• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra instrukcija Nr. 14 "Valsts budžeta iestāžu valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmju sastādīšanas un apstiprināšanas kārtība 2006.gadam". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 30.12.2005., Nr. 210 https://www.vestnesis.lv/ta/id/124854

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru prezidenta rīkojums Nr.555

Par vides ministra vietas izpildītāju

Vēl šajā numurā

30.12.2005., Nr. 210

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: instrukcija

Numurs: 14

Pieņemts: 27.12.2005.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta instrukcija Nr.14

Rīgā 2005.gada 27.decembrī (prot. Nr.77 52.§)

Valsts budžeta iestāžu valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmju sastādīšanas un apstiprināšanas kārtība 2006.gadam

Izdota saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 2.panta trešo daļu

 

1.Instrukcija nosaka valsts budžeta iestāžu (turpmāk – iestāde) izpildāmo valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmju (turpmāk – tāme) sastādīšanas un apstiprināšanas kārtību 2006.gadam.

2.Tāmes sastāda saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2006.gadam” (turpmāk – likums) un atbilstoši šīs instrukcijas pielikumiem:

2.1.pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2006.gadam (1.pielikums);

2.2.valsts speciālā sociālās apdrošināšanas budžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma ieņēmumu un plānoto izdevumu tāme 2006.gadam (2.pielikums);

2.3.pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu kopsavilkuma tāme 2006.gadam (3.pielikums);

2.4.ziedojuma vai dāvinājuma ieņēmumu un izdevumu tāme 2006.gadam (4.pielikums).

3.Tāmes kodus un kodu nosaukumus piemēro saskaņā ar normatīvajiem aktiem par budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijām. Neizmantotos kodus var neuzrādīt tāmē, ja tas uzlabo tāmes pārskatāmību.

4.Tāmēs 8000.koda “Valsts (pašvaldību) budžeta aizdevumi un atmaksas” un 9000.koda “Valsts (pašvaldību) budžeta aizdevumi un atmaksas ārvalstu valdībām un institūcijām” trešo aili “Apstiprināts 2006.gadam (Ls)” aizpilda Finanšu ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija.

5.Ja budžeta izpildītājam ir paredzēts asignējums vairāku programmu, apakšprogrammu vai pasākumu izpildei, budžeta izpildītājs apstiprina katras programmas, apakšprogrammas vai pasākuma tāmi atsevišķi.

6.Katrai tāmei paredz numuru, kas atbilst attiecīgā finansēšanas plāna numuram.

7.Atsevišķu ieņēmumu un izdevumu tāmi sastāda ieņēmumiem, kurus iestāde saņem kā ziedojumu vai dāvinājumu ar norādītu mērķi vai bez tā.

8.Iestāde tāmes saskaņo ar ministriju, kuras padotībā attiecīgā iestāde atrodas (turpmāk – ministrija).

9.Iestādes vadītājs piecu darbdienu laikā pēc saskaņošanas apstiprina tāmes. Apstiprinātās tāmes iestāde iesniedz ministrijā.

10.Ja programmai ir vairākas apakšprogrammas vai apakšprogrammai ir vairāki pasākumi, kurus izpilda dažādas iestādes, ministrija sastāda šīs instrukcijas 2.3.apakšpunktā minēto tāmi, un to paraksta ministrijas valsts sekretārs vai viņa pilnvarota amatpersona.

11.Budžeta izpildītājam ir tiesības, nemainot likumā noteiktās apropriācijas, izdarīt pamatotas izmaiņas tāmē (mainot tāmē apstiprināto līdzekļu izlietojumu – novirzot līdzekļus no viena izdevumu posteņa uz citu), ja šīs izmaiņas:

11.1.nepasliktina iespēju sasniegt programmu un apakšprogrammu rezultatīvos rādītājus;

11.2.nerada valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, komunālo maksājumu un citus parādus.

12.Budžeta izpildītājs nodrošina, lai precizētā tāme (ar atzīmi “precizētā tāme”) par pusgadu, deviņiem mēnešiem un gadu tiktu izstrādāta un iesniegta saskaņošanai ministrijā.

13.Budžeta izpildītājs nodrošina, lai faktiskās naudas plūsmas nepārsniegtu tāmē apstiprinātos plānotos izdevumus pa izdevumu posteņiem.

14.Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes tāmes iesniedz (arī elektroniski) Finanšu ministrijā 10 darbdienu laikā pēc tās pieprasījuma saņemšanas.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 31.decembri.

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 27.decembra instrukcijai Nr.14 

APSTIPRINU
Valsts budžeta iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota persona

____________________________________

____________________________________
(amats, paraksts un tā atšifrējums)

200_.gada _____.__________________

PAMATBUDŽETA
PROGRAMMAS, APAKŠPROGRAMMAS, PASĀKUMA
RESURSU (IEŅĒMUMU) UN PLĀNOTO IZDEVUMU TĀME 2006.GADAM
(atbilstoši 2006.gada finansēšanas plānam Nr._____________________)

Kodi

Iestāde

Adrese

Pasākums

Apakšprogramma

Valdības funkcija

Programma

Valdības funkcija

Ministrija

Saskaņots ministrijā

(amats, paraksts un tā atšifrējums)

200_.gada _____.__________________

PAMATBUDŽETA FINANSIĀLIE RĀDĪTĀJI UN IZDEVUMI
(finansēšanas plāns Nr._________________)

Kods

Rādītājs/koda nosaukums

Apstiprināts 2006.gadam (Ls)

Kods

Rādītājs/koda nosaukums

Apstiprināts 2006.gadam (Ls)

1

2

3

Resursi izdevumu segšanai – kopā

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

780

Dotācija īpašiem mērķiem

300

Ārvalstu finanšu palīdzība

tai skaitā pa veidiem:

500–600

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi – kopā

500

Īpašā (likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktā) kārtībā noteiktie iestāžu ieņēmumi – kopā

tai skaitā pa veidiem:

600

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

tai skaitā pa veidiem:

710

Valsts pamatbudžeta iestādes saņemtie transferta pārskaitījumi

1000–7000

Izdevumi – kopā

1000–3000

Uzturēšanas izdevumi – kopā

1000

Kārtējie izdevumi

1100

Atalgojumi

1110

Algas

1111

Deputātu atalgojums

1112

Saeimas frakciju, komisiju un administrācijas darbinieku atalgojums

1114

Ministru kabineta un ministriju parlamentāro sekretāru atalgojums

1115

Pārējo institūciju algas

1140

Piemaksas pie algām

1141

Piemaksas par vadības līgumiem

1149

Pārējās piemaksas pie darba algas

1150

Pabalsti un kompensācijas

1170

Atalgojums ārštata darbiniekiem

1190

Ārvalstīs izmaksājamie diferencētie atalgojumi

1200

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

1210

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par obligātā aktīvā militārā dienesta karavīriem, diplomātu laulātajiem

1230

Darbības ar valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļiem

1300

Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi

1310

Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni

1330

Ārvalstu komandējumi

1400

Pakalpojumu samaksa

1410

Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumu samaksa

1412

Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumu samaksa (pieslēguma punkta abonēšanas maksa, pieslēguma punkta ierīkošanas maksa)

1413

Pārējo sakaru pakalpojumu samaksa

1420

Darba devēja samaksātie veselības, dzīvības apdrošināšanas un izglītības izdevumi

1421

Darba devēja samaksātie veselības izdevumi

1422

Darba devēja samaksātie dzīvības apdrošināšanas izdevumi

1423

Studējošo kredītu dzēšana no Aizsardzības ministrijai iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem

1429

Pārējie iepriekš neklasificētie darba devēja samaksātie veselības, dzīvības apdrošināšanas un izglītības izdevumi

1440

Ar administrācijas darbības nodrošināšanu saistīto pakalpojumu samaksa

1450

Remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumu samaksa (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)

1451

Ēku, būvju un telpu remonts

1452

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts

1453

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana

1454

Ēku un telpu uzturēšana

1455

Transportlīdzekļu valsts obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas prēmiju maksājumi

1459

Pārējie pakalpojumi

1460

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu samaksa

1470

Telpu, ilgtermiņa ieguldījumu, pamatlīdzekļu, transportlīdzekļu, inventāra īre un noma

1471

Telpu īre un noma

1472

Transportlīdzekļu noma

1479

Pārējā noma

1480

Citi pakalpojumi

1481

Izdevumi, kas saistīti ar operatīvo darbību

1482

Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi

1483

Maksa par zinātniski pētniecisko darbu izpildi

1484

Maksātnespējas procesa administratora pakalpojumu atlīdzība

1486

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem kārtējiem izdevumiem

1487

Atmaksa valsts pamatbudžetā no otrā līmeņa starpniekinstitūcijas par valsts budžeta iestādes Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem kārtējiem izdevumiem

1488

Kārtējie izdevumi ISPA finansēto projektu ietvaros no nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem (projekta līdzfinansējums)

1489

Kārtējie izdevumi, kas segti no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

1490

Nodokļu un nodevu maksājumi

1491

Zemes nodokļa parādu maksājumi

1492

Pievienotās vērtības nodoklis

1493

Nekustamā īpašuma nodoklis

1494

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (no maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumu summām)

1499

Pārējo nodokļu un nodevu maksājumi

1500

Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra (vērtībā līdz 50 latiem par vienu vienību) iegāde

1510

Kancelejas preces un inventārs, spectērpi

1511

Kancelejas preces un materiāli

1512

Inventārs

1513

Spectērpi

1520

Izdevumi apkurei, apgaismošanai un enerģētisko materiālu iegādei

1521

Maksa par apkuri

1523

Maksa par elektroenerģiju

1528

Maksa par degvielu

1529

Maksa par ūdeni un pārējo enerģētisko materiālu iegādi

1530

Materiāli un izejvielas palīgražošanai

1540

Medikamenti, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšanas izdevumi

1541

Medikamenti, ķimikālijas, laboratorijas preces

1545

Medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšanas izdevumi

1550

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

1560

Valsts un pašvaldību dienesta aprūpē esošo personu uzturēšanas līdzekļi

1561

Mīkstā inventāra un ietērpa iegāde

1562

Virtuves inventāra, trauku un galda piederumu iegāde

1563

Ēdināšanas izdevumi

1564

Formas tērpu iegāde

1565

Uzturdevas kompensācija naudā

1570

Mācību līdzekļi un materiāli

1580

Specifiskie materiāli un inventārs

1581

Munīcijas iegāde

1583

Pārējie specifiskas lietošanas materiāli un inventārs

1590

Pārējie materiāli

1600

Grāmatu un žurnālu iegāde

1610

Mācību grāmatas

1620

Bibliotēku grāmatas un žurnāli

1630

Pārējās grāmatas un žurnāli

1800

Aizņēmumu atmaksa

1830

Valsts (pašvaldību) budžeta iestāžu līdz 1997.gada 1.janvārim saņemto aizņēmumu atmaksa

