• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Alūksnes novada domes 2023. gada 25. maija saistošie noteikumi Nr. 15/2023 "Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 31.05.2023., Nr. 104 https://www.vestnesis.lv/op/2023/104.7

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ādažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 11/2023

Par pašvaldības pabalstu ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs Ādažu novadā

Vēl šajā numurā

31.05.2023., Nr. 104

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Alūksnes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 15/2023

Pieņemts: 25.05.2023.

OP numurs: 2023/104.7

2023/104.7
RĪKI

Alūksnes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Alūksnes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 15/2023

Alūksnē 2023. gada 25. maijā (prot. Nr. 7, 27. p.)

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
48. panta pirmo un otro daļu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu

Pamatbudžets

1. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam:

1.1. kārtējā gada ieņēmumos

23 002 265 EUR

1.2. saņemtos aizdevumos

1 473 745 EUR

1.3. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijām

31 498 346 EUR

1.4. aizdevumu atmaksājamās pamatsummas

1 998 200 EUR

1.5. akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā

75 139 EUR


2. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2023. gada sākumu

9 095 675 EUR


3. Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu uz 2023. gada beigām

0 EUR

4. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2023. gada ieņēmumus atbilstoši ieņēmumu veidiem, izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskām kategorijām saskaņā ar 1. pielikumu.

Ziedojumi un dāvinājumi

5. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2023. gadam:

5.1. kārtējā gada ieņēmumos

42 070 EUR

5.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijā

58 498 EUR


6. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2023. gada sākumu

16 428 EUR


7. Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu uz 2023. gada beigām

0 EUR

8. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta 2023. gada ieņēmumus atbilstoši ieņēmumu veidiem, izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskām kategorijām saskaņā ar 2. pielikumu.

Attīstības programmas 2022.–2027. gadam Rīcības un Investīciju plāns

9. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības Attīstības programmas Rīcības un Investīciju plāna izpildei novirzīto Alūksnes novada pašvaldības budžeta finansējumu saskaņā ar 3. pielikumu.

Pašvaldības aizņēmumi un sniegtie galvojumi

10. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu un galvojumu saistības 2023. gadā:

10.1. aizņēmumu pamatsummu, procentu atmaksai un aizdevumu apkalpošanai 2 677 567 EUR, tajā skaitā:

10.1.1. kārtējie maksājumi 2 669 612 EUR saskaņā ar 4. pielikumu;

10.1.2. pēc Eiropas Savienības projektu finansējuma saņemšanas 7 955 EUR;

10.2. galvojumu pamatsummu un procentu atmaksai 144 503 EUR saskaņā ar 5. pielikumu.

11. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai sekot līdzi Valsts kases aizdevumu procentu likmju izmaiņām un, nepieciešamības gadījumā, veikt procentu pārrēķinu iekļaujot to Valsts kases e-pakalpojumu portāla iestādes pārskatos par attiecīgo mēnesi un nākamajos Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2023. gadam grozījumos.

Vispārīgā daļa

12. Pamatbudžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu un izdevumu daļas precizējamas budžeta izpildes gaitā.

13. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu, lietderīgu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi.

14. Iestāžu un struktūrvienību vadītāji ir atbildīgi par attiecīgas iestādes budžeta izpildi, tajā skaitā ir atbildīgi par Publisko iepirkumu likuma ievērošanu to vadītajā iestādē vai struktūrvienībā.

15. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem nepieciešamības gadījumos ir tiesības pieprasīt veikt iekšējos budžeta pārkārtojumus pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem attiecīgās iestādes vai struktūrvienības apstiprinātā budžeta ietvaros, iesniedzot pieprasījumu par budžeta pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldībai.

16. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers

 

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. un 5. pielikums

 

6. pielikums
Alūksnes novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 15/2023

Paskaidrojums
Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2023. gadam

1. Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžets

Alūksnes novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta ieņēmumi tiek palielināti par 615 826 EUR un kopā ar palielinājumu plānoti 23 002 265 EUR apmērā. Izmaiņas pamatbudžeta ieņēmumos apkopoti 1. tabulā

1. tabula

Alūksnes novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta ieņēmumu plāna izmaiņas

Ieņēmuma veids

EUR

Nokavējuma nauda un soda nauda par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem

451

Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

325

Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā

5 681

Vides investīciju fonda finansējums EKII projektam (avanss)

77 047

Pašvaldību budžetā saņemtā valsts mērķdotācija (1.–4. klašu Ukrainas nepilngadīgo civiliedzīvotāju ēdināšana)

606

Pašvaldību budžetā saņemtā valsts mērķdotācija (autoceļu fonds)

66 281

Nacionālā veselības dienesta finansējums feldšerpunktiem

2 874

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

12 584

Satiksmes ministrija

228 003

Valsts budžeta dotācija pansionātu iemītniekiem

96

Zivju fonda finansējums projektiem

21 230

Izglītības un zinātnes ministrijas dotācija Ukrainas nepilngadīgo civiliedzīvotāju izglītošanai

7 731

Valsts finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam

3 115

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

122 119

Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums

5 607

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

13 221

Valsts izglītības satura centrs

8 351

Izglītības kvalitātes valsts dienests

1 840

Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai (ERASMUS+ projekts)

900

Ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem ārvalstu finanšu palīdzības projektiem

20 057

Ieņēmumi par telpu nomu

1 168

Ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem

7 741

Ieņēmumi par zemes nomu

-6 406

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri

5 406

Ieņēmumi par biļešu realizāciju

-268

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem

3 516

Budžeta iestādes saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības par bojātu nekustamo īpašumu un kustamo mantu, tai skaitā autoavārijā cietušu automašīnu

1 975

Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi

4 575

Kopā izmaiņas ieņēmumos

615 826

Alūksnes novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām tiek palielināti par 898 764 EUR un kopā ar palielinājumu plānoti 31 498 346 EUR apmērā. Izmaiņas pamatbudžeta izdevumos pēc valdības funkcionālajām kategorijām apkopoti 2. tabulā.

