Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Balvu novada domes 2021. gada 25. novembra saistošie noteikumi Nr. 17/2021 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 20.01.2022., Nr. 14 https://www.vestnesis.lv/op/2022/14.33

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Balvu novada domes saistošie noteikumi Nr. 19/2021

Par Balvu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

Vēl šajā numurā

20.01.2022., Nr. 14

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Balvu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 17/2021

Pieņemts: 25.11.2021.

OP numurs: 2022/14.33

2022/14.33
RĪKI

Balvu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Balvu novada domes saistošie noteikumi Nr. 17/2021

Balvos 2021. gada 25. novembrī

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada domes 2021. gada 25. novembra
lēmumu (prot. Nr. 16, 58. §)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
12. panta otro prim daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek maksāts līdzfinansējums par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi Balvu novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (turpmāk – izglītības iestādes).

2. Līdzfinansējuma maksāšanas kārtība attiecas uz izglītības iestāžu audzēkņu (turpmāk – izglītojamais) vecāku vai likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki) maksājumu veikšanu līdzfinansējumam par izglītojamā profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi:

2.1. Baltinavas Mūzikas un māksla skola;

2.2. Balvu Mūzikas skola;

2.3. Balvu Mākslas skola;

2.4. Viļakas Mūzikas un mākslas skola;

2.5. Balvu Sporta skola;

2.6. Rugāju sporta centrs;

2.7. Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skola.

3. Līdzfinansējums par izglītības apguvi veido daļu no izglītības iestādes finansējuma un tas tiek izlietots mācību procesa nodrošināšanai, izglītības iestādes pedagogu un darbinieku atalgojumam, kā arī izglītības iestādes attīstībai un uzturēšanas izdevumu segšanai.

II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un apmērs

4. Līdzfinansējuma apmēru mācību gadam katrā izglītības iestādē nosaka Balvu novada dome ar lēmumu, pamatojoties uz izglītības iestādes vadītāja iesniegumu.

5. No līdzfinansējuma maksas 100 % apmērā attiecīgajā mācību gadā atbrīvo izglītības iestādes izglītojamo:

5.1. no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības;

5.2. no daudzbērnu ģimenes;

5.3. bāreni un bez vecāku gādības palikušo bērnu;

5.4. bērnu ar invaliditāti.

6. Par īpašiem sasniegumiem un aktivitāti, pamatojoties uz izglītības iestādes koleģiālās institūcijas (pedagoģiskās padomes u.c.) lēmumu un direktora rīkojumu, izglītojamā vecākus var atbrīvot no līdzfinansējuma maksas 20 %, 50 % vai 100 % apmērā.

7. Noteikumu 5. punktā noteiktais atbrīvojums stājas spēkā ar mēnesi, kurā vecāki iesnieguši iesniegumu un attiecīgo faktu apliecinošus dokumentus un izglītības iestādes direktors ir izdevis rīkojumu par atbrīvošanu no līdzfinansējuma par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi. Noteikumu 6. punktā noteiktais atbrīvojums stājas spēkā ar mēnesi, kad pieņemts noteikumu 6. punktā noteiktais lēmums, uz kuru pamata iespējams saņemt līdzfinansējuma samazināšanu vai atbrīvošanu no tā.

III. Līdzfinansējuma iemaksas noteikumi

8. Līdzfinansējumu vecāki maksā bezskaidras naudas norēķinu veidā vai skaidrā naudā, pamatojoties uz pašvaldības administrācijas izdotu grāmatvedības rēķinu.

9. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts pašvaldības pamatbudžeta norēķinu kontā un tiek novirzīts uz attiecīgas iestādes ieņēmumiem.

10. Līdzfinansējumu maksā par katru mēnesi atkarībā no izglītības programmas ilguma, maksājumus veicot līdz attiecīgā mēneša 25. datumam.

11. Ja izglītojamais tiek atskaitīts no izglītības iestādes un līdzfinansējums ir samaksāts avansā, tad tas tiek atmaksāts pamatojoties uz vecāku iesniegumu, kurš adresēts izglītības iestādes direktoram.

12. Par izglītojamiem, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē izglītības iestādi, līdzfinansējums netiek pārrēķināts. Pārtraucot mācības izglītības iestādē, līdzfinansējums netiek atmaksāts.

13. Ja vairāk kā trīs mēnešus vecāki nav veikuši līdzfinansējuma maksājums vai tas veikts nepilnā apmērā un 10 darba dienu laikā pēc atgādinājuma nosūtīšanas pa pastu uz izglītojamā deklarēto dzīvesvietu vai elektroniski uz vecāku norādīto e-pasta adresi, vecāki nav nokārtojuši savas saistības ar izglītības iestādi, izglītojamais var tikt atskaitīts no attiecīgās profesionālās ievirzes izglītības programmas apguves.

14. Ja izglītojamais attaisnoti (iesniedzot ģimenes ārsta izziņu) nav apmeklējis nodarbības profesionālās ievirzes izglītības programmās un kavējuma periods ir ilgāks par trijām kalendārajām nedēļām, par kavēto laika periodu līdzfinansējums nav jāmaksā.

15. Noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina izglītības iestādes vadītājs.

IV. Noslēguma jautājumi

16. Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Balvu novada domes 2014. gada 13. novembra saistošie noteikumi Nr. 12/2014 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs".

17. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī, bet ne agrāk kā nākošajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

 

Paskaidrojuma raksts
Balvu novada domes 2021. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2021 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek noteikta daļēja maksa kā izglītojamo vecāku līdzfinansējums (turpmāk – līdzfinansējums) par izglītības ieguvi Balvu novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs – Baltinavas Mūzikas un māksla skola, Balvu Mūzikas skola, Balvu Mākslas skola, Viļakas Mūzikas un mākslas skola, Balvu Sporta skola, Rugāju sporta centrs, Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skola, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas.

Noteikumi nosaka arī personu loku, kuras var atbrīvot no līdzfinansējuma maksas, un apmēru, kādā to var darīt.

Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē apvienojamās Balvu novada pašvaldības attiecīgie saistošie noteikumi.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu profesionālās ievirzes izglītības procesu un tā materiāli tehnisko bāzi, kā arī veicināt profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas un sporta izglītības pieejamību.

Pieņemot saistošos noteikumus, tiks noteikta vienota kārtību un prasības līdzfinansējuma samaksai visās Balvu novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

Galvenās pozīcijas, kas tiek apmaksātas no ieņēmumiem: mācību procesa nodrošināšanai, izglītības iestādes pedagogu un darbinieku atalgojumam, kā arī izglītības iestādes attīstībai un uzturēšanas izdevumu segšanai.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Pašvaldības budžeta ieņēmumi nedaudz tiks palielināti.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Ietekmes nav.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās izglītības iestāde. Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs izglītības iestādes funkcijas un uzdevumus. Vecākiem jāvēršas ar iesniegumu pie izglītības iestādes vadītāja.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!