• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Tukuma novada domes 2021. gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr. 51 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Tukuma novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 20.01.2022., Nr. 14 https://www.vestnesis.lv/op/2022/14.37

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 52

Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Tukuma novadā

Vēl šajā numurā

20.01.2022., Nr. 14

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Tukuma novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 51

Pieņemts: 29.12.2021.

OP numurs: 2022/14.37

2022/14.37
RĪKI

Tukuma novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 51

Tukumā 2021. gada 29. decembrī (prot. Nr. 26, 10. §)

Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Tukuma novadā

APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada domes
29.12.2021. lēmumu (prot. Nr. 26, 10. §)

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) izsniedz atļauju Alkoholisko dzērienu aprites likuma 1. panta otrās daļas izpratnē mazajām alkoholisko dzērienu darītavām (turpmāk – komersants), kuras Tukuma novada administratīvajā teritorijā ražo vīnu, raudzētos dzērienus, starpproduktus, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, vai pārējo alkoholiskos dzērienus (turpmāk – alkoholiskie dzērieni) no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus.

2. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Tukuma novada administratīvajā teritorijā pieņem Tukuma novada domes Licencēšanas komisija (turpmāk – Komisija).

3. Atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Tukuma novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – Atļauja) (1. pielikums) tiek izsniegta bez maksas, uz komersanta pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz trim gadiem.

II. Atļaujas izsniegšanas kārtība

4. Atļaujas saņemšanai komersants pašvaldībā vai elektroniski e-pastā: pasts@tukums.lv, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, iesniedz iesniegumu (noteikumu 2. pielikums), kuru parakstījusi komersanta paraksttiesīgā amatpersona un kurā norāda

4.1. komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru (nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu), juridisko adresi, komersanta amatpersonu (amats, vārds, uzvārds), tālruni un e-pasta adresi;

4.2. ražošanas vietu (adresi);

4.3. saražojamo alkoholisko dzērienu sortimentu un apjomu (litros) kalendārajā gadā un saražotā absolūtā alkohola daudzumu (litros) kalendārajā gadā, un, ja paredzēta starpproduktu ražošana, saražoto starpproduktu kopējo apjomu (litros) kalendārajā gadā;

4.4. laika periodu, uz kādu izsniegt Atļauju.

5. Noteikumu 4. punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

5.1. ražošanas vietas īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju, ja telpas nav komersanta īpašums;

5.2. telpu plānu un aprakstu, kas raksturo ražošanas vietu (ūdensapgādes, ventilācijas, kanalizācijas u.tml. nodrošināšanu);

5.3. informāciju par termiņu, kādā, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, telpas tiks pielāgotas ražošanai (nodrošināta atbilstoša ventilācija, atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana u.tml.).

6. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus Komisija izskata 10 (desmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas un pieņem lēmumu par Atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt Atļauju.

7. Komisija pieņem lēmumu atteikt izsniegt Atļauju, ja:

7.1. komersants nav iesniedzis visus noteikumu 4. un 5. punktā minētos dokumentus;

7.2. komersants Atļaujas saņemšanai ir sniedzis nepatiesas ziņas;

7.3. ražošanu plānots veikt vietā, kas nav pielāgota (nav nodrošināta atbilstoša ventilācija, atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana u.tml.) un neatbilst tās izmantošanas mērķim;

7.4. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas:

7.4.1. izglītības iestāžu, kultūras iestāžu vai ārstniecības iestāžu, policijas, karaspēka daļu vai citu militāro formējumu ēkās vai teritorijā,

7.4.2. ēkā, kurā atrodas valsts vai pašvaldības iestāde, vai to teritorijās,

7.4.3. daudzdzīvokļu mājā.

III. Atļaujas anulēšana

8. Komisija ir tiesīga anulēt izsniegto Atļauju šādos gadījumos:

8.1. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

8.2. ražošana tiek veikta telpās, kas nav pielāgotas un neatbilst to izmantošanas mērķim;

8.3. izbeigta attiecīgā ražošana Atļaujā norādītajā vietā;

8.4. alkoholisko dzērienu ražošana Atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību, ja par to saņemta informācija no Valsts vai pašvaldības policijas.

9. Lēmumu par Atļaujas anulēšanu Komisija nekavējoties rakstveidā paziņo Komersantam.

IV. Apstrīdēšanas kārtība

10. Komisijas lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Tukuma novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā lēmumā norādītā termiņā un kārtībā.