2. tabula

Alūksnes novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta izdevumu plāna pēc valdības funkcionālajām kategorijām izmaiņas

Valdības funkcionālā kategorija

EUR

Vispārējie valdības dienesti

11 678

Sabiedriskā kārtība un drošība

0

Ekonomiskā darbība

242 282

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

368 526

Veselība

4 231

Atpūta, kultūra un reliģija

184 075

Izglītība

87 876

Sociālā aizsardzība

96

Kopā izmaiņas izdevumos

898 764

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumos:

• iekļauts finansējums Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru uzturēšanai 12 584 EUR apmērā,

• izdalīts finansējums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Ilzenes feldšeru punkta un Kalncempju feldšeru – vecmāšu punkta ārstniecisko personu algu palielinājumam – 1 357 EUR apmērā,

• ieplānota līdzekļu atgriešana koku ciršanas atļaujas anulēšanai 451 EUR apmērā,

• izdalīts finansējums Alūksnes pilsētas ielu infrastruktūras uzlabošanai 76 036 EUR apmērā,

• iekļauts Satiksmes ministrijas finansējums Tālavas ielas pārbūves 2. kārtai 228 003 EUR apmērā un pārkārtots pašvaldības finansējums būvdarbu sadārdzinājumam 76 967 EUR apmērā,

• pārkārtots finansējums Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes infrastruktūras uzlabošanas projektu "Par uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīga ceļa "Ezīšava – Mārkalne" 0,00-0,165 km posma pārbūvi" un "Pašvaldības autoceļa posma "Ieviņas – Dzintari – Mišas" Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā seguma atjaunošanu posmā 0,00–0,60 km" īstenošanai 53 699 EUR apmērā,

• iekļauts Satiksmes ministrijas papildu finansējums ceļu (ielu) uzturēšanai 66 281 EUR apmērā,

• pārkārtots daļējs finansējums pašvaldības aģentūrai "SPODRA" jauna traktora iegādei 43 596 EUR apmērā,

• iekļauts finansējums un pārkārtots līdzfinansējums Alūksnes novada bibliotēkai projekta "Iedvesmas bibliotēka" īstenošanai 8 396 EUR apmērā,

• iekļauts Zivju fonda finansējums un pārkārtots līdzfinansējums Zivju fonda projektu īstenošanai 28 994 EUR apmērā,

• pārkārtots finansējums bērnu un jauniešu brīva laika vasaras aktivitātēm un nometnēm 7 962 EUR apmērā,

• pārkārtots finansējums izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveidei un aprīkošanai 30 000 EUR apmērā,

• pārkārtots finansējums pašvaldības aģentūrai "SPODRA" komunālās tehnikas (retraka) iegādei sporta būvju apsaimniekošanai 45 000 EUR apmērā,

• pārkārtots finansējums no atsavināšanas procesa iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes Mākslas skolai ēkas vēsturisko logu sakārtošanai 24 200 EUR apmērā,

• iekļauts Eiropas Savienības fondu finansējums un pārkārtots līdzfinansējums un priekšfinansējums pārrobežu sadarbības projekta "Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā" (Alūksnes novada pašvaldība vadošais partneris) 175 354 EUR apmērā,

• iekļauts Vides investīciju fonda finansējums un paredzēts piesaistīt Valsts kases aizdevuma līdzekļus Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alūksnes novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" īstenošanai 367 940 EUR apmērā,

• iekļauts Izglītības un Zinātnes ministrijas finansējums ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai Ukrainas nepilngadīgo civiliedzīvotājiem (1.–4. klases skolēniem) 606 EUR apmērā,

• iekļauts Nacionālā veselības dienesta finansējums ārstniecisko personu atalgojuma palielinājumam 2874 EUR apmērā,

• iekļauts Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums Alūksnes Bērnu un jauniešu centra projekta "Demokrātijas formula" īstenošanai 900 EUR apmērā,

• veikti grozījumi pašvaldību iestāžu apstiprināto budžetu ietvaros.

Savukārt, Alūksnes novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta saņemtie aizņēmumi tiek palielināti par 290 893 EUR un saņemto aizņēmumu atmaksa tiek palielināta par 7 955 EUR.

2. Ziedojumi un dāvinājumi

Alūksnes novada pašvaldības 2023. gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns tiek palielināts par 42 070 EUR, tajā skaitā saņemti ziedojumi:

• no fiziskās personas Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienībai "Annas bibliotēka" 37 029 EUR apmērā,

• no fiziskām personām Alūksnes novada muzejam 41 EUR apmērā,

• no juridiskās personas Alūksnes novada vidusskolai 5 000 EUR apmērā.

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!