• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Laidiena atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Oficiālais laikraksts "Latvijas Vēstnesis", 30.12.2005., Nr. 210 https://www.vestnesis.lv/laidiens/2005/12/30/nr/210
Šī laidiena elektroniskajai versijai ir informatīvs raksturs. Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Dokumenti
Izvērst

Ministru kabinetā

Valsts budžeta iestāžu valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmju sastādīšanas un apstiprināšanas kārtība 2006.gadam
Ministru kabineta instrukcija Nr.14
Par vides ministra vietas izpildītāju
Ministru prezidenta rīkojums Nr.555
Par J.Patmalnieku
Ministru prezidenta rīkojums Nr.556
Par A.Latkovska komandējumu
Ministru prezidenta rīkojums Nr.557
Par V.Ģīļa komandējumu
Ministru prezidenta rīkojums Nr.558
Par G.Bērziņa komandējumu
Ministru prezidenta rīkojums Nr.559
Par atvaļinājuma piešķiršanu A.Šleseram
Ministru prezidenta rīkojums Nr.560
Par nekustamo īpašumu "Azurg2" un "Azurg 4" pirkšanu Preiļu rajona Preiļu novada Preiļu pagastā
Ministru kabineta rīkojums Nr.841
Par prēmijām Latvijas Republikas delegācijas pārstāvjiem Eiropadomes 2005.gada 15.-17.decembra sēdē
Ministru kabineta rīkojums Nr.842
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Latviešu leģiona 15.divīzijas dokumentu kolekcijas pirkšanai
Ministru kabineta rīkojums Nr.843
Par I.A.Gaveiku
Ministru kabineta rīkojums Nr.844
Par I.Krūmani
Ministru kabineta rīkojums Nr.845
Par telpu nomu Rīgā, Teātra ielā 9
Ministru kabineta rīkojums Nr.846
Par privatizācijas ieņēmumu novirzīšanu privatizācijas sertifikātu dzēšanai
Ministru kabineta rīkojums Nr.847
Par Pārskatu par valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietojumu 2005.gada deviņos mēnešos
Ministru kabineta rīkojums Nr.848
Grozījums Valsts programmā cilvēku tirdzniecības novēršanai 2004.-2008.gadam
Ministru kabineta rīkojums Nr.849
Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā
Ministru kabineta rīkojums Nr.850
Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā
Ministru kabineta rīkojums Nr.859
Par valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" valsts uzraudzības un kontroles programmas īstenošanai nepieciešamo laboratorisko pakalpojumu veikšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr.851
Par Tabakas uzraudzības valsts programmu 2006.-2010.gadam
Ministru kabineta rīkojums Nr.852
Par Ārlietu ministrijas pārcelšanos uz telpām Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 3
Ministru kabineta rīkojums Nr.853
Par telpu nomu Rīgā, K.Valdemāra ielā 157
Ministru kabineta rīkojums Nr.855
Par telpu nomu Rīgā, Meistaru ielā 10/12
Ministru kabineta rīkojums Nr.856
Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas Diplomātiskajā konferencē Singapūrā
Ministru kabineta rīkojums Nr.857
Par sanatorijas būvniecību Jūrmalas parkā, Liepājā
Ministru kabineta rīkojums Nr.858
Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2006.-2012.gadam
Ministru kabineta rīkojums Nr.860
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 21.decembra noteikumos Nr.1036 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.954
Valsts aģentūras "Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra" nolikums
Ministru kabineta noteikumi Nr.987
Attīstības sadarbības padomes nolikums
Ministru kabineta noteikumi Nr.991
Noteikumi par jūrnieka grāmatiņu
Ministru kabineta noteikumi Nr.992
Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 2.novembra noteikumos Nr.370 "Noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā"
Ministru kabineta noteikumi Nr.993
Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju
Ministru kabineta noteikumi Nr.995
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumos Nr.70 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2005.gadā un tā piešķiršanas kārtību". Precizējot iepriekš publicēto
Ministru kabineta noteikumi Nr.997
Kārtība, kādā izsniedzamas atļaujas muitas deklarāciju iesniegšanai elektroniskā veidā
Ministru kabineta noteikumi Nr.999
Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām
Ministru kabineta noteikumi Nr.1000
Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji
Ministru kabineta noteikumi Nr.1001
Kārtība, kādā izsniedz regulāro kuģu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanas atļaujas un atļaujas vienkāršotās tranzīta procedūras izmantošanai
Ministru kabineta noteikumi Nr.1003
Noteikumi par transportlīdzekļa apturēšanu Latvijas Republikas muitas teritorijā muitas kontroles veikšanai un kārtību, kādā transportlīdzekli nogādā Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādē, ja konstatētas muitas noteikumu pārkāpumu pazīmes Latvijas Republikas muitas teritorijā
Ministru kabineta noteikumi Nr.1004
Noteikumi par muitas parāda galvojuma piemērošanu Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādēs
Ministru kabineta noteikumi Nr.1005
Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 8.oktobra noteikumos Nr.449 "Noteikumi par muitas iestāžu ierēdņu formas tērpiem, žetonu un dienesta pakāpju atšķirības zīmēm"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1006
Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 20.janvāra noteikumos Nr.25 "Kārtība, kādā piešķirama stipendija un īres un transporta izdevumu kompensācija bezdarbnieka profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un nosakāms stipendijas un kompensācijas apmērs"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1007