1840

Valsts budžeta iestāžu saņemto aizņēmumu atmaksa

1841

Studējošo aizņēmumu atmaksa

1842

Studējošo aizņēmumu atmaksa par dzēstajiem kredītiem

1843

Studiju aizņēmuma atmaksa

1844

Studiju aizņēmuma atmaksa par dzēstajiem kredītiem

1849

Pārējās aizņēmumu atmaksas

1900

Pārējie kārtējie izdevumi

1910

Izdevumi lauksaimniecības produktu tirgus intervencei

1911

Izdevumi labības iepirkumam

1912

Pārējie ar labības tirgus intervenci saistītie izdevumi

1913

Izdevumi piena produktu iepirkumam

1914

Pārējie ar piena produktu tirgus intervenci saistītie izdevumi

1915

Izdevumi liellopu un teļa gaļas iepirkumam

1916

Pārējie ar liellopu un teļa gaļas tirgus intervenci saistītie izdevumi

1917

Izdevumi cūkgaļas un aitas gaļas iepirkumam

1918

Pārējie ar cūkgaļas un aitas gaļas tirgus intervenci saistītie izdevumi

1919

Pārējie ar lauksaimniecības produktu tirgus intervenci saistītie izdevumi

2000

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

2100

Kredītu procentu samaksa

2110

Kredītu procentu samaksa Latvijas Bankai

2120

Valsts vērtspapīru procentu samaksa

2130

Kredītu procentu samaksa komercbankām

2140

Kredītu procentu samaksa par aizņēmumiem, ko pašvaldības ņēmušas no Valsts kases

2150

Kredītu procentu samaksa Valsts kasei

2190

Kredītu procentu samaksa pārējām organizācijām

2300

Kredītu procentu samaksa ārvalstu institūcijām

2390

Procentu samaksa par ārvalstu kredītiem

2400

Finanšu ministrijas maksājumi par valsts parāda apkalpošanu un valsts parāda vadības izdevumi

2410

Finanšu ministrijas maksājumi par valsts parāda apkalpošanu

2490

Valsts parāda vadības izdevumi

2500

Procentu samaksa komercbankām par ņemto līzingu

3000

Subsīdijas un dotācijas

3100

Subsīdijas

3110

Sabiedriskajām organizācijām

3120

Subsīdijas lauksaimniecībai

3121

Subsīdijas lauksaimniecībai saskaņā ar Lauksaimniecības valsts programmu

3122

Līdzfinansējums SAPARD līdzekļiem

3123

Pārējās subsīdijas lauksaimniecībai

3124

Valsts budžeta līdzfinansējums SAPARD projektiem pašvaldībām

3130

Valsts un pašvaldību komercsabiedrībām

3140

Pārējiem komersantiem

3200

Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

3210

Izglītības pasākumiem

.

3220

Kultūras pasākumiem

3230

Veselības aizsardzības pasākumiem

3240

Sociālās nodrošināšanas pasākumiem

3250

Mērķdotācija pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem

3260

Mērķdotācijas pašvaldībām Eiropas Savienības finansēto programmu ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

3261

Mērķdotācijas pašvaldībām PHARE programmas ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

3269

Mērķdotācijas pašvaldībām citu Eiropas Savienības finansēto programmu ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

3270

Mērķdotācijas pašvaldībām Eiropas Savienības finansēto programmu ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta līdzfinansējums)

3271

Mērķdotācijas pašvaldībām PHARE programmas ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta līdzfinansējums)

3275

Mērķdotācijas pašvaldībām Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta finansējuma daļas)

3276

Mērķdotācijas pašvaldībām ISPA finansēto projektu ietvaros no nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem (projekta līdzfinansējums)

3279

Mērķdotācijas pašvaldībām citu Eiropas Savienības finansēto programmu ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta līdzfinansējums)

3280

Mērķdotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem

3281

Pašvaldībām

3282

Pārējiem pārvadātājiem

3290

Pārējās mērķdotācijas

3300

Dotācijas pašvaldību budžetiem

3310

Dotācijas pašvaldībām no valsts budžeta, izņemot finansējumu Eiropas Savienības politiku instrumentu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanai

3320

Dotācijas pašvaldībām par Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanu

3330

Dotācijas pašvaldībām citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto programmu, projektu un (vai) pasākumu ietvaros

3400

Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

3410

Dotācijas privātajām iestādēm un organizācijām

3420

Dotācijas citām iestādēm, organizācijām un komersantiem

3421

Dotācijas fiziskajai kultūrai un sportam

3422

Dotācijas teātru, izrāžu un koncertdarbības komersantiem

3423

Dotācijas televīzijai un radio

3424

Dotācijas sociālajai un profesionālajai rehabilitācijai

3425

Dotācijas mežsaimniecībai

3426

Dotācijas lauksaimniecībai

3427

Dotācijas pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanai

3428

Dotācijas veselības aprūpei

3429

Dotācijas pārējām iestādēm, organizācijām un komersantiem

3440

Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem Eiropas Savienības palīdzības programmu, Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros

3441

Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem PHARE programmas ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

3442

Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem par Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanu

3449

Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto programmu, projektu un (vai) pasākumu ietvaros

3450

Dotācija valsts budžeta iestādēm partneru grupu īstenotajiem Eiropas Savienības politiku instrumentu projektiem

3500

Dotācijas iedzīvotājiem

3510

Pensijas

3511

Vecuma pensijas

3512

Invaliditātes pensijas

3513

Pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā

3515

Augstākās Padomes deputātu pensijas

3518

Pensijas pēc speciāliem lēmumiem

3519

Izdienas pensijas

3520

Sociālās apdrošināšanas pabalsti

3521

Slimības pabalsts

3522

Maternitātes pabalsts

3523

Atlīdzība par darbspēju zaudējumu

3524

Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu

3525

Apbedīšanas pabalsts

3526

Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas dēļ cietušajām personām

3527

Paternitātes pabalsts

3528

Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzība

3530

Valsts sociālie pabalsti un palīdzība

3531

Bērna kopšanas pabalsts

3532

Ģimenes valsts pabalsts

3533

Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu

3534

Bērna piedzimšanas pabalsts

3535

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

3536

Kompensācija invalīdiem ar mājokļa pielāgošanu saistīto izdevumu segšanai

3537

Pabalsts un atlīdzība aizbildnim un audžuģimenei

3538

Pabalsti un palīdzība trūcīgiem iedzīvotājiem

3539

Pārējie pabalsti un kompensācijas

3540

Nodarbinātības izdevumi

3541

Bezdarbnieka pabalsts

3542

Bezdarbnieka stipendija

3543

Rezerve bezdarbnieku pabalstiem

3550

Valsts pamatbudžeta iemaksas valsts sociālajai apdrošināšanai

3551

Pensiju apdrošināšana

3552

Bezdarba apdrošināšana

3553

Pamatbudžeta dotācija apgādnieka zaudējuma pensiju izmaksai

3560

Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa

3570

Stipendijas

3580

Transporta izdevumu kompensācijas

3590

Pārējās dotācijas iedzīvotājiem

3591

Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumi

3599

Pārējās klasifikācijā neminētās dotācijas iedzīvotājiem

3600

Biedru naudas, dalības maksa

3610

Biedru naudas, dalības maksa sabiedriskajās organizācijās

3620

Tradicionālo pašu resursu iemaksa Eiropas Kopienas budžetā

3621

Muitas nodokļa iemaksa

3622

Ievedmuita lauksaimniecības precēm

3623

Cukura ražošanas nodeva

3630

Pārējās iemaksas Eiropas Kopienas budžetā

3631

Pievienotās vērtības nodokļa resurss un Apvienotās Karalistes budžeta korekcija

3632

Nacionālā kopprodukta resurss

3633

Soda procenti, rezerve

3640

Iemaksa NATO budžetā

3690

Biedru naudas iemaksas starptautiskajās organizācijās

3691

Biedru naudas iemaksas starptautiskajās organizācijās, izņemot iemaksas no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

3692

Biedru naudas iemaksas starptautiskajās organizācijās no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

3693

Iemaksas starptautisko organizāciju kapitālā

3700

Valsts budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem

3710

Valsts budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem no valsts speciālā budžeta uz valsts pamatbudžetu

3720

Valsts budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

3730

Valsts budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

3740

Valsts budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

3741

Valsts budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu

3742

Valsts budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu

3750

Valsts budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

3770

Valsts budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem no valsts speciālā budžeta uz pašvaldības speciālo budžetu

3900

Pārējās subsīdijas un dotācijas

3910

Apdrošināšanas atlīdzības

3920

Dotācijas, kas segtas no Eiropas Savienības palīdzības programmas līdzekļiem

3921

Izdevumi no Eiropas Savienības pirmsstrukturālā fonda palīdzības programmas SAPARD līdzekļiem

3922

Pārējās dotācijas no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

3924

Dotācijas pašvaldībām no SAPARD programmas līdzekļiem

3930

Dotācija no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem atmaksai par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā

3931

Atmaksai valsts pamatbudžetam

3932

Atmaksai iestādēm, organizācijām un komersantiem

3940

Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi

3941

Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi PHARE finansēto programmu ietvaros

3942

Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi Kohēzijas fonda finansēto programmu ietvaros

3949

Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu finansēto programmu ietvaros

3950

Atmaksa valsts budžetā no saņemto Eiropas Savienības līdzekļu nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem

3951

Atmaksa valsts budžetā ISPA finansēto projektu ietvaros no saņemto Eiropas Savienības līdzekļu nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem

3960

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajām subsīdijām un dotācijām, un Eiropas Kopienas iniciatīvas INTERREG līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem izdevumiem

3961

Atmaksa valsts pamatbudžetā no otrā līmeņa starpniekinstitūcijas par valsts budžeta iestādes Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajām subsīdijām un dotācijām

3962

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajām subsīdijām un dotācijām

3963

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvas INTERREG finansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem izdevumiem

3969

Atmaksa valsts pamatbudžetā par citu iepriekš neklasificētu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajām subsīdijām un dotācijām

3990

Citas subsīdijas un dotācijas

3991

Dotācija no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ministrijām un centrālām valsts iestādēm

3999

Citas iepriekš neklasificētas subsīdijas un dotācijas

4000–7000

Izdevumi kapitālieguldījumiem – kopā

4000

Kapitālie izdevumi

4100

Kustamie īpašumi (vērtībā virs 50 latiem)

4110

Datori un skaitļošanas tehnika

4140

Medicīniskā un laboratoriju iekārta

4150

Transportlīdzekļi

4160

Kancelejas mēbeles un telpu iekārta

4180

Pārējie kustamie īpašumi

4200

Mākslas priekšmeti un muzeja eksponāti

4300

Intelektuālie īpašumi

4400

Kapitālie izdevumi, kas segti no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

4500

Nekustamo īpašumu (ēku, būvju) iegāde

4600

Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem

4610

Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no valsts speciālā budžeta uz valsts pamatbudžetu

4620

Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

4630

Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

4640

Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

4650

Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

4670

Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no valsts speciālā budžeta uz pašvaldības speciālo budžetu

4700

Kapitālais remonts

4900

Pārējie kapitālie izdevumi un kapitālo izdevumu atmaksa Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanai

4920

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

4921

Atmaksa valsts pamatbudžetā no otrā līmeņa starpniekinstitūcijas par valsts budžeta iestādes Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

4922

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

4990

Pārējie kapitālie izdevumi

6000

Zemes iegāde

7000

Investīcijas

7100

Investīcijas, kuras tiek finansētas saskaņā ar valsts investīciju programmu (VIP)

7110

Zemāka līmeņa budžetiem

7150

Valsts budžeta finansētām institūcijām saskaņā ar valsts investīciju programmu (VIP)

7151

Investīcijas valsts budžeta finansētām institūcijām no valsts budžeta līdzekļiem

7152

Mērķdotācijas investīcijām gala saņēmējam (iestādēm, organizācijām un komersantiem) Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta finansējuma daļas)

7153

Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta finansējuma daļas)

7154

Mērķdotācijas investīcijām gala saņēmējam (iestādēm, kuras nav valsts budžeta finansētas institūcijas, organizācijām un komersantiem) PHARE programmas ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta līdzfinansējums)

7155

Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām – valsts budžeta līdzfinansējums PHARE programmā

7156

Mērķdotācijas investīcijām gala saņēmējiem (iestādēm, kuras nav valsts budžeta finansētas institūcijas, organizācijām un komersantiem) ISPA finansēto projektu ietvaros no nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem

7157

Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām ISPA finansēto projektu ietvaros no nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem

7158

Investīcijas valsts budžeta finansētām institūcijām ISPA finansēto projektu ietvaros no nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem

7200

Ārpus valsts investīciju programmas finansētās investīcijas

7300

Investīcijas, kuras tiek finansētas no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

7310

Investīcijas valsts budžeta finansētām institūcijām no Eiropas Savienības līdzekļiem

7320

Mērķdotācijas investīcijām gala saņēmējam (iestādēm, organizācijām un komersantiem) Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

7330

Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

7340

Mērķdotācijas investīcijām gala saņēmējam (iestādēm, kuras nav valsts budžeta finansētas institūcijas, organizācijām un komersantiem) PHARE programmas ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

7350

Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām no citām ārvalstu finanšu palīdzības programmām, to skaitā PHARE programmas ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

7400

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajām investīcijām

7410

Atmaksa valsts pamatbudžetā no otrā līmeņa starpniekinstitūcijas par valsts budžeta iestādes Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajām investīcijām

7420

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajām investīcijām

7700

Valsts budžeta transferti investīcijām

7710

Valsts budžeta transferti investīcijām no valsts speciālā budžeta uz valsts pamatbudžetu

7720

Valsts budžeta transferti investīcijām no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

7730

Valsts budžeta transferti investīcijām no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

7740

Valsts budžeta transferti investīcijām no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

7750

Valsts budžeta transferti investīcijām no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

7770

Valsts budžeta transferti investīcijām no valsts speciālā budžeta uz pašvaldības speciālo budžetu

8000

Valsts (pašvaldību) budžeta aizdevumi un atmaksas

8100

Valsts (pašvaldību) budžeta aizdevumi

8110

Aizdevumi cita līmeņa budžetiem

8111

Aizdevumi speciālajam budžetam

8112

Aizdevumi pašvaldību budžetiem

8120

Aizdevumi citiem komersantiem un iestādēm

8121

Aizdevumi valsts komersantiem

8122

Aizdevumi pašvaldību komersantiem

8125

Aizdevumi pārējiem komersantiem

8130

Aizdevumi pārējiem

8131

Aizdevumi studējošo kreditēšanai

8133

Aizdevumi studiju kreditēšanai

8135

Aizdevumi citiem

8200

Valsts (pašvaldību) budžeta aizdevumu atmaksas

8210

Atmaksas no cita līmeņa budžetiem

8211

Atmaksas no speciālā budžeta

8212

Atmaksas no pašvaldību budžetiem

8220

Atmaksas no citiem komersantiem un iestādēm

8221

Atmaksas no valsts komersantiem

8222

Atmaksas no pašvaldību komersantiem

8225

Atmaksas no pārējiem komersantiem

8230

Atmaksas no pārējiem aizdevumiem

8231

Atmaksas no studējošo kreditēšanas

8233

Atmaksas no studiju kreditēšanas

8235

Atmaksas no citiem aizdevumiem

8236

Atmaksas par dzēstajiem studējošo kredītiem

8237

Atmaksas par dzēstajiem studiju kredītiem

8250

Atmaksas no valdības pārņemtajām saistībām

9000

Valsts (pašvaldību) budžeta aizdevumi un atmaksas ārvalstu valdībām un institūcijām

9100

Valsts (pašvaldības) budžeta aizdevumi

9200

Valsts (pašvaldības) budžeta aizdevumu atmaksas

Fiskālā bilance

Finansēšana:

aizņēmums

ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas: palielinājums (–) vai samazinājums (+)

maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas: palielinājums (–) vai samazinājums (+)

Valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citi maksājumi no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības

Izziņai (pārskata dati uz 01.01.2006.)

Naudas līdzekļu atlikums

Debitoru parāds

Kreditoru parāds

Piezīmes.

1.8100., 8200., 9100. un 9200.koda ailes aizpilda tikai Finanšu ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija.

2.Lai tāme būtu uzskatāma, pirms drukāšanas ieteicams noslēpt tās rindas, kurās nav ciparu.

Izpildītājs

____________________________________
(vārds, uzvārds)

200_.gada _____.__________________

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 27.decembra instrukcijai Nr.14
 

APSTIPRIN
Valsts budžeta iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota persona

____________________________________

____________________________________
(amats, paraksts un tā atšifrējums)

200_.gada _____.__________________

VALSTS SPECIĀLĀ SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS BUDŽETA

PROGRAMMAS, APAKŠPROGRAMMAS, PASĀKUMA

IEŅĒMUMU UN PLĀNOTO IZDEVUMU TĀME 2006.GADAM

(atbilstoši 2006.gada finansēšanas plānam Nr._____________________)

Kodi

Iestāde

Adrese

Pasākums

Apakšprogramma

Valdības funkcija

Programma

Valdības funkcija

Ministrija

Saskaņots ministrijā

(amats, paraksts un tā atšifrējums)

200_.gada _____.__________________

VALSTS SPECIĀLĀ SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS BUDŽETA
FINANSIĀLIE RĀDĪTĀJI UN IZDEVUMI
(finansēšanas plāns Nr._________________)

Kods

Rādītājs/koda nosaukums

Apstiprināts 2006.gadam (Ls)

Kods

Rādītājs/koda nosaukums

Apstiprināts 2006.gadam (Ls)

1

2

3

Ieņēmumi – kopā

500

Īpašā (likumu un Ministru kabineta noteikumu) kārtībā noteiktie speciālā budžeta un iestāžu ieņēmumi

520

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

521–524

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

521

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai

522

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam

523

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām

524

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas invaliditātes, maternitātes un slimības apdrošināšanai

525–526

Brīvprātīgās iemaksas

525

Brīvprātīgās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai

526

Brīvprātīgās iemaksas invaliditātes, maternitātes un slimības apdrošināšanai

527

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas fondēto pensiju shēmā

528

Uzkrātā fondēto pensiju kapitāla iemaksas valsts pensiju speciālajā budžetā

529

Pārējās sociālās apdrošināšanas iemaksas

560–747

Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

560

Īpašiem (likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktiem) mērķiem noteiktie atskaitījumu ieņēmumi

561

Regresa prasības

562

Dividendes no valsts pensiju speciālajam budžetam nodotajām kapitāla daļām

590

Citi īpašiem (likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktiem) mērķiem noteiktie ieņēmumi

592

Iemaksas nodarbinātībai par privatizācijas līguma nosacījumu neizpildi

593

Kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi

594

Iemaksas darba atļauju izsniegšanai (ārzemniekiem un bezvalstniekiem)

596

Privātajā pensiju fondā uzkrātais papildpensijas kapitāls

599

Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi

600

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

680

Ieņēmumi no palīgražošanas

690

Citi iepriekš neklasificēti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

700

Saņemtie valsts budžeta transferta pārskaitījumi

720

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta saņemtie transferta pārskaitījumi

721–723

Speciālo budžetu iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai

721

No nodarbinātības speciālā budžeta valsts pensiju apdrošināšanai

722

No darba negadījumu speciālā budžeta valsts pensiju apdrošināšanai

723

No invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta valsts pensiju apdrošināšanai

