• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
Šajā datumā iznākuši divi oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" laidieni.
Lai skatītu otru laidienu, spiediet šeit: Nr. 14A.

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2022/14.1

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumos Nr. 867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 35

OP 2022/14.2

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 18. janvāra noteikumos Nr. 55 "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un to lietošanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 36

OP 2022/14.3

Kriminālizlūkošanas atbalsta informācijas sistēmas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 37

OP 2022/14.4

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 483 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 38

OP 2022/14.5

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 541 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 39

OP 2022/14.6

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 618 "Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 40

OP 2022/14.7

Noteikumi par 2022./2023. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku
Ministru kabineta noteikumi Nr. 41

OP 2022/14.8

Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumos Nr. 566 "Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 42

OP 2022/14.9

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr. 172 "Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 43

OP 2022/14.10

Noteikumi par darba drošības un veselības aizsardzības prasībām un medicīnisko aprūpi uz kuģiem
Ministru kabineta noteikumi Nr. 44

OP 2022/14.11

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 60 "Kārtība, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 45

OP 2022/14.12

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 46

OP 2022/14.13

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 47

OP 2022/14.14

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 28. maija noteikumos Nr. 228 "Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 48

OP 2022/14.15

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 319 "Noteikumi par veterināro zāļu ražošanu un kontroli, kārtību, kādā veterināro zāļu ražotājam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu, un par veterināro zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas un profesionālās pieredzes prasībām"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 49

OP 2022/14.16

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 21. maija noteikumos Nr. 208 "Trušu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 50

OP 2022/14.17

Nacionālā meža monitoringa noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 51

OP 2022/14.18

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam īstenošanas pārejas laikā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 52

OP 2022/14.19

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 53

OP 2022/14.20

Par nekustamā īpašuma "Meža Vizbuļi" Rudbāržu pagastā, Kuldīgas novadā, pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku poligona "Mežaine" paplašināšanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 27

OP 2022/14.21

Par valsts nekustamā īpašuma "Kaucmindes mežs" Rundāles pagastā, Bauskas novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 28

OP 2022/14.22

Par nekustamā īpašuma "Liepiņas" Taurupes pagastā, Ogres novadā, daļas pirkšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 29

OP 2022/14.23

Par Ministru kabineta 2020. gada 2. jūlija rīkojuma Nr. 370 "Par valsts nekustamā īpašuma Rindzelē, Zentenes pagastā, Tukuma novadā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "Neatkarība Balt."" atzīšanu par spēku zaudējušu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 30

OP 2022/14.24

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 31

OP 2022/14.25

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 33

OP 2022/14.26

Par valsts nekustamo īpašumu Dobeles novadā nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 34
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!