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumos Nr.291 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1008
Noteikumi par mantojuma reģistra un mantojuma lietu vešanu
Ministru kabineta noteikumi Nr.1009
Valsts probācijas dienesta nolikums
Ministru kabineta noteikumi Nr.1010
Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 4.jūlija noteikumos Nr.186 "Kremācijas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1012
Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumos Nr.551 "Valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1013
Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.1014
Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumos Nr.531 "Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1015
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.180 "Dzīvnieku izcelsmes produktu ieguvei vai sugas selekcijai izmantojamo savvaļas dzīvnieku turēšanas kārtība iežogotās platībās"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1016
Noteikumi par atsevišķu normatīvo aktu atcelšanu saistībā ar atsevišķu Eiropas Savienības direktīvu spēka zaudēšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes regulu stāšanos spēkā
Ministru kabineta noteikumi Nr.1017
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr.323 "Noteikumi par vispārīgajām prasībām diētiskās pārtikas nekaitīgumam, kvalitātei un marķējumam, kā arī par diētiskās pārtikas atbilstības novērtēšanas un tās izmaksu segšanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1018
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos Nr.476 "Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli augu valsts izcelsmes produktos"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1019
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos Nr.567 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm darba samaksu"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1020
Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām
Ministru kabineta noteikumi Nr.1021
Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja amata apliecības veidiem un to lietošanas kārtību
Ministru kabineta noteikumi Nr.1022
Noteikumi par Administratīvās apgabaltiesas, administratīvās rajona tiesas, Rīgas pilsētas, Rīgas rajona un Siguldas tiesu rajonu teritorijām
Ministru kabineta noteikumi Nr.1023
Noteikumi par apmēru un kārtību, kādā valsts drošības iestāžu un Informācijas analīzes dienesta amatpersonām un darbiniekiem izmaksājami pabalsti, un medicīniskās aprūpes izdevumu apmaksas kārtību
Ministru kabineta noteikumi Nr.1024
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumos Nr.804 "Noteikumi par darba samaksas sistēmu no valsts budžeta finansējamo institūciju ārstniecības personām un sociālā darba speciālistiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1025
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumos Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1026
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra noteikumos Nr.725 "Noteikumi par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1027
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumos Nr.368 "Noteikumi par mātes piena aizstājēju sastāva obligātajām nekaitīguma prasībām, to marķējuma un reklāmas prasībām, kā arī reklāmas izvērtēšanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1028
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta noteikumos Nr.634 "Noteikumi par dabīgā minerālūdens un avota ūdens obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām un kārtību, kādā izsniedz atļaujas dabīgā minerālūdens izplatīšanai un sedz izsniegšanas izmaksas"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1029
Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 9.jūnija noteikumos Nr.217 "Obligātās nekaitīguma prasības materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1030
Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Ministru kabineta noteikumi Nr.1031
Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju
Ministru kabineta noteikumi Nr.1032
Noteikumi par muitas nodokļu samaksas termiņa atlikšanu
Ministru kabineta noteikumi Nr.1034
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 14.jūnija noteikumos Nr.418 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1035
Noteikumi par Ārlietu ministrijas sniegto konsulāro maksas pakalpojumu cenrādi
Ministru kabineta noteikumi Nr.1036
Noteikumi par pavadzīmēm ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtiem numuriem
Ministru kabineta noteikumi Nr.1038
Invalīdu apliecību izsniegšanas un uzskaites kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.1039
Kārtība, kādā ārstniecības persona ziņo par vakcinācijas izraisītajām komplikācijām
Ministru kabineta noteikumi Nr.1040
Noteikumi par gaisa kuģu ekspluatācijas ierobežojumiem lidlaukos atbilstoši vides aizsardzības prasībām
Ministru kabineta noteikumi Nr.1041
Noteikumi par īpašām stabilitātes prasībām ro-ro pasažieru kuģiem
Ministru kabineta noteikumi Nr.1042
Katastrofu medicīnas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādis
Ministru kabineta noteikumi Nr.1043
Noteikumi par kuģu karoga valsts uzraudzību
Ministru kabineta noteikumi Nr.1044
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumos Nr.339 "Noteikumi par stingrās uzskaites preču pavadzīmēm-rēķiniem"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1046

Informācija

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!