724–725

Speciālo budžetu iemaksas sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam

724

No darba negadījumu speciālā budžeta sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam

725

No invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam

726–729

No speciālajiem budžetiem ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai

726

No valsts pensiju speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai

727

No nodarbinātības speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai

728

No darba negadījumu speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai

729

No invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai

730

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžeta

731

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

732

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

740

Saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta

742

Valsts pamatbudžeta dotācija Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai no valsts budžeta izmaksājamo valsts sociālo pabalstu aprēķināšanai, piešķiršanai un piegādei

743–744

Valsts iemaksas valsts sociālajai apdrošināšanai

743

Valsts iemaksas valsts sociālajai apdrošināšanai valsts pensiju apdrošināšanai

744

Valsts iemaksas valsts sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam

745–749

Pārējās valsts budžeta dotācijas

745

Valsts budžeta dotācija apgādnieka zaudējumu pensiju izmaksai

746

Valsts budžeta dotācija Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksai

747

Valsts budžeta dotācija Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai kompensāciju izmaksām spaidu darbos nodarbinātām personām

749

Pārējās valsts pamatbudžeta dotācijas

1000–7000

Izdevumi – kopā

1000–3000

Uzturēšanas izdevumi – kopā

1000

Kārtējie izdevumi

1100

Atalgojumi

1110

Algas

1115

Pārējo institūciju algas

1140

Piemaksas pie algām

1141

Piemaksas par vadības līgumiem

1149

Pārējās piemaksas pie darba algas

1150

Pabalsti un kompensācijas

1170

Atalgojums ārštata darbiniekiem

1190

Ārvalstīs izmaksājamie diferencētie atalgojumi

1200

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

1210

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par obligātā aktīvā militārā dienesta karavīriem, diplomātu laulātajiem

1230

Darbības ar valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļiem

1300

Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi

1310

Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni

1330

Ārvalstu komandējumi

1400

Pakalpojumu samaksa

1410

Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumu samaksa

1412

Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumu samaksa (pieslēguma punkta abonēšanas maksa, pieslēguma punkta ierīkošanas maksa)

1413

Pārējo sakaru pakalpojumu samaksa

1420

Darba devēja samaksātie veselības, dzīvības apdrošināšanas un izglītības izdevumi

1421

Darba devēja samaksātie veselības izdevumi

1422

Darba devēja samaksātie dzīvības apdrošināšanas izdevumi

1429

Pārējie iepriekš neklasificētie darba devēja samaksātie veselības, dzīvības apdrošināšanas un izglītības izdevumi

1440

Ar administrācijas darbības nodrošināšanu saistīto pakalpojumu samaksa

1450

Remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumu samaksa (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)

1451

Ēku, būvju un telpu remonts

1452

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts

1453

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana

1454

Ēku un telpu uzturēšana

1455

Transportlīdzekļu valsts obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas prēmiju maksājumi

1459

Pārējie pakalpojumi

1460

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu samaksa

1470

Telpu, ilgtermiņa ieguldījumu, pamatlīdzekļu, transportlīdzekļu, inventāra īre un noma

1471

Telpu īre un noma

1472

Transportlīdzekļu noma

1479

Pārējā noma

1480

Citi pakalpojumi

1482

Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi

1489

Kārtējie izdevumi, kas segti no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

1490

Nodokļu un nodevu maksājumi

1491

Zemes nodokļa parādu maksājumi

1492

Pievienotās vērtības nodoklis

1493

Nekustamā īpašuma nodoklis

1499

Pārējo nodokļu un nodevu maksājumi

1500

Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra (vērtībā līdz 50 latiem par vienu vienību) iegāde

1510

Kancelejas preces un inventārs, spectērpi

1511

Kancelejas preces un materiāli

1512

Inventārs

1513

Spectērpi

1520

Izdevumi apkurei, apgaismošanai un enerģētisko materiālu iegādei

1521

Maksa par apkuri

1523

Maksa par elektroenerģiju

1528

Maksa par degvielu

1529

Maksa par ūdeni un pārējo enerģētisko materiālu iegādi

1540

Medikamenti, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšanas izdevumi

1541

Medikamenti, ķimikālijas, laboratorijas preces

1550

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

1570

Mācību līdzekļi un materiāli

1590

Pārējie materiāli

1600

Grāmatu un žurnālu iegāde

1610

Mācību grāmatas

1620

Bibliotēku grāmatas un žurnāli

1630

Pārējās grāmatas un žurnāli

1800

Aizņēmumu atmaksa

1830

Valsts (pašvaldību) budžeta iestāžu līdz 1997.gada 1.janvārim saņemto aizņēmumu atmaksa

1840

Valsts budžeta iestāžu saņemto aizņēmumu atmaksa

1849

Pārējās aizņēmumu atmaksas

2000

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

2100

Kredītu procentu samaksa

2150

Kredītu procentu samaksa Valsts kasei

2300

Kredītu procentu samaksa ārvalstu institūcijām

2390

Procentu samaksa par ārvalstu kredītiem

3000

Subsīdijas un dotācijas

3400

Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

3420

Dotācijas citām iestādēm, organizācijām un komersantiem

3429

Dotācijas pārējām iestādēm, organizācijām un komersantiem

3440

Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem Eiropas Savienības palīdzības programmu, Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros

3442

Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem par Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanu

3500

Dotācijas iedzīvotājiem

3510

Pensijas

3511

Vecuma pensijas

3512

Invaliditātes pensijas

3513

Pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā

3515

Augstākās Padomes deputātu pensijas

3518

Pensijas pēc speciāliem lēmumiem

3519

Izdienas pensijas

3520

Sociālās apdrošināšanas pabalsti

3521

Slimības pabalsts

3522

Maternitātes pabalsts

3523

Atlīdzība par darbspēju zaudējumu

3524

Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu

3525

Apbedīšanas pabalsts

3526

Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas dēļ cietušajām personām

3527

Paternitātes pabalsts

3528

Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzība

3530

Valsts sociālie pabalsti un palīdzība

3539

Pārējie pabalsti un kompensācijas

3540

Nodarbinātības izdevumi

3541

Bezdarbnieka pabalsts

3542

Bezdarbnieka stipendija

3543

Rezerve bezdarbnieku pabalstiem

3560

Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa

3590

Pārējās dotācijas iedzīvotājiem

3599

Pārējās klasifikācijā neminētās dotācijas iedzīvotājiem

3700

Valsts budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem

3750

Valsts budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

3900

Pārējās subsīdijas un dotācijas

3990

Citas subsīdijas un dotācijas

3999

Citas iepriekš neklasificētas subsīdijas un dotācijas

4000–7000

Izdevumi kapitālieguldījumiem – kopā

4000

Kapitālie izdevumi

4100

Kustamie īpašumi (vērtībā virs 50 latiem)

4110

Datori un skaitļošanas tehnika

4150

Transportlīdzekļi

4160

Kancelejas mēbeles un telpu iekārta

4180

Pārējie kustamie īpašumi

4300

Intelektuālie īpašumi

4400

Kapitālie izdevumi, kas segti no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

4500

Nekustamo īpašumu (ēku, būvju) iegāde

4700

Kapitālais remonts

4900

Pārējie kapitālie izdevumi un kapitālo izdevumu atmaksa Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanai

4990

Pārējie kapitālie izdevumi

6000

Zemes iegāde

7000

Investīcijas

7100

Investīcijas, kuras tiek finansētas saskaņā ar valsts investīciju programmu (VIP)

7150

Investīcijas valsts budžeta finansētām institūcijām saskaņā ar valsts investīciju programmu (VIP)

7151

Investīcijas valsts budžeta finansētām institūcijām no valsts budžeta līdzekļiem

7200

Ārpus valsts investīciju programmas finansētās investīcijas

Fiskālā bilance

Finansēšana:

valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+)

no valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto līdzekļu palielinājums (–) vai samazinājums (+)

Izziņai (pārskata dati uz 01.01.2006.)

Naudas līdzekļu atlikums

Debitoru parāds

Kreditoru parāds

Piezīme.

Lai tāme būtu uzskatāma, pirms drukāšanas ieteicams noslēpt tās rindas, kurās nav ciparu.

Izpildītājs

____________________________________
(vārds, uzvārds)

200_.gada _____.__________________

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 27.decembra instrukcijai Nr.14

PAMATBUDŽETA PROGRAMMAS, APAKŠPROGRAMMAS
RESURSU (IEŅĒMUMU) UN PLĀNOTO IZDEVUMU
KOPSAVILKUMA TĀME 2006.GADAM

Kodi

Programma

Apakšprogramma

Valdības funkcija

Ministrija

PAMATBUDŽETA FINANSIĀLIE RĀDĪTĀJI UN IZDEVUMI
(finansēšanas plāns Nr._______________)

Kods

Rādītājs/koda nosaukums

Apstiprināts 2006.gadam (Ls)

Kods

Rādītājs/koda nosaukums

Apstiprināts 2006.gadam (Ls)

1

2

3

Resursi izdevumu segšanai – kopā

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

780

Dotācija īpašiem mērķiem

300

Ārvalstu finanšu palīdzība

tai skaitā pa veidiem:

500–600

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi – kopā

500

Īpašā (likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktā) kārtībā noteiktie speciālā budžeta un iestāžu ieņēmumi – kopā

tai skaitā pa veidiem:

600

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

tai skaitā pa veidiem:

710

Valsts pamatbudžeta iestādes saņemtie transferta pārskaitījumi

1000–7000

Izdevumi – kopā

1000–3000

Uzturēšanas izdevumi – kopā

1000

Kārtējie izdevumi

1100

Atalgojumi

1110

Algas

1111

Deputātu atalgojums

1112

Saeimas frakciju, komisiju un administrācijas darbinieku atalgojums

1114

Ministru kabineta un ministriju parlamentāro sekretāru atalgojums

1115

Pārējo institūciju algas

1140

Piemaksas pie algām

1141

Piemaksas par vadības līgumiem

1149

Pārējās piemaksas pie darba algas

1150

Pabalsti un kompensācijas

1170

Atalgojums ārštata darbiniekiem

1190

Ārvalstīs izmaksājamie diferencētie atalgojumi

1200

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

1210

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par obligātā aktīvā militārā dienesta karavīriem, diplomātu laulātajiem