11. Tukuma novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā lēmumā norādītā termiņā un kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi

12. Noteikumu prasību izpildes kontroli veic Tukuma novada pašvaldības policija.

13. Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

13.1. Tukuma novada domes 2010. gada 23. decembra saistošie noteikumi Nr. 51 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Tukuma novadā";

13.2. Engures novada domes 2013. gada 19. februāra saistošie noteikumi Nr. 7 "Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Engures novadā";

13.3. Kandavas novada domes 2010. gada 30. septembra saistošie noteikumi Nr. 23 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Kandavas novadā".

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

1. pielikums
Tukuma novada domes 2021. gada 29. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 51
"Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja
vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo
alkoholisko dzērienu ražošanai Tukuma novadā"


TUKUMA NOVADA DOME
LICENCĒŠANAS KOMISIJA
Reģistrācijas Nr. 90000050975
Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Tālrunis 63122707, mobilais tālrunis 26603299, 29288876
www.tukums.lv
e-pasts: pasts@tukums.lv

ATĻAUJA
vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai
Nr._________________

20__. gada ___._____________

Komersants  
   
   
Juridiskā adrese  
   
Komersanta vienotais reģistrācijas Nr.  
   
Ražošanas vietas adrese  
   

Saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms (litros) kalendārajā gadā un /vai absolūtā alkohola daudzums (litros) kalendārajā gadā, un, ja paredzēta starpproduktu ražošana, saražoto starpproduktu kopējais apjoms (litros) kalendārajā gadā:

 

Atļauja derīga no 20__. gada __.________ līdz 20__. gada __._______________

Tukuma novada domes Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs/ priekšsēdētāja vietnieks (personiskais paraksts) paraksta atšifrējums
z.v.    

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

2. pielikums
Tukuma novada domes 2021. gada 29. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 51
"Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja
vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo
alkoholisko dzērienu ražošanai Tukuma novadā"


Tukumā, 20__. gada __._____________

 

(komersanta nosaukums)

 

(juridiskā adrese)

IESNIEGUMS
Atļaujas saņemšanai
vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai

Lūdzu izsniegt atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai.

Ražošanas vieta (adrese)
Tukuma novadā,  

Saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms (litros) kalendārajā gadā un absolūtā alkohola daudzums (litros) kalendārajā gadā, un, ja paredzēta starpproduktu ražošana, saražoto starpproduktu kopējais apjoms (litros) kalendārajā gadā:

 Laika periods, uz kādu izsniedzama Atļauja:

Pielikumā:

1. ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija, ja telpas nav komersanta īpašums;

2. telpu plāns u.c. dokumenti, kas raksturo ražošanas vietu;

3. informāciju par termiņu, kurā, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, telpas tiks pielāgotas ražošanai.

Komersanta amatpersonas amats  
Komersanta amatpersonas kontaktinformācija  
   
Vārds, uzvārds  

Paraksts

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

Saistošo noteikumu Nr. 51 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Tukuma novadā"
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Ņemot vērā, ka bijušā Tukuma novada teritorijā spēkā ir vairāki saistošie noteikumi, kas regulē kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai, bija nepieciešams izstrādāt vienotus saistošos noteikumus šajā jomā.

Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta otrā daļa noteic, ka, ievērojot šā likuma un citu normatīvo aktu prasības, vietējā pašvaldība izdod saistošos noteikumus, kuros nosaka kārtību, kādā mazā alkoholisko dzērienu darītava ir tiesīga saņemt šā likuma 3. panta 1.3 daļā minēto atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā mazajām alkoholisko dzērienu darītavām tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Tukuma novadā.
3. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi ļauj mazajām alkoholisko dzērienu darītavām saņemt atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai, tādējādi arī veikt attiecīgu saimniecisko darbību. Noteikumi sniegs atbalstu jaunu ražotņu izveidē, tādējādi veicinot jaunus komercdarbības veidus.
5. Informācija par plānotā projekta administratīvajam procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Tukuma novada domes Licencēšanas komisija.

Saistošie noteikumi nosaka administratīvās procedūras un veicamās darbības atļaujas saņemšanai mazajām alkoholisko dzērienu darītavām vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai.

Atļaujas saņemšanai komersants Tukuma novada pašvaldības Vienotajā Valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā vai elektroniska dokumenta veidā e-pastā pasts@tukums.lv iesniedz iesniegumu, pievienojot saistošajos noteikumos minētos dokumentus. Dokumentus izskata saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!