plāns tiek samazināts par 245 787 EUR un kopā ar samazinājumu tiek plānots 7 894 152 EUR apmērā. Izmaiņas skar:

• saņemto aizņēmumu plānu, kas tiek samazināts par 290 893 EUR, jo tika precizēti EKII projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alūksnes novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" finansēšanas avoti,

• saņemto aizņēmumu atmaksas plānu, kas tiek samazināts par 36 000 EUR, jo ar Alūksnes novada pašvaldības lēmumu šāds finansējums tiek pārkārtots uz izdevumiem pēc valdības funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām,

• kapitāldaļu iegādi līdzdalībai radniecīgo uzņēmumu kapitālā, kas tiek samazināts par 9 106 EUR, jo Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā" ietvaros pēc izpildmērījumiem tiek precizēta Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrību (SIA "RŪPE" un SIA "Alūksnes enerģija") līdzdalība iepriekš minētā projekta īstenošanā.

2. Ziedojumi un dāvinājumi

Alūksnes novada pašvaldības 2023. gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns tiek palielināts par 1 920 EUR, tajā skaitā saņemti ziedojumi no fiziskām personām Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai "SPODRA" 1 920 EUR apmērā Alūksnes pilsētas kapu sakārtošanai.

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!