1230

Darbības ar valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļiem

1300

Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi

1310

Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni

1330

Ārvalstu komandējumi

1400

Pakalpojumu samaksa

1410

Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumu samaksa

1412

Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumu samaksa (pieslēguma punkta abonēšanas maksa, pieslēguma punkta ierīkošanas maksa)

1413

Pārējo sakaru pakalpojumu samaksa

1420

Darba devēja samaksātie veselības, dzīvības apdrošināšanas un izglītības izdevumi

1421

Darba devēja samaksātie veselības izdevumi

1422

Darba devēja samaksātie dzīvības apdrošināšanas izdevumi

1423

Studējošo kredītu dzēšana no Aizsardzības ministrijai iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem

1429

Pārējie iepriekš neklasificētie darba devēja samaksātie veselības, dzīvības apdrošināšanas un izglītības izdevumi

1440

Ar administrācijas darbības nodrošināšanu saistīto pakalpojumu samaksa

1450

Remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumu samaksa (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)

1451

Ēku, būvju un telpu remonts

1452

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts

1453

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana

1454

Ēku un telpu uzturēšana

1455

Transportlīdzekļu valsts obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas prēmiju maksājumi

1459

Pārējie pakalpojumi

1460

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu samaksa

1470

Telpu, ilgtermiņa ieguldījumu, pamatlīdzekļu, transportlīdzekļu, inventāra īre un noma

1471

Telpu īre un noma

1472

Transportlīdzekļu noma

1479

Pārējā noma

1480

Citi pakalpojumi

1481

Izdevumi, kas saistīti ar operatīvo darbību

1482

Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi

1483

Maksa par zinātniski pētniecisko darbu izpildi

1484

Maksātnespējas procesa administratora pakalpojumu atlīdzība

1486

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem kārtējiem izdevumiem

1487

Atmaksa valsts pamatbudžetā no otrā līmeņa starpniekinstitūcijas par valsts budžeta iestādes Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem kārtējiem izdevumiem

1488

Kārtējie izdevumi ISPA finansēto projektu ietvaros no nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem (projekta līdzfinansējums)

1489

Kārtējie izdevumi, kas segti no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

1490

Nodokļu un nodevu maksājumi

1491

Zemes nodokļa parādu maksājumi

1492

Pievienotās vērtības nodoklis

1493

Nekustamā īpašuma nodoklis

1494

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (no maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumu summām)

1499

Pārējo nodokļu un nodevu maksājumi

1500

Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra (vērtībā līdz 50 latiem par vienu vienību) iegāde

1510

Kancelejas preces un inventārs, spectērpi

1511

Kancelejas preces un materiāli

1512

Inventārs

1513

Spectērpi

1520

Izdevumi apkurei, apgaismošanai un enerģētisko materiālu iegādei

1521

Maksa par apkuri

1523

Maksa par elektroenerģiju

1528

Maksa par degvielu

1529

Maksa par ūdeni un pārējo enerģētisko materiālu iegādi

1530

Materiāli un izejvielas palīgražošanai

1540

Medikamenti, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšanas izdevumi

1541

Medikamenti, ķimikālijas, laboratorijas preces

1545

Medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšanas izdevumi

1550

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

1560

Valsts un pašvaldību dienesta aprūpē esošo personu uzturēšanas līdzekļi

1561

Mīkstā inventāra un ietērpa iegāde

1562

Virtuves inventāra, trauku un galda piederumu iegāde

1563

Ēdināšanas izdevumi

1564

Formas tērpu iegāde

1565

Uzturdevas kompensācija naudā

1570

Mācību līdzekļi un materiāli

1580

Specifiskie materiāli un inventārs

1581

Munīcijas iegāde

1583

Pārējie specifiskas lietošanas materiāli un inventārs

1590

Pārējie materiāli

1600

Grāmatu un žurnālu iegāde

1610

Mācību grāmatas

1620

Bibliotēku grāmatas un žurnāli

1630

Pārējās grāmatas un žurnāli

1800

Aizņēmumu atmaksa

1830

Valsts (pašvaldību) budžeta iestāžu līdz 1997.gada 1.janvārim saņemto aizņēmumu atmaksa

1840

Valsts budžeta iestāžu saņemto aizņēmumu atmaksa

1841

Studējošo aizņēmumu atmaksa

1842

Studējošo aizņēmumu atmaksa par dzēstajiem kredītiem

1843

Studiju aizņēmuma atmaksa

1844

Studiju aizņēmuma atmaksa par dzēstajiem kredītiem

1849

Pārējās aizņēmumu atmaksas

1900

Pārējie kārtējie izdevumi

1910

Izdevumi lauksaimniecības produktu tirgus intervencei

1911

Izdevumi labības iepirkumam

1912

Pārējie ar labības tirgus intervenci saistītie izdevumi

1913

Izdevumi piena produktu iepirkumam

1914

Pārējie ar piena produktu tirgus intervenci saistītie izdevumi

1915

Izdevumi liellopa un teļa gaļas iepirkumam

1916

Pārējie ar liellopa un teļa gaļas tirgus intervenci saistītie izdevumi

1917

Izdevumi cūkgaļas un aitas gaļas iepirkumam

1918

Pārējie ar cūkgaļas un aitas gaļas tirgus intervenci saistītie izdevumi

1919

Pārējie ar lauksaimniecības produktu tirgus intervenci saistītie izdevumi

2000

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

2100

Kredītu procentu samaksa

2110

Kredītu procentu samaksa Latvijas Bankai

2120

Valsts vērtspapīru procentu samaksa

2130

Kredītu procentu samaksa komercbankām

2140

Kredītu procentu samaksa par aizņēmumiem, ko pašvaldības ņēmušas no Valsts kases

2150

Kredītu procentu samaksa Valsts kasei

2190

Kredītu procentu samaksa pārējām organizācijām

2300

Kredītu procentu samaksa ārvalstu institūcijām

2390

Procentu samaksa par ārvalstu kredītiem

2400

Finanšu ministrijas maksājumi par valsts parāda apkalpošanu un valsts parāda vadības izdevumi

2410

Finanšu ministrijas maksājumi par valsts parāda apkalpošanu

2490

Valsts parāda vadības izdevumi

2500

Procentu samaksa komercbankām par ņemto līzingu

3000

Subsīdijas un dotācijas

3100

Subsīdijas

3110

Sabiedriskajām organizācijām

3120

Subsīdijas lauksaimniecībai

3121

Subsīdijas lauksaimniecībai saskaņā ar Lauksaimniecības valsts programmu

3122

Līdzfinansējums SAPARD līdzekļiem

3123

Pārējās subsīdijas lauksaimniecībai

3124

Valsts budžeta līdzfinansējums SAPARD projektiem pašvaldībām

3130

Valsts un pašvaldību komercsabiedrībām

3140

Pārējiem komersantiem

3200

Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

3210

Izglītības pasākumiem

.

3220

Kultūras pasākumiem

3230

Veselības aizsardzības pasākumiem

3240

Sociālās nodrošināšanas pasākumiem

3250

Mērķdotācija pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem

3260

Mērķdotācijas pašvaldībām Eiropas Savienības finansēto programmu ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

3261

Mērķdotācijas pašvaldībām PHARE programmas ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

3269

Mērķdotācijas pašvaldībām citu Eiropas Savienības finansēto programmu ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

3270

Mērķdotācijas pašvaldībām Eiropas Savienības finansēto programmu ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta līdzfinansējums)

3271

Mērķdotācijas pašvaldībām PHARE programmas ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta līdzfinansējums)

3275

Mērķdotācijas pašvaldībām Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta finansējuma daļas)

3276

Mērķdotācijas pašvaldībām ISPA finansēto projektu ietvaros no nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem (projekta līdzfinansējums)

3279

Mērķdotācijas pašvaldībām citu Eiropas Savienības finansēto programmu ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta līdzfinansējums)

3280

Mērķdotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem

3281

Pašvaldībām

3282

Pārējiem pārvadātājiem

3290

Pārējās mērķdotācijas

3300

Dotācijas pašvaldību budžetiem

3310

Dotācijas pašvaldībām no valsts budžeta, izņemot finansējumu Eiropas Savienības politiku instrumentu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanai

3320

Dotācijas pašvaldībām par Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanu

3330

Dotācijas pašvaldībām citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto programmu, projektu un (vai) pasākumu ietvaros

3400

Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

3410

Dotācijas privātajām iestādēm un organizācijām

3420

Dotācijas citām iestādēm, organizācijām un komersantiem

3421

Dotācijas fiziskajai kultūrai un sportam

3422

Dotācijas teātru, izrāžu un koncertdarbības komersantiem

3423

Dotācijas televīzijai un radio

3424

Dotācijas sociālajai un profesionālajai rehabilitācijai

3425

Dotācijas mežsaimniecībai

3426

Dotācijas lauksaimniecībai

3427

Dotācijas pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanai

3428

Dotācijas veselības aprūpei

3429

Dotācijas pārējām iestādēm, organizācijām un komersantiem

3440

Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem Eiropas Savienības palīdzības programmu, Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros

3441

Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem PHARE programmas ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

3442

Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem par Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanu

3449

Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto programmu, projektu un (vai) pasākumu ietvaros

3450

Dotācija valsts budžeta iestādēm partneru grupu īstenotajiem Eiropas Savienības politiku instrumentu projektiem

