• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Laidiena atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Oficiālais laikraksts "Latvijas Vēstnesis", 26.06.2009., Nr. 97 https://www.vestnesis.lv/laidiens/2009/06/26/nr/97
Šī laidiena elektroniskajai versijai ir informatīvs raksturs. Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Dokumenti
Izvērst

Likumi

Grozījumi Augstskolu likumā
Grozījumi Bāriņtiesu likumā
Grozījumi Būvniecības likumā
Grozījumi Ciltsdarba likumā
Grozījumi Civilprocesa likumā
Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā
Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā
Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"
Grozījumi likumā "Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos"
Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību"
Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"
Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"
Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"
Grozījumi likumā "Par zemes komisijām"
Grozījumi Maksātnespējas likumā
Grozījumi Militārā dienesta likumā
Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā
Grozījumi Profesionālās izglītības likumā
Grozījumi Standartizācijas likumā
Grozījumi Tūrisma likumā
Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā
Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā
Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā
Grozījumi Vides aizsardzības likumā
Grozījums Darba likumā
Grozījums Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likumā
Grozījums Ieroču aprites likumā
Grozījums Informācijas atklātības likumā
Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā
Grozījums likumā "Par Eiropas Konvenciju par bērnu adopciju"
Grozījums likumā "Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu"
Grozījums likumā "Par Hāgas 1961.gada 5.oktobra Konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību"
Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem"
Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem"
Grozījums likumā "Par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokolu par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos"
Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu"
Grozījums likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"
Grozījums likumā "Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību"
Grozījums Sabiedrības integrācijas fonda likumā
Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā
Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu

Ministru kabineta noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumos Nr.608 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Nevalstisko organizāciju fonda grantu shēmas "NVO kapacitātes stiprināšanas programma" apakšprojektu iesniegumu trešā un ceturtā atklātā konkursa nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr.532
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumos Nr.610 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Nevalstisko organizāciju fonda grantu shēmas "NVO projektu programma" apakšprojektu iesniegumu trešā un ceturtā atklātā konkursa nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr.533
Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumos Nr.340 "Kārtība, kādā Drošības policija veic aizsargājamo amatpersonu aizsardzību (apsardzi)"
Ministru kabineta noteikumi Nr.534
Kārtība, kādā Militārā policija nodrošina Saeimas un Valsts prezidenta uzaicināto ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju aizsardzību (apsardzi)
Ministru kabineta noteikumi Nr.535
Noteikumi par revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudi
Ministru kabineta noteikumi Nr.536
Noteikumi par trešās valsts revidenta vai trešās valsts revidentu komercsabiedrības reģistrācijas iesnieguma veidlapas paraugu un atzinuma veidlapas paraugu par trešās valsts revidenta vai trešās valsts revidentu komercsabiedrības atbilstības reģistrēšanas nosacījumiem, atzinuma sagatavošanas un nosūtīšanas kārtību
Ministru kabineta noteikumi Nr.537
Autotransporta līdzekļu cisternu bīstamo kravu pārvadāšanai tehniskās uzraudzības kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.538
Bīstamo kravu pārvadāšanai pa dzelzceļu paredzēto cisternu un konteineru atbilstības novērtēšanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr.539
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.februāra noteikumos Nr.156 "Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā"
Ministru kabineta noteikumi Nr.540
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.969 "Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm"
Ministru kabineta noteikumi Nr.541
Kārtība, kādā robežsargu aizturēta persona tiek ievietota un turēta pagaidu turēšanas telpā, un šādu telpu iekārtošanas un aprīkošanas prasības
Ministru kabineta noteikumi Nr.542
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumos Nr.775 "Pasu noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.543
Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.888 "Noteikumi par Valsts robežsardzes koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.544
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.674 "Noteikumi par sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem objektiem, kuros izveidojami ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti"
Ministru kabineta noteikumi Nr.545
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 9.decembra noteikumos Nr.686 "Noteikumi par iestāžu, organizāciju, komercsabiedrību un pašvaldību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu funkcijām un tiesībām"
Ministru kabineta noteikumi Nr.546
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.novembra noteikumos Nr.639 "Iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu izveidošanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.547
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 25.septembra noteikumos Nr.652 "Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.548
Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 20.jūnija noteikumos Nr.235 "Īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas "Abavas ieleja" nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr.549
Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību
Ministru kabineta noteikumi Nr.550
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumos Nr.561 "Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr.551

Ministru kabinetā

Par Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkla turpmākās attīstības rīcības plānu
Ministru kabineta rīkojums Nr.399
Par nekustamā īpašuma Ventspilī, Staldzenes ielā 61, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā
Ministru kabineta rīkojums Nr.400
Par valsts nekustamās mantas pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr.401
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr.402
Par valsts zemes vienību un energoapgādes objektu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā
Ministru kabineta rīkojums Nr.403
Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P33 Ērgļi–Jaunpiebalga–Saliņkrogs posma 25,3.–35,5.km rekonstrukcijas projekta īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr.404
Par nekustamo īpašumu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā
Ministru kabineta rīkojums Nr.405
Par nekustamo īpašumu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā
Ministru kabineta rīkojums Nr.406
Par profesionālās kvalifikācijas atzīšanas koordinatoru
Ministru kabineta rīkojums Nr.407
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Laktas ielā 2/4, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā
Ministru kabineta rīkojums Nr.408
Par valsts meža zemes nodošanu Alūksnes pilsētas pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr.409
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 27.oktobra rīkojumā Nr.647 "Par zemes reformas pabeigšanai izmantojamo zemi"
Ministru kabineta rīkojums Nr.410
Par atļauju O.Pulkam savienot amatus
Ministru kabineta rīkojums Nr.411
Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju
Ministru kabineta rīkojums Nr.412

Pašvaldībās

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem"
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.36
Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Sloka 7109, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.40
Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 3, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.41
Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Valtera prospektā 25, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.42
Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Valtera prospektā 29, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.43
Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 16, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.44
Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bārtas ielā 6/6A un Bārtas ielā 8, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.45
Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 1/3, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.46
Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Sloka 7109, galīgās redakcijas apstiprināšanu
Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.417
Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 3, galīgās redakcijas apstiprināšanu
Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.418
Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Valtera prospektā 25, galīgās redakcijas apstiprināšanu
Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.436
Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Valtera prospektā 29, galīgās redakcijas apstiprināšanu
Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.437
Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 16, galīgās redakcijas apstiprināšanu
Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.438
Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bārtas ielā 6/6A un Bārtas ielā 8, galīgās redakcijas apstiprināšanu
Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.439
Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 1/3, galīgās redakcijas apstiprināšanu
Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.440

Saeimā

Informācija

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!