• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Alūksnes novada domes 2023. gada 30. novembra saistošie noteikumi Nr. 42/2023 "Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 6.12.2023., Nr. 236 https://www.vestnesis.lv/op/2023/236.28

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 16

Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi

Vēl šajā numurā

06.12.2023., Nr. 236

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Alūksnes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 42/2023

Pieņemts: 30.11.2023.

OP numurs: 2023/236.28

2023/236.28
RĪKI

Alūksnes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 5 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Alūksnes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 42/2023

Alūksnē 2023. gada 30. novembrī (prot. Nr. 14, 43. p.)

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas
1. punktu, 48. panta pirmo un otro daļu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

Pamatbudžets

1. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam:

1.1. kārtējā gada ieņēmumos 25 958 026 EUR
1.2. saņemtos aizdevumos 1 182 852 EUR
1.3. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijām 33 852 178 EUR
1.4. aizdevumu atmaksājamās pamatsummas 2 318 342 EUR
1.5. akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā 66 033 EUR

2. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2023. gada sākumu

9 095 675 EUR

3. Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu uz 2023. gada beigām

0 EUR

4. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2023. gada ieņēmumus atbilstoši ieņēmumu veidiem, izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskām kategorijām saskaņā ar 1. pielikumu.

Ziedojumi un dāvinājumi

5. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2023. gadam:

5.1. kārtējā gada ieņēmumos 49 207 EUR
5.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijā 65 635 EUR

6. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2023. gada sākumu

16 428 EUR

7. Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu uz 2023. gada beigām

0 EUR

8. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta 2023. gada ieņēmumus atbilstoši ieņēmumu veidiem, izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskām kategorijām saskaņā ar 2. pielikumu.

Attīstības programmas 2022.–2027. gadam Rīcības un Investīciju plāns

9. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības Attīstības programmas Rīcības un Investīciju plāna izpildei novirzīto Alūksnes novada pašvaldības budžeta finansējumu saskaņā ar 3. pielikumu.

Pašvaldības aizņēmumi un sniegtie galvojumi

10. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu un galvojumu saistības 2023. gadā:

10.1. aizņēmumu pamatsummu, procentu atmaksai un aizdevumu apkalpošanai 3 018 389 EUR, tajā skaitā:

10.1.1. kārtējie maksājumi 2 654 292 EUR saskaņā ar 4. pielikumu;

10.1.2. pēc Eiropas Savienības projektu finansējuma saņemšanas 364 097 EUR;

10.2. galvojumu pamatsummu un procentu atmaksai 155 499 EUR saskaņā ar 5. pielikumu.

11. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai sekot līdzi Valsts kases aizdevumu procentu likmju izmaiņām un, nepieciešamības gadījumā, veikt procentu pārrēķinu iekļaujot to Valsts kases e-pakalpojumu portāla iestādes pārskatos par attiecīgo mēnesi un, ja iespējams, nākamajos Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2023. gadam grozījumos.

Vispārīgā daļa

12. Pamatbudžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu un izdevumu daļas precizējamas budžeta izpildes gaitā.

13. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu, lietderīgu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi.

14. Iestāžu un struktūrvienību vadītāji ir atbildīgi par attiecīgas iestādes budžeta izpildi, tajā skaitā ir atbildīgi par Publisko iepirkumu likuma ievērošanu to vadītajā iestādē vai struktūrvienībā.

15. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem nepieciešamības gadījumos ir tiesības pieprasīt veikt iekšējos budžeta pārkārtojumus pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem attiecīgās iestādes vai struktūrvienības apstiprinātā budžeta ietvaros, iesniedzot pieprasījumu par budžeta pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldībai.

16. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4., 5. pielikums

 

6. pielikums
Alūksnes novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 42/2023

Paskaidrojums
Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2023. gadam

1. Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžets

Alūksnes novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta ieņēmumi tiek palielināti par 117 780 EUR un kopā ar palielinājumu plānoti 25 958 026 EUR apmērā. Izmaiņas pamatbudžeta ieņēmumos apkopotas 1. tabulā

1. tabula

Alūksnes novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta ieņēmumu plāna izmaiņas

Ieņēmuma veids

EUR

Dabas resursu nodoklis

5 451

Valsts nodevas par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās ieņēmumi

603

Pašvaldības nodevas

229

Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi

1 100

Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas

29 675

Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas

-3 320

Pašvaldību budžetā saņemtā valsts mērķdotācija (1.–4. klašu skolēnu ēdināšana)

3 487

Pašvaldību budžetā saņemtā valsts mērķdotācija (valsts mērķdotācija mācību literatūras iegādei)

5

Pašvaldību budžetā saņemtā valsts mērķdotācija (Valsts kultūrkapitāla fonds)

7 200

Pašvaldību budžetā saņemtā valsts mērķdotācija (Latvijas nacionālais kultūras centrs)

-13

Valsts finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam

-4 014

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

-28 027

Valsts izglītības satura centrs

14 197

Ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem

10 461

Ieņēmumi par nomu un īri

24 375

Ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem

3 400

Ieņēmumi par zemes nomu

1 119

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri

3 768

Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem

48 084

Kopā izmaiņas ieņēmumos

117 780

Alūksnes novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām tiek palielināti par 117 780 EUR un kopā ar palielinājumu plānoti 33 852 178 EUR apmērā. Izmaiņas pamatbudžeta izdevumos pēc valdības funkcionālajām kategorijām apkopotas 2. tabulā.

2. tabula

Alūksnes novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta izdevumu plāna pēc valdības funkcionālajām kategorijām izmaiņas

Valdības funkcionālā kategorija

EUR

Vispārējie valdības dienesti

-8 299

Sabiedriskā kārtība un drošība

0

Ekonomiskā darbība

8 383

Vides aizsardzība

5 706

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

8 588

Veselība

20

Atpūta, kultūra un reliģija

27 080

Izglītība

82 154

Sociālā aizsardzība

-5 852

Kopā izmaiņas izdevumos

117 780

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumos:

• iekļauts Valsts izglītības satura centra finansējums projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanai 14 197 EUR apmērā,

• iekļauts finansējums Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu īstenošanai: Alūksnes novada bibliotēkai 1 200 EUR apmērā un Alūksnes novada muzejam 6 000 EUR apmērā.

• precizēts un iekļauts valsts finansējums 1.–4. klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumu palielinājuma nodrošināšanai no 2023. gada septembra līdz 2023. gada decembrim 3 487 EUR apmērā;

• iekļauts finansējums Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai aktu zāles skatuves un logu aizskaru iegādei un uzstādīšanai 12 100 EUR apmērā,

• iekļauts finansējums Alūksnes vidusskolai garderobes iekārtu iegādei 5 523 EUR apmērā un virtuves telpu remontam 12 052 EUR apmērā,

• iekļauts valsts finansējums mācību līdzekļu iegādei mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas apguvei 5 EUR apmērā,

• iekļauts finansējums no dabas resursu nodokļa iemaksām likuma "Dabas resursu nodoklis" 29. pantā minēto uzdevumu izpildei 5 451 EUR apmērā,

• pārkārtots finansējums Alūksnes novada pagastu skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai 7 500 EUR apmērā,

• samazināts Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" ietvaros īstenotājam projektam "Dzīvo vesels Alūksnes novadā" 28 027 EUR apmērā,

• veikti precizējumi pašvaldību iestāžu budžetos ieņēmumos un attiecīgi izdevumos.

Alūksnes novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta finansēšanas sadaļas plāns netiek precizēts.

2. Ziedojumi un dāvinājumi

Alūksnes novada pašvaldības 2023. gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns tiek precizēts pašvaldību iestāžu apstiprināto budžetu ietvaros.

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!