3500

Dotācijas iedzīvotājiem

3510

Pensijas

3511

Vecuma pensijas

3512

Invaliditātes pensijas

3513

Pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā

3515

Augstākās Padomes deputātu pensijas

3518

Pensijas pēc speciāliem lēmumiem

3519

Izdienas pensijas

3520

Sociālās apdrošināšanas pabalsti

3521

Slimības pabalsts

3522

Maternitātes pabalsts

3523

Atlīdzība par darbspēju zaudējumu

3524

Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu

3525

Apbedīšanas pabalsts

3526

Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas dēļ cietušajām personām

3527

Paternitātes pabalsts

3528

Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzība

3530

Valsts sociālie pabalsti un palīdzība

3531

Bērna kopšanas pabalsts

3532

Ģimenes valsts pabalsts

3533

Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu

3534

Bērna piedzimšanas pabalsts

3535

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

3536

Kompensācija invalīdiem ar mājokļa pielāgošanu saistīto izdevumu segšanai

3537

Pabalsts un atlīdzība aizbildnim un audžuģimenei

3538

Pabalsti un palīdzība trūcīgiem iedzīvotājiem

3539

Pārējie pabalsti un kompensācijas

3540

Nodarbinātības izdevumi

3541

Bezdarbnieka pabalsts

3542

Bezdarbnieka stipendija

3543

Rezerve bezdarbnieku pabalstiem

3550

Valsts pamatbudžeta iemaksas valsts sociālajai apdrošināšanai

3551

Pensiju apdrošināšana

3552

Bezdarba apdrošināšana

3553

Pamatbudžeta dotācija apgādnieka zaudējuma pensiju izmaksai

3560

Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa

3570

Stipendijas

3580

Transporta izdevumu kompensācijas

3590

Pārējās dotācijas iedzīvotājiem

3591

Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumi

3599

Pārējās klasifikācijā neminētās dotācijas iedzīvotājiem

3600

Biedru naudas, dalības maksa

3610

Biedru naudas, dalības maksa sabiedriskajās organizācijās

3620

Tradicionālo pašu resursu iemaksa Eiropas Kopienas budžetā

3621

Muitas nodokļa iemaksa

3622

Ievedmuita lauksaimniecības precēm

3623

Cukura ražošanas nodeva

3630

Pārējās iemaksas Eiropas Kopienas budžetā

3631

Pievienotās vērtības nodokļa resurss un Apvienotās Karalistes budžeta korekcija

3632

Nacionālā kopprodukta resurss

3633

Soda procenti, rezerve

3640

Iemaksa NATO budžetā

3690

Biedru naudas iemaksas starptautiskajās organizācijās

3691

Biedru naudas iemaksas starptautiskajās organizācijās, izņemot no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

3692

Biedru naudas iemaksas starptautiskajās organizācijās no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

3693

Iemaksas starptautisko organizāciju kapitālā

3700

Valsts budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem

3710

Valsts budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem no valsts speciālā budžeta uz valsts pamatbudžetu

3720

Valsts budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

3730

Valsts budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

3740

Valsts budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

3741

Valsts budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu

3742

Valsts budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu

3750

Valsts budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

3770

Valsts budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem no valsts speciālā budžeta uz pašvaldības speciālo budžetu

3900

Pārējās subsīdijas un dotācijas

3910

Apdrošināšanas atlīdzības

3920

Dotācijas, kas segtas no Eiropas Savienības palīdzības programmas līdzekļiem

3921

Izdevumi no Eiropas Savienības pirmsstrukturālā fonda palīdzības programmas SAPARD līdzekļiem

3922

Pārējās dotācijas no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

3924

Dotācijas pašvaldībām no SAPARD programmas līdzekļiem

3930

Dotācija no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem atmaksai par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā

3931

Atmaksai valsts pamatbudžetam

3932

Atmaksai iestādēm, organizācijām un komersantiem

3940

Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi

3941

Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi PHARE finansēto programmu ietvaros

3942

Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi Kohēzijas fonda finansēto programmu ietvaros

3949

Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu finansēto programmu ietvaros

3950

Atmaksa valsts budžetā no saņemto Eiropas Savienības līdzekļu nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem

3951

Atmaksa valsts budžetā ISPA finansēto projektu ietvaros no saņemto Eiropas Savienības līdzekļu nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem

3960

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajām subsīdijām un dotācijām, un Eiropas Kopienas iniciatīvas INTERREG līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem izdevumiem

3961

Atmaksa valsts pamatbudžetā no otrā līmeņa starpniekinstitūcijas par valsts budžeta iestādes Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajām subsīdijām un dotācijām

3962

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajām subsīdijām un dotācijām

3963

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvas INTERREG finansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem izdevumiem

3969

Atmaksa valsts pamatbudžetā par citu iepriekš neklasificētu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajām subsīdijām un dotācijām

3990

Citas subsīdijas un dotācijas

3991

Dotācija no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ministrijām un centrālām valsts iestādēm

3999

Citas iepriekš neklasificētas subsīdijas un dotācijas

4000–7000

Izdevumi kapitālieguldījumiem – kopā

4000

Kapitālie izdevumi

4100

Kustamie īpašumi (vērtībā virs 50 latiem)

4110

Datori un skaitļošanas tehnika

4140

Medicīniskā un laboratoriju iekārta

4150

Transportlīdzekļi

4160

Kancelejas mēbeles un telpu iekārta

4180

Pārējie kustamie īpašumi

4200

Mākslas priekšmeti un muzeja eksponāti

4300

Intelektuālie īpašumi

4400

Kapitālie izdevumi, kas segti no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

4500

Nekustamo īpašumu (ēku, būvju) iegāde

4600

Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem

4610

Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no valsts speciālā budžeta uz valsts pamatbudžetu

4620

Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

4630

Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

4640

Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

4650

Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

4670

Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no valsts speciālā budžeta uz pašvaldības speciālo budžetu

4700

Kapitālais remonts

4900

Pārējie kapitālie izdevumi un kapitālo izdevumu atmaksa Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanai

4920

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

4921

Atmaksa valsts pamatbudžetā no otrā līmeņa starpniekinstitūcijas par valsts budžeta iestādes Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

4922

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

4990

Pārējie kapitālie izdevumi

6000

Zemes iegāde

7000

Investīcijas

7100

Investīcijas, kuras tiek finansētas saskaņā ar valsts investīciju programmu (VIP)

7110

Zemāka līmeņa budžetiem

7150

Valsts budžeta finansētām institūcijām saskaņā ar valsts investīciju programmu (VIP)

7151

Investīcijas valsts budžeta finansētām institūcijām no valsts budžeta līdzekļiem

7152

Mērķdotācijas investīcijām gala saņēmējam (iestādēm, organizācijām un komersantiem) Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta finansējuma daļas)

7153

Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta finansējuma daļas)

7154

Mērķdotācijas investīcijām gala saņēmējam (iestādēm, kuras nav valsts budžeta finansētas institūcijas, organizācijām un komersantiem) PHARE programmas ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta līdzfinansējums)

7155

Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām – valsts budžeta līdzfinansējums PHARE programmā

7156

Mērķdotācijas investīcijām gala saņēmējiem (iestādēm, kuras nav valsts budžeta finansētas institūcijas, organizācijām un komersantiem) ISPA finansēto projektu ietvaros no nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem

7157

Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām ISPA finansēto projektu ietvaros no nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem

7158

Investīcijas valsts budžeta finansētām institūcijām ISPA finansēto projektu ietvaros no nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem

7200

Ārpus valsts investīciju programmas finansētās investīcijas

7300

Investīcijas, kuras tiek finansētas no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

7310

Investīcijas valsts budžeta finansētām institūcijām no Eiropas Savienības līdzekļiem

7320

Mērķdotācijas investīcijām gala saņēmējam (iestādēm, organizācijām un komersantiem) Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

7330

Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

7340

Mērķdotācijas investīcijām gala saņēmējam (iestādēm, kuras nav valsts budžeta finansētas institūcijas, organizācijām un komersantiem) PHARE programmas ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

7350

Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām no citām ārvalstu finanšu palīdzības programmām, to skaitā PHARE programmas ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

7400

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajām investīcijām

7410

Atmaksa valsts pamatbudžetā no otrā līmeņa starpniekinstitūcijas par valsts budžeta iestādes Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajām investīcijām

7420

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajām investīcijām

7700

Valsts budžeta transferti investīcijām

7710

Valsts budžeta transferti investīcijām no valsts speciālā budžeta uz valsts pamatbudžetu

7720

Valsts budžeta transferti investīcijām no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

7730

Valsts budžeta transferti investīcijām no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

7740

Valsts budžeta transferti investīcijām no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

7750

Valsts budžeta transferti investīcijām no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

7770

Valsts budžeta transferti investīcijām no valsts speciālā budžeta uz pašvaldības speciālo budžetu

8000

Valsts (pašvaldību) budžeta aizdevumi un atmaksas

8100

Valsts (pašvaldību) budžeta aizdevumi

8110

Aizdevumi cita līmeņa budžetiem

8111

Aizdevumi speciālajam budžetam

8112

Aizdevumi pašvaldību budžetiem

8120

Aizdevumi citiem komersantiem un iestādēm

8121

Aizdevumi valsts komersantiem

8122

Aizdevumi pašvaldību komersantiem

8125

Aizdevumi pārējiem komersantiem

8130

Aizdevumi pārējiem

8131

Aizdevumi studējošo kreditēšanai

8133

Aizdevumi studiju kreditēšanai

8135

Aizdevumi citiem

8200

Valsts (pašvaldību) budžeta aizdevumu atmaksas

8210

Atmaksas no cita līmeņa budžetiem

8211

Atmaksas no speciālā budžeta

8212

Atmaksas no pašvaldību budžetiem

8220

Atmaksas no citiem komersantiem un iestādēm

8221

Atmaksas no valsts komersantiem

8222

Atmaksas no pašvaldību komersantiem

8225

Atmaksas no pārējiem komersantiem

8230

Atmaksas no pārējiem aizdevumiem

8231

Atmaksas no studējošo kreditēšanas

8233

Atmaksas no studiju kreditēšanas

8235

Atmaksas no citiem aizdevumiem

8236

Atmaksas par dzēstajiem studējošo kredītiem

8237

Atmaksas par dzēstajiem studiju kredītiem

8250

Atmaksas no valdības pārņemtajām saistībām

9000

Valsts (pašvaldību) budžeta aizdevumi un atmaksas ārvalstu valdībām un institūcijām

9100

Valsts (pašvaldības) budžeta aizdevumi

9200

Valsts (pašvaldības) budžeta aizdevumu atmaksas

Fiskālā bilance

Finansēšana:

aizņēmums

ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas: palielinājums (–) vai samazinājums (+)

maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas: palielinājums (–) vai samazinājums (+)

Valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citi maksājumi no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības

Izziņai (pārskata dati uz 01.01.2006.)

