• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Laidiena atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Oficiālais laikraksts "Latvijas Vēstnesis", 27.06.2009., Nr. 98 https://www.vestnesis.lv/laidiens/2009/06/27/nr/98
Šī laidiena elektroniskajai versijai ir informatīvs raksturs. Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Dokumenti
Izvērst

Ministru kabineta noteikumi

Noteikumi par pieteikumiem ierakstu izdarīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā
Ministru kabineta noteikumi Nr.552
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.370 "Noteikumi par mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr.553
Kārtība, kādā izsniedz atļauju tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem
Ministru kabineta noteikumi Nr.554
Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 4.septembra noteikumos Nr.606 "Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.555
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumos Nr.425 "Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta"
Ministru kabineta noteikumi Nr.556
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu"
Ministru kabineta noteikumi Nr.557
Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 27.februāra noteikumos Nr.46 "Noteikumi par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas objektu izsoles organizēšanu"
Ministru kabineta noteikumi Nr.558
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumos Nr.71 "Privatizācijas sertifikātu piešķiršanas un privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.559
Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.291 "Noteikumi par nodokļu maksājumu parādu kapitalizācijas rezultātā izveidojušos kapitāla daļu pārdošanu"
Ministru kabineta noteikumi Nr.560
Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumos Nr.792 "Kārtība, kādā veicama valsts vai pašvaldību īpašuma privatizācija, izmantojot ieguldīšanas metodi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.561
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.770 "Kārtība, kādā veicama privatizācija ar privātā kapitāla piesaistīšanas metodi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.562
Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības līgumu par sadarbību vides aizsardzībā
Ministru kabineta noteikumi Nr.563
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumos Nr.609 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Nevalstisko organizāciju fonda grantu shēmas "NVO darbības atbalsta programma" apakšprojektu iesniegumu trešā un ceturtā atklātā konkursa nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr.564
Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 18.jūnija noteikumos Nr.234 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām"
Ministru kabineta noteikumi Nr.565
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.162 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.aktivitāti "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai""
Ministru kabineta noteikumi Nr.566
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.801 "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmas darbībai nepieciešamo datu apjomu un veidiem, datu ievades, apmaiņas un izmantošanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr.567
Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 13.janvāra noteikumos Nr.9 "Centrālās medicīnas ētikas komitejas nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr.568
Noteikumi par vienotu Eiropas Savienības komersanta reģistrācijas un identifikācijas numuru
Ministru kabineta noteikumi Nr.570
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.200 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitāti "Augstas pievienotās vērtības investīcijas""
Ministru kabineta noteikumi Nr.571
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.362 "Noteikumi par saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr.572
Par Ministru kabineta 2005.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.249 "Valsts aģentūras "Jaunie "Trīs brāļi"" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Ministru kabineta noteikumi Nr.584
Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumos Nr.390 "Sabiedrības integrācijas fonda nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr.585
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos Nr.565 "Kārtība, kādā izsniedzama atļauja šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanai un darbībai, un šautuvju (šaušanas stendu) izmantošanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.586
Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumos Nr.382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.587
Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 ‘’Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu"
Ministru kabineta noteikumi Nr.588
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.264 "Noteikumi par valsts pārbaudījumu kārtību akreditētās izglītības programmās"
Ministru kabineta noteikumi Nr.589
Par Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumu Nr.603 "Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Ministru kabineta noteikumi Nr.590
Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr.591
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumos Nr.443 "Valsts pētījumu programmu pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.592
Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.650 "Augstākās izglītības programmu licencēšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.593
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.278 "Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr.594
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.498 "Kārtība, kādā veicama valsts pētījumu programmu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontrole"
Ministru kabineta noteikumi Nr.595
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.965 "Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.596
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr.597
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr.598
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.166 "Noteikumi par ziņām, kas ierakstāmas bāriņtiesu izdarīto apliecinājumu un citu darbību reģistrā, un reģistra vešanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr.599
Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 25.novembra noteikumos Nr.662 "Lubānas mitrāju kompleksa konsultatīvās padomes nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr.600
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.512 "Dabas lieguma "Vidzemes akmeņainā jūrmala" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.601
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.888 "Noteikumi par aizsargājamām alejām"
Ministru kabineta noteikumi Nr.602
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos Nr.390 "Dabas lieguma "Zebrus un Svētes ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.603
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 3.marta noteikumos Nr.133 "Dabas parka "Abavas senleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.604
Par Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumu Nr.540 "Noteikumi par Radiācijas drošības centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Ministru kabineta noteikumi Nr.607
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.170 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.608
Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.244 "Vides ministrijas nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr.609
Par Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumu Nr.123 "Radiācijas drošības centra nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Ministru kabineta noteikumi Nr.610
Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 23.februāra noteikumos Nr.69 "Noteikumi par aizsargājamo ainavu apvidiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr.611
Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 7.augusta noteikumos Nr.352 "Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.612
Svaigu augļu un dārzeņu kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasības un svaigu augļu un dārzeņu atbilstības standartiem novērtēšanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.613
Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.158 "Valsts ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.614
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.februāra noteikumos Nr.107 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzības pilnveidošana""
Ministru kabineta noteikumi Nr.623
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumos Nr.291 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr.627

Saeimā

Informācija

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!