• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Laidiena atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Oficiālais laikraksts "Latvijas Vēstnesis", 30.12.2009., Nr. 205 https://www.vestnesis.lv/laidiens/2009/12/30/nr/205
Šī laidiena elektroniskajai versijai ir informatīvs raksturs. Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Dokumenti
Izvērst

Likumi

Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā
Grozījumi Ārstniecības likumā
Grozījumi Bāriņtiesu likumā
Grozījumi Civilprocesa likumā
Grozījumi likumā "Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību"
Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"
Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"
Grozījumi likumā "Par prakses ārstiem"
Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"
Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā
Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā
Grozījumi Operatīvās darbības likumā
Grozījumi Pārapdrošināšanas likumā
Grozījumi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā
Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā
Grozījumi Saeimas kārtības rullī
Grozījumi Satversmes tiesas likumā
Grozījumi Tūrisma likumā
Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā
Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā
Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem"
Grozījums likumā "Par valsts noslēpumu"
Ģeotelpiskās informācijas likums
Pacientu tiesību likums
Par Eiropas Padomes konvenciju par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju
Par Konvencijas par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā Papildprotokolu par cilvēku klonēšanas aizliegumu
Par Konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR) Papildprotokolu par elektronisko pavadzīmi
Par Konvenciju par centralizētu muitošanu attiecībā uz tādu valsts iekasēšanas izmaksu piešķiršanu, ko patur, nododot tradicionālos pašu resursus ES budžetā
Par Konvenciju par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā: Konvenciju par cilvēktiesībām un biomedicīnu

Ministru kabineta noteikumi

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nolikums
Ministru kabineta noteikumi Nr.1480
Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1611
Jūras negadījumu izmeklēšanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.1612
Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām
Ministru kabineta noteikumi Nr.1613
Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu sadalīšanu plānošanas reģioniem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos
Ministru kabineta noteikumi Nr.1614
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1615
Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai
Ministru kabineta noteikumi Nr.1616
Noteikumi par apraides atļaujas, retranslācijas atļaujas, speciālās atļaujas (licences) kabeļtelevīzijas un kabeļradio (radiotranslācijas) darbībai izsniegšanas un pārreģistrācijas valsts nodevu
Ministru kabineta noteikumi Nr.1617
Vieglo automobiļu un motociklu nodokļa maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.1618
Bioproduktus saturošas degvielas aprites un attiecīgā akcīzes nodokļa administrēšanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.1619
Noteikumi par būvju klasifikāciju
Ministru kabineta noteikumi Nr.1620
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1621
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1622
Noteikumi par valsts nodevas likmi par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un nodevas maksāšanas kārtību
Ministru kabineta noteikumi Nr.1623
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.507 "Noteikumi par zemesgabala vērtības noteikšanu zemes atpirkšanas vajadzībām īpaši aizsargājamās dabas teritorijās"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1626
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1629
Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1632
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.192 "Kārtība, kādā izsniedz atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1633
Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumos Nr.475 "Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1634
Noteikumi par valsts nodevu par atzinuma sagatavošanu aizsargjoslas saskaņošanai ap ūdens ņemšanas vietām
Ministru kabineta noteikumi Nr.1635
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumos Nr.15 "Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā un konstatējams narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaids"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1636
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.734 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1653
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.182 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu"
Ministru kabineta noteikumi Nr.1654
Valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" nolikums
Ministru kabineta noteikumi Nr.1659
Noteikumi par iedzīvotāju deklarāciju par ienākumu no kapitāla un tās aizpildīšanas kārtību
Ministru kabineta noteikumi Nr.1660
Aeronavigācijas pakalpojumu un valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukā sniegto pakalpojumu maksas noteikšanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.1662
Par Padomē sanākušo Eiropas Savienības dalībvalstu nolīgumu par tādas klasificētās informācijas aizsardzību, ar kuru apmainās Eiropas Savienības interesēs
Ministru kabineta noteikumi Nr.1664
Kārtība, kādā izsniedz vai atsaka izsniegt stratēģiskas nozīmes preču licences un citus ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītos dokumentus
Ministru kabineta noteikumi Nr.1665
Kārtība, kādā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliek labumu, kas gūts, izmantojot darba devēja vieglo pasažieru automobili personīgām vajadzībām
Ministru kabineta noteikumi Nr.1666

Ministru kabinetā

Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no apbūvēta zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0728) Rojas novada Rojas pagastā, "Rojas ostā"
Ministru kabineta rīkojums Nr.920
Par atteikumu nodot privatizācijai valsts akciju sabiedrības "Biķernieku kompleksā sporta bāze" kapitāla daļas
Ministru kabineta rīkojums Nr.921
Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no apbūvēta zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0729) Rojas novada Rojas pagastā, "Rojas ostā"
Ministru kabineta rīkojums Nr.922
Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no apbūvēta zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0729) Rojas novada Rojas pagastā, "Rojas ostā"
Ministru kabineta rīkojums Nr.926
Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 6.marta rīkojumā Nr.134 "Par papildu finansējuma piešķiršanu Kohēzijas fonda projektam 2005/LV/16/C/PT/003 "Liepājas ostas pievedceļu rekonstrukcija Latvijā""
Ministru kabineta rīkojums Nr.923
Par darbdienu pārcelšanu 2010.gadā
Ministru kabineta rīkojums Nr.924
Par valsts vietējā autoceļa V1307 Ventspils–Dundaga–Melnsils posma 6,323.–9,584.km nodošanu Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr.925
Par valsts īpašuma objekta Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 88A, nodošanu privatizācijai
Ministru kabineta rīkojums Nr.927
Par valsts nekustamās un kustamās mantas pārņemšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr.928
Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Priedes" Krustpils novada Krustpils pagastā
Ministru kabineta rīkojums Nr.929
Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 12.marta rīkojumā Nr.134 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"
Ministru kabineta rīkojums Nr.930
Par atteikumu nodot privatizācijai noliktavas ēku Rīgā, Šmerļa ielā 5
Ministru kabineta rīkojums Nr.931

Pašvaldībās

Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.14
Par papildu materiālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.15
Par Rīgas domes 2006.gada 21.novembra saistošo noteikumu Nr.61 "Par pašvaldības pabalstu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Rīgas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.27
Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielu, Rožu ielu, Zaru ielu un pludmali grozījumu projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.79
Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Burtnieku ielā 8, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.80
Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kalsnavas ielā 2, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.81
Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Piebalgas ielā 2, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.82
Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.97 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 3, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.83
Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielu, Rožu ielu, Zaru ielu un pludmali grozījumu apstiprināšanu
Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.1035
Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Burtnieku ielā 8, apstiprināšanu
Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.1036
Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kalsnavas ielā 2, apstiprināšanu
Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.1037
Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Piebalgas ielā 2, apstiprināšanu
Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.1038

Informācija

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!