Naudas līdzekļu atlikums

Debitoru parāds

Kreditoru parāds

Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes vadītājs

__________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums)

Piezīmes.

1.8100., 8200., 9100. un 9200.koda ailes aizpilda tikai Finanšu ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija.

2.Lai tāme būtu uzskatāma, pirms drukāšanas ieteicams noslēpt tās rindas, kurās nav ciparu.

Izpildītājs

____________________________________
(vārds, uzvārds)

200_.gada _____.__________________

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

4. pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 27.decembra instrukcijai Nr.14 

APSTIPRINU
Valsts budžeta iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota persona

____________________________________

____________________________________
(amats, paraksts un tā atšifrējums)

200_.gada _____.__________________

ZIEDOJUMA VAI DĀVINĀJUMA

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2006.GADAM

(atbilstoši 2006.gada finansēšanas plānam Nr.__________________)

Kodi

Iestāde

Adrese

Pasākums

Apakšprogramma

Valdības funkcija

Programma

Valdības funkcija

Ministrija

Saskaņots ministrijā

(amats, paraksts un tā atšifrējums)

200_.gada _____.__________________

FINANSIĀLIE RĀDĪTĀJI UN IZDEVUMI
(finansēšanas plāns Nr._________________)

Kods

Rādītājs/koda nosaukums

Apstiprināts 2006.gadam
(Ls)

Kods

Rādītājs/koda nosaukums

Apstiprināts 2006.gadam
(Ls)

1

2

3

Resursi izdevumu segšanai – kopā

300

Ārvalstu finanšu palīdzība

tai skaitā pa veidiem:

500

Īpašā (likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktā) kārtībā noteiktie iestāžu ieņēmumi – kopā

tai skaitā pa veidiem:

1000–7000

Izdevumi – kopā

1000–3000

Uzturēšanas izdevumi – kopā

1000

Kārtējie izdevumi

1100

Atalgojumi

1110

Algas

1111

Deputātu atalgojums

1112

Saeimas frakciju, komisiju un administrācijas darbinieku atalgojums

1114

Ministru kabineta un ministriju parlamentāro sekretāru atalgojums

1115

Pārējo institūciju algas

1140

Piemaksas pie algām

1141

Piemaksas par vadības līgumiem

1149

Pārējās piemaksas pie darba algas

1150

Pabalsti un kompensācijas

1170

Atalgojums ārštata darbiniekiem

1190

Ārvalstīs izmaksājamie diferencētie atalgojumi

1200

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

1210

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par obligātā aktīvā militārā dienesta karavīriem, diplomātu laulātajiem

1230

Darbības ar valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļiem

1300

Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi

1310

Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni

1330

Ārvalstu komandējumi

1400

Pakalpojumu samaksa

1410

Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumu samaksa

1412

Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumu samaksa (pieslēguma punkta abonēšanas maksa, pieslēguma punkta ierīkošanas maksa)

1413

Pārējo sakaru pakalpojumu samaksa

1420

Darba devēja samaksātie veselības, dzīvības apdrošināšanas un izglītības izdevumi

1421

Darba devēja samaksātie veselības izdevumi

1422

Darba devēja samaksātie dzīvības apdrošināšanas izdevumi

1423

Studējošo kredītu dzēšana no Aizsardzības ministrijai iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem

1429

Pārējie iepriekš neklasificētie darba devēja samaksātie veselības, dzīvības apdrošināšanas un izglītības izdevumi

1440

Ar administrācijas darbības nodrošināšanu saistīto pakalpojumu samaksa

1450

Remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumu samaksa (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)

1451

Ēku, būvju un telpu remonts

1452

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts

1453

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana

1454

Ēku un telpu uzturēšana

1455

Transportlīdzekļu valsts obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas prēmiju maksājumi

1459

Pārējie pakalpojumi

1460

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu samaksa

1470

Telpu, ilgtermiņa ieguldījumu, pamatlīdzekļu, transportlīdzekļu, inventāra īre un noma

1471

Telpu īre un noma

1472

Transportlīdzekļu noma

1479

Pārējā noma

1480

Citi pakalpojumi

1481

Izdevumi, kas saistīti ar operatīvo darbību

1482

Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi

1483

Maksa par zinātniski pētniecisko darbu izpildi

1484

Maksātnespējas procesa administratora pakalpojumu atlīdzība

1486

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem kārtējiem izdevumiem

1487

Atmaksa valsts pamatbudžetā no otrā līmeņa starpniekinstitūcijas par valsts budžeta iestādes Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem kārtējiem izdevumiem

1488

Kārtējie izdevumi ISPA finansēto projektu ietvaros no nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem (projekta līdzfinansējums)

1489

Kārtējie izdevumi, kas segti no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

1490

Nodokļu un nodevu maksājumi

1491

Zemes nodokļa parādu maksājumi

1492

Pievienotās vērtības nodoklis

1493

Nekustamā īpašuma nodoklis

1494

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (no maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumu summām)

1499

Pārējo nodokļu un nodevu maksājumi

1500

Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra (vērtībā līdz 50 latiem par vienu vienību) iegāde

1510

Kancelejas preces un inventārs, spectērpi

1511

Kancelejas preces un materiāli

1512

Inventārs

1513

Spectērpi

1520

Izdevumi apkurei, apgaismošanai un enerģētisko materiālu iegādei

1521

Maksa par apkuri

1523

Maksa par elektroenerģiju

1528

Maksa par degvielu

1529

Maksa par ūdeni un pārējo enerģētisko materiālu iegādi

1530

Materiāli un izejvielas palīgražošanai

1540

Medikamenti, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšanas izdevumi

1541

Medikamenti, ķimikālijas, laboratorijas preces

1545

Medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšanas izdevumi

1550

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

1560

Valsts un pašvaldību dienesta aprūpē esošo personu uzturēšanas līdzekļi

1561

Mīkstā inventāra un ietērpa iegāde

1562

Virtuves inventāra, trauku un galda piederumu iegāde

1563

Ēdināšanas izdevumi

1564

Formas tērpu iegāde

1565

Uzturdevas kompensācija naudā

1570

Mācību līdzekļi un materiāli

1580

Specifiskie materiāli un inventārs

1581

Munīcijas iegāde

1583

Pārējie specifiskas lietošanas materiāli un inventārs

1590

Pārējie materiāli

1600

Grāmatu un žurnālu iegāde

1610

Mācību grāmatas

1620

Bibliotēku grāmatas un žurnāli

1630

Pārējās grāmatas un žurnāli

1800

Aizņēmumu atmaksa

1830

Valsts (pašvaldību) budžeta iestāžu līdz 1997.gada 1.janvārim saņemto aizņēmumu atmaksa

1840

Valsts budžeta iestāžu saņemto aizņēmumu atmaksa

1841

Studējošo aizņēmumu atmaksa

1842

Studējošo aizņēmumu atmaksa par dzēstajiem kredītiem

1843

Studiju aizņēmuma atmaksa

1844

Studiju aizņēmuma atmaksa par dzēstajiem kredītiem

1849

Pārējās aizņēmumu atmaksas

1900

Pārējie kārtējie izdevumi

1910

Izdevumi lauksaimniecības produktu tirgus intervencei

1911

Izdevumi labības iepirkumam

1912

Pārējie ar labības tirgus intervenci saistītie izdevumi

1913

Izdevumi piena produktu iepirkumam

1914

Pārējie ar piena produktu tirgus intervenci saistītie izdevumi

1915

Izdevumi liellopa un teļa gaļas iepirkumam

1916

Pārējie ar liellopa un teļa gaļas tirgus intervenci saistītie izdevumi

1917

Izdevumi cūkgaļas un aitas gaļas iepirkumam

1918

Pārējie ar cūkgaļas un aitas gaļas tirgus intervenci saistītie izdevumi

1919

Pārējie ar lauksaimniecības produktu tirgus intervenci saistītie izdevumi

2000

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

2100

Kredītu procentu samaksa

2110

Kredītu procentu samaksa Latvijas Bankai

2120

Valsts vērtspapīru procentu samaksa

2130

Kredītu procentu samaksa komercbankām

2140

Kredītu procentu samaksa par aizņēmumiem, ko pašvaldības ņēmušas no Valsts kases

2150

Kredītu procentu samaksa Valsts kasei

2190

Kredītu procentu samaksa pārējām organizācijām

2300

Kredītu procentu samaksa ārvalstu institūcijām

2390

Procentu samaksa par ārvalstu kredītiem

2400

Finanšu ministrijas maksājumi par valsts parāda apkalpošanu un valsts parāda vadības izdevumi

2410

Finanšu ministrijas maksājumi par valsts parāda apkalpošanu

2490

Valsts parāda vadības izdevumi

2500

Procentu samaksa komercbankām par ņemto līzingu

3000

Subsīdijas un dotācijas

3100

Subsīdijas

3110

Sabiedriskajām organizācijām

3120

Subsīdijas lauksaimniecībai

3121

Subsīdijas lauksaimniecībai saskaņā ar Lauksaimniecības valsts programmu

3122

Līdzfinansējums SAPARD līdzekļiem

3123

Pārējās subsīdijas lauksaimniecībai

3124

Valsts budžeta līdzfinansējums SAPARD projektiem pašvaldībām

3130

Valsts un pašvaldību komercsabiedrībām

3140

Pārējiem komersantiem

3300

Dotācijas pašvaldību budžetiem

3310

Dotācijas pašvaldībām no valsts budžeta, izņemot finansējumu Eiropas Savienības politiku instrumentu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanai

3320

Dotācijas pašvaldībām par Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanu

3330

Dotācijas pašvaldībām citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto programmu, projektu un (vai) pasākumu ietvaros

3400

Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

3410

Dotācijas privātajām iestādēm un organizācijām

3420

Dotācijas citām iestādēm, organizācijām un komersantiem

3421

Dotācijas fiziskajai kultūrai un sportam

3422

Dotācijas teātru, izrāžu un koncertdarbības komersantiem

3423

Dotācijas televīzijai un radio

3424

Dotācijas sociālajai un profesionālajai rehabilitācijai

3425

Dotācijas mežsaimniecībai

3426

Dotācijas lauksaimniecībai

3427

Dotācijas pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanai

3428

Dotācijas veselības aprūpei

3429

Dotācijas pārējām iestādēm, organizācijām un komersantiem

3440

Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem Eiropas Savienības palīdzības programmu, Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros

3441

Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem PHARE programmas ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

3442

Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem par Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanu

3449

Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto programmu, projektu un (vai) pasākumu ietvaros

3450

Dotācija valsts budžeta iestādēm partneru grupu īstenotajiem Eiropas Savienības politiku instrumentu projektiem

3500

Dotācijas iedzīvotājiem

3510

Pensijas

3511

Vecuma pensijas

3512

Invaliditātes pensijas

3513

Pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā

3515

Augstākās Padomes deputātu pensijas

3518

Pensijas pēc speciāliem lēmumiem

3519

Izdienas pensijas

3520

Sociālās apdrošināšanas pabalsti

3521

Slimības pabalsts

3522

Maternitātes pabalsts

3523

Atlīdzība par darbspēju zaudējumu

3524

Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu

3525

Apbedīšanas pabalsts

3526

Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas dēļ cietušajām personām

3527

Paternitātes pabalsts

3528

Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzība

3530

Valsts sociālie pabalsti un palīdzība

3531

Bērna kopšanas pabalsts

3532

Ģimenes valsts pabalsts

3533

Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu

3534

Bērna piedzimšanas pabalsts

3535

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

3536

Kompensācija invalīdiem ar mājokļa pielāgošanu saistīto izdevumu segšanai

3537

Pabalsts un atlīdzība aizbildnim un audžuģimenei

3538

Pabalsti un palīdzība trūcīgiem iedzīvotājiem

3539

Pārējie pabalsti un kompensācijas

3540

Nodarbinātības izdevumi

3541

Bezdarbnieka pabalsts

3542

Bezdarbnieka stipendija

3543

Rezerve bezdarbnieku pabalstiem

3550

Valsts pamatbudžeta iemaksas valsts sociālajai apdrošināšanai

3551

Pensiju apdrošināšana

3552

Bezdarba apdrošināšana

3553

Pamatbudžeta dotācija apgādnieka zaudējuma pensiju izmaksai

3560

Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa

3570

Stipendijas

3580

Transporta izdevumu kompensācijas

3590

Pārējās dotācijas iedzīvotājiem

3591

Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumi

3599

Pārējās klasifikācijā neminētās dotācijas iedzīvotājiem

3600

Biedru naudas, dalības maksa

3610

Biedru naudas, dalības maksa sabiedriskajās organizācijās

3620

Tradicionālo pašu resursu iemaksa Eiropas Kopienas budžetā

3621

Muitas nodokļa iemaksa

3622

Ievedmuita lauksaimniecības precēm

3623

Cukura ražošanas nodeva

3630

Pārējās iemaksas Eiropas Kopienas budžetā

3631

Pievienotās vērtības nodokļa resurss un Apvienotās Karalistes budžeta korekcija

3632

Nacionālā kopprodukta resurss

3633

Soda procenti, rezerve

3640

Iemaksa NATO budžetā

3690

Biedru naudas iemaksas starptautiskajās organizācijās

3691

Biedru naudas iemaksas starptautiskajās organizācijās, izņemot iemaksas no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

3692

Biedru naudas iemaksas starptautiskajās organizācijās no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

3693

Iemaksas starptautisko organizāciju kapitālā

3700

Valsts budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem

3710

Valsts budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem no valsts speciālā budžeta uz valsts pamatbudžetu

3720

Valsts budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

3730

Valsts budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

3740

Valsts budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

3741

Valsts budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu

3742

Valsts budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu

3750

Valsts budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

3770

Valsts budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem no valsts speciālā budžeta uz pašvaldības speciālo budžetu

3900

Pārējās subsīdijas un dotācijas

3910

Apdrošināšanas atlīdzības

3920

Dotācijas, kas segtas no Eiropas Savienības palīdzības programmas līdzekļiem

3921

Izdevumi no Eiropas Savienības pirmsstrukturālā fonda palīdzības programmas SAPARD līdzekļiem

3922

Pārējās dotācijas no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

3924

Dotācijas pašvaldībām no SAPARD programmas līdzekļiem

3930

Dotācija no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem atmaksai par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā

3931

Atmaksai valsts pamatbudžetam

3932

Atmaksai iestādēm, organizācijām un komersantiem

3940

Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi

3941

Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi PHARE finansēto programmu ietvaros

3942

Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi Kohēzijas fonda finansēto programmu ietvaros

3949

Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu finansēto programmu ietvaros

3950

Atmaksa valsts budžetā no saņemto Eiropas Savienības līdzekļu nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem

3951

Atmaksa valsts budžetā ISPA finansēto projektu ietvaros no saņemto Eiropas Savienības līdzekļu nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem

3960

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajām subsīdijām un dotācijām, un Eiropas Kopienas iniciatīvas INTERREG līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem izdevumiem

3961

Atmaksa valsts pamatbudžetā no otrā līmeņa starpniekinstitūcijas par valsts budžeta iestādes Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajām subsīdijām un dotācijām

3962

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajām subsīdijām un dotācijām

3963

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvas INTERREG finansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem izdevumiem

3969

Atmaksa valsts pamatbudžetā par citu iepriekš neklasificētu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajām subsīdijām un dotācijām

3990

Citas subsīdijas un dotācijas

3991

Dotācija no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ministrijām un centrālajām valsts iestādēm

3999

Citas iepriekš neklasificētas subsīdijas un dotācijas

4000–7000

Izdevumi kapitālieguldījumiem – kopā

4000

Kapitālie izdevumi

4100

Kustamie īpašumi (vērtībā virs 50 latiem)

4110

Datori un skaitļošanas tehnika

4140

Medicīniskā un laboratoriju iekārta

4150

Transportlīdzekļi

4160

Kancelejas mēbeles un telpu iekārta

4180

Pārējie kustamie īpašumi

4200

Mākslas priekšmeti un muzeja eksponāti

4300

Intelektuālie īpašumi

4400

Kapitālie izdevumi, kas segti no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

4500

Nekustamo īpašumu (ēku, būvju) iegāde

4600

Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem

4610

Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no valsts speciālā budžeta uz valsts pamatbudžetu

4620

Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

4630

Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

4640

Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

4650

Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no valsts speciālā
budžeta uz valsts speciālo budžetu

4670

Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no valsts speciālā
budžeta uz pašvaldības speciālo budžetu

4700

Kapitālais remonts

4900

Pārējie kapitālie izdevumi un kapitālo izdevumu atmaksa Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanai

4920

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

4921

Atmaksa valsts pamatbudžetā no otrā līmeņa starpniekinstitūcijas par valsts budžeta iestādes Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

4922

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

4990

Pārējie kapitālie izdevumi

6000

Zemes iegāde

7000

Investīcijas

7100

Investīcijas, kuras tiek finansētas saskaņā ar valsts investīciju programmu (VIP)

7110

Zemāka līmeņa budžetiem

7150

Valsts budžeta finansētām institūcijām saskaņā ar valsts investīciju programmu (VIP)

7151

Investīcijas valsts budžeta finansētām institūcijām no valsts budžeta līdzekļiem

7152

Mērķdotācijas investīcijām gala saņēmējam (iestādēm, organizācijām un komersantiem) Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta finansējuma daļas)

7153

Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta finansējuma daļas)

7154

Mērķdotācijas investīcijām gala saņēmējam (iestādēm, kuras nav valsts budžeta finansētas institūcijas, organizācijām un komersantiem) PHARE programmas ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem (valsts budžeta līdzfinansējums)

7155

Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām – valsts budžeta līdzfinansējums PHARE programmā

7156

Mērķdotācijas investīcijām gala saņēmējiem (iestādēm, kuras nav valsts budžeta finansētas institūcijas, organizācijām un komersantiem) ISPA finansēto projektu ietvaros no nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem

7157

Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām ISPA finansēto projektu ietvaros no nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem

7158

Investīcijas valsts budžeta finansētām institūcijām ISPA finansēto projektu ietvaros no nopelnīto (uzkrāto) procentu maksājumiem

7200

Ārpus valsts investīciju programmas finansētās investīcijas

7300

Investīcijas, kuras tiek finansētas no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

7310

Investīcijas valsts budžeta finansētām institūcijām no Eiropas Savienības līdzekļiem

7320

Mērķdotācijas investīcijām gala saņēmējam (iestādēm, organizācijām un komersantiem) Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

7330

Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

7340

Mērķdotācijas investīcijām gala saņēmējam (iestādēm, kuras nav valsts budžeta finansētas institūcijas, organizācijām un komersantiem) PHARE programmas ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

7350

Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām no citām ārvalstu finanšu palīdzības programmām, to skaitā PHARE programmas ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

7400

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajām investīcijām

7410

Atmaksa valsts pamatbudžetā no otrā līmeņa starpniekinstitūcijas par valsts budžeta iestādes Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajām investīcijām

7420

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajām investīcijām

7700

Valsts budžeta transferti investīcijām

7710

Valsts budžeta transferti investīcijām no valsts speciālā budžeta uz valsts pamatbudžetu

7720

Valsts budžeta transferti investīcijām no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

7730

Valsts budžeta transferti investīcijām no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

7740

Valsts budžeta transferti investīcijām no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

7750

Valsts budžeta transferti investīcijām no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

7770

Valsts budžeta transferti investīcijām no valsts speciālā budžeta uz pašvaldības speciālo budžetu

Fiskālā bilance

Finansēšana:

ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas: palielinājums (–) vai samazinājums (+)

maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas: palielinājums (–) vai samazinājums (+)

Izziņai (pārskata dati uz 01.01.2006.)

Naudas līdzekļu atlikums

Debitoru parāds

Kreditoru parāds

Piezīme.

Lai tāme būtu uzskatāma, pirms drukāšanas ieteicams noslēpt tās rindas, kurās nav ciparu.

Izpildītājs

____________________________________
(vārds, uzvārds)

200_.gada _____.__________________

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!